Gjennomgått i samarbeid med Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler 13. desember 2023

Maskinsjef

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

Arbeidsoppgaver

En maskinsjef er sjef for teknisk personell som for eksempel maskinister og elektrikere. Maskinsjefen har ofte hovedansvar for sikkerheten i maskinrommet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en maskinsjef:

 • ansvar for vedlikehold og drift av maskiner og andre tekniske installasjoner om bord
 • sikre at skipets strømforsyning, motor og lensepumper fungerer som det skal
 • forberede og lede arbeidet når skipet er på verksted
 • lede og planlegge arbeidet til maskinrombesetningen i tett samarbeid med førstemaskinisten

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber maskinsjefer?

Maskinsjefen jobber om bord på skip eller flyttbare rigger. Med maskinoffisersertifikatet kan du jobbe over hele verden på skip eller flyttbare rigger med alle typer fremdriftsmaskineri. Maskinsjefen kan også jobbe på land innen for eksempel rederier, teknisk drift, maritime bedrifter og offentlig sjøforvaltning.

Bli med en maskinsjef på jobb

Hvordan er det å jobbe som maskinsjef?

Intervjuer

En mann i oransje arbeidsklær, blå hjelm og grønne hørselvern. Han er ute.

Maskinsjef

Anders Johnsen

Hvis det er noen som slurver unna, så blir det ekstra arbeid på de andre, så alle må ta sitt ansvar, og det er veldig fint, forteller maskinsjef Anders.

Viktige egenskaper for en maskinsjef

For å jobbe som maskinsjef bør du være glad i mekanikk og teknikk, og du bør trives som leder. I tillegg bør du være nøyaktig, sosial og ha gode samarbeidsevner. Du må også tåle å være borte fra familie og venner i perioder.

Hva tjener maskinsjefer?

Hvordan utdanner du deg til maskinsjef?

Du kan velge enten yrkesfaglig utdanning eller universitetsutdanning for å bli maskinsjef.

Yrkesfaglig utdanning

På videregående kan du ta fagbrev i motormannsfaget, og deretter ta en toårig grad som maskinoffiser ved en fagskole eller ved universitet.

Etter utdanninga må du ha til sammen seks måneders fartstid som kadett og ta nødvendige sertifikater for å bli maskinoffiser klasse 4 (2. maskinist). For å få sertifikat klasse M2 (1. maskinist) må du ha ett års faktisk tid om bord i tjeneste. For å få klasse M1 (maskinsjef) må du ha ett års faktisk tjeneste om bord som M2.

Det er også mulig å ta fagskole etter fagbrev i forsvaret. Forsvaret tilbyr læretid med førstegangstjenesten i motormannfaget.

Universitetsutdanning

Du kan også ta en bachelor i marinteknisk drift uten fagbrev i motormannfaget. Universitetet i Sørøst-Norge er eneste tilbyder av en universitetsutdanning som gir deg grunnlag for å bli maskinsjef.

Etter endt høyskoleutdanning, må du reise ut som kadett og ta nødvendige sertifikater. Du må ha minimum 36 måneders effektiv seilingstid etter endt utdanning for å få sertifikatene.

 

Hvilke utdanninger er vanligst for maskinsjefer?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber skipsmaskinutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 655214 - Bachelor, marinteknisk drift, treårig
 • 455231 - Skipsmotormekanikerfaget, Vg3
 • 555217 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå
 • 555220 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 555218 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå
 • 555225 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, ettårig
 • 555213 - Fagskoleutdanning, skipsteknisk drift
 • 455224 - Maritime maskinistfag, videregående, avsluttende utdanning

Bedrifter: Hvor jobber maskinsjefer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med maskinsjefer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3141113 - MASKINSJEF (SKIP)
 • 3141114 - INSPEKTØR (SKIP)
 • 1225151 - SKIPSTEKNISK SJEF
 • 3152103 - FARTØYINSPEKTØR

Andre yrker

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.