Gjennomgått i samarbeid med Politiets Fellesforbund Troms 14. desember 2022

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.

Arbeidsoppgaver

Vi kan dele politiyrket i to hovedgrupper:

Politibetjent 

Politibetjenten er utdannet ved Politihøgskolen og har en rekke arbeidsoppgaver i politiet. Arbeidsoppgavene er avhengig av hvilken enhet politibetjenten jobber i, eksempler på enheter kan være:

 • Etterforskning
 • Patrulje
 • UP (trafikkpolitiet)
 • Forebyggende

Les mer om hvordan det er å jobbe som politibetjent 

Les mer om hvordan det er å jobbe som etterforsker

Politijurist 

Politijuristen er utdannet jurist, og arbeider med påtalemessige oppgaver, deriblant å lede etterforskning og fungere som aktor i retten. Politijurister har ofte de ledende stillingene i politiet.

Les mer om politijurist 

Hvor jobber politifolk?

Ansatte i politiet jobber i et av landets politidistrikter eller i et av politiets særorgan, som for eksempel Kripos eller Økokrim.

Intervjuer

Mann med briller og brunt hår ser inn i kamera. Han har skjegg og lysegrønn skjorte over en hvit t-skjorte. Hvit vegg i bakgrunnen.

Etterforsker

Lars Dulsrud

– Du må ha et ønske om å finne ut hva, hvordan og hvorfor noe har skjedd, mener Lars.
Ei dame i politiuniform

Politibetjent

Stine Bekken

– Vi er vanlige mennesker, som går i uniform, og er politi fordi vi ønsker å hjelpe andre, sier Stine.
Portrettfoto av kvinne med politiuniform

Etterforsker

Laila Kristin Eike

– Å være etterforsker innebærer mye kontakt med mennesker fra alle samfunnslag, forteller Laila Kristin Eike.

Lønn

Bedrifter som ansetter politifolk

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med politifolk

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3450111 - ETTERFORSKER (POLITI)
 • 3450110 - PASSKONTROLLØR (POLITI)
 • 3450109 - POLITITJENESTEMANN
 • 3450108 - POLITIOVERKONSTABEL
 • 3450107 - POLITIKONSTABEL
 • 3450106 - POLITIOVERBETJENT
 • 3450105 - POLITIBETJENT
 • 3450104 - LENSMANNSFULLMEKTIG
 • 3450103 - LENSMANNSFØRSTEBETJENT
 • 3450102 - LENSMANNSBETJENT
 • 3450101 - POLITIFØRSTEBETJENT
 • 2523106 - UTRYKNINGSSJEF (POLITI)
 • 2523105 - POLITIINSPEKTØR
 • 2523103 - POLITIADVOKAT
 • 2523102 - POLITIFULLMEKTIG
 • 2523101 - POLITIADJUTANT
 • 1227263 - UTRYKNINGSPOLITISJEF
 • 1227193 - POLITIMESTER
 • 1227189 - LENSMANN
 • 1227159 - POLITIAVDELINGSSJEF
 • 1227108 - AVDELINGSSJEF (POLITI)
 • 1227173 - VISEPOLITIMESTER
 • 1120103 - SYSSELMANN
 • 1227109 - POLITISTASJONSSJEF

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.