×

Feilmelding

Video server error: No response
Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Optiker

favoritt ikon

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

En optiker er en person som arbeider med synsundersøkelser.

Vanlige arbeidsoppgaver for optikeren:

  • foreta synsundersøkelser og avdekke synsfeil
  • foreskrive hjelpemidler som briller og kontaktlinser
  • gi synstrening og følge opp syn og øyehelse
  • henvise videre til annet helsepersonell ved mistanke om øyesykdommer

I Norge er yrkestittelen optiker beskyttet, og etter avsluttet utdanning må man som optiker søke autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne praktisere yrket.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, noe som blant annet innebærer krav om høy faglig og etisk standard. Optikeren har også ansvar for å holde seg oppdatert innenfor fagområdet.

Hvor jobber optikere?

De fleste optikere arbeider i optikerbutikker, på øyeavdelinger på sykehus og hjelpemiddelsentraler for synshemmede.

Noen arbeider også med produksjon og salg av brilleglass. De siste årene har flere optikere også begynt å arbeide i samarbeid med øyeleger på private klinikker for øyehelse. Arbeid innen synsforskning og utdanning er også mulig.

Personlige egenskaper

Optikeren må være opptatt av helse, omsorg og service. Nøyaktighet og teknisk innsikt er andre viktige egenskaper en optiker bør ha.

Utdanning

Høgskolen i Sørøst-Norge er den eneste høgskolen som tilbyr optometri. Studiet gir en bachelorgrad samt offentlig godkjenning som optiker.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter å ha tatt en bachelor i optometri kan du ta en master i klinisk optometri eller en master i synsvitenskap.

Hva jobber optikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Optikere
Deltid
Alle sektorer
389 personer
301 personer
88 personer
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 330 kr
42 510 kr
519 960 kr
510 120 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 330 kr
42 510 kr
519 960 kr
510 120 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 294 kr
44 240 kr
43 240 kr
47 660 kr
530 880 kr
518 880 kr
571 920 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 294 kr
44 290 kr
43 280 kr
47 660 kr
531 480 kr
519 360 kr
571 920 kr
Optikere
Heltid
Alle sektorer
837 personer
468 personer
369 personer
Ca 263 kr
Ca 253 kr
Ca 283 kr
42 670 kr
41 000 kr
45 830 kr
512 040 kr
492 000 kr
549 960 kr
Ca 263 kr
Ca 253 kr
Ca 283 kr
42 670 kr
41 000 kr
45 830 kr
512 040 kr
492 000 kr
549 960 kr
Ca 276 kr
Ca 264 kr
Ca 292 kr
44 700 kr
42 710 kr
47 240 kr
536 400 kr
512 520 kr
566 880 kr
Ca 276 kr
Ca 264 kr
Ca 292 kr
44 770 kr
42 770 kr
47 320 kr
537 240 kr
513 240 kr
567 840 kr
Optikere
Deltid
Privat
374 personer
287 personer
87 personer
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 330 kr
42 500 kr
519 960 kr
510 000 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca
43 330 kr
42 500 kr
519 960 kr
510 000 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 295 kr
44 280 kr
43 240 kr
47 710 kr
531 360 kr
518 880 kr
572 520 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 295 kr
44 310 kr
43 270 kr
47 710 kr
531 720 kr
519 240 kr
572 520 kr
Optikere
Heltid
Privat
814 personer
449 personer
365 personer
Ca 265 kr
Ca 254 kr
Ca 283 kr
42 890 kr
41 200 kr
45 830 kr
514 680 kr
494 400 kr
549 960 kr
Ca 265 kr
Ca 254 kr
Ca 283 kr
42 890 kr
41 200 kr
45 830 kr
514 680 kr
494 400 kr
549 960 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 292 kr
44 880 kr
42 920 kr
47 280 kr
538 560 kr
515 040 kr
567 360 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 292 kr
44 940 kr
42 970 kr
47 360 kr
539 280 kr
515 640 kr
568 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Hjerterytme

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Psykiater tar notater i samtale med pasient som ligger på en sofa.

Psykiater

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

Legemiddelkonsulent snakker med kollega

Legemiddel­konsulent

En legemiddel­konsulent selger og markeds­fører legemidler til leger, apotek og sykehus.

Forsker ser på celer

Cellebiolog

Cellebiologen har spesialisert seg på molekyler og celler.

Dame sitter i terapi hos psykoterapeut

Psyko­terapeut

Psyko­terapeuter bruker samtaleterapi og andre metoder for å hjelpe klientene til økt livskvalitet og bedre psykisk helse.

Helsesekretær ajourfører pasientjournal på PC under pause på nattevakt på Ullevål sykehus.

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

En tann­tekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.