Image
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Yrkesbeskrivelse

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret.

I Forsvaret er det mange jobbmuligheter. Forsvaret har personell på havet, i skogen, i lufta, på verksted, på kontor og på kjøkken.

Du kan være militært eller sivilt ansatt i Forsvaret. 

Militært ansatt

Hvis du har bakgrunn fra Forsvaret, kan du bli militært ansatt som vervet, befal eller offiser.

Det kalles å bli vervet, hvis du blir ansatt av forsvaret etter førstegangstjenesten. Da kan du være i beredskap eller i daglig tjeneste. Du kan søke jobb som spesialist i en rekke yrker. Det kan være alt fra tekniker til matros, eller militærfaglige yrker som skarpskytter eller infanterist. En som er vervet har ikke militær lederutdanning.

Veien for å bli befal eller offiser starter med utdanning fra en av Forsvarets befals- eller krigsskoler. Her er det flere utdanninger å velge mellom. 

Sivilt ansatt

Som sivilt ansatt kan du jobbe for eksempel som økonomjurist, samfunnsviter, IKT-personell, ingeniør eller innen HR og personell. Det stilles ingen krav til militær bakgrunn hvis du er sivilt ansatt. 
 

Hvor jobber ansatte i Forsvaret ?

Forsvaret har avdelinger fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Både militært og sivilt ansatte jobber i Forsvaret. Det er mulig å jobbe i både Norge og utlandet. 

Personlige egenskaper

Hvilke personlige egenskaper som er ønskelig, vil variere avhengig av hvilken stilling du har. Felles for militære stillinger er at du bør være i god fysisk form. Du må være etisk bevisst, ha gode samarbeids- og lederegenskaper. 

Utdanning

Du må fullføre førstegangstjenesten for å bli vervet, befalsutdanning for å bli befal og krigsskoleutdanning for å bli yrkesoffiser. 

Les mer om utdanning i Forsvaret

Som sivilt ansatt i Forsvaret varierer utdanningen med hvilken stilling du har. Dette fungerer på samme måte som ved en hvilken som helst annen arbeidsplass.

Opptakskrav

For vanlig førstegangstjeneste stilles det vanligvis ikke fysiske krav. På del to av sesjon får du en "militær helseprofil" som gir grunnlaget for hvilke tjenester du er medisinsk kvalifisert for. 

Skal du starte på en befals- eller offisersutdanning må du gjennomføre opptaksp​røver med minstekrav på ulike fysiske tester.

For å bli innkalt til Forsvaret må du være norsk statsborger. Forsvaret stiller dessuten strenge krav til vandel og rulleblad. Du må også sikkerhetsklareres for å kunne tjenestegjøre i Forsvaret.

Les mer om Forsvarets opptakskrav

Etter- og videreutdanning

I Forsvaret er det flere muligheter for etter- og videreutdanning som kvalifiserer til en rekke stillinger både i og utenfor Forsvaret. Dette kan være alt fra kurs og sertifikater til videreutdanninger, både sivilt og ved Forsvarets skoler.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 5821 - Militære fag
 • 582199 - Militære fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 7821 - Militære fag
 • 6821 - Militære fag
 • 682101 - Bachelor, militære fag, treårig
 • 682199 - Militære fag, uspesifiserte, lavere nivå

Bedrifter

Ansatt i Forsvaret i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 0113119 - GENERALINSPEKTØR FOR LUFTFORSVARET
 • 0113120 - GENERALINSPEKTØR FOR SJØFORSVARET
 • 0112104 - KAPTEIN (FORSVARET)
 • 1120121 - OMBUDSMANN FOR FORSVARET
 • 3132111 - TEKNISK FULLMEKTIG (FORSVARET)
 • 4133145 - TRANSPORTLEDER (FORSVARET)
 • 1227250 - VERKSTEDBESTYRER (FORSVARET)
 • 0113115 - ADJUTANT (FORSVARET)
 • 0113114 - ADMIRAL
 • 0113110 - BRIGADER
 • 0113116 - FORSVARSSJEF
 • 0113103 - GENERAL
 • 0113117 - GENERALINSPEKTØR FOR HEIMEVERNET
 • 0113118 - GENERALINSPEKTØR FOR HÆREN
 • 0113112 - GENERALLØYTNANT
 • 0113105 - GENERALMAJOR
 • 0113111 - KOMMANDØR
 • 0113101 - KOMMANDØRKAPTEIN
 • 0113106 - KONTREADMIRAL
 • 0113104 - MAJOR
 • 0113113 - OBERST
 • 0113102 - OBERSTLØYTNANT
 • 0113107 - ORLOGSKAPTEIN
 • 0113108 - OVERADJUTANT
 • 0113109 - VISEADMIRAL
 • 0112105 - FENRIK
 • 1120146 - FORSVARSATTACHE
 • 1120147 - FORSVARSRÅD
 • 0112103 - KAPTEINLØYTNANT
 • 0112102 - LØYTNANT
 • 1120113 - MILITÆRATTACHE
 • 0112101 - SERSJANT

Sist kvalitetsikret den 17. november 2016, av Forsvaret