To militære i Forsvaret
Yrkesbeskrivelse

Ansatt i Forsvaret

favoritt ikon

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret.

I Forsvaret er det mange jobbmuligheter. Forsvaret har personell på havet, i skogen, i lufta, på verksted, på kontor og på kjøkken. Du kan være militært eller sivilt ansatt. 

Militært ansatt

Hvis du har bakgrunn fra Forsvaret, kan du bli militært ansatt som vervet, befal eller offiser. For å bli vervet, må du ha fullført førstegangstjeneste. Da kan du søke jobb som spesialist i en rekke yrker. Det kan være alt fra tekniker til matros, eller militærfaglige yrker som skarpskytter eller infanterist. 

Veien for å bli befal eller offiser starter med utdanning fra en av Forsvarets befals- eller krigsskoler. Her er det flere utdanninger å velge mellom. 

Sivilt ansatt

I Forsvaret jobber det mange sivilt ansatte. De jobber for eksempel som økonomjurist, samfunnsviter, IKT-personell, ingeniør eller innen HR og personell. Som sivilt ansatt stilles ingen krav til militær bakgrunn. 

Hvor jobber ansatte i Forsvaret?

Forsvaret har avdelinger fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Både militært og sivilt ansatte jobber i Forsvaret. Det er mulig å jobbe i både Norge og utlandet. 

Personlige egenskaper

Hvilke personlige egenskaper som er ønskelig, vil variere avhengig av hvilken stilling du har. Felles for militære stillinger er at du bør være i god fysisk form. Du må være etisk bevisst, ha gode samarbeids- og lederegenskaper. 

Utdanning

Du må fullføre førstegangstjenesten for å bli vervet, befalsutdanning for å bli befal og krigsskoleutdanning for å bli yrkesoffiser. 

Les mer om utdanning i Forsvaret

Som sivilt ansatt i Forsvaret varierer utdanningen med hvilken stilling du har. Dette fungerer på samme måte som ved en hvilken som helst annen arbeidsplass.

Se oversikt over ledige stillinger i Forsvaret for mer informasjon. 

Opptakskrav

For vanlig førstegangstjeneste stilles det vanligvis ikke fysiske krav. På del to av sesjon får du en "militær helseprofil" som gir grunnlaget for hvilke tjenester du er medisinsk kvalifisert for. 

Skal du starte på en befals- eller offisersutdanning må du gjennomføre opptaksp​røver med minstekrav på ulike fysiske tester.

For å bli innkalt til Forsvaret må du være norsk statsborger. Forsvaret stiller dessuten strenge krav til vandel og rulleblad. Du må også sikkerhetsklareres for å kunne tjenestegjøre i Forsvaret.

Les mer om Forsvarets opptakskrav

Etter- og videreutdanning

I Forsvaret er det flere muligheter for etter- og videreutdanning som kvalifiserer til en rekke stillinger både i og utenfor Forsvaret. Dette kan være alt fra kurs og sertifikater til videreutdanninger, både sivilt og ved Forsvarets skoler.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Offiserer fra fenrik og høyere grad
Heltid
Alle sektorer
9 371 personer
919 personer
8 452 personer
Ca 341 kr
Ca 296 kr
Ca 346 kr
55 300 kr
48 010 kr
56 120 kr
663 600 kr
576 120 kr
673 440 kr
Ca 341 kr
Ca 296 kr
Ca 346 kr
56 120 kr
48 380 kr
57 000 kr
673 440 kr
580 560 kr
684 000 kr
Ca 366 kr
Ca 318 kr
Ca 372 kr
59 360 kr
51 560 kr
60 210 kr
712 320 kr
618 720 kr
722 520 kr
Ca 366 kr
Ca 318 kr
Ca 372 kr
61 230 kr
52 810 kr
62 140 kr
734 760 kr
633 720 kr
745 680 kr
Offiserer fra fenrik og høyere grad
Heltid
Statlig
9 343 personer
912 personer
8 431 personer
Ca 342 kr
Ca 296 kr
Ca 346 kr
55 330 kr
48 010 kr
56 120 kr
663 960 kr
576 120 kr
673 440 kr
Ca 342 kr
Ca 296 kr
Ca 346 kr
56 150 kr
48 390 kr
57 000 kr
673 800 kr
580 680 kr
684 000 kr
Ca 367 kr
Ca 319 kr
Ca 372 kr
59 420 kr
51 660 kr
60 260 kr
713 040 kr
619 920 kr
723 120 kr
Ca 367 kr
Ca 319 kr
Ca 372 kr
61 290 kr
52 910 kr
62 200 kr
735 480 kr
634 920 kr
746 400 kr
Befal med sersjant grad
Heltid
Alle sektorer
1 326 personer
223 personer
1 103 personer
Ca 227 kr
Ca 220 kr
Ca 229 kr
36 830 kr
35 560 kr
37 150 kr
441 960 kr
426 720 kr
445 800 kr
Ca 227 kr
Ca 220 kr
Ca 229 kr
37 190 kr
36 040 kr
37 500 kr
446 280 kr
432 480 kr
450 000 kr
Ca 246 kr
Ca 228 kr
Ca 250 kr
39 830 kr
36 860 kr
40 430 kr
477 960 kr
442 320 kr
485 160 kr
Ca 246 kr
Ca 228 kr
Ca 250 kr
40 650 kr
37 600 kr
41 260 kr
487 800 kr
451 200 kr
495 120 kr
Befal med sersjant grad
Heltid
Statlig
1 323 personer
222 personer
1 101 personer
Ca 227 kr
Ca 219 kr
Ca 229 kr
36 770 kr
35 490 kr
37 140 kr
441 240 kr
425 880 kr
445 680 kr
Ca 227 kr
Ca 219 kr
Ca 229 kr
37 130 kr
35 970 kr
37 490 kr
445 560 kr
431 640 kr
449 880 kr
Ca 246 kr
Ca 227 kr
Ca 250 kr
39 820 kr
36 820 kr
40 420 kr
477 840 kr
441 840 kr
485 040 kr
Ca 246 kr
Ca 227 kr
Ca 250 kr
40 640 kr
37 570 kr
41 250 kr
487 680 kr
450 840 kr
495 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold