Gjennomgått i samarbeid med Norsk flytekniker organisasjon 14. september 2023

Flytekniker

Flyteknikere har ansvaret for å godkjenne fly som luftdyktige etter vedlikehold og reparasjon.

Arbeidsoppgaver

Flyteknikere utfører vedlikehold, feilsøking og feilretting på fly. Det kan være rutinemessig vedlikehold eller når det har oppstått skader eller feil.

Flyteknikerne er ansvarlige for at alt vedlikehold, inspeksjoner og reparasjoner, er utført og dokumentert på riktig måte og med riktig arbeidsunderlag. Et arbeidsunderlag er et dokument som forteller hvordan man skal bytte ut en del, utføre reparasjoner og forteller hvilke deler som er godkjent til bruk.

Etter utført arbeid så må flyteknikeren sertifisere flyvemaskinen som luftdyktig. Da utsteder de er sertifikat de flyet, en såkalt CRS (Certificate of Release to Service). I EU/EØS er flyteknikere, som er godkjent i henhold til europeiske regler, de eneste som kan godkjenne flyvemaskiner som luftdyktige i Europa. 

Flyteknikere er også ansvarlig for å gi informasjon til flygere og planleggere i flyselskapet om når flyvemaskinen kan tas i bruk og om det er noen tekniske begrensninger som må tas hensyn til under flyturen.

Flytekniker må ha et flyteknikersertifikat som gir rettigheter til sertifiseringsansvar for en type luftfartøy. Et flyteknikersertifikat (Aircraft manintenance licence, AML) er et personlig sertifikat som er utstedt av Luftfartstilsynet på lik linje som et flygersertifikat. 

Noen vanlige arbeidsoppgaver: 

 • utføre vedlikehold, inspeksjoner, reparasjoner og modifikasjoner på alle deler av flyvemaskinens systemer og struktur
 • utføre komplekse tester av flyvemaskinens systemer
 • feilsøke komplekse hydrauliske og elektriske systemer 
 • veilede flymekanikere i deres arbeid og verifisere at alt vedlikehold er gjort riktig
 • utføre uavhengige inspeksjoner av utført arbeid på kritiske komponenter eller systemer. Det betyr at noen som ikke har veiledet eller utført arbeidet skal inspisere det. 
 • dokumentere hva som er blitt utført og at et godkjent arbeidsunderlag er blitt brukt
 • gi informasjon om flyvemaskinens tilstand til piloten og til flyselskapet

Mange flyteknikere jobber skiftarbeid, og nattskift er vanlig i de fleste bedrifter. Kommersielle fly vedlikeholdes ofte på natten for å unngå forsinkelser for passasjerene.

Hvor jobber Flyteknikere?

Flyteknikere kan jobbe i fly – og helikopterselskaper, luftforsvaret og i luftfartstilsynet. 

Viktige egenskaper

For å godkjenne en flyvemaskin som luftdyktig påtar flyteknikerne seg et stort ansvar og må ofte jobbe under tidspress for å flyvemaskinen klar i tide. Derfor må du kunne beholde roen og følge tekniske prosedyrer til punkt og prikke. Du må kunne tenke raskt, analytisk og kommunisere godt med alle parter som er involvert i å få i stand en flyvning. Du må også ha god teknisk innsikt og kunne finne problemer og løse de.

Lønn

I følge NFO's lønnstatistikk har en flytekniker med 7 års ansiennitet en gjennomsnittlig lønn på 640 000,- i året. Som nyutdannet må du forvente å starte på et lavere lønnsnivå enn dette.

Utdanning

I Europa stilles følgene krav til å bli flytekniker:

 • Bestått alle relevante flytekniske eksamener på en godkjent videregående skole. Godkjente skoler i Norge er de som har flyfag linje. Det er Bardufoss, Bodø, Skedsmo og Sola.
 • 3 års praksis
 • Fylt 21 år
 • Bestått kurs i en flytype, f.eks. Widerøes propellfly (Dash-8), eller SAS sine jetfly (Boeing 737). Det er ingen begrensninger på hvor mange flytyper man kan bli tekniker på.

I Norge tar man alle eksamener man trenger på andre og tredje året på videregående skole. Praksisen vil man kunne få ved 2 år som lærling i en bedrift, og 1 år videre arbeid som en flymekaniker.

De som jobber som Flyteknikere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant Flyteknikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 559901 - Flytypekurs (sertifikatkurs)

Bedrifter som ansetter Flyteknikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Flyteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7232117 - FLYTEKNIKER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.