Los på losbåten.
Yrkesbeskrivelse

Los

favoritt ikon

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

En los (statslos) går ombord på skip og gir råd til kapteinen når skipet skal ut og inn av norske farvann. Loser har bakgrunn som sjøkapteiner eller tilsvarende og er eksperter innenfor sine geografiske kystområder. Losen må ha alle nødvendige opplysninger om skipets størrelse, dybde, fart og evne til manøvrering for å utføre sine navigeringsoppgaver. Losen blir ofte fraktet ut til skipene via losbåt eller loshelikopter i alle værforhold.

Under en skips inn- og utseiling er det nødvendig å ha los ombord for at alt skal foregå på en sikker måte. Norsk loslovgivning pålegger alle større skip å bruke los, men det finnes en rekke unntak fra disse reglene.

I Norge er det Kystverket som har ansvaret for lostjenestene. Skipene bestiller i hovedsak lostjenester god tid i forveien, men Kystverkets lostjeneste er operativ og under beredskap til enhver tid.

Arbeidet kan foregå til alle døgnets tider.

Hvor jobber loser?

Som statslos har du base ved en av landets losstasjoner. Du er ansatt i staten eller i et rederi.

Personlige egenskaper

Som los må du være i stand til å opptre med myndighet. Du må være veldig god til å samarbeide og kommunisere, og i mange tilfeller er det nødvendig med gode språkkunnskaper. Arbeidet kan være psykisk og fysisk krevende og innebærer mye ansvar.

Utdanning

Etter seks måneder og bestått deleksamen kan du få et begrenset lossertifikat og tittel som statslos. Det tar cirka to år fra utdanningen som statslos påbegynnes til du er ferdig utdannet med fullverdig sertifikat. Deretter vil det gå ytterligere tre år med praksis før du har sertifikat for alle båtstørrelser.

Opptakskrav

Generelle krav for å starte losutdanning

  • du er under 38 år
  • har erfaring som navigatør i ledende stillinger
  • har tilfredsstillende syn og helse og
  • plettfri vandel
  • fullført og bestått skipsførereksamen eller maritim utdanning (nautikk)
  • sertifikat som overstyrmann og minst tre års fartstid som navigatør eller minst tre års fartstid fra marinen.
  • du må ha eller kunne ta dekksoffisersertifikat klasse 1.

Opptaket til losutdanningen innebærer også intervju og arbeidspsykologiske tester. Kystverket har losopptak cirka en gang i året, etter behov.

Les mer om losutdanningen hos Kystverket

Etter- og videreutdanning
Statslosen må holde seg oppdatert innen fagområdet. Det er derfor kontinuerlig videreutdanning gjennom spesial- og oppdateringskurs.

Hva jobber navigatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for loser?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dekksoffiserer og loser
Deltid
Alle sektorer
433 personer
9 personer
424 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca 287 kr
46 420 kr
46 440 kr
557 040 kr
557 280 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca 287 kr
46 420 kr
46 440 kr
557 040 kr
557 280 kr
Ca 320 kr
Ca 256 kr
Ca 322 kr
51 870 kr
41 510 kr
52 090 kr
622 440 kr
498 120 kr
625 080 kr
Ca 320 kr
Ca 256 kr
Ca 322 kr
52 600 kr
41 510 kr
52 830 kr
631 200 kr
498 120 kr
633 960 kr
Dekksoffiserer og loser
Heltid
Alle sektorer
6 511 personer
152 personer
6 359 personer
Ca 362 kr
Ca 315 kr
Ca 364 kr
58 720 kr
51 070 kr
58 910 kr
704 640 kr
612 840 kr
706 920 kr
Ca 362 kr
Ca 315 kr
Ca 364 kr
58 720 kr
51 070 kr
58 910 kr
704 640 kr
612 840 kr
706 920 kr
Ca 373 kr
Ca 311 kr
Ca 375 kr
60 490 kr
50 440 kr
60 730 kr
725 880 kr
605 280 kr
728 760 kr
Ca 373 kr
Ca 311 kr
Ca 375 kr
62 090 kr
51 920 kr
62 330 kr
745 080 kr
623 040 kr
747 960 kr
Dekksoffiserer og loser
Deltid
Privat
407 personer
7 personer
400 personer
Ca 290 kr
Ca
Ca 291 kr
46 930 kr
47 200 kr
563 160 kr
566 400 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca 291 kr
46 930 kr
47 200 kr
563 160 kr
566 400 kr
Ca 323 kr
Ca 235 kr
Ca 324 kr
52 290 kr
38 000 kr
52 540 kr
627 480 kr
456 000 kr
630 480 kr
Ca 323 kr
Ca 235 kr
Ca 324 kr
53 020 kr
38 000 kr
53 280 kr
636 240 kr
456 000 kr
639 360 kr
Dekksoffiserer og loser
Heltid
Privat
6 084 personer
140 personer
5 944 personer
Ca 357 kr
Ca 310 kr
Ca 359 kr
57 880 kr
50 150 kr
58 200 kr
694 560 kr
601 800 kr
698 400 kr
Ca 357 kr
Ca 310 kr
Ca 359 kr
57 880 kr
50 150 kr
58 200 kr
694 560 kr
601 800 kr
698 400 kr
Ca 372 kr
Ca 305 kr
Ca 373 kr
60 200 kr
49 470 kr
60 450 kr
722 400 kr
593 640 kr
725 400 kr
Ca 372 kr
Ca 305 kr
Ca 373 kr
61 420 kr
50 560 kr
61 670 kr
737 040 kr
606 720 kr
740 040 kr
Dekksoffiserer og loser
Heltid
Statlig
413 personer
12 personer
401 personer
Ca 407 kr
Ca
Ca 408 kr
65 890 kr
66 050 kr
790 680 kr
792 600 kr
Ca 407 kr
Ca
Ca 408 kr
70 630 kr
70 780 kr
847 560 kr
849 360 kr
Ca 403 kr
Ca 380 kr
Ca 404 kr
65 300 kr
61 620 kr
65 410 kr
783 600 kr
739 440 kr
784 920 kr
Ca 403 kr
Ca 380 kr
Ca 404 kr
72 430 kr
61 620 kr
72 570 kr
869 160 kr
739 440 kr
870 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold