Image
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Yrkesbeskrivelse

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Rollen og oppgavene til en leder kan variere mye fra bedrift til bedrift – og fra nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakere har lederansvar, og blant disse finner vi ledere på alle nivå. 

Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for lederen kan være:

 • ha det overordnede ansvaret for bedriften eller virksomheten
 • fremstå som bedriftens ansikt utad
 • ansvar for at bedriften går godt
 • ansvar for sine medarbeidere og at de trives på jobb
 • ansvar for at bedriften følger de lover og regler den plikter å følge
 • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
 • planlegge budsjettet og overholde det
 • sørge for at bedriften fører godt regnskap  

Som leder kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Du kan være leder på mange nivåer. I en stor bedrift vil det ofte finnes ulike ledere med ulike ansvarsområder. Disse vil fungere som mellomleder,  prosjektleder, personalleder eller lignende.

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du har som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, jus, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, kommunikasjon, forskning, – eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.

Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet.

En leder må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr. Som leder må du være brennende opptatt av at bedriften eller organisasjonen skal lykkes. Videre må du være opptatt av dine medarbeidere og deres utvikling. 

Hvor jobber ledere ?

Ledere finner vi overalt, både i det offentlige og i det private næringsliv, i små og store bedrifter, og på en rekke forskjellige nivåer innad i bedriftene.

Personlige egenskaper

Som leder må du ha evnen til å lede andre, ta beslutninger og inspirere dine ansatte til å gjøre en best mulig innsats. Du må være god til å samarbeide og kunne kommunisere godt med både medarbeiderne dine og for eksempel investorer, politikere og media. 

Utdanning

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner.

Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse. Mange ledere har dessuten økonomisk eller administrativ utdannelse.

Det finnes også en rekke tilbud til lederutdannelse utenfor de vanlige utdanningsinstitusjonene, eksempelvis i Forsvaret og gjennom politiske partier.

Etter- og videreutdanning

Det tilbys en rekke muligheter for etter- og videreutdanning for ledere. Både universiteter, høgskoler og andre institusjoner tilbyr dette.

Se kurs- og etterutdanningstilbud hos organisasjonen Lederne

Hva er de vanligste utdanningene for ledere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Leder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1310101 - DAGLIG LEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1310103 - STYRELEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1222118 - AVDELINGSLEDER (INDUSTRI)
 • 1210203 - DAGLIG LEDER (ØVERSTE LEDER I BEDRIFT MED OVER 9 ANSATTE)
 • 1210212 - STYRELEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1313103 - DAGLIG LEDER (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227153 - AVDELINGSLEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227169 - EKSPEDISJONSLEDER
 • 1227274 - ENHETSLEDER (BARNEVERN)
 • 1227276 - ENHETSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1227267 - ENHETSLEDER (PLEIE- OG OMSORG)
 • 1227282 - ENHETSLEDER (SOSIALOMSORG)
 • 1227287 - ENHETSLEDER (UNDERVISNING)
 • 3431114 - ADMINISTRATIV LEDER
 • 3431132 - AVDELINGSLEDER (HJEMMETJENESTEN)
 • 3431121 - DRIFTSENTERLEDER (ADMINISTRASJON)
 • 3431131 - LEDER (BISTANDSARBEID)
 • 3431119 - PROSJEKTLEDER (BISTANDSARBEID)
 • 1222128 - AVDELINGSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1210162 - DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1223109 - AVDELINGSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223111 - AVDELINGSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223114 - AVDELINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223104 - DRIFTSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223101 - DRIFTSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1227183 - SEKSJONSSJEF (FAGAVDELING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1316103 - DAGLIG LEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227190 - AVDELINGSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1317111 - DAGLIG LEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317114 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317106 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSMEKLING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317113 - DAGLIG LEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317115 - DAGLIG LEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317112 - DAGLIG LEDER (FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317116 - DAGLIG LEDER (REKLAMEBYRÅ, FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317110 - DAGLIG LEDER (UTLEIE AV MASKINER OSV. TIL PERS.BRUK- FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317117 - LEDER (BORETTSLAG/BOLIGSAMEIE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317109 - LEDER (RENGJØRINGSBYRÅ - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317118 - LEDER/MEDLEM (FORSTANDERSKAP/REPRESENTANTSKAP MV. I BANK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227158 - SEKSJONSLEDER (FAGAVDELING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1237110 - UTVIKLINGSDIREKTØR
 • 1237108 - UTVIKLINGSSJEF
 • 1227151 - FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1210205 - NESTLEDER (I BEDRIFT MED OVER 9 ANSATTE)
 • 1223110 - PRODUKSJONSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222136 - AVDELINGSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1210148 - RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - IKKE HOTELLAVDELING)
 • 5132103 - ARBEIDSLEDER (OMSORGSARBEID)
 • 1228106 - BARNEHAGESJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1319123 - DAGLIG LEDER (REHABILITERING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1222120 - AVDELINGSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1210155 - KONSERNDIREKTØR
 • 1237103 - INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1319117 - BARNEHAGESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1318101 - LEDER (FRISØRSALONG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1221112 - AVDELINGSLEDER (PARK OG IDRETT)
 • 1229126 - AVDELINGSLEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 5139139 - ARBEIDSLEDER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT)
 • 1142108 - LEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJONER OG ØKONOMISKE INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1227245 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227188 - FAGDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1120115 - RÅDMANN
 • 1222101 - LEDER FOR SUPERVISORS (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1210183 - VAREHUSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1221104 - AVDELINGSLEDER (SKOGBRUK)
 • 1210143 - KLINIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1227289 - DIREKTØR(OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1222133 - AVDELINGSSJEF (BERGVERK)
 • 1221107 - AVDELINGSLEDER (FISKE)
 • 1228108 - STYRER (HELSEINSTITUSJON)
 • 1222121 - AVDELINGSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222145 - AVDELINGSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1227157 - TEKNISK SJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 9320112 - SKIFTLEDER (PAKKING)
 • 1223105 - FAGSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1317105 - DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227139 - KULTURSJEF
 • 3460135 - KLUBBLEDER (FRITIDSKLUBB)
 • 1228152 - AVDELINGSLEDER (ARBEIDSTRENINGSBEDRIFT)
 • 1142107 - GENERALSEKRETÆR (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJON)
 • 1143103 - GENERALSEKRETÆR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER)
 • 1143108 - GENERALSEKRETÆR (INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1141101 - GENERALSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1210202 - DAGLIG LEDER (REISEBYRÅ - OVER 9 ANSATTE)
 • 1142101 - DIREKTØR (ØKONOMISK INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1142102 - FAGFORENINGSLEDER
 • 1312115 - DAGLIG LEDER (VANN, AVLØP - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1143106 - ORGANISASJONSLEDER
 • 1317104 - DIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319119 - DAGLIG LEDER (KULTURELL TJENESTEYTING OG SPORT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314111 - DAGLIG LEDER (ENGROS - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET))
 • 1319122 - DAGLIG LEDER (OPPLÆRINGSKONTOR - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312109 - DAGLIG LEDER (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315101 - RESTAURANTSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1142109 - FØRSTE NESTLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORG.)
 • 1210199 - DAGLIG LEDER (DETALJHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 1222108 - AVDELINGSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1239116 - PLANLEGGINGSSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227152 - ETATSJEF (OMSORGSTJENESTER FOR BARN)
 • 1227135 - KOMMUNALDIREKTØR
 • 1222146 - AVDELINGSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1231103 - ADMINISTRASJONSDIREKTØR
 • 1210214 - ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210120 - ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210216 - ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTØR
 • 1210178 - ARBEIDSDIREKTØR
 • 1210215 - ASSISTERENDE ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210150 - ASSISTERENDE DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210179 - ASSISTERENDE FISKERIDIREKTØR
 • 1210187 - ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR
 • 1227210 - ASSISTERENDE SJØFARTSDIREKTØR
 • 1221129 - AVDELINGSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.)
 • 1222158 - AVDELINGSDIREKTØR (AVIS)
 • 1222119 - AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 1226144 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226145 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1228120 - AVDELINGSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228160 - AVDELINGSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1224108 - AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL)
 • 1221108 - AVDELINGSDIREKTØR (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1225160 - AVDELINGSDIREKTØR (MARITIM)
 • 1224131 - AVDELINGSDIREKTØR (RESTAURANT)
 • 1228174 - AVDELINGSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228175 - AVDELINGSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1225101 - AVDELINGSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1228121 - AVDELINGSDIREKTØR (UNDERVISNING)
 • 1224107 - AVDELINGSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1221130 - AVDELINGSDIREKTØR AKVAKULTUR MV.
 • 1224126 - AVDELINGSDIREKTØR HOTELL
 • 1224132 - AVDELINGSDIREKTØR RESTAURANT
 • 1221122 - AVDELINGSDIREKTØR SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1210101 - BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210117 - BIBLIOTEKSDIREKTØR
 • 1225142 - BILTRAFIKKDIREKTØR
 • 1227270 - BYDELSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1210121 - BØRSDIREKTØR
 • 1229119 - DIREKTØR (ARKIV)
 • 1312107 - DIREKTØR (BERGVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1313102 - DIREKTØR (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311105 - DIREKTØR (FISKE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224128 - DIREKTØR (HOTELL)
 • 1315105 - DIREKTØR (HOTELL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1143101 - DIREKTØR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER)
 • 1310102 - DIREKTØR (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312108 - DIREKTØR (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311106 - DIREKTØR (JORDBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210173 - DIREKTØR (JUSTERVESENET)
 • 1318110 - DIREKTØR (PERSONLIG TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1318109 - DIREKTØR (RENOVASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315112 - DIREKTØR (RESTAURANT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224135 - DIREKTØR (RESTAURANT)
 • 1311104 - DIREKTØR (SKOGBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312104 - DIREKTØR (VANN- OG KRAFTVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314105 - DIREKTØR (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227235 - DIREKTØR FOR HAVARIKOMMISJONEN FOR SIVIL LUFTFART
 • 1225107 - DISTRIKTSDIREKTØR (TRANSPORT/KOMMUNIKASJON)
 • 1221133 - DIVISJONSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.)
 • 1223116 - DIVISJONSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1228134 - DIVISJONSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228164 - DIVISJONSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1222113 - DIVISJONSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1221115 - DIVISJONSDIREKTØR (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1222150 - DIVISJONSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1227226 - DIVISJONSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1222149 - DIVISJONSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1228182 - DIVISJONSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228181 - DIVISJONSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1225147 - DIVISJONSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1228135 - DIVISJONSDIREKTØR (UNDERVISNING)
 • 1224116 - DIVISJONSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1221134 - DIVISJONSDIREKTØR AKVAKULTUR MV.
 • 1221124 - DIVISJONSDIREKTØR SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1236108 - DRIFTSDIREKTØR (EDB)
 • 1224124 - DRIFTSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1236112 - EDB-DIREKTØR
 • 1226114 - EIENDOMSDIREKTØR
 • 1233107 - EKSPORTDIREKTØR
 • 1224120 - ETABLERINGSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1210180 - FENGSELSDIREKTØR
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1210191 - FINANSTILSYNSDIREKTØR
 • 1210125 - FISKERIDIREKTØR
 • 1229110 - FJERNSYNSDIREKTØR
 • 1210159 - FORLAGSDIREKTØR
 • 1225145 - FORRETNINGSDIREKTØR (POSTEN)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1314106 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210127 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210201 - DAGLIG LEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226146 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210200 - DAGLIG LEDER (ENGROSHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210209 - DAGLIG LEDER (HÅNDVERKSBEDRIFT - OVER 9 ANSATTE)
 • 3480128 - DAGLIG LEDER (MENIGHET)
 • 1319125 - DAGLIG LEDER (UNDERVISNINGSVIRKSOMHET - PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE))
 • 5139129 - ARBEIDSLEDER (VEKSTBEDRIFT)
 • 1210151 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR
 • 1222141 - DRIFTSLEDER (OLJEVIRKSOMHET, BERGVERK)
 • 3433106 - DRIFTSLEDER (HUSØKONOM)
 • 1222112 - DRIFTSLEDER (INDUSTRI)
 • 1222165 - DRIFTSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1225139 - DRIFTSLEDER (LUFTHAVN)
 • 7141110 - DRIFTSLEDER (MALER)
 • 4142101 - DRIFTSLEDER (POSTKONTOR)
 • 9160115 - DRIFTSLEDER (RENOVASJON)
 • 8332115 - DRIFTSLEDER (SKIHEIS)
 • 5163111 - DRIFTSLEDER (VAKTMESTER)
 • 1236113 - DRIFTSLEDER IT
 • 1228155 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228158 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228170 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESSTER)
 • 1228171 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1221131 - AVDELINGSSJEF (AKVAKULTUR MV.)
 • 1222157 - AVDELINGSSJEF (AVIS)
 • 5221102 - AVDELINGSSJEF (BUTIKK)
 • 1226129 - AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 3412109 - AVDELINGSSJEF (FORSIKRING)
 • 1228162 - AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228133 - AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1224115 - AVDELINGSSJEF (HOTELL)
 • 1222144 - AVDELINGSSJEF (INDUSTRI)
 • 1236114 - AVDELINGSSJEF (IT)
 • 1221114 - AVDELINGSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1227228 - AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227108 - AVDELINGSSJEF (POLITI)
 • 1225103 - AVDELINGSSJEF (POST)
 • 1224133 - AVDELINGSSJEF (RESTAURANT, OVER 9 ANSATTE)
 • 1228179 - AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228178 - AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1225102 - AVDELINGSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1228132 - AVDELINGSSJEF (UNDERVISNING)
 • 1224114 - AVDELINGSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1229101 - AVDELINGSSJEF (VASKERI)
 • 1221132 - AVDELINGSSJEF AKVAKULTUR MV.
 • 1224127 - AVDELINGSSJEF HOTELL
 • 1224134 - AVDELINGSSJEF RESTAURANT
 • 1221123 - AVDELINGSSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1227159 - POLITIAVDELINGSSJEF
 • 5121108 - INTERNATLEDER
 • 1227150 - ASSISTERENDE FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1221137 - FAGSJEF (AKVAKULTUR MV)
 • 1222156 - FAGSJEF (AVIS)
 • 3418125 - FAGSJEF (BANK)
 • 1222122 - FAGSJEF (BERGVERK)
 • 3411119 - FAGSJEF (FINANS)
 • 3412144 - FAGSJEF (FORSIKRING)
 • 1222124 - FAGSJEF (INDUSTRI)
 • 1221106 - FAGSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 2412108 - FAGSJEF (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1222123 - FAGSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1226134 - FAGSJEF (METEOROLOGISK INSTITUTT)
 • 2413109 - FAGSJEF (NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2413124 - FAGSJEF (NAUTIKK, OFFENTLIG ADM.)
 • 1222125 - FAGSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 2411114 - FAGSJEF (SAMFUNNSVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2142107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147119 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2146107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2147118 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI)
 • 2144135 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2413108 - FAGSJEF (TEKNISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1225117 - FAGSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 2411113 - FAGSJEF (ØKONOMISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1221138 - FAGSJEF INNEN AKVAKULTUR MV.
 • 1221126 - FAGSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1226139 - AVDELINGSLEDER (ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING)
 • 1229106 - AVDELINGSLEDER (ANNEN SOSIAL OG PERSONLIG TJENESTETRING)
 • 5139138 - AVDELINGSLEDER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT)
 • 5139137 - AVDELINGSLEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT)
 • 1222154 - AVDELINGSLEDER (AVIS)
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 3320103 - AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE)
 • 1222127 - AVDELINGSLEDER (BERGVERKSDRIFT)
 • 3493107 - AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK)
 • 5221101 - AVDELINGSLEDER (BUTIKK)
 • 1226140 - AVDELINGSLEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET)
 • 1226122 - AVDELINGSLEDER (EIENDOMSDRIFT)
 • 5224106 - AVDELINGSLEDER (ENGROS- FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 1224122 - AVDELINGSLEDER (ENGROS)
 • 1228113 - AVDELINGSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1228161 - AVDELINGSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1224104 - AVDELINGSLEDER (HOTELL)
 • 1229131 - AVDELINGSLEDER (HUMANITÆR ORG.)
 • 1229122 - AVDELINGSLEDER (INTERESSEORGANISASJON - OVER 9 ANSATTE)
 • 1221111 - AVDELINGSLEDER (JORDBRUK)
 • 1229132 - AVDELINGSLEDER (MUSEUM)
 • 1222161 - AVDELINGSLEDER (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 1229125 - AVDELINGSLEDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3414114 - AVDELINGSLEDER (REISELIV)
 • 1224103 - AVDELINGSLEDER (RESTAURANT)
 • 1224111 - AVDELINGSLEDER (RESTAURATØR)
 • 1228177 - AVDELINGSLEDER (SOSIALTJENESTER)
 • 1228176 - AVDELINGSLEDER (SOSIALTJENESTER)
 • 1228149 - AVDELINGSLEDER (SYKEHUS)
 • 7243108 - AVDELINGSLEDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON)
 • 1225131 - AVDELINGSLEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 8141129 - AVDELINGSLEDER (TREVARE)
 • 1228114 - AVDELINGSLEDER (UNDERVISNING)
 • 1225144 - BANEREGIONSJEF
 • 1239112 - REGIONSJEF
 • 1229128 - REGIONSJEF (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 1222155 - PRODUKSJONSSJEF (AVIS)
 • 1222166 - PRODUKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 1222110 - PRODUKSJONSSJEF (INDUSTRI)
 • 1221110 - PRODUKSJONSSJEF (JORDBRUK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1222170 - PRODUKSJONSSJEF (KJØTTINDUSTRI)
 • 1229124 - PRODUKSJONSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 1222104 - PRODUKSJONSSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222167 - PRODUKSJONSSJEF (PAKKERI)
 • 1229136 - PRODUKSJONSSJEF (TEATER)
 • 1222168 - PRODUKSJONSSJEF (TRYKKERI)
 • 1224118 - PRODUKSJONSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1227155 - UNDERDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1239101 - UNDERDIREKTØR (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 5164105 - VAKTSJEF
 • 1223123 - PROSJEKTSTYRINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222159 - PRODUKSJONSDIREKTØR (AVIS)
 • 1222111 - PRODUKSJONSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222164 - SEKSJONSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1225130 - STASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1227265 - STASJONSSJEF /ASSISTERENDE SEKTORSJEF
 • 1225116 - STASJONSTEKNISK SJEF (KOMMUNIKASJON)
 • 1227116 - STATSSKOGSJEF
 • 2352113 - STUDIESJEF (FLERE ENN 3 MEDARBEIDERE)
 • 1210116 - SYKEHUSSJEF
 • 1228139 - SYKEPLEIESJEF
 • 1236104 - SYSTEMSJEF
 • 1231128 - TAKSTSJEF
 • 1319104 - TEATERSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210104 - TEATERSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 2144117 - TEGNESJEF (ELEKTRONIKK)
 • 2145118 - TEGNESJEF (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144159 - TEGNESJEF (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 1223107 - TEKNISK SJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 3413107 - TEKNISK SJEF (EIENDOM/BOLIGSALG)
 • 1222131 - TEKNISK SJEF (INDUSTRI)
 • 3113139 - TEKNISK SJEF (KONTORMASKINER)
 • 3119153 - TEKNISK SJEF (MØBELPRODUKSJON)
 • 3116117 - TEKNISK SJEF (OLJE)
 • 1225138 - TEKNISK SJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225129 - TELESJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225157 - TERMINALSJEF (SPEDISJON)
 • 1225128 - TERMINALSJEF (TRANSPORT)
 • 1227156 - TILTAKSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 5112103 - TOGSJEF
 • 1227174 - TOLLDISTRIKTSSJEF
 • 1227266 - TOLLSTEDSJEF
 • 1225135 - TRAFIKKSJEF
 • 1235109 - TRANSPORTSJEF
 • 1227102 - TRYGDESJEF
 • 1227140 - TURISTSJEF
 • 3213110 - TØMMERSJEF
 • 1223112 - UTBYGGINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1226106 - UTLÅNSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1227263 - UTRYKNINGSPOLITISJEF
 • 2523106 - UTRYKNINGSSJEF (POLITI)
 • 3491140 - UTVIKLINGSSJEF (AVIS)
 • 1317103 - VALUTASJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1231129 - VALUTASJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1312110 - VANNVERKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210111 - VANNVERKSSJEF (PRIVAT) (OVER 9 ANSATTE)
 • 1227164 - VARABRANNSJEF
 • 1314107 - VAREHUSSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1223118 - VEDLIKEHOLDSSJEF
 • 1223115 - VEDLIKEHOLDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222129 - VEDLIKEHOLDSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222148 - VEDLIKEHOLDSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222147 - VEDLIKEHOLDSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 1225146 - VEDLIKEHOLDSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1223113 - VEGSJEF
 • 1232104 - VELFERDSSJEF
 • 1222107 - VERFTSSJEF
 • 1239107 - VERKSTEDSJEF
 • 1210211 - VISEKONSERNSJEF
 • 1228111 - VOKSENOPPLÆRINGSSJEF
 • 2112106 - VÆRVARSLINGSSJEF
 • 1231130 - ØKONOMISJEF
 • 5223102 - ABONNEMENTSELGER
 • 1233101 - ABONNEMENTSJEF
 • 3415111 - ACCOUNT MANAGER
 • 1233106 - AKKVISISJONSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1228118 - AMBULANSESJEF
 • 1142110 - ANDRE NESTLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORG.)
 • 7126108 - ANLEGGSLEDER
 • 1231126 - ADMINISTRASJONSSJEF
 • 1225123 - ADMINISTRASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1233102 - ANNONSESJEF
 • 1232105 - ARBEIDSMILJØSJEF
 • 7126101 - ARBEIDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1239102 - ARKIVSJEF
 • 1229130 - ARRANGEMENTSSJEF (KULTURARRANGEMENT)
 • 1229123 - ARRANGEMENTSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 2554110 - ASSISTERENDE BALLETTSJEF
 • 1226117 - ASSISTERENDE BANKSJEF
 • 1314108 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210197 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1227278 - ASSISTERENDE ETATSJEF (ELDREOMSORG)
 • 1227275 - ASSISTERENDE ETATSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1227196 - ASSISTERENDE ETATSJEF (OMSORGSTJENESTER FOR BARN)
 • 1227281 - ASSISTERENDE ETATSJEF (SOSIALOMSORG)
 • 1227286 - ASSISTERENDE ETATSJEF (UTDANNING OG UNDERVISNING)
 • 1231125 - ASSISTERENDE FORVALTNINGSSJEF
 • 1227149 - ASSISTERENDE FYLKESARBEIDSSJEF
 • 1227195 - ASSISTERENDE FYLKESHELSESJEF
 • 1227208 - ASSISTERENDE FYLKESSYKEHUSSJEF
 • 5122111 - ASSISTERENDE KJØKKENSJEF
 • 1210149 - ASSISTERENDE KRINGKASTINGSSJEF
 • 1225150 - ASSISTERENDE SJEFFLYGELEDER
 • 2545106 - ASSISTERENDE SJEFSPSYKOLOG
 • 3221116 - ASSISTERENDE SJEFSTRÅLETERAPEUT
 • 1228119 - ASSISTERENDE SJEFSYKEPLEIER
 • 1319102 - ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228140 - ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226116 - AVDELINGSBANKSJEF
 • 2554108 - BALLETTSJEF
 • 1225122 - BANESERVICESJEF
 • 1225121 - BANESJEF
 • 1226108 - BANKSJEF
 • 1319107 - BARNEHAGESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210207 - BARNEHAGESJEF (OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228151 - BARNEVERNSSJEF
 • 5123120 - BARSJEF
 • 1222109 - BASESJEF
 • 1225104 - BEFRAKTNINGSSJEF (REDERI)
 • 1229117 - BIBLIOTEKSJEF
 • 8323112 - BILSJEF (LASTEBIL OG VOGNTOG)
 • 1225105 - BILTILSYNSSJEF
 • 1226142 - BOLIGSJEF (EIENDOMSDRIFT)
 • 1227182 - BOLIGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 3431117 - BOLIGUTLEIESJEF
 • 3414115 - BOOKINGSJEF (REISELIV)
 • 1222139 - BORESJEF
 • 1227120 - BRANNSJEF
 • 1227269 - BRIGADESJEF (BRANN- OG FEIERVESEN)
 • 1225106 - BUDSJEF
 • 1231104 - BUDSJETTSJEF
 • 1224121 - BUTIKKSJEF (BUTIKKJEDE)
 • 1314102 - BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210106 - BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1223106 - BYGGESJEF
 • 1223108 - BYGNINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1227168 - BYGNINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227214 - BYPLANSJEF
 • 1227103 - BYRÅSJEF
 • 1236101 - DATASJEF
 • 4131126 - DELESJEF
 • 1226102 - DEPOTSJEF
 • 1239113 - DESIGNSJEF
 • 3491124 - DESKSJEF
 • 5122101 - DIETTKJØKKENSJEF
 • 1226103 - DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1235102 - DISTRIBUSJONSSJEF
 • 1227104 - DISTRIKTSARBEIDSSJEF
 • 1226115 - DISTRIKTSBANKSJEF
 • 1229127 - DISTRIKTSSJEF (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 1226126 - DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1317101 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1226125 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE)
 • 3449101 - DISTRIKTSSJEF (JUSTERVESENET)
 • 1227246 - DISTRIKTSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1222140 - DISTRIKTSSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1227105 - DISTRIKTSSJEF (TOLL)
 • 1225120 - DISTRIKTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1224119 - DISTRIKTSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1221135 - DIVISJONSSJEF (AKVAKULTUR MV.)
 • 1223117 - DIVISJONSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1226131 - DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1228136 - DIVISJONSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228165 - DIVISJONSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1222151 - DIVISJONSSJEF (INDUSTRI)
 • 1221116 - DIVISJONSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1222153 - DIVISJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1227227 - DIVISJONSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1222152 - DIVISJONSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1228183 - DIVISJONSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228184 - DIVISJONSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1225148 - DIVISJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1228137 - DIVISJONSSJEF (UNDERVISNING)
 • 1224117 - DIVISJONSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1221136 - DIVISJONSSJEF AKAVKULTUR MV.
 • 1221125 - DIVISJONSSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 3431134 - DRIFTSSJEF (ADMINISTRASJON)
 • 1236102 - DRIFTSSJEF (EDB)
 • 5163132 - DRIFTSSJEF (IDRETTSANLEGG)
 • 5122125 - DRIFTSSJEF (KANTINE)
 • 1221119 - DRIFTSSJEF (KJØTTPRODUKSJON)
 • 1226137 - DRIFTSSJEF (RENHOLD)
 • 1229121 - DRIFTSSJEF (RENOVASJON)
 • 1225119 - DRIFTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1229102 - DRIFTSSJEF (VASKERI - OVER 9 ANSATTE)
 • 4223102 - DROSJESENTRALVAKTSJEF
 • 1236107 - EDB-SJEF
 • 1226113 - EIENDOMSSJEF
 • 1225152 - EIENDOMSSJEF (JERNBANE)
 • 1227215 - EKSPEDISJONSSJEF
 • 1233103 - EKSPORTSJEF
 • 1227279 - ELDREOMSORGSSJEF
 • 1228169 - ELDREOMSORGSSJEF
 • 1312105 - EL-VERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210123 - EL-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1225118 - ENERGISJEF (JERNBANEVERKET)
 • 1226132 - ENGASJEMENTSSJEF (BANK)
 • 1227280 - ETATSJEF (ELDREOMSORG)
 • 1227277 - ETATSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1227283 - ETATSJEF (SOSIALOMSORG)
 • 1227288 - ETATSJEF (UTDANNING OG UNDERVISNING)
 • 1312106 - E-VERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210126 - E-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1221118 - FABRIKKSJEF (FISKEFORPRODUKSJON)
 • 1222160 - FABRIKKSJEF (INDUSTRI)
 • 2142128 - FABRIKKUTBYGGINGSSJEF
 • 1227181 - FAGOPPLÆRINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1225126 - FARTØYSJEF
 • 5221135 - FERSKVARESJEF (BUTIKK)
 • 1226104 - FILIALSJEF (BANK)
 • 1227216 - FILMKONTROLLSJEF
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1227194 - FISKERIOPPSYNSSJEF
 • 1227233 - FISKERISJEF
 • 4133105 - FLYTRAFIKKVAKTSJEF
 • 1226105 - FONDSSJEF
 • 2512106 - FORHANDLINGSSJEF
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 1234111 - FORMIDLINGSSJEF (OFFENTLIG FORMIDLING)
 • 5122104 - FORPLEININGSJEF (STUERT)
 • 1226111 - FORRETNINGSOMRÅDEBANKSJEF
 • 1226123 - FORSIKRINGSSJEF
 • 1237101 - FORSKNINGSSJEF (STØTTEFUNKSJON)
 • 0113116 - FORSVARSSJEF
 • 1225125 - FORTOLLINGSSJEF
 • 1231106 - FORVALTNINGSSJEF
 • 4133146 - FRAKTSJEF (LUFTFART)
 • 1227167 - FRITIDSSJEF
 • 1227217 - FYLKESARBEIDSSJEF
 • 1227171 - FYLKESBARNEVERNSJEF
 • 1227220 - FYLKESBIBLIOTEKSJEF
 • 1227221 - FYLKESBYGGESJEF
 • 1227222 - FYLKESFORSYNINGSSJEF
 • 1227179 - FYLKESHELSESJEF
 • 1227178 - FYLKESJORDSJEF
 • 1227177 - FYLKESJORDSKIFTESJEF
 • 1227121 - FYLKESKARTSJEF
 • 1227107 - FYLKESKONTORSJEF
 • 1227122 - FYLKESKULTURSJEF
 • 1227123 - FYLKESLANDBRUKSSJEF
 • 1227198 - FYLKESMILJØVERNSJEF
 • 1232109 - FYLKESPERSONALSJEF
 • 1227126 - FYLKESSKATTESJEF
 • 1227127 - FYLKESSKOGSJEF
 • 1227128 - FYLKESSKOLESJEF
 • 1227129 - FYLKESSYKEHUSSJEF
 • 1227131 - FYLKESTRAFIKKSJEF
 • 1210170 - GASSVERKSJEF
 • 1227134 - GENERALPLANSJEF
 • 1225134 - GODSSJEF
 • 1222115 - GRUVESJEF
 • 1226127 - HAVARISJEF (FORSIKRING)
 • 1210157 - HAVNESJEF
 • 1227166 - HELSESJEF
 • 1232107 - HOFFSJEF
 • 1315106 - HOTELLSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1235101 - IMPORTSJEF
 • 1234108 - INFORMASJONSSJEF
 • 1227272 - INKASSOSJEF (KOMMUNAL VIRKSOMHET)
 • 1226124 - INKASSOSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1235104 - INNKJØPSSJEF
 • 1231102 - INNSKUDDSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210208 - INSTITUSJONSSJEF (SYKEHJEM OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1237104 - INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1236105 - IT-SJEF
 • 1227175 - JORDBRUKSSJEF
 • 5111117 - KABINSJEF
 • 2148102 - KARTSJEF
 • 1210167 - KARTVERKSSJEF
 • 1229115 - KINOSJEF
 • 1224109 - KJEDESJEF (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 5122109 - KJØKKENSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 1224112 - KJØKKENSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1319116 - KLINIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1227251 - KLINIKKSJEF (STATLIG VIRKSOMHET)
 • 1228148 - KLINIKKSJEF (SYKEHUS)
 • 1227163 - KOMMUNEPLANSJEF
 • 1234114 - KOMMUNIKASJONSSJEF
 • 3349126 - KONFERANSESJEF (KURS, FAGKONFERANSER OL.)
 • 1231118 - KONSERNREGNSKAPSSJEF
 • 1210133 - KONSERNSJEF
 • 1120127 - KONTORSJEF (ASSISTERENDE RÅDMANN)
 • 3418133 - KONTORSJEF (BANK)
 • 1143105 - KONTORSJEF (HUMANITÆRE ORGANISASJONER, MINST 5 MEDARBEIDERE)
 • 1227187 - KONTORSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET, MINST 5 MEDARBEIDERE)
 • 1231132 - KONTORSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 2512137 - KONTORSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 1227244 - KONTROLLSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 7432112 - KOSTYMESJEF
 • 1312101 - KRAFTVERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1231122 - KREDITTSJEF
 • 1227262 - KRIMINALPOLITISENTRALSJEF
 • 1210107 - KRINGKASTINGSSJEF
 • 1229129 - KULTURHUSSJEF
 • 3152131 - KVALITETSSJEF
 • 1237102 - LABORATORIESJEF
 • 1235105 - LAGERSJEF
 • 1227161 - LANDBRUKSSJEF
 • 1228153 - LEGEVAKTSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227199 - LIGNINGSSJEF
 • 1225109 - LINJETEKNISK SJEF (KOMMUNIKASJON)
 • 1235108 - LOGISTIKKSJEF
 • 1225110 - LUFTHAVNSJEF
 • 1225111 - LUFTTRAFIKKSJEF
 • 1232114 - LØNNINGSSJEF
 • 1225133 - MARITIM SJEF
 • 1234103 - MARKEDSFØRINGSSJEF
 • 1234113 - MARKEDSSJEF
 • 1234104 - MARKETINGSJEF
 • 3141113 - MASKINSJEF (SKIP)
 • 1235111 - MATERIALADMINISTRASJONSSJEF
 • 2519131 - MERKEVARESJEF
 • 1227146 - MILJØVERNSJEF
 • 2413123 - MILJØVERNSJEF PÅ SVALBARD
 • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222126 - NETTSJEF (KRAFTFORSYNING)
 • 1229111 - NYHETSSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1227144 - NÆRINGSSJEF
 • 1226110 - OMRÅDEBANKSJEF
 • 1222132 - OMRÅDESJEF (INDUSTRI)
 • 1223119 - OMRÅDESJEF (JERNBANEVERKET)
 • 1225112 - OMRÅDESJEF (TRANSPORT)
 • 1210135 - OPERASJEF
 • 3422125 - OPERASJONSSJEF (BEFRAKTNING)
 • 3432131 - OPPGJØRSSJEF (EIENDOM/BOLIGSALG)
 • 1233108 - OPPLAGSJEF
 • 2352120 - OPPLÆRINGSSJEF (I BEDRIFTER)
 • 1221101 - OPPMÅLINGSSJEF (ADMINISTRATIV LEDELSE)
 • 2148110 - OPPMÅLINGSSJEF (FAGLIG OPERATIV)
 • 1227186 - OPPSYNSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1239115 - OPPSYNSSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228123 - OPPVEKSTSJEF
 • 1224106 - ORDRESJEF (VAREHANDEL)
 • 1232110 - ORGANISASJONSSJEF
 • 1229135 - ORKESTERSJEF
 • 1228143 - ORTOPEDITEKNISK SJEF
 • 1227247 - OVERVÅKNINGSSJEF (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 1227142 - PARK- OG IDRETTSSJEF
 • 1221103 - PARKSJEF
 • 1232103 - PERSONALSJEF
 • 1227200 - PLAN- OG ANLEGGSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227160 - PLAN- OG MILJØSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227185 - PLANLEGGINGSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 2147156 - PLANLEGGINGSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 1223103 - PLANSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1227184 - PLANSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1223102 - PLASS-SJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222102 - PLATTFORMSJEF
 • 1228107 - PLEIE- OG OMSORGSSJEF
 • 1227109 - POLITISTASJONSSJEF
 • 1225114 - POSTSJEF
 • 1210192 - POSTSPAREBANKSJEF
 • 1234106 - PRODUKTSJEF
 • 3491145 - PRODUKTSJEF (FORLAG)
 • 1236110 - PROGRAMMERINGSSJEF (RADIO/FJERNSYN)
 • 1229104 - PROGRAMSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3431127 - PROSJEKTSJEF (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER)
 • 1227201 - PROTOKOLLSJEF
 • 1234105 - PR-SJEF
 • 1231114 - RASJONALISERINGSSJEF
 • 3491135 - REDAKSJONSSJEF (AVIS)
 • 2551106 - REDAKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 4111106 - REFERENTSJEF
 • 1239109 - REGISTERSJEF
 • 1227256 - REGISTERSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF
 • 1227203 - REGULERINGSSJEF
 • 1227229 - REGULERINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227132 - REINDRIFTSSJEF
 • 1234107 - REKLAMESJEF
 • 1231116 - REMBURSJEF
 • 4222135 - RESEPSJONSSJEF (EKSKL. HOTEL)
 • 4222112 - RESEPSJONSSJEF (HOTELL)
 • 1224101 - RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - HOTELLAVDELING)
 • 1231127 - REVISJONSSJEF
 • 1227258 - REVISJONSSJEF (STATLIG FORVALTNING)
 • 1210140 - RIKSTEATERSJEF
 • 4133116 - RUTESJEF (VARETRANSPORT)
 • 1233105 - SALGSSJEF
 • 1227141 - SAMFERDSELSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1229120 - SEKSJONSSJEF (ARBEIDSTAKER-/ARBEIDSGIVERORGANISASJON - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226143 - SEKSJONSSJEF (FORSIKRING)
 • 1222163 - SEKSJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1227259 - SEKTORSJEF/ASSISTERENDE LEDER AV POLITISTYRKE
 • 1210122 - SENTRALBANKSJEF
 • 1224125 - SERVICESJEF (BILFORHANDLER)
 • 7241156 - SERVICESJEF (KONTORMASKINER)
 • 1239108 - SIKKERHETSSJEF
 • 1227205 - SIVILFORSVARSDISTRIKTSSJEF
 • 1227273 - SJEF (HELSE)
 • 1227147 - SJEF (HELSEINSTITUSJON)
 • 1227249 - SJEF (ØKOKRIM)
 • 3211104 - SJEFBIOINGENIØR
 • 3226116 - SJEFERGOTERAPEUT
 • 1225155 - SJEFFLYGELEDER
 • 2230118 - SJEFSHELSESØSTER/SJEFSHELSESYKEPLEIER
 • 2147150 - SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2146124 - SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2145130 - SJEFINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144154 - SJEFINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144116 - SJEFKONSTRUKTØR (ELEKTRONIKK)
 • 2143106 - SJEFKONSTRUKTØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2145117 - SJEFKONSTRUKTØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144155 - SJEFKONSTRUKTØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 1228141 - SJEFLEGE
 • 2545104 - SJEFPSYKOLOG
 • 1312102 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210132 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 2121103 - SJEFSAKTUAR
 • 2141103 - SJEFSARKITEKT
 • 3471127 - SJEFSDEKORATØR
 • 3431109 - SJEFSEKRETÆR
 • 3226109 - SJEFSFYSIOTERAPEUT
 • 2147162 - SJEFSINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 1227101 - SJEFSINGENIØR (KOMMUNAL ADMINISTRASJON)
 • 2142131 - SJEFSINGENIØR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 1239117 - SJEFSINSPEKTØR
 • 1225154 - SJEFSINSPEKTØR (JERNBANE)
 • 1223121 - SJEFSINSPEKTØR (JERNBANEVERKET)
 • 1227264 - SJEFSINSPEKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1239105 - SJEFSJURIST
 • 5122118 - SJEFSKOKK
 • 2149122 - SJEFSKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2141119 - SJEFSKONSULENT (ARKITEKT)
 • 2512114 - SJEFSKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2211119 - SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2130128 - SJEFSKONSULENT (DATA)
 • 2519115 - SJEFSKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2111106 - SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2114112 - SJEFSKONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2412117 - SJEFSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2113109 - SJEFSKONSULENT (KJEMI)
 • 2519110 - SJEFSKONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2121104 - SJEFSKONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2147136 - SJEFSKONSULENT (METALLURGI)
 • 2112107 - SJEFSKONSULENT (METEOROLOGI)
 • 2512117 - SJEFSKONSULENT (PERSONAL)
 • 2511107 - SJEFSKONSULENT (REVISJON)
 • 2212118 - SJEFSKONSULENT (SIVILAGRONOM)
 • 2142117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145122 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144156 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2122105 - SJEFSKONSULENT (STATISTIKK)
 • 2413118 - SJEFSKONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2541125 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2411116 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419116 - SJEFSKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2141110 - SJEFSLANDSKAPSARKITEKT
 • 1228101 - SJEFSLEGE
 • 3418109 - SJEFSMEGLER (BANK)
 • 3411117 - SJEFSMEGLER (FINANS)
 • 1226133 - SJEFSMETEOROLOG
 • 3221110 - SJEFSRADIOGRAF
 • 1228146 - SJEFSSYKEPLEIER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 3221106 - SJEFSTRÅLETERAPEUT
 • 1228103 - SJEFSYKEPLEIER
 • 2541133 - SJEFSØKONOM
 • 1226128 - SKADESJEF (FORSIKRING)
 • 1227170 - SKATTEREGNSKAPSSJEF
 • 1225151 - SKIPSTEKNISK SJEF
 • 1227241 - SKOGBRUKSSJEF
 • 1311102 - SKOGSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1221102 - SKOGSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227112 - SKOLESJEF
 • 1239118 - SONESJEF
 • 1227284 - SOSIALOMSORGSSJEF
 • 1228186 - SOSIALOMSORGSSJEF
 • 1227114 - SOSIALSJEF
 • 1227285 - SOSIALSJEF
 • 1231121 - SOUSSJEF (BANK)
 • 3411126 - SOUSSJEF (FINANS)
 • 3412150 - SOUSSJEF (FORSIKRING)
 • 1224110 - SOUSSJEF (HOTELL)
 • 1224105 - SOUSSJEF (RESTAURANT)
 • 3475140 - SPORTSJEF
 • 3116116 - STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG)
 • 1232112 - STABSSJEF
 • 1225132 - STASJONSSJEF (JERNBANE)
 • 5161113 - STASJONSSJEF (REDNINGSTJENESTE)
 • 3415133 - AREA MANAGER
 • 3415131 - AREA SALES MANAGER
 • 1222143 - INSTALLATION MANAGER (OLJEVIRKSOMHET)
 • 2130154 - IT-SELGER/ACCOUNT MANAGER
 • 3415110 - KEY ACCOUNT MANAGER (SALG)
 • 1222137 - OFFSHORE INSTALLATION MANAGER
 • 2541129 - RISK ACCOUNT MANAGER
 • 3415128 - SERVICE MANAGER
 • 1222105 - STORE MANAGER (OLJEVIRKSOMHET)
 • 2130131 - SYSTEM MANAGER
 • 3415129 - TOTAL SERVICE MANAGER
 • 1225153 - SIKKERHETSLEDER
 • 1222103 - PRODUCTION SUPERVISOR (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222116 - SUPERVISOR (OLJEVIRKSOMHET)
 • 3432132 - SUPERVISOR (REGNSKAP)
 • 3414113 - SUPERVISOR (REISELIV)
 • 3141115 - SUPERVISOR (VEDLIKEHOLD SKIP)
 • 1228150 - SEKSJONSLEDER (SYKEHUS)
 • 1228147 - ENHETSLEDER (PLEIE OG OMSORG)
 • 1210141 - DETALJIST (OVER 9 ANSATTE)
 • 1222106 - SUPERINTENDENT (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1227248 - SEKTORLEDER
 • 1235106 - LOGISTIKKDIREKTØR
 • 1143104 - LEDER (MILJØ- OG NATURVERNORGANISASJONER)

Sist kvalitetssikret den 28. april 2022, av Lederne