Image
Los på losbåten.

Yrkesbeskrivelse

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

En los (statslos) går ombord på skip og gir råd til kapteinen når skipet skal ut og inn av norske farvann. Loser har bakgrunn som sjøkapteiner eller tilsvarende og er eksperter innenfor sine geografiske kystområder. Losen må ha alle nødvendige opplysninger om skipets størrelse, dybde, fart og evne til manøvrering for å utføre sine navigeringsoppgaver. Losen blir ofte fraktet ut til skipene via losbåt eller loshelikopter i alle værforhold.

Under en skips inn- og utseiling er det nødvendig å ha los ombord for at alt skal foregå på en sikker måte. Norsk loslovgivning pålegger alle større skip å bruke los, men det finnes en rekke unntak fra disse reglene.

I Norge er det Kystverket som har ansvaret for lostjenestene. Skipene bestiller i hovedsak lostjenester god tid i forveien, men Kystverkets lostjeneste er operativ og under beredskap til enhver tid.

Arbeidet kan foregå til alle døgnets tider.

Hvor jobber loser ?

Som statslos har du base ved en av landets losstasjoner. Du er ansatt i staten eller i et rederi.

Personlige egenskaper

Som los må du være i stand til å opptre med myndighet. Du må være veldig god til å samarbeide og kommunisere, og i mange tilfeller er det nødvendig med gode språkkunnskaper. Arbeidet kan være psykisk og fysisk krevende og innebærer mye ansvar.

Utdanning

Det er Kystverket som tilbyr losutdanningen i Norge. Det tar cirka to år fra utdanningen som statslos påbegynnes til du er ferdig utdannet med fullverdig sertifikat, men etter seks måneder og bestått deleksamen kan du få et begrenset lossertifikat og tittel som statslos. Etter at du er ferdig utdannet går ytterligere tre år med praksis før du har sertifikat for alle båtstørrelser.

Opptakskrav

Det er flere spesielle krav for å kunne søke på losutdanningen. 

Opptaket til losutdanningen innebærer også intervju og arbeidspsykologiske tester. Kystverket har losopptak cirka en gang i året, etter behov.

Les mer om losutdanningen hos Kystverket

Etter- og videreutdanning

Statslosen må holde seg oppdatert innen fagområdet. Det er derfor kontinuerlig videreutdanning gjennom spesial- og oppdateringskurs.

Hva jobber navigatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag
 • 681309 - Bachelor, nautikkutdanning, treårig
 • 681303 - Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig
 • 681304 - Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig
 • 681399 - Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, lavere nivå

Hva er de vanligste utdanningene for loser ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Los i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3142102 - HAVNELOS
 • 3142104 - LOS
 • 3142127 - LOSBÅTFORMANN
 • 3142105 - LOSBÅTFØRER
 • 3142112 - LOSBÅTSMANN
 • 3142106 - LOSFORMANN
 • 3142111 - REDERILOS
 • 3142116 - RUTELOS
 • 3142119 - STATSLOS
 • 3142125 - STATSLOSASPIRANT
 • 3142107 - LOSOLDERMANN

Sist kvalitetssikret den 01. juni 2022, av Norsk sjøoffiserforbund