Yrkesbeskrivelse

Leder

favoritt ikon

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Rollen og oppgavene til en leder kan variere mye fra bedrift til bedrift – og fra nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakere har lederansvar, og blant disse finner vi ledere på alle nivå. 

Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for lederen kan være:

  • ha det overordnede ansvaret for bedriften eller virksomheten
  • fremstå som bedriftens ansikt utad
  • ansvar for at bedriften går godt
  • ansvar for at medarbeidere trives på jobb
  • ansvar for at bedriften følger de lover og regler den plikter å følge
  • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
  • planlegge budsjettet og overholde det
  • sørge for at bedriften fører godt regnskap  

Som leder kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Du kan være leder på mange nivåer. I en stor bedrift vil det ofte finnes ulike ledere med ulike ansvarsområder. Disse vil fungere som mellomleder, avdelingsleder, prosjektleder, personalleder eller lignende.

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du har som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, produksjon, kommunikasjon, forskning, media, kultur (teater, kino, museum, bibliotek) – eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.

Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet.

En leder må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr, og bedriftens ansatte. Som leder må du være brennende opptatt av at bedriften eller organisasjonen skal lykkes.

Hvor jobber ledere?

Ledere finner vi overalt, både i det offentlige og i det private næringsliv, i små og store bedrifter, og på en rekke forskjellige nivåer innad i bedriftene.

Personlige egenskaper

Som leder må du ha evnen til å lede andre, ta beslutninger og inspirere dine ansatte til å gjøre en best mulig innsats. Du må være god til å samarbeide og kunne kommunisere godt med både medarbeiderne dine og for eksempel investorer, politikere og media. 

Utdanning

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner.

Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse. Mange ledere har dessuten økonomisk eller administrativ utdannelse.

Det finnes også en rekke tilbud til lederutdannelse utenfor de vanlige utdanningsinstitusjonene, eksempelvis i Forsvaret og gjennom politiske partier.

Etter- og videreutdanning
Det tilbys en rekke muligheter for etter- og videreutdanning for ledere. Både universiteter, høgskoler og andre institusjoner tilbyr dette.

Se kurs- og etterutdanningstilbud hos organisasjonen Lederne

Hva er de vanligste utdanningene for ledere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Alle sektorer
976 personer
411 personer
565 personer
Ca 582 kr
Ca 607 kr
Ca 568 kr
94 250 kr
98 320 kr
91 960 kr
1 131 000 kr
1 179 840 kr
1 103 520 kr
Ca 582 kr
Ca 607 kr
Ca 568 kr
94 250 kr
98 320 kr
91 960 kr
1 131 000 kr
1 179 840 kr
1 103 520 kr
Ca 609 kr
Ca 620 kr
Ca 601 kr
98 730 kr
100 510 kr
97 430 kr
1 184 760 kr
1 206 120 kr
1 169 160 kr
Ca 609 kr
Ca 620 kr
Ca 601 kr
98 830 kr
100 560 kr
97 570 kr
1 185 960 kr
1 206 720 kr
1 170 840 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Kommunal
475 personer
175 personer
300 personer
Ca 513 kr
Ca 507 kr
Ca 517 kr
83 080 kr
82 080 kr
83 750 kr
996 960 kr
984 960 kr
1 005 000 kr
Ca 513 kr
Ca 507 kr
Ca 517 kr
83 080 kr
82 080 kr
83 750 kr
996 960 kr
984 960 kr
1 005 000 kr
Ca 524 kr
Ca 510 kr
Ca 533 kr
84 920 kr
82 580 kr
86 280 kr
1 019 040 kr
990 960 kr
1 035 360 kr
Ca 524 kr
Ca 510 kr
Ca 533 kr
84 940 kr
82 620 kr
86 290 kr
1 019 280 kr
991 440 kr
1 035 480 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Statlig
422 personer
207 personer
215 personer
Ca 743 kr
Ca 745 kr
Ca 734 kr
120 400 kr
120 650 kr
118 940 kr
1 444 800 kr
1 447 800 kr
1 427 280 kr
Ca 743 kr
Ca 745 kr
Ca 734 kr
120 400 kr
120 650 kr
118 940 kr
1 444 800 kr
1 447 800 kr
1 427 280 kr
Ca 737 kr
Ca 740 kr
Ca 734 kr
119 370 kr
119 930 kr
118 830 kr
1 432 440 kr
1 439 160 kr
1 425 960 kr
Ca 737 kr
Ca 740 kr
Ca 734 kr
119 470 kr
119 990 kr
118 960 kr
1 433 640 kr
1 439 880 kr
1 427 520 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Heltid
Alle sektorer
1 931 personer
856 personer
1 075 personer
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 379 kr
59 540 kr
57 500 kr
61 420 kr
714 480 kr
690 000 kr
737 040 kr
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 379 kr
59 540 kr
57 500 kr
61 420 kr
714 480 kr
690 000 kr
737 040 kr
Ca 395 kr
Ca 373 kr
Ca 411 kr
63 920 kr
60 460 kr
66 660 kr
767 040 kr
725 520 kr
799 920 kr
Ca 395 kr
Ca 373 kr
Ca 411 kr
64 090 kr
60 590 kr
66 850 kr
769 080 kr
727 080 kr
802 200 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Deltid
Alle sektorer
413 personer
215 personer
198 personer
Ca 279 kr
Ca 257 kr
Ca 315 kr
45 140 kr
41 670 kr
51 100 kr
541 680 kr
500 040 kr
613 200 kr
Ca 279 kr
Ca 257 kr
Ca 315 kr
45 140 kr
41 670 kr
51 100 kr
541 680 kr
500 040 kr
613 200 kr
Ca 323 kr
Ca 299 kr
Ca 351 kr
52 360 kr
48 470 kr
56 930 kr
628 320 kr
581 640 kr
683 160 kr
Ca 323 kr
Ca 299 kr
Ca 351 kr
52 490 kr
48 550 kr
57 120 kr
629 880 kr
582 600 kr
685 440 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Heltid
Privat
1 869 personer
815 personer
1 054 personer
Ca 370 kr
Ca 356 kr
Ca 380 kr
60 000 kr
57 710 kr
61 490 kr
720 000 kr
692 520 kr
737 880 kr
Ca 370 kr
Ca 356 kr
Ca 380 kr
60 000 kr
57 710 kr
61 490 kr
720 000 kr
692 520 kr
737 880 kr
Ca 396 kr
Ca 375 kr
Ca 412 kr
64 100 kr
60 750 kr
66 690 kr
769 200 kr
729 000 kr
800 280 kr
Ca 396 kr
Ca 375 kr
Ca 412 kr
64 260 kr
60 870 kr
66 890 kr
771 120 kr
730 440 kr
802 680 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Deltid
Privat
386 personer
196 personer
190 personer
Ca 279 kr
Ca 257 kr
Ca 315 kr
45 140 kr
41 620 kr
51 100 kr
541 680 kr
499 440 kr
613 200 kr
Ca 279 kr
Ca 257 kr
Ca 315 kr
45 140 kr
41 620 kr
51 100 kr
541 680 kr
499 440 kr
613 200 kr
Ca 325 kr
Ca 300 kr
Ca 353 kr
52 630 kr
48 570 kr
57 110 kr
631 560 kr
582 840 kr
685 320 kr
Ca 325 kr
Ca 300 kr
Ca 353 kr
52 760 kr
48 650 kr
57 290 kr
633 120 kr
583 800 kr
687 480 kr
Daglig leder
Heltid
Alle sektorer
34 750 personer
7 424 personer
27 326 personer
Ca 389 kr
Ca 351 kr
Ca 403 kr
63 000 kr
56 850 kr
65 260 kr
756 000 kr
682 200 kr
783 120 kr
Ca 389 kr
Ca 351 kr
Ca 403 kr
63 000 kr
56 850 kr
65 260 kr
756 000 kr
682 200 kr
783 120 kr
Ca 502 kr
Ca 434 kr
Ca 520 kr
81 300 kr
70 260 kr
84 300 kr
975 600 kr
843 120 kr
1 011 600 kr
Ca 502 kr
Ca 434 kr
Ca 520 kr
81 470 kr
70 390 kr
84 480 kr
977 640 kr
844 680 kr
1 013 760 kr
Daglig leder
Deltid
Alle sektorer
4 453 personer
1 329 personer
3 124 personer
Ca 309 kr
Ca 257 kr
Ca 342 kr
50 000 kr
41 670 kr
55 420 kr
600 000 kr
500 040 kr
665 040 kr
Ca 309 kr
Ca 257 kr
Ca 342 kr
50 000 kr
41 670 kr
55 420 kr
600 000 kr
500 040 kr
665 040 kr
Ca 391 kr
Ca 303 kr
Ca 432 kr
63 400 kr
49 160 kr
69 990 kr
760 800 kr
589 920 kr
839 880 kr
Ca 391 kr
Ca 303 kr
Ca 432 kr
63 510 kr
49 340 kr
70 060 kr
762 120 kr
592 080 kr
840 720 kr
Daglig leder
Heltid
Kommunal
749 personer
346 personer
403 personer
Ca 481 kr
Ca 450 kr
Ca 497 kr
77 920 kr
72 920 kr
80 500 kr
935 040 kr
875 040 kr
966 000 kr
Ca 481 kr
Ca 450 kr
Ca 497 kr
77 920 kr
72 920 kr
80 500 kr
935 040 kr
875 040 kr
966 000 kr
Ca 487 kr
Ca 465 kr
Ca 506 kr
78 840 kr
75 290 kr
81 900 kr
946 080 kr
903 480 kr
982 800 kr
Ca 487 kr
Ca 465 kr
Ca 506 kr
78 930 kr
75 350 kr
82 020 kr
947 160 kr
904 200 kr
984 240 kr
Daglig leder
Heltid
Privat
33 515 personer
6 875 personer
26 640 personer
Ca 384 kr
Ca 339 kr
Ca 401 kr
62 180 kr
54 980 kr
65 000 kr
746 160 kr
659 760 kr
780 000 kr
Ca 384 kr
Ca 339 kr
Ca 401 kr
62 180 kr
54 980 kr
65 000 kr
746 160 kr
659 760 kr
780 000 kr
Ca 500 kr
Ca 426 kr
Ca 519 kr
81 000 kr
69 020 kr
84 090 kr
972 000 kr
828 240 kr
1 009 080 kr
Ca 500 kr
Ca 426 kr
Ca 519 kr
81 170 kr
69 150 kr
84 270 kr
974 040 kr
829 800 kr
1 011 240 kr
Daglig leder
Deltid
Privat
4 395 personer
1 300 personer
3 095 personer
Ca 309 kr
Ca 257 kr
Ca 340 kr
50 000 kr
41 670 kr
55 000 kr
600 000 kr
500 040 kr
660 000 kr
Ca 309 kr
Ca 257 kr
Ca 340 kr
50 000 kr
41 670 kr
55 000 kr
600 000 kr
500 040 kr
660 000 kr
Ca 391 kr
Ca 302 kr
Ca 431 kr
63 280 kr
48 940 kr
69 860 kr
759 360 kr
587 280 kr
838 320 kr
Ca 391 kr
Ca 302 kr
Ca 431 kr
63 390 kr
49 110 kr
69 930 kr
760 680 kr
589 320 kr
839 160 kr
Daglig leder
Heltid
Statlig
486 personer
203 personer
283 personer
Ca 658 kr
Ca 643 kr
Ca 669 kr
106 650 kr
104 170 kr
108 330 kr
1 279 800 kr
1 250 040 kr
1 299 960 kr
Ca 658 kr
Ca 643 kr
Ca 669 kr
106 650 kr
104 170 kr
108 330 kr
1 279 800 kr
1 250 040 kr
1 299 960 kr
Ca 654 kr
Ca 640 kr
Ca 664 kr
105 900 kr
103 660 kr
107 510 kr
1 270 800 kr
1 243 920 kr
1 290 120 kr
Ca 654 kr
Ca 640 kr
Ca 664 kr
106 090 kr
103 840 kr
107 710 kr
1 273 080 kr
1 246 080 kr
1 292 520 kr
Økonomisjef
Heltid
Alle sektorer
7 626 personer
3 330 personer
4 296 personer
Ca 469 kr
Ca 418 kr
Ca 519 kr
75 910 kr
67 750 kr
84 060 kr
910 920 kr
813 000 kr
1 008 720 kr
Ca 469 kr
Ca 418 kr
Ca 519 kr
75 910 kr
67 750 kr
84 060 kr
910 920 kr
813 000 kr
1 008 720 kr
Ca 547 kr
Ca 454 kr
Ca 619 kr
88 570 kr
73 470 kr
100 270 kr
1 062 840 kr
881 640 kr
1 203 240 kr
Ca 547 kr
Ca 454 kr
Ca 619 kr
88 900 kr
73 920 kr
100 510 kr
1 066 800 kr
887 040 kr
1 206 120 kr
Økonomisjef
Deltid
Alle sektorer
930 personer
504 personer
426 personer
Ca 370 kr
Ca 348 kr
Ca 412 kr
60 000 kr
56 370 kr
66 670 kr
720 000 kr
676 440 kr
800 040 kr
Ca 370 kr
Ca 348 kr
Ca 412 kr
60 000 kr
56 370 kr
66 670 kr
720 000 kr
676 440 kr
800 040 kr
Ca 424 kr
Ca 375 kr
Ca 492 kr
68 640 kr
60 780 kr
79 670 kr
823 680 kr
729 360 kr
956 040 kr
Ca 424 kr
Ca 375 kr
Ca 492 kr
68 830 kr
61 030 kr
79 770 kr
825 960 kr
732 360 kr
957 240 kr
Økonomisjef
Heltid
Kommunal
396 personer
194 personer
202 personer
Ca 386 kr
Ca 372 kr
Ca 402 kr
62 500 kr
60 190 kr
65 120 kr
750 000 kr
722 280 kr
781 440 kr
Ca 386 kr
Ca 372 kr
Ca 402 kr
62 500 kr
60 190 kr
65 120 kr
750 000 kr
722 280 kr
781 440 kr
Ca 392 kr
Ca 375 kr
Ca 409 kr
63 580 kr
60 790 kr
66 260 kr
762 960 kr
729 480 kr
795 120 kr
Ca 392 kr
Ca 375 kr
Ca 409 kr
64 190 kr
61 650 kr
66 640 kr
770 280 kr
739 800 kr
799 680 kr
Økonomisjef
Heltid
Privat
7 054 personer
3 048 personer
4 006 personer
Ca 477 kr
Ca 422 kr
Ca 533 kr
77 330 kr
68 380 kr
86 390 kr
927 960 kr
820 560 kr
1 036 680 kr
Ca 477 kr
Ca 422 kr
Ca 533 kr
77 330 kr
68 380 kr
86 390 kr
927 960 kr
820 560 kr
1 036 680 kr
Ca 557 kr
Ca 458 kr
Ca 632 kr
90 240 kr
74 220 kr
102 430 kr
1 082 880 kr
890 640 kr
1 229 160 kr
Ca 557 kr
Ca 458 kr
Ca 632 kr
90 540 kr
74 630 kr
102 650 kr
1 086 480 kr
895 560 kr
1 231 800 kr
Økonomisjef
Deltid
Privat
911 personer
494 personer
417 personer
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 415 kr
60 310 kr
56 430 kr
67 250 kr
723 720 kr
677 160 kr
807 000 kr
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 415 kr
60 310 kr
56 430 kr
67 250 kr
723 720 kr
677 160 kr
807 000 kr
Ca 426 kr
Ca 376 kr
Ca 495 kr
68 980 kr
60 960 kr
80 260 kr
827 760 kr
731 520 kr
963 120 kr
Ca 426 kr
Ca 376 kr
Ca 495 kr
69 170 kr
61 220 kr
80 360 kr
830 040 kr
734 640 kr
964 320 kr
Økonomisjef
Heltid
Statlig
176 personer
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 040 kr
900 480 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 040 kr
900 480 kr
Ca 480 kr
Ca
Ca
77 830 kr
933 960 kr
Ca 480 kr
Ca
Ca
78 660 kr
943 920 kr
Personalsjef
Heltid
Alle sektorer
2 003 personer
1 286 personer
717 personer
Ca 449 kr
Ca 437 kr
Ca 468 kr
72 680 kr
70 830 kr
75 830 kr
872 160 kr
849 960 kr
909 960 kr
Ca 449 kr
Ca 437 kr
Ca 468 kr
72 680 kr
70 830 kr
75 830 kr
872 160 kr
849 960 kr
909 960 kr
Ca 495 kr
Ca 481 kr
Ca 520 kr
80 250 kr
77 990 kr
84 310 kr
963 000 kr
935 880 kr
1 011 720 kr
Ca 495 kr
Ca 481 kr
Ca 520 kr
80 840 kr
78 240 kr
85 490 kr
970 080 kr
938 880 kr
1 025 880 kr
Personalsjef
Deltid
Alle sektorer
139 personer
Ca 333 kr
Ca
Ca
54 000 kr
648 000 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca
54 000 kr
648 000 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 330 kr
687 960 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 480 kr
689 760 kr
Personalsjef
Heltid
Kommunal
189 personer
127 personer
Ca 391 kr
Ca 386 kr
Ca
63 330 kr
62 500 kr
759 960 kr
750 000 kr
Ca 391 kr
Ca 386 kr
Ca
63 330 kr
62 500 kr
759 960 kr
750 000 kr
Ca 399 kr
Ca 390 kr
Ca
64 610 kr
63 100 kr
775 320 kr
757 200 kr
Ca 399 kr
Ca 390 kr
Ca
64 770 kr
63 330 kr
777 240 kr
759 960 kr
Personalsjef
Heltid
Privat
1 721 personer
1 090 personer
631 personer
Ca 457 kr
Ca 446 kr
Ca 480 kr
74 050 kr
72 230 kr
77 790 kr
888 600 kr
866 760 kr
933 480 kr
Ca 457 kr
Ca 446 kr
Ca 480 kr
74 050 kr
72 230 kr
77 790 kr
888 600 kr
866 760 kr
933 480 kr
Ca 506 kr
Ca 491 kr
Ca 533 kr
82 030 kr
79 540 kr
86 330 kr
984 360 kr
954 480 kr
1 035 960 kr
Ca 506 kr
Ca 491 kr
Ca 533 kr
82 660 kr
79 780 kr
87 640 kr
991 920 kr
957 360 kr
1 051 680 kr
Personalsjef
Deltid
Privat
127 personer
Ca 334 kr
Ca
Ca
54 170 kr
650 040 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca
54 170 kr
650 040 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 910 kr
694 920 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca
58 060 kr
696 720 kr
Planleggingssjef
Heltid
Alle sektorer
252 personer
117 personer
135 personer
Ca 365 kr
Ca 347 kr
Ca 401 kr
59 170 kr
56 250 kr
65 000 kr
710 040 kr
675 000 kr
780 000 kr
Ca 365 kr
Ca 347 kr
Ca 401 kr
59 170 kr
56 250 kr
65 000 kr
710 040 kr
675 000 kr
780 000 kr
Ca 399 kr
Ca 354 kr
Ca 439 kr
64 690 kr
57 300 kr
71 080 kr
776 280 kr
687 600 kr
852 960 kr
Ca 399 kr
Ca 354 kr
Ca 439 kr
65 280 kr
57 640 kr
71 900 kr
783 360 kr
691 680 kr
862 800 kr
Planleggingssjef
Heltid
Kommunal
130 personer
Ca 348 kr
Ca
Ca
56 380 kr
676 560 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca
56 380 kr
676 560 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
57 600 kr
691 200 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
58 000 kr
696 000 kr
Planleggingssjef
Heltid
Privat
116 personer
Ca 421 kr
Ca
Ca
68 160 kr
817 920 kr
Ca 421 kr
Ca
Ca
68 160 kr
817 920 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
72 560 kr
870 720 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
73 170 kr
878 040 kr
Administrativ leder
Heltid
Alle sektorer
23 515 personer
11 347 personer
12 168 personer
Ca 386 kr
Ca 362 kr
Ca 413 kr
62 500 kr
58 710 kr
66 920 kr
750 000 kr
704 520 kr
803 040 kr
Ca 386 kr
Ca 362 kr
Ca 413 kr
62 500 kr
58 710 kr
66 920 kr
750 000 kr
704 520 kr
803 040 kr
Ca 425 kr
Ca 387 kr
Ca 460 kr
68 820 kr
62 720 kr
74 500 kr
825 840 kr
752 640 kr
894 000 kr
Ca 425 kr
Ca 387 kr
Ca 460 kr
69 600 kr
63 400 kr
75 380 kr
835 200 kr
760 800 kr
904 560 kr
Administrativ leder
Deltid
Alle sektorer
2 449 personer
1 169 personer
1 280 personer
Ca 328 kr
Ca 317 kr
Ca 352 kr
53 140 kr
51 310 kr
57 080 kr
637 680 kr
615 720 kr
684 960 kr
Ca 328 kr
Ca 317 kr
Ca 352 kr
53 140 kr
51 310 kr
57 080 kr
637 680 kr
615 720 kr
684 960 kr
Ca 375 kr
Ca 338 kr
Ca 415 kr
60 750 kr
54 790 kr
67 160 kr
729 000 kr
657 480 kr
805 920 kr
Ca 375 kr
Ca 338 kr
Ca 415 kr
60 870 kr
54 890 kr
67 290 kr
730 440 kr
658 680 kr
807 480 kr
Administrativ leder
Heltid
Kommunal
7 896 personer
4 905 personer
2 991 personer
Ca 349 kr
Ca 338 kr
Ca 366 kr
56 530 kr
54 780 kr
59 310 kr
678 360 kr
657 360 kr
711 720 kr
Ca 349 kr
Ca 338 kr
Ca 366 kr
56 530 kr
54 780 kr
59 310 kr
678 360 kr
657 360 kr
711 720 kr
Ca 364 kr
Ca 353 kr
Ca 382 kr
58 940 kr
57 170 kr
61 840 kr
707 280 kr
686 040 kr
742 080 kr
Ca 364 kr
Ca 353 kr
Ca 382 kr
59 440 kr
57 580 kr
62 500 kr
713 280 kr
690 960 kr
750 000 kr
Administrativ leder
Deltid
Kommunal
899 personer
600 personer
299 personer
Ca 322 kr
Ca 316 kr
Ca 340 kr
52 170 kr
51 130 kr
55 150 kr
626 040 kr
613 560 kr
661 800 kr
Ca 322 kr
Ca 316 kr
Ca 340 kr
52 170 kr
51 130 kr
55 150 kr
626 040 kr
613 560 kr
661 800 kr
Ca 332 kr
Ca 323 kr
Ca 353 kr
53 820 kr
52 290 kr
57 260 kr
645 840 kr
627 480 kr
687 120 kr
Ca 332 kr
Ca 323 kr
Ca 353 kr
53 990 kr
52 390 kr
57 580 kr
647 880 kr
628 680 kr
690 960 kr
Administrativ leder
Heltid
Privat
8 248 personer
2 666 personer
5 582 personer
Ca 414 kr
Ca 370 kr
Ca 437 kr
67 050 kr
60 000 kr
70 830 kr
804 600 kr
720 000 kr
849 960 kr
Ca 414 kr
Ca 370 kr
Ca 437 kr
67 050 kr
60 000 kr
70 830 kr
804 600 kr
720 000 kr
849 960 kr
Ca 477 kr
Ca 408 kr
Ca 510 kr
77 210 kr
66 040 kr
82 550 kr
926 520 kr
792 480 kr
990 600 kr
Ca 477 kr
Ca 408 kr
Ca 510 kr
77 440 kr
66 270 kr
82 770 kr
929 280 kr
795 240 kr
993 240 kr
Administrativ leder
Deltid
Privat
1 454 personer
514 personer
940 personer
Ca 335 kr
Ca 312 kr
Ca 360 kr
54 250 kr
50 610 kr
58 330 kr
651 000 kr
607 320 kr
699 960 kr
Ca 335 kr
Ca 312 kr
Ca 360 kr
54 250 kr
50 610 kr
58 330 kr
651 000 kr
607 320 kr
699 960 kr
Ca 402 kr
Ca 353 kr
Ca 434 kr
65 180 kr
57 150 kr
70 290 kr
782 160 kr
685 800 kr
843 480 kr
Ca 402 kr
Ca 353 kr
Ca 434 kr
65 240 kr
57 230 kr
70 340 kr
782 880 kr
686 760 kr
844 080 kr
Administrativ leder
Heltid
Statlig
7 371 personer
3 776 personer
3 595 personer
Ca 417 kr
Ca 399 kr
Ca 431 kr
67 580 kr
64 600 kr
69 800 kr
810 960 kr
775 200 kr
837 600 kr
Ca 417 kr
Ca 399 kr
Ca 431 kr
67 580 kr
64 600 kr
69 800 kr
810 960 kr
775 200 kr
837 600 kr
Ca 432 kr
Ca 417 kr
Ca 448 kr
70 020 kr
67 600 kr
72 560 kr
840 240 kr
811 200 kr
870 720 kr
Ca 432 kr
Ca 417 kr
Ca 448 kr
71 720 kr
68 950 kr
74 640 kr
860 640 kr
827 400 kr
895 680 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Alle sektorer
14 837 personer
3 742 personer
11 095 personer
Ca 432 kr
Ca 392 kr
Ca 444 kr
70 000 kr
63 460 kr
71 950 kr
840 000 kr
761 520 kr
863 400 kr
Ca 432 kr
Ca 392 kr
Ca 444 kr
70 000 kr
63 460 kr
71 950 kr
840 000 kr
761 520 kr
863 400 kr
Ca 468 kr
Ca 421 kr
Ca 484 kr
75 830 kr
68 140 kr
78 420 kr
909 960 kr
817 680 kr
941 040 kr
Ca 468 kr
Ca 421 kr
Ca 484 kr
75 960 kr
68 210 kr
78 570 kr
911 520 kr
818 520 kr
942 840 kr
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Alle sektorer
644 personer
206 personer
438 personer
Ca 370 kr
Ca 341 kr
Ca 401 kr
60 000 kr
55 250 kr
65 000 kr
720 000 kr
663 000 kr
780 000 kr
Ca 370 kr
Ca 341 kr
Ca 401 kr
60 000 kr
55 250 kr
65 000 kr
720 000 kr
663 000 kr
780 000 kr
Ca 409 kr
Ca 361 kr
Ca 434 kr
66 200 kr
58 490 kr
70 270 kr
794 400 kr
701 880 kr
843 240 kr
Ca 409 kr
Ca 361 kr
Ca 434 kr
66 300 kr
58 540 kr
70 400 kr
795 600 kr
702 480 kr
844 800 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Privat
14 783 personer
3 705 personer
11 078 personer
Ca 432 kr
Ca 392 kr
Ca 444 kr
70 000 kr
63 540 kr
71 950 kr
840 000 kr
762 480 kr
863 400 kr
Ca 432 kr
Ca 392 kr
Ca 444 kr
70 000 kr
63 540 kr
71 950 kr
840 000 kr
762 480 kr
863 400 kr
Ca 468 kr
Ca 421 kr
Ca 484 kr
75 860 kr
68 190 kr
78 430 kr
910 320 kr
818 280 kr
941 160 kr
Ca 468 kr
Ca 421 kr
Ca 484 kr
75 990 kr
68 260 kr
78 580 kr
911 880 kr
819 120 kr
942 960 kr
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Privat
641 personer
204 personer
437 personer
Ca 370 kr
Ca 341 kr
Ca 401 kr
60 000 kr
55 250 kr
65 000 kr
720 000 kr
663 000 kr
780 000 kr
Ca 370 kr
Ca 341 kr
Ca 401 kr
60 000 kr
55 250 kr
65 000 kr
720 000 kr
663 000 kr
780 000 kr
Ca 409 kr
Ca 361 kr
Ca 434 kr
66 230 kr
58 460 kr
70 280 kr
794 760 kr
701 520 kr
843 360 kr
Ca 409 kr
Ca 361 kr
Ca 434 kr
66 330 kr
58 510 kr
70 410 kr
795 960 kr
702 120 kr
844 920 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Alle sektorer
2 612 personer
696 personer
1 916 personer
Ca 473 kr
Ca 446 kr
Ca 482 kr
76 550 kr
72 220 kr
78 140 kr
918 600 kr
866 640 kr
937 680 kr
Ca 473 kr
Ca 446 kr
Ca 482 kr
76 550 kr
72 220 kr
78 140 kr
918 600 kr
866 640 kr
937 680 kr
Ca 506 kr
Ca 463 kr
Ca 522 kr
81 980 kr
75 020 kr
84 500 kr
983 760 kr
900 240 kr
1 014 000 kr
Ca 506 kr
Ca 463 kr
Ca 522 kr
82 140 kr
75 200 kr
84 660 kr
985 680 kr
902 400 kr
1 015 920 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Deltid
Alle sektorer
217 personer
144 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 439 kr
66 830 kr
71 130 kr
801 960 kr
853 560 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 439 kr
66 830 kr
71 130 kr
801 960 kr
853 560 kr
Ca 467 kr
Ca
Ca 492 kr
75 610 kr
79 760 kr
907 320 kr
957 120 kr
Ca 467 kr
Ca
Ca 492 kr
75 710 kr
79 780 kr
908 520 kr
957 360 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Privat
2 159 personer
521 personer
1 638 personer
Ca 475 kr
Ca 435 kr
Ca 485 kr
77 000 kr
70 550 kr
78 550 kr
924 000 kr
846 600 kr
942 600 kr
Ca 475 kr
Ca 435 kr
Ca 485 kr
77 000 kr
70 550 kr
78 550 kr
924 000 kr
846 600 kr
942 600 kr
Ca 513 kr
Ca 465 kr
Ca 528 kr
83 110 kr
75 280 kr
85 600 kr
997 320 kr
903 360 kr
1 027 200 kr
Ca 513 kr
Ca 465 kr
Ca 528 kr
83 260 kr
75 460 kr
85 740 kr
999 120 kr
905 520 kr
1 028 880 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Deltid
Privat
188 personer
127 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 840 kr
800 040 kr
850 080 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 840 kr
800 040 kr
850 080 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca 491 kr
75 080 kr
79 570 kr
900 960 kr
954 840 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca 491 kr
75 180 kr
79 590 kr
902 160 kr
955 080 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Statlig
431 personer
169 personer
262 personer
Ca 470 kr
Ca 458 kr
Ca 481 kr
76 120 kr
74 190 kr
77 870 kr
913 440 kr
890 280 kr
934 440 kr
Ca 470 kr
Ca 458 kr
Ca 481 kr
76 120 kr
74 190 kr
77 870 kr
913 440 kr
890 280 kr
934 440 kr
Ca 476 kr
Ca 459 kr
Ca 487 kr
77 090 kr
74 380 kr
78 850 kr
925 080 kr
892 560 kr
946 200 kr
Ca 476 kr
Ca 459 kr
Ca 487 kr
77 310 kr
74 540 kr
79 110 kr
927 720 kr
894 480 kr
949 320 kr
Leder i akvakultur
Heltid
Alle sektorer
261 personer
216 personer
Ca 411 kr
Ca
Ca 411 kr
66 660 kr
66 660 kr
799 920 kr
799 920 kr
Ca 411 kr
Ca
Ca 411 kr
66 660 kr
66 660 kr
799 920 kr
799 920 kr
Ca 428 kr
Ca
Ca 427 kr
69 330 kr
69 180 kr
831 960 kr
830 160 kr
Ca 428 kr
Ca
Ca 427 kr
71 220 kr
71 310 kr
854 640 kr
855 720 kr
Leder i akvakultur
Heltid
Privat
257 personer
214 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 412 kr
66 670 kr
66 710 kr
800 040 kr
800 520 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 412 kr
66 670 kr
66 710 kr
800 040 kr
800 520 kr
Ca 429 kr
Ca
Ca 428 kr
69 550 kr
69 320 kr
834 600 kr
831 840 kr
Ca 429 kr
Ca
Ca 428 kr
71 470 kr
71 470 kr
857 640 kr
857 640 kr
Leder i industri
Heltid
Alle sektorer
10 804 personer
1 212 personer
9 592 personer
Ca 397 kr
Ca 408 kr
Ca 396 kr
64 380 kr
66 100 kr
64 160 kr
772 560 kr
793 200 kr
769 920 kr
Ca 397 kr
Ca 408 kr
Ca 396 kr
64 380 kr
66 100 kr
64 160 kr
772 560 kr
793 200 kr
769 920 kr
Ca 441 kr
Ca 445 kr
Ca 440 kr
71 410 kr
72 110 kr
71 330 kr
856 920 kr
865 320 kr
855 960 kr
Ca 441 kr
Ca 445 kr
Ca 440 kr
72 570 kr
72 720 kr
72 560 kr
870 840 kr
872 640 kr
870 720 kr
Leder i industri
Deltid
Alle sektorer
630 personer
539 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 316 kr
50 460 kr
51 220 kr
605 520 kr
614 640 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 316 kr
50 460 kr
51 220 kr
605 520 kr
614 640 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 372 kr
59 440 kr
60 220 kr
713 280 kr
722 640 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 372 kr
60 430 kr
61 300 kr
725 160 kr
735 600 kr
Leder i industri
Heltid
Privat
10 719 personer
1 202 personer
9 517 personer
Ca 398 kr
Ca 410 kr
Ca 397 kr
64 460 kr
66 390 kr
64 250 kr
773 520 kr
796 680 kr
771 000 kr
Ca 398 kr
Ca 410 kr
Ca 397 kr
64 460 kr
66 390 kr
64 250 kr
773 520 kr
796 680 kr
771 000 kr
Ca 442 kr
Ca 446 kr
Ca 441 kr
71 530 kr
72 220 kr
71 440 kr
858 360 kr
866 640 kr
857 280 kr
Ca 442 kr
Ca 446 kr
Ca 441 kr
72 680 kr
72 830 kr
72 660 kr
872 160 kr
873 960 kr
871 920 kr
Leder i industri
Deltid
Privat
625 personer
535 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 316 kr
50 460 kr
51 150 kr
605 520 kr
613 800 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 316 kr
50 460 kr
51 150 kr
605 520 kr
613 800 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 372 kr
59 450 kr
60 210 kr
713 400 kr
722 520 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 372 kr
60 440 kr
61 290 kr
725 280 kr
735 480 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Heltid
Alle sektorer
6 833 personer
1 338 personer
5 495 personer
Ca 606 kr
Ca 585 kr
Ca 612 kr
98 180 kr
94 700 kr
99 100 kr
1 178 160 kr
1 136 400 kr
1 189 200 kr
Ca 606 kr
Ca 585 kr
Ca 612 kr
98 180 kr
94 700 kr
99 100 kr
1 178 160 kr
1 136 400 kr
1 189 200 kr
Ca 692 kr
Ca 669 kr
Ca 698 kr
112 120 kr
108 430 kr
113 020 kr
1 345 440 kr
1 301 160 kr
1 356 240 kr
Ca 692 kr
Ca 669 kr
Ca 698 kr
114 960 kr
109 470 kr
116 300 kr
1 379 520 kr
1 313 640 kr
1 395 600 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Heltid
Privat
6 812 personer
1 333 personer
5 479 personer
Ca 606 kr
Ca 586 kr
Ca 612 kr
98 240 kr
94 920 kr
99 180 kr
1 178 880 kr
1 139 040 kr
1 190 160 kr
Ca 606 kr
Ca 586 kr
Ca 612 kr
98 240 kr
94 920 kr
99 180 kr
1 178 880 kr
1 139 040 kr
1 190 160 kr
Ca 693 kr
Ca 670 kr
Ca 698 kr
112 250 kr
108 590 kr
113 140 kr
1 347 000 kr
1 303 080 kr
1 357 680 kr
Ca 693 kr
Ca 670 kr
Ca 698 kr
115 100 kr
109 630 kr
116 420 kr
1 381 200 kr
1 315 560 kr
1 397 040 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Alle sektorer
12 920 personer
856 personer
12 064 personer
Ca 346 kr
Ca 338 kr
Ca 347 kr
56 100 kr
54 720 kr
56 250 kr
673 200 kr
656 640 kr
675 000 kr
Ca 346 kr
Ca 338 kr
Ca 347 kr
56 100 kr
54 720 kr
56 250 kr
673 200 kr
656 640 kr
675 000 kr
Ca 381 kr
Ca 371 kr
Ca 382 kr
61 790 kr
60 080 kr
61 910 kr
741 480 kr
720 960 kr
742 920 kr
Ca 381 kr
Ca 371 kr
Ca 382 kr
62 360 kr
60 670 kr
62 480 kr
748 320 kr
728 040 kr
749 760 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Alle sektorer
1 241 personer
131 personer
1 110 personer
Ca 301 kr
Ca 304 kr
Ca 301 kr
48 710 kr
49 300 kr
48 710 kr
584 520 kr
591 600 kr
584 520 kr
Ca 301 kr
Ca 304 kr
Ca 301 kr
48 710 kr
49 300 kr
48 710 kr
584 520 kr
591 600 kr
584 520 kr
Ca 350 kr
Ca 337 kr
Ca 351 kr
56 640 kr
54 520 kr
56 860 kr
679 680 kr
654 240 kr
682 320 kr
Ca 350 kr
Ca 337 kr
Ca 351 kr
57 020 kr
54 670 kr
57 260 kr
684 240 kr
656 040 kr
687 120 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Kommunal
754 personer
163 personer
591 personer
Ca 331 kr
Ca 341 kr
Ca 326 kr
53 560 kr
55 260 kr
52 770 kr
642 720 kr
663 120 kr
633 240 kr
Ca 331 kr
Ca 341 kr
Ca 326 kr
53 560 kr
55 260 kr
52 770 kr
642 720 kr
663 120 kr
633 240 kr
Ca 334 kr
Ca 340 kr
Ca 333 kr
54 170 kr
55 130 kr
53 910 kr
650 040 kr
661 560 kr
646 920 kr
Ca 334 kr
Ca 340 kr
Ca 333 kr
55 400 kr
55 670 kr
55 330 kr
664 800 kr
668 040 kr
663 960 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Kommunal
155 personer
121 personer
Ca 328 kr
Ca
Ca 317 kr
53 080 kr
51 400 kr
636 960 kr
616 800 kr
Ca 328 kr
Ca
Ca 317 kr
53 080 kr
51 400 kr
636 960 kr
616 800 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca 334 kr
54 660 kr
54 040 kr
655 920 kr
648 480 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca 334 kr
55 130 kr
54 560 kr
661 560 kr
654 720 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Privat
11 781 personer
647 personer
11 134 personer
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 352 kr
56 880 kr
54 860 kr
57 000 kr
682 560 kr
658 320 kr
684 000 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 352 kr
56 880 kr
54 860 kr
57 000 kr
682 560 kr
658 320 kr
684 000 kr
Ca 386 kr
Ca 380 kr
Ca 386 kr
62 530 kr
61 580 kr
62 590 kr
750 360 kr
738 960 kr
751 080 kr
Ca 386 kr
Ca 380 kr
Ca 386 kr
63 000 kr
62 060 kr
63 060 kr
756 000 kr
744 720 kr
756 720 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Privat
1 078 personer
981 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 301 kr
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 301 kr
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
Ca 351 kr
Ca
Ca 353 kr
56 920 kr
57 200 kr
683 040 kr
686 400 kr
Ca 351 kr
Ca
Ca 353 kr
57 290 kr
57 590 kr
687 480 kr
691 080 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Statlig
385 personer
339 personer
Ca 284 kr
Ca
Ca 282 kr
46 070 kr
45 760 kr
552 840 kr
549 120 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 282 kr
46 770 kr
46 480 kr
561 240 kr
557 760 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca 331 kr
53 950 kr
53 610 kr
647 400 kr
643 320 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca 331 kr
56 310 kr
55 990 kr
675 720 kr
671 880 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Alle sektorer
7 918 personer
1 200 personer
6 718 personer
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
66 740 kr
66 680 kr
66 750 kr
800 880 kr
800 160 kr
801 000 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
67 580 kr
67 170 kr
67 660 kr
810 960 kr
806 040 kr
811 920 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Alle sektorer
468 personer
369 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
57 770 kr
58 280 kr
693 240 kr
699 360 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
58 080 kr
58 630 kr
696 960 kr
703 560 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Privat
7 765 personer
1 166 personer
6 599 personer
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 413 kr
Ca 412 kr
Ca 413 kr
66 850 kr
66 690 kr
66 880 kr
802 200 kr
800 280 kr
802 560 kr
Ca 413 kr
Ca 412 kr
Ca 413 kr
67 660 kr
67 130 kr
67 760 kr
811 920 kr
805 560 kr
813 120 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Privat
462 personer
366 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
57 810 kr
58 310 kr
693 720 kr
699 720 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
58 130 kr
58 660 kr
697 560 kr
703 920 kr
IKT-sjef
Heltid
Alle sektorer
4 479 personer
552 personer
3 927 personer
Ca 450 kr
Ca 441 kr
Ca 451 kr
72 920 kr
71 400 kr
73 000 kr
875 040 kr
856 800 kr
876 000 kr
Ca 450 kr
Ca 441 kr
Ca 451 kr
72 920 kr
71 400 kr
73 000 kr
875 040 kr
856 800 kr
876 000 kr
Ca 485 kr
Ca 483 kr
Ca 485 kr
78 520 kr
78 270 kr
78 560 kr
942 240 kr
939 240 kr
942 720 kr
Ca 485 kr
Ca 483 kr
Ca 485 kr
79 020 kr
78 810 kr
79 050 kr
948 240 kr
945 720 kr
948 600 kr
IKT-sjef
Deltid
Alle sektorer
270 personer
227 personer
Ca 410 kr
Ca
Ca 408 kr
66 420 kr
66 020 kr
797 040 kr
792 240 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 408 kr
66 420 kr
66 020 kr
797 040 kr
792 240 kr
Ca 442 kr
Ca
Ca 441 kr
71 650 kr
71 410 kr
859 800 kr
856 920 kr
Ca 442 kr
Ca
Ca 441 kr
71 890 kr
71 510 kr
862 680 kr
858 120 kr
IKT-sjef
Heltid
Kommunal
105 personer
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 830 kr
693 960 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 830 kr
693 960 kr
Ca 368 kr
Ca
Ca
59 580 kr
714 960 kr
Ca 368 kr
Ca
Ca
60 600 kr
727 200 kr
IKT-sjef
Heltid
Privat
4 258 personer
519 personer
3 739 personer
Ca 456 kr
Ca 450 kr
Ca 457 kr
73 820 kr
72 940 kr
74 060 kr
885 840 kr
875 280 kr
888 720 kr
Ca 456 kr
Ca 450 kr
Ca 457 kr
73 820 kr
72 940 kr
74 060 kr
885 840 kr
875 280 kr
888 720 kr
Ca 490 kr
Ca 489 kr
Ca 490 kr
79 340 kr
79 180 kr
79 360 kr
952 080 kr
950 160 kr
952 320 kr
Ca 490 kr
Ca 489 kr
Ca 490 kr
79 740 kr
79 570 kr
79 760 kr
956 880 kr
954 840 kr
957 120 kr
IKT-sjef
Deltid
Privat
262 personer
222 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 412 kr
66 920 kr
66 670 kr
803 040 kr
800 040 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 412 kr
66 920 kr
66 670 kr
803 040 kr
800 040 kr
Ca 446 kr
Ca
Ca 443 kr
72 230 kr
71 820 kr
866 760 kr
861 840 kr
Ca 446 kr
Ca
Ca 443 kr
72 470 kr
71 920 kr
869 640 kr
863 040 kr
IKT-sjef
Heltid
Statlig
116 personer
Ca 411 kr
Ca
Ca
66 640 kr
799 680 kr
Ca 411 kr
Ca
Ca
68 290 kr
819 480 kr
Ca 406 kr
Ca
Ca
65 720 kr
788 640 kr
Ca 406 kr
Ca
Ca
69 320 kr
831 840 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Alle sektorer
3 800 personer
3 397 personer
403 personer
Ca 327 kr
Ca 325 kr
Ca 339 kr
52 920 kr
52 670 kr
54 900 kr
635 040 kr
632 040 kr
658 800 kr
Ca 327 kr
Ca 325 kr
Ca 339 kr
52 920 kr
52 670 kr
54 900 kr
635 040 kr
632 040 kr
658 800 kr
Ca 331 kr
Ca 328 kr
Ca 358 kr
53 660 kr
53 150 kr
57 980 kr
643 920 kr
637 800 kr
695 760 kr
Ca 331 kr
Ca 328 kr
Ca 358 kr
53 830 kr
53 300 kr
58 310 kr
645 960 kr
639 600 kr
699 720 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Alle sektorer
629 personer
588 personer
Ca 305 kr
Ca 304 kr
Ca
49 360 kr
49 260 kr
592 320 kr
591 120 kr
Ca 305 kr
Ca 304 kr
Ca
49 360 kr
49 260 kr
592 320 kr
591 120 kr
Ca 315 kr
Ca 313 kr
Ca
50 960 kr
50 660 kr
611 520 kr
607 920 kr
Ca 315 kr
Ca 313 kr
Ca
51 040 kr
50 750 kr
612 480 kr
609 000 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Kommunal
1 741 personer
1 555 personer
186 personer
Ca 333 kr
Ca 332 kr
Ca 350 kr
53 920 kr
53 730 kr
56 730 kr
647 040 kr
644 760 kr
680 760 kr
Ca 333 kr
Ca 332 kr
Ca 350 kr
53 920 kr
53 730 kr
56 730 kr
647 040 kr
644 760 kr
680 760 kr
Ca 339 kr
Ca 334 kr
Ca 382 kr
54 910 kr
54 070 kr
61 960 kr
658 920 kr
648 840 kr
743 520 kr
Ca 339 kr
Ca 334 kr
Ca 382 kr
55 070 kr
54 230 kr
62 130 kr
660 840 kr
650 760 kr
745 560 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Kommunal
227 personer
216 personer
Ca 304 kr
Ca 303 kr
Ca
49 170 kr
49 130 kr
590 040 kr
589 560 kr
Ca 304 kr
Ca 303 kr
Ca
49 170 kr
49 130 kr
590 040 kr
589 560 kr
Ca 319 kr
Ca 315 kr
Ca
51 690 kr
51 060 kr
620 280 kr
612 720 kr
Ca 319 kr
Ca 315 kr
Ca
51 760 kr
51 130 kr
621 120 kr
613 560 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Privat
1 938 personer
1 758 personer
180 personer
Ca 318 kr
Ca 317 kr
Ca 322 kr
51 440 kr
51 360 kr
52 120 kr
617 280 kr
616 320 kr
625 440 kr
Ca 318 kr
Ca 317 kr
Ca 322 kr
51 440 kr
51 360 kr
52 120 kr
617 280 kr
616 320 kr
625 440 kr
Ca 321 kr
Ca 320 kr
Ca 324 kr
51 940 kr
51 890 kr
52 490 kr
623 280 kr
622 680 kr
629 880 kr
Ca 321 kr
Ca 320 kr
Ca 324 kr
52 090 kr
52 020 kr
52 800 kr
625 080 kr
624 240 kr
633 600 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Privat
401 personer
372 personer
Ca 305 kr
Ca 305 kr
Ca
49 450 kr
49 360 kr
593 400 kr
592 320 kr
Ca 305 kr
Ca 305 kr
Ca
49 450 kr
49 360 kr
593 400 kr
592 320 kr
Ca 312 kr
Ca 311 kr
Ca
50 560 kr
50 450 kr
606 720 kr
605 400 kr
Ca 312 kr
Ca 311 kr
Ca
50 650 kr
50 550 kr
607 800 kr
606 600 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Statlig
121 personer
Ca 381 kr
Ca
Ca
61 740 kr
740 880 kr
Ca 381 kr
Ca
Ca
61 740 kr
740 880 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca
63 310 kr
759 720 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca
64 010 kr
768 120 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Alle sektorer
9 088 personer
6 487 personer
2 601 personer
Ca 345 kr
Ca 336 kr
Ca 390 kr
55 830 kr
54 480 kr
63 170 kr
669 960 kr
653 760 kr
758 040 kr
Ca 345 kr
Ca 336 kr
Ca 390 kr
55 830 kr
54 480 kr
63 170 kr
669 960 kr
653 760 kr
758 040 kr
Ca 392 kr
Ca 367 kr
Ca 455 kr
63 520 kr
59 440 kr
73 720 kr
762 240 kr
713 280 kr
884 640 kr
Ca 392 kr
Ca 367 kr
Ca 455 kr
64 480 kr
60 220 kr
75 150 kr
773 760 kr
722 640 kr
901 800 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Alle sektorer
840 personer
669 personer
171 personer
Ca 322 kr
Ca 316 kr
Ca 437 kr
52 180 kr
51 250 kr
70 830 kr
626 160 kr
615 000 kr
849 960 kr
Ca 322 kr
Ca 316 kr
Ca 437 kr
52 180 kr
51 250 kr
70 830 kr
626 160 kr
615 000 kr
849 960 kr
Ca 361 kr
Ca 339 kr
Ca 459 kr
58 410 kr
54 930 kr
74 330 kr
700 920 kr
659 160 kr
891 960 kr
Ca 361 kr
Ca 339 kr
Ca 459 kr
58 910 kr
55 350 kr
75 220 kr
706 920 kr
664 200 kr
902 640 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Kommunal
3 314 personer
2 748 personer
566 personer
Ca 322 kr
Ca 320 kr
Ca 327 kr
52 140 kr
51 920 kr
53 050 kr
625 680 kr
623 040 kr
636 600 kr
Ca 322 kr
Ca 320 kr
Ca 327 kr
52 140 kr
51 920 kr
53 050 kr
625 680 kr
623 040 kr
636 600 kr
Ca 331 kr
Ca 329 kr
Ca 341 kr
53 650 kr
53 300 kr
55 310 kr
643 800 kr
639 600 kr
663 720 kr
Ca 331 kr
Ca 329 kr
Ca 341 kr
54 100 kr
53 730 kr
55 850 kr
649 200 kr
644 760 kr
670 200 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Kommunal
563 personer
491 personer
Ca 314 kr
Ca 311 kr
Ca
50 830 kr
50 310 kr
609 960 kr
603 720 kr
Ca 314 kr
Ca 311 kr
Ca
50 830 kr
50 310 kr
609 960 kr
603 720 kr
Ca 333 kr
Ca 324 kr
Ca
53 930 kr
52 520 kr
647 160 kr
630 240 kr
Ca 333 kr
Ca 324 kr
Ca
54 270 kr
52 870 kr
651 240 kr
634 440 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Privat
1 104 personer
755 personer
349 personer
Ca 350 kr
Ca 340 kr
Ca 377 kr
56 750 kr
55 100 kr
61 110 kr
681 000 kr
661 200 kr
733 320 kr
Ca 350 kr
Ca 340 kr
Ca 377 kr
56 750 kr
55 100 kr
61 110 kr
681 000 kr
661 200 kr
733 320 kr
Ca 384 kr
Ca 364 kr
Ca 428 kr
62 230 kr
58 970 kr
69 300 kr
746 760 kr
707 640 kr
831 600 kr
Ca 384 kr
Ca 364 kr
Ca 428 kr
62 800 kr
59 450 kr
70 060 kr
753 600 kr
713 400 kr
840 720 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Privat
109 personer
Ca 324 kr
Ca
Ca
52 500 kr
630 000 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca
52 500 kr
630 000 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca
58 920 kr
707 040 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca
59 060 kr
708 720 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Statlig
4 670 personer
2 984 personer
1 686 personer
Ca 381 kr
Ca 361 kr
Ca 443 kr
61 790 kr
58 560 kr
71 780 kr
741 480 kr
702 720 kr
861 360 kr
Ca 381 kr
Ca 361 kr
Ca 443 kr
61 790 kr
58 560 kr
71 780 kr
741 480 kr
702 720 kr
861 360 kr
Ca 437 kr
Ca 402 kr
Ca 499 kr
70 840 kr
65 200 kr
80 810 kr
850 080 kr
782 400 kr
969 720 kr
Ca 437 kr
Ca 402 kr
Ca 499 kr
72 260 kr
66 370 kr
82 670 kr
867 120 kr
796 440 kr
992 040 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Statlig
168 personer
Ca 386 kr
Ca
Ca
62 520 kr
750 240 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca
62 520 kr
750 240 kr
Ca 441 kr
Ca
Ca
71 410 kr
856 920 kr
Ca 441 kr
Ca
Ca
72 650 kr
871 800 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Alle sektorer
2 180 personer
1 582 personer
598 personer
Ca 358 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 030 kr
57 080 kr
60 460 kr
696 360 kr
684 960 kr
725 520 kr
Ca 358 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 030 kr
57 080 kr
60 460 kr
696 360 kr
684 960 kr
725 520 kr
Ca 363 kr
Ca 357 kr
Ca 379 kr
58 800 kr
57 800 kr
61 450 kr
705 600 kr
693 600 kr
737 400 kr
Ca 363 kr
Ca 357 kr
Ca 379 kr
59 440 kr
58 430 kr
62 110 kr
713 280 kr
701 160 kr
745 320 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Deltid
Alle sektorer
212 personer
163 personer
Ca 366 kr
Ca 364 kr
Ca
59 290 kr
58 890 kr
711 480 kr
706 680 kr
Ca 366 kr
Ca 364 kr
Ca
59 290 kr
58 890 kr
711 480 kr
706 680 kr
Ca 363 kr
Ca 354 kr
Ca
58 740 kr
57 310 kr
704 880 kr
687 720 kr
Ca 363 kr
Ca 354 kr
Ca
58 840 kr
57 410 kr
706 080 kr
688 920 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Kommunal
1 469 personer
1 043 personer
426 personer
Ca 370 kr
Ca 365 kr
Ca 383 kr
60 000 kr
59 080 kr
62 080 kr
720 000 kr
708 960 kr
744 960 kr
Ca 370 kr
Ca 365 kr
Ca 383 kr
60 000 kr
59 080 kr
62 080 kr
720 000 kr
708 960 kr
744 960 kr
Ca 376 kr
Ca 369 kr
Ca 393 kr
60 840 kr
59 710 kr
63 600 kr
730 080 kr
716 520 kr
763 200 kr
Ca 376 kr
Ca 369 kr
Ca 393 kr
61 010 kr
59 850 kr
63 850 kr
732 120 kr
718 200 kr
766 200 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Deltid
Kommunal
178 personer
133 personer
Ca 373 kr
Ca 368 kr
Ca
60 420 kr
59 580 kr
725 040 kr
714 960 kr
Ca 373 kr
Ca 368 kr
Ca
60 420 kr
59 580 kr
725 040 kr
714 960 kr
Ca 371 kr
Ca 363 kr
Ca
60 180 kr
58 830 kr
722 160 kr
705 960 kr
Ca 371 kr
Ca 363 kr
Ca
60 240 kr
58 890 kr
722 880 kr
706 680 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Statlig
628 personer
479 personer
149 personer
Ca 329 kr
Ca 328 kr
Ca 331 kr
53 220 kr
53 130 kr
53 600 kr
638 640 kr
637 560 kr
643 200 kr
Ca 329 kr
Ca 328 kr
Ca 331 kr
53 440 kr
53 360 kr
53 820 kr
641 280 kr
640 320 kr
645 840 kr
Ca 338 kr
Ca 334 kr
Ca 351 kr
54 790 kr
54 150 kr
56 870 kr
657 480 kr
649 800 kr
682 440 kr
Ca 338 kr
Ca 334 kr
Ca 351 kr
56 580 kr
55 900 kr
58 790 kr
678 960 kr
670 800 kr
705 480 kr
Leder av sosialomsorg
Heltid
Alle sektorer
1 636 personer
712 personer
924 personer
Ca 325 kr
Ca 316 kr
Ca 336 kr
52 670 kr
51 250 kr
54 420 kr
632 040 kr
615 000 kr
653 040 kr
Ca 325 kr
Ca 316 kr
Ca 336 kr
52 670 kr
51 250 kr
54 420 kr
632 040 kr
615 000 kr
653 040 kr
Ca 348 kr
Ca 328 kr
Ca 363 kr
56 340 kr
53 110 kr
58 830 kr
676 080 kr
637 320 kr
705 960 kr
Ca 348 kr
Ca 328 kr
Ca 363 kr
56 690 kr
53 310 kr
59 300 kr
680 280 kr
639 720 kr
711 600 kr
Leder av sosialomsorg
Deltid
Alle sektorer
198 personer
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 150 kr
577 800 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 150 kr
577 800 kr
Ca 326 kr
Ca
Ca
52 740 kr
632 880 kr
Ca 326 kr
Ca
Ca
52 890 kr
634 680 kr
Leder av sosialomsorg
Heltid
Kommunal
242 personer
166 personer
Ca 324 kr
Ca 324 kr
Ca
52 500 kr
52 500 kr
630 000 kr
630 000 kr
Ca 324 kr
Ca 324 kr
Ca
52 500 kr
52 500 kr
630 000 kr
630 000 kr
Ca 332 kr
Ca 335 kr
Ca
53 810 kr
54 220 kr
645 720 kr
650 640 kr
Ca 332 kr
Ca 335 kr
Ca
54 400 kr
54 780 kr
652 800 kr
657 360 kr
Leder av sosialomsorg
Heltid
Privat
1 323 personer
530 personer
793 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 334 kr
52 010 kr
50 000 kr
54 170 kr
624 120 kr
600 000 kr
650 040 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 334 kr
52 010 kr
50 000 kr
54 170 kr
624 120 kr
600 000 kr
650 040 kr
Ca 348 kr
Ca 324 kr
Ca 365 kr
56 440 kr
52 430 kr
59 120 kr
677 280 kr
629 160 kr
709 440 kr
Ca 348 kr
Ca 324 kr
Ca 365 kr
56 760 kr
52 510 kr
59 600 kr
681 120 kr
630 120 kr
715 200 kr
Leder av sosialomsorg
Deltid
Privat
167 personer
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 210 kr
590 520 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 210 kr
590 520 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 810 kr
657 720 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 970 kr
659 640 kr
Skoleleder
Heltid
Alle sektorer
10 377 personer
5 717 personer
4 660 personer
Ca 364 kr
Ca 360 kr
Ca 370 kr
58 980 kr
58 330 kr
60 000 kr
707 760 kr
699 960 kr
720 000 kr
Ca 364 kr
Ca 360 kr
Ca 370 kr
58 980 kr
58 330 kr
60 000 kr
707 760 kr
699 960 kr
720 000 kr
Ca 370 kr
Ca 364 kr
Ca 378 kr
59 980 kr
58 910 kr
61 300 kr
719 760 kr
706 920 kr
735 600 kr
Ca 370 kr
Ca 364 kr
Ca 378 kr
60 170 kr
59 080 kr
61 510 kr
722 040 kr
708 960 kr
738 120 kr
Skoleleder
Deltid
Alle sektorer
1 262 personer
739 personer
523 personer
Ca 342 kr
Ca 340 kr
Ca 349 kr
55 340 kr
55 000 kr
56 460 kr
664 080 kr
660 000 kr
677 520 kr
Ca 342 kr
Ca 340 kr
Ca 349 kr
55 340 kr
55 000 kr
56 460 kr
664 080 kr
660 000 kr
677 520 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 361 kr
56 960 kr
55 890 kr
58 550 kr
683 520 kr
670 680 kr
702 600 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 361 kr
57 010 kr
55 920 kr
58 640 kr
684 120 kr
671 040 kr
703 680 kr
Skoleleder
Heltid
Kommunal
7 045 personer
4 378 personer
2 667 personer
Ca 365 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
59 080 kr
58 330 kr
60 420 kr
708 960 kr
699 960 kr
725 040 kr
Ca 365 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
59 080 kr
58 330 kr
60 420 kr
708 960 kr
699 960 kr
725 040 kr
Ca 368 kr
Ca 362 kr
Ca 377 kr
59 580 kr
58 690 kr
61 040 kr
714 960 kr
704 280 kr
732 480 kr
Ca 368 kr
Ca 362 kr
Ca 377 kr
59 750 kr
58 830 kr
61 260 kr
717 000 kr
705 960 kr
735 120 kr
Skoleleder
Deltid
Kommunal
849 personer
563 personer
286 personer
Ca 346 kr
Ca 343 kr
Ca 351 kr
56 000 kr
55 640 kr
56 800 kr
672 000 kr
667 680 kr
681 600 kr
Ca 346 kr
Ca 343 kr
Ca 351 kr
56 000 kr
55 640 kr
56 800 kr
672 000 kr
667 680 kr
681 600 kr
Ca 348 kr
Ca 345 kr
Ca 353 kr
56 320 kr
55 910 kr
57 140 kr
675 840 kr
670 920 kr
685 680 kr
Ca 348 kr
Ca 345 kr
Ca 353 kr
56 390 kr
55 950 kr
57 270 kr
676 680 kr
671 400 kr
687 240 kr
Skoleleder
Heltid
Privat
2 457 personer
830 personer
1 627 personer
Ca 345 kr
Ca 340 kr
Ca 352 kr
55 900 kr
55 000 kr
57 000 kr
670 800 kr
660 000 kr
684 000 kr
Ca 345 kr
Ca 340 kr
Ca 352 kr
55 900 kr
55 000 kr
57 000 kr
670 800 kr
660 000 kr
684 000 kr
Ca 358 kr
Ca 341 kr
Ca 367 kr
58 010 kr
55 290 kr
59 390 kr
696 120 kr
663 480 kr
712 680 kr
Ca 358 kr
Ca 341 kr
Ca 367 kr
58 130 kr
55 350 kr
59 540 kr
697 560 kr
664 200 kr
714 480 kr
Skoleleder
Deltid
Privat
404 personer
170 personer
234 personer
Ca 319 kr
Ca 313 kr
Ca 329 kr
51 670 kr
50 680 kr
53 330 kr
620 040 kr
608 160 kr
639 960 kr
Ca 319 kr
Ca 313 kr
Ca 329 kr
51 670 kr
50 680 kr
53 330 kr
620 040 kr
608 160 kr
639 960 kr
Ca 360 kr
Ca 345 kr
Ca 372 kr
58 290 kr
55 870 kr
60 230 kr
699 480 kr
670 440 kr
722 760 kr
Ca 360 kr
Ca 345 kr
Ca 372 kr
58 310 kr
55 870 kr
60 270 kr
699 720 kr
670 440 kr
723 240 kr
Skoleleder
Heltid
Statlig
875 personer
509 personer
366 personer
Ca 397 kr
Ca 393 kr
Ca 418 kr
64 250 kr
63 730 kr
67 750 kr
771 000 kr
764 760 kr
813 000 kr
Ca 397 kr
Ca 393 kr
Ca 418 kr
64 250 kr
63 730 kr
67 750 kr
771 000 kr
764 760 kr
813 000 kr
Ca 425 kr
Ca 412 kr
Ca 442 kr
68 810 kr
66 760 kr
71 650 kr
825 720 kr
801 120 kr
859 800 kr
Ca 425 kr
Ca 412 kr
Ca 442 kr
69 320 kr
67 300 kr
72 120 kr
831 840 kr
807 600 kr
865 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Sekretær

Sekretær

En sekretær svarer på telefon og e-post, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgaver.