Image
Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Manuellterapeut

Manuellterapeuter er videreutdannede fysioterapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeuter er fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi. De er eksperter på muskel- og skjelettsystemet, og er i stand til å skille mellom sykdommer i muskel- eller skjelett, og andre sykdommer med lignende symptomer. 

Som manuellterapeut jobber du med å undersøke, diagnostisere og behandle pasienter med sykdom eller skade i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen kan være spesialiserte teknikker som manipulasjon, mobiliseringer og tøyninger. Manuellterapeuten benytter også ofte tilpasset trening og øvelser som behandling. 

Vanlige arbeidsoppgaver er: 

  • undersøke og diagnostisere pasienter
  • finne riktig behandling og behandle pasienter 
  • føre en journal
  • henvise pasienter videre
  • skrive sykemeldinger

Målet er, sammen med pasienten, å påvirke kroppens funksjoner til bedre mestring. Målet til pasienten kan eksempelvis være å bli smertefri eller arbeidsdyktig.

Manuellterapi i kommunehelsetjenesten er en refusjonsberettiget behandling og pasienter kan gå direkte til manuellterapeut uten henvisning. Manuellterapeuten kan henvise til legespesialister, røntgen og MR eller annen fysioterapi. Manuellterapeuten kan også sykmelde og må dermed ha god kunnskap om trygdesystemet.

Alle manuellterapeuter har autorisasjon som fysioterapeut. Autorisasjon gis fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber manuellterapeuter ?

De aller fleste manuellterapeuter er selvstendig næringsdrivende som har driftsavtale med kommunehelsetjenesten. Andre aktuelle arbeidsplasser er private klinikker, institutter, medisinske sentre, sykehus og støtteapparatene til idrettslag. Det er også en del manuellterapeuter som har egen privatpraksis eller arbeider innen i forskning og fagutvikling eller som underviser på høgskoler og universitet.

Personlige egenskaper

Som manuellterapeut jobber du nært med mennesker. Du bør derfor trives sammen med andre mennesker, og være tillitvekkende, god på kommunikasjon og flink til å samarbeide. Det kan være en fordel å være i god fysisk form.

Utdanning

I Norge er det bare Universitetet i Bergen som tilbyr et toårig klinisk masterstudium i manuellterapi. 

Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT), UiB

Opptakskrav

Masterprogrammet ved Universitetet i Bergen er et toårig fulltidsstudium og bygger på bachelorgrad i fysioterapi eller minimum 180 studiepoeng inkludert fysioterapeututdanning. Søkere må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut, samt godkjent praksis i ett år.

Opptakskravene til utenlandske utdanningsinstitusjoner varierer. Du må søke for å få utdanningen godkjent i Norge, og det er krav om veiledet praksis og/eller norsk eksamen. 

Dersom du har godkjent utdanning fra utlandet kreves det også kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser og trygdefaglig opplæring tilsvarende norsk masterutdanning.

Les mer om utdanning i utlandet hos Norsk fysioterapiforbund og Norsk manuellterapeutforening.

Etter- og videreutdanning

Som følge av helsepersonelloven kreves det at manuellterapeuter til enhver tid må holde seg oppdatert innen fagfeltet. Det arrangeres kurs og seminarer for både fysioterapeuter og manuellterapeuter.

 

Hva jobber fysioterapiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 7652 - Fysioterapi

Bedrifter

Manuellterapeut i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3226120 - MANUELL TERAPEUT

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 06. oktober 2017, av Norsk fysioterapeutforbund , NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING