Image
Mann står foran traktor.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Landbruksrådgiver

Landbruksrådgivere arbeider med rådgiving til landbruket.

Landbruksrådgiveren utvikler og formidler kunnskap og råd til landbruket innenfor blant annet plante- og husdyrproduksjon, skog og utmark, teknikk, sikkerhet, arbeidsmiljø, næringsutvikling, økonomi, klima- og miljøtiltak.

Vanlige arbeidsoppgaver for landbruksrådgiveren:

 • gi råd til landbruket om blant annet produksjon, teknologi og driftsledelse
 • lede og drive landbruksforsøk
 • besøke bønder
 • arrangere kurs, møter og feltvandringer
 • drive tilskuddsforvaltning
 • holde seg faglig oppdatert

Mange landbruksrådgivere arbeider også med feltforsøk spesielt innenfor planteproduksjon. Landbruksrådgivere i det offentlige kan også arbeide med tilskuddsforvaltning. Det vil si å tildele penger til landbruksprosjekter.

Landbruksrådgiver kalles også for landbruksveileder.

Hvor jobber landbruksrådgivere ?

Landbruksrådgiveren kan være ansatt i ulike landbruksorganisasjoner, i bedrifter som leverer varer og tjenester til landbruket, i kommunen eller fylket.

Personlige egenskaper

Landbruksrådgiveren må ha god kompetanse innen sine fagområder, være opptatt av å utvikle norsk landbruk og kunne samarbeide og kommunisere med mange ulike mennesker.

Utdanning

Landbruksrådgivere har gjerne en naturbruksutdanning i bunn, og bygger på denne med fagskoleutdannelse eller landbruksutdannelse fra en høyskole eller universitet.

Etter- og videreutdanning

En landbruksrådgiver bør delta i videreutdanning og kompetanseutvikling for å holde seg oppdatert innenfor sine fagområder.

Bedrifter

Landbruksrådgiver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6121118 - LANDBRUKSVEILEDER (GÅRDSBRUK)
 • 2413110 - LANDBRUKSVEILEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2413120 - SENIORRÅDGIVER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2413116 - RÅDGIVER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2413106 - FAGKONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)

Sist kvalitetssikret den 05. februar 2019, av Bondelaget, Naturviterne