Image
To arbeidere på byggeplass bærer materialer.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Hjelpearbeider innen bygg og anlegg

En hjelpearbeider i bygg og anlegg hjelper til med ufaglært arbeid.

Som hjelpearbeider innen bygg og anlegg utfører du forskjellig ufaglært arbeid på for eksempel bygge- og anleggsplasser.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hjelpearbeider:

 • riving av bygg, bygningsdeler og konstruksjoner
 • ta ansvar for å holde byggeplassen ryddig og sørge for at alle bidrar til dette
 • bidra til gode rutiner for oppbevaring av materiell, både nye og gjenbruksmaterialer
 • kildesortere og håndtere avfall
 • bæring av materialer og rivingsmateriell
 • enklere håndverksarbeid, som for eksempel sparkling og pussing av mur og betong
 • sørge for at verktøy og lignende er tilgjengelig
 • tilrettelegging for bruk av maskiner og utstyr
 • skilting og dirigering på arbeidsområdet
 • hjelpe til med praktisk HMS-arbeid, som sikring, montering av gjerder og oppfølging av montert HMS-utstyr
 • assistere med annet arbeid du kan hjelpe til med

Siden arbeidsoppgavene til en hjelpearbeider varierer og du kan bli satt til å gjøre mye forskjellig, er det viktig å være fleksibel.

Riving av bygninger som skoler, kjøpesentre og industribygg gjøres både manuelt og maskinelt. Som hjelpearbeider må du derfor kunne håndtere en del elektriske verktøy og vanlige håndverktøy som brekkjern, hammer, piggmaskin og vinkelsliper. Det kan også hende at du får sertifisert opplæring i bruk av andre verktøy.

En hjelpearbeider kan også kalles håndlanger, rivningsarbeider, hjelpemann eller altmuligmann.

Hvor jobber hjelpearbeidere innen bygg og anlegg ?

En hjelpearbeider innen bygg og anlegg kan være ansatt i byggefirma, entreprenørfirma, bemanningsforetak, virksomheter som jobber med rivning eller sikring på byggeplasser og lignende. 

Arbeidsplasser kan være for eksempel på anlegg, byggeplasser, arbeid med utemiljø, private boliger og grunnarbeider.

Personlige egenskaper

Som hjelpearbeider må du ikke være redd for å ta i et tak og du bør ha evne til å se hva som må gjøres til enhver tid. Du må like å jobbe både selvstendig og i arbeidslag. Du bør være effektiv, punktlig og trives med praktisk arbeid.

Mange arbeidsgivere krever at du må kunne kommunisere godt på engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.

Utdanning

Som hjelpearbeider i bygg og anlegg jobber du som ufaglært personell. Med faglært menes en arbeidstaker med godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfeltet du jobber med. Ufaglærte arbeidstakere har ikke slikt fag- eller svennebrev.

Hva er de vanligste utdanningene for hjelpearbeidere innen bygg og anlegg ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Lønn

I noen bransjer er det innført minstelønn for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Les mer hos Arbeidstilsynet

 

Bedrifter

Hjelpearbeider innen bygg og anlegg i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9310101 - HJELPEARBEIDER (ANLEGG)
 • 9310102 - HJELPEARBEIDER (BYGG)
 • 9310103 - HJELPEARBEIDER (VEDLIKEHOLD)
 • 9310105 - ALTMULIGMANN (BYGG OG ANLEGG)
 • 9310109 - HJELPEARBEIDER (BORERIGG)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 14. januar 2022, av Entreprenørforeningen Bygg og anlegg