Gjennomgått i samarbeid med Eurytmistforbundet i Norge 30. mai 2023

Eurytmist

En eurytmist er en danse- og bevegelseskunstner som bruker kroppen til å uttrykke språk og musikk i samspill med scenerommets muligheter.

Arbeidsoppgaver

En eurytmist praktiserer dansekunsten eurytmi, og kan jobbe som pedagog, scenekunstner eller terapeut. 

Dansekunsten eurytmi ble utviklet i begynnelsen av det 20. århundre, men oppsto tidligere. Musikk, sang og språk danner utgangspunkt for et rikt spekter av eurytmibevegelser som kan utvikles til scenekunst, pedagogikk, terapi eller sosial kunst. Eurytmi kan utøves av alle, både amatører og profesjonelle, unge og gamle. 

En eurytmist bruker hele seg selv som instrument i eurytmibevegelsene, gjennom kropp, følelser, tanker og vilje.

Eurytmi gir pedagogiske verktøy til økt selvinnsikt og livsmestring. Alle øvelser er utviklende for intellektuelle, motoriske og mentale ferdigheter. Verktøyet kan brukes i skolesammenheng til å skape et godt psykososialt miljø.

 

 

 

 

 

Hvor jobber eurytmister?

Eurytmipedagoger jobber i dag hovedsakelig på steinerskoler, i steinerbarnehager eller på steinerhøyskoler, hvor de underviser i eurytmi. Sceneeurytmister arbeider med ulike produksjoner for scenen.

Som eurytmiterapeut kan du arbeide som selvstendig næringsdrivende og ha pasienter. En eurytmiterapeut arbeider i institusjoner, sykehus, skoler eller privat. Sosialeurytmister arbeider med ansatte i bedrifter og organisasjoner.

Viktige egenskaper

Som eurytmist må du være glad i bevegelse, dans, teater, språk og musikk. Eurytmister må også være opptatt av kommunikasjon, egenutvikling og samspill med andre. Du bør like å ta initiativ og være opptatt av dynamikken i samarbeid. En eurytmist bør også ha kreativitet, fantasi og lytteevne.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det finnes en eurytmiutdannelse i Oslo, Eurytmi Norge. En fulltids eurytmiutdannelse er fireårig, i blant med et femte fordypningsår. 

Rudolf Steinerhögskolan i Sverige har en deltidsutdanning i eurytmi. 

Flere høgskoler i Europa tilbyr sertifiserte videreutdanningsprogram innenfor flere av eurytmiens virksomhetsområder: pedagogikk, helse og terapi, scene og arbeidsliv. Se www.alanus.edu og www.eurythmie-berlin.de

De vanligste jobbene blant eurytmiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 615120 - Bachelor, utøvende eurytmipedagogutdanning, fireårig

Bedrifter som ansetter eurytmister

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med eurytmister

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Illustrasjonsbilde av akupunktør i arbeid.

Akupunktør

En akupunktør setter nåler i bestemte punkter i kroppen for å behandle mennesker.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Illustrasjonsbilde av aromaterapeut i arbeid.

Aromaterapeut

Aromaterapi er en alternativ behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlingen av pasienter.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.