Image
To flyteknikere inspiserer en jetmotor
Lenke
Adobe stock / Goro Denkoff

Yrkesbeskrivelse

Flytekniker

Flyteknikere har ansvaret for å godkjenne fly som luftdyktige etter vedlikehold og reparasjon.

Flyteknikere utfører vedlikehold, feilsøking og feilretting av fly. Det kan være rutinemessig vedlikehold eller når det har oppstått skader eller feil på flyet. 

Flyteknikerne er ansvarlige for at alt vedlikehold, inspeksjoner og reparasjoner, er utført og dokumentert på riktig måte og med riktig arbeidsunderlag. Et arbeidsunderlag er et dokument som forteller hvordan man skal bytte ut en del, eller kan fortelle hvilke deler er godkjente for å bruke på flyet. 

Etter utført arbeid så må flyteknikeren godkjenne flyet som luftdyktig. Da sertifiserer de flyet, en såkalt CRS (Certificate of Release to Service). I EU er flyteknikere, som er godkjent i henhold til europeiske regler, de eneste som kan godkjenne fly som luftdyktige i Europa. 

Flyteknikere er også ansvarlig for å gi informasjon til flygere og planleggere i flyselskapet om når flyet er klart for avgang og om det er noen tekniske begrensninger som de må ta hensyn til under flyturen.

Flytekniker må ha et flyteknikersertifikat som gir dem rett til sertifiseringsansvar for en type luftfartøy. Et flyteknikersertifikat (Aircraft manintenance licence, AML) er et personlig sertifikat som er utstedt av Luftfartstilsynet på lik linje som et flygersertifikat. 

Noen vanlige arbeidsoppgaver: 

 • utføre vedlikehold, inspeksjoner, reparasjoner og modifikasjoner på alle deler av flyets systemer og struktur
 • utføre komplekse tester av flyets systemer
 • feilsøke komplekse hydrauliske og elektriske systemer 
 • veilede flymekanikere i deres arbeid og verifisere at alt vedlikehold er gjort riktig
 • utføre uavhengige inspeksjoner av utført arbeid på kritiske komponenter eller systemer. Det betyr at noen som ikke har veiledet eller utført arbeidet skal inspisere det. 
 • dokumentere hva som er blitt utført og at et godkjent arbeidsunderlag er blitt brukt
 • gi informasjon om flyets tilstand til piloten og til flyselskapet

Mange flyteknikere jobber skiftarbeid, og nattskift er vanlig i de fleste bedrifter. Kommersielle fly vedlikeholdes ofte på natten for å unngå forsinkelser for passasjerene.

Hvor jobber Flyteknikere ?

Flyteknikere kan jobbe i flyselskaper, luftforsvaret og i luftfartstilsynet. 

Personlige egenskaper

For å godkjenne et fly klar til å fly, påtar flyteknikerne seg et stort ansvar og må ofte jobbe under tidspress for å flyet klart i tide. Derfor må du kunne beholde roen og følge tekniske prosedyrer til punkt og prikke. Du må kunne tenke raskt, analytisk og kommunisere godt med alle parter som er involvert i å få i stand en flyvning. Du må også ha god teknisk innsikt og kunne finne problemer og løse de.

Utdanning

I Europa stilles følgene krav til å bli flytekniker:

 • Bestått alle relevante flytekniske eksamener på en godkjent videregående skole. Godkjente skoler i Norge er de som har flyfag linje. Det er Bardufoss, Bodø, Skedsmo og Sola.
 • 3 års praksis
 • Fylt 21 år
 • Bestått kurs i en flytype, f.eks. Widerøes propellfly (Dash-8), eller SAS sine jetfly (Boeing 737). Det er ingen begrensninger på hvor mange flytyper man kan bli tekniker på.

I Norge tar man alle eksamener man trenger på andre og tredje året på videregående skole. Praksisen vil man kunne få ved 2 år som lærling i en bedrift, og 1 år videre arbeid som en flymekaniker.

Hva jobber Flyteknikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 559901 - Flytypekurs (sertifikatkurs)

Hva er de vanligste utdanningene for Flyteknikere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Flytekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7232117 - FLYTEKNIKER
 • 2149131 - FLYTEKNISK INSPEKTØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 21. juni 2021, av Norsk flytekniker organisasjon