Image
Barnehageassistent leser med barna.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Som barnehageassistent jobber du i barnehage.

Sammen med de andre ansatte er du med på å gi barna en trygg og god barnehagedag.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barnehageassistent:

  • planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs
  • hjelpe til med måltider, påkledning og stell
  • delta i frilek og andre pedagogiske aktiviteter
  • kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet

For å jobbe som barnehageassistent må du legge fram gyldig politiattest.

Hvor jobber barnehageassistenter ?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Personlige egenskaper

Barnehageassistenter jobber tett på barna og det er viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også være flink til å kommunisere og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning. Hvis du ønsker å formalisere din praksis, kan du ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 

Du kan også ta fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte, som tas på deltid over to år og utgjør 60 studiepoeng. For å ta denne utdanningen som ufaglært, må du ha minst fem års erfaring fra arbeid med barn.

Etter- og videreutdanning
Etter fullført fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er det mulig med videreutdanning på fagskole eller utdanning videre til barnehagelærer. Noen av disse utdanningene kan tas på deltid, slik at du samtidig kan være i jobb. 

I tillegg tilbyr universitets- og høyskolesektoren kompetanseheving for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng. Det finnes også andre kurstilbud for barnehageassistenter. 

Hva er de vanligste utdanningene for barnehageassistenter ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Barnehageassistent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5131101 - BARNEHAGEASSISTENT
  • 5131103 - FAMILIEBARNEHAGEASSISTENT
  • 5131109 - ASSISTENT (BARNEHAGE)
  • 5131127 - ASSISTENT (BARNEPARK)
  • 5131115 - ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 12. mars 2021, av Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst