Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Optiker

favoritt ikon

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

En optiker er en person som arbeider med synsundersøkelser og hjelper folk til å kunne utnytte synet sitt gjennom hele livet.

Vanlige arbeidsoppgaver for optikeren:

  • foreta synsundersøkelser og avdekke synsfeil
  • foreskrive hjelpemidler som briller og kontaktlinser
  • gi råd og veiledning om syn og øyehelse
  • gi synstrening og følge opp syn og øyehelse
  • henvise videre til annet helsepersonell ved mistanke om øyesykdommer

I Norge er yrkestittelen optiker beskyttet, og etter avsluttet utdanning må man som optiker søke autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne praktisere yrket.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, noe som blant annet innebærer krav om høy faglig og etisk standard. Optikeren har også ansvar for å holde seg oppdatert innenfor fagområdet.

Hvor jobber optikere?

De fleste optikere arbeider i optikerbutikker, på øyeavdelinger på sykehus og hjelpemiddelsentraler for synshemmede.

Noen arbeider også med produksjon og salg av brilleglass. De siste årene har flere optikere også begynt å arbeide i samarbeid med øyeleger på private klinikker for øyehelse. Arbeid innen synsforskning og utdanning er også mulig.

Personlige egenskaper

Optikeren må være opptatt av helse, omsorg og service. Nøyaktighet og teknisk innsikt er andre viktige egenskaper en optiker bør ha.

Utdanning

Høgskolen i Sørøst-Norge er den eneste høgskolen som tilbyr optometri. Studiet gir en bachelorgrad samt offentlig godkjenning som optiker.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter å ha tatt en bachelor i optometri kan du ta en master i klinisk optometri eller en master i synsvitenskap.

Hva jobber optikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Optiker
Deltid
Alle sektorer
382 personer
295 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 590 kr
44 950 kr
547 080 kr
539 400 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 610 kr
44 970 kr
547 320 kr
539 640 kr
Optiker
Heltid
Alle sektorer
885 personer
492 personer
393 personer
Ca 273 kr
Ca 264 kr
Ca 287 kr
44 170 kr
42 830 kr
46 540 kr
530 040 kr
513 960 kr
558 480 kr
Ca 273 kr
Ca 264 kr
Ca 287 kr
44 170 kr
42 830 kr
46 540 kr
530 040 kr
513 960 kr
558 480 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca 296 kr
45 760 kr
43 960 kr
48 020 kr
549 120 kr
527 520 kr
576 240 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca 296 kr
45 820 kr
44 020 kr
48 080 kr
549 840 kr
528 240 kr
576 960 kr
Optiker
Privat
1 230 personer
755 personer
475 personer
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 288 kr
44 210 kr
43 200 kr
46 730 kr
530 520 kr
518 400 kr
560 760 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 288 kr
44 210 kr
43 200 kr
46 730 kr
530 520 kr
518 400 kr
560 760 kr
Ca 283 kr
Ca 273 kr
Ca 297 kr
45 780 kr
44 270 kr
48 070 kr
549 360 kr
531 240 kr
576 840 kr
Ca 283 kr
Ca 273 kr
Ca 297 kr
45 830 kr
44 310 kr
48 120 kr
549 960 kr
531 720 kr
577 440 kr
Optiker
Deltid
Privat
368 personer
282 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 530 kr
44 860 kr
546 360 kr
538 320 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 550 kr
44 880 kr
546 600 kr
538 560 kr
Optiker
Heltid
Privat
862 personer
473 personer
389 personer
Ca 273 kr
Ca 265 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
42 870 kr
46 670 kr
530 160 kr
514 440 kr
560 040 kr
Ca 273 kr
Ca 265 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
42 870 kr
46 670 kr
530 160 kr
514 440 kr
560 040 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 297 kr
45 850 kr
44 040 kr
48 050 kr
550 200 kr
528 480 kr
576 600 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 297 kr
45 910 kr
44 100 kr
48 110 kr
550 920 kr
529 200 kr
577 320 kr
Optiker
Alle sektorer
1 267 personer
787 personer
480 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
43 140 kr
46 670 kr
530 160 kr
517 680 kr
560 040 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
43 140 kr
46 670 kr
530 160 kr
517 680 kr
560 040 kr
Ca 282 kr
Ca 273 kr
Ca 296 kr
45 730 kr
44 240 kr
48 030 kr
548 760 kr
530 880 kr
576 360 kr
Ca 282 kr
Ca 273 kr
Ca 296 kr
45 780 kr
44 290 kr
48 080 kr
549 360 kr
531 480 kr
576 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker

Andre yrker

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Kirurger

Kirurg

En kirurg er en lege som opererer pasienter, i tillegg til annen behandling.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Osteopat behandler nakke.

Osteopat

En osteopat be­arbeider vev og manipulerer ledd i behandling av sykdommer og plager.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandler du tenner.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyter veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter og gir råd til kunder i apotek.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Psykiater

Psykiater

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.