Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.
Yrkesbeskrivelse

Maskin­sjef

favoritt ikon

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

En maskinsjef er sjef for teknisk personell som for eksempel maskinister og elektrikere. Maskinsjefen har ofte hovedansvar for sikkerheten i maskinrommet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en maskinsjef:

  • ansvar for vedlikehold og drift av maskiner og andre tekniske installasjoner om bord
  • sikre at skipets strømforsyning, motor og lensepumper fungerer som det skal
  • forberede og lede arbeidet når skipet er på verksted

Maskinsjefen jobber tett sammen med maskinisten i maskinrommet.

Hvor jobber maskinsjefer?

Maskinsjefen jobber om bord på skip eller flyttbare rigger. Med maskinoffisersertifikatet kan du jobbe over hele verden på skip eller flyttbare rigger med fremdriftsmaskineri over 750 kW. Maskinsjefen kan også jobbe på land innen for eksempel rederier, teknisk drift, maritime bedrifter og offentlig sjøforvaltning.

Personlige egenskaper

For å jobbe som maskinsjef bør du være glad i mekanikk og teknikk, og du bør trives som leder. I tillegg bør du være nøyaktig, sosial og ha gode samarbeidsevner. Du må også tåle å være borte fra familie og venner i perioder.

Utdanning

Du kan velge enten yrkesfaglig utdanning eller høyskoleutdanning for å bli maskinsjef.

Yrkesfaglig utdanning
I videregående opplæring velger du å ta opplæring i bedrift i motormannsfaget, etter to år på skole. 

Deretter må du ta en toårig grad i skipsteknisk drift ved teknisk fagskole. Etter fagskolen må du ha til sammen seks måneders fartstid som kadett og ta nødvendige sertifikater for å bli maskinoffiser klasse 4 (2. maskinist). For å få sertifikat klasse M2 (1. maskinist) må du ha ett års faktisk tid om bord i tjeneste. For å få klasse M1 (maskinsjef) må du ha ett års faktisk tjeneste om bord som M2.

Det er også mulig å ta teknisk fagskole etter fagbrev i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret tilbyr også maskinistutdanning.

Høgskoleutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge er eneste tilbyder av høgskole- eller universitetsutdanning som fører til maskinsjefutdanning i Norge. Les mer: Bachelor i marinteknisk drift

Etter endt høyskoleutdanning, må du reise ut som kadett og ta nødvendige sertifikater. Du må ha minimum 36 måneders effektiv seilingstid etter endt utdanning for å få sertifikatene.

 

Hva jobber skipsmaskinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skipsmaskinister
Deltid
Alle sektorer
138 personer
2 personer
136 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 301 kr
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 301 kr
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
Ca 341 kr
Ca 425 kr
Ca 340 kr
55 280 kr
68 880 kr
55 080 kr
663 360 kr
826 560 kr
660 960 kr
Ca 341 kr
Ca 425 kr
Ca 340 kr
57 320 kr
68 880 kr
57 160 kr
687 840 kr
826 560 kr
685 920 kr
Skipsmaskinister
Heltid
Alle sektorer
3 532 personer
37 personer
3 495 personer
Ca 373 kr
Ca
Ca 374 kr
60 440 kr
60 550 kr
725 280 kr
726 600 kr
Ca 373 kr
Ca
Ca 374 kr
60 440 kr
60 550 kr
725 280 kr
726 600 kr
Ca 381 kr
Ca 294 kr
Ca 382 kr
61 760 kr
47 590 kr
61 910 kr
741 120 kr
571 080 kr
742 920 kr
Ca 381 kr
Ca 294 kr
Ca 382 kr
63 200 kr
47 590 kr
63 350 kr
758 400 kr
571 080 kr
760 200 kr
Skipsmaskinister
Deltid
Privat
128 personer
1 personer
127 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca 302 kr
49 140 kr
48 960 kr
589 680 kr
587 520 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 302 kr
49 140 kr
48 960 kr
589 680 kr
587 520 kr
Ca 346 kr
Ca 667 kr
Ca 344 kr
56 060 kr
108 130 kr
55 650 kr
672 720 kr
1 297 560 kr
667 800 kr
Ca 346 kr
Ca 667 kr
Ca 344 kr
58 150 kr
108 130 kr
57 760 kr
697 800 kr
1 297 560 kr
693 120 kr
Skipsmaskinister
Heltid
Privat
3 421 personer
34 personer
3 387 personer
Ca 374 kr
Ca
Ca 375 kr
60 610 kr
60 680 kr
727 320 kr
728 160 kr
Ca 374 kr
Ca
Ca 375 kr
60 610 kr
60 680 kr
727 320 kr
728 160 kr
Ca 383 kr
Ca 297 kr
Ca 384 kr
62 020 kr
48 070 kr
62 160 kr
744 240 kr
576 840 kr
745 920 kr
Ca 383 kr
Ca 297 kr
Ca 384 kr
63 420 kr
48 070 kr
63 560 kr
761 040 kr
576 840 kr
762 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Maskinist inne på motorrom står bøygd over motor

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.

Motormann

Motor­mann

En motor­mann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

En båtkaptein sitter ved roret og styrer båten.

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Seilbåt på havet.

Kompositt­båtbygger

Kompositt­båtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

Bilmekaniker i arbeid

Bil­mekaniker (tunge kjøretøy)

En bil­mekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Maritim elektriker sjekker koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

Styrmannen på jobb

Styr­mann

Som styr­mann jobber du på et passasjerskip eller et handelsskip, enten i Norge eller i utlandet. Du har et stort ansvar, blant annet for navigasjon og laste­operasjoner.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

En matros på en supplybåt gjemmer seg bak en container mens han venter på at krankroken skal komme ned med returlast fra riggen.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, lasting og vakthold på båter.