Gjennomgått i samarbeid med Forsvaret 07. mars 2022

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.

Arbeidsoppgaver

Forsvaret har personell på havet, i skogen, i lufta, på verksted, på kontor og på kjøkken og du kan jobbe som soldat, tekniker, leder, cyberingeniør, innen økonomi, som lege eller kokk for å nevne noen.

Militært ansatt

Hvis du har gjennomført førstegangstjenesten i Forsvaret kan du bli militært ansatt som spesialist. Som spesialist kan du senere bygge på med en befalsutdanning hvis du får tildelt lederansvar i stillingen din.

Med høyere utdanning fra Forsvaret kan du bli ansatt som offiser. Du kan du søke deg rett til en utdanning ved Forsvarets høgskole, uten millitær erfaring. Utdanningen gir en bachelorgrad og kvalifiserer til fast ansettelse som offiser.

Ansatt som spesialist og befal i forsvaret

Du kalles spesialist hvis du blir ansatt av Forsvaret etter førstegangstjenesten. Da jobber du i en militær avdeling og spesialiserer deg på oppgavene som følger stillingen. Ofte vil du være i beredskap for å kunne sendes for å løse oppdrag i Norge eller utenlands dersom myndighetene bestemmer dette.

Vanlige arbeidsoppgaver for spesialist i forsvaret kan være:

 • trene på ferdigheter du skal ha som soldat
 • øve på å løse oppdrag sammen med dine medsoldater
 • delta på større militære øvelser sammen med avdelingen
 • opplæring i bruk av ulikt militært utstyr
 • vedlikehold av utstyr

Som spesialist kan du senere bygge på med en befalsutdanning hvis du får tildelt lederansvar i stillingen din. Du kan for eksempel ta befalsutdanning for lederansvar på lavere nivå, for eksempel i lagfører-roller.

Ansatt som offiser i forsvaret

Med høyere utdanning i forsvaret kan du bli offiser. Offiserer er militære ledere. Det vil si at man har et lederansvar i sin avdeling. Du kan for eksempel være troppsjef eller kompanisjef. Offiserer kan også jobbe i stillinger med ansvar for logistikk, økonomi eller HR og dermed ikke ha ansvar for å lede mannskaper direkte. Du kan ta høyere utdanning i Forsvaret uten militær erfaring fra tidligere.

Vanlige arbeidsoppgaver for offiser kan være:

 • opplæring av mannskapene som du har ansvaret for
 • planlegge øvelser og trening for din avdeling
 • samarbeide med andre avdelinger og egne ledere
 • ta vare på dine underordnede mannskaper
 • administrativt arbeid / kontorarbeid

Sivilt ansatt

Som sivilt ansatt kan du jobbe innen rekke forskjellige områder. For eksempel som økonom, jurist, forskjellige mekanikeryrker, samfunnsviter, forskjellige IT-yrker, ingeniøryrker eller innen HR og personell. Det stilles ingen krav til militær bakgrunn hvis du er sivilt ansatt. Tar du yrkesfag kan du også ta læretiden i Forsvaret i mange forskjellige stillinger. 

Hvor jobber ansatte i Forsvaret?

Forsvaret har avdelinger fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Både militært og sivilt ansatte jobber i Forsvaret. Det er mulig å jobbe i både Norge og utlandet. 

Intervjuer

Portrettfoto av Ansatt i Forsvaret Viktoria K T Johannesen.jpeg

Ansatt i Forsvaret

Viktoria K. T. Johannesen

Liker du ledelse, beslutningstaking og samhandling med andre, er en karriere i Forsvaret midt i blinken, sier Viktoria K. T. Johannesen.

Viktige egenskaper

Hvilke personlige egenskaper som er ønskelig, vil variere avhengig av hvilken stilling du har. Felles for militære stillinger er at du bør være i god fysisk form. Du må være etisk bevisst, ha gode samarbeids- og lederegenskaper. 

Lønn

Lønn i forsvaret deler seg mellom sivile og militære yrkestitler. Nedenfor kan du se hvor mye en befal eller spesialist tjener og hvor mye en offiser i forsvaret tjener. Spesialist, befal og offiser er personer som har lederutdanning fra forsvaret. For sivile yrker i forsvaret finnes ingen spesifikk lønnsstatistikk. 

Utdanning

Du må fullføre førstegangstjenesten for å bli spesialist, befalsutdanning for å bli befal og ta høyere utdanning i forsvaret for å bli offiser. Som sivilt ansatt i Forsvaret varierer utdanningen med hvilken stilling du har. Dette fungerer på samme måte som ved en hvilken som helst annen arbeidsplass.

Forsvaret har egne opptakskrav for å tjenestegjøre og for å bli tatt opp på utdanninger.  Les mer om Forsvarets opptakskrav

I Forsvaret er det flere muligheter for etter- og videreutdanning som kvalifiserer til en rekke stillinger både i og utenfor Forsvaret. Dette kan være alt fra kurs og sertifikater til videreutdanninger, både sivilt og ved Forsvarets skoler.

De vanligste jobbene blant de med utdanning fra forsvaret

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 7821 - Militære fag
 • 682199 - Militære fag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 682101 - Bachelor, militære fag, treårig
 • 6821 - Militære fag
 • 582199 - Militære fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 5821 - Militære fag

Bedrifter som ansetter ansatte i Forsvaret

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ansatte i Forsvaret

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 4133145 - TRANSPORTLEDER (FORSVARET)
 • 3132111 - TEKNISK FULLMEKTIG (FORSVARET)
 • 1227250 - VERKSTEDBESTYRER (FORSVARET)
 • 1120147 - FORSVARSRÅD
 • 1120146 - FORSVARSATTACHE
 • 1120121 - OMBUDSMANN FOR FORSVARET
 • 1120113 - MILITÆRATTACHE
 • 0113120 - GENERALINSPEKTØR FOR SJØFORSVARET
 • 0113119 - GENERALINSPEKTØR FOR LUFTFORSVARET
 • 0113118 - GENERALINSPEKTØR FOR HÆREN
 • 0113117 - GENERALINSPEKTØR FOR HEIMEVERNET
 • 0113116 - FORSVARSSJEF
 • 0113115 - ADJUTANT (FORSVARET)
 • 0113114 - ADMIRAL
 • 0113113 - OBERST
 • 0113112 - GENERALLØYTNANT
 • 0113111 - KOMMANDØR
 • 0113110 - BRIGADER
 • 0113109 - VISEADMIRAL
 • 0113108 - OVERADJUTANT
 • 0113107 - ORLOGSKAPTEIN
 • 0113106 - KONTREADMIRAL
 • 0113105 - GENERALMAJOR
 • 0113104 - MAJOR
 • 0113103 - GENERAL
 • 0113102 - OBERSTLØYTNANT
 • 0113101 - KOMMANDØRKAPTEIN
 • 0112105 - FENRIK
 • 0112104 - KAPTEIN (FORSVARET)
 • 0112103 - KAPTEINLØYTNANT
 • 0112102 - LØYTNANT
 • 0112101 - SERSJANT
 • 0112115 - STABSSERSJANT
 • 0112118 - SERSJANT KL. 1
 • 0112114 - OVERSERSJANT
 • 0112116 - KOMMANDÉRSERSJANT
 • 0111104 - VERVET (FORSVARET)
 • 0112117 - SERSJANTMAJOR
 • 0111103 - GRENADER
 • 0112107 - RITTMESTER
 • 0113121 - SJEF HÆREN
 • 0112108 - KVARTERMESTER
 • 0112109 - SENIOR KVARTERMESTER
 • 0112110 - FLOTILJEMESTER
 • 0112111 - ORLOGSMESTER
 • 0112112 - FLAGGMESTER
 • 0112113 - VINGSERSJANT
 • 0113122 - SJEF SJØFORSVARET
 • 0113123 - SJEF LUFTFORSVARET
 • 0113124 - SJEF HEIMEVERNET
 • 0113125 - FLAGGKOMMANDØR
 • 0113126 - SKVADRONSMESTER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.