En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.
Yrkesbeskrivelse

Fotball­trener

favoritt ikon

Profesjonelle fotballtrenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

De aller fleste fotballtrenere er ikke profesjonelle, men både i Norge og mange andre land finnes det etter hvert en ganske stor gruppe av folk som arbeider som fotballtrener på heltid og får lønn for det. Flesteparten av disse jobber innen klubbdrift/administrasjon og spillerutvikling, mens resten er trenere for fotballag hvor hovedansvaret deres er å utvikle enkeltspillere og fotballaget som helhet. 

Nesten alle profesjonelle fotballtrenere jobber innen landets tre øverste divisjoner på herresiden, i toppdivisjonen på kvinnesiden og med de ulike landslagene i regi av Norges fotballforbund.

Arbeidsoppgavene kan variere, og mange fotballtrenere er underlagt en hovedtrener. Ofte har man spesialisering innenfor ett felt, og arbeider for eksempel som keepertrener, defensiv trener eller offensiv trener. En stor del av tiden for en fotballtrener går med til forberedelser, gjennomføring og evaluering av trening og kamper. Andre oppgaver er å observere motstanderlag og samtidig se etter fotballspillere som er aktuelle for eget lag. Oppfølging av støtteapparat, spillergruppen, samarbeidspartnere, media og samarbeidsklubber er også viktige oppgaver for en trener. En profesjonell fotballtrener bør bruke tid på å oppdatere og utdanne seg jevnlig, fordi fotballen utvikler seg som sport og det er noe treneren må være oppdatert på. 

Som fotballtrener lager du blant annet både uke-, måneds- og årsplaner for fotballaget. I mange klubber finnes det også egne spillerutviklere som i hovedsak har ansvar for de yngre spillerne i klubben. Som fotballtrener må du regne med å jobbe på både dag-, kveldstid og i helger. Det er samtidig viktig at profesjonelle fotballtrenere er villige til å flytte på seg for å få jobb, etter som de fleste arbeidskontrakter varer kun i to til tre år. 

Se idrettstrener for mer informasjon.

Utdanning

Du trenger ikke å ha vært profesjonell fotballspiller for å bli en profesjonell fotballtrener. Selv om mange profesjonelle fotballtrenere gjerne har bakgrunn som fotballspillere, er det mange av de fremste fotballtrenerne i Norge personer som ikke har en slik bakgrunn. Det er nødvendig med utdannelse for å være fotballtrener på heltid, i tillegg til yrkeserfaring. 

For å være topptrener i Norge må du ha trenerlisens(er). Hovedtrenere i elitedivisjonen og trenere på alle NFFs landslag må være utdannet som UEFA Pro-lisens trenere. Hovedtrenere i 1. divisjon eller toppserien for kvinner må være utdannet som UEFA A-lisens trenere.

Et flertall av profesjonelle fotballtrenere har gjerne en pedagogisk utdanning rettet mot idrett og trenerrollen, gjerne en bachelor eller en mastergrad i idrettsvitenskap.

 

Hva er de vanligste utdanningene for fotballtrenere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trenere og idrettsdommere
Deltid
Alle sektorer
4 187 personer
2 136 personer
2 051 personer
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 890 kr
38 380 kr
40 980 kr
478 680 kr
460 560 kr
491 760 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 920 kr
38 420 kr
41 010 kr
479 040 kr
461 040 kr
492 120 kr
Trenere og idrettsdommere
Heltid
Alle sektorer
1 672 personer
414 personer
1 258 personer
Ca 237 kr
Ca 218 kr
Ca 244 kr
38 330 kr
35 300 kr
39 530 kr
459 960 kr
423 600 kr
474 360 kr
Ca 237 kr
Ca 218 kr
Ca 244 kr
38 330 kr
35 300 kr
39 530 kr
459 960 kr
423 600 kr
474 360 kr
Ca 250 kr
Ca 218 kr
Ca 261 kr
40 480 kr
35 250 kr
42 210 kr
485 760 kr
423 000 kr
506 520 kr
Ca 250 kr
Ca 218 kr
Ca 261 kr
40 510 kr
35 300 kr
42 230 kr
486 120 kr
423 600 kr
506 760 kr
Trenere og idrettsdommere
Deltid
Privat
4 181 personer
2 133 personer
2 048 personer
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 231 kr
Ca 220 kr
Ca 237 kr
37 500 kr
35 720 kr
38 330 kr
450 000 kr
428 640 kr
459 960 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 890 kr
38 390 kr
40 990 kr
478 680 kr
460 680 kr
491 880 kr
Ca 246 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
39 920 kr
38 430 kr
41 020 kr
479 040 kr
461 160 kr
492 240 kr
Trenere og idrettsdommere
Heltid
Privat
1 649 personer
399 personer
1 250 personer
Ca 236 kr
Ca 214 kr
Ca 244 kr
38 300 kr
34 680 kr
39 500 kr
459 600 kr
416 160 kr
474 000 kr
Ca 236 kr
Ca 214 kr
Ca 244 kr
38 300 kr
34 680 kr
39 500 kr
459 600 kr
416 160 kr
474 000 kr
Ca 250 kr
Ca 216 kr
Ca 261 kr
40 460 kr
35 010 kr
42 210 kr
485 520 kr
420 120 kr
506 520 kr
Ca 250 kr
Ca 216 kr
Ca 261 kr
40 480 kr
35 050 kr
42 230 kr
485 760 kr
420 600 kr
506 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Faglærer i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Adjunkt i klasserom.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter.

Barnehagelærer sammen med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Pedagog står ved sidan av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Idrettskonsulenten legger til rette for fysisk aktivitet

Idretts­konsulent

En idretts­konsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Friidrettsutøver løper på bane

Idretts­utøver

Som profesjonell idretts­utøver lever du av å trene og delta i konkurranser. Ofte har du mye kontakt med sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Professor underviser

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.