Gjenvinningsoperatør
Yrkesbeskrivelse

Gjenvinnings­operatør

favoritt ikon

En gjenvinningsoperatør samler inn, transporterer, sorterer og behandler avfall.

Gjenvinningsoperatører har ansvar for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for gjenvinningsoperatører:

  • transportere avfall til riktig mottak
  • behandle, komprimere og sortere avfall etter nasjonale og internasjonale regler
  • velge riktig utstyr og riktige maskiner for å behandle avfallet
  • veilede kunder og leverandører om avfallsredusering, valg av beholdere og sortering
  • registrere og rapportere avvik fra rutiner

Gjenvinningsvirksomheten er en bransje i endring, blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen og utviklingen på miljøfeltet.

I stedet for bruk og kast, legges det stadig større vekt på reparasjoner, ombruk og upcycling (det å forvandle avfall og tilsynelatende ubrukelige ting til noe nyttig eller attraktivt).

Gjenvinning omfatter stadig flere avfallstyper. Som gjenvinningsoperatør må du vite hvordan du skal skille ut og sikre alle typer avfall. Miljøfarlige stoffer skal fjernes fra kretsløpet, mens verdifulle råvarer skal utsorteres og tas vare på. Yrket krever derfor inngående fagkunnskap om blant annet de tekniske og miljøfaglige sidene ved jobben.

Gjenvinningsoperatører må også kunne gjenkjenne og behandle helse- og miljøskadelige stoffer. 

I dette yrket bør du være forberedt på å oppdatere kunnskapen din jevnlig.

 

Hvor jobber gjenvinningsoperatører?

Gjenvinningsoperatører kan jobbe i både private og offentlige avfallsmottak, og i gjenvinningsbedrifter.

Personlige egenskaper

Som gjenvinningsoperatør må du like å jobbe praktisk og være interessert i å ta vare på miljøet. Siden du har mye kontakt med kunder og ulike samarbeidspartnere, må du være serviceinnstilt og tålmodig. Det er også en fordel om du er fleksibel og innstilt på endringer i arbeidshverdagen.

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning:
Gjenvinningsoperatører har en rekke muligheter for videreutdanning, blant annet fagbrev som yrkessjåfør og fagbrev som anleggsmaskinfører.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for gjenvinningsoperatører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Renovasjonsarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 304 personer
237 personer
1 067 personer
Ca 200 kr
Ca 191 kr
Ca 202 kr
32 480 kr
30 950 kr
32 650 kr
389 760 kr
371 400 kr
391 800 kr
Ca 200 kr
Ca 191 kr
Ca 202 kr
32 950 kr
31 140 kr
33 200 kr
395 400 kr
373 680 kr
398 400 kr
Ca 202 kr
Ca 196 kr
Ca 203 kr
32 700 kr
31 730 kr
32 890 kr
392 400 kr
380 760 kr
394 680 kr
Ca 202 kr
Ca 196 kr
Ca 203 kr
34 720 kr
33 080 kr
35 040 kr
416 640 kr
396 960 kr
420 480 kr
Renovasjonsarbeider
Heltid
Alle sektorer
3 919 personer
224 personer
3 695 personer
Ca 216 kr
Ca 207 kr
Ca 216 kr
35 000 kr
33 610 kr
35 000 kr
420 000 kr
403 320 kr
420 000 kr
Ca 216 kr
Ca 207 kr
Ca 216 kr
36 740 kr
34 600 kr
36 830 kr
440 880 kr
415 200 kr
441 960 kr
Ca 222 kr
Ca 215 kr
Ca 222 kr
35 920 kr
34 760 kr
36 000 kr
431 040 kr
417 120 kr
432 000 kr
Ca 222 kr
Ca 215 kr
Ca 222 kr
39 190 kr
36 670 kr
39 350 kr
470 280 kr
440 040 kr
472 200 kr
Renovasjonsarbeider
Kommunal
1 245 personer
125 personer
1 120 personer
Ca 216 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
35 000 kr
34 880 kr
35 030 kr
420 000 kr
418 560 kr
420 360 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
36 530 kr
35 610 kr
36 730 kr
438 360 kr
427 320 kr
440 760 kr
Ca 219 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
35 420 kr
34 780 kr
35 490 kr
425 040 kr
417 360 kr
425 880 kr
Ca 219 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
38 350 kr
36 090 kr
38 570 kr
460 200 kr
433 080 kr
462 840 kr
Renovasjonsarbeider
Deltid
Kommunal
313 personer
260 personer
Ca 196 kr
Ca
Ca 199 kr
31 830 kr
32 200 kr
381 960 kr
386 400 kr
Ca 196 kr
Ca
Ca 199 kr
32 230 kr
32 700 kr
386 760 kr
392 400 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 195 kr
31 580 kr
31 580 kr
378 960 kr
378 960 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 195 kr
33 000 kr
33 150 kr
396 000 kr
397 800 kr
Renovasjonsarbeider
Heltid
Kommunal
932 personer
860 personer
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 450 kr
35 450 kr
425 400 kr
425 400 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
37 380 kr
37 610 kr
448 560 kr
451 320 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 223 kr
36 120 kr
36 140 kr
433 440 kr
433 680 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 223 kr
39 320 kr
39 480 kr
471 840 kr
473 760 kr
Renovasjonsarbeider
Privat
3 978 personer
336 personer
3 642 personer
Ca 212 kr
Ca 200 kr
Ca 213 kr
34 280 kr
32 470 kr
34 500 kr
411 360 kr
389 640 kr
414 000 kr
Ca 212 kr
Ca 200 kr
Ca 213 kr
35 700 kr
33 130 kr
36 030 kr
428 400 kr
397 560 kr
432 360 kr
Ca 218 kr
Ca 205 kr
Ca 219 kr
35 370 kr
33 220 kr
35 540 kr
424 440 kr
398 640 kr
426 480 kr
Ca 218 kr
Ca 205 kr
Ca 219 kr
38 470 kr
35 080 kr
38 740 kr
461 640 kr
420 960 kr
464 880 kr
Renovasjonsarbeider
Deltid
Privat
991 personer
184 personer
807 personer
Ca 201 kr
Ca 192 kr
Ca 202 kr
32 510 kr
31 120 kr
32 800 kr
390 120 kr
373 440 kr
393 600 kr
Ca 201 kr
Ca 192 kr
Ca 202 kr
33 030 kr
31 490 kr
33 380 kr
396 360 kr
377 880 kr
400 560 kr
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 205 kr
33 010 kr
31 770 kr
33 260 kr
396 120 kr
381 240 kr
399 120 kr
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 205 kr
35 190 kr
33 300 kr
35 580 kr
422 280 kr
399 600 kr
426 960 kr
Renovasjonsarbeider
Heltid
Privat
2 987 personer
152 personer
2 835 personer
Ca 215 kr
Ca 204 kr
Ca 216 kr
34 760 kr
32 990 kr
34 940 kr
417 120 kr
395 880 kr
419 280 kr
Ca 215 kr
Ca 204 kr
Ca 216 kr
36 450 kr
33 910 kr
36 700 kr
437 400 kr
406 920 kr
440 400 kr
Ca 221 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 860 kr
34 220 kr
35 950 kr
430 320 kr
410 640 kr
431 400 kr
Ca 221 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
39 150 kr
36 300 kr
39 310 kr
469 800 kr
435 600 kr
471 720 kr
Renovasjonsarbeider
Alle sektorer
5 223 personer
461 personer
4 762 personer
Ca 213 kr
Ca 202 kr
Ca 214 kr
34 540 kr
32 710 kr
34 720 kr
414 480 kr
392 520 kr
416 640 kr
Ca 213 kr
Ca 202 kr
Ca 214 kr
36 000 kr
33 380 kr
36 290 kr
432 000 kr
400 560 kr
435 480 kr
Ca 218 kr
Ca 208 kr
Ca 219 kr
35 380 kr
33 650 kr
35 530 kr
424 560 kr
403 800 kr
426 360 kr
Ca 218 kr
Ca 208 kr
Ca 219 kr
38 440 kr
35 360 kr
38 700 kr
461 280 kr
424 320 kr
464 400 kr
Gjenvinningsarbeider
Deltid
Alle sektorer
253 personer
200 personer
Ca 194 kr
Ca
Ca 203 kr
31 420 kr
32 810 kr
377 040 kr
393 720 kr
Ca 194 kr
Ca
Ca 203 kr
31 420 kr
32 810 kr
377 040 kr
393 720 kr
Ca 198 kr
Ca
Ca 204 kr
32 090 kr
33 020 kr
385 080 kr
396 240 kr
Ca 198 kr
Ca
Ca 204 kr
33 550 kr
34 700 kr
402 600 kr
416 400 kr
Gjenvinningsarbeider
Heltid
Alle sektorer
466 personer
402 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca 209 kr
33 770 kr
33 930 kr
405 240 kr
407 160 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 209 kr
34 400 kr
34 770 kr
412 800 kr
417 240 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 208 kr
33 310 kr
33 750 kr
399 720 kr
405 000 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 208 kr
35 100 kr
35 730 kr
421 200 kr
428 760 kr
Gjenvinningsarbeider
Kommunal
163 personer
130 personer
Ca 210 kr
Ca
Ca 210 kr
34 060 kr
34 060 kr
408 720 kr
408 720 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 210 kr
34 570 kr
34 500 kr
414 840 kr
414 000 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 205 kr
33 000 kr
33 260 kr
396 000 kr
399 120 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 205 kr
34 180 kr
34 390 kr
410 160 kr
412 680 kr
Gjenvinningsarbeider
Privat
556 personer
472 personer
Ca 204 kr
Ca
Ca 208 kr
33 000 kr
33 640 kr
396 000 kr
403 680 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 208 kr
33 410 kr
34 260 kr
400 920 kr
411 120 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 208 kr
33 030 kr
33 670 kr
396 360 kr
404 040 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 208 kr
34 880 kr
35 770 kr
418 560 kr
429 240 kr
Gjenvinningsarbeider
Deltid
Privat
169 personer
132 personer
Ca 192 kr
Ca
Ca 203 kr
31 170 kr
32 810 kr
374 040 kr
393 720 kr
Ca 192 kr
Ca
Ca 203 kr
31 170 kr
32 810 kr
374 040 kr
393 720 kr
Ca 197 kr
Ca
Ca 204 kr
31 840 kr
33 030 kr
382 080 kr
396 360 kr
Ca 197 kr
Ca
Ca 204 kr
33 600 kr
35 210 kr
403 200 kr
422 520 kr
Gjenvinningsarbeider
Heltid
Privat
387 personer
340 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 209 kr
33 330 kr
33 860 kr
399 960 kr
406 320 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 209 kr
33 950 kr
34 720 kr
407 400 kr
416 640 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 209 kr
33 330 kr
33 810 kr
399 960 kr
405 720 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 209 kr
35 200 kr
35 890 kr
422 400 kr
430 680 kr
Gjenvinningsarbeider
Alle sektorer
719 personer
117 personer
602 personer
Ca 206 kr
Ca 180 kr
Ca 208 kr
33 310 kr
29 230 kr
33 770 kr
399 720 kr
350 760 kr
405 240 kr
Ca 206 kr
Ca 180 kr
Ca 208 kr
33 770 kr
29 310 kr
34 340 kr
405 240 kr
351 720 kr
412 080 kr
Ca 204 kr
Ca 184 kr
Ca 207 kr
33 020 kr
29 840 kr
33 590 kr
396 240 kr
358 080 kr
403 080 kr
Ca 204 kr
Ca 184 kr
Ca 207 kr
34 730 kr
30 410 kr
35 510 kr
416 760 kr
364 920 kr
426 120 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker