Politiet i Oslo avbildet i juni 2016. To politimenn står foran en politibil.
Yrkesbeskrivelse

Politi

favoritt ikon

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkes- og karrieremuligheter.

Vi kan dele politiyrket i to hovedgrupper:

Politibetjenten er utdannet ved Politihøgskolen og har en rekke arbeidsoppgaver i politiet. Eksempler på oppgaver er etterforskning, kontroller og forebyggende arbeid.

Les mer om politibetjent 

Politijuristen er utdannet jurist, og arbeider med påtalemessige oppgaver, deriblant å lede etterforskning og fungere som aktor i retten. Politijurister har ofte de ledende stillingene i politiet.
Les mer om politijurist 

I tillegg til dette skillet finnes det en lang rekke muligheter for spesialisering innen politi- og påtalemyndigheten.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jurister og advokater
Deltid
Alle sektorer
615 personer
346 personer
269 personer
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
52 690 kr
51 040 kr
55 700 kr
632 280 kr
612 480 kr
668 400 kr
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
52 690 kr
51 040 kr
55 700 kr
632 280 kr
612 480 kr
668 400 kr
Ca 370 kr
Ca 352 kr
Ca 397 kr
59 970 kr
56 960 kr
64 340 kr
719 640 kr
683 520 kr
772 080 kr
Ca 370 kr
Ca 352 kr
Ca 397 kr
60 170 kr
57 180 kr
64 530 kr
722 040 kr
686 160 kr
774 360 kr
Jurister og advokater
Heltid
Alle sektorer
7 516 personer
3 781 personer
3 735 personer
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 391 kr
58 330 kr
54 750 kr
63 330 kr
699 960 kr
657 000 kr
759 960 kr
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 391 kr
58 330 kr
54 750 kr
63 330 kr
699 960 kr
657 000 kr
759 960 kr
Ca 405 kr
Ca 373 kr
Ca 437 kr
65 530 kr
60 350 kr
70 760 kr
786 360 kr
724 200 kr
849 120 kr
Ca 405 kr
Ca 373 kr
Ca 437 kr
66 200 kr
61 020 kr
71 430 kr
794 400 kr
732 240 kr
857 160 kr
Jurister og advokater
Heltid
Kommunal
254 personer
151 personer
103 personer
Ca 373 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
60 480 kr
59 080 kr
63 450 kr
725 760 kr
708 960 kr
761 400 kr
Ca 373 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
60 480 kr
59 080 kr
63 450 kr
725 760 kr
708 960 kr
761 400 kr
Ca 372 kr
Ca 358 kr
Ca 393 kr
60 310 kr
58 040 kr
63 630 kr
723 720 kr
696 480 kr
763 560 kr
Ca 372 kr
Ca 358 kr
Ca 393 kr
60 820 kr
58 630 kr
64 010 kr
729 840 kr
703 560 kr
768 120 kr
Jurister og advokater
Deltid
Privat
506 personer
263 personer
243 personer
Ca 334 kr
Ca 329 kr
Ca 349 kr
54 170 kr
53 260 kr
56 560 kr
650 040 kr
639 120 kr
678 720 kr
Ca 334 kr
Ca 329 kr
Ca 349 kr
54 170 kr
53 260 kr
56 560 kr
650 040 kr
639 120 kr
678 720 kr
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 404 kr
62 300 kr
59 550 kr
65 510 kr
747 600 kr
714 600 kr
786 120 kr
Ca 385 kr
Ca 368 kr
Ca 404 kr
62 490 kr
59 740 kr
65 710 kr
749 880 kr
716 880 kr
788 520 kr
Jurister og advokater
Heltid
Privat
5 433 personer
2 574 personer
2 859 personer
Ca 390 kr
Ca 360 kr
Ca 424 kr
63 130 kr
58 330 kr
68 690 kr
757 560 kr
699 960 kr
824 280 kr
Ca 390 kr
Ca 360 kr
Ca 424 kr
63 130 kr
58 330 kr
68 690 kr
757 560 kr
699 960 kr
824 280 kr
Ca 428 kr
Ca 392 kr
Ca 461 kr
69 390 kr
63 520 kr
74 680 kr
832 680 kr
762 240 kr
896 160 kr
Ca 428 kr
Ca 392 kr
Ca 461 kr
69 790 kr
63 920 kr
75 090 kr
837 480 kr
767 040 kr
901 080 kr
Jurister og advokater
Heltid
Statlig
1 829 personer
1 056 personer
773 personer
Ca 320 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 920 kr
50 600 kr
53 980 kr
623 040 kr
607 200 kr
647 760 kr
Ca 320 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 920 kr
50 600 kr
54 010 kr
623 040 kr
607 200 kr
648 120 kr
Ca 338 kr
Ca 327 kr
Ca 353 kr
54 760 kr
52 960 kr
57 200 kr
657 120 kr
635 520 kr
686 400 kr
Ca 338 kr
Ca 327 kr
Ca 353 kr
56 260 kr
54 320 kr
58 910 kr
675 120 kr
651 840 kr
706 920 kr
Politibetjenter
Deltid
Alle sektorer
154 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca
43 970 kr
527 640 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca
44 000 kr
528 000 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 560 kr
570 720 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
48 650 kr
583 800 kr
Politibetjenter
Heltid
Alle sektorer
9 688 personer
3 041 personer
6 647 personer
Ca 291 kr
Ca 271 kr
Ca 299 kr
47 070 kr
43 870 kr
48 460 kr
564 840 kr
526 440 kr
581 520 kr
Ca 291 kr
Ca 271 kr
Ca 299 kr
48 630 kr
44 710 kr
50 420 kr
583 560 kr
536 520 kr
605 040 kr
Ca 294 kr
Ca 276 kr
Ca 303 kr
47 700 kr
44 650 kr
49 090 kr
572 400 kr
535 800 kr
589 080 kr
Ca 294 kr
Ca 276 kr
Ca 303 kr
50 340 kr
46 290 kr
52 180 kr
604 080 kr
555 480 kr
626 160 kr
Politibetjenter
Deltid
Statlig
153 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca
44 040 kr
528 480 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca
44 070 kr
528 840 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 690 kr
572 280 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
48 790 kr
585 480 kr
Politibetjenter
Heltid
Statlig
9 688 personer
3 041 personer
6 647 personer
Ca 291 kr
Ca 271 kr
Ca 299 kr
47 070 kr
43 870 kr
48 460 kr
564 840 kr
526 440 kr
581 520 kr
Ca 291 kr
Ca 271 kr
Ca 299 kr
48 630 kr
44 710 kr
50 420 kr
583 560 kr
536 520 kr
605 040 kr
Ca 294 kr
Ca 276 kr
Ca 303 kr
47 700 kr
44 650 kr
49 090 kr
572 400 kr
535 800 kr
589 080 kr
Ca 294 kr
Ca 276 kr
Ca 303 kr
50 340 kr
46 290 kr
52 180 kr
604 080 kr
555 480 kr
626 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold