Gjennomgått i samarbeid med Lederne 28. april 2022

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Arbeidsoppgaver

Rollen og oppgavene til en leder kan variere mye fra bedrift til bedrift – og fra nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakere har lederansvar, og blant disse finner vi ledere på alle nivå. 

Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for lederen kan være:

 • ha det overordnede ansvaret for bedriften eller virksomheten
 • fremstå som bedriftens ansikt utad
 • ansvar for at bedriften går godt
 • ansvar for sine medarbeidere og at de trives på jobb
 • ansvar for at bedriften følger de lover og regler den plikter å følge
 • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
 • planlegge budsjettet og overholde det
 • sørge for at bedriften fører godt regnskap  

Som leder kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Du kan være leder på mange nivåer. I en stor bedrift vil det ofte finnes ulike ledere med ulike ansvarsområder. Disse vil fungere som mellomleder,  prosjektleder, personalleder eller lignende.

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du har som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, jus, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, kommunikasjon, forskning, – eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.

Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet.

En leder må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr. Som leder må du være brennende opptatt av at bedriften eller organisasjonen skal lykkes. Videre må du være opptatt av dine medarbeidere og deres utvikling. 

Hvor jobber ledere?

Ledere finner vi overalt, både i det offentlige og i det private næringsliv, i små og store bedrifter, og på en rekke forskjellige nivåer innad i bedriftene.

Intervjuer

En mann i hvit skjorte. Han smiler.

Leder

Brage Larsen Sollund

– Hvis du vil bli leder må du finne dine styrker, og spille på dem, forteller Brage.

Viktige egenskaper

Som leder må du ha evnen til å lede andre, ta beslutninger og inspirere dine ansatte til å gjøre en best mulig innsats. Du må være god til å samarbeide og kunne kommunisere godt med både medarbeiderne dine og for eksempel investorer, politikere og media. 

Lønn

Utdanning

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner.

Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse. Mange ledere har dessuten økonomisk eller administrativ utdannelse.

Det finnes også en rekke tilbud til lederutdannelse utenfor de vanlige utdanningsinstitusjonene, eksempelvis i Forsvaret og gjennom politiske partier.

Etter- og videreutdanning

Det tilbys en rekke muligheter for etter- og videreutdanning for ledere. Både universiteter, høgskoler og andre institusjoner tilbyr dette.

Se kurs- og etterutdanningstilbud hos organisasjonen Lederne

De som jobber som ledere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter ledere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ledere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8141129 - AVDELINGSLEDER (TREVARE)
 • 7243108 - AVDELINGSLEDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON)
 • 7126108 - ANLEGGSLEDER
 • 7126101 - ARBEIDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 5224106 - AVDELINGSLEDER (ENGROS- FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 5161113 - STASJONSSJEF (REDNINGSTJENESTE)
 • 5139139 - ARBEIDSLEDER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT)
 • 5139138 - AVDELINGSLEDER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT)
 • 5139137 - AVDELINGSLEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT)
 • 5139129 - ARBEIDSLEDER (VEKSTBEDRIFT)
 • 5132103 - ARBEIDSLEDER (OMSORGSARBEID)
 • 5122118 - SJEFSKOKK
 • 5122111 - ASSISTERENDE KJØKKENSJEF
 • 5122109 - KJØKKENSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 5122101 - DIETTKJØKKENSJEF
 • 5121108 - INTERNATLEDER
 • 4222135 - RESEPSJONSSJEF (EKSKL. HOTEL)
 • 4222112 - RESEPSJONSSJEF (HOTELL)
 • 4142101 - DRIFTSLEDER (POSTKONTOR)
 • 4133146 - FRAKTSJEF (LUFTFART)
 • 4133116 - RUTESJEF (VARETRANSPORT)
 • 4133105 - FLYTRAFIKKVAKTSJEF
 • 4111106 - REFERENTSJEF
 • 3493107 - AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK)
 • 3491145 - PRODUKTSJEF (FORLAG)
 • 3491140 - UTVIKLINGSSJEF (AVIS)
 • 3491135 - REDAKSJONSSJEF (AVIS)
 • 3480128 - DAGLIG LEDER (MENIGHET)
 • 3475140 - SPORTSJEF
 • 3471127 - SJEFSDEKORATØR
 • 3449101 - DISTRIKTSSJEF (JUSTERVESENET)
 • 3433106 - DRIFTSLEDER (HUSØKONOM)
 • 3432131 - OPPGJØRSSJEF (EIENDOM/BOLIGSALG)
 • 3431134 - DRIFTSSJEF (ADMINISTRASJON)
 • 3431132 - AVDELINGSLEDER (HJEMMETJENESTEN)
 • 3431131 - LEDER (BISTANDSARBEID)
 • 3431127 - PROSJEKTSJEF (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER)
 • 3431121 - DRIFTSENTERLEDER (ADMINISTRASJON)
 • 3431119 - PROSJEKTLEDER (BISTANDSARBEID)
 • 3431117 - BOLIGUTLEIESJEF
 • 3431114 - ADMINISTRATIV LEDER
 • 3422125 - OPERASJONSSJEF (BEFRAKTNING)
 • 3418133 - KONTORSJEF (BANK)
 • 3418125 - FAGSJEF (BANK)
 • 3415129 - TOTAL SERVICE MANAGER
 • 3415128 - SERVICE MANAGER
 • 3414115 - BOOKINGSJEF (REISELIV)
 • 3414114 - AVDELINGSLEDER (REISELIV)
 • 3414113 - SUPERVISOR (REISELIV)
 • 3413107 - TEKNISK SJEF (EIENDOM/BOLIGSALG)
 • 3412150 - SOUSSJEF (FORSIKRING)
 • 3412144 - FAGSJEF (FORSIKRING)
 • 3412109 - AVDELINGSSJEF (FORSIKRING)
 • 3411126 - SOUSSJEF (FINANS)
 • 3411119 - FAGSJEF (FINANS)
 • 3411117 - SJEFSMEGLER (FINANS)
 • 3320103 - AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE)
 • 3213110 - TØMMERSJEF
 • 3211104 - SJEFBIOINGENIØR
 • 3152131 - KVALITETSSJEF
 • 3141115 - SUPERVISOR (VEDLIKEHOLD SKIP)
 • 3119153 - TEKNISK SJEF (MØBELPRODUKSJON)
 • 3116117 - TEKNISK SJEF (OLJE)
 • 3116116 - STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG)
 • 3113139 - TEKNISK SJEF (KONTORMASKINER)
 • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 2554110 - ASSISTERENDE BALLETTSJEF
 • 2554108 - BALLETTSJEF
 • 2551106 - REDAKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 2545106 - ASSISTERENDE SJEFSPSYKOLOG
 • 2541133 - SJEFSØKONOM
 • 2519131 - MERKEVARESJEF
 • 2512137 - KONTORSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 2512106 - FORHANDLINGSSJEF
 • 2413124 - FAGSJEF (NAUTIKK, OFFENTLIG ADM.)
 • 2413123 - MILJØVERNSJEF PÅ SVALBARD
 • 2413109 - FAGSJEF (NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2413108 - FAGSJEF (TEKNISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412108 - FAGSJEF (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411114 - FAGSJEF (SAMFUNNSVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411113 - FAGSJEF (ØKONOMISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2352120 - OPPLÆRINGSSJEF (I BEDRIFTER)
 • 2352113 - STUDIESJEF (FLERE ENN 3 MEDARBEIDERE)
 • 2148110 - OPPMÅLINGSSJEF (FAGLIG OPERATIV)
 • 2148102 - KARTSJEF
 • 2147162 - SJEFSINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2147156 - PLANLEGGINGSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 2147150 - SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147119 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147118 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI)
 • 2146124 - SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145130 - SJEFINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145118 - TEGNESJEF (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145117 - SJEFKONSTRUKTØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144159 - TEGNESJEF (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144155 - SJEFKONSTRUKTØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144154 - SJEFINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144135 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2144117 - TEGNESJEF (ELEKTRONIKK)
 • 2144116 - SJEFKONSTRUKTØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2142131 - SJEFSINGENIØR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142128 - FABRIKKUTBYGGINGSSJEF
 • 2142107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2141110 - SJEFSLANDSKAPSARKITEKT
 • 2130154 - IT-SELGER/ACCOUNT MANAGER
 • 2130131 - SYSTEM MANAGER
 • 2121103 - SJEFSAKTUAR
 • 2112106 - VÆRVARSLINGSSJEF
 • 1319125 - DAGLIG LEDER (UNDERVISNINGSVIRKSOMHET - PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE))
 • 1319123 - DAGLIG LEDER (REHABILITERING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319122 - DAGLIG LEDER (OPPLÆRINGSKONTOR - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319119 - DAGLIG LEDER (KULTURELL TJENESTEYTING OG SPORT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319117 - BARNEHAGESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319116 - KLINIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319107 - BARNEHAGESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319104 - TEATERSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319102 - ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1318110 - DIREKTØR (PERSONLIG TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1318109 - DIREKTØR (RENOVASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1318101 - LEDER (FRISØRSALONG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317118 - LEDER/MEDLEM (FORSTANDERSKAP/REPRESENTANTSKAP MV. I BANK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317117 - LEDER (BORETTSLAG/BOLIGSAMEIE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317116 - DAGLIG LEDER (REKLAMEBYRÅ, FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317115 - DAGLIG LEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317114 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317113 - DAGLIG LEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317112 - DAGLIG LEDER (FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317111 - DAGLIG LEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317110 - DAGLIG LEDER (UTLEIE AV MASKINER OSV. TIL PERS.BRUK- FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317109 - LEDER (RENGJØRINGSBYRÅ - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317106 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSMEKLING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317105 - DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317104 - DIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317103 - VALUTASJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317101 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1316103 - DAGLIG LEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315112 - DIREKTØR (RESTAURANT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315106 - HOTELLSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315105 - DIREKTØR (HOTELL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315101 - RESTAURANTSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314111 - DAGLIG LEDER (ENGROS - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET))
 • 1314108 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314107 - VAREHUSSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314106 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314105 - DIREKTØR (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314102 - BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1313103 - DAGLIG LEDER (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1313102 - DIREKTØR (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312115 - DAGLIG LEDER (VANN, AVLØP - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312110 - VANNVERKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312109 - DAGLIG LEDER (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312108 - DIREKTØR (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312107 - DIREKTØR (BERGVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312106 - E-VERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312105 - EL-VERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312104 - DIREKTØR (VANN- OG KRAFTVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312102 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312101 - KRAFTVERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311106 - DIREKTØR (JORDBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311105 - DIREKTØR (FISKE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311104 - DIREKTØR (SKOGBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311102 - SKOGSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1310103 - STYRELEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1310102 - DIREKTØR (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1310101 - DAGLIG LEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1239118 - SONESJEF
 • 1239117 - SJEFSINSPEKTØR
 • 1239116 - PLANLEGGINGSSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1239115 - OPPSYNSSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1239113 - DESIGNSJEF
 • 1239112 - REGIONSJEF
 • 1239109 - REGISTERSJEF
 • 1239108 - SIKKERHETSSJEF
 • 1239107 - VERKSTEDSJEF
 • 1239105 - SJEFSJURIST
 • 1239102 - ARKIVSJEF
 • 1239101 - UNDERDIREKTØR (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1237110 - UTVIKLINGSDIREKTØR
 • 1237108 - UTVIKLINGSSJEF
 • 1237104 - INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237103 - INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237102 - LABORATORIESJEF
 • 1237101 - FORSKNINGSSJEF (STØTTEFUNKSJON)
 • 1236114 - AVDELINGSSJEF (IT)
 • 1236113 - DRIFTSLEDER IT
 • 1236112 - EDB-DIREKTØR
 • 1236110 - PROGRAMMERINGSSJEF (RADIO/FJERNSYN)
 • 1236108 - DRIFTSDIREKTØR (EDB)
 • 1236107 - EDB-SJEF
 • 1236105 - IT-SJEF
 • 1236104 - SYSTEMSJEF
 • 1236102 - DRIFTSSJEF (EDB)
 • 1236101 - DATASJEF
 • 1235111 - MATERIALADMINISTRASJONSSJEF
 • 1235109 - TRANSPORTSJEF
 • 1235108 - LOGISTIKKSJEF
 • 1235106 - LOGISTIKKDIREKTØR
 • 1235105 - LAGERSJEF
 • 1235104 - INNKJØPSSJEF
 • 1235102 - DISTRIBUSJONSSJEF
 • 1235101 - IMPORTSJEF
 • 1234114 - KOMMUNIKASJONSSJEF
 • 1234113 - MARKEDSSJEF
 • 1234111 - FORMIDLINGSSJEF (OFFENTLIG FORMIDLING)
 • 1234108 - INFORMASJONSSJEF
 • 1234107 - REKLAMESJEF
 • 1234106 - PRODUKTSJEF
 • 1234105 - PR-SJEF
 • 1234104 - MARKETINGSJEF
 • 1234103 - MARKEDSFØRINGSSJEF
 • 1233108 - OPPLAGSJEF
 • 1233107 - EKSPORTDIREKTØR
 • 1233106 - AKKVISISJONSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1233105 - SALGSSJEF
 • 1233103 - EKSPORTSJEF
 • 1233102 - ANNONSESJEF
 • 1233101 - ABONNEMENTSJEF
 • 1232114 - LØNNINGSSJEF
 • 1232112 - STABSSJEF
 • 1232110 - ORGANISASJONSSJEF
 • 1232109 - FYLKESPERSONALSJEF
 • 1232107 - HOFFSJEF
 • 1232105 - ARBEIDSMILJØSJEF
 • 1232104 - VELFERDSSJEF
 • 1232103 - PERSONALSJEF
 • 1231132 - KONTORSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1231130 - ØKONOMISJEF
 • 1231129 - VALUTASJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1231128 - TAKSTSJEF
 • 1231127 - REVISJONSSJEF
 • 1231126 - ADMINISTRASJONSSJEF
 • 1231125 - ASSISTERENDE FORVALTNINGSSJEF
 • 1231122 - KREDITTSJEF
 • 1231121 - SOUSSJEF (BANK)
 • 1231118 - KONSERNREGNSKAPSSJEF
 • 1231116 - REMBURSJEF
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF
 • 1231114 - RASJONALISERINGSSJEF
 • 1231106 - FORVALTNINGSSJEF
 • 1231104 - BUDSJETTSJEF
 • 1231103 - ADMINISTRASJONSDIREKTØR
 • 1231102 - INNSKUDDSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1229136 - PRODUKSJONSSJEF (TEATER)
 • 1229135 - ORKESTERSJEF
 • 1229132 - AVDELINGSLEDER (MUSEUM)
 • 1229131 - AVDELINGSLEDER (HUMANITÆR ORG.)
 • 1229130 - ARRANGEMENTSSJEF (KULTURARRANGEMENT)
 • 1229129 - KULTURHUSSJEF
 • 1229128 - REGIONSJEF (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 1229127 - DISTRIKTSSJEF (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 1229126 - AVDELINGSLEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 1229125 - AVDELINGSLEDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1229124 - PRODUKSJONSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 1229123 - ARRANGEMENTSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 1229122 - AVDELINGSLEDER (INTERESSEORGANISASJON - OVER 9 ANSATTE)
 • 1229121 - DRIFTSSJEF (RENOVASJON)
 • 1229120 - SEKSJONSSJEF (ARBEIDSTAKER-/ARBEIDSGIVERORGANISASJON - OVER 9 ANSATTE)
 • 1229119 - DIREKTØR (ARKIV)
 • 1229117 - BIBLIOTEKSJEF
 • 1229115 - KINOSJEF
 • 1229111 - NYHETSSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1229110 - FJERNSYNSDIREKTØR
 • 1229106 - AVDELINGSLEDER (ANNEN SOSIAL OG PERSONLIG TJENESTETRING)
 • 1229104 - PROGRAMSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1229102 - DRIFTSSJEF (VASKERI - OVER 9 ANSATTE)
 • 1229101 - AVDELINGSSJEF (VASKERI)
 • 1228186 - SOSIALOMSORGSSJEF
 • 1228184 - DIVISJONSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228183 - DIVISJONSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228182 - DIVISJONSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228181 - DIVISJONSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228179 - AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228178 - AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228177 - AVDELINGSLEDER (SOSIALTJENESTER)
 • 1228176 - AVDELINGSLEDER (SOSIALTJENESTER)
 • 1228175 - AVDELINGSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228174 - AVDELINGSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228171 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228170 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESSTER)
 • 1228169 - ELDREOMSORGSSJEF
 • 1228165 - DIVISJONSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228164 - DIVISJONSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228162 - AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228161 - AVDELINGSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1228160 - AVDELINGSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228158 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228155 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228153 - LEGEVAKTSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1228152 - AVDELINGSLEDER (ARBEIDSTRENINGSBEDRIFT)
 • 1228151 - BARNEVERNSSJEF
 • 1228150 - SEKSJONSLEDER (SYKEHUS)
 • 1228149 - AVDELINGSLEDER (SYKEHUS)
 • 1228148 - KLINIKKSJEF (SYKEHUS)
 • 1228147 - ENHETSLEDER (PLEIE OG OMSORG)
 • 1228146 - SJEFSSYKEPLEIER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1228143 - ORTOPEDITEKNISK SJEF
 • 1228141 - SJEFLEGE
 • 1228140 - ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1228139 - SYKEPLEIESJEF
 • 1228137 - DIVISJONSSJEF (UNDERVISNING)
 • 1228136 - DIVISJONSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228135 - DIVISJONSDIREKTØR (UNDERVISNING)
 • 1228134 - DIVISJONSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228133 - AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228132 - AVDELINGSSJEF (UNDERVISNING)
 • 1228123 - OPPVEKSTSJEF
 • 1228121 - AVDELINGSDIREKTØR (UNDERVISNING)
 • 1228120 - AVDELINGSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228119 - ASSISTERENDE SJEFSYKEPLEIER
 • 1228118 - AMBULANSESJEF
 • 1228114 - AVDELINGSLEDER (UNDERVISNING)
 • 1228113 - AVDELINGSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1228111 - VOKSENOPPLÆRINGSSJEF
 • 1228108 - STYRER (HELSEINSTITUSJON)
 • 1228107 - PLEIE- OG OMSORGSSJEF
 • 1228106 - BARNEHAGESJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1228103 - SJEFSYKEPLEIER
 • 1228101 - SJEFSLEGE
 • 1227289 - DIREKTØR(OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227288 - ETATSJEF (UTDANNING OG UNDERVISNING)
 • 1227287 - ENHETSLEDER (UNDERVISNING)
 • 1227286 - ASSISTERENDE ETATSJEF (UTDANNING OG UNDERVISNING)
 • 1227285 - SOSIALSJEF
 • 1227284 - SOSIALOMSORGSSJEF
 • 1227283 - ETATSJEF (SOSIALOMSORG)
 • 1227282 - ENHETSLEDER (SOSIALOMSORG)
 • 1227281 - ASSISTERENDE ETATSJEF (SOSIALOMSORG)
 • 1227280 - ETATSJEF (ELDREOMSORG)
 • 1227279 - ELDREOMSORGSSJEF
 • 1227278 - ASSISTERENDE ETATSJEF (ELDREOMSORG)
 • 1227277 - ETATSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1227276 - ENHETSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1227275 - ASSISTERENDE ETATSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1227274 - ENHETSLEDER (BARNEVERN)
 • 1227273 - SJEF (HELSE)
 • 1227272 - INKASSOSJEF (KOMMUNAL VIRKSOMHET)
 • 1227270 - BYDELSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227269 - BRIGADESJEF (BRANN- OG FEIERVESEN)
 • 1227267 - ENHETSLEDER (PLEIE- OG OMSORG)
 • 1227266 - TOLLSTEDSJEF
 • 1227265 - STASJONSSJEF /ASSISTERENDE SEKTORSJEF
 • 1227264 - SJEFSINSPEKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227263 - UTRYKNINGSPOLITISJEF
 • 1227262 - KRIMINALPOLITISENTRALSJEF
 • 1227259 - SEKTORSJEF/ASSISTERENDE LEDER AV POLITISTYRKE
 • 1227258 - REVISJONSSJEF (STATLIG FORVALTNING)
 • 1227256 - REGISTERSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227251 - KLINIKKSJEF (STATLIG VIRKSOMHET)
 • 1227249 - SJEF (ØKOKRIM)
 • 1227248 - SEKTORLEDER
 • 1227247 - OVERVÅKNINGSSJEF (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 1227246 - DISTRIKTSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227245 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227244 - KONTROLLSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227241 - SKOGBRUKSSJEF
 • 1227235 - DIREKTØR FOR HAVARIKOMMISJONEN FOR SIVIL LUFTFART
 • 1227233 - FISKERISJEF
 • 1227229 - REGULERINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227228 - AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227227 - DIVISJONSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227226 - DIVISJONSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227222 - FYLKESFORSYNINGSSJEF
 • 1227221 - FYLKESBYGGESJEF
 • 1227220 - FYLKESBIBLIOTEKSJEF
 • 1227217 - FYLKESARBEIDSSJEF
 • 1227216 - FILMKONTROLLSJEF
 • 1227215 - EKSPEDISJONSSJEF
 • 1227214 - BYPLANSJEF
 • 1227210 - ASSISTERENDE SJØFARTSDIREKTØR
 • 1227208 - ASSISTERENDE FYLKESSYKEHUSSJEF
 • 1227205 - SIVILFORSVARSDISTRIKTSSJEF
 • 1227203 - REGULERINGSSJEF
 • 1227201 - PROTOKOLLSJEF
 • 1227200 - PLAN- OG ANLEGGSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227199 - LIGNINGSSJEF
 • 1227198 - FYLKESMILJØVERNSJEF
 • 1227196 - ASSISTERENDE ETATSJEF (OMSORGSTJENESTER FOR BARN)
 • 1227195 - ASSISTERENDE FYLKESHELSESJEF
 • 1227194 - FISKERIOPPSYNSSJEF
 • 1227190 - AVDELINGSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227188 - FAGDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227187 - KONTORSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET, MINST 5 MEDARBEIDERE)
 • 1227186 - OPPSYNSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227185 - PLANLEGGINGSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227184 - PLANSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227183 - SEKSJONSSJEF (FAGAVDELING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227182 - BOLIGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227181 - FAGOPPLÆRINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227179 - FYLKESHELSESJEF
 • 1227178 - FYLKESJORDSJEF
 • 1227177 - FYLKESJORDSKIFTESJEF
 • 1227175 - JORDBRUKSSJEF
 • 1227174 - TOLLDISTRIKTSSJEF
 • 1227171 - FYLKESBARNEVERNSJEF
 • 1227170 - SKATTEREGNSKAPSSJEF
 • 1227169 - EKSPEDISJONSLEDER
 • 1227168 - BYGNINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227167 - FRITIDSSJEF
 • 1227166 - HELSESJEF
 • 1227164 - VARABRANNSJEF
 • 1227163 - KOMMUNEPLANSJEF
 • 1227161 - LANDBRUKSSJEF
 • 1227160 - PLAN- OG MILJØSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227159 - POLITIAVDELINGSSJEF
 • 1227158 - SEKSJONSLEDER (FAGAVDELING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227157 - TEKNISK SJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227156 - TILTAKSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227155 - UNDERDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227153 - AVDELINGSLEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227152 - ETATSJEF (OMSORGSTJENESTER FOR BARN)
 • 1227151 - FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227150 - ASSISTERENDE FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227149 - ASSISTERENDE FYLKESARBEIDSSJEF
 • 1227147 - SJEF (HELSEINSTITUSJON)
 • 1227146 - MILJØVERNSJEF
 • 1227144 - NÆRINGSSJEF
 • 1227142 - PARK- OG IDRETTSSJEF
 • 1227141 - SAMFERDSELSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227140 - TURISTSJEF
 • 1227139 - KULTURSJEF
 • 1227135 - KOMMUNALDIREKTØR
 • 1227134 - GENERALPLANSJEF
 • 1227132 - REINDRIFTSSJEF
 • 1227131 - FYLKESTRAFIKKSJEF
 • 1227129 - FYLKESSYKEHUSSJEF
 • 1227128 - FYLKESSKOLESJEF
 • 1227127 - FYLKESSKOGSJEF
 • 1227126 - FYLKESSKATTESJEF
 • 1227123 - FYLKESLANDBRUKSSJEF
 • 1227122 - FYLKESKULTURSJEF
 • 1227121 - FYLKESKARTSJEF
 • 1227120 - BRANNSJEF
 • 1227116 - STATSSKOGSJEF
 • 1227114 - SOSIALSJEF
 • 1227112 - SKOLESJEF
 • 1227109 - POLITISTASJONSSJEF
 • 1227108 - AVDELINGSSJEF (POLITI)
 • 1227107 - FYLKESKONTORSJEF
 • 1227105 - DISTRIKTSSJEF (TOLL)
 • 1227104 - DISTRIKTSARBEIDSSJEF
 • 1227103 - BYRÅSJEF
 • 1227102 - TRYGDESJEF
 • 1227101 - SJEFSINGENIØR (KOMMUNAL ADMINISTRASJON)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226146 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226145 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226144 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226143 - SEKSJONSSJEF (FORSIKRING)
 • 1226142 - BOLIGSJEF (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226140 - AVDELINGSLEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET)
 • 1226139 - AVDELINGSLEDER (ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226137 - DRIFTSSJEF (RENHOLD)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226134 - FAGSJEF (METEOROLOGISK INSTITUTT)
 • 1226133 - SJEFSMETEOROLOG
 • 1226132 - ENGASJEMENTSSJEF (BANK)
 • 1226131 - DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226129 - AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226128 - SKADESJEF (FORSIKRING)
 • 1226127 - HAVARISJEF (FORSIKRING)
 • 1226126 - DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226125 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226124 - INKASSOSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226123 - FORSIKRINGSSJEF
 • 1226122 - AVDELINGSLEDER (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226117 - ASSISTERENDE BANKSJEF
 • 1226116 - AVDELINGSBANKSJEF
 • 1226115 - DISTRIKTSBANKSJEF
 • 1226114 - EIENDOMSDIREKTØR
 • 1226113 - EIENDOMSSJEF
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1226111 - FORRETNINGSOMRÅDEBANKSJEF
 • 1226110 - OMRÅDEBANKSJEF
 • 1226108 - BANKSJEF
 • 1226106 - UTLÅNSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226105 - FONDSSJEF
 • 1226104 - FILIALSJEF (BANK)
 • 1226103 - DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226102 - DEPOTSJEF
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 1225160 - AVDELINGSDIREKTØR (MARITIM)
 • 1225157 - TERMINALSJEF (SPEDISJON)
 • 1225155 - SJEFFLYGELEDER
 • 1225154 - SJEFSINSPEKTØR (JERNBANE)
 • 1225153 - SIKKERHETSLEDER
 • 1225152 - EIENDOMSSJEF (JERNBANE)
 • 1225151 - SKIPSTEKNISK SJEF
 • 1225150 - ASSISTERENDE SJEFFLYGELEDER
 • 1225148 - DIVISJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225147 - DIVISJONSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225146 - VEDLIKEHOLDSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225145 - FORRETNINGSDIREKTØR (POSTEN)
 • 1225144 - BANEREGIONSJEF
 • 1225142 - BILTRAFIKKDIREKTØR
 • 1225139 - DRIFTSLEDER (LUFTHAVN)
 • 1225138 - TEKNISK SJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225135 - TRAFIKKSJEF
 • 1225134 - GODSSJEF
 • 1225133 - MARITIM SJEF
 • 1225132 - STASJONSSJEF (JERNBANE)
 • 1225131 - AVDELINGSLEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225130 - STASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225129 - TELESJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225128 - TERMINALSJEF (TRANSPORT)
 • 1225126 - FARTØYSJEF
 • 1225125 - FORTOLLINGSSJEF
 • 1225123 - ADMINISTRASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225122 - BANESERVICESJEF
 • 1225121 - BANESJEF
 • 1225120 - DISTRIKTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225119 - DRIFTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225118 - ENERGISJEF (JERNBANEVERKET)
 • 1225117 - FAGSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225116 - STASJONSTEKNISK SJEF (KOMMUNIKASJON)
 • 1225114 - POSTSJEF
 • 1225112 - OMRÅDESJEF (TRANSPORT)
 • 1225111 - LUFTTRAFIKKSJEF
 • 1225110 - LUFTHAVNSJEF
 • 1225109 - LINJETEKNISK SJEF (KOMMUNIKASJON)
 • 1225107 - DISTRIKTSDIREKTØR (TRANSPORT/KOMMUNIKASJON)
 • 1225106 - BUDSJEF
 • 1225105 - BILTILSYNSSJEF
 • 1225104 - BEFRAKTNINGSSJEF (REDERI)
 • 1225103 - AVDELINGSSJEF (POST)
 • 1225102 - AVDELINGSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225101 - AVDELINGSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1224135 - DIREKTØR (RESTAURANT)
 • 1224134 - AVDELINGSSJEF RESTAURANT
 • 1224133 - AVDELINGSSJEF (RESTAURANT, OVER 9 ANSATTE)
 • 1224132 - AVDELINGSDIREKTØR RESTAURANT
 • 1224131 - AVDELINGSDIREKTØR (RESTAURANT)
 • 1224128 - DIREKTØR (HOTELL)
 • 1224127 - AVDELINGSSJEF HOTELL
 • 1224126 - AVDELINGSDIREKTØR HOTELL
 • 1224125 - SERVICESJEF (BILFORHANDLER)
 • 1224124 - DRIFTSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1224122 - AVDELINGSLEDER (ENGROS)
 • 1224121 - BUTIKKSJEF (BUTIKKJEDE)
 • 1224120 - ETABLERINGSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1224119 - DISTRIKTSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1224118 - PRODUKSJONSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1224117 - DIVISJONSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1224116 - DIVISJONSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1224115 - AVDELINGSSJEF (HOTELL)
 • 1224114 - AVDELINGSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1224112 - KJØKKENSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1224111 - AVDELINGSLEDER (RESTAURATØR)
 • 1224110 - SOUSSJEF (HOTELL)
 • 1224109 - KJEDESJEF (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1224108 - AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL)
 • 1224107 - AVDELINGSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1224106 - ORDRESJEF (VAREHANDEL)
 • 1224105 - SOUSSJEF (RESTAURANT)
 • 1224104 - AVDELINGSLEDER (HOTELL)
 • 1224103 - AVDELINGSLEDER (RESTAURANT)
 • 1224101 - RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - HOTELLAVDELING)
 • 1223123 - PROSJEKTSTYRINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223121 - SJEFSINSPEKTØR (JERNBANEVERKET)
 • 1223119 - OMRÅDESJEF (JERNBANEVERKET)
 • 1223118 - VEDLIKEHOLDSSJEF
 • 1223117 - DIVISJONSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223116 - DIVISJONSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223115 - VEDLIKEHOLDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223114 - AVDELINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223113 - VEGSJEF
 • 1223112 - UTBYGGINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223111 - AVDELINGSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223110 - PRODUKSJONSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223109 - AVDELINGSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223108 - BYGNINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223107 - TEKNISK SJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223106 - BYGGESJEF
 • 1223105 - FAGSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223104 - DRIFTSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223103 - PLANSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223102 - PLASS-SJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223101 - DRIFTSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222170 - PRODUKSJONSSJEF (KJØTTINDUSTRI)
 • 1222168 - PRODUKSJONSSJEF (TRYKKERI)
 • 1222167 - PRODUKSJONSSJEF (PAKKERI)
 • 1222166 - PRODUKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 1222165 - DRIFTSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222164 - SEKSJONSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222163 - SEKSJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222161 - AVDELINGSLEDER (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 1222160 - FABRIKKSJEF (INDUSTRI)
 • 1222159 - PRODUKSJONSDIREKTØR (AVIS)
 • 1222158 - AVDELINGSDIREKTØR (AVIS)
 • 1222157 - AVDELINGSSJEF (AVIS)
 • 1222156 - FAGSJEF (AVIS)
 • 1222155 - PRODUKSJONSSJEF (AVIS)
 • 1222154 - AVDELINGSLEDER (AVIS)
 • 1222153 - DIVISJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222152 - DIVISJONSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222151 - DIVISJONSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222150 - DIVISJONSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222149 - DIVISJONSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222148 - VEDLIKEHOLDSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222147 - VEDLIKEHOLDSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 1222146 - AVDELINGSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222145 - AVDELINGSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222144 - AVDELINGSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222143 - INSTALLATION MANAGER (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222141 - DRIFTSLEDER (OLJEVIRKSOMHET, BERGVERK)
 • 1222140 - DISTRIKTSSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222139 - BORESJEF
 • 1222137 - OFFSHORE INSTALLATION MANAGER
 • 1222136 - AVDELINGSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222133 - AVDELINGSSJEF (BERGVERK)
 • 1222132 - OMRÅDESJEF (INDUSTRI)
 • 1222131 - TEKNISK SJEF (INDUSTRI)
 • 1222129 - VEDLIKEHOLDSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222128 - AVDELINGSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222127 - AVDELINGSLEDER (BERGVERKSDRIFT)
 • 1222126 - NETTSJEF (KRAFTFORSYNING)
 • 1222125 - FAGSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222124 - FAGSJEF (INDUSTRI)
 • 1222123 - FAGSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222122 - FAGSJEF (BERGVERK)
 • 1222121 - AVDELINGSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222120 - AVDELINGSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222119 - AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 1222118 - AVDELINGSLEDER (INDUSTRI)
 • 1222116 - SUPERVISOR (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222115 - GRUVESJEF
 • 1222113 - DIVISJONSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222112 - DRIFTSLEDER (INDUSTRI)
 • 1222111 - PRODUKSJONSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222110 - PRODUKSJONSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222109 - BASESJEF
 • 1222108 - AVDELINGSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222107 - VERFTSSJEF
 • 1222106 - SUPERINTENDENT (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222105 - STORE MANAGER (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222104 - PRODUKSJONSSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222103 - PRODUCTION SUPERVISOR (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222102 - PLATTFORMSJEF
 • 1222101 - LEDER FOR SUPERVISORS (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1221138 - FAGSJEF INNEN AKVAKULTUR MV.
 • 1221137 - FAGSJEF (AKVAKULTUR MV)
 • 1221136 - DIVISJONSSJEF AKAVKULTUR MV.
 • 1221135 - DIVISJONSSJEF (AKVAKULTUR MV.)
 • 1221134 - DIVISJONSDIREKTØR AKVAKULTUR MV.
 • 1221133 - DIVISJONSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.)
 • 1221132 - AVDELINGSSJEF AKVAKULTUR MV.
 • 1221131 - AVDELINGSSJEF (AKVAKULTUR MV.)
 • 1221130 - AVDELINGSDIREKTØR AKVAKULTUR MV.
 • 1221129 - AVDELINGSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.)
 • 1221126 - FAGSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1221125 - DIVISJONSSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1221124 - DIVISJONSDIREKTØR SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1221123 - AVDELINGSSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1221122 - AVDELINGSDIREKTØR SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1221119 - DRIFTSSJEF (KJØTTPRODUKSJON)
 • 1221118 - FABRIKKSJEF (FISKEFORPRODUKSJON)
 • 1221116 - DIVISJONSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1221115 - DIVISJONSDIREKTØR (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1221114 - AVDELINGSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1221112 - AVDELINGSLEDER (PARK OG IDRETT)
 • 1221111 - AVDELINGSLEDER (JORDBRUK)
 • 1221110 - PRODUKSJONSSJEF (JORDBRUK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1221108 - AVDELINGSDIREKTØR (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1221107 - AVDELINGSLEDER (FISKE)
 • 1221106 - FAGSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1221104 - AVDELINGSLEDER (SKOGBRUK)
 • 1221103 - PARKSJEF
 • 1221102 - SKOGSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1221101 - OPPMÅLINGSSJEF (ADMINISTRATIV LEDELSE)
 • 1210216 - ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTØR
 • 1210215 - ASSISTERENDE ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210214 - ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210212 - STYRELEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210211 - VISEKONSERNSJEF
 • 1210209 - DAGLIG LEDER (HÅNDVERKSBEDRIFT - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210208 - INSTITUSJONSSJEF (SYKEHJEM OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210207 - BARNEHAGESJEF (OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210205 - NESTLEDER (I BEDRIFT MED OVER 9 ANSATTE)
 • 1210203 - DAGLIG LEDER (ØVERSTE LEDER I BEDRIFT MED OVER 9 ANSATTE)
 • 1210202 - DAGLIG LEDER (REISEBYRÅ - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210201 - DAGLIG LEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210200 - DAGLIG LEDER (ENGROSHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210199 - DAGLIG LEDER (DETALJHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210197 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210192 - POSTSPAREBANKSJEF
 • 1210191 - FINANSTILSYNSDIREKTØR
 • 1210187 - ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR
 • 1210183 - VAREHUSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210180 - FENGSELSDIREKTØR
 • 1210179 - ASSISTERENDE FISKERIDIREKTØR
 • 1210178 - ARBEIDSDIREKTØR
 • 1210173 - DIREKTØR (JUSTERVESENET)
 • 1210170 - GASSVERKSJEF
 • 1210167 - KARTVERKSSJEF
 • 1210162 - ADM. DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210159 - FORLAGSDIREKTØR
 • 1210157 - HAVNESJEF
 • 1210155 - KONSERNDIREKTØR
 • 1210151 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR
 • 1210150 - ASSISTERENDE DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210149 - ASSISTERENDE KRINGKASTINGSSJEF
 • 1210148 - RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - IKKE HOTELLAVDELING)
 • 1210143 - KLINIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210141 - DETALJIST (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210140 - RIKSTEATERSJEF
 • 1210135 - OPERASJEF
 • 1210133 - KONSERNSJEF
 • 1210132 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210127 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210126 - E-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210125 - FISKERIDIREKTØR
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 1210123 - EL-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210122 - SENTRALBANKSJEF
 • 1210121 - BØRSDIREKTØR
 • 1210120 - ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210117 - BIBLIOTEKSDIREKTØR
 • 1210116 - SYKEHUSSJEF
 • 1210111 - VANNVERKSSJEF (PRIVAT) (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210107 - KRINGKASTINGSSJEF
 • 1210106 - BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210104 - TEATERSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210101 - BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1143108 - GENERALSEKRETÆR (INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1143106 - ORGANISASJONSLEDER
 • 1143105 - KONTORSJEF (HUMANITÆRE ORGANISASJONER, MINST 5 MEDARBEIDERE)
 • 1143104 - LEDER (MILJØ- OG NATURVERNORGANISASJONER)
 • 1143103 - GENERALSEKRETÆR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER)
 • 1143101 - DIREKTØR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER)
 • 1142110 - ANDRE NESTLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORG.)
 • 1142109 - FØRSTE NESTLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORG.)
 • 1142108 - LEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJONER OG ØKONOMISKE INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1142107 - GENERALSEKRETÆR (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJON)
 • 1142102 - FAGFORENINGSLEDER
 • 1142101 - DIREKTØR (ØKONOMISK INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1141101 - GENERALSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1120127 - KONTORSJEF (ASSISTERENDE RÅDMANN)
 • 1120115 - RÅDMANN
 • 0113116 - FORSVARSSJEF
 • 0113121 - SJEF HÆREN
 • 0113122 - SJEF SJØFORSVARET
 • 0113123 - SJEF LUFTFORSVARET
 • 0113124 - SJEF HEIMEVERNET
 • 1227291 - ETATSLEDER (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 1141102 - LEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141108 - PARTILEDER
 • 1141109 - NESTLEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1142103 - FORBUNDSLEDER
 • 1210108 - LUFTFARTSDIREKTØR
 • 1210110 - SPORVEISDIREKTØR
 • 1210114 - KRAFTVERKSDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210115 - SJØFARTSDIREKTØR
 • 1210118 - TRYGDEDIREKTØR
 • 1210119 - VETERINÆRDIREKTØR
 • 1210131 - HOTELLDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210136 - POSTDIREKTØR
 • 1210137 - JERNBANEDIREKTØR
 • 1210139 - SYKEHUSDIREKTØR
 • 1210154 - OLJEDIREKTØR
 • 1210156 - KINODIREKTØR
 • 1210161 - SKATTEDIREKTØR
 • 1210163 - UNIVERSITETSDIREKTØR
 • 1210164 - TOLLDIREKTØR
 • 1210166 - VEGDIREKTØR
 • 1210171 - GENERALDIREKTØR
 • 1210172 - HELSEDIREKTØR
 • 1210174 - KONKURRANSEDIREKTØR
 • 1210175 - KYSTDIREKTØR
 • 1210186 - LANDBRUKSDIREKTØR
 • 1210190 - HØGSKOLEDIREKTØR
 • 1210193 - VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTØR
 • 1210196 - RIKSREVISJONENS LEDER
 • 1210204 - SENTERLEDER
 • 1210213 - STEDLIG LEDER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210217 - HOTELLSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1224123 - LANDANSVARLIG DIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1228168 - SYKEHUSDIREKTØR
 • 1231123 - ØKONOMIDIREKTØR
 • 1231131 - KREDITTLEDER
 • 1231133 - KOMMUNALSJEF (ØKONOMI OG FINANS)
 • 1231134 - FYLKESDIREKTØR (ØKONOMI/ADMINISTRASJON)
 • 1231113 - PERSONAL-OG ØKONOMIDIREKTØR
 • 1232102 - PERSONALDIREKTØR
 • 1232111 - PERSONALLEDER
 • 1223120 - PRODUKSJONSLEDER (JERNBANEVERKET)
 • 1225141 - TRAFIKKDIREKTØR
 • 1235107 - INNKJØPSLEDER
 • 1236106 - IT-DIREKTØR
 • 1236109 - IT-LEDER
 • 1236115 - FYLKESDIREKTØR (FYLKESKOMMUNE, IKT)
 • 1227176 - HELSE- OG SOSIALDIREKTØR
 • 1228166 - ENHETSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1229112 - LINJELEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226120 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1227111 - SKOLEDIREKTØR
 • 1227118 - UTDANNINGSDIREKTØR
 • 1210102 - LEDER (RENGJØRINGSBYRÅ - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210103 - LEDER (RENSERI - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210129 - REDAKTØR (ØVERSTE LEDER -OVER 9 ANSATTE)
 • 1210134 - BUTIKKLEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210144 - TRYKKERILEDER ( OVER 9 ANSATTE)
 • 1210182 - MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226120 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226121 - REGIONALLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226152 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226153 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1226154 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1227293 - POLITIDIREKTØR
 • 1228131 - SKOLELEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1229109 - MUSEUMSDIREKTØR
 • 1229112 - LINJELEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER - OVER 9 ANSATTE)
 • 2130155 - IT-TEAMLEDER
 • 2512142 - HR-LEDER
 • 0113121 - SJEF HÆREN
 • 0113122 - SJEF SJØFORSVARET
 • 0113123 - SJEF LUFTFORSVARET
 • 0113124 - SJEF HEIMEVERNET
 • 1227291 - ETATSLEDER (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 1141102 - LEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141108 - PARTILEDER
 • 1142103 - FORBUNDSLEDER
 • 1210108 - LUFTFARTSDIREKTØR
 • 1210110 - SPORVEISDIREKTØR
 • 1210114 - KRAFTVERKSDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210115 - SJØFARTSDIREKTØR
 • 1210118 - TRYGDEDIREKTØR
 • 1210119 - VETERINÆRDIREKTØR
 • 1210131 - HOTELLDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210136 - POSTDIREKTØR
 • 1210139 - SYKEHUSDIREKTØR
 • 1210154 - OLJEDIREKTØR
 • 1210156 - KINODIREKTØR
 • 1210161 - SKATTEDIREKTØR
 • 1210163 - UNIVERSITETSDIREKTØR
 • 1210164 - TOLLDIREKTØR
 • 1210166 - VEGDIREKTØR
 • 1210172 - HELSEDIREKTØR
 • 1232115 - HR-DIREKTØR
 • 1232116 - KOMMUNALSJEF (HR)
 • 1232117 - FYLKESDIREKTØR (HR)
 • 1227296 - KOMMUNALSJEF (HELSE OG SOSIAL)
 • 1232116 - KOMMUNALSJEF (HR)
 • 1227299 - KOMMUNALSJEF (KULTUR)
 • 1227292 - KOMMUNALSJEF (STRATEGI-OG PLANLEGGING)
 • 1227298 - KOMMUNALSJEF (TEKNISK SEKTOR)
 • 1227297 - KOMMUNALSJEF (UTDANNING,OPPVEKST)
 • 1231133 - KOMMUNALSJEF (ØKONOMI OG FINANS)
 • 1221129 - AVDELINGSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.)
 • 1227301 - AVDELINGSDIREKTØR (AV FAGAVDELING, FYLKESMANN/STATSFORVALTER)
 • 1222158 - AVDELINGSDIREKTØR (AVIS)
 • 1222119 - AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 1223109 - AVDELINGSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 1226144 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226145 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1234102 - INFORMASJONSDIREKTØR
 • 1110120 - PARLAMENTARISK LEDER
 • 1227303 - FYLKESDIREKTØR (FYLKESKOMMUNER, FAGAVDELING)
 • 1227302 - AVDELINGSLEDER (I FAGAVDELING, FYLKESMANN/STATSFORVALTER)
 • 1226149 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226150 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1227268 - REGIONDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1239119 - FYLKESDIREKTØR (FYLKESKOMMUNE, EIENDOM)
 • 1233104 - SALGSDIREKTØR
 • 1234109 - MARKEDSDIREKTØR
 • 1234112 - MARKEDSFØRINGSDIREKTØR
 • 1235110 - OPPLAGSDIREKTØR
 • 1234110 - INFORMASJONSLEDER
 • 1234115 - FYLKESDIREKTØR (KOMMUNIKASJON)
 • 1222130 - TEKNISK DIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1225140 - PERSONTRAFIKKDIREKTØR (TRANSPORT)
 • 1228102 - REKTOR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1120151 - ASSISTERENDE FYLKESMANN/STATSFORVALTER
 • 1210128 - REKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.