Ein mann reparerer en datamaskin.
Yrkesbeskrivelse

IT-­konsulent

favoritt ikon

Som IT-konsulent har du meget gode kunnskaper om datateknologi, og du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

De fleste bedrifter er avhengig av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), og det er økende behov for gode kunnskaper om dette. Som medarbeider innen IKT kan du ha et bredt spekter av arbeidsoppgaver og stillinger.

Aktuelle yrker:

Den Norske Dataforening tilbyr EU-godkjent sertifisering innen mange stillingsbetegnelser for IT-profesjonelle. Det er også utarbeidet en ny oversikt over yrkestitler i IKT- og IT-bransjen. Denne vil trolig definere yrkestitlene i framtiden. Se oversikten under fanen "ICT profile" på "European e-Competence Framework". 

Utdanning

IT-konsulent er ikke en beskyttet tittel, og krever i utgangspunktet ingen spesiell utdanning. De fleste IT-konsulenter har en eller annen form for teknisk utdanning eller erfaring.

Hva jobber IKT-fagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for IT-konsulenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Andre programvare- og applikasjonsutviklere
Deltid
Alle sektorer
916 personer
326 personer
590 personer
Ca 272 kr
Ca 278 kr
Ca 262 kr
44 030 kr
45 070 kr
42 450 kr
528 360 kr
540 840 kr
509 400 kr
Ca 272 kr
Ca 278 kr
Ca 262 kr
44 030 kr
45 070 kr
42 450 kr
528 360 kr
540 840 kr
509 400 kr
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 297 kr
47 920 kr
47 630 kr
48 100 kr
575 040 kr
571 560 kr
577 200 kr
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 297 kr
48 180 kr
47 800 kr
48 410 kr
578 160 kr
573 600 kr
580 920 kr
Andre programvare- og applikasjonsutviklere
Heltid
Alle sektorer
13 049 personer
2 585 personer
10 464 personer
Ca 329 kr
Ca 307 kr
Ca 334 kr
53 280 kr
49 780 kr
54 170 kr
639 360 kr
597 360 kr
650 040 kr
Ca 329 kr
Ca 307 kr
Ca 334 kr
53 280 kr
49 780 kr
54 170 kr
639 360 kr
597 360 kr
650 040 kr
Ca 349 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
56 600 kr
52 830 kr
57 530 kr
679 200 kr
633 960 kr
690 360 kr
Ca 349 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
57 760 kr
53 410 kr
58 840 kr
693 120 kr
640 920 kr
706 080 kr
Andre programvare- og applikasjonsutviklere
Heltid
Kommunal
356 personer
60 personer
296 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 273 kr
43 900 kr
44 150 kr
526 800 kr
529 800 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 273 kr
43 900 kr
44 150 kr
526 800 kr
529 800 kr
Ca 270 kr
Ca 264 kr
Ca 271 kr
43 670 kr
42 830 kr
43 840 kr
524 040 kr
513 960 kr
526 080 kr
Ca 270 kr
Ca 264 kr
Ca 271 kr
44 520 kr
42 830 kr
44 760 kr
534 240 kr
513 960 kr
537 120 kr
Andre programvare- og applikasjonsutviklere
Deltid
Privat
838 personer
287 personer
551 personer
Ca 274 kr
Ca 283 kr
Ca 270 kr
44 460 kr
45 790 kr
43 750 kr
533 520 kr
549 480 kr
525 000 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
Ca 270 kr
44 460 kr
45 790 kr
43 750 kr
533 520 kr
549 480 kr
525 000 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca 299 kr
48 540 kr
48 670 kr
48 460 kr
582 480 kr
584 040 kr
581 520 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca 299 kr
48 800 kr
48 840 kr
48 770 kr
585 600 kr
586 080 kr
585 240 kr
Andre programvare- og applikasjonsutviklere
Heltid
Privat
12 091 personer
2 372 personer
9 719 personer
Ca 335 kr
Ca 313 kr
Ca 342 kr
54 350 kr
50 670 kr
55 340 kr
652 200 kr
608 040 kr
664 080 kr
Ca 335 kr
Ca 313 kr
Ca 342 kr
54 350 kr
50 670 kr
55 340 kr
652 200 kr
608 040 kr
664 080 kr
Ca 355 kr
Ca 331 kr
Ca 361 kr
57 570 kr
53 700 kr
58 510 kr
690 840 kr
644 400 kr
702 120 kr
Ca 355 kr
Ca 331 kr
Ca 361 kr
58 720 kr
54 280 kr
59 800 kr
704 640 kr
651 360 kr
717 600 kr
Andre programvare- og applikasjonsutviklere
Heltid
Statlig
602 personer
153 personer
449 personer
Ca 267 kr
Ca 257 kr
Ca 274 kr
43 330 kr
41 600 kr
44 430 kr
519 960 kr
499 200 kr
533 160 kr
Ca 267 kr
Ca 257 kr
Ca 274 kr
43 460 kr
41 600 kr
44 690 kr
521 520 kr
499 200 kr
536 280 kr
Ca 277 kr
Ca 267 kr
Ca 280 kr
44 820 kr
43 300 kr
45 330 kr
537 840 kr
519 600 kr
543 960 kr
Ca 277 kr
Ca 267 kr
Ca 280 kr
46 330 kr
43 820 kr
47 180 kr
555 960 kr
525 840 kr
566 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Grafisk designer jobbar på lysbord.

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjons­designer

Interaksjons­designeren lager brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

En mann reparerer en server.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

IT-administrator framfor datamaskin

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Nettverksadministrator justerer kabel.

Nettverks­administrator

En nettverks­administrator drifter og forbedrer datanettverk.

Ung IKT-servicemedarbeider jobber på PC.

IKT-service­med­arbeider

En IKT-service­med­arbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, i tillegg til brukerstøtte og service.

Mann tester spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill. I dette yrket må du være teknisk og kreativ, i tillegg til analytisk – slik at du kan sette deg inn i hvilke spill kjøperne ønsker.

Spillprogrammerer skriver kode.

Spillprogrammerer

En spillprogrammerer jobber i spillindustrien med å lage spill. Blant hovedoppgavene er å utvikle programvaren og verktøyet.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Helpdeskmedarbeider tar imot førespurnad

Helpdesk­med­arbeider

En helpdesk­med­arbeider gir teknisk støtte til kunder eller til ansatte internt i bedriften.