Yrkesbeskrivelse

Barnehage­assistent

favoritt ikon

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, og sammen med annet personale er du med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag. En del av jobben består av å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs.

Barnehagesassistenten hjelper også til med andre daglige gjøremål i barnehagen, som måltider, påkledning og stell. I tillegg deltar du i frilek og organiserer andre pedagogiske aktiviteter.

For å jobbe som barnehageassistent må du legge frem gyldig politiattest

Personlige egenskaper

Barnehageassistenter jobber tett på barna, og det er derfor viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også kunne samhandle godt med foresatte og kollegaer.

Hvor jobber barnehageassistenter?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Utdanning

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning I videregående opplæring kan du ta utdanning som barne- og ungdomsarbeider. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter fullført fagbrev kan du ta videreutdanning på fagskole. Dersom du er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har generell studiekompetanse, kan du også utdanne deg videre til barnehagelærer.

I tillegg tilbys det kompetanseheving for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng, i regi av universitets- og høyskolesektoren.

Hva er de vanligste utdanningene for barnehageassistenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Barnehageassistenter

Heltidsansatte

Barnehager

Privat sektor

7 437 personer

Ca 170 kr

28 400 kr

332 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Lignende yrker

Barne- og ungdomsarbeider sammen med barn i garderobe

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Lektor observerer elev som skriver mattestykker på tavlen.

Lektor

En lektor er en lærer med høyere grad fra universitet eller høyskole, som i tillegg har praktisk pedagogisk utdanning.

En mannlig barnehagelærer/førskolelærer står klar til å ta imot et av tre barn som ønsker å hoppe mot han.

Barnehage­lærer / Førskole­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring og utfordring.

Spesialpedagog jobber med en liten jente.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Lærer som ser på hva to elever gjør på et nettbrett.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode sosiale og pedagogiske egenskaper.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrett­utøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Barnesykepleier skjærer av gips på armen til en gutt.

Barne­­sykepleier

En barne­­sykepleier pleier barn og unge som er alvorlig syke eller skadet. Arbeidet innebærer også å kommunisere med deres foreldre og familie.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Prest døper et barn

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Faglærer i matematikk underviser en ungdomsskoleklasse.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Bårebukett ved gravferd

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og skal også være en støtte for pårørende etter dødsfall.