Kvinnelig leder på kontor med medarbeidere i bakgrunnen.
Yrkesbeskrivelse

Leder

favoritt ikon

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Lederfunksjonen kan variere mye fra bedrift til bedrift – og fra nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakere har lederansvar, og blant disse finner vi ledere på alle nivå. 

Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for lederen kan være:

  • ha det overordnede ansvaret for bedriften eller virksomheten
  • fremstå som bedriftens ansikt utad
  • ansvar for at bedriften går godt
  • ansvar for at medarbeidere trives på jobb
  • ansvar for at bedriften følger de lover og regler den plikter å følge
  • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
  • budsjettplanlegging og regnskapsoppnåelse

Som leder kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Du kan være leder på mange nivåer. I en stor bedrift vil det ofte finnes ulike ledere med ulike ansvarsområder. Disse vil fungere som mellomleder, avdelingsleder, prosjektleder, personalleder eller lignende.

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du har som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, produksjon, kommunikasjon, forskning, media, kultur (teater, kino, museum, bibliotek) – eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.

Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet.

En leder må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr, og bedriftens ansatte. Som leder må du være brennende opptatt av at bedriften eller organisasjonen skal lykkes.

Hvor jobber ledere?

Ledere finner vi overalt, både i det offentlige og i det private næringsliv, i små og store bedrifter, og på en rekke forskjellige nivåer innad i bedriftene.

Personlige egenskaper

Som leder må du ha evnen til å lede andre, ta beslutninger og inspirere dine ansatte til å gjøre en best mulig innsats. Du må være god til å samarbeide og kunne kommunisere godt med både medarbeiderne dine og for eksempel investorer, politikere og media. 

Utdanning

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner.

Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse. Mange ledere har dessuten økonomisk eller administrativ utdannelse.

Det finnes også en rekke tilbud til lederutdannelse utenfor de vanlige utdanningsinstitusjonene, eksempelvis i Forsvaret og gjennom politiske partier.

Etter- og videreutdanning
Det tilbys en rekke muligheter for etter- og videreutdanning for ledere. Både universiteter, høgskoler og andre institusjoner tilbyr dette.

Se kurs- og etterutdanningstilbud hos organisasjonen Lederne

Hva er de vanligste utdanningene for ledere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Alle sektorer
966 personer
404 personer
562 personer
Ca 566 kr
Ca 593 kr
Ca 552 kr
91 670 kr
96 110 kr
89 380 kr
1 100 040 kr
1 153 320 kr
1 072 560 kr
Ca 566 kr
Ca 593 kr
Ca 552 kr
91 670 kr
96 110 kr
89 380 kr
1 100 040 kr
1 153 320 kr
1 072 560 kr
Ca 591 kr
Ca 595 kr
Ca 588 kr
95 780 kr
96 430 kr
95 310 kr
1 149 360 kr
1 157 160 kr
1 143 720 kr
Ca 591 kr
Ca 595 kr
Ca 588 kr
95 900 kr
96 500 kr
95 460 kr
1 150 800 kr
1 158 000 kr
1 145 520 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Kommunal
503 personer
182 personer
321 personer
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 496 kr
79 930 kr
79 170 kr
80 420 kr
959 160 kr
950 040 kr
965 040 kr
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 496 kr
79 930 kr
79 170 kr
80 420 kr
959 160 kr
950 040 kr
965 040 kr
Ca 510 kr
Ca 496 kr
Ca 517 kr
82 580 kr
80 400 kr
83 790 kr
990 960 kr
964 800 kr
1 005 480 kr
Ca 510 kr
Ca 496 kr
Ca 517 kr
82 690 kr
80 510 kr
83 900 kr
992 280 kr
966 120 kr
1 006 800 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Kommunal
456 personer
160 personer
296 personer
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 497 kr
79 940 kr
79 170 kr
80 450 kr
959 280 kr
950 040 kr
965 400 kr
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 497 kr
79 940 kr
79 170 kr
80 450 kr
959 280 kr
950 040 kr
965 400 kr
Ca 512 kr
Ca 498 kr
Ca 519 kr
82 920 kr
80 690 kr
84 120 kr
995 040 kr
968 280 kr
1 009 440 kr
Ca 512 kr
Ca 498 kr
Ca 519 kr
83 030 kr
80 810 kr
84 230 kr
996 360 kr
969 720 kr
1 010 760 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Statlig
430 personer
208 personer
222 personer
Ca 716 kr
Ca 714 kr
Ca 716 kr
115 920 kr
115 740 kr
116 010 kr
1 391 040 kr
1 388 880 kr
1 392 120 kr
Ca 716 kr
Ca 714 kr
Ca 716 kr
115 920 kr
115 740 kr
116 010 kr
1 391 040 kr
1 388 880 kr
1 392 120 kr
Ca 712 kr
Ca 709 kr
Ca 715 kr
115 360 kr
114 820 kr
115 850 kr
1 384 320 kr
1 377 840 kr
1 390 200 kr
Ca 712 kr
Ca 709 kr
Ca 715 kr
115 470 kr
114 850 kr
116 020 kr
1 385 640 kr
1 378 200 kr
1 392 240 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Statlig
424 personer
205 personer
219 personer
Ca 716 kr
Ca 716 kr
Ca 716 kr
116 010 kr
116 070 kr
116 010 kr
1 392 120 kr
1 392 840 kr
1 392 120 kr
Ca 716 kr
Ca 716 kr
Ca 716 kr
116 010 kr
116 070 kr
116 010 kr
1 392 120 kr
1 392 840 kr
1 392 120 kr
Ca 713 kr
Ca 710 kr
Ca 715 kr
115 450 kr
115 020 kr
115 850 kr
1 385 400 kr
1 380 240 kr
1 390 200 kr
Ca 713 kr
Ca 710 kr
Ca 715 kr
115 560 kr
115 050 kr
116 020 kr
1 386 720 kr
1 380 600 kr
1 392 240 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Alle sektorer
1 036 personer
439 personer
597 personer
Ca 565 kr
Ca 592 kr
Ca 548 kr
91 580 kr
95 830 kr
88 810 kr
1 098 960 kr
1 149 960 kr
1 065 720 kr
Ca 565 kr
Ca 592 kr
Ca 548 kr
91 580 kr
95 830 kr
88 810 kr
1 098 960 kr
1 149 960 kr
1 065 720 kr
Ca 586 kr
Ca 590 kr
Ca 584 kr
95 010 kr
95 560 kr
94 610 kr
1 140 120 kr
1 146 720 kr
1 135 320 kr
Ca 586 kr
Ca 590 kr
Ca 584 kr
95 130 kr
95 630 kr
94 760 kr
1 141 560 kr
1 147 560 kr
1 137 120 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Deltid
Alle sektorer
403 personer
213 personer
190 personer
Ca 264 kr
Ca 247 kr
Ca 295 kr
42 730 kr
40 050 kr
47 730 kr
512 760 kr
480 600 kr
572 760 kr
Ca 264 kr
Ca 247 kr
Ca 295 kr
42 730 kr
40 050 kr
47 730 kr
512 760 kr
480 600 kr
572 760 kr
Ca 303 kr
Ca 269 kr
Ca 341 kr
49 060 kr
43 610 kr
55 240 kr
588 720 kr
523 320 kr
662 880 kr
Ca 303 kr
Ca 269 kr
Ca 341 kr
49 200 kr
43 710 kr
55 420 kr
590 400 kr
524 520 kr
665 040 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Heltid
Alle sektorer
1 887 personer
824 personer
1 063 personer
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 369 kr
57 930 kr
55 830 kr
59 770 kr
695 160 kr
669 960 kr
717 240 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 369 kr
57 930 kr
55 830 kr
59 770 kr
695 160 kr
669 960 kr
717 240 kr
Ca 387 kr
Ca 364 kr
Ca 405 kr
62 720 kr
58 910 kr
65 680 kr
752 640 kr
706 920 kr
788 160 kr
Ca 387 kr
Ca 364 kr
Ca 405 kr
62 880 kr
59 060 kr
65 850 kr
754 560 kr
708 720 kr
790 200 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Privat
2 204 personer
979 personer
1 225 personer
Ca 353 kr
Ca 337 kr
Ca 364 kr
57 240 kr
54 660 kr
58 930 kr
686 880 kr
655 920 kr
707 160 kr
Ca 353 kr
Ca 337 kr
Ca 364 kr
57 240 kr
54 660 kr
58 930 kr
686 880 kr
655 920 kr
707 160 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 401 kr
61 690 kr
57 460 kr
64 990 kr
740 280 kr
689 520 kr
779 880 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 401 kr
61 840 kr
57 590 kr
65 160 kr
742 080 kr
691 080 kr
781 920 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Deltid
Privat
379 personer
196 personer
183 personer
Ca 266 kr
Ca 247 kr
Ca 294 kr
43 100 kr
40 050 kr
47 550 kr
517 200 kr
480 600 kr
570 600 kr
Ca 266 kr
Ca 247 kr
Ca 294 kr
43 100 kr
40 050 kr
47 550 kr
517 200 kr
480 600 kr
570 600 kr
Ca 305 kr
Ca 270 kr
Ca 342 kr
49 330 kr
43 780 kr
55 360 kr
591 960 kr
525 360 kr
664 320 kr
Ca 305 kr
Ca 270 kr
Ca 342 kr
49 470 kr
43 880 kr
55 550 kr
593 640 kr
526 560 kr
666 600 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Heltid
Privat
1 825 personer
783 personer
1 042 personer
Ca 359 kr
Ca 346 kr
Ca 370 kr
58 200 kr
56 060 kr
59 990 kr
698 400 kr
672 720 kr
719 880 kr
Ca 359 kr
Ca 346 kr
Ca 370 kr
58 200 kr
56 060 kr
59 990 kr
698 400 kr
672 720 kr
719 880 kr
Ca 389 kr
Ca 365 kr
Ca 406 kr
62 940 kr
59 140 kr
65 800 kr
755 280 kr
709 680 kr
789 600 kr
Ca 389 kr
Ca 365 kr
Ca 406 kr
63 100 kr
59 280 kr
65 970 kr
757 200 kr
711 360 kr
791 640 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Alle sektorer
2 290 personer
1 037 personer
1 253 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 363 kr
56 850 kr
54 180 kr
58 790 kr
682 200 kr
650 160 kr
705 480 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 363 kr
56 850 kr
54 180 kr
58 790 kr
682 200 kr
650 160 kr
705 480 kr
Ca 379 kr
Ca 353 kr
Ca 400 kr
61 450 kr
57 210 kr
64 860 kr
737 400 kr
686 520 kr
778 320 kr
Ca 379 kr
Ca 353 kr
Ca 400 kr
61 610 kr
57 360 kr
65 030 kr
739 320 kr
688 320 kr
780 360 kr
Daglig leder
Deltid
Alle sektorer
4 385 personer
1 293 personer
3 092 personer
Ca 309 kr
Ca 252 kr
Ca 343 kr
50 000 kr
40 800 kr
55 560 kr
600 000 kr
489 600 kr
666 720 kr
Ca 309 kr
Ca 252 kr
Ca 343 kr
50 000 kr
40 800 kr
55 560 kr
600 000 kr
489 600 kr
666 720 kr
Ca 398 kr
Ca 307 kr
Ca 440 kr
64 500 kr
49 750 kr
71 280 kr
774 000 kr
597 000 kr
855 360 kr
Ca 398 kr
Ca 307 kr
Ca 440 kr
64 630 kr
49 920 kr
71 400 kr
775 560 kr
599 040 kr
856 800 kr
Daglig leder
Heltid
Alle sektorer
34 839 personer
7 335 personer
27 504 personer
Ca 373 kr
Ca 337 kr
Ca 388 kr
60 500 kr
54 580 kr
62 880 kr
726 000 kr
654 960 kr
754 560 kr
Ca 373 kr
Ca 337 kr
Ca 388 kr
60 500 kr
54 580 kr
62 880 kr
726 000 kr
654 960 kr
754 560 kr
Ca 488 kr
Ca 418 kr
Ca 506 kr
78 990 kr
67 760 kr
81 990 kr
947 880 kr
813 120 kr
983 880 kr
Ca 488 kr
Ca 418 kr
Ca 506 kr
79 140 kr
67 880 kr
82 150 kr
949 680 kr
814 560 kr
985 800 kr
Daglig leder
Kommunal
803 personer
383 personer
420 personer
Ca 456 kr
Ca 430 kr
Ca 478 kr
73 940 kr
69 580 kr
77 470 kr
887 280 kr
834 960 kr
929 640 kr
Ca 456 kr
Ca 430 kr
Ca 478 kr
73 940 kr
69 580 kr
77 470 kr
887 280 kr
834 960 kr
929 640 kr
Ca 464 kr
Ca 441 kr
Ca 484 kr
75 170 kr
71 510 kr
78 450 kr
902 040 kr
858 120 kr
941 400 kr
Ca 464 kr
Ca 441 kr
Ca 484 kr
75 270 kr
71 590 kr
78 570 kr
903 240 kr
859 080 kr
942 840 kr
Daglig leder
Heltid
Kommunal
753 personer
353 personer
400 personer
Ca 460 kr
Ca 432 kr
Ca 481 kr
74 480 kr
70 000 kr
77 920 kr
893 760 kr
840 000 kr
935 040 kr
Ca 460 kr
Ca 432 kr
Ca 481 kr
74 480 kr
70 000 kr
77 920 kr
893 760 kr
840 000 kr
935 040 kr
Ca 466 kr
Ca 444 kr
Ca 485 kr
75 490 kr
71 950 kr
78 610 kr
905 880 kr
863 400 kr
943 320 kr
Ca 466 kr
Ca 444 kr
Ca 485 kr
75 590 kr
72 040 kr
78 730 kr
907 080 kr
864 480 kr
944 760 kr
Daglig leder
Privat
37 896 personer
8 040 personer
29 856 personer
Ca 370 kr
Ca 313 kr
Ca 382 kr
60 000 kr
50 630 kr
61 900 kr
720 000 kr
607 560 kr
742 800 kr
Ca 370 kr
Ca 313 kr
Ca 382 kr
60 000 kr
50 630 kr
61 900 kr
720 000 kr
607 560 kr
742 800 kr
Ca 481 kr
Ca 401 kr
Ca 502 kr
77 880 kr
65 010 kr
81 270 kr
934 560 kr
780 120 kr
975 240 kr
Ca 481 kr
Ca 401 kr
Ca 502 kr
78 030 kr
65 130 kr
81 430 kr
936 360 kr
781 560 kr
977 160 kr
Daglig leder
Deltid
Privat
4 325 personer
1 260 personer
3 065 personer
Ca 309 kr
Ca 251 kr
Ca 340 kr
50 000 kr
40 590 kr
55 000 kr
600 000 kr
487 080 kr
660 000 kr
Ca 309 kr
Ca 251 kr
Ca 340 kr
50 000 kr
40 590 kr
55 000 kr
600 000 kr
487 080 kr
660 000 kr
Ca 397 kr
Ca 304 kr
Ca 439 kr
64 350 kr
49 230 kr
71 190 kr
772 200 kr
590 760 kr
854 280 kr
Ca 397 kr
Ca 304 kr
Ca 439 kr
64 480 kr
49 400 kr
71 310 kr
773 760 kr
592 800 kr
855 720 kr
Daglig leder
Heltid
Privat
33 571 personer
6 780 personer
26 791 personer
Ca 370 kr
Ca 322 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
52 200 kr
62 500 kr
720 000 kr
626 400 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 322 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
52 200 kr
62 500 kr
720 000 kr
626 400 kr
750 000 kr
Ca 486 kr
Ca 411 kr
Ca 505 kr
78 750 kr
66 570 kr
81 830 kr
945 000 kr
798 840 kr
981 960 kr
Ca 486 kr
Ca 411 kr
Ca 505 kr
78 900 kr
66 690 kr
81 990 kr
946 800 kr
800 280 kr
983 880 kr
Daglig leder
Statlig
525 personer
205 personer
320 personer
Ca 620 kr
Ca 616 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 840 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 198 080 kr
1 210 920 kr
Ca 620 kr
Ca 616 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 840 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 198 080 kr
1 210 920 kr
Ca 620 kr
Ca 622 kr
Ca 618 kr
100 420 kr
100 810 kr
100 160 kr
1 205 040 kr
1 209 720 kr
1 201 920 kr
Ca 620 kr
Ca 622 kr
Ca 618 kr
100 640 kr
100 990 kr
100 410 kr
1 207 680 kr
1 211 880 kr
1 204 920 kr
Daglig leder
Heltid
Statlig
515 personer
202 personer
313 personer
Ca 620 kr
Ca 614 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 490 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 193 880 kr
1 210 920 kr
Ca 620 kr
Ca 614 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 490 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 193 880 kr
1 210 920 kr
Ca 618 kr
Ca 619 kr
Ca 618 kr
100 170 kr
100 310 kr
100 080 kr
1 202 040 kr
1 203 720 kr
1 200 960 kr
Ca 618 kr
Ca 619 kr
Ca 618 kr
100 400 kr
100 490 kr
100 330 kr
1 204 800 kr
1 205 880 kr
1 203 960 kr
Daglig leder
Alle sektorer
39 224 personer
8 628 personer
30 596 personer
Ca 370 kr
Ca 328 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
53 170 kr
62 500 kr
720 000 kr
638 040 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 328 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
53 170 kr
62 500 kr
720 000 kr
638 040 kr
750 000 kr
Ca 482 kr
Ca 409 kr
Ca 503 kr
78 140 kr
66 210 kr
81 440 kr
937 680 kr
794 520 kr
977 280 kr
Ca 482 kr
Ca 409 kr
Ca 503 kr
78 290 kr
66 330 kr
81 600 kr
939 480 kr
795 960 kr
979 200 kr
Økonomisjef
Deltid
Alle sektorer
900 personer
505 personer
395 personer
Ca 352 kr
Ca 334 kr
Ca 384 kr
57 050 kr
54 170 kr
62 220 kr
684 600 kr
650 040 kr
746 640 kr
Ca 352 kr
Ca 334 kr
Ca 384 kr
57 050 kr
54 170 kr
62 220 kr
684 600 kr
650 040 kr
746 640 kr
Ca 406 kr
Ca 360 kr
Ca 475 kr
65 810 kr
58 250 kr
76 950 kr
789 720 kr
699 000 kr
923 400 kr
Ca 406 kr
Ca 360 kr
Ca 475 kr
65 940 kr
58 430 kr
77 000 kr
791 280 kr
701 160 kr
924 000 kr
Økonomisjef
Heltid
Alle sektorer
7 542 personer
3 293 personer
4 249 personer
Ca 449 kr
Ca 399 kr
Ca 500 kr
72 670 kr
64 680 kr
80 970 kr
872 040 kr
776 160 kr
971 640 kr
Ca 449 kr
Ca 399 kr
Ca 500 kr
72 670 kr
64 680 kr
80 970 kr
872 040 kr
776 160 kr
971 640 kr
Ca 520 kr
Ca 435 kr
Ca 586 kr
84 240 kr
70 400 kr
94 960 kr
1 010 880 kr
844 800 kr
1 139 520 kr
Ca 520 kr
Ca 435 kr
Ca 586 kr
84 540 kr
70 830 kr
95 160 kr
1 014 480 kr
849 960 kr
1 141 920 kr
Økonomisjef
Kommunal
405 personer
197 personer
208 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 385 kr
60 130 kr
58 330 kr
62 360 kr
721 560 kr
699 960 kr
748 320 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 385 kr
60 130 kr
58 330 kr
62 360 kr
721 560 kr
699 960 kr
748 320 kr
Ca 377 kr
Ca 364 kr
Ca 390 kr
61 080 kr
58 950 kr
63 100 kr
732 960 kr
707 400 kr
757 200 kr
Ca 377 kr
Ca 364 kr
Ca 390 kr
61 570 kr
59 560 kr
63 470 kr
738 840 kr
714 720 kr
761 640 kr
Økonomisjef
Heltid
Kommunal
390 personer
191 personer
199 personer
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 386 kr
60 330 kr
58 750 kr
62 500 kr
723 960 kr
705 000 kr
750 000 kr
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 386 kr
60 330 kr
58 750 kr
62 500 kr
723 960 kr
705 000 kr
750 000 kr
Ca 379 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
61 340 kr
59 110 kr
63 480 kr
736 080 kr
709 320 kr
761 760 kr
Ca 379 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
61 830 kr
59 710 kr
63 860 kr
741 960 kr
716 520 kr
766 320 kr
Økonomisjef
Privat
7 867 personer
3 519 personer
4 348 personer
Ca 450 kr
Ca 397 kr
Ca 510 kr
72 980 kr
64 380 kr
82 550 kr
875 760 kr
772 560 kr
990 600 kr
Ca 450 kr
Ca 397 kr
Ca 510 kr
72 980 kr
64 380 kr
82 550 kr
875 760 kr
772 560 kr
990 600 kr
Ca 522 kr
Ca 432 kr
Ca 593 kr
84 520 kr
69 980 kr
96 090 kr
1 014 240 kr
839 760 kr
1 153 080 kr
Ca 522 kr
Ca 432 kr
Ca 593 kr
84 790 kr
70 370 kr
96 270 kr
1 017 480 kr
844 440 kr
1 155 240 kr
Økonomisjef
Deltid
Privat
885 personer
499 personer
386 personer
Ca 355 kr
Ca 335 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
54 330 kr
62 500 kr
690 000 kr
651 960 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 335 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
54 330 kr
62 500 kr
690 000 kr
651 960 kr
750 000 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 480 kr
66 130 kr
58 340 kr
77 770 kr
793 560 kr
700 080 kr
933 240 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 480 kr
66 250 kr
58 510 kr
77 830 kr
795 000 kr
702 120 kr
933 960 kr
Økonomisjef
Heltid
Privat
6 982 personer
3 020 personer
3 962 personer
Ca 458 kr
Ca 403 kr
Ca 514 kr
74 170 kr
65 340 kr
83 330 kr
890 040 kr
784 080 kr
999 960 kr
Ca 458 kr
Ca 403 kr
Ca 514 kr
74 170 kr
65 340 kr
83 330 kr
890 040 kr
784 080 kr
999 960 kr
Ca 529 kr
Ca 439 kr
Ca 599 kr
85 760 kr
71 070 kr
96 960 kr
1 029 120 kr
852 840 kr
1 163 520 kr
Ca 529 kr
Ca 439 kr
Ca 599 kr
86 040 kr
71 480 kr
97 140 kr
1 032 480 kr
857 760 kr
1 165 680 kr
Økonomisjef
Statlig
170 personer
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 260 kr
891 120 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 930 kr
899 160 kr
Økonomisjef
Heltid
Statlig
170 personer
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 260 kr
891 120 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 930 kr
899 160 kr
Økonomisjef
Alle sektorer
8 442 personer
3 798 personer
4 644 personer
Ca 444 kr
Ca 395 kr
Ca 495 kr
71 900 kr
63 960 kr
80 220 kr
862 800 kr
767 520 kr
962 640 kr
Ca 444 kr
Ca 395 kr
Ca 495 kr
71 900 kr
63 960 kr
80 220 kr
862 800 kr
767 520 kr
962 640 kr
Ca 513 kr
Ca 429 kr
Ca 581 kr
83 130 kr
69 430 kr
94 170 kr
997 560 kr
833 160 kr
1 130 040 kr
Ca 513 kr
Ca 429 kr
Ca 581 kr
83 420 kr
69 840 kr
94 360 kr
1 001 040 kr
838 080 kr
1 132 320 kr
Personalsjef
Deltid
Alle sektorer
150 personer
111 personer
Ca 334 kr
Ca 333 kr
Ca
54 170 kr
53 980 kr
650 040 kr
647 760 kr
Ca 334 kr
Ca 333 kr
Ca
54 170 kr
53 980 kr
650 040 kr
647 760 kr
Ca 370 kr
Ca 359 kr
Ca
59 870 kr
58 170 kr
718 440 kr
698 040 kr
Ca 370 kr
Ca 359 kr
Ca
60 170 kr
58 440 kr
722 040 kr
701 280 kr
Personalsjef
Heltid
Alle sektorer
1 975 personer
1 248 personer
727 personer
Ca 433 kr
Ca 418 kr
Ca 457 kr
70 210 kr
67 700 kr
74 000 kr
842 520 kr
812 400 kr
888 000 kr
Ca 433 kr
Ca 418 kr
Ca 457 kr
70 210 kr
67 700 kr
74 000 kr
842 520 kr
812 400 kr
888 000 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 514 kr
77 870 kr
74 740 kr
83 240 kr
934 440 kr
896 880 kr
998 880 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 514 kr
78 350 kr
74 970 kr
84 150 kr
940 200 kr
899 640 kr
1 009 800 kr
Personalsjef
Kommunal
195 personer
134 personer
Ca 379 kr
Ca 369 kr
Ca
61 330 kr
59 830 kr
735 960 kr
717 960 kr
Ca 379 kr
Ca 369 kr
Ca
61 330 kr
59 830 kr
735 960 kr
717 960 kr
Ca 385 kr
Ca 375 kr
Ca
62 430 kr
60 680 kr
749 160 kr
728 160 kr
Ca 385 kr
Ca 375 kr
Ca
62 480 kr
60 750 kr
749 760 kr
729 000 kr
Personalsjef
Heltid
Kommunal
187 personer
126 personer
Ca 381 kr
Ca 372 kr
Ca
61 670 kr
60 330 kr
740 040 kr
723 960 kr
Ca 381 kr
Ca 372 kr
Ca
61 670 kr
60 330 kr
740 040 kr
723 960 kr
Ca 387 kr
Ca 376 kr
Ca
62 660 kr
60 970 kr
751 920 kr
731 640 kr
Ca 387 kr
Ca 376 kr
Ca
62 710 kr
61 040 kr
752 520 kr
732 480 kr
Personalsjef
Privat
1 818 personer
1 144 personer
674 personer
Ca 437 kr
Ca 421 kr
Ca 464 kr
70 830 kr
68 170 kr
75 130 kr
849 960 kr
818 040 kr
901 560 kr
Ca 437 kr
Ca 421 kr
Ca 464 kr
70 830 kr
68 170 kr
75 130 kr
849 960 kr
818 040 kr
901 560 kr
Ca 486 kr
Ca 465 kr
Ca 522 kr
78 800 kr
75 370 kr
84 550 kr
945 600 kr
904 440 kr
1 014 600 kr
Ca 486 kr
Ca 465 kr
Ca 522 kr
79 320 kr
75 610 kr
85 530 kr
951 840 kr
907 320 kr
1 026 360 kr
Personalsjef
Deltid
Privat
141 personer
Ca 342 kr
Ca
Ca
55 390 kr
664 680 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca
55 390 kr
664 680 kr
Ca 372 kr
Ca
Ca
60 330 kr
723 960 kr
Ca 372 kr
Ca
Ca
60 640 kr
727 680 kr
Personalsjef
Heltid
Privat
1 677 personer
1 042 personer
635 personer
Ca 441 kr
Ca 427 kr
Ca 465 kr
71 380 kr
69 100 kr
75 360 kr
856 560 kr
829 200 kr
904 320 kr
Ca 441 kr
Ca 427 kr
Ca 465 kr
71 380 kr
69 100 kr
75 360 kr
856 560 kr
829 200 kr
904 320 kr
Ca 492 kr
Ca 471 kr
Ca 526 kr
79 720 kr
76 360 kr
85 230 kr
956 640 kr
916 320 kr
1 022 760 kr
Ca 492 kr
Ca 471 kr
Ca 526 kr
80 250 kr
76 600 kr
86 230 kr
963 000 kr
919 200 kr
1 034 760 kr
Personalsjef
Statlig
112 personer
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 465 kr
Ca
Ca
75 370 kr
904 440 kr
Ca 465 kr
Ca
Ca
75 840 kr
910 080 kr
Personalsjef
Heltid
Statlig
111 personer
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 466 kr
Ca
Ca
75 520 kr
906 240 kr
Ca 466 kr
Ca
Ca
76 000 kr
912 000 kr
Personalsjef
Alle sektorer
2 125 personer
1 359 personer
766 personer
Ca 432 kr
Ca 415 kr
Ca 455 kr
69 930 kr
67 180 kr
73 670 kr
839 160 kr
806 160 kr
884 040 kr
Ca 432 kr
Ca 415 kr
Ca 455 kr
69 930 kr
67 180 kr
73 670 kr
839 160 kr
806 160 kr
884 040 kr
Ca 476 kr
Ca 456 kr
Ca 511 kr
77 100 kr
73 900 kr
82 710 kr
925 200 kr
886 800 kr
992 520 kr
Ca 476 kr
Ca 456 kr
Ca 511 kr
77 570 kr
74 130 kr
83 600 kr
930 840 kr
889 560 kr
1 003 200 kr
Planleggingssjef
Heltid
Alle sektorer
256 personer
120 personer
136 personer
Ca 365 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
59 160 kr
55 260 kr
62 220 kr
709 920 kr
663 120 kr
746 640 kr
Ca 365 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
59 160 kr
55 260 kr
62 220 kr
709 920 kr
663 120 kr
746 640 kr
Ca 391 kr
Ca 353 kr
Ca 424 kr
63 270 kr
57 170 kr
68 630 kr
759 240 kr
686 040 kr
823 560 kr
Ca 391 kr
Ca 353 kr
Ca 424 kr
63 740 kr
57 470 kr
69 240 kr
764 880 kr
689 640 kr
830 880 kr
Planleggingssjef
Kommunal
160 personer
111 personer
Ca 337 kr
Ca 335 kr
Ca
54 590 kr
54 210 kr
655 080 kr
650 520 kr
Ca 337 kr
Ca 335 kr
Ca
54 590 kr
54 210 kr
655 080 kr
650 520 kr
Ca 342 kr
Ca 339 kr
Ca
55 380 kr
54 990 kr
664 560 kr
659 880 kr
Ca 342 kr
Ca 339 kr
Ca
55 720 kr
55 340 kr
668 640 kr
664 080 kr
Planleggingssjef
Heltid
Kommunal
134 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 000 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 000 kr
660 000 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 560 kr
666 720 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 930 kr
671 160 kr
Planleggingssjef
Privat
123 personer
Ca 402 kr
Ca
Ca
65 090 kr
781 080 kr
Ca 402 kr
Ca
Ca
65 090 kr
781 080 kr
Ca 441 kr
Ca
Ca
71 430 kr
857 160 kr
Ca 441 kr
Ca
Ca
71 850 kr
862 200 kr
Planleggingssjef
Heltid
Privat
115 personer
Ca 408 kr
Ca
Ca
66 040 kr
792 480 kr
Ca 408 kr
Ca
Ca
66 040 kr
792 480 kr
Ca 444 kr
Ca
Ca
71 860 kr
862 320 kr
Ca 444 kr
Ca
Ca
72 300 kr
867 600 kr
Planleggingssjef
Alle sektorer
290 personer
138 personer
152 personer
Ca 360 kr
Ca 336 kr
Ca 383 kr
58 330 kr
54 500 kr
62 000 kr
699 960 kr
654 000 kr
744 000 kr
Ca 360 kr
Ca 336 kr
Ca 383 kr
58 330 kr
54 500 kr
62 000 kr
699 960 kr
654 000 kr
744 000 kr
Ca 387 kr
Ca 351 kr
Ca 421 kr
62 760 kr
56 800 kr
68 180 kr
753 120 kr
681 600 kr
818 160 kr
Ca 387 kr
Ca 351 kr
Ca 421 kr
63 200 kr
57 080 kr
68 760 kr
758 400 kr
684 960 kr
825 120 kr
Administrativ leder
Deltid
Alle sektorer
2 392 personer
1 140 personer
1 252 personer
Ca 316 kr
Ca 304 kr
Ca 351 kr
51 250 kr
49 170 kr
56 810 kr
615 000 kr
590 040 kr
681 720 kr
Ca 316 kr
Ca 304 kr
Ca 351 kr
51 250 kr
49 170 kr
56 810 kr
615 000 kr
590 040 kr
681 720 kr
Ca 363 kr
Ca 325 kr
Ca 405 kr
58 810 kr
52 650 kr
65 590 kr
705 720 kr
631 800 kr
787 080 kr
Ca 363 kr
Ca 325 kr
Ca 405 kr
58 920 kr
52 720 kr
65 730 kr
707 040 kr
632 640 kr
788 760 kr
Administrativ leder
Heltid
Alle sektorer
22 839 personer
10 911 personer
11 928 personer
Ca 370 kr
Ca 347 kr
Ca 399 kr
60 000 kr
56 150 kr
64 580 kr
720 000 kr
673 800 kr
774 960 kr
Ca 370 kr
Ca 347 kr
Ca 399 kr
60 000 kr
56 150 kr
64 580 kr
720 000 kr
673 800 kr
774 960 kr
Ca 410 kr
Ca 373 kr
Ca 444 kr
66 450 kr
60 420 kr
71 960 kr
797 400 kr
725 040 kr
863 520 kr
Ca 410 kr
Ca 373 kr
Ca 444 kr
67 170 kr
61 020 kr
72 790 kr
806 040 kr
732 240 kr
873 480 kr
Administrativ leder
Kommunal
8 528 personer
5 311 personer
3 217 personer
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 354 kr
54 170 kr
52 500 kr
57 400 kr
650 040 kr
630 000 kr
688 800 kr
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 354 kr
54 170 kr
52 500 kr
57 400 kr
650 040 kr
630 000 kr
688 800 kr
Ca 349 kr
Ca 337 kr
Ca 368 kr
56 500 kr
54 630 kr
59 590 kr
678 000 kr
655 560 kr
715 080 kr
Ca 349 kr
Ca 337 kr
Ca 368 kr
56 970 kr
54 960 kr
60 290 kr
683 640 kr
659 520 kr
723 480 kr
Administrativ leder
Deltid
Kommunal
878 personer
568 personer
310 personer
Ca 306 kr
Ca 298 kr
Ca 326 kr
49 560 kr
48 210 kr
52 750 kr
594 720 kr
578 520 kr
633 000 kr
Ca 306 kr
Ca 298 kr
Ca 326 kr
49 560 kr
48 210 kr
52 750 kr
594 720 kr
578 520 kr
633 000 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 346 kr
51 540 kr
49 430 kr
56 000 kr
618 480 kr
593 160 kr
672 000 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 346 kr
51 700 kr
49 510 kr
56 330 kr
620 400 kr
594 120 kr
675 960 kr
Administrativ leder
Heltid
Kommunal
7 650 personer
4 743 personer
2 907 personer
Ca 336 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
54 420 kr
52 870 kr
57 490 kr
653 040 kr
634 440 kr
689 880 kr
Ca 336 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
54 420 kr
52 870 kr
57 490 kr
653 040 kr
634 440 kr
689 880 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 369 kr
56 790 kr
54 960 kr
59 770 kr
681 480 kr
659 520 kr
717 240 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 369 kr
57 280 kr
55 310 kr
60 480 kr
687 360 kr
663 720 kr
725 760 kr
Administrativ leder
Privat
9 400 personer
3 030 personer
6 370 personer
Ca 395 kr
Ca 351 kr
Ca 422 kr
64 050 kr
56 910 kr
68 330 kr
768 600 kr
682 920 kr
819 960 kr
Ca 395 kr
Ca 351 kr
Ca 422 kr
64 050 kr
56 910 kr
68 330 kr
768 600 kr
682 920 kr
819 960 kr
Ca 457 kr
Ca 390 kr
Ca 489 kr
74 050 kr
63 210 kr
79 190 kr
888 600 kr
758 520 kr
950 280 kr
Ca 457 kr
Ca 390 kr
Ca 489 kr
74 280 kr
63 440 kr
79 410 kr
891 360 kr
761 280 kr
952 920 kr
Administrativ leder
Deltid
Privat
1 402 personer
510 personer
892 personer
Ca 330 kr
Ca 307 kr
Ca 364 kr
53 540 kr
49 780 kr
59 000 kr
642 480 kr
597 360 kr
708 000 kr
Ca 330 kr
Ca 307 kr
Ca 364 kr
53 540 kr
49 780 kr
59 000 kr
642 480 kr
597 360 kr
708 000 kr
Ca 392 kr
Ca 343 kr
Ca 426 kr
63 540 kr
55 500 kr
69 060 kr
762 480 kr
666 000 kr
828 720 kr
Ca 392 kr
Ca 343 kr
Ca 426 kr
63 580 kr
55 550 kr
69 100 kr
762 960 kr
666 600 kr
829 200 kr
Administrativ leder
Heltid
Privat
7 998 personer
2 520 personer
5 478 personer
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 426 kr
64 860 kr
57 920 kr
69 070 kr
778 320 kr
695 040 kr
828 840 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 426 kr
64 860 kr
57 920 kr
69 070 kr
778 320 kr
695 040 kr
828 840 kr
Ca 462 kr
Ca 395 kr
Ca 493 kr
74 870 kr
63 980 kr
79 870 kr
898 440 kr
767 760 kr
958 440 kr
Ca 462 kr
Ca 395 kr
Ca 493 kr
75 110 kr
64 230 kr
80 110 kr
901 320 kr
770 760 kr
961 320 kr
Administrativ leder
Statlig
7 303 personer
3 710 personer
3 593 personer
Ca 400 kr
Ca 379 kr
Ca 413 kr
64 720 kr
61 430 kr
66 890 kr
776 640 kr
737 160 kr
802 680 kr
Ca 400 kr
Ca 379 kr
Ca 413 kr
64 720 kr
61 430 kr
66 890 kr
776 640 kr
737 160 kr
802 680 kr
Ca 416 kr
Ca 401 kr
Ca 431 kr
67 340 kr
65 000 kr
69 750 kr
808 080 kr
780 000 kr
837 000 kr
Ca 416 kr
Ca 401 kr
Ca 431 kr
68 830 kr
66 170 kr
71 570 kr
825 960 kr
794 040 kr
858 840 kr
Administrativ leder
Deltid
Statlig
112 personer
Ca 346 kr
Ca
Ca
56 120 kr
673 440 kr
Ca 346 kr
Ca
Ca
56 120 kr
673 440 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca
63 310 kr
759 720 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca
63 670 kr
764 040 kr
Administrativ leder
Heltid
Statlig
7 191 personer
3 648 personer
3 543 personer
Ca 400 kr
Ca 380 kr
Ca 413 kr
64 790 kr
61 560 kr
66 890 kr
777 480 kr
738 720 kr
802 680 kr
Ca 400 kr
Ca 380 kr
Ca 413 kr
64 790 kr
61 560 kr
66 890 kr
777 480 kr
738 720 kr
802 680 kr
Ca 416 kr
Ca 402 kr
Ca 431 kr
67 370 kr
65 060 kr
69 750 kr
808 440 kr
780 720 kr
837 000 kr
Ca 416 kr
Ca 402 kr
Ca 431 kr
68 870 kr
66 240 kr
71 580 kr
826 440 kr
794 880 kr
858 960 kr
Administrativ leder
Alle sektorer
25 231 personer
12 051 personer
13 180 personer
Ca 369 kr
Ca 344 kr
Ca 397 kr
59 730 kr
55 750 kr
64 250 kr
716 760 kr
669 000 kr
771 000 kr
Ca 369 kr
Ca 344 kr
Ca 397 kr
59 730 kr
55 750 kr
64 250 kr
716 760 kr
669 000 kr
771 000 kr
Ca 408 kr
Ca 370 kr
Ca 443 kr
66 090 kr
60 020 kr
71 690 kr
793 080 kr
720 240 kr
860 280 kr
Ca 408 kr
Ca 370 kr
Ca 443 kr
66 780 kr
60 600 kr
72 490 kr
801 360 kr
727 200 kr
869 880 kr
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Alle sektorer
660 personer
216 personer
444 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 150 kr
59 750 kr
682 560 kr
649 800 kr
717 000 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 150 kr
59 750 kr
682 560 kr
649 800 kr
717 000 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 720 kr
57 960 kr
68 470 kr
776 640 kr
695 520 kr
821 640 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 780 kr
58 010 kr
68 540 kr
777 360 kr
696 120 kr
822 480 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Alle sektorer
14 798 personer
3 730 personer
11 068 personer
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 400 kr
61 200 kr
69 660 kr
808 800 kr
734 400 kr
835 920 kr
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 400 kr
61 200 kr
69 660 kr
808 800 kr
734 400 kr
835 920 kr
Ca 453 kr
Ca 408 kr
Ca 467 kr
73 310 kr
66 140 kr
75 730 kr
879 720 kr
793 680 kr
908 760 kr
Ca 453 kr
Ca 408 kr
Ca 467 kr
73 410 kr
66 210 kr
75 840 kr
880 920 kr
794 520 kr
910 080 kr
Salgs- eller markedssjef
Privat
15 402 personer
3 907 personer
11 495 personer
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 200 kr
60 960 kr
69 510 kr
806 400 kr
731 520 kr
834 120 kr
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 200 kr
60 960 kr
69 510 kr
806 400 kr
731 520 kr
834 120 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 467 kr
73 130 kr
65 900 kr
75 580 kr
877 560 kr
790 800 kr
906 960 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 467 kr
73 230 kr
65 970 kr
75 690 kr
878 760 kr
791 640 kr
908 280 kr
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Privat
655 personer
212 personer
443 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 368 kr
56 900 kr
54 170 kr
59 620 kr
682 800 kr
650 040 kr
715 440 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 368 kr
56 900 kr
54 170 kr
59 620 kr
682 800 kr
650 040 kr
715 440 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 810 kr
58 060 kr
68 460 kr
777 720 kr
696 720 kr
821 520 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 870 kr
58 110 kr
68 530 kr
778 440 kr
697 320 kr
822 360 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Privat
14 747 personer
3 695 personer
11 052 personer
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 450 kr
61 300 kr
69 660 kr
809 400 kr
735 600 kr
835 920 kr
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 450 kr
61 300 kr
69 660 kr
809 400 kr
735 600 kr
835 920 kr
Ca 453 kr
Ca 409 kr
Ca 468 kr
73 340 kr
66 180 kr
75 740 kr
880 080 kr
794 160 kr
908 880 kr
Ca 453 kr
Ca 409 kr
Ca 468 kr
73 440 kr
66 250 kr
75 850 kr
881 280 kr
795 000 kr
910 200 kr
Salgs- eller markedssjef
Alle sektorer
15 458 personer
3 946 personer
11 512 personer
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 170 kr
60 870 kr
69 510 kr
806 040 kr
730 440 kr
834 120 kr
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 170 kr
60 870 kr
69 510 kr
806 040 kr
730 440 kr
834 120 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 466 kr
73 100 kr
65 860 kr
75 570 kr
877 200 kr
790 320 kr
906 840 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 466 kr
73 200 kr
65 930 kr
75 680 kr
878 400 kr
791 160 kr
908 160 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Deltid
Alle sektorer
207 personer
142 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca 474 kr
73 550 kr
76 790 kr
882 600 kr
921 480 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca 474 kr
73 700 kr
76 900 kr
884 400 kr
922 800 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Alle sektorer
2 488 personer
680 personer
1 808 personer
Ca 457 kr
Ca 432 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
70 000 kr
75 770 kr
888 000 kr
840 000 kr
909 240 kr
Ca 457 kr
Ca 432 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
70 000 kr
75 770 kr
888 000 kr
840 000 kr
909 240 kr
Ca 488 kr
Ca 446 kr
Ca 503 kr
79 020 kr
72 280 kr
81 550 kr
948 240 kr
867 360 kr
978 600 kr
Ca 488 kr
Ca 446 kr
Ca 503 kr
79 200 kr
72 490 kr
81 720 kr
950 400 kr
869 880 kr
980 640 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Privat
2 216 personer
560 personer
1 656 personer
Ca 457 kr
Ca 422 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
68 330 kr
75 780 kr
888 000 kr
819 960 kr
909 360 kr
Ca 457 kr
Ca 422 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
68 330 kr
75 780 kr
888 000 kr
819 960 kr
909 360 kr
Ca 493 kr
Ca 445 kr
Ca 509 kr
79 800 kr
72 050 kr
82 390 kr
957 600 kr
864 600 kr
988 680 kr
Ca 493 kr
Ca 445 kr
Ca 509 kr
79 980 kr
72 300 kr
82 540 kr
959 760 kr
867 600 kr
990 480 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Deltid
Privat
188 personer
130 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 468 kr
72 780 kr
75 880 kr
873 360 kr
910 560 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 468 kr
72 880 kr
75 910 kr
874 560 kr
910 920 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Privat
2 028 personer
502 personer
1 526 personer
Ca 460 kr
Ca 425 kr
Ca 468 kr
74 500 kr
68 840 kr
75 860 kr
894 000 kr
826 080 kr
910 320 kr
Ca 460 kr
Ca 425 kr
Ca 468 kr
74 500 kr
68 840 kr
75 860 kr
894 000 kr
826 080 kr
910 320 kr
Ca 495 kr
Ca 447 kr
Ca 510 kr
80 140 kr
72 420 kr
82 680 kr
961 680 kr
869 040 kr
992 160 kr
Ca 495 kr
Ca 447 kr
Ca 510 kr
80 320 kr
72 670 kr
82 840 kr
963 840 kr
872 040 kr
994 080 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Statlig
457 personer
178 personer
279 personer
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 461 kr
Ca 445 kr
Ca 471 kr
74 670 kr
72 010 kr
76 370 kr
896 040 kr
864 120 kr
916 440 kr
Ca 461 kr
Ca 445 kr
Ca 471 kr
74 870 kr
72 100 kr
76 650 kr
898 440 kr
865 200 kr
919 800 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Statlig
439 personer
172 personer
267 personer
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 460 kr
Ca 444 kr
Ca 470 kr
74 510 kr
71 970 kr
76 140 kr
894 120 kr
863 640 kr
913 680 kr
Ca 460 kr
Ca 444 kr
Ca 470 kr
74 700 kr
72 060 kr
76 400 kr
896 400 kr
864 720 kr
916 800 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Alle sektorer
2 695 personer
745 personer
1 950 personer
Ca 455 kr
Ca 429 kr
Ca 467 kr
73 670 kr
69 490 kr
75 710 kr
884 040 kr
833 880 kr
908 520 kr
Ca 455 kr
Ca 429 kr
Ca 467 kr
73 670 kr
69 490 kr
75 710 kr
884 040 kr
833 880 kr
908 520 kr
Ca 486 kr
Ca 445 kr
Ca 502 kr
78 790 kr
72 010 kr
81 370 kr
945 480 kr
864 120 kr
976 440 kr
Ca 486 kr
Ca 445 kr
Ca 502 kr
78 970 kr
72 220 kr
81 540 kr
947 640 kr
866 640 kr
978 480 kr
Leder i akvakultur
Heltid
Alle sektorer
242 personer
211 personer
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 820 kr
64 750 kr
777 840 kr
777 000 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 820 kr
64 750 kr
777 840 kr
777 000 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 414 kr
67 160 kr
67 040 kr
805 920 kr
804 480 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 414 kr
68 950 kr
68 970 kr
827 400 kr
827 640 kr
Leder i akvakultur
Privat
248 personer
215 personer
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 750 kr
64 750 kr
777 000 kr
777 000 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 750 kr
64 750 kr
777 000 kr
777 000 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 412 kr
66 740 kr
66 780 kr
800 880 kr
801 360 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 412 kr
68 510 kr
68 700 kr
822 120 kr
824 400 kr
Leder i akvakultur
Heltid
Privat
239 personer
210 personer
Ca 400 kr
Ca
Ca 399 kr
64 880 kr
64 630 kr
778 560 kr
775 560 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 399 kr
64 880 kr
64 630 kr
778 560 kr
775 560 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 411 kr
66 950 kr
66 660 kr
803 400 kr
799 920 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 411 kr
68 760 kr
68 600 kr
825 120 kr
823 200 kr
Leder i akvakultur
Alle sektorer
252 personer
217 personer
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 750 kr
64 750 kr
777 000 kr
777 000 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 750 kr
64 750 kr
777 000 kr
777 000 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 414 kr
66 860 kr
67 060 kr
802 320 kr
804 720 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 414 kr
68 610 kr
68 970 kr
823 320 kr
827 640 kr
Leder i industri
Deltid
Alle sektorer
575 personer
494 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 382 kr
61 300 kr
61 900 kr
735 600 kr
742 800 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 382 kr
62 370 kr
63 030 kr
748 440 kr
756 360 kr
Leder i industri
Heltid
Alle sektorer
10 754 personer
1 208 personer
9 546 personer
Ca 384 kr
Ca 392 kr
Ca 382 kr
62 130 kr
63 570 kr
61 830 kr
745 560 kr
762 840 kr
741 960 kr
Ca 384 kr
Ca 392 kr
Ca 382 kr
62 130 kr
63 570 kr
61 830 kr
745 560 kr
762 840 kr
741 960 kr
Ca 427 kr
Ca 429 kr
Ca 427 kr
69 210 kr
69 460 kr
69 170 kr
830 520 kr
833 520 kr
830 040 kr
Ca 427 kr
Ca 429 kr
Ca 427 kr
70 290 kr
70 000 kr
70 320 kr
843 480 kr
840 000 kr
843 840 kr
Leder i industri
Privat
11 243 personer
1 279 personer
9 964 personer
Ca 382 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 830 kr
63 400 kr
61 700 kr
741 960 kr
760 800 kr
740 400 kr
Ca 382 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 830 kr
63 400 kr
61 700 kr
741 960 kr
760 800 kr
740 400 kr
Ca 426 kr
Ca 427 kr
Ca 426 kr
69 070 kr
69 110 kr
69 070 kr
828 840 kr
829 320 kr
828 840 kr
Ca 426 kr
Ca 427 kr
Ca 426 kr
70 150 kr
69 660 kr
70 220 kr
841 800 kr
835 920 kr
842 640 kr
Leder i industri
Deltid
Privat
568 personer
488 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 379 kr
Ca
Ca 382 kr
61 330 kr
61 910 kr
735 960 kr
742 920 kr
Ca 379 kr
Ca
Ca 382 kr
62 390 kr
63 030 kr
748 680 kr
756 360 kr
Leder i industri
Heltid
Privat
10 675 personer
1 199 personer
9 476 personer
Ca 384 kr
Ca 393 kr
Ca 382 kr
62 260 kr
63 640 kr
61 960 kr
747 120 kr
763 680 kr
743 520 kr
Ca 384 kr
Ca 393 kr
Ca 382 kr
62 260 kr
63 640 kr
61 960 kr
747 120 kr
763 680 kr
743 520 kr
Ca 428 kr
Ca 429 kr
Ca 428 kr
69 310 kr
69 560 kr
69 280 kr
831 720 kr
834 720 kr
831 360 kr
Ca 428 kr
Ca 429 kr
Ca 428 kr
70 390 kr
70 100 kr
70 430 kr
844 680 kr
841 200 kr
845 160 kr
Leder i industri
Alle sektorer
11 329 personer
1 289 personer
10 040 personer
Ca 381 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 790 kr
63 330 kr
61 660 kr
741 480 kr
759 960 kr
739 920 kr
Ca 381 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 790 kr
63 330 kr
61 660 kr
741 480 kr
759 960 kr
739 920 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
68 970 kr
69 010 kr
68 970 kr
827 640 kr
828 120 kr
827 640 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
70 050 kr
69 560 kr
70 120 kr
840 600 kr
834 720 kr
841 440 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Heltid
Alle sektorer
6 545 personer
1 215 personer
5 330 personer
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 040 kr
91 660 kr
95 830 kr
1 140 480 kr
1 099 920 kr
1 149 960 kr
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 040 kr
91 660 kr
95 830 kr
1 140 480 kr
1 099 920 kr
1 149 960 kr
Ca 661 kr
Ca 639 kr
Ca 666 kr
107 030 kr
103 520 kr
107 830 kr
1 284 360 kr
1 242 240 kr
1 293 960 kr
Ca 661 kr
Ca 639 kr
Ca 666 kr
109 700 kr
104 470 kr
110 890 kr
1 316 400 kr
1 253 640 kr
1 330 680 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Privat
6 601 personer
1 231 personer
5 370 personer
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 100 kr
91 660 kr
95 850 kr
1 141 200 kr
1 099 920 kr
1 150 200 kr
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 100 kr
91 660 kr
95 850 kr
1 141 200 kr
1 099 920 kr
1 150 200 kr
Ca 661 kr
Ca 638 kr
Ca 666 kr
107 070 kr
103 430 kr
107 900 kr
1 284 840 kr
1 241 160 kr
1 294 800 kr
Ca 661 kr
Ca 638 kr
Ca 666 kr
109 740 kr
104 370 kr
110 970 kr
1 316 880 kr
1 252 440 kr
1 331 640 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Heltid
Privat
6 524 personer
1 210 personer
5 314 personer
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 130 kr
91 690 kr
95 940 kr
1 141 560 kr
1 100 280 kr
1 151 280 kr
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 130 kr
91 690 kr
95 940 kr
1 141 560 kr
1 100 280 kr
1 151 280 kr
Ca 661 kr
Ca 640 kr
Ca 666 kr
107 150 kr
103 700 kr
107 940 kr
1 285 800 kr
1 244 400 kr
1 295 280 kr
Ca 661 kr
Ca 640 kr
Ca 666 kr
109 820 kr
104 650 kr
111 010 kr
1 317 840 kr
1 255 800 kr
1 332 120 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Alle sektorer
6 630 personer
1 236 personer
5 394 personer
Ca 586 kr
Ca 564 kr
Ca 591 kr
95 000 kr
91 440 kr
95 780 kr
1 140 000 kr
1 097 280 kr
1 149 360 kr
Ca 586 kr
Ca 564 kr
Ca 591 kr
95 000 kr
91 440 kr
95 780 kr
1 140 000 kr
1 097 280 kr
1 149 360 kr
Ca 660 kr
Ca 637 kr
Ca 665 kr
106 930 kr
103 260 kr
107 770 kr
1 283 160 kr
1 239 120 kr
1 293 240 kr
Ca 660 kr
Ca 637 kr
Ca 665 kr
109 590 kr
104 200 kr
110 830 kr
1 315 080 kr
1 250 400 kr
1 329 960 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Alle sektorer
1 176 personer
126 personer
1 050 personer
Ca 297 kr
Ca 309 kr
Ca 295 kr
48 120 kr
50 000 kr
47 870 kr
577 440 kr
600 000 kr
574 440 kr
Ca 297 kr
Ca 309 kr
Ca 295 kr
48 120 kr
50 000 kr
47 870 kr
577 440 kr
600 000 kr
574 440 kr
Ca 334 kr
Ca 350 kr
Ca 332 kr
54 110 kr
56 710 kr
53 820 kr
649 320 kr
680 520 kr
645 840 kr
Ca 334 kr
Ca 350 kr
Ca 332 kr
54 540 kr
56 790 kr
54 290 kr
654 480 kr
681 480 kr
651 480 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Alle sektorer
12 115 personer
765 personer
11 350 personer
Ca 337 kr
Ca 324 kr
Ca 338 kr
54 520 kr
52 500 kr
54 730 kr
654 240 kr
630 000 kr
656 760 kr
Ca 337 kr
Ca 324 kr
Ca 338 kr
54 520 kr
52 500 kr
54 730 kr
654 240 kr
630 000 kr
656 760 kr
Ca 369 kr
Ca 352 kr
Ca 371 kr
59 850 kr
57 090 kr
60 040 kr
718 200 kr
685 080 kr
720 480 kr
Ca 369 kr
Ca 352 kr
Ca 371 kr
60 410 kr
57 590 kr
60 610 kr
724 920 kr
691 080 kr
727 320 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Kommunal
927 personer
201 personer
726 personer
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 850 kr
53 750 kr
51 400 kr
622 200 kr
645 000 kr
616 800 kr
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 850 kr
53 750 kr
51 400 kr
622 200 kr
645 000 kr
616 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
52 550 kr
53 120 kr
52 400 kr
630 600 kr
637 440 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
53 760 kr
53 430 kr
53 850 kr
645 120 kr
641 160 kr
646 200 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Kommunal
157 personer
123 personer
Ca 316 kr
Ca
Ca 310 kr
51 250 kr
50 210 kr
615 000 kr
602 520 kr
Ca 316 kr
Ca
Ca 310 kr
51 250 kr
50 210 kr
615 000 kr
602 520 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 323 kr
52 460 kr
52 400 kr
629 520 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 323 kr
53 160 kr
53 220 kr
637 920 kr
638 640 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Kommunal
770 personer
167 personer
603 personer
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 920 kr
53 750 kr
51 420 kr
623 040 kr
645 000 kr
617 040 kr
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 920 kr
53 750 kr
51 420 kr
623 040 kr
645 000 kr
617 040 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
52 560 kr
53 160 kr
52 400 kr
630 720 kr
637 920 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
53 810 kr
53 480 kr
53 910 kr
645 720 kr
641 760 kr
646 920 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Privat
11 953 personer
647 personer
11 306 personer
Ca 340 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 580 kr
55 000 kr
660 000 kr
618 960 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 580 kr
55 000 kr
660 000 kr
618 960 kr
660 000 kr
Ca 373 kr
Ca 361 kr
Ca 373 kr
60 360 kr
58 460 kr
60 470 kr
724 320 kr
701 520 kr
725 640 kr
Ca 373 kr
Ca 361 kr
Ca 373 kr
60 810 kr
58 860 kr
60 920 kr
729 720 kr
706 320 kr
731 040 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Privat
1 011 personer
919 personer
Ca 291 kr
Ca
Ca 291 kr
47 170 kr
47 090 kr
566 040 kr
565 080 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca 291 kr
47 170 kr
47 090 kr
566 040 kr
565 080 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 333 kr
54 290 kr
53 930 kr
651 480 kr
647 160 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 333 kr
54 680 kr
54 360 kr
656 160 kr
652 320 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Privat
10 942 personer
555 personer
10 387 personer
Ca 340 kr
Ca 319 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 670 kr
55 000 kr
660 000 kr
620 040 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca 319 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 670 kr
55 000 kr
660 000 kr
620 040 kr
660 000 kr
Ca 375 kr
Ca 361 kr
Ca 375 kr
60 670 kr
58 510 kr
60 790 kr
728 040 kr
702 120 kr
729 480 kr
Ca 375 kr
Ca 361 kr
Ca 375 kr
61 120 kr
58 940 kr
61 250 kr
733 440 kr
707 280 kr
735 000 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Statlig
411 personer
368 personer
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
44 890 kr
44 480 kr
538 680 kr
533 760 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
45 560 kr
45 170 kr
546 720 kr
542 040 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 317 kr
51 590 kr
51 300 kr
619 080 kr
615 600 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 317 kr
53 770 kr
53 490 kr
645 240 kr
641 880 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Statlig
403 personer
360 personer
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
44 830 kr
44 480 kr
537 960 kr
533 760 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
45 520 kr
45 190 kr
546 240 kr
542 280 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 316 kr
51 520 kr
51 220 kr
618 240 kr
614 640 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 316 kr
53 710 kr
53 420 kr
644 520 kr
641 040 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Alle sektorer
13 291 personer
891 personer
12 400 personer
Ca 334 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
54 170 kr
52 080 kr
54 170 kr
650 040 kr
624 960 kr
650 040 kr
Ca 334 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
54 170 kr
52 080 kr
54 170 kr
650 040 kr
624 960 kr
650 040 kr
Ca 368 kr
Ca 352 kr
Ca 369 kr
59 570 kr
57 060 kr
59 740 kr
714 840 kr
684 720 kr
716 880 kr
Ca 368 kr
Ca 352 kr
Ca 369 kr
60 130 kr
57 520 kr
60 300 kr
721 560 kr
690 240 kr
723 600 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Alle sektorer
477 personer
382 personer
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 510 kr
56 980 kr
678 120 kr
683 760 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 900 kr
57 430 kr
682 800 kr
689 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold