Illustrasjonsbilde av dansere.
Yrkesbeskrivelse

Eurytmist

favoritt ikon

En eurytmist er en danse- og bevegelseskunstner som bruker kroppen til å uttrykke språk og musikk i samspill med scenerommets muligheter.

En eurytmist praktiserer dansekunsten eurytmi, og kan jobbe som scenekunstner, pedagog, terapeut, kursholder eller konsulent for bedrifter, næringsliv og organisasjoner. 

Dansekunsten eurytmi ble utviklet i begynnelsen av det 20. århundre, men oppsto tidligere. Musikk, sang og språk danner utgangspunkt for et rikt spekter av eurytmibevegelser som kan utvikles til scenekunst, pedagogikk, terapi eller sosial kunst, og mye mer. Eurytmi kan utøves av alle, både amatører og profesjonelle, unge og gamle. 

En eurytmist bruker hele seg selv som instrument i eurytmibevegelsene, gjennom kropp, følelser, tanker og vilje.

Hvor jobber eurytmister?

En sceneeurytmist arbeider med ulike produksjoner for scenen, gjerne sammen med musikere, skuespillere, lysdesignere, andre dansekunstnere og lignende. Eurytmipedagoger jobber i dag hovedsakelig på Steinerskoler, i Steinerbarnehager eller på Steinerhøyskoler, hvor de underviser i eurytmi.

Som eurytmiterapeut kan du arbeide som selvstendig næringsdrivende og ha pasienter. En eurytmiterapeut arbeider terapeutisk med mennesker med ulike behov, i institusjoner, sykehus, skoler eller privat. Sosialeurytmister arbeider med ansatte i bedrifter, næringsliv og organisasjoner.

Personlige egenskaper

En eurytmist må du være glad i dans, teater, språk og musikk. Eurytmister må også være opptatte av kommunikasjon, egenutvikling og samspill med andre. Du bør like å ta initiativ og like dynamikken i samarbeid. En eurytmist bør like utfordringer, mangfoldet av muligheter i skapende prosesser, og ha evne til å utforske små detaljer i en tekst eller et musikkstykke. 

Utdanning

I Norge er finnes det ingen godkjente eurytmihøyskoler. Rudolf Steinerhögskolan i Sverige har en deltidsutdanning i eurytmi, og arbeider for godkjenning. 

Statlige godkjente eurytmihøgskoler finnes i utlandet.

Se oversikt over hvor utdanningen finnes.

Flere høgskoler i Europa tilbyr sertifiserte videreutdanningsprogram innenfor flere av eurytmiens virksomhetsområder: pedagogikk, helse og terapi, scene og arbeidsliv. Se www.alanus.edu og www.eurythmie-berlin.de
  

Hva jobber eurytmiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Andre yrker

Barnehagelærer sammen med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.