Gjennomgått i samarbeid med Pilot flyskole 13. juni 2023

Flyinstruktør

Flyinstruktører er piloter med etterutdanning. Som flyinstruktør lærer du fremtidige piloter å fly sikkert og i henhold til flygereglene.

Arbeidsoppgaver

Flyinstruktører lærer fremtidige piloter å fly privatfly og trafikkfly. Flyinstruktøren underviser både i teori og praksis. Målet er at elevene skal lære å gjennomføre flyvninger sikkert og effektivt og i henhold til flygereglene.

En typisk arbeidsdag for flyinstruktøren innebærer arbeid med studenter, både i klasserom, simulatorer og i lufta.

Vanlige arbeidsoppgaver for flyinstruktøren:

 • gi elevene innføring i nødvendig teoretisk kompetanse
 • foreta rutinemessig teknisk kontroll av fly eller helikopter før avgang
 • analysere meteorologi og værmeldinger som kan påvirke flyturen
 • gi elevene kunnskap om hvordan de skal lese fly- eller helikopterinstrumenter
 • ha praktiske flyøvelser med elever, både i cockpit og i simulator
 • undervise i aerodynamikk, radiotelefoni, meteorologi, navigasjon, fly- og motorlære, lover og bestemmelser, flymedisin, flypsykologi og overlevelsestrening
 • gi elevene kunnskap i å planlegge en flytur i henhold til flyets ytelser, lover og bestemmelser og meteorologiske forhold

Flyinstruktører kan også jobbe med opplæring av yrkesaktive piloter. Flyinstruktøren jobber da for et flyselskap med å vedlikeholde ferdigheter hos piloter, trene dem for spesielle operasjoner og lignende. Disse instruktørene kalles typerettighetsinstruktør (type rating instructor), simulatorinstruktør, MCC-instruktør (instruktører i besetningssamarbeid) og annet. Selskapene har også egne kontrollanter som evaluerer flygerne. Kontrollanter er instruktører med ekstra kompetanse i evaluering som jobber på oppdrag for Luftfartstilsynet.

I arbeidet som flyinstruktør må du samarbeide tett med flygeleder og AFIS-fullmektig.

Hvor jobber flyinstruktører?

Flyinstruktører jobber i flyselskaper eller ved flyskoler. De fleste flyselskaper har flyinstruktører ansatt.

Bli med en flyinstruktør på jobb

Hvordan er det å jobbe som flyinstruktør?

Intervjuer

En mann i mørkeblå pilot-uniform og svart hjelm. Han sitter i et helikopter.

Flyinstruktør/Helikopterinstruktør

Eilert Blomkvist

Det å være instruktør er veldig gøy, og jeg koser meg mye på jobb. Det er få steder man kan fly så mye som vi gjør her på skolen, sier Eilert Blomkvist.
Portrettbilde av flyinstruktør Lise Ingeborg Kvernmo

Flyinstruktør

Lise Ingeborg Kvernmo

– Å dele gleden ved det å fly og å sammen løse utfordringer studenten har og oppleve deres mestringsfølelse er veldig gøy! sier Lise Ingeborg Kvernmo.

Passer jeg til å bli flyinstruktør?

Pedagogiske og psykologiske evner er viktige i jobben som flyinstruktør. Nøyaktighet, detaljfokusering og konsentrasjon er nødvendig, siden flyinstruktør er et yrke som innebærer risiko.

Hva tjener flyinstruktører?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til flyinstruktør?

For å bli flyinstruktør må du ha trafikkflygerutdanning i bunn. Det stilles enkelte krav til antall flytimer før fullføring av instruktørutdanningen, men dette er et begrenset antall.

Det er også åpnet opp for at du kan ta instruktørutdannelsen dersom du har privatflygersertifikat. Det stilles da krav til at du tar eksamen i trafikkflygerfagene. Dersom du har privatflygersertifikatet i bunnen, er også kravet til timeantall før du begynner på instruktørutdannelsen noe høyere enn dersom du har trafikkflygerutdanning.

Pilot Flyskole tilbyr flyinstruktørutdanning i Norge. Ved studier i utlandet anbefales det at du sjekker muligheten for å få godkjent utdanningen i Norge før du starter.

Opptakskrav
For å kunne utdanne deg til flyinstruktør må du ha flysertifikat, gyldig legeattest og et visst antall flytimer i det flyet du skal drive opplæring i. Ta kontakt med flyskolene for mer informasjon om opptakskrav.

Hva jobber pilotutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 681203 - Bachelor, luftfartsfag, treårig
 • 481201 - Flygerutdanning
 • 581201 - Flygerutdanning, treårig
 • 581202 - Fagskoleutdanning, flygerutdanning
 • 581206 - Fagskoleutdanning, trafikkflyger – fly, 1½-årig
 • 581203 - Fagskoleutdanning, trafikkflyger – fly, toårig
 • 581204 - Fagskoleutdanning, trafikkflyger – helikopter, 1½-årig
 • 581205 - Fagskoleutdanning, trafikkflyger – helikopter, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber flyinstruktører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med flyinstruktører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3349110 - INSTRUKTØR (FLYUNDERVISNING)
 • 3349101 - FLYINSTRUKTØR
 • 3349105 - INSTRUKTØR (HELIKOPTERUNDERVISNING)

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.