Barnehageassistent leser med barna.
Yrkesbeskrivelse

Barnehage­assistent

favoritt ikon

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Som barnehageassistent jobber du i barnehage. Sammen med de andre ansatte er du med på å gi barna en trygg og god barnehagedag. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehageassistent:

  • planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs
  • hjelpe til med måltider, påkledning og stell
  • delta i frilek og andre pedagogiske aktiviteter

For å jobbe som barnehageassistent må du legge fram gyldig politiattest. 

Hvor jobber barnehageassistenter?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Personlige egenskaper

Barnehageassistenter jobber tett på barna og det er viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også være flink til å kommunisere og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning. Hvis du ønsker å formalisere din praksis, kan du ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 

Du kan også ta fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte, som tas på deltid over to år og utgjør 60 studiepoeng. For å ta denne utdanningen som ufaglært, må du ha minst fem års erfaring fra arbeid med barn.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter fullført fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er det mulig med videreutdanning på fagskole eller utdanning videre til barnehagelærer. Noen av disse utdanningene kan tas på deltid, slik at du samtidig kan være i jobb. 

I tillegg tilbyr universitets- og høyskolesektoren kompetanseheving for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng. Det finnes også andre kurstilbud for barnehageassistenter. 

Hva er de vanligste utdanningene for barnehageassistenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Alle sektorer
37 042 personer
31 020 personer
6 022 personer
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
33 760 kr
33 860 kr
33 330 kr
405 120 kr
406 320 kr
399 960 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
33 770 kr
33 890 kr
33 330 kr
405 240 kr
406 680 kr
399 960 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
32 790 kr
32 810 kr
32 680 kr
393 480 kr
393 720 kr
392 160 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
32 920 kr
32 930 kr
32 880 kr
395 040 kr
395 160 kr
394 560 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Alle sektorer
62 673 personer
50 665 personer
12 008 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 600 kr
405 120 kr
405 120 kr
367 200 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 600 kr
405 120 kr
405 120 kr
367 200 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
33 100 kr
33 230 kr
32 420 kr
397 200 kr
398 760 kr
389 040 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
33 190 kr
33 300 kr
32 580 kr
398 280 kr
399 600 kr
390 960 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Kommunal
20 155 personer
17 453 personer
2 702 personer
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 060 kr
34 180 kr
33 710 kr
408 720 kr
410 160 kr
404 520 kr
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 090 kr
34 220 kr
33 710 kr
409 080 kr
410 640 kr
404 520 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
32 750 kr
32 840 kr
32 160 kr
393 000 kr
394 080 kr
385 920 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
32 880 kr
32 960 kr
32 330 kr
394 560 kr
395 520 kr
387 960 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Kommunal
44 172 personer
35 708 personer
8 464 personer
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 880 kr
30 600 kr
405 120 kr
406 560 kr
367 200 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 880 kr
30 600 kr
405 120 kr
406 560 kr
367 200 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 199 kr
33 490 kr
33 750 kr
32 200 kr
401 880 kr
405 000 kr
386 400 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 199 kr
33 560 kr
33 810 kr
32 300 kr
402 720 kr
405 720 kr
387 600 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Privat
16 585 personer
13 381 personer
3 204 personer
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 202 kr
33 360 kr
33 380 kr
32 800 kr
400 320 kr
400 560 kr
393 600 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 202 kr
33 360 kr
33 380 kr
32 800 kr
400 320 kr
400 560 kr
393 600 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
32 750 kr
32 730 kr
32 850 kr
393 000 kr
392 760 kr
394 200 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
32 870 kr
32 840 kr
33 020 kr
394 440 kr
394 080 kr
396 240 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Privat
17 556 personer
14 445 personer
3 111 personer
Ca 194 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
31 500 kr
32 330 kr
29 770 kr
378 000 kr
387 960 kr
357 240 kr
Ca 194 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
31 500 kr
32 330 kr
29 770 kr
378 000 kr
387 960 kr
357 240 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
31 830 kr
31 870 kr
31 620 kr
381 960 kr
382 440 kr
379 440 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
31 900 kr
31 930 kr
31 730 kr
382 800 kr
383 160 kr
380 760 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Statlig
302 personer
186 personer
116 personer
Ca 234 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
37 880 kr
35 440 kr
40 860 kr
454 560 kr
425 280 kr
490 320 kr
Ca 234 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
38 190 kr
35 630 kr
41 730 kr
458 280 kr
427 560 kr
500 760 kr
Ca 233 kr
Ca 224 kr
Ca 246 kr
37 690 kr
36 300 kr
39 910 kr
452 280 kr
435 600 kr
478 920 kr
Ca 233 kr
Ca 224 kr
Ca 246 kr
38 800 kr
37 090 kr
41 530 kr
465 600 kr
445 080 kr
498 360 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Statlig
945 personer
512 personer
433 personer
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 250 kr
40 680 kr
41 020 kr
40 480 kr
488 160 kr
492 240 kr
485 760 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 250 kr
41 260 kr
41 490 kr
41 210 kr
495 120 kr
497 880 kr
494 520 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
Ca 254 kr
40 710 kr
40 400 kr
41 110 kr
488 520 kr
484 800 kr
493 320 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
Ca 254 kr
41 980 kr
41 570 kr
42 510 kr
503 760 kr
498 840 kr
510 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.