Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet. 

Som betongfagarbeider bygger du støpeformer (forskaling). Du armerer (setter jernstenger i støpeformene) før de fylles med betong. Armeringen gjør at betongen tåler store belastninger. Betongfagarbeideren må ha kunnskap om betongens egenskaper.

Betongfagarbeidere støper bygningskonstruksjoner, tunnelportaler, broer og damanlegg. 

Vanlige arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren:

 • fundamentering, forskaling, armering
 • montere innstøpingsgods og isolasjonsprodukter
 • utstøping av betong
 • produksjon av betongelementer
 • betongrehabilitering, branntetting og fuging

En betongfagarbeider må ha kunnskap om de forskjellige forskalingsmetodene. Det vil si både tradisjonell- og systemforskaling, prinsipper for kapping og bøying av armeringsjern, og støping med riktig betong.

Som betongfagarbeider må du kunne bruke avansert utstyr, men arbeidet innebærer også manuelt arbeid. Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder.

Betongfagarbeiderne er ofte spesialiserte innenfor et område. Arbeidet krever tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen. Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse. Mange benytter i dag nettbrett eller mobiltelefoner til å lese tegningene i 3D-format, i tillegg til tegninger på papir. 

HMS er en viktig del av arbeidet til en betongfagarbeider. Innenfor betongfaget er det en rekke lover, forskrifter og standarder som man til enhver tid må forholde deg til.

Betongfagarbeider ble tidligere kalt jernbinder, forskalingssnekker, betong- og grunnarbeider og betongindustriarbeider. 

 

Hvor jobber betongfagarbeidere?

En betongfagarbeider jobber i små og store bedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Du kan jobbe i både private og offentlige bedrifter.

Bli med en betongfagarbeider på jobb

Hvordan er det å jobbe som betongfagarbeider?

Intervjuer

Portrettbilde av mann med vernehjelm og hørselsvern. Han har på seg en oransje vest og en blå trøye under. I bakgrunnen ser man en jordbakke.

Betongfagarbeider

Vegard Herre

– Det beste med å være betongfagarbeider er å få skape noe som ikke har vært der før og som skal stå der i lang tid, forteller Vegard.
Portrett av Bjørnar Myrvang-Øien

Betongfagarbeider

Bjørnar Myrvang-Øien

Jeg er veldig stolt når jeg går rundt i nærområdet og ser prosjektene jeg har vært med på å realisere, sier Bjørnar Myrvang-Øien.

Passer jeg til å bli betongfagarbeider?

For å bli betongfagarbeider må du kunne jobbe selvstendig. Du må trives med å jobbe ute og tåle tungt fysisk arbeid. En betongfagarbeider må være kreativ, nytenkende og miljøbevisst.

Hva tjener betongfagarbeidere?

Hvordan utdanner du deg til betongfagarbeider?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. Du får da tittelen fagtekniker og kan blant annet være arbeidsleder. Utdanningen nærmer seg ingeniørstudiet i innhold, men er mer praktisk rettet. Fagskoleutdanning er også en naturlig inngangsport til høyere utdanning, som for eksempel bachelor- og mastergrad innen bygg og/eller anlegg.

I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for betongfagarbeidere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber betongfagarbeiderutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457133 - Betongfaget, Vg3
 • 457108 - Forskalingsfaget, VK II
 • 457105 - Betongindustrifaget, VK II
 • 457104 - Betong- og grunnarbeidsfaget, VK II
 • 457101 - Armeringsfaget, VK II

Bedrifter: Hvor jobber betongfagarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med betongfagarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7122101 - BETONGARBEIDER
 • 7124107 - FORSKALER
 • 7124106 - SPESIALARBEIDER (FORSKALINGSSNEKRING)
 • 7124105 - FORMANN (FORSKALINGSSNEKKER)
 • 7124103 - FAGARBEIDER (FORSKALINGSSNEKKER)
 • 7124102 - FORSKALINGSBAS
 • 7124101 - FORSKALINGSSNEKKER
 • 7123103 - FAGARBEIDER (JERNBINDING)
 • 7123102 - JERNBINDER
 • 7123101 - JERNBINDERBAS
 • 7122110 - BETONGSAGER
 • 7122108 - OPERATØR (BETONGREHABILITERING)
 • 7122107 - SPESIALARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7122106 - FORMANN (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7122104 - FAGARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID)
 • 7122103 - GRUNNARBEIDER (BYGG)
 • 7122102 - FASADE- OG BETONGARBEIDER
 • 7122109 - PROSJEKTLEDER (BETONGREHABILITERING)
 • 8214111 - SEMENTSTØPER
 • 7123105 - FORMANN (JERNBINDING)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannforebygger

En brannforebygger, eller feier som det het tidligere, rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.