Mann står foran traktor.
Yrkesbeskrivelse

Landbruks­rådgiver

favoritt ikon

Landbruksrådgivere arbeider med rådgiving til landbruket.


Landbruksrådgiveren utvikler og formidler kunnskap og råd til landbruket innenfor blant annet plante- og husdyrproduksjon, skog og utmark, teknikk, sikkerhet, arbeidsmiljø, næringsutvikling, økonomi, klima- og miljøtiltak. Mange landbruksrådgivere arbeider også med feltforsøk spesielt innenfor planteproduksjon.

Landbruksrådgivere i det offentlige kan også arbeide med tilskuddsforvaltning. Det vil si å tildele penger til landbruksprosjekter.

Vanlige arbeidsoppgaver for landbruksrådgiveren:

  • gi råd til landbruket om blant annet produksjon, teknologi og driftsledelse
  • lede og drive landbruksforsøk
  • besøke bønder
  • arrangere kurs, møter og feltvandringer
  • drive tilskuddsforvaltning
  • holde seg faglig oppdatert

Landbruksrådgiver kalles også for landbruksveileder.

Hvor jobber landbruksrådgivere?

Landbruksrådgiveren kan være ansatt i ulike landbruksorganisasjoner, i bedrifter som leverer varer og tjenester til landbruket, i kommunen eller fylket.

Personlige egenskaper

Landbruksrådgiveren må ha god kompetanse innenfor sine fagområder, være opptatt av å utvikle norsk landbruk og kunne samarbeide og kommunisere med mange ulike mennesker.

Utdanning

Landbruksrådgivere har gjerne en naturbruksutdanning i bunn, og bygger på denne med fagskoleutdannelse eller landbruksutdannelse fra en høyskole eller universitet.

Etter- og videreutdanning
En landbruksrådgiver bør delta i videreutdanning og kompetanseutvikling for å holde seg oppdatert innenfor sine fagområder.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Alle sektorer
7 283 personer
5 281 personer
2 002 personer
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
40 880 kr
40 180 kr
44 300 kr
490 560 kr
482 160 kr
531 600 kr
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
40 880 kr
40 180 kr
44 300 kr
490 560 kr
482 160 kr
531 600 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 292 kr
43 630 kr
42 440 kr
47 230 kr
523 560 kr
509 280 kr
566 760 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 292 kr
43 770 kr
42 580 kr
47 370 kr
525 240 kr
510 960 kr
568 440 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Alle sektorer
58 973 personer
36 777 personer
22 196 personer
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 297 kr
45 140 kr
43 330 kr
48 180 kr
541 680 kr
519 960 kr
578 160 kr
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 297 kr
45 140 kr
43 330 kr
48 180 kr
541 680 kr
519 960 kr
578 160 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 314 kr
47 260 kr
45 090 kr
50 840 kr
567 120 kr
541 080 kr
610 080 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 314 kr
47 910 kr
45 590 kr
51 750 kr
574 920 kr
547 080 kr
621 000 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Kommunal
2 907 personer
2 220 personer
687 personer
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 273 kr
40 580 kr
39 890 kr
44 170 kr
486 960 kr
478 680 kr
530 040 kr
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 273 kr
40 580 kr
39 890 kr
44 170 kr
486 960 kr
478 680 kr
530 040 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
42 610 kr
41 730 kr
45 750 kr
511 320 kr
500 760 kr
549 000 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
42 710 kr
41 830 kr
45 850 kr
512 520 kr
501 960 kr
550 200 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Kommunal
17 393 personer
11 344 personer
6 049 personer
Ca 279 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 150 kr
43 920 kr
47 210 kr
541 800 kr
527 040 kr
566 520 kr
Ca 279 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 150 kr
43 920 kr
47 210 kr
541 800 kr
527 040 kr
566 520 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 298 kr
45 950 kr
44 760 kr
48 200 kr
551 400 kr
537 120 kr
578 400 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 298 kr
46 300 kr
45 070 kr
48 640 kr
555 600 kr
540 840 kr
583 680 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Privat
1 238 personer
741 personer
497 personer
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
41 250 kr
41 250 kr
40 910 kr
495 000 kr
495 000 kr
490 920 kr
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
41 250 kr
41 250 kr
40 910 kr
495 000 kr
495 000 kr
490 920 kr
Ca 276 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
44 750 kr
43 600 kr
46 580 kr
537 000 kr
523 200 kr
558 960 kr
Ca 276 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
44 830 kr
43 670 kr
46 670 kr
537 960 kr
524 040 kr
560 040 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Privat
6 670 personer
3 500 personer
3 170 personer
Ca 314 kr
Ca 294 kr
Ca 338 kr
50 830 kr
47 570 kr
54 780 kr
609 960 kr
570 840 kr
657 360 kr
Ca 314 kr
Ca 294 kr
Ca 338 kr
50 830 kr
47 570 kr
54 780 kr
609 960 kr
570 840 kr
657 360 kr
Ca 341 kr
Ca 309 kr
Ca 376 kr
55 270 kr
50 090 kr
60 990 kr
663 240 kr
601 080 kr
731 880 kr
Ca 341 kr
Ca 309 kr
Ca 376 kr
55 810 kr
50 480 kr
61 700 kr
669 720 kr
605 760 kr
740 400 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Statlig
3 138 personer
2 320 personer
818 personer
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 281 kr
40 910 kr
40 180 kr
45 590 kr
490 920 kr
482 160 kr
547 080 kr
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 281 kr
40 910 kr
40 180 kr
45 590 kr
490 920 kr
482 160 kr
547 080 kr
Ca 272 kr
Ca 264 kr
Ca 302 kr
44 130 kr
42 750 kr
48 910 kr
529 560 kr
513 000 kr
586 920 kr
Ca 272 kr
Ca 264 kr
Ca 302 kr
44 330 kr
42 950 kr
49 120 kr
531 960 kr
515 400 kr
589 440 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Statlig
34 910 personer
21 933 personer
12 977 personer
Ca 274 kr
Ca 264 kr
Ca 293 kr
44 330 kr
42 690 kr
47 440 kr
531 960 kr
512 280 kr
569 280 kr
Ca 274 kr
Ca 264 kr
Ca 293 kr
44 330 kr
42 690 kr
47 440 kr
531 960 kr
512 280 kr
569 280 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 306 kr
46 380 kr
44 470 kr
49 600 kr
556 560 kr
533 640 kr
595 200 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 306 kr
47 200 kr
45 080 kr
50 770 kr
566 400 kr
540 960 kr
609 240 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Deltid
Alle sektorer
3 123 personer
918 personer
2 205 personer
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 860 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 320 kr
331 200 kr
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 860 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 320 kr
331 200 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 670 kr
29 180 kr
28 480 kr
344 040 kr
350 160 kr
341 760 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 930 kr
29 390 kr
28 760 kr
347 160 kr
352 680 kr
345 120 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Heltid
Alle sektorer
1 641 personer
418 personer
1 223 personer
Ca 171 kr
Ca 154 kr
Ca 175 kr
27 780 kr
25 000 kr
28 420 kr
333 360 kr
300 000 kr
341 040 kr
Ca 171 kr
Ca 154 kr
Ca 175 kr
27 780 kr
25 000 kr
28 420 kr
333 360 kr
300 000 kr
341 040 kr
Ca 176 kr
Ca 150 kr
Ca 185 kr
28 500 kr
24 340 kr
29 910 kr
342 000 kr
292 080 kr
358 920 kr
Ca 176 kr
Ca 150 kr
Ca 185 kr
28 980 kr
24 590 kr
30 460 kr
347 760 kr
295 080 kr
365 520 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Deltid
Privat
3 089 personer
897 personer
2 192 personer
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 870 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 440 kr
331 200 kr
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 870 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 440 kr
331 200 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 650 kr
29 210 kr
28 450 kr
343 800 kr
350 520 kr
341 400 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 910 kr
29 420 kr
28 730 kr
346 920 kr
353 040 kr
344 760 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Heltid
Privat
1 594 personer
406 personer
1 188 personer
Ca 171 kr
Ca 151 kr
Ca 175 kr
27 640 kr
24 440 kr
28 300 kr
331 680 kr
293 280 kr
339 600 kr
Ca 171 kr
Ca 151 kr
Ca 175 kr
27 640 kr
24 440 kr
28 300 kr
331 680 kr
293 280 kr
339 600 kr
Ca 175 kr
Ca 148 kr
Ca 184 kr
28 310 kr
24 040 kr
29 760 kr
339 720 kr
288 480 kr
357 120 kr
Ca 175 kr
Ca 148 kr
Ca 184 kr
28 780 kr
24 290 kr
30 310 kr
345 360 kr
291 480 kr
363 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold