Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 02. juni 2022

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Arbeidsoppgaver

Som bilskadereparatør utfører du arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Bilskadereparatør går også under tittelen biloppretter.

I dagens sikkerhetskarosserier brukes det mange typer materialer, og bilskadereparatøren må derfor ha kunnskap om hvordan materialer skal varmebehandles. Bilskadereparatøren bruker sveise- og limeteknikker for å sette delene sammen.

Vanlige arbeidsoppgaver for bilskadereparatøren:

 • rette opp skader i karosseriet
 • skifte og tilpasse deler
 • demontere, montere, måle opp og justere bilens karosseri og karosserikomponenter
 • tilrettelegge og bearbeide en skadet overflate før lakkering
 • kontrollere, feilsøke, skifte og justere komponenter i drivverk, understell, bremser og sikkerhetsanordninger

Bilskadereparatøren skal kunne utføre arbeidet slik at egen og andres helse og sikkerhet ivaretas, og vedkommende må kunne håndtere miljøfarlige stoffer på en sikker måte.

Hvor jobber bilskadereparatører?

En bilskadereparatør jobber på et bil- og karosseriverksted. 

Intervjuer

Ung mann med skjegg, svart t-skjorte og caps

Bilskadereparatør

Adrian Nikolaysen

– Jeg møter på mange ulike skader. Noe som betyr at jeg i løpet av en dag kan rette stål og aluminium, skifte ruter og dekk eller sveise stål og plast, forteller Adrian.

Viktige egenskaper

Som bilskadereparatør må du kunne arbeide selvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig. Du bør også ha gode samarbeidsegenskaper.

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i bilskadereparatørfaget. Les mer om mesterbrev.

Med fagbrev i bilskadefag, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Det er mulig å ta videre utdanning på fagskole etter fagbrev.

 

De som jobber som bilskadereparatører har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant bilskadereparatørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455208 - Bilskadefaget, Vg3

Bedrifter som ansetter bilskadereparatører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bilskadereparatører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7217114 - SPESIALARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217113 - FAGARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217111 - VERKSMESTER (BILOPPRETTING)
 • 7217110 - SPESIALARBEIDER (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217109 - FORMANN (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217107 - FAGARBEIDER (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217106 - KAROSSERIMAKER
 • 7217105 - KAROSSERIOPPRETTER
 • 7217104 - HJUL- OG KAROSSERIMAKERMESTER
 • 7217103 - KAROSSERIMEKANIKER
 • 7217102 - BILSKADEREPARATØR
 • 7217101 - BILOPPRETTER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.