Gjennomgått i samarbeid med Scenario Interiørarkitekter MNIL 14. oktober 2022

Interiørarkitekt

En interiørarkitekt planlegger hvordan hus og bygninger skal se ut innvendig.

Arbeidsoppgaver

Som interiørarkitekt planlegger og tegner du innvendige rom i bygninger. Arbeidet utføres både når nye bygg skal bygges, og ved endringer i eldre bygg. 

Interiørarkitekten arbeider med alt fra boliger til helse-, undervisnings-, nærings- og kulturbygg. Noen driver også med spesialdesign, det vil si design av møbler og andre romkomponenter til enkeltprosjekter. En interiørarkitekt bidrar til god infrastruktur, og utvikler løsninger basert på brukernes behov og ønsker. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en interiørarkitekt:

 • sørge for helhetlig planlegging og utforming av rom. Det innebærer at rom, materialer, farger og møblering ses i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig
 • prosjektere (tegne, beskrive og beregne) interiørløsninger og endringer i bygg, oftest ved hjelp av dataprogrammer
 • utføre behovsanalyser og lede brukermedvirkningsprosesser, det vil si prosesser der brukerne av bygget kommer med sine ønsker 
 • utarbeide farge- og materialpaletter
 • planlegge belysning
 • velge møbler og tekstiler
 • designe skreddersydde løsninger
 • gjøre kostnadsberegninger, innhente anbud og bestille leveranser
 • prosjektledelse

Interiørarkitekten samarbeider med oppdragsgiver, byggherre, arkitekt og andre fagfolk. 

Interiørarkitekter kan også jobbe med mye av det samme som en interiørkonsulenter, men interiørarkitekter har lengre utdanning og kan ofte påta seg større oppdrag. En interiørarkitekt må også til en hver tid holde seg oppdatert på lover og normer. 

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) autoriserer interiørarkitekter på masternivå. Med autorisasjon fra NIL kan du kalle deg interiørarkitekt MNIL.

Hvor jobber interiørarkitekter?

Som interiørarkitekt kan du jobbe på et arkitektkontor, i et entreprenør-, konsulent- eller byggefirma eller i andre bedrifter. Du kan også være selvstendig næringsdrivende og drive eget firma, og bli engasjert for større og mindre oppdrag.

Hvordan er det å jobbe som interiørarkitekt?

Intervjuer

Therese Eng har spesialisert seg på innredning av hotell

Interiørarkitekt

Therese Eng

Therese har innredet flere tusen hotellrom over hele landet. – Det er fortsatt like gøy og jeg elsker jobben min, sier hun.

Viktige egenskaper for en interiørarkitekt

Som interiørarkitekt bør du være kreativ, ha anlegg for tegning og kunne legge fram dine ideer på en god måte. Du må også være nøyaktig. Du bør ha blikk for både detaljer og helhet. Siden du har mye kontakt med kunder, må du være lyttende og ha gode samarbeidsevner.

Hva tjener interiørarkitekter?

Hvordan utdanner du deg til interiørarkitekt?

Det finnes flere utdanninger innen design, interiørdesign og lignende som kan gi deg den nødvendige kompetansen innenfor interiørarkitektur. Flere utdanningsinstitusjoner i Norge tilbyr utdanning på fagskole-, bachelor- og masternivå. For å bli interiørarkitekt med ansvar for større prosjekter, må du ofte ha utdanning på masternivå.

Hva jobber interiørarkitektutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 616503 - Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 616502 - Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 716502 - Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig
 • 716906 - Master, design, toårig

Bedrifter: Hvor jobber interiørarkitekter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med interiørarkitekter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2141104 - INTERIØRARKITEKT

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designer

En designer gir gjenstander og produkter form og funksjon.
Hender som pusser en trekopp

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.
Eksponeringsdesigner (Utstillingsdesigner) smører hvit maling på gipsmodell.

Eksponeringsdesigner

Eksponeringsdesignere lager konsepter, utstillinger og messestander.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.