Betongfagarbeidere i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Betong­fag­arbeider

favoritt ikon

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. En betongfagarbeider bygger støpeformer (forskaling), armerer og støper høyhus, broer og damanlegg.

Å armere vil si å sette jernstenger i støpeformene før de blir fylt med betong. Slik sikrer betongfagarbeidere at betongen tåler store belastninger. 

Som betongfagarbeider må du kunne bruke avansert utstyr, men arbeidet innebærer også manuelt arbeid. Betongfagarbeidere bruker moderne teknologi, kreativitet og nøyaktighet for å bygge konstruksjoner som tåler enorme krefter. 

Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder. Arbeidet varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert utstyr. Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse.

Vanlige arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren:

  • fundamentering, forskaling, armering
  • utstøping av betong
  • produksjon av betongelementer
  • betongrehabilitering, branntetting og fuging

Fagområdet er så stort at betongfagarbeiderne er spesialiserte innenfor et område. Arbeidet krever tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen.

Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av arbeidet til en betongfagarbeider. Innenfor betongfaget er det en rekke lover, forskrifter og standarder som man til enhver tid må forholde deg til.

I dag dekker stillingstittelen betongfagarbeider alle de tidligere stillingstitlene jernbinder, forskalingssnekker, betong- og grunnarbeider og betongindustriarbeider. 

Hvor jobber betongfagarbeidere?

En betongfagarbeider jobber i små og store bedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Du kan jobbe i både private og offentlige bedrifter.

Personlige egenskaper

For å bli betongfagarbeider må du kunne jobbe selvstendig. Du må trives med å jobbe ute og tåle tungt fysisk arbeid. En betongfagarbeider må være kreativ, nytenkende og miljøbevisst.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. Du får da tittelen fagtekniker og kan blant annet være arbeidsleder. Utdanningen nærmer seg ingeniørstudiet i innhold, men er mer praktisk rettet. Fagskoleutdanning er også en naturlig inngangsport til høyere utdanning, som for eksempel bachelor- og mastergrad innen bygg og/eller anlegg.

Hva jobber betongfagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for betongfagarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Betongarbeidere
Deltid
Alle sektorer
3 465 personer
35 personer
3 430 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
35 960 kr
36 010 kr
431 520 kr
432 120 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
36 150 kr
36 200 kr
433 800 kr
434 400 kr
Ca 228 kr
Ca 216 kr
Ca 229 kr
37 000 kr
35 040 kr
37 020 kr
444 000 kr
420 480 kr
444 240 kr
Ca 228 kr
Ca 216 kr
Ca 229 kr
38 230 kr
35 040 kr
38 250 kr
458 760 kr
420 480 kr
459 000 kr
Betongarbeidere
Heltid
Alle sektorer
7 352 personer
31 personer
7 321 personer
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 810 kr
38 810 kr
465 720 kr
465 720 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
39 140 kr
39 140 kr
469 680 kr
469 680 kr
Ca 244 kr
Ca 229 kr
Ca 244 kr
39 480 kr
37 120 kr
39 490 kr
473 760 kr
445 440 kr
473 880 kr
Ca 244 kr
Ca 229 kr
Ca 244 kr
40 810 kr
37 120 kr
40 810 kr
489 720 kr
445 440 kr
489 720 kr
Betongarbeidere
Deltid
Privat
3 460 personer
35 personer
3 425 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
35 960 kr
36 010 kr
431 520 kr
432 120 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
36 150 kr
36 200 kr
433 800 kr
434 400 kr
Ca 228 kr
Ca 216 kr
Ca 229 kr
37 000 kr
35 040 kr
37 020 kr
444 000 kr
420 480 kr
444 240 kr
Ca 228 kr
Ca 216 kr
Ca 229 kr
38 230 kr
35 040 kr
38 250 kr
458 760 kr
420 480 kr
459 000 kr
Betongarbeidere
Heltid
Privat
7 332 personer
31 personer
7 301 personer
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 830 kr
38 830 kr
465 960 kr
465 960 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
39 160 kr
39 160 kr
469 920 kr
469 920 kr
Ca 244 kr
Ca 229 kr
Ca 244 kr
39 490 kr
37 130 kr
39 500 kr
473 880 kr
445 560 kr
474 000 kr
Ca 244 kr
Ca 229 kr
Ca 244 kr
40 810 kr
37 130 kr
40 820 kr
489 720 kr
445 560 kr
489 840 kr
Operatører innen produksjon av betong
Deltid
Alle sektorer
378 personer
17 personer
361 personer
Ca 204 kr
Ca
Ca 204 kr
33 030 kr
33 030 kr
396 360 kr
396 360 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 204 kr
33 700 kr
33 720 kr
404 400 kr
404 640 kr
Ca 206 kr
Ca 194 kr
Ca 207 kr
33 410 kr
31 500 kr
33 500 kr
400 920 kr
378 000 kr
402 000 kr
Ca 206 kr
Ca 194 kr
Ca 207 kr
35 460 kr
31 500 kr
35 620 kr
425 520 kr
378 000 kr
427 440 kr
Operatører innen produksjon av betong
Heltid
Alle sektorer
1 828 personer
32 personer
1 796 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 840 kr
35 840 kr
430 080 kr
430 080 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
37 680 kr
37 740 kr
452 160 kr
452 880 kr
Ca 226 kr
Ca 233 kr
Ca 226 kr
36 690 kr
37 810 kr
36 670 kr
440 280 kr
453 720 kr
440 040 kr
Ca 226 kr
Ca 233 kr
Ca 226 kr
40 150 kr
37 810 kr
40 170 kr
481 800 kr
453 720 kr
482 040 kr
Operatører innen produksjon av betong
Deltid
Privat
378 personer
17 personer
361 personer
Ca 204 kr
Ca
Ca 204 kr
33 030 kr
33 030 kr
396 360 kr
396 360 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 204 kr
33 700 kr
33 720 kr
404 400 kr
404 640 kr
Ca 206 kr
Ca 194 kr
Ca 207 kr
33 410 kr
31 500 kr
33 500 kr
400 920 kr
378 000 kr
402 000 kr
Ca 206 kr
Ca 194 kr
Ca 207 kr
35 460 kr
31 500 kr
35 620 kr
425 520 kr
378 000 kr
427 440 kr
Operatører innen produksjon av betong
Heltid
Privat
1 828 personer
32 personer
1 796 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 840 kr
35 840 kr
430 080 kr
430 080 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
37 680 kr
37 740 kr
452 160 kr
452 880 kr
Ca 226 kr
Ca 233 kr
Ca 226 kr
36 690 kr
37 810 kr
36 670 kr
440 280 kr
453 720 kr
440 040 kr
Ca 226 kr
Ca 233 kr
Ca 226 kr
40 150 kr
37 810 kr
40 170 kr
481 800 kr
453 720 kr
482 040 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold