Ein mann reparerer en datamaskin.
Yrkesbeskrivelse

IT-­konsulent

favoritt ikon

Som IT-konsulent har du meget gode kunnskaper om datateknologi.

De fleste bedrifter er avhengig av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), og det er økende behov for gode kunnskaper om dette. Som medarbeider innen IKT kan du ha et bredt spekter av arbeidsoppgaver og stillinger.

Aktuelle yrker:

 

Utdanning

IT-konsulent er ikke en beskyttet tittel, og krever i utgangspunktet ingen spesiell utdanning. De fleste IT-konsulenter har en eller annen form for teknisk utdanning eller erfaring.

Hva jobber IKT-fagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for IT-konsulenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
IKT-konsulent
Deltid
Alle sektorer
920 personer
314 personer
606 personer
Ca 284 kr
Ca 285 kr
Ca 283 kr
45 940 kr
46 250 kr
45 830 kr
551 280 kr
555 000 kr
549 960 kr
Ca 284 kr
Ca 285 kr
Ca 283 kr
45 940 kr
46 250 kr
45 830 kr
551 280 kr
555 000 kr
549 960 kr
Ca 316 kr
Ca 312 kr
Ca 319 kr
51 270 kr
50 480 kr
51 740 kr
615 240 kr
605 760 kr
620 880 kr
Ca 316 kr
Ca 312 kr
Ca 319 kr
51 610 kr
50 680 kr
52 160 kr
619 320 kr
608 160 kr
625 920 kr
IKT-konsulent
Heltid
Alle sektorer
13 813 personer
2 764 personer
11 049 personer
Ca 340 kr
Ca 320 kr
Ca 346 kr
55 060 kr
51 820 kr
56 040 kr
660 720 kr
621 840 kr
672 480 kr
Ca 340 kr
Ca 320 kr
Ca 346 kr
55 060 kr
51 820 kr
56 040 kr
660 720 kr
621 840 kr
672 480 kr
Ca 361 kr
Ca 339 kr
Ca 367 kr
58 540 kr
54 970 kr
59 440 kr
702 480 kr
659 640 kr
713 280 kr
Ca 361 kr
Ca 339 kr
Ca 367 kr
59 630 kr
55 570 kr
60 660 kr
715 560 kr
666 840 kr
727 920 kr
IKT-konsulent
Kommunal
448 personer
372 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 279 kr
45 000 kr
45 120 kr
540 000 kr
541 440 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 279 kr
45 000 kr
45 120 kr
540 000 kr
541 440 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca 281 kr
45 290 kr
45 470 kr
543 480 kr
545 640 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca 281 kr
45 990 kr
46 220 kr
551 880 kr
554 640 kr
IKT-konsulent
Heltid
Kommunal
413 personer
347 personer
Ca 279 kr
Ca
Ca 280 kr
45 180 kr
45 360 kr
542 160 kr
544 320 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 280 kr
45 180 kr
45 360 kr
542 160 kr
544 320 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca 281 kr
45 370 kr
45 550 kr
544 440 kr
546 600 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca 281 kr
46 100 kr
46 330 kr
553 200 kr
555 960 kr
IKT-konsulent
Privat
13 653 personer
2 839 personer
10 814 personer
Ca 346 kr
Ca 323 kr
Ca 352 kr
56 050 kr
52 390 kr
57 080 kr
672 600 kr
628 680 kr
684 960 kr
Ca 346 kr
Ca 323 kr
Ca 352 kr
56 050 kr
52 390 kr
57 080 kr
672 600 kr
628 680 kr
684 960 kr
Ca 366 kr
Ca 342 kr
Ca 372 kr
59 240 kr
55 460 kr
60 220 kr
710 880 kr
665 520 kr
722 640 kr
Ca 366 kr
Ca 342 kr
Ca 372 kr
60 290 kr
56 040 kr
61 390 kr
723 480 kr
672 480 kr
736 680 kr
IKT-konsulent
Deltid
Privat
847 personer
281 personer
566 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 750 kr
46 760 kr
46 750 kr
561 000 kr
561 120 kr
561 000 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 750 kr
46 760 kr
46 750 kr
561 000 kr
561 120 kr
561 000 kr
Ca 320 kr
Ca 316 kr
Ca 322 kr
51 790 kr
51 150 kr
52 150 kr
621 480 kr
613 800 kr
625 800 kr
Ca 320 kr
Ca 316 kr
Ca 322 kr
52 140 kr
51 360 kr
52 570 kr
625 680 kr
616 320 kr
630 840 kr
IKT-konsulent
Heltid
Privat
12 806 personer
2 558 personer
10 248 personer
Ca 348 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
56 380 kr
52 740 kr
57 430 kr
676 560 kr
632 880 kr
689 160 kr
Ca 348 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
56 380 kr
52 740 kr
57 430 kr
676 560 kr
632 880 kr
689 160 kr
Ca 368 kr
Ca 344 kr
Ca 373 kr
59 540 kr
55 770 kr
60 480 kr
714 480 kr
669 240 kr
725 760 kr
Ca 368 kr
Ca 344 kr
Ca 373 kr
60 620 kr
56 370 kr
61 680 kr
727 440 kr
676 440 kr
740 160 kr
IKT-konsulent
Statlig
632 personer
163 personer
469 personer
Ca 275 kr
Ca 267 kr
Ca 278 kr
44 560 kr
43 330 kr
45 000 kr
534 720 kr
519 960 kr
540 000 kr
Ca 275 kr
Ca 267 kr
Ca 278 kr
44 700 kr
43 330 kr
45 300 kr
536 400 kr
519 960 kr
543 600 kr
Ca 285 kr
Ca 279 kr
Ca 287 kr
46 180 kr
45 240 kr
46 500 kr
554 160 kr
542 880 kr
558 000 kr
Ca 285 kr
Ca 279 kr
Ca 287 kr
47 760 kr
45 720 kr
48 450 kr
573 120 kr
548 640 kr
581 400 kr
IKT-konsulent
Heltid
Statlig
594 personer
140 personer
454 personer
Ca 276 kr
Ca 268 kr
Ca 278 kr
44 640 kr
43 400 kr
45 050 kr
535 680 kr
520 800 kr
540 600 kr
Ca 276 kr
Ca 268 kr
Ca 278 kr
44 800 kr
43 400 kr
45 380 kr
537 600 kr
520 800 kr
544 560 kr
Ca 285 kr
Ca 279 kr
Ca 287 kr
46 160 kr
45 250 kr
46 440 kr
553 920 kr
543 000 kr
557 280 kr
Ca 285 kr
Ca 279 kr
Ca 287 kr
47 780 kr
45 760 kr
48 410 kr
573 360 kr
549 120 kr
580 920 kr
IKT-konsulent
Alle sektorer
14 733 personer
3 078 personer
11 655 personer
Ca 338 kr
Ca 317 kr
Ca 345 kr
54 830 kr
51 350 kr
55 830 kr
657 960 kr
616 200 kr
669 960 kr
Ca 338 kr
Ca 317 kr
Ca 345 kr
54 830 kr
51 350 kr
55 830 kr
657 960 kr
616 200 kr
669 960 kr
Ca 360 kr
Ca 337 kr
Ca 365 kr
58 260 kr
54 660 kr
59 200 kr
699 120 kr
655 920 kr
710 400 kr
Ca 360 kr
Ca 337 kr
Ca 365 kr
59 320 kr
55 230 kr
60 390 kr
711 840 kr
662 760 kr
724 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjons­designer

Interaksjons­designeren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Dataelektroniker i arbeid.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

IT-administrator framfor datamaskin

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Nettverkstekniker justerer kabel.

Nettverks­tekniker

En nettverks­tekniker feilsøker, drifter og forbedrer datanettverk.

Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-service­med­arbeider

En IKT-service­med­arbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill.

Spillprogrammerer skriv kode.

Spillprogrammerer

En spillprogrammerer jobber med å lage spillopplevelser.

Teknisk tegner bruker dataverktøy i jobb

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

En support­konsulent gir teknisk støtte til kunder eller ansatte internt i bedriften.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Web­designer

Som web­designer lager du internettsider, og kan jobbe med både innhold og design.