Image
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter)

Som fagoperatør i akvakultur har du ansvaret for den daglige driften av et akvakulturanlegg.

Å være fagoperatør i akvakultur betyr at du drifter et akvakulturanlegg. Det krever at du har forståelse for sammenhengene mellom biologi, teknologi og økonomi. 

Hovedoppgaven din er å sikre at fisk og andre vannlevende organismer, som for eksempel alger, krepsdyr og plankton, har best mulig levevilkår for vekst og utvikling i anleggene der de dyrkes og røktes. Du må ha kunnskap om gjeldende krav til dyrevelferd, matsikkerhet, kvalitet og hvordan akvakulturvirksomheten påvirker miljøet. 

Som fagoperatør i akvakultur skal du både planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet etter gjeldende regelverk og prosedyrer. Du må også kjenne til beredskapsplaner, vurdere risiko og ivareta sikkerheten i arbeidet.

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i akvakulturfag:

 • røkte akvakulturorganismer og ivareta dyrevelferd
 • fôre akvakulturorganismer og bruke aktuelle fôringssystemer
 • rengjøre, desinfisere, kontrollere og vedlikeholde produksjonsutstyr og lokaler
 • bruke løfte- og lasteutstyr
 • gjennomføre ettersyn og vedlikehold av fartøy og teknisk utstyr på anlegget
 • håndtere, avlive og destruere akvakulturorganismer
 • planlegge produksjonen og følge kvalitetssystem

Som fagoperatør i akvakultur har du i hovedsak ansvaret for akvakulturorganismene og den biologiske produksjonen på akvakulturanlegg, mens havbruksteknikeren har et større ansvar for tekniske operasjoner knyttet til drift.

Hvor jobber fagoperatører akvakultur (fiskeoppdrettere) ?

Fagoperatøren i akvakultur jobber på ulike akvakulturanlegg og med ulike oppdrettsorganismer Du kan også få jobb ved forskningsstasjoner, akvarier eller videreutdanne deg til en jobb innen salg, FoU, forvaltning eller for eksempel bioteknologi. Det er også mulig å jobbe i utlandet.

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i akvakultur bør du interessere deg for biologi og teknologi. Du må like å jobbe med fysiske arbeidsoppgaver. Du jobber tett sammen med andre, og bør derfor like å jobbe i team og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider i akvakulturfag er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber akvakulturutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 651501 - Akvakultur, lavere nivå
 • 651507 - Bachelor, akvakultur / næringsmiddelteknologi, treårig
 • 458104 - Sjømatproduksjon, Vg3
 • 471101 - Fiske og fangst, Vg3
 • 471901 - Akvakulturfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører akvakultur (fiskeoppdrettere) ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter) i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6310101 - FISKEOPPDRETTER
 • 6310104 - FAGOPERATØR (AKVAKULTUR)
 • 6310105 - AKVAKULTURARBEIDER
 • 6310102 - FAGARBEIDER (AKVAKULTUR)
 • 6310109 - FISKERØKTER
 • 6310110 - FORSØKSTEKNIKER (FISKEOPPDRETT)
 • 6310108 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEOPPDRETT)
 • 6310103 - RØKTER (AKVAKULTUR)
 • 6310106 - FORMANN (AKVAKULTUR)
 • 1311107 - LEDER (FISKEOPPDRETTSANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)

Sist kvalitetssikret den 16. februar 2022, av Faglig råd for naturbruk