Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter)

Som fagoperatør i akvakultur har du ansvaret for den daglige driften av et akvakulturanlegg.

Arbeidsoppgaver

Å være fagoperatør i akvakultur betyr at du drifter et akvakulturanlegg. Det krever at du har forståelse for sammenhengene mellom biologi, teknologi og økonomi. 

Hovedoppgaven din er å sikre at fisk og andre vannlevende organismer, som for eksempel alger, krepsdyr og plankton, har best mulig levevilkår for vekst og utvikling i anleggene der de dyrkes og røktes. Du må ha kunnskap om gjeldende krav til dyrevelferd, matsikkerhet, kvalitet og hvordan akvakulturvirksomheten påvirker miljøet. 

Som fagoperatør i akvakultur skal du både planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet etter gjeldende regelverk og prosedyrer. Du må også kjenne til beredskapsplaner, vurdere risiko og ivareta sikkerheten i arbeidet.

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i akvakulturfag:

 • røkte akvakulturorganismer og ivareta dyrevelferd
 • fôre akvakulturorganismer og bruke aktuelle fôringssystemer
 • rengjøre, desinfisere, kontrollere og vedlikeholde produksjonsutstyr og lokaler
 • bruke løfte- og lasteutstyr
 • gjennomføre ettersyn og vedlikehold av fartøy og teknisk utstyr på anlegget
 • håndtere, avlive og destruere akvakulturorganismer
 • planlegge produksjonen og følge kvalitetssystem

Som fagoperatør i akvakultur har du i hovedsak ansvaret for akvakulturorganismene og den biologiske produksjonen på akvakulturanlegg, mens havbruksteknikeren har et større ansvar for tekniske operasjoner knyttet til drift.

Hvor jobber fagoperatører akvakultur (fiskeoppdrettere)?

Fagoperatøren i akvakultur jobber på ulike akvakulturanlegg og med ulike oppdrettsorganismer Du kan også få jobb ved forskningsstasjoner, akvarier eller videreutdanne deg til en jobb innen salg, FoU, forvaltning eller for eksempel bioteknologi. Det er også mulig å jobbe i utlandet.

Intervjuer

Portrettbilde. Tone Elise Nordbo står ute i arbedisklær og vernehjelm. Bak henne er det blå himmel og blått hav.

Fagoperatør akvakultur

Tonje Elise Nordbo

Akvakultur er en innovativ, fremtidsrettet og raskt voksende industri, forteller Tonje Elise Nordbo.

Viktige egenskaper

Som fagoperatør i akvakultur er det viktig å ha en sterk interesse for både biologi og teknologi. Å trives med praktiske og fysiske arbeidsoppgaver er en nødvendighet. Jobben krever også tett samarbeid med kolleger, så evnen til å jobbe godt i team og ha gode samarbeidsevner er essensielt.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider i akvakulturfag er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

De som jobber som fagoperatører akvakultur (fiskeoppdrettere) har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant akvakulturutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 651507 - Bachelor, akvakultur / næringsmiddelteknologi, treårig
 • 651501 - Akvakultur, lavere nivå
 • 471901 - Akvakulturfaget, Vg3
 • 471101 - Fiske og fangst, Vg3
 • 458104 - Sjømatproduksjon, Vg3

Bedrifter som ansetter fagoperatører akvakultur (fiskeoppdrettere)

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatører akvakultur (fiskeoppdrettere)

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 6310110 - FORSØKSTEKNIKER (FISKEOPPDRETT)
 • 6310109 - FISKERØKTER
 • 6310108 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEOPPDRETT)
 • 6310106 - FORMANN (AKVAKULTUR)
 • 6310105 - AKVAKULTURARBEIDER
 • 6310104 - FAGOPERATØR (AKVAKULTUR)
 • 6310103 - RØKTER (AKVAKULTUR)
 • 6310102 - FAGARBEIDER (AKVAKULTUR)
 • 6310101 - FISKEOPPDRETTER
 • 1311107 - LEDER (FISKEOPPDRETTSANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1221138 - FAGSJEF INNEN AKVAKULTUR MV.
 • 1221138 - FAGSJEF INNEN AKVAKULTUR MV.

Andre yrker

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lager mat ved storkjøkken og institusjoner, basert på kunnskap om ernæring, kosthold og helse.
Fabrikksjef instruerer på land.

Fabrikksjef, fiske

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.
Fagarbeider i arbeid på bakeri.

Fagarbeider industriell matproduksjon

En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med fremstilling av mat- og drikkevarer i en moderne industri.
Oppskjæring av fisk

Fagarbeider sjømatproduksjon

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.
Fiskeredskap

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget produserer og utvikler fiskeredskaper som brukes på alle typer fiskebåter.
Butikkslakter snakker med kunde

Ferskvarehandler

En ferskvarehandler behandler og selger råvarer som sjømat, kjøtt og ost, og tilbereder mat til ferskvaredisken. Du gir også tilberedningstips til kunder.