Image
Trelastvareprodukt høvles
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i trelastfaget

En fagoperatør i trelastfaget jobber med produksjon av trelast.

Etter fagfornyelsen er denne yrkesbetegnelsen er slått sammen med fagoperatør i limtreproduksjonsfaget. Se den nye beskrivelsen fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon

Fagoperatøren i trelastfaget produserer alle typer trelast. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved bruk av datateknologi. Trelastproduktene lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. 

Eksempler på trelastprodukter:

 • konstruksjonsvirke for bygging av hus og andre byggverk
 • utvendig kledning eller innvendig panel
 • lister til dører og vinduer
 • tre som skal brukes til interiørvarer, innredningsprodukter og forskjellige trekonstruksjoner

Som fagoperatør i trelastfaget må du ha kunnskap om material og verktøy av både manuell, maskinell og digital art. Det stilles strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Hvor jobber fagoperatører i trelastfaget ?

Fagoperatøren er ansatt ved sagbruk, høvlerier og industribedrifter som produserer trelastprodukter

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner. Du må være nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i trelastfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber fagoperatørutdannede i trelastfaget som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 457111 - Industriell trehusproduksjon, VK II
 • 457122 - Salg av byggevarer, VK II
 • 457128 - Trelastfag, toårig kurs
 • 458318 - Trelastfaget, Vg3
 • 452204 - Treforedlingsfaget, VK II

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i trelastfaget ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Fagoperatør i trelastfaget i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8141103 - FAGOPERATØR (TRELAST)
 • 8141104 - FLISARBEIDER (TRELAST)
 • 8141125 - FORMANN (PRODUKSJON OG VIDEREFOREDLING AV TRELASTPRODUKTER)
 • 8141121 - LEIGESKJÆRER (TRELAST)
 • 8141117 - OPERATØR (TRELAST)
 • 8141120 - PRODUKSJONSARBEIDER (TRELAST)
 • 8141119 - TRELASTARBEIDER
 • 8141128 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8141132 - PRODUKSJONSARBEIDERE (TREVARE)
 • 8142123 - OPERATØR (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8142122 - PRODUKSJONSARBEIDER (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8141118 - OPERATØR (PARKETTPRODUKSJON)
 • 8141127 - SAGBRUKSARBEIDER
 • 8141109 - SAGBRUKS- OG HØVLERIARBEIDER
 • 8141130 - PRODUKSJONSLEDERE (TREVARE)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 06. mai 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk