Gjennomgått i samarbeid med Norsk sjøoffiserforbund 01. juni 2022

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Arbeidsoppgaver

En los (statslos) går ombord på skip og gir råd til kapteinen når skipet skal ut og inn av norske farvann. Loser har bakgrunn som sjøkapteiner eller tilsvarende og er eksperter innenfor sine geografiske kystområder. Losen må ha alle nødvendige opplysninger om skipets størrelse, dybde, fart og evne til manøvrering for å utføre sine navigeringsoppgaver. Losen blir ofte fraktet ut til skipene via losbåt eller loshelikopter i alle værforhold.

Under en skips inn- og utseiling er det nødvendig å ha los ombord for at alt skal foregå på en sikker måte. Norsk loslovgivning pålegger alle større skip å bruke los, men det finnes en rekke unntak fra disse reglene.

I Norge er det Kystverket som har ansvaret for lostjenestene. Skipene bestiller i hovedsak lostjenester god tid i forveien, men Kystverkets lostjeneste er operativ og under beredskap til enhver tid.

Arbeidet kan foregå til alle døgnets tider.

Hvor jobber loser?

Som statslos har du base ved en av landets losstasjoner. Du er ansatt i staten eller i et rederi.

Bli med en los på jobb

Hvordan er det å jobbe som los?

Intervjuer

Portrettfoto Los Martin Størdahl iført uniformsskjorte

Los

Martin S. Strømdahl

Som los har man på en måte nådd toppen av sjøen, sier Martin Strømdahl.

Viktige egenskaper for en los

Som los må du være i stand til å opptre med myndighet. Du må være veldig god til å samarbeide og kommunisere, og i mange tilfeller er det nødvendig med gode språkkunnskaper. Arbeidet kan være psykisk og fysisk krevende og innebærer mye ansvar.

Hva tjener loser?

Hvordan utdanner du deg til los?

Det er Kystverket som tilbyr losutdanningen i Norge. Det tar cirka to år fra utdanningen som statslos påbegynnes til du er ferdig utdannet med fullverdig sertifikat, men etter seks måneder og bestått deleksamen kan du få et begrenset lossertifikat og tittel som statslos. Etter at du er ferdig utdannet går ytterligere tre år med praksis før du har sertifikat for alle båtstørrelser.

Opptakskrav

Det er flere spesielle krav for å kunne søke på losutdanningen. 

Opptaket til losutdanningen innebærer også intervju og arbeidspsykologiske tester. Kystverket har losopptak cirka en gang i året, etter behov.

Les mer om losutdanningen hos Kystverket

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Statslosen må holde seg oppdatert innen fagområdet. Det er derfor kontinuerlig videreutdanning gjennom spesial- og oppdateringskurs.

Hvilke utdanninger er vanligst for loser?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber navigatørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 681399 - Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 681309 - Bachelor, nautikkutdanning, treårig
 • 681304 - Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig
 • 681303 - Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig
 • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag

Bedrifter: Hvor jobber loser?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med loser

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3142104 - LOS
 • 3142119 - STATSLOS
 • 3142127 - LOSBÅTFORMANN
 • 3142125 - STATSLOSASPIRANT
 • 3142116 - RUTELOS
 • 3142112 - LOSBÅTSMANN
 • 3142111 - REDERILOS
 • 3142107 - LOSOLDERMANN
 • 3142106 - LOSFORMANN
 • 3142105 - LOSBÅTFØRER
 • 3142102 - HAVNELOS
 • 3142109 - LOSINSPEKTØR

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.