Image
Barn får opplæring i eurytmi

Yrkesbeskrivelse

Eurytmist

En eurytmist er en danse- og bevegelseskunstner som bruker kroppen til å uttrykke språk og musikk i samspill med scenerommets muligheter.

En eurytmist praktiserer dansekunsten eurytmi, og kan jobbe som pedagog, scenekunstner eller terapeut. 

Dansekunsten eurytmi ble utviklet i begynnelsen av det 20. århundre, men oppsto tidligere. Musikk, sang og språk danner utgangspunkt for et rikt spekter av eurytmibevegelser som kan utvikles til scenekunst, pedagogikk, terapi eller sosial kunst. Eurytmi kan utøves av alle, både amatører og profesjonelle, unge og gamle. 

En eurytmist bruker hele seg selv som instrument i eurytmibevegelsene, gjennom kropp, følelser, tanker og vilje.

Eurytmi gir pedagogiske verktøy til økt selvinnsikt og livsmestring. Alle øvelser er utviklende for intellektuelle, motoriske og mentale ferdigheter. Verktøyet kan brukes i skolesammenheng til å skape et godt psykososialt miljø.

 

 

 

 

 

Hvor jobber eurytmister ?

Eurytmipedagoger jobber i dag hovedsakelig på steinerskoler, i steinerbarnehager eller på steinerhøyskoler, hvor de underviser i eurytmi. Sceneeurytmister arbeider med ulike produksjoner for scenen.

Som eurytmiterapeut kan du arbeide som selvstendig næringsdrivende og ha pasienter. En eurytmiterapeut arbeider i institusjoner, sykehus, skoler eller privat. Sosialeurytmister arbeider med ansatte i bedrifter og organisasjoner.

Personlige egenskaper

Som eurytmist må du være glad i bevegelse, dans, teater, språk og musikk. Eurytmister må også være opptatt av kommunikasjon, egenutvikling og samspill med andre. Du bør like å ta initiativ og være opptatt av dynamikken i samarbeid. En eurytmist bør også ha kreativitet, fantasi og lytteevne.

Utdanning

Rudolf Steinerhögskolan i Sverige har en deltidsutdanning i eurytmi. 

Flere høgskoler i Europa tilbyr sertifiserte videreutdanningsprogram innenfor flere av eurytmiens virksomhetsområder: pedagogikk, helse og terapi, scene og arbeidsliv. Se www.alanus.edu og www.eurythmie-berlin.de

Hva jobber eurytmiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 615120 - Bachelor, utøvende eurytmipedagogutdanning, fireårig

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Eurytmist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 27. februar 2019, av Eurytmistforbundet i Norge