Gjennomgått i samarbeid med Naturviterne 20. juni 2022

Landbruksrådgiver

Landbruksrådgivere arbeider med rådgiving til landbruket.

Arbeidsoppgaver

Landbruksrådgiveren utvikler og formidler kunnskap og råd til landbruket innenfor blant annet plante- og husdyrproduksjon, skog og utmark, teknikk, sikkerhet, arbeidsmiljø, næringsutvikling, økonomi, klima- og miljøtiltak.

Vanlige arbeidsoppgaver for landbruksrådgiveren:

  • gi råd til landbruket om blant annet produksjon, teknologi og driftsledelse
  • lede og drive landbruksforsøk
  • besøke bønder
  • arrangere kurs, møter og feltvandringer
  • drive tilskuddsforvaltning
  • holde seg faglig oppdatert

Mange landbruksrådgivere arbeider også med feltforsøk spesielt innenfor planteproduksjon. Landbruksrådgivere i det offentlige kan også arbeide med tilskuddsforvaltning. Det vil si å tildele penger til landbruksprosjekter.

Landbruksrådgiver kalles også for landbruksveileder.

Hvor jobber landbruksrådgivere?

Landbruksfaglige jobber handler om å sikre bærekraftig matproduksjon. Du kan jobbe som rådgiver og i administrative lederstillinger i landbruksorganisasjoner, privat næringsvirksomhet eller offentlig forvaltning – nasjonalt og lokalt. Arbeid innenfor skoleverket er også aktuelt. Det er mye internasjonalt samarbeid innen forskningen.

I privat sektor er Tine, Nortura og Norges landbruksrådgivning, Felleskjøpet, Nortura, Norges Bondelag og Innovasjon Norge eksempler på store arbeidsplasser.

I statlig sektor er Statsforvalteren, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, NIBIO og i Landbruks- og matdepartementet. I kommunal sektor arbeider de fleste med landbruksforvaltning. En del er også ansatt i undervisningssektoren på videregående skoler.

Bli med en landbruksrådgiver på jobb

Hvordan er det å jobbe som landbruksrådgiver?

Intervjuer

Portrettbilde av landbruksrådgiver Silje. Hun har langt brunt hår og blå genser med sort jakke over.

Landbruksrådgiver

Silje Klo Hansen

Som landbruksrådgiver i Asker kommune, vurderer Silje Klo Hansen søknader fra bønder og andre som driver med landbruk.

Passer jeg til å bli landbruksrådgiver?

Landbruksrådgiveren må ha god kompetanse innen sine fagområder, være opptatt av å utvikle norsk landbruk og kunne samarbeide og kommunisere med mange ulike mennesker.

Hvordan utdanner du deg til landbruksrådgiver?

Landbruksrådgivere har gjerne en naturbruksutdanning i bunn, og bygger på denne med fagskoleutdannelse eller landbruksutdannelse fra en høyskole eller universitet.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

En landbruksrådgiver bør delta i videreutdanning og kompetanseutvikling for å holde seg oppdatert innenfor sine fagområder.

Bedrifter: Hvor jobber landbruksrådgivere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med landbruksrådgivere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 6121118 - LANDBRUKSVEILEDER (GÅRDSBRUK)
  • 2413110 - LANDBRUKSVEILEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.
En mann inspirerer grønnsaker i en veksthall

Gartner

Som gartner jobber du innen plante- og grønnsaksproduksjon og har god kunnskap om plantenes vekst og utvikling.