Kvalitetssikret av Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst 23. mars 2021

Miljøarbeider

Som miljøarbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag.

Arbeidsoppgaver

En miljøarbeider skaper trivsel for mennesker som trenger oppfølging og hjelp. Din jobb er å vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag. 

Som miljøarbeider kan du jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en miljøarbeider:

  • hjelpe til med daglige gjøremål
  • snakke med, støtte og motivere brukere eller elever
  • organisere aktiviteter
  • forebygge rusmisbruk og konflikter
  • delta i planlegging og oppfølging sammen med andre ansatte
  • samarbeide med hjemmet og ha kunnskap om barns medbestemmelse 

Arbeidsoppgavene vil variere ut fra hvilken arbeidsplass det er snakk om. 

På noen arbeidsplasser må du som miljøarbeider regne med å jobbe turnus

­Miljøarbeidere samarbeider ofte tett med andre yrkesgrupper, som for eksempel barne- og ungdomsarbeidere, miljøterapeuter og vernepleiere.

En miljøarbeider har et annet ansvar enn miljøterapeuter

Hvor jobber miljøarbeidere ?

Miljøarbeideren kan jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Intervjuer

Miljøarbeider

Gunn Janne Jensen

– Det er utrolig gøy å få positive tilbakemeldinger fra brukeren og deres pårørende. Det motiverer mye, sier Gunn Janne Jensen.

Viktige egenskaper

For å jobbe som miljøarbeider må du være glad i mennesker. Du må ha gode samarbeidsevner og kunne vise omsorg og bry deg om andre. Du må være selvstendig, trygg på deg selv og kunne sette grenser.

Lønn

Utdanning

Det finnes ingen offisiell utdanning som gir deg tittelen miljøarbeider. Det er likevel vanlig å ha fagbrev i for eksempel barne- og ungdomsarbeiderfag.

Etter- og videreutdanning

Dersom du ønsker å jobbe som miljøterapeut, må du studere minst tre år ved høgskole og universitet innen omsorgsarbeid. Eksempler på treårige bachelorgrader er vernepleiersosionom, sosialt arbeid og barnevernspedagog.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med miljøarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5132115 - SOSIALASSISTENT
  • 5132108 - MILJØARBEIDER (HELSE- OG OMSORG)
  • 5132106 - AKTIVITETSLEDER (OMSORGSARBEID)
  • 5131111 - AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)

Andre yrker

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.