Image
Miljøarbeidere må like å jobbe med mennesker.

Yrkesbeskrivelse

Miljøarbeider

Som miljøarbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag.

En miljøarbeider skaper trivsel for mennesker som trenger oppfølging og hjelp. Din jobb er å vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag. 

Som miljøarbeider kan du jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en miljøarbeider:

  • hjelpe til med daglige gjøremål
  • snakke med, støtte og motivere brukere eller elever
  • organisere aktiviteter
  • forebygge rusmisbruk og konflikter
  • delta i planlegging og oppfølging sammen med andre ansatte
  • samarbeide med hjemmet og ha kunnskap om barns medbestemmelse 

Arbeidsoppgavene vil variere ut fra hvilken arbeidsplass det er snakk om. 

På noen arbeidsplasser må du som miljøarbeider regne med å jobbe turnus

­Miljøarbeidere samarbeider ofte tett med andre yrkesgrupper, som for eksempel barne- og ungdomsarbeidere, miljøterapeuter og vernepleiere.

En miljøarbeider har et annet ansvar enn miljøterapeuter

Hvor jobber miljøarbeidere ?

Miljøarbeideren kan jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Personlige egenskaper

For å jobbe som miljøarbeider må du være glad i mennesker. Du må ha gode samarbeidsevner og kunne vise omsorg og bry deg om andre. Du må være selvstendig, trygg på deg selv og kunne sette grenser.

Utdanning

Det finnes ingen offisiell utdanning som gir deg tittelen miljøarbeider. Det er likevel vanlig å ha fagbrev i for eksempel barne- og ungdomsarbeiderfag.

Etter- og videreutdanning

Dersom du ønsker å jobbe som miljøterapeut, må du studere minst tre år ved høgskole og universitet innen omsorgsarbeid. Eksempler på treårige bachelorgrader er vernepleiersosionom, sosialt arbeid og barnevernspedagog.

Bedrifter

Miljøarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5132108 - MILJØARBEIDER (HELSE- OG OMSORG)
  • 5132115 - SOSIALASSISTENT
  • 5131111 - AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
  • 5132106 - AKTIVITETSLEDER (OMSORGSARBEID)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 23. mars 2021, av Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst