Image
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Yrkesbeskrivelse

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Som bilskadereparatør utfører du arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Bilskadereparatør går også under tittelen biloppretter.

I dagens sikkerhetskarosserier brukes det mange typer materialer, og bilskadereparatøren må derfor ha kunnskap om hvordan materialer skal varmebehandles. Bilskadereparatøren bruker sveise- og limeteknikker for å sette delene sammen.

Vanlige arbeidsoppgaver for bilskadereparatøren:

 • rette opp skader i karosseriet
 • skifte og tilpasse deler
 • demontere, montere, måle opp og justere bilens karosseri og karosserikomponenter
 • tilrettelegge og bearbeide en skadet overflate før lakkering
 • kontrollere, feilsøke, skifte og justere komponenter i drivverk, understell, bremser og sikkerhetsanordninger

Bilskadereparatøren skal kunne utføre arbeidet slik at egen og andres helse og sikkerhet ivaretas, og vedkommende må kunne håndtere miljøfarlige stoffer på en sikker måte.

Hvor jobber bilskadereparatører ?

En bilskadereparatør jobber på et bil- og karosseriverksted. 

Personlige egenskaper

Som bilskadereparatør må du kunne arbeide selvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig. Du bør også ha gode samarbeidsegenskaper.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i bilskadereparatørfaget. Les mer om mesterbrev.

Med fagbrev i bilskadefag, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Det er mulig å ta videre utdanning på fagskole etter fagbrev.

Hva jobber bilskadereparatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455208 - Bilskadefaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for bilskadereparatører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Bilskadereparatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7217102 - BILSKADEREPARATØR
 • 7217107 - FAGARBEIDER (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217110 - SPESIALARBEIDER (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217101 - BILOPPRETTER
 • 7217109 - FORMANN (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217111 - VERKSMESTER (BILOPPRETTING)
 • 7217103 - KAROSSERIMEKANIKER
 • 7217104 - HJUL- OG KAROSSERIMAKERMESTER
 • 7217105 - KAROSSERIOPPRETTER
 • 7217106 - KAROSSERIMAKER
 • 7217113 - FAGARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217114 - SPESIALARBEIDER (KAROSSERI)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 19. september 2019, av Norges Bilbransjeforbund