Image
Komponist Gyrid Nordal Kaldestad.

Yrkesbeskrivelse

Komponist

En komponist lager musikk.

Som komponist kan du lage musikk innenfor svært mange sjangre og uttrykksformer. 

Eksempler på typer verk komponister kan skrive er:

  • opera-, kor-, korps- og orkesterverk
  • lydkunst og installasjoner 
  • musikk for TV, radio, film, data- og videospill
  • musikk for teater, dans og annen scenekunst
  • musikk for reklame

Musikken kan eksempelvis være skrevet for ensembler, enkeltutøvere, instrumenter, objekter og maskiner.

Videre kan musikken være vokalmusikk, instrumentalmusikk, elektronisk musikk, musikk som inkorporerer ulike medier og uttrykksformer, samt alle mulige kombinasjoner og varianter av disse.

Ordet komponist har tradisjonelt blitt forbundet med en person som lager musikk innenfor den vestlige kunstmusikktradisjonen, henholdsvis «klassisk musikk» og «samtidsmusikk».

Yrkestittelen komponist brukes om musikkskapere innenfor alle musikalske sjangre og tradisjoner. Du kan for eksempel være jazzkomponist eller populærkomponist, mens låtskriver er en vanligere betegnelse i tekst- og låtsentrerte sjangre som pop, rock og visesang.

Komponistyrket er gjerne forbundet med formell utdanning i emner som for eksempel musikkhistorie, formlære, satsteknikk, instrumentlære/instrumentering, notasjon, lytting og analyse.

Mange komponister har bakgrunn fra musikkteknologi, med kunnskap om studioteknikk, programmering og bygging av tekniske løsninger.
 

 

Hvor jobber komponister ?

Komponister jobber ofte frilans. Mange kombinerer yrket som komponist med å undervise ved konservatorier, høgskoler eller universitet.

Komponister kan også arbeide som musikkpedagoger på skoler eller kulturskoler. Det er også mange som kombinerer komponistyrket med å jobbe som eksempelvis utøvere, tekstforfattere, produsenter, skribenter eller arrangører.

Personlige egenskaper

Som komponist må du være musikalsk og kreativ. Du må ha evnen til å omforme impulser og inntrykk til musikk, og du må ha stor kunnskap om det komposisjonstekniske. 

Utdanning

Det tilbys relevante studier flere steder i Norge.

Oversikt over utdanningssteder

Bedrifter

Komponist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2553103 - KOMPONIST

Sist kvalitetssikret den 12. juni 2019, av Norsk Komponistforening, Norsk komponistforening