Kvalitetssikret av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Industrimaler

Industrimaleren utfører korrosjonsvern på stål, metall og betong.

Arbeidsoppgaver

Som industrimaler jobber du med overflatebehandling av stål, metall og betong for å forhindre korrosjon (rust) og forebygge brann. 

Industribygg og -konstruksjoner må tåle store påkjenninger fra produksjon, vær og vind, og det stilles store krav til korrekt overflatebehandling. Eksempler på byggverk som trenger overflatebehandling er broer, kraftverk, skipsverft og andre industrianlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en industrimaler:

 • tilrettelegge, sette opp og drifte ventilasjonssystemer
 • utføre klimatiske kontroller
 • avgjøre hvilke behandlinger som skal gjøres og hvilket utstyr som skal benyttes
 • forbehandling av overflater
 • vurdere ulike generiske typer belegg basert på korrosjonsklasser, eksponeringsmiljø og levetid
 • vedlikehold av utstyr

Arbeidet innebærer bruk av ulike kjemikalier, og gir et spesielt ansvar for å bidra til et godt miljø. Som industrimaler er det viktig at du har forståelse for viktigheten av korrosjonsbeskyttelse, vern av verdier og kjennskap til hvilken effekt og konsekvenser disse oppgavene har for samfunn og miljø.

Hvor jobber industrimalere ?

Industrimalere jobber i bedrifter innen petroleumsindustri, bygg og anlegg, terminalanlegg, tyngre verkstedindustri, kraftverk, mekanisk industri og skipsverft. Som industrimaler kan du også jobbe offshore. 

Intervjuer

Portrett av Szymon Oskar Komorowski i oransje kjeledress og hvit hjelm.

Industrimaler

Szymon Oskar Komorowski

Szymon Oskar Komorowski har nettopp fått fagbrev, og liker den fysiske jobben som industriell overflatebehandler.

Viktige egenskaper

En industrimaler må kunne jobbe nøyaktig og systematisk. Du må være god til å planlegge, og ha inngående kunnskap om materialer, korrosjonstyper og produktdata. Du må også kunne anvende disse kunnskapene i praksis.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i industrimalerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som jobber som industrimalere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant industrimalerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 457112 - Industrimalerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med industrimalere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7142127 - FORMANN (INDUSTRIMALER)
 • 7142126 - FAGARBEIDER (INDUSTRIMALER)
 • 7142121 - KORROSJONSBEHANDLER
 • 7142120 - KORROSJONSARBEIDER
 • 7142119 - KORROSJONSOPERATØR
 • 7142114 - SPRØYTELAKKERER
 • 7142112 - INDUSTRIMALER
 • 7142107 - SPRØYTEMALER
 • 7142106 - KORROSJONSMEDARBEIDER
 • 7142102 - INDUSTRILAKKERER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.