Gjennomgått i samarbeid med Norsk fysioterapeutforbund  10. mars 2023

Manuellterapeut

Manuellterapeuter er videreutdannede fysioterapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Arbeidsoppgaver

Manuellterapeuter er fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi, som er en masterutdanning innen muskel- og skjelettlidelser. De er dermed eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Som manuellterapeut jobber du med å undersøke og behandle pasienter med smerter, sykdom eller skade i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter behandler pasienter i alle aldre med akutte eller langvarige plager.

Behandlingen tilpasses alltid behovene til den enkelte pasient og kan bestå av vanlige metoder innen fysioterapien. Disse har gjerne fokus på smertelindring, aktivitetsbaserte tiltak som øvelser og trening, og det å gi pasienten kunnskap og trygghet til egenhåndtering. Manuellterapeutene kan også benytte spesialiserte manuelle teknikker. 

Videreutdanningen gir også kompetanse som gjør at manuellterapeutene har rettigheter på linje med legene for pasienter med muskel- og skjelettrelaterte plager. Disse rettighetene innebærer at manuellterapeutene ved behov, kan sykemelde pasienter, henvise videre til legespesialisert og rekvirere bildediagnostikk som røntgen eller MR.

Vanlige arbeidsoppgaver er: 

  • undersøke og diagnostisere og vurdere pasientens funksjon
  • finne optimal behandling- eller rehabiliteringsplan sammen med pasienten
  • gi individuell behandling og gruppebehandling
  • følge opp pasienter og dokumentere behandlingen
  • gi råd og veiledning slik at pasienten bedre kan mestre egen situasjon
  • henvise eller sykemelde pasienter når det er behov, og følge opp sykemeldte arbeidstakere i dialog med blant annet NAV
  • sikre likeverdig behandling av alle pasienter med muskel- og skjelettrelaterte plager

Sammen med pasienten er målet ofte å gjenvinne eller vedlikeholde best mulig funksjonsnivå, slik at pasienten kan mestre og delta i nødvendige og verdsatte aktiviteter. Målet til pasienten kan eksempelvis være å få bedre fysisk kapasitet, mindre smerter, økt grad av egenmestring eller bli arbeidsdyktig.

Alle manuellterapeuter har autorisasjon som fysioterapeut. Fra 1. januar 2023 kan fysioterapeuter med denne videreutdanningen også få autorisasjon som manuellterapeut. Autorisasjon gis fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber manuellterapeuter?

De aller fleste manuellterapeuter jobber på fysioterapiklinikker i kommunene. Manuellterapeuter jobber også på medisinske sentre, i sykehus, og i støtteapparatene til idrettslag. Det er også en del manuellterapeuter som arbeider innen forskning og fagutvikling, eller som underviser på høgskoler og universitet. 

Intervjuer

En mann i svart t-skjorte. Han smiler.

Manuellterapeut

André Fagerborg

– Du må også ha en god porsjon empati, men samtidig tørre å pushe pasienter, mener André.

Viktige egenskaper

Som manuellterapeut jobber du nært med mennesker. Du må kunne skape tillit, motivere og være flink til å kommunisere. Du bør kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. 

Lønn

Utdanning

I Norge er det bare Universitetet i Bergen som tilbyr et toårig klinisk masterstudium i manuellterapi. 

Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT), UiB

Opptakskrav

Masterprogrammet ved Universitetet i Bergen er et toårig fulltidsstudium og bygger på bachelorgrad i fysioterapi. Søkere må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut, samt godkjent praksis i ett år.

Opptakskravene til utenlandske utdanningsinstitusjoner varierer. Du må søke for å få utdanningen godkjent i Norge, og det er krav om veiledet praksis og/eller norsk eksamen. 

Dersom du har godkjent utdanning fra utlandet kreves det også kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser og trygdefaglig opplæring tilsvarende norsk masterutdanning.

Les mer om utdanning i utlandet hos Norsk fysioterapiforbund og Norsk manuellterapeutforening.

Etter- og videreutdanning

Som følge av helsepersonelloven kreves det at manuellterapeuter til enhver tid må holde seg oppdatert innen fagfeltet. Det arrangeres kurs og seminarer for både fysioterapeuter og manuellterapeuter.

 

De vanligste jobbene blant fysioterapiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 765206 - Master, manuell terapi, toårig

Bedrifter som ansetter manuellterapeuter

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med manuellterapeuter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3226120 - MANUELL TERAPEUT

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.