Image
En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Yrkesbeskrivelse

Fotballtrener

Profesjonelle fotballtrenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

De aller fleste fotballtrenere er ikke profesjonelle, men både i Norge og mange andre land finnes det etter hvert en ganske stor gruppe av folk som arbeider som fotballtrener på heltid og får lønn for det. Flesteparten av disse jobber innen klubbdrift/administrasjon og spillerutvikling, mens resten er trenere for fotballag hvor hovedansvaret deres er å utvikle enkeltspillere og fotballaget som helhet. 

Nesten alle profesjonelle fotballtrenere jobber innen landets tre øverste divisjoner på herresiden, i toppdivisjonen på kvinnesiden og med de ulike landslagene i regi av Norges Fotballforbund.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fotballtrener:

  • forberedelser, gjennomføring og evaluering av trening og kamper
  • observere motstanderlag
  • se etter fotballspillere som er aktuelle for eget lag
  • oppfølging av spillergruppen, støtteapparat, samarbeidspartnere, media og samarbeidsklubber
  • lage uke-, måneds- og årsplaner for fotballaget

Arbeidsoppgavene kan variere, og mange fotballtrenere er underlagt en hovedtrener. Ofte har man spesialisering innenfor ett felt, og arbeider for eksempel som keepertrener, defensiv trener eller offensiv trener. En profesjonell fotballtrener bør bruke tid på å oppdatere og utdanne seg jevnlig, fordi fotballen stadig utvikler seg som sport. 

I mange klubber finnes det også egne spillerutviklere som i hovedsak har ansvar for de yngre spillerne i klubben.

Som fotballtrener må du regne med å jobbe på både dag-, kveldstid og i helger. Det er samtidig viktig at profesjonelle fotballtrenere er villige til å flytte på seg for å få jobb, etter som de fleste arbeidskontrakter varer kun i to til tre år. 

Se også idrettstrener.

Hvor jobber fotballtrenere ?

Som fotballtrener jobber du i en fotballklubb eller et idrettslag.  

Personlige egenskaper

Som fotballtrener bør du ha pedagogiske evner og evne til å inspirere andre. Du må ha lederegenskaper, klare å sette mål for arbeidet du gjør og kunne kommunisere godt med spillere, støtteapparat, sponsorer og media.

Utdanning

Det er ikke én spesiell utdanning som kvalifiserer til å bli fotballtrener. Mange profesjonelle fotballtrenere har en pedagogisk utdanning rettet mot idrett og trenerrollen, gjerne en bachelor eller mastergrad i idrettsvitenskap. 

For å være topptrener i Norge må du ha trenerlisens(er). Hovedtrenere i elitedivisjonen og trenere på alle NFFs landslag må være utdannet som UEFA Pro-lisens trenere. Hovedtrenere i 1. divisjon eller toppserien for kvinner må være utdannet som UEFA A-lisens trenere.

 

Hva er de vanligste utdanningene for fotballtrenere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Fotballtrener i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3475122 - FOTBALLTRENER

Sist kvalitetssikret den 02. mai 2022, av Norges toppidrettsgymnas