Kvinnelig maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.
Yrkesbeskrivelse

Maskin­sjef

favoritt ikon

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

En maskinsjef er sjef for teknisk personell som for eksempel maskinister og elektrikere. Maskinsjefen har ofte hovedansvar for sikkerheten i maskinrommet. Som maskinsjef har du også ansvar for vedlikehold og drift av maskiner og andre tekniske installasjoner om bord.

Maskinsjefen passer for eksempel på at skipets strømforsyning, motor og lensepumper fungerer som det skal. Maskinsjefen jobber tett sammen med maskinisten i maskinrommet. Når skipet er på verksted, forbereder og leder maskinsjefen arbeidet.

Hvor jobber maskinsjefer?

Maskinsjefen jobber om bord på skip eller flyttbare rigger. Med maskinoffisersertifikatet kan du jobbe over hele verden på skip eller flyttbare rigger med fremdriftsmaskineri over 750 kW. Maskinsjefen kan også jobbe på land innen for eksempel rederier, teknisk drift, maritime bedrifter og offentlig sjøforvaltning.

Personlige egenskaper

For å jobbe som maskinsjef bør du være glad i mekanikk og teknikk, og du bør trives som leder. I tillegg bør du være nøyaktig, sosial og ha gode samarbeidsevner. Du må også trives med å være borte fra familie og venner i perioder.

Utdanning

Du kan velge enten yrkesfaglig utdanning eller høyskoleutdanning for å bli maskinsjef.

Yrkesfaglig utdanning
I videregående opplæring velger du å ta opplæring i bedrift i motormannsfaget, etter to år på skole. 

Deretter må du ta en toårig grad i skipsteknisk drift ved teknisk fagskole. Etter fagskolen må du ha til sammen seks måneders fartstid som kadett og ta nødvendige sertifikater for å bli maskinoffiser klasse 4 (2. maskinist). For å få sertifikat klasse M2 (1. maskinist) må du ha ett års faktisk tid om bord i tjeneste. For å få klasse M1 (maskinsjef) må du ha ett års faktisk tjeneste om bord som M2.

Det er også mulig å ta teknisk fagskole etter fagbrev i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret tilbyr også maskinistutdanning.

Høgskoleutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge er eneste tilbyder av høgskole- eller universitetsutdanning som fører til maskinsjefutdanning i Norge.

Bachelor i marinteknisk drift

Etter endt høyskoleutdanning, må du reise ut som kadett og ta nødvendige sertifikater. Du må ha minimum 36 måneders effektiv seilingstid etter endt utdanning for å få sertifikatene.

Opptakskrav
For å komme inn på yrkesfaglig utdanning, kreves fullført grunnskole. Til høgskoleutdanningen kreves enten generell studiekompetanse og bestått 2-årig teknisk fagskole, eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning. Du må ha godkjent helseattest, godt syn og god hørsel. Maskinister som skal jobbe på bruer må ha normalt fargesyn. Dei som skal jobbe med sikkerhet treng ikkje det. Du kan også bli vurdert på bakgrunn av astma, allergi og diabetes. Du må ha reint rulleblad for å få visum til andre land.

Hva jobber skipsmaskinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skipsmaskinister
Deltid
Alle sektorer
138 personer
2 personer
136 personer
301 kr
301 kr
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
301 kr
301 kr
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
341 kr
425 kr
340 kr
55 280 kr
68 880 kr
55 080 kr
663 360 kr
826 560 kr
660 960 kr
341 kr
425 kr
340 kr
57 320 kr
68 880 kr
57 160 kr
687 840 kr
826 560 kr
685 920 kr
Skipsmaskinister
Heltid
Alle sektorer
3 532 personer
37 personer
3 495 personer
373 kr
374 kr
60 440 kr
60 550 kr
725 280 kr
726 600 kr
373 kr
374 kr
60 440 kr
60 550 kr
725 280 kr
726 600 kr
381 kr
294 kr
382 kr
61 760 kr
47 590 kr
61 910 kr
741 120 kr
571 080 kr
742 920 kr
381 kr
294 kr
382 kr
63 200 kr
47 590 kr
63 350 kr
758 400 kr
571 080 kr
760 200 kr
Skipsmaskinister
Deltid
Privat
128 personer
1 personer
127 personer
303 kr
302 kr
49 140 kr
48 960 kr
589 680 kr
587 520 kr
303 kr
302 kr
49 140 kr
48 960 kr
589 680 kr
587 520 kr
346 kr
667 kr
344 kr
56 060 kr
108 130 kr
55 650 kr
672 720 kr
1 297 560 kr
667 800 kr
346 kr
667 kr
344 kr
58 150 kr
108 130 kr
57 760 kr
697 800 kr
1 297 560 kr
693 120 kr
Skipsmaskinister
Heltid
Privat
3 421 personer
34 personer
3 387 personer
374 kr
375 kr
60 610 kr
60 680 kr
727 320 kr
728 160 kr
374 kr
375 kr
60 610 kr
60 680 kr
727 320 kr
728 160 kr
383 kr
297 kr
384 kr
62 020 kr
48 070 kr
62 160 kr
744 240 kr
576 840 kr
745 920 kr
383 kr
297 kr
384 kr
63 420 kr
48 070 kr
63 560 kr
761 040 kr
576 840 kr
762 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Motormann

Motor­mann

En motor­mann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

Maskinist inne på motorrom står bøygd over motor

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.

En ung mann jobber med et dekk på en bil.

Bil­mekaniker (lette kjøretøy)

En bil­mekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvar for skipets stabilitet og for lasting og lossing.

Bilskadereparatør i arbeid

Bilskade­reparatør

En bilskade­reparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Fiskebåt på havet.

Bas/Nett­mann

En bas/nett­mann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekaniker

Industri­mekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Havbunns­installatør

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Losbåten bringer losen ut til en båt

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Bilmekaniker sliper bort rust på en bil så gnistene fyker.

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr. Teknisk innsikt og evne til å se praktiske løsninger er viktig.

En avioniker, eller flymekaniker, reparerer et fly på Bodø Hovedflystasjon.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.