Gjennomgått i samarbeid med Norsk Industri 25. oktober 2023

Hjelpearbeider innen industri og produksjon

En hjelpearbeider innen industri og produksjon arbeider i en bedrift som produserer en type produkter.

Arbeidsoppgaver

En hjelpearbeider innen industri og produksjon er en medarbeider som utfører enklere oppgaver i produksjonen i en bedrift. Rollen til en hjelpearbeider kan variere avhengig av bedriftens type, størrelse og bransje, men generelt sett utfører de oppgaver som bidrar til å opprettholde en effektiv og jevn produksjonsflyt.

Eksempler på ulike industrier kan være:

 • Tekstilindustri, som produserer klær og andre tekstiler
 • Prosessindustri, som smelteverk og andre metallvirksomheter
 • Maskinindustri som produserer kjøretøy og andre maskiner
 • Næringsmiddelindustri som produserer matvarer som fisk, kjøtt, mineralvann og lignende
 • Kjemisk industri, som produserer legemidler, rengjøringsmidler og lignende
 • Verkstedindustri, som produserer varer, skip, olje- og gassinstallasjoner, og anlegg for fornybar energi
 • Olje – og gassindustri som foredler olje og gass
 • Avfalls – og gjenvinningsindustrien som håndterer avfall og gjenvinner råvarer fra avfallet

Produksjonen er gjerne standardisert og foregår i stor skala i en fabrikk eller annet produksjonslokale. Med begrenset erfaring fra produksjonsarbeid er det vanlig å få opplæring på arbeidsplassen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hjelpearbeider innen industri og produksjon kan være:

 • enklere vedlikehold av maskiner
 • kvalitetskontroll av varer
 • renhold og orden
 • betjene produksjonslinjen
 • montering og demontering
 • pakking og prising
 • varemottak og utsendelse av varer
 • forflytting av varer med maskin/truck
 • bidra der du trengs i produksjonen

Siden arbeidsoppgavene til en hjelpearbeider varierer kan du bli satt til å gjøre mye forskjellig og det er viktig å være fleksibel.

Hjelpearbeidere spiller en viktig rolle i å støtte produksjonsprosessen og det forventes at du bidrar til å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Hvor jobber industriarbeidere?

Hjelpearbeidere innen industri og produksjon jobber ofte på i bedrifter som produserer varer eller bygger produkter. De jobber der den fysiske produksjonen foregår.

Viktige egenskaper

Hjelpearbeidere innen industri og produksjon bør ha fysikk til å tåle en aktiv og praktisk jobb. Det er en fordel å trives med rutinepreget arbeid, og å være systematisk med god ordenssans. Gode kommunikasjonsevner er viktig og en hjelpearbeider bør være løsningsorientert da det kan oppstå uventede situasjoner i produksjonen.

 

Lønn

Lønnen din som hjelpearbeider innen industri og produksjon vil være avhengig av bedrift, erfaring, ansiennitet og type stillings - og ansvarsområde.

Utdanning

Som hjelpearbeider innen industri og produksjon jobber du som ufaglært. Med faglært menes en arbeidstaker med godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfeltet du jobber med. Ufaglærte arbeidstakere har ikke slikt fag- eller svennebrev.

I en del industribedrifter kan en etter å ha jobbet som hjelpearbeider en periode, få opprykk til spesialarbeider og medfølgende økt ansvar. Enkelte arbeidsplasser krever at du har dokument opplæring som for eksempel maskinførerbevis, men da vil slik opplæring bli tilbudt gjennom jobben.

De som jobber som industriarbeidere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter industriarbeidere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med industriarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 9320103 - ALTMULIGMANN (INDUSTRI)
 • 9310109 - HJELPEARBEIDER (BORERIGG)
 • 9320111 - HJELPEARBEIDER (BRYGGERI)
 • 9320109 - HJELPEARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 9320110 - HJELPEARBEIDER (ELEKTROMEKANISK INDUSTRI)
 • 9210126 - HJELPEARBEIDER (FISKE)
 • 9320113 - HJELPEARBEIDER (GRUVEDRIFT)
 • 9210127 - HJELPEARBEIDER (HAVBRUK)
 • 9320101 - HJELPEARBEIDER (INDUSTRI)
 • 9310110 - HJELPEARBEIDER (PUKKVERK)
 • 9310111 - HJELPEARBEIDER (STEINBRUDD)
 • 9310103 - HJELPEARBEIDER (VEDLIKEHOLD)
 • 9310107 - HJELPEARBEIDER (VEI)
 • 8271102 - ETIKETTARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8272105 - ETIKETTARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 7411120 - FOREDLER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8271107 - FRYSER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271122 - FRYSERIARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8272121 - FRYSERIARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8271116 - HERMETIKKARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8272103 - HERMETIKKARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 9320109 - HJELPEARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 9320110 - HJELPEARBEIDER (ELEKTROMEKANISK INDUSTRI)
 • 9320101 - HJELPEARBEIDER (INDUSTRI)
 • 8271117 - KONSERVERINGSARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8272119 - KONSERVERINGSARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8271104 - MASKINPAKKER (FISKEINDUSTRI)
 • 8272112 - MASKINPAKKER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8229107 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8271108 - PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8132106 - PRODUKSJONSARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8159126 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8272110 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8141128 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8142122 - PRODUKSJONSARBEIDER (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8141136 - PRODUKSJONSASSISTENT (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8271113 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8272107 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8271118 - RØKERIARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8272113 - RØKERIARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8271112 - SKINNER (FISKEINDUSTRI)
 • 9320102 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRI)
 • 9310105 - ALTMULIGMANN (BYGG OG ANLEGG)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Relaterte lenker