Trelastvareprodukt høvles
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i trelast­faget

favoritt ikon

En fagoperatør i trelastfaget jobber med produksjon av trelast.

Fagoperatøren i trelastfaget produserer alle typer trelast. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved bruk av datateknologi. Trelastproduktene lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. 

Eksempler på trelastprodukter:

  • konstruksjonsvirke for bygging av hus og andre byggverk
  • utvendig kledning eller innvendig panel
  • lister til dører og vinduer
  • tre som skal brukes til interiørvarer, innredningsprodukter og forskjellige trekonstruksjoner

Som fagoperatør i trelastfaget må du ha kunnskap om material og verktøy av både manuell, maskinell og digital art. Det stilles strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Hvor jobber fagoperatører i trelastfaget?

Fagoperatøren er ansatt ved sagbruk, høvlerier og industribedrifter som produserer trelastprodukter

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner. Du må være nøyaktig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber fagoperatørutdannede i trelastfaget som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i trelastfaget?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatører innen treforedling
Deltid
Alle sektorer
558 personer
149 personer
409 personer
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 970 kr
30 850 kr
31 010 kr
371 640 kr
370 200 kr
372 120 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
31 490 kr
31 250 kr
31 570 kr
377 880 kr
375 000 kr
378 840 kr
Operatører innen treforedling
Heltid
Alle sektorer
2 466 personer
261 personer
2 205 personer
Ca 209 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
33 840 kr
31 550 kr
34 100 kr
406 080 kr
378 600 kr
409 200 kr
Ca 209 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
34 750 kr
32 070 kr
35 040 kr
417 000 kr
384 840 kr
420 480 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
34 650 kr
31 990 kr
34 960 kr
415 800 kr
383 880 kr
419 520 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
36 850 kr
33 440 kr
37 250 kr
442 200 kr
401 280 kr
447 000 kr
Operatører innen treforedling
Deltid
Privat
558 personer
149 personer
409 personer
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 960 kr
30 790 kr
370 200 kr
371 520 kr
369 480 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 970 kr
30 850 kr
31 010 kr
371 640 kr
370 200 kr
372 120 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
31 490 kr
31 250 kr
31 570 kr
377 880 kr
375 000 kr
378 840 kr
Operatører innen treforedling
Heltid
Privat
2 453 personer
259 personer
2 194 personer
Ca 209 kr
Ca 194 kr
Ca 210 kr
33 820 kr
31 500 kr
34 050 kr
405 840 kr
378 000 kr
408 600 kr
Ca 209 kr
Ca 194 kr
Ca 210 kr
34 730 kr
32 020 kr
34 980 kr
416 760 kr
384 240 kr
419 760 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
34 630 kr
31 960 kr
34 940 kr
415 560 kr
383 520 kr
419 280 kr
Ca 214 kr
Ca 197 kr
Ca 216 kr
36 830 kr
33 410 kr
37 230 kr
441 960 kr
400 920 kr
446 760 kr
Operatører innen trelastproduksjon
Deltid
Alle sektorer
926 personer
134 personer
792 personer
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
31 500 kr
31 640 kr
31 450 kr
378 000 kr
379 680 kr
377 400 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
31 620 kr
31 680 kr
31 570 kr
379 440 kr
380 160 kr
378 840 kr
Ca 195 kr
Ca 196 kr
Ca 195 kr
31 670 kr
31 730 kr
31 660 kr
380 040 kr
380 760 kr
379 920 kr
Ca 195 kr
Ca 196 kr
Ca 195 kr
32 950 kr
32 520 kr
33 020 kr
395 400 kr
390 240 kr
396 240 kr
Operatører innen trelastproduksjon
Heltid
Alle sektorer
2 835 personer
163 personer
2 672 personer
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 470 kr
31 750 kr
32 480 kr
389 640 kr
381 000 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 880 kr
31 990 kr
32 910 kr
394 560 kr
383 880 kr
394 920 kr
Ca 204 kr
Ca 198 kr
Ca 204 kr
33 040 kr
32 060 kr
33 100 kr
396 480 kr
384 720 kr
397 200 kr
Ca 204 kr
Ca 198 kr
Ca 204 kr
34 640 kr
33 250 kr
34 730 kr
415 680 kr
399 000 kr
416 760 kr
Operatører innen trelastproduksjon
Deltid
Privat
926 personer
134 personer
792 personer
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
31 500 kr
31 640 kr
31 450 kr
378 000 kr
379 680 kr
377 400 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
31 620 kr
31 680 kr
31 570 kr
379 440 kr
380 160 kr
378 840 kr
Ca 195 kr
Ca 196 kr
Ca 195 kr
31 670 kr
31 730 kr
31 660 kr
380 040 kr
380 760 kr
379 920 kr
Ca 195 kr
Ca 196 kr
Ca 195 kr
32 950 kr
32 520 kr
33 020 kr
395 400 kr
390 240 kr
396 240 kr
Operatører innen trelastproduksjon
Heltid
Privat
2 834 personer
163 personer
2 671 personer
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 470 kr
31 750 kr
32 480 kr
389 640 kr
381 000 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 880 kr
31 990 kr
32 910 kr
394 560 kr
383 880 kr
394 920 kr
Ca 204 kr
Ca 198 kr
Ca 204 kr
33 040 kr
32 060 kr
33 100 kr
396 480 kr
384 720 kr
397 200 kr
Ca 204 kr
Ca 198 kr
Ca 204 kr
34 640 kr
33 250 kr
34 730 kr
415 680 kr
399 000 kr
416 760 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold