To militære i Forsvaret
Yrkesbeskrivelse

Ansatt i Forsvaret

favoritt ikon

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret.

I Forsvaret er det mange jobbmuligheter. Forsvaret har personell på havet, i skogen, i lufta, på verksted, på kontor og på kjøkken.

Du kan være militært eller sivilt ansatt i Forsvaret. 

  • Militært ansatt
    Hvis du har bakgrunn fra Forsvaret, kan du bli militært ansatt som vervet, befal eller offiser. For å bli vervet, må du ha fullført førstegangstjeneste. Da kan du søke jobb som spesialist i en rekke yrker. Det kan være alt fra tekniker til matros, eller militærfaglige yrker som skarpskytter eller infanterist. Veien for å bli befal eller offiser starter med utdanning fra en av Forsvarets befals- eller krigsskoler. Her er det flere utdanninger å velge mellom. 
     
  • Sivilt ansatt
    Som sivilt ansatt kan du jobbe for eksempel som økonomjurist, samfunnsviter, IKT-personell, ingeniør eller innen HR og personell. Det stilles ingen krav til militær bakgrunn hvis du er sivilt ansatt. 

Hvor jobber ansatte i Forsvaret?

Forsvaret har avdelinger fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Både militært og sivilt ansatte jobber i Forsvaret. Det er mulig å jobbe i både Norge og utlandet. 

Personlige egenskaper

Hvilke personlige egenskaper som er ønskelig, vil variere avhengig av hvilken stilling du har. Felles for militære stillinger er at du bør være i god fysisk form. Du må være etisk bevisst, ha gode samarbeids- og lederegenskaper. 

Utdanning

Du må fullføre førstegangstjenesten for å bli vervet, befalsutdanning for å bli befal og krigsskoleutdanning for å bli yrkesoffiser. 

Les mer om utdanning i Forsvaret

Som sivilt ansatt i Forsvaret varierer utdanningen med hvilken stilling du har. Dette fungerer på samme måte som ved en hvilken som helst annen arbeidsplass.

Se oversikt over ledige stillinger i Forsvaret for mer informasjon. 

Opptakskrav

For vanlig førstegangstjeneste stilles det vanligvis ikke fysiske krav. På del to av sesjon får du en "militær helseprofil" som gir grunnlaget for hvilke tjenester du er medisinsk kvalifisert for. 

Skal du starte på en befals- eller offisersutdanning må du gjennomføre opptaksp​røver med minstekrav på ulike fysiske tester.

For å bli innkalt til Forsvaret må du være norsk statsborger. Forsvaret stiller dessuten strenge krav til vandel og rulleblad. Du må også sikkerhetsklareres for å kunne tjenestegjøre i Forsvaret.

Les mer om Forsvarets opptakskrav

Etter- og videreutdanning

I Forsvaret er det flere muligheter for etter- og videreutdanning som kvalifiserer til en rekke stillinger både i og utenfor Forsvaret. Dette kan være alt fra kurs og sertifikater til videreutdanninger, både sivilt og ved Forsvarets skoler.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Offiser i militæret
Heltid
Alle sektorer
9 215 personer
957 personer
8 258 personer
Ca 346 kr
Ca 302 kr
Ca 351 kr
56 090 kr
49 000 kr
56 900 kr
673 080 kr
588 000 kr
682 800 kr
Ca 346 kr
Ca 302 kr
Ca 351 kr
56 960 kr
49 440 kr
57 840 kr
683 520 kr
593 280 kr
694 080 kr
Ca 370 kr
Ca 324 kr
Ca 376 kr
59 970 kr
52 510 kr
60 840 kr
719 640 kr
630 120 kr
730 080 kr
Ca 370 kr
Ca 324 kr
Ca 376 kr
62 000 kr
53 790 kr
62 960 kr
744 000 kr
645 480 kr
755 520 kr
Offiser i militæret
Statlig
9 267 personer
958 personer
8 309 personer
Ca 347 kr
Ca 303 kr
Ca 351 kr
56 140 kr
49 060 kr
56 930 kr
673 680 kr
588 720 kr
683 160 kr
Ca 347 kr
Ca 303 kr
Ca 351 kr
57 010 kr
49 510 kr
57 870 kr
684 120 kr
594 120 kr
694 440 kr
Ca 371 kr
Ca 324 kr
Ca 376 kr
60 040 kr
52 440 kr
60 920 kr
720 480 kr
629 280 kr
731 040 kr
Ca 371 kr
Ca 324 kr
Ca 376 kr
62 070 kr
53 720 kr
63 040 kr
744 840 kr
644 640 kr
756 480 kr
Offiser i militæret
Heltid
Statlig
9 190 personer
952 personer
8 238 personer
Ca 346 kr
Ca 303 kr
Ca 351 kr
56 110 kr
49 030 kr
56 910 kr
673 320 kr
588 360 kr
682 920 kr
Ca 346 kr
Ca 303 kr
Ca 351 kr
56 980 kr
49 480 kr
57 850 kr
683 760 kr
593 760 kr
694 200 kr
Ca 370 kr
Ca 324 kr
Ca 376 kr
59 980 kr
52 430 kr
60 860 kr
719 760 kr
629 160 kr
730 320 kr
Ca 370 kr
Ca 324 kr
Ca 376 kr
62 010 kr
53 720 kr
62 980 kr
744 120 kr
644 640 kr
755 760 kr
Offiser i militæret
Alle sektorer
9 310 personer
975 personer
8 335 personer
Ca 346 kr
Ca 302 kr
Ca 351 kr
56 110 kr
48 880 kr
56 920 kr
673 320 kr
586 560 kr
683 040 kr
Ca 346 kr
Ca 302 kr
Ca 351 kr
56 970 kr
49 310 kr
57 850 kr
683 640 kr
591 720 kr
694 200 kr
Ca 370 kr
Ca 323 kr
Ca 376 kr
60 000 kr
52 400 kr
60 890 kr
720 000 kr
628 800 kr
730 680 kr
Ca 370 kr
Ca 323 kr
Ca 376 kr
62 020 kr
53 670 kr
63 000 kr
744 240 kr
644 040 kr
756 000 kr
Sersjant
Heltid
Alle sektorer
1 365 personer
251 personer
1 114 personer
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 300 kr
36 780 kr
38 710 kr
459 600 kr
441 360 kr
464 520 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 700 kr
37 240 kr
39 100 kr
464 400 kr
446 880 kr
469 200 kr
Ca 250 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
40 530 kr
38 480 kr
40 990 kr
486 360 kr
461 760 kr
491 880 kr
Ca 250 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
41 510 kr
39 320 kr
42 000 kr
498 120 kr
471 840 kr
504 000 kr
Sersjant
Statlig
1 361 personer
249 personer
1 112 personer
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 300 kr
36 780 kr
38 700 kr
459 600 kr
441 360 kr
464 400 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 710 kr
37 240 kr
39 090 kr
464 520 kr
446 880 kr
469 080 kr
Ca 250 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
40 560 kr
38 510 kr
41 020 kr
486 720 kr
462 120 kr
492 240 kr
Ca 250 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
41 540 kr
39 340 kr
42 030 kr
498 480 kr
472 080 kr
504 360 kr
Sersjant
Heltid
Statlig
1 359 personer
249 personer
1 110 personer
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 300 kr
36 780 kr
38 680 kr
459 600 kr
441 360 kr
464 160 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 700 kr
37 240 kr
39 070 kr
464 400 kr
446 880 kr
468 840 kr
Ca 250 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
40 520 kr
38 510 kr
40 980 kr
486 240 kr
462 120 kr
491 760 kr
Ca 250 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
41 500 kr
39 340 kr
41 990 kr
498 000 kr
472 080 kr
503 880 kr
Sersjant
Alle sektorer
1 371 personer
252 personer
1 119 personer
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 300 kr
36 780 kr
38 710 kr
459 600 kr
441 360 kr
464 520 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 700 kr
37 240 kr
39 100 kr
464 400 kr
446 880 kr
469 200 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
40 550 kr
38 470 kr
41 020 kr
486 600 kr
461 640 kr
492 240 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
Ca 253 kr
41 530 kr
39 300 kr
42 030 kr
498 360 kr
471 600 kr
504 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold