Barnehageassistent viser barn noe på mobiltelefonen sin.
Yrkesbeskrivelse

Barnehage­assistent

favoritt ikon

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Som barnehageassistent jobber du i barnehage. Sammen med de andre ansatte er du med på å gi barna en trygg og god barnehagedag. En del av jobben består av å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs.

Barnehageassistenten har daglige arbeidsoppgaver knyttet til de daglige gjøremålene i barnehagen, som måltider, påkledning og stell. I tillegg deltar du i frilek og andre pedagogiske aktiviteter.

For å jobbe som barnehageassistent må du legge fram gyldig politiattest. 

Hvor jobber barnehageassistenter?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Personlige egenskaper

Barnehageassistenter jobber tett på barna og det er viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også kunne samarbeide med andre, som foreldre og kollegaer. 

Utdanning

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning. Hvis du ønsker å formalisere din praksis, kan du i videregående opplæring ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter fullført fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, er det mulig med videreutdanning på fagskole eller utdanning videre til barnehagelærer. Noen av disse utdanningene kan tas på deltid, slik at du samtidig kan være i jobb. Staten har laget en kompetansestrategi for ansatte i barnehage, for at flere skal kunne få en formell utdanning. 

I tillegg tilbyr universitets- og høyskolesektoren kompetanseheving for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng. Det finnes også andre kurstilbud for barnehageassistenter. 

Hva er de vanligste utdanningene for barnehageassistenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Alle sektorer
61 528 personer
50 809 personer
10 719 personer
201 kr
201 kr
179 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 010 kr
391 200 kr
391 200 kr
348 120 kr
201 kr
201 kr
179 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 010 kr
391 200 kr
391 200 kr
348 120 kr
194 kr
195 kr
190 kr
31 390 kr
31 510 kr
30 720 kr
376 680 kr
378 120 kr
368 640 kr
194 kr
195 kr
190 kr
31 480 kr
31 580 kr
30 900 kr
377 760 kr
378 960 kr
370 800 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Alle sektorer
36 194 personer
30 566 personer
5 628 personer
201 kr
201 kr
188 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 530 kr
391 200 kr
391 200 kr
366 360 kr
201 kr
201 kr
188 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 530 kr
391 200 kr
391 200 kr
366 360 kr
191 kr
191 kr
191 kr
31 020 kr
31 020 kr
30 990 kr
372 240 kr
372 240 kr
371 880 kr
191 kr
191 kr
191 kr
31 140 kr
31 130 kr
31 190 kr
373 680 kr
373 560 kr
374 280 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Kommunal
42 609 personer
35 231 personer
7 378 personer
201 kr
201 kr
179 kr
32 600 kr
32 600 kr
28 930 kr
391 200 kr
391 200 kr
347 160 kr
201 kr
201 kr
179 kr
32 600 kr
32 600 kr
28 930 kr
391 200 kr
391 200 kr
347 160 kr
196 kr
197 kr
188 kr
31 720 kr
31 920 kr
30 520 kr
380 640 kr
383 040 kr
366 240 kr
196 kr
197 kr
188 kr
31 790 kr
31 980 kr
30 620 kr
381 480 kr
383 760 kr
367 440 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Kommunal
20 065 personer
17 465 personer
2 600 personer
201 kr
201 kr
191 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 980 kr
391 200 kr
391 200 kr
371 760 kr
201 kr
201 kr
191 kr
32 620 kr
32 630 kr
30 980 kr
391 440 kr
391 560 kr
371 760 kr
191 kr
191 kr
190 kr
30 970 kr
31 010 kr
30 740 kr
371 640 kr
372 120 kr
368 880 kr
191 kr
191 kr
190 kr
31 090 kr
31 120 kr
30 920 kr
373 080 kr
373 440 kr
371 040 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Privat
17 871 personer
15 024 personer
2 847 personer
187 kr
188 kr
167 kr
30 300 kr
30 530 kr
27 070 kr
363 600 kr
366 360 kr
324 840 kr
187 kr
188 kr
167 kr
30 300 kr
30 530 kr
27 070 kr
363 600 kr
366 360 kr
324 840 kr
187 kr
188 kr
183 kr
30 320 kr
30 430 kr
29 630 kr
363 840 kr
365 160 kr
355 560 kr
187 kr
188 kr
183 kr
30 380 kr
30 480 kr
29 740 kr
364 560 kr
365 760 kr
356 880 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Privat
15 815 personer
12 901 personer
2 914 personer
197 kr
197 kr
188 kr
31 940 kr
31 940 kr
30 400 kr
383 280 kr
383 280 kr
364 800 kr
197 kr
197 kr
188 kr
31 940 kr
31 940 kr
30 400 kr
383 280 kr
383 280 kr
364 800 kr
191 kr
191 kr
191 kr
30 980 kr
30 980 kr
30 960 kr
371 760 kr
371 760 kr
371 520 kr
191 kr
191 kr
191 kr
31 090 kr
31 080 kr
31 120 kr
373 080 kr
372 960 kr
373 440 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Statlig
1 048 personer
554 personer
494 personer
234 kr
235 kr
233 kr
37 950 kr
38 130 kr
37 750 kr
455 400 kr
457 560 kr
453 000 kr
234 kr
235 kr
233 kr
38 490 kr
38 540 kr
38 430 kr
461 880 kr
462 480 kr
461 160 kr
237 kr
236 kr
237 kr
38 360 kr
38 270 kr
38 460 kr
460 320 kr
459 240 kr
461 520 kr
237 kr
236 kr
237 kr
39 590 kr
39 310 kr
39 910 kr
475 080 kr
471 720 kr
478 920 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Statlig
314 personer
200 personer
114 personer
219 kr
212 kr
234 kr
35 530 kr
34 310 kr
37 870 kr
426 360 kr
411 720 kr
454 440 kr
219 kr
212 kr
234 kr
35 850 kr
34 530 kr
38 550 kr
430 200 kr
414 360 kr
462 600 kr
221 kr
217 kr
229 kr
35 850 kr
35 090 kr
37 170 kr
430 200 kr
421 080 kr
446 040 kr
221 kr
217 kr
229 kr
37 090 kr
36 100 kr
38 820 kr
445 080 kr
433 200 kr
465 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Barne- og ungdomsarbeider sammen med barn i garderobe

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Barnesykepleier fjerner gips på armen til en gutt.

Barne­­sykepleier

En barne­­sykepleier pleier nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Illustrasjonsbilde av en helsefagarbeider som hjelper en mannlig pasient med barberingen.

Helse­fag­arbeider

En helse­fag­arbeider gir omsorg, og ut­fører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Faglærar i matematikk underviser ein ungdomsskoleklasse.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Helsesøster måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesøster

Som helsesøster gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Adjunkt observerer to elever som bruker et nettbrett.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Pedagog står ved sidan av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.