Yrkesbeskrivelse

Gjenvinningsoperatør

En gjenvinningsoperatør samler inn, transporterer, sorterer og behandler avfall.

Gjenvinningsoperatører har ansvar for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for gjenvinningsoperatører:

 • transportere avfall til riktig mottak
 • behandle, komprimere og sortere avfall etter nasjonale og internasjonale regler
 • velge riktig utstyr og riktige maskiner for å behandle avfallet
 • veilede kunder og leverandører om avfallsredusering, valg av beholdere og sortering
 • registrere og rapportere avvik fra rutiner

Gjenvinningsvirksomheten er en bransje i endring, blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen og utviklingen på miljøfeltet.

I stedet for bruk og kast, legges det stadig større vekt på reparasjoner, ombruk og upcycling (det å forvandle avfall og tilsynelatende ubrukelige ting til noe nyttig eller attraktivt).

Gjenvinning omfatter stadig flere avfallstyper. Som gjenvinningsoperatør må du vite hvordan du skal skille ut og sikre alle typer avfall. Miljøfarlige stoffer skal fjernes fra kretsløpet, mens verdifulle råvarer skal utsorteres og tas vare på. Yrket krever derfor inngående fagkunnskap om blant annet de tekniske og miljøfaglige sidene ved jobben.

Gjenvinningsoperatører må også kunne gjenkjenne og behandle helse- og miljøskadelige stoffer. 

I dette yrket bør du være forberedt på å oppdatere kunnskapen din jevnlig.

 

Hvor jobber gjenvinningsoperatører ?

Gjenvinningsoperatører kan jobbe i både private og offentlige avfallsmottak, og i gjenvinningsbedrifter.

Personlige egenskaper

Som gjenvinningsoperatør må du like å jobbe praktisk og være interessert i å ta vare på miljøet. Siden du har mye kontakt med kunder og ulike samarbeidspartnere, må du være serviceinnstilt og tålmodig. Det er også en fordel om du er fleksibel og innstilt på endringer i arbeidshverdagen.

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning:
Gjenvinningsoperatører har en rekke muligheter for videreutdanning, blant annet fagbrev som yrkessjåfør og fagbrev som anleggsmaskinfører.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 483302 - Gjenvinningsfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for gjenvinningsoperatører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Gjenvinningsoperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9160115 - DRIFTSLEDER (RENOVASJON)
 • 9160116 - FAGARBEIDER (AVFALLSDEPONI)
 • 9160118 - GJENVINNINGSARBEIDER
 • 9160114 - MILJØOPERATØR (RENOVASJON)
 • 9160117 - MILJØSANERINGSARBEIDER
 • 9160101 - RENOVASJONSARBEIDER
 • 9160103 - RENOVASJONSKJØRER
 • 9160102 - RENOVATØR
 • 9160113 - RESIRKULERINGSARBEIDER (GJENNVINNINGSANLEGG)
 • 9160106 - SØPPELKJØRER
 • 9160107 - SØPPELTØMMER
 • 9160104 - SJÅFØR (RENOVASJONSBIL)
 • 9160108 - BILOPPHOGGER
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162105 - FAGARBEIDER (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162106 - SPESIALARBEIDER (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162113 - FORMANN (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162117 - OPERATØR (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162118 - MASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)

Sist kvalitetsikret den 29. mai 2019, av Fagforbundet - Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, Fagforbundet, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk