Yrkesbeskrivelse

IT-konsulent

Som IT-konsulent har du meget gode kunnskaper om datateknologi.

De fleste bedrifter er avhengig av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), og det er økende behov for gode kunnskaper om dette. Som medarbeider innen IKT kan du ha et bredt spekter av arbeidsoppgaver og stillinger.

Aktuelle yrker:

 

Utdanning

IT-konsulent er ikke en beskyttet tittel, og krever i utgangspunktet ingen spesiell utdanning. De fleste IT-konsulenter har en eller annen form for teknisk utdanning eller erfaring.

Hva jobber IKT-fagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 654120 - Bachelor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, treårig
 • 654121 - Bachelor, informatikk, treårig
 • 654122 - Bachelor, ingeniørfag, data, treårig
 • 654114 - Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig
 • 654109 - Høgskolekandidat, informatikk, toårig
 • 654199 - Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, lavere nivå
 • 454101 - IKT-servicefaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for IT-konsulenter ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

IT-konsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2130123 - IT-KONSULENT
 • 2130112 - IT-BRUKERKONSULENT
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130136 - KUNDEKONSULENT (DATA)
 • 2130101 - DATAADMINISTRATOR
 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 2130166 - SYSTEMADMINISTRATOR
 • 2130165 - NETTVERKSADMINISTRATOR
 • 2130167 - NETTVERKSANALYTIKER
 • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
 • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)
 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 3120133 - DATAKONSULENT (DRIFT)
 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120101 - DATAMASKINOPERATØR
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120122 - DRIFTSKONSULENT IT
 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 3120129 - DRIFTSUTVIKLER (IT)
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER
 • 3120120 - IT-OPERATØR
 • 3120107 - KONSULENT (DATA)
 • 3120135 - KUNDESTØTTE (IKT)
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 3120116 - PROGRAMMERINGSASSISTENT (DATA)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120117 - SYSTEMASSISTENT (DATA)
 • 3120137 - SYSTEMTEKNIKER (IKT-DRIFT)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2148126 - KARTOGRAF
 • 2130122 - SYSTEMUTVIKLER (DAK/DAP)
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130120 - FØRSTEKONSULENT (DATA)
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130128 - SJEFSKONSULENT (DATA)
 • 2130133 - SPESIALKONSULENT (DATA)
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2130152 - SENIORPROGRAMMERER
 • 2130103 - DATABASEADMINISTRATOR (ADMINISTRATIV DATABEHANDL.)
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130163 - SYSTEMTESTER
 • 3120102 - DRIFTSFULLMEKTIG (EDB)
 • 3120103 - DRIFTSSEKRETÆR (DATA)
 • 3120104 - DRIFTSASSISTENT (EDB)
 • 3120105 - EDB-INGENIØR
 • 3120114 - EDB-OPERATØR
 • 3120115 - EDB-KONSULENT
 • 3120118 - EDB-SYSTEMKONSULENT
 • 3120119 - TERMINALANSVARLIG (EDB)
 • 3120124 - IT-ASSISTENT
 • 3120130 - BRUKERSTØTTE IKT
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)
 • 2130104 - KYBERNETIKER
 • 2130105 - IT-KOORDINATOR
 • 2130106 - RÅDGIVER (DATA)
 • 2130107 - SYSTEMERER
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130111 - IT-PROSJEKTLEDER
 • 2130113 - SYSTEMTEKNISK KONSULENT
 • 2130114 - SYSTEMOPERATØR
 • 2130115 - SYSTEMKOORDINATOR
 • 2130119 - SYSTEMANSVARLIG
 • 2130121 - IT-ANSVARLIG
 • 2130124 - SYSTEMANALYTIKER
 • 2130131 - SYSTEM MANAGER
 • 2130132 - PROSJEKTKOORDINATOR (DATA)
 • 2130134 - PC-KONSULENT
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130137 - LEDER IT TEKNOLOGI
 • 2130138 - WEBMASTER
 • 2130139 - WEB-MASTER
 • 2130140 - WEBKOORDINATOR
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)
 • 2130147 - HELSEINFORMATIKER
 • 2130154 - IT-SELGER/ACCOUNT MANAGER
 • 2130155 - IT-TEAMLEDER
 • 2130156 - SYSTEMARKITEKT
 • 2130161 - KVALITETSANALYTIKER (DATAMASKINER)
 • 2130162 - PROGRAMVARETESTER
 • 2130164 - DATABASEDESIGNER
 • 2130168 - SIKKERHETSSPESIALIST (IKT)
 • 2130169 - SENIORRÅDGIVER (IT)
 • 2130110 - WEB-KOORDINATOR

Sist kvalitetssikret den 03. februar 2022, av TietoEVRY