Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst 12. mars 2021

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Arbeidsoppgaver

Som barnehageassistent er jobben din i barnehagen. Du jobber tett sammen med de andre ansatte. Sammen skaper dere en trygg og positiv atmosfære for barna. Hver dag jobber du for å gjøre barnehagedagen til en opplevelse full av læring, lek og moro. Du hjelper barna med deres daglige rutiner, og støtter dem i deres utvikling. Din rolle er avgjørende for at barna skal føle seg trygge, glade og ivaretatt i barnehagen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehageassistent:

  • planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs
  • hjelpe til med måltider, påkledning og stell
  • delta i frilek og andre pedagogiske aktiviteter
  • kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet

For å jobbe som barnehageassistent må du legge fram gyldig politiattest.

Hvor jobber barnehageassistenter?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Hvordan er det å jobbe som barnehageassistent?

Intervjuer

Barnehageassistent Sondre Stølhaug i barnehagen han jobber.

Barnehageassistent

Sondre Stølhaug

Barnehageassistent Sondre Stølhaug synes noe av det beste med jobben er å få bidra til at barn utvikler seg og opplever mestring.

Viktige egenskaper for en barnehageassistent

Barnehageassistenter jobber tett på barna og det er viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også være flink til å kommunisere og ha gode samarbeidsevner.

Hva tjener barnehageassistenter?

Hvordan utdanner du deg til barnehageassistent?

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning. Hvis du ønsker å formalisere din praksis, kan du ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 

Du kan også ta fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte, som tas på deltid over to år og utgjør 60 studiepoeng. For å ta denne utdanningen som ufaglært, må du ha minst fem års erfaring fra arbeid med barn.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
​Etter fullført fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er det mulig med videreutdanning på fagskole eller utdanning videre til barnehagelærer. Noen av disse utdanningene kan tas på deltid, slik at du samtidig kan være i jobb. 

I tillegg tilbyr universitets- og høyskolesektoren kompetanseheving for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng. Det finnes også andre kurstilbud for barnehageassistenter. 

Hvilke utdanninger er vanligst for barnehageassistenter?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber barnehageassistenter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barnehageassistenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 5131127 - ASSISTENT (BARNEPARK)
  • 5131115 - ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING)
  • 5131109 - ASSISTENT (BARNEHAGE)
  • 5131103 - FAMILIEBARNEHAGEASSISTENT
  • 5131101 - BARNEHAGEASSISTENT

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.