Manuellterapeut gir massasje.
Yrkesbeskrivelse

Manuell­terapeut

favoritt ikon

Manuellterapeuter er videreutdannede fysioterapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.


Manuellterapeuter er fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi. De er eksperter på muskel- og skjelettsystemet, og er i stand til å skille mellom sykdommer i muskel- eller skjelett, og andre sykdommer med lignende symptomer. 

Som manuellterapeut jobber du med å undersøke, diagnostisere og behandle pasienter med sykdom eller skade i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen kan være spesialiserte teknikker som manipulasjon, mobiliseringer og tøyninger. Manuellterapeuten benytter også ofte tilpasset trening og øvelser som behandling. 

Målet er, sammen med pasienten, å påvirke kroppens funksjoner til bedre mestring. Målet til pasienten kan eksempelvis være å bli smertefri eller arbeidsdyktig.

Manuellterapi i kommunehelsetjenesten er en refusjonsberettiget behandling og pasienter kan gå direkte til manuellterapeut uten henvisning. Manuellterapeuten kan henvise til legespesialister, røntgen og MR eller annen fysioterapi. Manuellterapeuten kan også sykmelde og må dermed ha god kunnskap om trygdesystemet.

Alle manuellterapeuter har autorisasjon som fysioterapeut. Autorisasjon gis fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber manuellterapeuter?

De aller fleste manuellterapeuter er selvstendig næringsdrivende som har driftsavtale med kommunehelsetjenesten. Andre aktuelle arbeidsplasser er private klinikker, institutter, medisinske sentre, sykehus og støtteapparatene til idrettslag. Det er også en del manuellterapeuter som har egen privatpraksis eller arbeider innen i forskning og fagutvikling eller som underviser på høgskoler og universitet.

Personlige egenskaper

Som manuellterapeut jobber du nært med mennesker. Du bør derfor trives sammen med andre mennesker, og være tillitvekkende, god på kommunikasjon og flink til å samarbeide. Det kan være en fordel å være i god fysisk form.

Utdanning

I Norge er det bare Universitetet i Bergen som tilbyr et toårig klinisk masterstudium i manuellterapi. 

Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT), UiB

Opptakskrav
Masterprogrammet ved Universitetet i Bergen er et toårig fulltidsstudium og bygger på bachelorgrad i fysioterapi eller minimum 180 studiepoeng inkludert fysioterapeututdanning. Søkere må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut, samt godkjent praksis i ett år.

Opptakskravene til utenlandske utdanningsinstitusjoner varierer. Du må søke for å få utdanningen godkjent i Norge, og det er krav om veiledet praksis og/eller norsk eksamen. 

Dersom du har godkjent utdanning fra utlandet kreves det også kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser og trygdefaglig opplæring tilsvarende norsk masterutdanning.

Les mer om utdanning i utlandet hos Norsk fysioterapiforbund og Norsk manuellterapeutforening.

Etter- og videreutdanning
Som følge av helsepersonelloven kreves det at manuellterapeuter til enhver tid må holde seg oppdatert innen fagfeltet. Det arrangeres kurs og seminarer for både fysioterapeuter og manuellterapeuter.

 

Hva jobber fysioterapiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysioterapeuter
Deltid
Alle sektorer
1 739 personer
1 387 personer
352 personer
Ca 244 kr
Ca 246 kr
Ca 231 kr
39 560 kr
39 800 kr
37 440 kr
474 720 kr
477 600 kr
449 280 kr
Ca 244 kr
Ca 246 kr
Ca 231 kr
39 560 kr
39 800 kr
37 440 kr
474 720 kr
477 600 kr
449 280 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 240 kr
39 590 kr
39 730 kr
38 920 kr
475 080 kr
476 760 kr
467 040 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 240 kr
39 660 kr
39 790 kr
39 030 kr
475 920 kr
477 480 kr
468 360 kr
Fysioterapeuter
Heltid
Alle sektorer
4 329 personer
3 292 personer
1 037 personer
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
40 620 kr
40 420 kr
41 620 kr
487 440 kr
485 040 kr
499 440 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
40 620 kr
40 420 kr
41 620 kr
487 440 kr
485 040 kr
499 440 kr
Ca 249 kr
Ca 245 kr
Ca 262 kr
40 290 kr
39 630 kr
42 410 kr
483 480 kr
475 560 kr
508 920 kr
Ca 249 kr
Ca 245 kr
Ca 262 kr
40 390 kr
39 730 kr
42 500 kr
484 680 kr
476 760 kr
510 000 kr
Fysioterapeuter
Deltid
Kommunal
910 personer
747 personer
163 personer
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca 235 kr
38 880 kr
39 120 kr
38 040 kr
466 560 kr
469 440 kr
456 480 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca 235 kr
38 880 kr
39 120 kr
38 040 kr
466 560 kr
469 440 kr
456 480 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 234 kr
38 720 kr
38 870 kr
37 870 kr
464 640 kr
466 440 kr
454 440 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 234 kr
38 730 kr
38 880 kr
37 900 kr
464 760 kr
466 560 kr
454 800 kr
Fysioterapeuter
Heltid
Kommunal
1 901 personer
1 587 personer
314 personer
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
39 120 kr
39 030 kr
39 290 kr
469 440 kr
468 360 kr
471 480 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
39 120 kr
39 030 kr
39 290 kr
469 440 kr
468 360 kr
471 480 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 240 kr
38 460 kr
38 390 kr
38 820 kr
461 520 kr
460 680 kr
465 840 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 240 kr
38 480 kr
38 410 kr
38 850 kr
461 760 kr
460 920 kr
466 200 kr
Fysioterapeuter
Deltid
Privat
443 personer
321 personer
122 personer
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
40 160 kr
40 220 kr
40 000 kr
481 920 kr
482 640 kr
480 000 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
40 160 kr
40 220 kr
40 000 kr
481 920 kr
482 640 kr
480 000 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 860 kr
40 720 kr
41 300 kr
490 320 kr
488 640 kr
495 600 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 940 kr
40 800 kr
41 380 kr
491 280 kr
489 600 kr
496 560 kr
Fysioterapeuter
Heltid
Privat
1 186 personer
665 personer
521 personer
Ca 262 kr
Ca 257 kr
Ca 278 kr
42 490 kr
41 670 kr
45 000 kr
509 880 kr
500 040 kr
540 000 kr
Ca 262 kr
Ca 257 kr
Ca 278 kr
42 490 kr
41 670 kr
45 000 kr
509 880 kr
500 040 kr
540 000 kr
Ca 270 kr
Ca 259 kr
Ca 283 kr
43 720 kr
42 030 kr
45 870 kr
524 640 kr
504 360 kr
550 440 kr
Ca 270 kr
Ca 259 kr
Ca 283 kr
43 790 kr
42 090 kr
45 960 kr
525 480 kr
505 080 kr
551 520 kr
Fysioterapeuter
Deltid
Statlig
386 personer
319 personer
67 personer
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca
41 670 kr
41 670 kr
500 040 kr
500 040 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca
41 670 kr
41 670 kr
500 040 kr
500 040 kr
Ca 249 kr
Ca 252 kr
Ca 232 kr
40 260 kr
40 820 kr
37 590 kr
483 120 kr
489 840 kr
451 080 kr
Ca 249 kr
Ca 252 kr
Ca 232 kr
40 440 kr
40 970 kr
37 590 kr
485 280 kr
491 640 kr
451 080 kr
Fysioterapeuter
Heltid
Statlig
1 242 personer
1 040 personer
202 personer
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 246 kr
41 670 kr
41 670 kr
39 850 kr
500 040 kr
500 040 kr
478 200 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 246 kr
41 670 kr
41 670 kr
39 850 kr
500 040 kr
500 040 kr
478 200 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 241 kr
39 840 kr
39 990 kr
39 080 kr
478 080 kr
479 880 kr
468 960 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 241 kr
40 070 kr
40 220 kr
39 280 kr
480 840 kr
482 640 kr
471 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold