Kvinnelig tolk prater med lyd og bevegelser.
Yrkesbeskrivelse

Tolk

favoritt ikon

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.

En tolk arbeider for at mennesker, som ikke snakker felles språk, skal kunne forstå hverandre. 

Det finnes to typer tolk: talespråkstolk og tegnspråktolk. Talespråkstolk, som denne siden handler om, må ikke forveksles med tegnspråktolk

Å tolke er å oversette muntlig fra et språk til et annet, direkte i en situasjon hvor noen kommuniserer. Tolkningen kan gjøres enten konsekutivt eller simultant. Konsekutiv tolkning er når samtalepartner tar pauser for å slippe til tolken innimellom og simultantolking er når tolken tolker samtidig som taleren snakker uavbrutt.

Som tolk er det viktig at du stiller godt forberedt til et oppdrag. For eksempel må du tilegne deg kunnskap om ulike fagområder, kultur, historie og bakgrunn.

Tolker følger en egen yrkesetisk standard der det stilles strenge krav til nøytralitet, upartiskhet og konfidensialitet. Det er en forutsetning at du alltid forsøker å få fram det riktige budskapet i hva taleren ønsker å si.

Som tolk må du beherske dine arbeidsspråk på et meget høyt nivå. Tolker må være forberedt på å kunne tolke i krisesituasjoner og situasjoner som krever spesiell fagkompetanse. 

Tolkeyrket er ikke det samme som oversetteryrket.

Hvor jobber tolker?

Etterspørselen etter tolker i de ulike språkene varierer. Fast ansettelse er veldig sjeldent i tolkeyrket og de aller fleste tolker i Norge arbeider frilans.

Aktuelle arbeidsplasser for tolkeoppdrag er offentlig tjenesteyting som helsevesenet og Nav, politi- og rettsvesenet og utlendingsforvaltningen. Tolkning skjer også for organisasjoner, ved besøk eller møter mellom land, ved konferanser. i forbindelse med forskningssamarbeid og i privat næringsliv.  

Personlige egenskaper

God språkforståelse og evne til å arbeide raskt og presist er nødvendige egenskaper for en tolk. Som tolk har du kompetanse utenom det vanlige innen de språkene du tolker. Det er også viktig at tolken har forståelse for temaet i det fagfeltet der tolkninga skal foregå.

En tolk må være konsentrert, nøyaktig og ha evne til å huske store mengder informasjon på en gang. Som tolk må du være god til å holde konsentrasjonen og kunne uttrykke deg presist.

Utdanning

Det er flere måter å bli tolk på. Du kan være statsautorisert tolk eller ta tolkeutdanning. 

For å kunne kalle deg statsautorisert tolk, må du ta autorisasjonsprøve. Denne kan du ta ved OsloMET. Hvis du består, kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordning for tolker i Norge. Språkene det tilbys autorisasjonsprøve i varierer fra år til år, dette blir offentliggjort i god tid på forhånd. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber tolkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for tolker?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Oversetter, tolk
Deltid
Alle sektorer
2 174 personer
1 339 personer
835 personer
Ca 205 kr
Ca 210 kr
Ca 195 kr
33 290 kr
34 060 kr
31 660 kr
399 480 kr
408 720 kr
379 920 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
Ca 195 kr
33 290 kr
34 060 kr
31 660 kr
399 480 kr
408 720 kr
379 920 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
40 210 kr
40 140 kr
40 340 kr
482 520 kr
481 680 kr
484 080 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
40 260 kr
40 190 kr
40 390 kr
483 120 kr
482 280 kr
484 680 kr
Oversetter, tolk
Heltid
Alle sektorer
482 personer
308 personer
174 personer
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 231 kr
38 710 kr
38 950 kr
37 470 kr
464 520 kr
467 400 kr
449 640 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 231 kr
38 710 kr
38 950 kr
37 470 kr
464 520 kr
467 400 kr
449 640 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
40 010 kr
40 160 kr
39 740 kr
480 120 kr
481 920 kr
476 880 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
40 400 kr
40 540 kr
40 140 kr
484 800 kr
486 480 kr
481 680 kr
Oversetter, tolk
Kommunal
327 personer
190 personer
137 personer
Ca 226 kr
Ca 230 kr
Ca 222 kr
36 690 kr
37 230 kr
35 930 kr
440 280 kr
446 760 kr
431 160 kr
Ca 226 kr
Ca 230 kr
Ca 222 kr
36 690 kr
37 230 kr
35 930 kr
440 280 kr
446 760 kr
431 160 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
37 000 kr
37 010 kr
36 980 kr
444 000 kr
444 120 kr
443 760 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
37 410 kr
37 250 kr
37 650 kr
448 920 kr
447 000 kr
451 800 kr
Oversetter, tolk
Deltid
Kommunal
182 personer
103 personer
Ca 210 kr
Ca 217 kr
Ca
33 980 kr
35 080 kr
407 760 kr
420 960 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
Ca
33 980 kr
35 080 kr
407 760 kr
420 960 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
Ca
35 400 kr
36 520 kr
424 800 kr
438 240 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
Ca
35 510 kr
36 540 kr
426 120 kr
438 480 kr
Oversetter, tolk
Heltid
Kommunal
145 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 560 kr
450 720 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 560 kr
450 720 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca
37 700 kr
452 400 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca
38 250 kr
459 000 kr
Oversetter, tolk
Privat
2 264 personer
1 411 personer
853 personer
Ca 221 kr
Ca 227 kr
Ca 212 kr
35 840 kr
36 770 kr
34 370 kr
430 080 kr
441 240 kr
412 440 kr
Ca 221 kr
Ca 227 kr
Ca 212 kr
35 840 kr
36 770 kr
34 370 kr
430 080 kr
441 240 kr
412 440 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
40 790 kr
40 730 kr
40 900 kr
489 480 kr
488 760 kr
490 800 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
40 950 kr
40 940 kr
40 980 kr
491 400 kr
491 280 kr
491 760 kr
Oversetter, tolk
Deltid
Privat
1 975 personer
1 224 personer
751 personer
Ca 203 kr
Ca 205 kr
Ca 195 kr
32 880 kr
33 290 kr
31 660 kr
394 560 kr
399 480 kr
379 920 kr
Ca 203 kr
Ca 205 kr
Ca 195 kr
32 880 kr
33 290 kr
31 660 kr
394 560 kr
399 480 kr
379 920 kr
Ca 253 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
40 960 kr
40 530 kr
41 670 kr
491 520 kr
486 360 kr
500 040 kr
Ca 253 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
41 000 kr
40 590 kr
41 680 kr
492 000 kr
487 080 kr
500 160 kr
Oversetter, tolk
Heltid
Privat
289 personer
187 personer
Ca 239 kr
Ca 244 kr
Ca
38 710 kr
39 490 kr
464 520 kr
473 880 kr
Ca 239 kr
Ca 244 kr
Ca
38 710 kr
39 490 kr
464 520 kr
473 880 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca
40 610 kr
40 950 kr
487 320 kr
491 400 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca
40 910 kr
41 330 kr
490 920 kr
495 960 kr
Oversetter, tolk
Alle sektorer
2 656 personer
1 647 personer
1 009 personer
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca 219 kr
36 770 kr
37 450 kr
35 440 kr
441 240 kr
449 400 kr
425 280 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca 219 kr
36 770 kr
37 450 kr
35 440 kr
441 240 kr
449 400 kr
425 280 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
40 100 kr
40 150 kr
40 020 kr
481 200 kr
481 800 kr
480 240 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
40 340 kr
40 390 kr
40 260 kr
484 080 kr
484 680 kr
483 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker