Image
Systemutvikler og kollega ser på pc.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Systemutvikler

Som systemutvikler lager du nye programvare, data- og informasjonssystemer.

Systemutviklere kalles ofte også utviklere, programvareutvikler, frontend-utvikler eller backend-utvikler. Frontend er brukergrensesnittet og det sluttbrukerne ser. Backend er prosessene «på baksiden» som får systemene til å henge sammen.

Systemutviklere lager datasystemer. Det kan for eksempel være en app, en programvare som du bruker på datamaskinen, en robot, eller det kan være tjenester på nett.

Systemutvikling består ofte av å designe, skrive, teste, feilsøke og vedlikeholde kildekoden til en programvare. Du skal både kunne utvikle ny programvare, og vedlikeholde og videreutvikle forskjellige programvarer som allerede er laget. Det betyr at du må kunne programmere gode løsninger basert på

 • standarder, eller regler, for forskjellige teknologier
 • krav fra brukere
 • designprinsipper

Systemutvikleren skriver kildekode i et spesifikt programmeringsspråk. Det kan for eksempel være JavaScript, Python PHP og HTML. Kildekoden inneholder instruksjoner på hva programmet skal gjøre, og hvordan det skal oppføre seg.

Som systemutvikler kan du spesialisere deg i forskjellige programmeringsspråk og om du utvikler mobilapplikasjoner, webtjenester, skytjenester, spill eller programvare til operativsystem.

  Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Identifisere brukerbehov, det vil si sette seg inn i problemstillingen som programvaren skal løse   
  • Utvikle systemer og databaser
  • utvikle ulike typer programvarer for forskjellige plattformer og teknologier
  • skrive kildekode, teste programvare og analysere
  • Opplæring av brukere
  • undersøke og videreutvikle eksisterende kildekode i ulike programmeringsspråk

  Hvor jobber systemutviklere ?

  Som systemutvikler kan du jobbe i et IT-konsulentselskap med ulike kunder, eller du kan være ansatt i en IT-avdeling i en bedrift. Du kan også være selvstendig næringsdrivende.

  Personlige egenskaper

  Teknologi endres raskt. Derfor må du være nysgjerrig på ny teknologi, og hele tiden kunne tilegne deg ny kunnskap. Som systemutvikler bør du være analytisk og nysgjerrig. Utvikling krever at du har sans for logikk og struktur. Du må også ha evnen til å arbeide systematisk og planmessig. Det er viktig at du evner å samarbeide med andre.

  Bedrifter

  Systemutvikler i hele landet
  Hele landet

  Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

  Vigo

  Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

  Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

  NAV

  Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

  Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

  Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

  Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

  Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
  • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
  • 2130173 - PROGRAMVAREUTVIKLER (MASKINLÆRING)
  • 2130171 - WEBUTVIKLER

  Sist kvalitetssikret den 03. februar 2022, av TietoEVRY