Barnehageassistent leser med barna.
Yrkesbeskrivelse

Barnehage­assistent

favoritt ikon

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Som barnehageassistent jobber du i barnehage. Sammen med de andre ansatte er du med på å gi barna en trygg og god barnehagedag. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehageassistent:

  • planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs
  • arbeidsoppgaver knyttet til de daglige gjøremålene i barnehagen, som måltider, påkledning og stell
  • deltagelse i frilek og andre pedagogiske aktiviteter

For å jobbe som barnehageassistent må du legge fram gyldig politiattest. 

Hvor jobber barnehageassistenter?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Personlige egenskaper

Barnehageassistenter jobber tett på barna og det er viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også kunne samarbeide med andre, som foreldre og kollegaer. 

Utdanning

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning. Hvis du ønsker å formalisere din praksis, kan du i videregående opplæring ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter fullført fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, er det mulig med videreutdanning på fagskole eller utdanning videre til barnehagelærer. Noen av disse utdanningene kan tas på deltid, slik at du samtidig kan være i jobb. Staten har laget en kompetansestrategi for ansatte i barnehage, for at flere skal kunne få en formell utdanning. 

I tillegg tilbyr universitets- og høyskolesektoren kompetanseheving for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng. Det finnes også andre kurstilbud for barnehageassistenter. 

Hva er de vanligste utdanningene for barnehageassistenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Alle sektorer
61 528 personer
50 809 personer
10 719 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 010 kr
391 200 kr
391 200 kr
348 120 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 010 kr
391 200 kr
391 200 kr
348 120 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 190 kr
31 390 kr
31 510 kr
30 720 kr
376 680 kr
378 120 kr
368 640 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 190 kr
31 480 kr
31 580 kr
30 900 kr
377 760 kr
378 960 kr
370 800 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Alle sektorer
36 194 personer
30 566 personer
5 628 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 188 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 530 kr
391 200 kr
391 200 kr
366 360 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 188 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 530 kr
391 200 kr
391 200 kr
366 360 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
31 020 kr
31 020 kr
30 990 kr
372 240 kr
372 240 kr
371 880 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
31 140 kr
31 130 kr
31 190 kr
373 680 kr
373 560 kr
374 280 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Kommunal
42 609 personer
35 231 personer
7 378 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
28 930 kr
391 200 kr
391 200 kr
347 160 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
28 930 kr
391 200 kr
391 200 kr
347 160 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 720 kr
31 920 kr
30 520 kr
380 640 kr
383 040 kr
366 240 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 790 kr
31 980 kr
30 620 kr
381 480 kr
383 760 kr
367 440 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Kommunal
20 065 personer
17 465 personer
2 600 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 191 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 980 kr
391 200 kr
391 200 kr
371 760 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 191 kr
32 620 kr
32 630 kr
30 980 kr
391 440 kr
391 560 kr
371 760 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 970 kr
31 010 kr
30 740 kr
371 640 kr
372 120 kr
368 880 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
31 090 kr
31 120 kr
30 920 kr
373 080 kr
373 440 kr
371 040 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Privat
17 871 personer
15 024 personer
2 847 personer
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 167 kr
30 300 kr
30 530 kr
27 070 kr
363 600 kr
366 360 kr
324 840 kr
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 167 kr
30 300 kr
30 530 kr
27 070 kr
363 600 kr
366 360 kr
324 840 kr
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 320 kr
30 430 kr
29 630 kr
363 840 kr
365 160 kr
355 560 kr
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 380 kr
30 480 kr
29 740 kr
364 560 kr
365 760 kr
356 880 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Privat
15 815 personer
12 901 personer
2 914 personer
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 940 kr
31 940 kr
30 400 kr
383 280 kr
383 280 kr
364 800 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 940 kr
31 940 kr
30 400 kr
383 280 kr
383 280 kr
364 800 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
30 980 kr
30 980 kr
30 960 kr
371 760 kr
371 760 kr
371 520 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
31 090 kr
31 080 kr
31 120 kr
373 080 kr
372 960 kr
373 440 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Statlig
1 048 personer
554 personer
494 personer
Ca 234 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
37 950 kr
38 130 kr
37 750 kr
455 400 kr
457 560 kr
453 000 kr
Ca 234 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 490 kr
38 540 kr
38 430 kr
461 880 kr
462 480 kr
461 160 kr
Ca 237 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
38 360 kr
38 270 kr
38 460 kr
460 320 kr
459 240 kr
461 520 kr
Ca 237 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
39 590 kr
39 310 kr
39 910 kr
475 080 kr
471 720 kr
478 920 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Statlig
314 personer
200 personer
114 personer
Ca 219 kr
Ca 212 kr
Ca 234 kr
35 530 kr
34 310 kr
37 870 kr
426 360 kr
411 720 kr
454 440 kr
Ca 219 kr
Ca 212 kr
Ca 234 kr
35 850 kr
34 530 kr
38 550 kr
430 200 kr
414 360 kr
462 600 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
35 850 kr
35 090 kr
37 170 kr
430 200 kr
421 080 kr
446 040 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
37 090 kr
36 100 kr
38 820 kr
445 080 kr
433 200 kr
465 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Barne- og ungdomsarbeider leikar med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Bårebukett ved gravferd

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Barnesykepleier fjerner gips på armen til en gutt.

Barne­­sykepleier

En barne­­sykepleier pleier nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.