Image
Betongarbeider støper gulv

Yrkesbeskrivelse

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet. 

Som betongfagarbeider bygger du støpeformer (forskaling). Du armerer (setter jernstenger i støpeformene) før de fylles med betong. Armeringen gjør at betongen tåler store belastninger. Betongfagarbeideren må ha kunnskap om betongens egenskaper.

Betongfagarbeidere støper bygningskonstruksjoner, tunnelportaler, broer og damanlegg. 

Vanlige arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren:

 • fundamentering, forskaling, armering
 • montere innstøpingsgods og isolasjonsprodukter
 • utstøping av betong
 • produksjon av betongelementer
 • betongrehabilitering, branntetting og fuging

En betongfagarbeider må ha kunnskap om de forskjellige forskalingsmetodene. Det vil si både tradisjonell- og systemforskaling, prinsipper for kapping og bøying av armeringsjern, og støping med riktig betong.

Som betongfagarbeider må du kunne bruke avansert utstyr, men arbeidet innebærer også manuelt arbeid. Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder.

Betongfagarbeiderne er ofte spesialiserte innenfor et område. Arbeidet krever tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen. Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse. Mange benytter i dag nettbrett eller mobiltelefoner til å lese tegningene i 3D-format, i tillegg til tegninger på papir. 

HMS er en viktig del av arbeidet til en betongfagarbeider. Innenfor betongfaget er det en rekke lover, forskrifter og standarder som man til enhver tid må forholde deg til.

Betongfagarbeider ble tidligere kalt jernbinder, forskalingssnekker, betong- og grunnarbeider og betongindustriarbeider. 

 

Hvor jobber betongfagarbeidere ?

En betongfagarbeider jobber i små og store bedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Du kan jobbe i både private og offentlige bedrifter.

Personlige egenskaper

For å bli betongfagarbeider må du kunne jobbe selvstendig. Du må trives med å jobbe ute og tåle tungt fysisk arbeid. En betongfagarbeider må være kreativ, nytenkende og miljøbevisst.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. Du får da tittelen fagtekniker og kan blant annet være arbeidsleder. Utdanningen nærmer seg ingeniørstudiet i innhold, men er mer praktisk rettet. Fagskoleutdanning er også en naturlig inngangsport til høyere utdanning, som for eksempel bachelor- og mastergrad innen bygg og/eller anlegg.

I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber betongfagarbeiderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 457101 - Armeringsfaget, VK II
 • 457104 - Betong- og grunnarbeidsfaget, VK II
 • 457133 - Betongfaget, Vg3
 • 457105 - Betongindustrifaget, VK II
 • 457108 - Forskalingsfaget, VK II

Hva er de vanligste utdanningene for betongfagarbeidere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Betongfagarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7122101 - BETONGARBEIDER
 • 7122110 - BETONGSAGER
 • 7122104 - FAGARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7122102 - FASADE- OG BETONGARBEIDER
 • 7122108 - OPERATØR (BETONGREHABILITERING)
 • 7122107 - SPESIALARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7122106 - FORMANN (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7124103 - FAGARBEIDER (FORSKALINGSSNEKKER)
 • 7124105 - FORMANN (FORSKALINGSSNEKKER)
 • 7124101 - FORSKALINGSSNEKKER
 • 7123102 - JERNBINDER
 • 8214109 - PRODUKSJONSARBEIDER (BETONGPRODUKSJON)
 • 7124107 - FORSKALER
 • 7124102 - FORSKALINGSBAS
 • 7124106 - SPESIALARBEIDER (FORSKALINGSSNEKRING)
 • 7122103 - GRUNNARBEIDER (BYGG)
 • 8214103 - BETONGINDUSTRIARBEIDER
 • 7123101 - JERNBINDERBAS
 • 8214107 - FORMANN (BETONGPRODUKSJON)
 • 7123103 - FAGARBEIDER (JERNBINDING)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk