Image
Nevrosykepleiere i samtale

Yrkesbeskrivelse

Nevrosykepleier

En nevrosykepleier har spesialisering innen behandling av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

Nevrosykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering innen behandling av sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.

Arbeidsoppgavene til nevrosykepleiere varierer ut fra de forskjellige arbeidsstedene, hovedoppgavene på institusjonen du jobber, og spesialiseringen du har. 

Nevrosykepleierens spesialkompetanse omfatter:

  • sykdomsforløpet ved nevrologiske skader og lidelser
  • hvordan pasienter med sykdom og skade i hjernen og nervesystemet opplever sin sykdom
  • ulike behandlingstilbud for mennesker med sykdom og skade i hjernen og nervesystemet

Sammen med andre, behandler nevrosykepleiere en rekke lidelser tilknyttet hjernen og nervesystemet. Deriblant epilepsi, hjerneslag, hode- og nakketraumer, hjernesvulster, hodepine og ansiktssmerter, hukommelsessvikt og demens, muskelsykdommer og pareser/lammelser, multippel sklerose og søvnsykdommer.

Nevrosykepleiere er en av flere typer spesialsykepleiere.

Hvor jobber nevrosykepleiere ?

Nevrosykepleieren kan arbeide med nevrologiske lidelser i sykehus på medisinske og kirurgiske avdelinger, i primærhelsetjenesten og innenfor andre relevante helsetjenestetilbud. Som nevrosykepleier kan du også jobbe selvstendig, for eksempel ved sykepleierdrevet poliklinikk. 

Personlige egenskaper

Som nevrosykepleier bør du ha gode samarbeidsevner og kunne kommunisere godt med kolleger, pasienter og pårørende. Du må kunne opptre med ro i krevende situasjoner og ha evne til å formidle et budskap på en klar, korrekt og effektiv måte. Du bør også ha et ønske om å jobbe med kroniske og akutte sykdommer.

Utdanning

For å bli nevrosykepleier må du ha en bachelorgrad i sykepleie, og så jobbe minst ett år som sykepleier før du kan spesialisere deg. Denne spesialistutdannelsen gir 60 studiepoeng.

Stillingstittelen nevrosykepleier har i dag ikke tariffestet spesialsykepleierlønn eller andre faste tillegg. Dette må forhandles fram av hver enkelt på sin arbeidsplass.

Hva jobber sykepleierutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 6611 - Sykepleiefag

Bedrifter

Nevrosykepleier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 05. april 2019, av NSFs faggruppe for nevrokirurgiske sykepleiere, NSFs faggruppe for nevrokirurgiske sykepleiere