Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 06. mai 2022

Fagoperatør i trelastfaget

En fagoperatør i trelastfaget jobber med produksjon av trelast.

Arbeidsoppgaver

Etter fagfornyelsen er denne yrkesbetegnelsen er slått sammen med fagoperatør i limtreproduksjonsfaget. Se den nye beskrivelsen fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon

Fagoperatøren i trelastfaget produserer alle typer trelast. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved bruk av datateknologi. Trelastproduktene lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. 

Eksempler på trelastprodukter:

 • konstruksjonsvirke for bygging av hus og andre byggverk
 • utvendig kledning eller innvendig panel
 • lister til dører og vinduer
 • tre som skal brukes til interiørvarer, innredningsprodukter og forskjellige trekonstruksjoner

Som fagoperatør i trelastfaget må du ha kunnskap om material og verktøy av både manuell, maskinell og digital art. Det stilles strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Hvor jobber fagoperatører i trelastfaget?

Fagoperatøren er ansatt ved sagbruk, høvlerier og industribedrifter som produserer trelastprodukter

Hvordan er det å jobbe som fagoperatør i trelastfaget?

Intervjuer

Ehsan Ahmadian i en plankehaug på bedriften i Sandefjord Kommune.

Fagoperatør i trelastfaget

Ehsan Ahmadian

Afghanske Eshan kom til Norge som barn, og ble så fascinert av muligheten til å jobbe med tre at han valgte det som yrkesvei.

Viktige egenskaper for en fagoperatør i trelastfaget

Du må kunne arbeide selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner. Du må være nøyaktig. 

Hva tjener fagoperatører i trelastfaget?

Hvordan utdanner du deg til fagoperatør i trelastfaget?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i trelastfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for fagoperatører i trelastfaget?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber fagoperatørutdannede i trelastfaget med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458318 - Trelastfaget, Vg3
 • 457128 - Trelastfag, toårig kurs
 • 457122 - Salg av byggevarer, VK II
 • 457111 - Industriell trehusproduksjon, VK II
 • 452204 - Treforedlingsfaget, VK II

Bedrifter: Hvor jobber fagoperatører i trelastfaget?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatører i trelastfaget

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8142123 - OPERATØR (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8142122 - PRODUKSJONSARBEIDER (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8141132 - PRODUKSJONSARBEIDERE (TREVARE)
 • 8141130 - PRODUKSJONSLEDERE (TREVARE)
 • 8141128 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8141127 - SAGBRUKSARBEIDER
 • 8141125 - FORMANN (PRODUKSJON OG VIDEREFOREDLING AV TRELASTPRODUKTER)
 • 8141121 - LEIGESKJÆRER (TRELAST)
 • 8141120 - PRODUKSJONSARBEIDER (TRELAST)
 • 8141119 - TRELASTARBEIDER
 • 8141118 - OPERATØR (PARKETTPRODUKSJON)
 • 8141117 - OPERATØR (TRELAST)
 • 8141109 - SAGBRUKS- OG HØVLERIARBEIDER
 • 8141104 - FLISARBEIDER (TRELAST)
 • 8141103 - FAGOPERATØR (TRELAST)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.