Image
Interiørarkitekt
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Interiørarkitekt

En interiørarkitekt planlegger hvordan hus og bygninger skal se ut innvendig.

Som interiørarkitekt planlegger og tegner du innvendige rom i bygninger. Arbeidet utføres både når nye bygg skal bygges, og ved endringer i eldre bygg.

Interiørarkitekten arbeider med alt fra boliger til helse-, undervisnings-, nærings- og kulturbygg. Noen driver også med spesialdesign, det vil si design av møbler og andre romkomponenter til enkeltprosjekter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en interiørarkitekt:

  • sørge for helhetlig planlegging og utforming av rom. Det innebærer at rom, materialer, farger og møblering ses i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig
  • prosjektere (tegne, beskrive og beregne) interiørløsninger, oftest ved hjelp av dataprogrammer
  • utføre behovsanalyser og lede brukermedvirkningsprosesser, det vil si prosesser der brukerne av bygget kommer med sine ønsker 
  • utarbeide farge- og materialpaletter
  • planlegge belysning
  • velge møbler og tekstiler
  • gjøre kostnadsberegninger, innhente anbud og bestille leveranser
  • prosjektledelse

Interiørarkitekten samarbeider med oppdragsgiver, byggherre, arkitekt og andre fagfolk. 

Interiørarkitekter kan også jobbe med mye av det samme som en interiørkonsulenter, men interiørarkitekter har lengre utdanning og kan ofte påta seg større oppdrag.

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) autoriserer interiørarkitekter på masternivå. Med autorisasjon fra NIL kan du kalle deg interiørarkitekt MNIL.

Hvor jobber interiørarkitekter ?

Som interiørarkitekt kan du jobbe på et arkitektkontor, i et entreprenør-, konsulent- eller byggefirma eller i andre bedrifter. Du kan også være selvstendig næringsdrivende og drive eget firma, og bli engasjert for større og mindre oppdrag.

Personlige egenskaper

Som interiørarkitekt bør du være kreativ, ha anlegg for tegning og kunne legge fram dine ideer på en god måte. Du må også være nøyaktig. Du bør ha blikk for både detaljer og helhet. Siden du har mye kontakt med kunder, må du være lyttende og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Det finnes flere utdanninger innen design, interiørdesign og lignende som kan gi deg den nødvendige kompetansen innenfor interiørarkitektur. Flere utdanningsinstitusjoner i Norge tilbyr utdanning på fagskole-, bachelor- og masternivå. For å bli interiørarkitekt med ansvar for større prosjekter, må du ofte ha utdanning på masternivå.

Lønn

Den gjennomsnittlige årsinntekten for interiørarkitekter var 405 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

Bedrifter

Interiørarkitekt i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2141104 - INTERIØRARKITEKT

Sist kvalitetssikret den 23. september 2019, av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening