Yrkesbeskrivelse

Industrimaler

Industrimaleren utfører korrosjonsvern på stål, metall og betong.

Som industrimaler jobber du med overflatebehandling av stål, metall og betong for å forhindre korrosjon (rust) og forebygge brann. 

Industribygg og -konstruksjoner må tåle store påkjenninger fra produksjon, vær og vind, og det stilles store krav til korrekt overflatebehandling. Eksempler på byggverk som trenger overflatebehandling er broer, kraftverk, skipsverft og andre industrianlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en industrimaler:

 • tilrettelegge, sette opp og drifte ventilasjonssystemer
 • utføre klimatiske kontroller
 • avgjøre hvilke behandlinger som skal gjøres og hvilket utstyr som skal benyttes
 • forbehandling av overflater
 • vurdere ulike generiske typer belegg basert på korrosjonsklasser, eksponeringsmiljø og levetid
 • vedlikehold av utstyr

Arbeidet innebærer bruk av ulike kjemikalier, og gir et spesielt ansvar for å bidra til et godt miljø. Som industrimaler er det viktig at du har forståelse for viktigheten av korrosjonsbeskyttelse, vern av verdier og kjennskap til hvilken effekt og konsekvenser disse oppgavene har for samfunn og miljø.

Hvor jobber industrimalere ?

Industrimalere jobber i bedrifter innen petroleumsindustri, bygg og anlegg, terminalanlegg, tyngre verkstedindustri, kraftverk, mekanisk industri og skipsverft. Som industrimaler kan du også jobbe offshore. 

Personlige egenskaper

En industrimaler må kunne jobbe nøyaktig og systematisk. Du må være god til å planlegge, og ha inngående kunnskap om materialer, korrosjonstyper og produktdata. Du må også kunne anvende disse kunnskapene i praksis.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i industrimalerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber industrimalerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 457112 - Industrimalerfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for industrimalere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Industrimaler i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7142112 - INDUSTRIMALER
 • 7142102 - INDUSTRILAKKERER
 • 7142120 - KORROSJONSARBEIDER
 • 7142121 - KORROSJONSBEHANDLER
 • 7142106 - KORROSJONSMEDARBEIDER
 • 7142119 - KORROSJONSOPERATØR
 • 7142114 - SPRØYTELAKKERER
 • 7142107 - SPRØYTEMALER
 • 7142126 - FAGARBEIDER (INDUSTRIMALER)
 • 7142127 - FORMANN (INDUSTRIMALER)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk