Sortering av avfall
Yrkesbeskrivelse

Gjenvinnings­operatør

favoritt ikon

En gjenvinningsoperatør samler inn, transporterer, sorterer og behandler avfall.

Gjenvinningsoperatører har ansvaret for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for gjenvinningsoperatører:

  • transportere avfall til riktig mottak
  • behandle, komprimere og sortere avfall etter nasjonale og internasjonale regler
  • velge riktig utstyr og riktige maskiner for å behandle avfallet
  • veilede kunder og leverandører om avfallsredusering, valg av beholdere og sortering
  • registrere og rapportere avvik fra rutiner

Som gjenvinningsoperatør jobber du med maskiner, og må følge strenge HMS-regler.

Gjenvinningsvirksomheten omfatter stadig flere avfallstyper, blant annet på bakgrunn av den teknologiske utviklingen. Du må vite hvordan du skal skille ut og sikre elektrisk og elektronisk avfall, og kjenne til de kjemiske og fysiske egenskapene ved ulike typer avfall.

Gjenvinningsoperatører må også kunne gjenkjenne og behandle helse- og miljøskadelige stoffer. Som gjenvinningsoperatør har du god kjennskap til klima- og miljøutfordringer knyttet til avfallshåndtering. Å finne miljøvennlige måter å redusere og gjenvinne avfall på er blant hovedoppgavene til gjenvinningsoperatører. 

Hvor jobber gjenvinningsoperatører?

Gjenvinningsoperatører kan jobbe i både private og offentlige avfallsmottak, og i gjenvinningsbedrifter.

Personlige egenskaper

Som gjenvinningsoperatør må du like å jobbe praktisk og være interessert i miljøet. Du bør like logistikk og være opptatt av å finne gode tekniske løsninger. Du må også være serviceinnstilt og like å jobbe med maskiner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for gjenvinningsoperatører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Renovasjonsarbeidere
Deltid
Alle sektorer
1 197 personer
204 personer
993 personer
Ca 196 kr
Ca 186 kr
Ca 197 kr
31 830 kr
30 210 kr
31 990 kr
381 960 kr
362 520 kr
383 880 kr
Ca 196 kr
Ca 186 kr
Ca 197 kr
32 100 kr
30 250 kr
32 290 kr
385 200 kr
363 000 kr
387 480 kr
Ca 196 kr
Ca 187 kr
Ca 198 kr
31 800 kr
30 250 kr
32 070 kr
381 600 kr
363 000 kr
384 840 kr
Ca 196 kr
Ca 187 kr
Ca 198 kr
33 620 kr
31 350 kr
34 010 kr
403 440 kr
376 200 kr
408 120 kr
Renovasjonsarbeidere
Heltid
Alle sektorer
3 431 personer
223 personer
3 208 personer
Ca 212 kr
Ca 200 kr
Ca 213 kr
34 380 kr
32 480 kr
34 490 kr
412 560 kr
389 760 kr
413 880 kr
Ca 212 kr
Ca 200 kr
Ca 213 kr
35 520 kr
33 280 kr
35 680 kr
426 240 kr
399 360 kr
428 160 kr
Ca 218 kr
Ca 205 kr
Ca 219 kr
35 260 kr
33 220 kr
35 400 kr
423 120 kr
398 640 kr
424 800 kr
Ca 218 kr
Ca 205 kr
Ca 219 kr
37 870 kr
34 600 kr
38 090 kr
454 440 kr
415 200 kr
457 080 kr
Renovasjonsarbeidere
Deltid
Kommunal
291 personer
58 personer
233 personer
Ca 196 kr
Ca
Ca 196 kr
31 830 kr
31 830 kr
381 960 kr
381 960 kr
Ca 196 kr
Ca
Ca 196 kr
32 020 kr
32 080 kr
384 240 kr
384 960 kr
Ca 188 kr
Ca 184 kr
Ca 188 kr
30 380 kr
29 780 kr
30 530 kr
364 560 kr
357 360 kr
366 360 kr
Ca 188 kr
Ca 184 kr
Ca 188 kr
31 230 kr
29 780 kr
31 450 kr
374 760 kr
357 360 kr
377 400 kr
Renovasjonsarbeidere
Heltid
Kommunal
816 personer
69 personer
747 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 216 kr
34 870 kr
34 960 kr
418 440 kr
419 520 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 216 kr
36 220 kr
36 400 kr
434 640 kr
436 800 kr
Ca 218 kr
Ca 204 kr
Ca 220 kr
35 380 kr
33 110 kr
35 590 kr
424 560 kr
397 320 kr
427 080 kr
Ca 218 kr
Ca 204 kr
Ca 220 kr
37 660 kr
33 110 kr
37 990 kr
451 920 kr
397 320 kr
455 880 kr
Renovasjonsarbeidere
Deltid
Privat
906 personer
146 personer
760 personer
Ca 196 kr
Ca 188 kr
Ca 197 kr
31 830 kr
30 400 kr
31 990 kr
381 960 kr
364 800 kr
383 880 kr
Ca 196 kr
Ca 188 kr
Ca 197 kr
32 110 kr
30 480 kr
32 310 kr
385 320 kr
365 760 kr
387 720 kr
Ca 199 kr
Ca 188 kr
Ca 200 kr
32 170 kr
30 440 kr
32 460 kr
386 040 kr
365 280 kr
389 520 kr
Ca 199 kr
Ca 188 kr
Ca 200 kr
34 240 kr
31 730 kr
34 660 kr
410 880 kr
380 760 kr
415 920 kr
Renovasjonsarbeidere
Heltid
Privat
2 615 personer
154 personer
2 461 personer
Ca 211 kr
Ca 197 kr
Ca 212 kr
34 220 kr
31 940 kr
34 370 kr
410 640 kr
383 280 kr
412 440 kr
Ca 211 kr
Ca 197 kr
Ca 212 kr
35 250 kr
32 730 kr
35 430 kr
423 000 kr
392 760 kr
425 160 kr
Ca 217 kr
Ca 205 kr
Ca 218 kr
35 220 kr
33 250 kr
35 340 kr
422 640 kr
399 000 kr
424 080 kr
Ca 217 kr
Ca 205 kr
Ca 218 kr
37 930 kr
34 800 kr
38 120 kr
455 160 kr
417 600 kr
457 440 kr
Gjenvinningsarbeidere
Deltid
Alle sektorer
256 personer
61 personer
195 personer
Ca 175 kr
Ca
Ca 177 kr
28 410 kr
28 710 kr
340 920 kr
344 520 kr
Ca 175 kr
Ca
Ca 177 kr
28 410 kr
28 710 kr
340 920 kr
344 520 kr
Ca 181 kr
Ca 168 kr
Ca 185 kr
29 290 kr
27 240 kr
29 930 kr
351 480 kr
326 880 kr
359 160 kr
Ca 181 kr
Ca 168 kr
Ca 185 kr
29 880 kr
27 240 kr
30 600 kr
358 560 kr
326 880 kr
367 200 kr
Gjenvinningsarbeidere
Heltid
Alle sektorer
490 personer
62 personer
428 personer
Ca 201 kr
Ca
Ca 203 kr
32 620 kr
32 950 kr
391 440 kr
395 400 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 203 kr
33 140 kr
33 710 kr
397 680 kr
404 520 kr
Ca 201 kr
Ca 181 kr
Ca 204 kr
32 560 kr
29 250 kr
33 040 kr
390 720 kr
351 000 kr
396 480 kr
Ca 201 kr
Ca 181 kr
Ca 204 kr
34 370 kr
29 250 kr
35 070 kr
412 440 kr
351 000 kr
420 840 kr
Gjenvinningsarbeidere
Deltid
Privat
175 personer
42 personer
133 personer
Ca 172 kr
Ca
Ca 177 kr
27 940 kr
28 710 kr
335 280 kr
344 520 kr
Ca 172 kr
Ca
Ca 177 kr
27 940 kr
28 710 kr
335 280 kr
344 520 kr
Ca 179 kr
Ca 162 kr
Ca 185 kr
29 060 kr
26 180 kr
29 970 kr
348 720 kr
314 160 kr
359 640 kr
Ca 179 kr
Ca 162 kr
Ca 185 kr
29 660 kr
26 180 kr
30 720 kr
355 920 kr
314 160 kr
368 640 kr
Gjenvinningsarbeidere
Heltid
Privat
412 personer
46 personer
366 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 201 kr
32 460 kr
32 600 kr
389 520 kr
391 200 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 201 kr
32 890 kr
33 320 kr
394 680 kr
399 840 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
Ca 204 kr
32 530 kr
29 030 kr
32 970 kr
390 360 kr
348 360 kr
395 640 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
Ca 204 kr
34 400 kr
29 030 kr
35 060 kr
412 800 kr
348 360 kr
420 720 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold