Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient
Yrkesbeskrivelse

Manuell­terapeut

favoritt ikon

Manuellterapeuter er videreutdannede fysioterapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.


Manuellterapeuter er fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi. De er eksperter på muskel- og skjelettsystemet, og er i stand til å skille mellom sykdommer i muskel- eller skjelett, og andre sykdommer med lignende symptomer. 

Som manuellterapeut jobber du med å undersøke, diagnostisere og behandle pasienter med sykdom eller skade i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen kan være spesialiserte teknikker som manipulasjon, mobiliseringer og tøyninger. Manuellterapeuten benytter også ofte tilpasset trening og øvelser som behandling. 

Målet er, sammen med pasienten, å påvirke kroppens funksjoner til bedre mestring. Målet til pasienten kan eksempelvis være å bli smertefri eller arbeidsdyktig.

Manuellterapi i kommunehelsetjenesten er en refusjonsberettiget behandling og pasienter kan gå direkte til manuellterapeut uten henvisning. Manuellterapeuten kan henvise til legespesialister, røntgen og MR eller annen fysioterapi. Manuellterapeuten kan også sykmelde og må dermed ha god kunnskap om trygdesystemet.

Alle manuellterapeuter har autorisasjon som fysioterapeut. Autorisasjon gis fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber manuellterapeuter?

De aller fleste manuellterapeuter er selvstendig næringsdrivende som har driftsavtale med kommunehelsetjenesten. Andre aktuelle arbeidsplasser er private klinikker, institutter, medisinske sentre, sykehus og støtteapparatene til idrettslag. Det er også en del manuellterapeuter som har egen privatpraksis eller arbeider innen i forskning og fagutvikling eller som underviser på høgskoler og universitet.

Personlige egenskaper

Som manuellterapeut jobber du nært med mennesker. Du bør derfor trives sammen med andre mennesker, og være tillitvekkende, god på kommunikasjon og flink til å samarbeide. Det kan være en fordel å være i god fysisk form.

Utdanning

I Norge er det bare Universitetet i Bergen som tilbyr et toårig klinisk masterstudium i manuellterapi. 

Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT), UiB

Opptakskrav
Masterprogrammet ved Universitetet i Bergen er et toårig fulltidsstudium og bygger på bachelorgrad i fysioterapi eller minimum 180 studiepoeng inkludert fysioterapeututdanning. Søkere må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut, samt godkjent praksis i ett år.

Opptakskravene til utenlandske utdanningsinstitusjoner varierer. Du må søke for å få utdanningen godkjent i Norge, og det er krav om veiledet praksis og/eller norsk eksamen. 

Dersom du har godkjent utdanning fra utlandet kreves det også kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser og trygdefaglig opplæring tilsvarende norsk masterutdanning.

Les mer om utdanning i utlandet hos Norsk fysioterapiforbund og Norsk manuellterapeutforening.

Etter- og videreutdanning
Som følge av helsepersonelloven kreves det at manuellterapeuter til enhver tid må holde seg oppdatert innen fagfeltet. Det arrangeres kurs og seminarer for både fysioterapeuter og manuellterapeuter.

 

Hva jobber fysioterapiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysioterapeut
Deltid
Alle sektorer
1 655 personer
1 324 personer
331 personer
Ca 255 kr
Ca 256 kr
Ca 246 kr
41 300 kr
41 470 kr
39 780 kr
495 600 kr
497 640 kr
477 360 kr
Ca 255 kr
Ca 256 kr
Ca 246 kr
41 300 kr
41 470 kr
39 780 kr
495 600 kr
497 640 kr
477 360 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
41 040 kr
41 020 kr
41 140 kr
492 480 kr
492 240 kr
493 680 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
41 090 kr
41 070 kr
41 190 kr
493 080 kr
492 840 kr
494 280 kr
Fysioterapeut
Heltid
Alle sektorer
4 555 personer
3 419 personer
1 136 personer
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 264 kr
41 670 kr
41 480 kr
42 690 kr
500 040 kr
497 760 kr
512 280 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 264 kr
41 670 kr
41 480 kr
42 690 kr
500 040 kr
497 760 kr
512 280 kr
Ca 256 kr
Ca 252 kr
Ca 268 kr
41 420 kr
40 760 kr
43 420 kr
497 040 kr
489 120 kr
521 040 kr
Ca 256 kr
Ca 252 kr
Ca 268 kr
41 510 kr
40 850 kr
43 530 kr
498 120 kr
490 200 kr
522 360 kr
Fysioterapeut
Kommunal
2 956 personer
2 434 personer
522 personer
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
39 900 kr
40 000 kr
39 670 kr
478 800 kr
480 000 kr
476 040 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
39 900 kr
40 000 kr
39 670 kr
478 800 kr
480 000 kr
476 040 kr
Ca 244 kr
Ca 244 kr
Ca 244 kr
39 550 kr
39 570 kr
39 450 kr
474 600 kr
474 840 kr
473 400 kr
Ca 244 kr
Ca 244 kr
Ca 244 kr
39 570 kr
39 590 kr
39 480 kr
474 840 kr
475 080 kr
473 760 kr
Fysioterapeut
Deltid
Kommunal
879 personer
717 personer
162 personer
Ca 248 kr
Ca 250 kr
Ca 239 kr
40 240 kr
40 500 kr
38 780 kr
482 880 kr
486 000 kr
465 360 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
Ca 239 kr
40 240 kr
40 500 kr
38 780 kr
482 880 kr
486 000 kr
465 360 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 243 kr
40 110 kr
40 260 kr
39 330 kr
481 320 kr
483 120 kr
471 960 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 243 kr
40 130 kr
40 280 kr
39 350 kr
481 560 kr
483 360 kr
472 200 kr
Fysioterapeut
Heltid
Kommunal
2 077 personer
1 717 personer
360 personer
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
39 870 kr
39 870 kr
39 860 kr
478 440 kr
478 440 kr
478 320 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
39 870 kr
39 870 kr
39 860 kr
478 440 kr
478 440 kr
478 320 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
39 410 kr
39 400 kr
39 480 kr
472 920 kr
472 800 kr
473 760 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
39 430 kr
39 420 kr
39 510 kr
473 160 kr
473 040 kr
474 120 kr
Fysioterapeut
Privat
1 646 personer
979 personer
667 personer
Ca 266 kr
Ca 259 kr
Ca 278 kr
43 040 kr
41 980 kr
45 000 kr
516 480 kr
503 760 kr
540 000 kr
Ca 266 kr
Ca 259 kr
Ca 278 kr
43 040 kr
41 980 kr
45 000 kr
516 480 kr
503 760 kr
540 000 kr
Ca 274 kr
Ca 263 kr
Ca 289 kr
44 320 kr
42 550 kr
46 780 kr
531 840 kr
510 600 kr
561 360 kr
Ca 274 kr
Ca 263 kr
Ca 289 kr
44 400 kr
42 620 kr
46 880 kr
532 800 kr
511 440 kr
562 560 kr
Fysioterapeut
Deltid
Privat
414 personer
304 personer
110 personer
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 252 kr
41 670 kr
41 670 kr
40 830 kr
500 040 kr
500 040 kr
489 960 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 252 kr
41 670 kr
41 670 kr
40 830 kr
500 040 kr
500 040 kr
489 960 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 267 kr
41 890 kr
41 470 kr
43 290 kr
502 680 kr
497 640 kr
519 480 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 267 kr
41 950 kr
41 530 kr
43 380 kr
503 400 kr
498 360 kr
520 560 kr
Fysioterapeut
Heltid
Privat
1 232 personer
675 personer
557 personer
Ca 268 kr
Ca 260 kr
Ca 278 kr
43 360 kr
42 150 kr
45 050 kr
520 320 kr
505 800 kr
540 600 kr
Ca 268 kr
Ca 260 kr
Ca 278 kr
43 360 kr
42 150 kr
45 050 kr
520 320 kr
505 800 kr
540 600 kr
Ca 276 kr
Ca 264 kr
Ca 291 kr
44 750 kr
42 820 kr
47 090 kr
537 000 kr
513 840 kr
565 080 kr
Ca 276 kr
Ca 264 kr
Ca 291 kr
44 840 kr
42 900 kr
47 190 kr
538 080 kr
514 800 kr
566 280 kr
Fysioterapeut
Statlig
1 608 personer
1 330 personer
278 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 260 kr
43 750 kr
43 750 kr
42 080 kr
525 000 kr
525 000 kr
504 960 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 260 kr
43 750 kr
43 750 kr
42 080 kr
525 000 kr
525 000 kr
504 960 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
41 630 kr
41 810 kr
40 770 kr
499 560 kr
501 720 kr
489 240 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
41 830 kr
42 010 kr
41 010 kr
501 960 kr
504 120 kr
492 120 kr
Fysioterapeut
Deltid
Statlig
362 personer
303 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca
43 750 kr
43 750 kr
525 000 kr
525 000 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca
43 750 kr
43 750 kr
525 000 kr
525 000 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 490 kr
42 490 kr
509 880 kr
509 880 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 610 kr
42 620 kr
511 320 kr
511 440 kr
Fysioterapeut
Heltid
Statlig
1 246 personer
1 027 personer
219 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 260 kr
43 750 kr
43 750 kr
42 080 kr
525 000 kr
525 000 kr
504 960 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 260 kr
43 750 kr
43 750 kr
42 080 kr
525 000 kr
525 000 kr
504 960 kr
Ca 256 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
41 500 kr
41 700 kr
40 560 kr
498 000 kr
500 400 kr
486 720 kr
Ca 256 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
41 720 kr
41 910 kr
40 820 kr
500 640 kr
502 920 kr
489 840 kr
Fysioterapeut
Alle sektorer
6 210 personer
4 743 personer
1 467 personer
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 262 kr
41 660 kr
41 480 kr
42 380 kr
499 920 kr
497 760 kr
508 560 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 262 kr
41 660 kr
41 480 kr
42 380 kr
499 920 kr
497 760 kr
508 560 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
Ca 266 kr
41 360 kr
40 810 kr
43 140 kr
496 320 kr
489 720 kr
517 680 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
Ca 266 kr
41 450 kr
40 890 kr
43 240 kr
497 400 kr
490 680 kr
518 880 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken