Gjennomgått i samarbeid med TietoEVRY 03. februar 2022

IT-konsulent

Som IT-konsulent har du meget gode kunnskaper om datateknologi.

Arbeidsoppgaver

De fleste bedrifter er avhengig av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), og det er økende behov for gode kunnskaper om dette. Som medarbeider innen IKT kan du ha et bredt spekter av arbeidsoppgaver og stillinger.

Aktuelle yrker:

 

Intervjuer

En mann i hvit t-skjorte. Han er ute.

IT-konsulent

Jonas Rushfeldt Sjøtun

Hvis du bare kommer med riktig innstilling, så kommer du veldig langt i bransjen, forteller Jonas.

Lønn

Utdanning

IT-konsulent er ikke en beskyttet tittel, og krever i utgangspunktet ingen spesiell utdanning. De fleste IT-konsulenter har en eller annen form for teknisk utdanning eller erfaring.

De som jobber som IT-konsulenter har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant IKT-fagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 654199 - Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, lavere nivå
 • 654122 - Bachelor, ingeniørfag, data, treårig
 • 654121 - Bachelor, informatikk, treårig
 • 654120 - Bachelor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, treårig
 • 654114 - Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig
 • 654109 - Høgskolekandidat, informatikk, toårig
 • 554148 - Fagskoleutdanning, microsoft azure og microsoft 365, halvårig
 • 554144 - Fagskoleutdanning, datateknologi, server- og nettverksdrift, ettårig
 • 554139 - Fagskoleutdanning, IT-drift og infrastruktur, halvårig
 • 554133 - Fagskoleutdanning, systemadministrasjon – sikkerhet, toårig
 • 554130 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon, halvårig
 • 554129 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, ettårig
 • 554128 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 8 måneder
 • 554127 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 1½-årig
 • 554126 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – sikkerhet, ettårig
 • 554125 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Microsoft, ettårig
 • 554124 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, ettårig
 • 554123 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, 8 måneder
 • 554122 - Fagskoleutdanning, nettverks- og systemadministrasjon, ettårig
 • 554121 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, toårig
 • 554120 - Fagskoleutdanning, Microsoft certified system engineer, ettårig
 • 554119 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support tekniker, halvårig
 • 554118 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, ettårig
 • 554117 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, 8 måneder
 • 554116 - Fagskoleutdanning, IT-driftskandidat, ettårig
 • 554115 - Fagskoleutdanning, IT-drift og -support, 8 måneder
 • 554114 - Fagskoleutdanning, IT-administrasjon, 7 måneder
 • 554113 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon, toårig
 • 554112 - Fagskoleutdanning, drift- og supportteknikk, ettårig
 • 554110 - Fagskoleutdanning, Cisco-konsulent, halvårig
 • 554109 - Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, ettårig
 • 554108 - Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, 1½-årig
 • 554106 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet
 • 554104 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon
 • 454101 - IKT-servicefaget, Vg3

Bedrifter som ansetter IT-konsulenter

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med IT-konsulenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3120137 - SYSTEMTEKNIKER (IKT-DRIFT)
 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120135 - KUNDESTØTTE (IKT)
 • 3120133 - DATAKONSULENT (DRIFT)
 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)
 • 3120130 - BRUKERSTØTTE IKT
 • 3120129 - DRIFTSUTVIKLER (IT)
 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER
 • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
 • 3120124 - IT-ASSISTENT
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120122 - DRIFTSKONSULENT IT
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 3120120 - IT-OPERATØR
 • 3120119 - TERMINALANSVARLIG (EDB)
 • 3120118 - EDB-SYSTEMKONSULENT
 • 3120117 - SYSTEMASSISTENT (DATA)
 • 3120116 - PROGRAMMERINGSASSISTENT (DATA)
 • 3120115 - EDB-KONSULENT
 • 3120114 - EDB-OPERATØR
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120107 - KONSULENT (DATA)
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120105 - EDB-INGENIØR
 • 3120104 - DRIFTSASSISTENT (EDB)
 • 3120103 - DRIFTSSEKRETÆR (DATA)
 • 3120102 - DRIFTSFULLMEKTIG (EDB)
 • 3120101 - DATAMASKINOPERATØR
 • 2148126 - KARTOGRAF
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2130169 - SENIORRÅDGIVER (IT)
 • 2130168 - SIKKERHETSSPESIALIST (IKT)
 • 2130167 - NETTVERKSANALYTIKER
 • 2130166 - SYSTEMADMINISTRATOR
 • 2130165 - NETTVERKSADMINISTRATOR
 • 2130164 - DATABASEDESIGNER
 • 2130163 - SYSTEMTESTER
 • 2130162 - PROGRAMVARETESTER
 • 2130161 - KVALITETSANALYTIKER (DATAMASKINER)
 • 2130156 - SYSTEMARKITEKT
 • 2130155 - IT-TEAMLEDER
 • 2130154 - IT-SELGER/ACCOUNT MANAGER
 • 2130152 - SENIORPROGRAMMERER
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130147 - HELSEINFORMATIKER
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)
 • 2130140 - WEBKOORDINATOR
 • 2130139 - WEB-MASTER
 • 2130138 - WEBMASTER
 • 2130137 - LEDER IT TEKNOLOGI
 • 2130136 - KUNDEKONSULENT (DATA)
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130134 - PC-KONSULENT
 • 2130133 - SPESIALKONSULENT (DATA)
 • 2130132 - PROSJEKTKOORDINATOR (DATA)
 • 2130131 - SYSTEM MANAGER
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130128 - SJEFSKONSULENT (DATA)
 • 2130124 - SYSTEMANALYTIKER
 • 2130123 - IT-KONSULENT
 • 2130122 - SYSTEMUTVIKLER (DAK/DAP)
 • 2130121 - IT-ANSVARLIG
 • 2130120 - FØRSTEKONSULENT (DATA)
 • 2130119 - SYSTEMANSVARLIG
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT
 • 2130115 - SYSTEMKOORDINATOR
 • 2130114 - SYSTEMOPERATØR
 • 2130113 - SYSTEMTEKNISK KONSULENT
 • 2130112 - IT-BRUKERKONSULENT
 • 2130111 - IT-PROSJEKTLEDER
 • 2130110 - WEB-KOORDINATOR
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130107 - SYSTEMERER
 • 2130106 - RÅDGIVER (DATA)
 • 2130105 - IT-KOORDINATOR
 • 2130104 - KYBERNETIKER
 • 2130103 - DATABASEADMINISTRATOR (ADMINISTRATIV DATABEHANDL.)
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2130101 - DATAADMINISTRATOR

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.