Gjenvinningsoperatør
Yrkesbeskrivelse

Gjenvinnings­operatør

favoritt ikon

En gjenvinningsoperatør samler inn, transporterer, sorterer og behandler avfall.

Gjenvinningsoperatører har ansvar for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for gjenvinningsoperatører:

  • transportere avfall til riktig mottak
  • behandle, komprimere og sortere avfall etter nasjonale og internasjonale regler
  • velge riktig utstyr og riktige maskiner for å behandle avfallet
  • veilede kunder og leverandører om avfallsredusering, valg av beholdere og sortering
  • registrere og rapportere avvik fra rutiner

Gjenvinningsvirksomheten er en bransje i endring, blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen og utviklingen på miljøfeltet.

I stedet for bruk og kast, legges det stadig større vekt på reparasjoner, ombruk og upcycling (det å forvandle avfall og tilsynelatende ubrukelige ting til noe nyttig eller attraktivt).

Gjenvinning omfatter stadig flere avfallstyper. Som gjenvinningsoperatør må du vite hvordan du skal skille ut og sikre alle typer avfall. Miljøfarlige stoffer skal fjernes fra kretsløpet, mens verdifulle råvarer skal utsorteres og tas vare på. Yrket krever derfor inngående fagkunnskap om blant annet de tekniske og miljøfaglige sidene ved jobben.

Gjenvinningsoperatører må også kunne gjenkjenne og behandle helse- og miljøskadelige stoffer. 

I dette yrket bør du være forberedt på å oppdatere kunnskapen din jevnlig.

 

Hvor jobber gjenvinningsoperatører?

Gjenvinningsoperatører kan jobbe i både private og offentlige avfallsmottak, og i gjenvinningsbedrifter.

Personlige egenskaper

Som gjenvinningsoperatør må du like å jobbe praktisk og være interessert i å ta vare på miljøet. Siden du har mye kontakt med kunder og ulike samarbeidspartnere, må du være serviceinnstilt og tålmodig. Det er også en fordel om du er fleksibel og innstilt på endringer i arbeidshverdagen.

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning:
Gjenvinningsoperatører har en rekke muligheter for videreutdanning, blant annet fagbrev som yrkessjåfør og fagbrev som anleggsmaskinfører.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for gjenvinningsoperatører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Renovasjonsarbeider
Heltid
Alle sektorer
3 947 personer
254 personer
3 693 personer
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 850 kr
35 130 kr
35 920 kr
430 200 kr
421 560 kr
431 040 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
37 670 kr
36 220 kr
37 800 kr
452 040 kr
434 640 kr
453 600 kr
Ca 227 kr
Ca 222 kr
Ca 228 kr
36 820 kr
35 910 kr
36 880 kr
441 840 kr
430 920 kr
442 560 kr
Ca 227 kr
Ca 222 kr
Ca 228 kr
39 960 kr
37 790 kr
40 100 kr
479 520 kr
453 480 kr
481 200 kr
Renovasjonsarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 350 personer
230 personer
1 120 personer
Ca 205 kr
Ca 196 kr
Ca 206 kr
33 170 kr
31 690 kr
33 350 kr
398 040 kr
380 280 kr
400 200 kr
Ca 205 kr
Ca 196 kr
Ca 206 kr
33 670 kr
31 950 kr
33 910 kr
404 040 kr
383 400 kr
406 920 kr
Ca 206 kr
Ca 198 kr
Ca 208 kr
33 430 kr
32 060 kr
33 680 kr
401 160 kr
384 720 kr
404 160 kr
Ca 206 kr
Ca 198 kr
Ca 208 kr
35 300 kr
33 220 kr
35 680 kr
423 600 kr
398 640 kr
428 160 kr
Renovasjonsarbeider
Heltid
Kommunal
960 personer
883 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
36 290 kr
36 290 kr
435 480 kr
435 480 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
38 110 kr
38 230 kr
457 320 kr
458 760 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 180 kr
37 220 kr
446 160 kr
446 640 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
39 950 kr
40 090 kr
479 400 kr
481 080 kr
Renovasjonsarbeider
Deltid
Kommunal
358 personer
295 personer
Ca 195 kr
Ca
Ca 203 kr
31 660 kr
32 810 kr
379 920 kr
393 720 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 203 kr
32 260 kr
33 460 kr
387 120 kr
401 520 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 197 kr
31 610 kr
31 990 kr
379 320 kr
383 880 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 197 kr
33 090 kr
33 610 kr
397 080 kr
403 320 kr
Renovasjonsarbeider
Heltid
Privat
2 987 personer
177 personer
2 810 personer
Ca 220 kr
Ca 213 kr
Ca 220 kr
35 650 kr
34 470 kr
35 720 kr
427 800 kr
413 640 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 213 kr
Ca 220 kr
37 460 kr
35 740 kr
37 590 kr
449 520 kr
428 880 kr
451 080 kr
Ca 227 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 700 kr
35 550 kr
36 780 kr
440 400 kr
426 600 kr
441 360 kr
Ca 227 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
39 960 kr
37 540 kr
40 120 kr
479 520 kr
450 480 kr
481 440 kr
Renovasjonsarbeider
Deltid
Privat
992 personer
167 personer
825 personer
Ca 205 kr
Ca 200 kr
Ca 206 kr
33 220 kr
32 470 kr
33 420 kr
398 640 kr
389 640 kr
401 040 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
Ca 206 kr
33 670 kr
32 740 kr
33 910 kr
404 040 kr
392 880 kr
406 920 kr
Ca 210 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
33 970 kr
32 820 kr
34 190 kr
407 640 kr
393 840 kr
410 280 kr
Ca 210 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
35 950 kr
34 120 kr
36 300 kr
431 400 kr
409 440 kr
435 600 kr
Gjenvinningsarbeider
Heltid
Alle sektorer
454 personer
387 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 219 kr
34 910 kr
35 450 kr
418 920 kr
425 400 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 219 kr
35 400 kr
36 230 kr
424 800 kr
434 760 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 216 kr
34 670 kr
35 030 kr
416 040 kr
420 360 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 216 kr
36 610 kr
37 220 kr
439 320 kr
446 640 kr
Gjenvinningsarbeider
Deltid
Alle sektorer
288 personer
219 personer
Ca 186 kr
Ca
Ca 192 kr
30 110 kr
31 060 kr
361 320 kr
372 720 kr
Ca 186 kr
Ca
Ca 192 kr
30 110 kr
31 060 kr
361 320 kr
372 720 kr
Ca 196 kr
Ca
Ca 200 kr
31 740 kr
32 350 kr
380 880 kr
388 200 kr
Ca 196 kr
Ca
Ca 200 kr
32 580 kr
33 270 kr
390 960 kr
399 240 kr
Gjenvinningsarbeider
Heltid
Privat
370 personer
320 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 218 kr
34 700 kr
35 270 kr
416 400 kr
423 240 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 218 kr
35 120 kr
36 080 kr
421 440 kr
432 960 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 217 kr
34 540 kr
35 090 kr
414 480 kr
421 080 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 217 kr
36 590 kr
37 420 kr
439 080 kr
449 040 kr
Gjenvinningsarbeider
Deltid
Privat
197 personer
156 personer
Ca 186 kr
Ca
Ca 192 kr
30 110 kr
31 170 kr
361 320 kr
374 040 kr
Ca 186 kr
Ca
Ca 192 kr
30 110 kr
31 170 kr
361 320 kr
374 040 kr
Ca 197 kr
Ca
Ca 201 kr
31 930 kr
32 600 kr
383 160 kr
391 200 kr
Ca 197 kr
Ca
Ca 201 kr
32 800 kr
33 610 kr
393 600 kr
403 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

En idretts­konsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

To personer diskuterer over en bok

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.