Kvalitetssikret av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet. 

Som betongfagarbeider bygger du støpeformer (forskaling). Du armerer (setter jernstenger i støpeformene) før de fylles med betong. Armeringen gjør at betongen tåler store belastninger. Betongfagarbeideren må ha kunnskap om betongens egenskaper.

Betongfagarbeidere støper bygningskonstruksjoner, tunnelportaler, broer og damanlegg. 

Vanlige arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren:

 • fundamentering, forskaling, armering
 • montere innstøpingsgods og isolasjonsprodukter
 • utstøping av betong
 • produksjon av betongelementer
 • betongrehabilitering, branntetting og fuging

En betongfagarbeider må ha kunnskap om de forskjellige forskalingsmetodene. Det vil si både tradisjonell- og systemforskaling, prinsipper for kapping og bøying av armeringsjern, og støping med riktig betong.

Som betongfagarbeider må du kunne bruke avansert utstyr, men arbeidet innebærer også manuelt arbeid. Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder.

Betongfagarbeiderne er ofte spesialiserte innenfor et område. Arbeidet krever tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen. Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse. Mange benytter i dag nettbrett eller mobiltelefoner til å lese tegningene i 3D-format, i tillegg til tegninger på papir. 

HMS er en viktig del av arbeidet til en betongfagarbeider. Innenfor betongfaget er det en rekke lover, forskrifter og standarder som man til enhver tid må forholde deg til.

Betongfagarbeider ble tidligere kalt jernbinder, forskalingssnekker, betong- og grunnarbeider og betongindustriarbeider. 

 

Hvor jobber betongfagarbeidere ?

En betongfagarbeider jobber i små og store bedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Du kan jobbe i både private og offentlige bedrifter.

Intervjuer

Betongfagarbeider

Bjørnar Myrvang-Øien

Jeg er veldig stolt når jeg går rundt i nærområdet og ser prosjektene jeg har vært med på å realisere, sier Bjørnar Myrvang-Øien.

Viktige egenskaper

For å bli betongfagarbeider må du kunne jobbe selvstendig. Du må trives med å jobbe ute og tåle tungt fysisk arbeid. En betongfagarbeider må være kreativ, nytenkende og miljøbevisst.

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. Du får da tittelen fagtekniker og kan blant annet være arbeidsleder. Utdanningen nærmer seg ingeniørstudiet i innhold, men er mer praktisk rettet. Fagskoleutdanning er også en naturlig inngangsport til høyere utdanning, som for eksempel bachelor- og mastergrad innen bygg og/eller anlegg.

I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som jobber som betongfagarbeidere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant betongfagarbeiderutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 457133 - Betongfaget, Vg3
 • 457108 - Forskalingsfaget, VK II
 • 457105 - Betongindustrifaget, VK II
 • 457104 - Betong- og grunnarbeidsfaget, VK II
 • 457101 - Armeringsfaget, VK II

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med betongfagarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8214109 - PRODUKSJONSARBEIDER (BETONGPRODUKSJON)
 • 8214107 - FORMANN (BETONGPRODUKSJON)
 • 8214103 - BETONGINDUSTRIARBEIDER
 • 7124107 - FORSKALER
 • 7124106 - SPESIALARBEIDER (FORSKALINGSSNEKRING)
 • 7124105 - FORMANN (FORSKALINGSSNEKKER)
 • 7124103 - FAGARBEIDER (FORSKALINGSSNEKKER)
 • 7124102 - FORSKALINGSBAS
 • 7124101 - FORSKALINGSSNEKKER
 • 7123103 - FAGARBEIDER (JERNBINDING)
 • 7123102 - JERNBINDER
 • 7123101 - JERNBINDERBAS
 • 7122110 - BETONGSAGER
 • 7122108 - OPERATØR (BETONGREHABILITERING)
 • 7122107 - SPESIALARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7122106 - FORMANN (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7122104 - FAGARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7122103 - GRUNNARBEIDER (BYGG)
 • 7122102 - FASADE- OG BETONGARBEIDER
 • 7122101 - BETONGARBEIDER

Andre yrker

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.

Brannforebygger

En brannforebygger, eller feier som det het tidligere, rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.

Brønnoperatør sementering

En brønnoperatør i sementering driver med sementering og fundamentering av oljebrønner. Arbeidet foregår til havs under krevende forhold.