Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Optiker

favoritt ikon

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

En optiker er en person som arbeider med synsundersøkelser og hjelper folk til å kunne utnytte synet sitt gjennom hele livet.

Vanlige arbeidsoppgaver for optikeren:

  • foreta synsundersøkelser og avdekke synsfeil
  • foreskrive hjelpemidler som briller og kontaktlinser
  • gi råd og veiledning om syn og øyehelse
  • gi synstrening og følge opp syn og øyehelse
  • henvise videre til annet helsepersonell ved mistanke om øyesykdommer

I Norge er yrkestittelen optiker beskyttet, og etter avsluttet utdanning må man som optiker søke autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne praktisere yrket.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, noe som blant annet innebærer krav om høy faglig og etisk standard. Optikeren har også ansvar for å holde seg oppdatert innenfor fagområdet.

Hvor jobber optikere?

De fleste optikere arbeider i optikerbutikker, på øyeavdelinger på sykehus og hjelpemiddelsentraler for synshemmede.

Noen arbeider også med produksjon og salg av brilleglass. De siste årene har flere optikere også begynt å arbeide i samarbeid med øyeleger på private klinikker for øyehelse. Arbeid innen synsforskning og utdanning er også mulig.

Personlige egenskaper

Optikeren må være opptatt av helse, omsorg og service. Nøyaktighet og teknisk innsikt er andre viktige egenskaper en optiker bør ha.

Utdanning

Høgskolen i Sørøst-Norge er den eneste høgskolen som tilbyr optometri. Studiet gir en bachelorgrad samt offentlig godkjenning som optiker.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter å ha tatt en bachelor i optometri kan du ta en master i klinisk optometri eller en master i synsvitenskap.

Hva jobber optikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Optiker
Heltid
Alle sektorer
929 personer
527 personer
402 personer
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 850 kr
43 000 kr
47 500 kr
538 200 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 850 kr
43 000 kr
47 500 kr
538 200 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 340 kr
44 380 kr
48 910 kr
556 080 kr
532 560 kr
586 920 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 410 kr
44 450 kr
48 970 kr
556 920 kr
533 400 kr
587 640 kr
Optiker
Deltid
Alle sektorer
407 personer
319 personer
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca
45 420 kr
44 710 kr
545 040 kr
536 520 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca
45 420 kr
44 710 kr
545 040 kr
536 520 kr
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 260 kr
45 190 kr
555 120 kr
542 280 kr
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 290 kr
45 220 kr
555 480 kr
542 640 kr
Optiker
Heltid
Privat
907 personer
510 personer
397 personer
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 940 kr
43 000 kr
47 500 kr
539 280 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 940 kr
43 000 kr
47 500 kr
539 280 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 410 kr
44 430 kr
48 950 kr
556 920 kr
533 160 kr
587 400 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 480 kr
44 500 kr
49 010 kr
557 760 kr
534 000 kr
588 120 kr
Optiker
Deltid
Privat
393 personer
307 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 510 kr
44 830 kr
546 120 kr
537 960 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 510 kr
44 830 kr
546 120 kr
537 960 kr
Ca 286 kr
Ca 280 kr
Ca
46 340 kr
45 280 kr
556 080 kr
543 360 kr
Ca 286 kr
Ca 280 kr
Ca
46 370 kr
45 310 kr
556 440 kr
543 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av en sosionom.

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­tekniker

Ortopedi­teknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer og skader hos mennesker.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Gynekolog

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

En radiolog er en røntgenlege som jobber med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Portør

Portør

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.