Kvinnelig leder på kontor med medarbeider i bakgrunnen.
Yrkesbeskrivelse

Leder

favoritt ikon

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Lederfunksjonen kan variere mye fra bedrift til bedrift – og fra nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakere har lederansvar, og blant disse finner vi ledere på alle nivå. 

Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for lederen kan være:

  • ha det overordnede ansvaret for bedriften eller virksomheten
  • fremstå som bedriftens ansikt utad
  • ansvar for at bedriften går godt
  • ansvar for at medarbeidere trives på jobb
  • ansvar for at bedriften følger de lover og regler den plikter å følge
  • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
  • budsjettplanlegging og regnskapsoppnåelse

Som leder kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Du kan være leder på mange nivåer. I en stor bedrift vil det ofte finnes ulike ledere med ulike ansvarsområder. Disse vil fungere som mellomleder, avdelingsleder, prosjektleder, personalleder eller lignende.

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du vil fungere som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, produksjon, kommunikasjon forskning – eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.

Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet.

Hvor jobber ledere?

Ledere finner vi overalt, både i det offentlige og i det private næringsliv, i små og store bedrifter, og på en rekke forskjellige nivåer innad i bedriftene.

Personlige egenskaper

En leder må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr, og bedriftens ansatte. Som leder må du være brennende opptatt av at bedriften eller organisasjonen skal ha suksess, og skjønne hvordan du skal få de ansatte og ledelsen til å samarbeide. Evne til kommunikasjon og dialog er nødvendig.

Utdanning

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid strengere og strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner.

Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse. Mange ledere har dessuten økonomisk eller administrativ utdannelse.

Det finnes også en rekke tilbud til lederutdannelse utenfor de vanlige utdanningsinstitusjonene, eksempelvis i Forsvaret og gjennom politiske partier.

Etter- og videreutdanning
Det tilbys en rekke muligheter for etter- og videreutdanning for ledere. Både universiteter, høgskoler og andre institusjoner tilbyr dette.

Se kurs- og etterutdanningstilbud hos organisasjonen Lederne

Hva er de vanligste utdanningene for ledere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Toppledere i offentlig administrasjon
Heltid
Alle sektorer
959 personer
396 personer
563 personer
Ca 544 kr
Ca 554 kr
Ca 538 kr
88 090 kr
89 690 kr
87 080 kr
1 057 080 kr
1 076 280 kr
1 044 960 kr
Ca 544 kr
Ca 554 kr
Ca 538 kr
88 090 kr
89 690 kr
87 080 kr
1 057 080 kr
1 076 280 kr
1 044 960 kr
Ca 575 kr
Ca 572 kr
Ca 576 kr
93 080 kr
92 670 kr
93 360 kr
1 116 960 kr
1 112 040 kr
1 120 320 kr
Ca 575 kr
Ca 572 kr
Ca 576 kr
93 140 kr
92 720 kr
93 430 kr
1 117 680 kr
1 112 640 kr
1 121 160 kr
Toppledere i offentlig administrasjon
Heltid
Kommunal
452 personer
156 personer
296 personer
Ca 473 kr
Ca 464 kr
Ca 477 kr
76 670 kr
75 180 kr
77 330 kr
920 040 kr
902 160 kr
927 960 kr
Ca 473 kr
Ca 464 kr
Ca 477 kr
76 670 kr
75 180 kr
77 330 kr
920 040 kr
902 160 kr
927 960 kr
Ca 491 kr
Ca 478 kr
Ca 497 kr
79 480 kr
77 390 kr
80 580 kr
953 760 kr
928 680 kr
966 960 kr
Ca 491 kr
Ca 478 kr
Ca 497 kr
79 500 kr
77 440 kr
80 580 kr
954 000 kr
929 280 kr
966 960 kr
Toppledere i offentlig administrasjon
Heltid
Statlig
431 personer
204 personer
227 personer
Ca 698 kr
Ca 696 kr
Ca 703 kr
113 130 kr
112 730 kr
113 910 kr
1 357 560 kr
1 352 760 kr
1 366 920 kr
Ca 698 kr
Ca 696 kr
Ca 703 kr
113 130 kr
112 730 kr
113 910 kr
1 357 560 kr
1 352 760 kr
1 366 920 kr
Ca 692 kr
Ca 681 kr
Ca 702 kr
112 070 kr
110 310 kr
113 660 kr
1 344 840 kr
1 323 720 kr
1 363 920 kr
Ca 692 kr
Ca 681 kr
Ca 702 kr
112 150 kr
110 360 kr
113 760 kr
1 345 800 kr
1 324 320 kr
1 365 120 kr
Toppledere i interesseorganisasjoner
Deltid
Alle sektorer
384 personer
200 personer
184 personer
Ca 267 kr
Ca 248 kr
Ca 306 kr
43 240 kr
40 210 kr
49 550 kr
518 880 kr
482 520 kr
594 600 kr
Ca 267 kr
Ca 248 kr
Ca 306 kr
43 240 kr
40 210 kr
49 550 kr
518 880 kr
482 520 kr
594 600 kr
Ca 302 kr
Ca 277 kr
Ca 331 kr
48 970 kr
44 910 kr
53 620 kr
587 640 kr
538 920 kr
643 440 kr
Ca 302 kr
Ca 277 kr
Ca 331 kr
49 190 kr
44 990 kr
54 010 kr
590 280 kr
539 880 kr
648 120 kr
Toppledere i interesseorganisasjoner
Heltid
Alle sektorer
1 913 personer
783 personer
1 130 personer
Ca 350 kr
Ca 334 kr
Ca 360 kr
56 670 kr
54 170 kr
58 250 kr
680 040 kr
650 040 kr
699 000 kr
Ca 350 kr
Ca 334 kr
Ca 360 kr
56 670 kr
54 170 kr
58 250 kr
680 040 kr
650 040 kr
699 000 kr
Ca 375 kr
Ca 353 kr
Ca 390 kr
60 740 kr
57 230 kr
63 170 kr
728 880 kr
686 760 kr
758 040 kr
Ca 375 kr
Ca 353 kr
Ca 390 kr
60 880 kr
57 360 kr
63 320 kr
730 560 kr
688 320 kr
759 840 kr
Toppledere i interesseorganisasjoner
Deltid
Privat
363 personer
187 personer
176 personer
Ca 266 kr
Ca 244 kr
Ca 306 kr
43 140 kr
39 560 kr
49 550 kr
517 680 kr
474 720 kr
594 600 kr
Ca 266 kr
Ca 244 kr
Ca 306 kr
43 140 kr
39 560 kr
49 550 kr
517 680 kr
474 720 kr
594 600 kr
Ca 301 kr
Ca 275 kr
Ca 331 kr
48 820 kr
44 560 kr
53 610 kr
585 840 kr
534 720 kr
643 320 kr
Ca 301 kr
Ca 275 kr
Ca 331 kr
49 050 kr
44 650 kr
54 010 kr
588 600 kr
535 800 kr
648 120 kr
Toppledere i interesseorganisasjoner
Heltid
Privat
1 859 personer
749 personer
1 110 personer
Ca 352 kr
Ca 337 kr
Ca 361 kr
57 010 kr
54 670 kr
58 420 kr
684 120 kr
656 040 kr
701 040 kr
Ca 352 kr
Ca 337 kr
Ca 361 kr
57 010 kr
54 670 kr
58 420 kr
684 120 kr
656 040 kr
701 040 kr
Ca 377 kr
Ca 355 kr
Ca 391 kr
61 000 kr
57 510 kr
63 350 kr
732 000 kr
690 120 kr
760 200 kr
Ca 377 kr
Ca 355 kr
Ca 391 kr
61 140 kr
57 640 kr
63 510 kr
733 680 kr
691 680 kr
762 120 kr
Administrerende direktører
Deltid
Alle sektorer
4 415 personer
1 301 personer
3 114 personer
Ca 302 kr
Ca 247 kr
Ca 329 kr
48 970 kr
40 000 kr
53 330 kr
587 640 kr
480 000 kr
639 960 kr
Ca 302 kr
Ca 247 kr
Ca 329 kr
48 970 kr
40 000 kr
53 330 kr
587 640 kr
480 000 kr
639 960 kr
Ca 382 kr
Ca 289 kr
Ca 426 kr
61 910 kr
46 780 kr
68 980 kr
742 920 kr
561 360 kr
827 760 kr
Ca 382 kr
Ca 289 kr
Ca 426 kr
62 010 kr
46 960 kr
69 050 kr
744 120 kr
563 520 kr
828 600 kr
Administrerende direktører
Heltid
Alle sektorer
34 608 personer
6 979 personer
27 629 personer
Ca 370 kr
Ca 328 kr
Ca 373 kr
60 000 kr
53 130 kr
60 500 kr
720 000 kr
637 560 kr
726 000 kr
Ca 370 kr
Ca 328 kr
Ca 373 kr
60 000 kr
53 130 kr
60 500 kr
720 000 kr
637 560 kr
726 000 kr
Ca 473 kr
Ca 405 kr
Ca 490 kr
76 560 kr
65 600 kr
79 330 kr
918 720 kr
787 200 kr
951 960 kr
Ca 473 kr
Ca 405 kr
Ca 490 kr
76 720 kr
65 740 kr
79 490 kr
920 640 kr
788 880 kr
953 880 kr
Administrerende direktører
Heltid
Kommunal
726 personer
336 personer
390 personer
Ca 441 kr
Ca 416 kr
Ca 463 kr
71 400 kr
67 420 kr
75 000 kr
856 800 kr
809 040 kr
900 000 kr
Ca 441 kr
Ca 416 kr
Ca 463 kr
71 400 kr
67 420 kr
75 000 kr
856 800 kr
809 040 kr
900 000 kr
Ca 448 kr
Ca 428 kr
Ca 465 kr
72 570 kr
69 310 kr
75 380 kr
870 840 kr
831 720 kr
904 560 kr
Ca 448 kr
Ca 428 kr
Ca 465 kr
72 620 kr
69 350 kr
75 440 kr
871 440 kr
832 200 kr
905 280 kr
Administrerende direktører
Deltid
Privat
4 343 personer
1 264 personer
3 079 personer
Ca 301 kr
Ca 247 kr
Ca 327 kr
48 710 kr
40 000 kr
53 000 kr
584 520 kr
480 000 kr
636 000 kr
Ca 301 kr
Ca 247 kr
Ca 327 kr
48 710 kr
40 000 kr
53 000 kr
584 520 kr
480 000 kr
636 000 kr
Ca 382 kr
Ca 287 kr
Ca 426 kr
61 930 kr
46 570 kr
68 990 kr
743 160 kr
558 840 kr
827 880 kr
Ca 382 kr
Ca 287 kr
Ca 426 kr
62 040 kr
46 760 kr
69 060 kr
744 480 kr
561 120 kr
828 720 kr
Administrerende direktører
Heltid
Privat
33 339 personer
6 430 personer
26 909 personer
Ca 365 kr
Ca 311 kr
Ca 370 kr
59 050 kr
50 420 kr
60 000 kr
708 600 kr
605 040 kr
720 000 kr
Ca 365 kr
Ca 311 kr
Ca 370 kr
59 050 kr
50 420 kr
60 000 kr
708 600 kr
605 040 kr
720 000 kr
Ca 471 kr
Ca 398 kr
Ca 489 kr
76 320 kr
64 420 kr
79 160 kr
915 840 kr
773 040 kr
949 920 kr
Ca 471 kr
Ca 398 kr
Ca 489 kr
76 480 kr
64 560 kr
79 320 kr
917 760 kr
774 720 kr
951 840 kr
Administrerende direktører
Heltid
Statlig
543 personer
213 personer
330 personer
Ca 606 kr
Ca 590 kr
Ca 615 kr
98 120 kr
95 530 kr
99 590 kr
1 177 440 kr
1 146 360 kr
1 195 080 kr
Ca 606 kr
Ca 590 kr
Ca 615 kr
98 120 kr
95 530 kr
99 590 kr
1 177 440 kr
1 146 360 kr
1 195 080 kr
Ca 597 kr
Ca 588 kr
Ca 603 kr
96 730 kr
95 250 kr
97 690 kr
1 160 760 kr
1 143 000 kr
1 172 280 kr
Ca 597 kr
Ca 588 kr
Ca 603 kr
96 960 kr
95 510 kr
97 900 kr
1 163 520 kr
1 146 120 kr
1 174 800 kr
Finans- og økonomisjefer
Deltid
Alle sektorer
952 personer
543 personer
409 personer
Ca 339 kr
Ca 320 kr
Ca 391 kr
54 860 kr
51 820 kr
63 380 kr
658 320 kr
621 840 kr
760 560 kr
Ca 339 kr
Ca 320 kr
Ca 391 kr
54 860 kr
51 820 kr
63 380 kr
658 320 kr
621 840 kr
760 560 kr
Ca 392 kr
Ca 338 kr
Ca 477 kr
63 460 kr
54 690 kr
77 220 kr
761 520 kr
656 280 kr
926 640 kr
Ca 392 kr
Ca 338 kr
Ca 477 kr
63 590 kr
54 850 kr
77 300 kr
763 080 kr
658 200 kr
927 600 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Alle sektorer
7 536 personer
3 307 personer
4 229 personer
Ca 434 kr
Ca 386 kr
Ca 481 kr
70 350 kr
62 600 kr
78 000 kr
844 200 kr
751 200 kr
936 000 kr
Ca 434 kr
Ca 386 kr
Ca 481 kr
70 350 kr
62 600 kr
78 000 kr
844 200 kr
751 200 kr
936 000 kr
Ca 501 kr
Ca 421 kr
Ca 564 kr
81 210 kr
68 230 kr
91 370 kr
974 520 kr
818 760 kr
1 096 440 kr
Ca 501 kr
Ca 421 kr
Ca 564 kr
81 530 kr
68 690 kr
91 580 kr
978 360 kr
824 280 kr
1 098 960 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Kommunal
397 personer
198 personer
199 personer
Ca 360 kr
Ca 347 kr
Ca 372 kr
58 250 kr
56 250 kr
60 340 kr
699 000 kr
675 000 kr
724 080 kr
Ca 360 kr
Ca 347 kr
Ca 372 kr
58 250 kr
56 250 kr
60 340 kr
699 000 kr
675 000 kr
724 080 kr
Ca 363 kr
Ca 349 kr
Ca 377 kr
58 810 kr
56 470 kr
61 140 kr
705 720 kr
677 640 kr
733 680 kr
Ca 363 kr
Ca 349 kr
Ca 377 kr
59 340 kr
57 030 kr
61 640 kr
712 080 kr
684 360 kr
739 680 kr
Finans- og økonomisjefer
Deltid
Privat
937 personer
535 personer
402 personer
Ca 339 kr
Ca 321 kr
Ca 394 kr
54 910 kr
51 990 kr
63 750 kr
658 920 kr
623 880 kr
765 000 kr
Ca 339 kr
Ca 321 kr
Ca 394 kr
54 910 kr
51 990 kr
63 750 kr
658 920 kr
623 880 kr
765 000 kr
Ca 393 kr
Ca 338 kr
Ca 479 kr
63 630 kr
54 750 kr
77 670 kr
763 560 kr
657 000 kr
932 040 kr
Ca 393 kr
Ca 338 kr
Ca 479 kr
63 760 kr
54 910 kr
77 750 kr
765 120 kr
658 920 kr
933 000 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Privat
6 956 personer
3 016 personer
3 940 personer
Ca 440 kr
Ca 390 kr
Ca 490 kr
71 300 kr
63 250 kr
79 440 kr
855 600 kr
759 000 kr
953 280 kr
Ca 440 kr
Ca 390 kr
Ca 490 kr
71 300 kr
63 250 kr
79 440 kr
855 600 kr
759 000 kr
953 280 kr
Ca 510 kr
Ca 425 kr
Ca 575 kr
82 680 kr
68 930 kr
93 200 kr
992 160 kr
827 160 kr
1 118 400 kr
Ca 510 kr
Ca 425 kr
Ca 575 kr
82 970 kr
69 370 kr
93 380 kr
995 640 kr
832 440 kr
1 120 560 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Statlig
183 personer
Ca 438 kr
Ca
Ca
70 970 kr
851 640 kr
Ca 438 kr
Ca
Ca
70 970 kr
851 640 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 200 kr
890 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 900 kr
898 800 kr
Personalsjefer
Deltid
Alle sektorer
145 personer
108 personer
37 personer
Ca 334 kr
Ca 322 kr
Ca
54 120 kr
52 130 kr
649 440 kr
625 560 kr
Ca 334 kr
Ca 322 kr
Ca
54 120 kr
52 130 kr
649 440 kr
625 560 kr
Ca 365 kr
Ca 351 kr
Ca 407 kr
59 210 kr
56 930 kr
65 870 kr
710 520 kr
683 160 kr
790 440 kr
Ca 365 kr
Ca 351 kr
Ca 407 kr
59 480 kr
57 180 kr
65 870 kr
713 760 kr
686 160 kr
790 440 kr
Personalsjefer
Heltid
Alle sektorer
1 985 personer
1 207 personer
778 personer
Ca 423 kr
Ca 412 kr
Ca 440 kr
68 540 kr
66 700 kr
71 320 kr
822 480 kr
800 400 kr
855 840 kr
Ca 423 kr
Ca 412 kr
Ca 440 kr
68 540 kr
66 700 kr
71 320 kr
822 480 kr
800 400 kr
855 840 kr
Ca 470 kr
Ca 452 kr
Ca 497 kr
76 110 kr
73 240 kr
80 570 kr
913 320 kr
878 880 kr
966 840 kr
Ca 470 kr
Ca 452 kr
Ca 497 kr
76 490 kr
73 440 kr
81 230 kr
917 880 kr
881 280 kr
974 760 kr
Personalsjefer
Heltid
Kommunal
181 personer
110 personer
71 personer
Ca 365 kr
Ca 360 kr
Ca
59 170 kr
58 330 kr
710 040 kr
699 960 kr
Ca 365 kr
Ca 360 kr
Ca
59 170 kr
58 330 kr
710 040 kr
699 960 kr
Ca 377 kr
Ca 366 kr
Ca 393 kr
61 030 kr
59 320 kr
63 680 kr
732 360 kr
711 840 kr
764 160 kr
Ca 377 kr
Ca 366 kr
Ca 393 kr
61 070 kr
59 380 kr
63 680 kr
732 840 kr
712 560 kr
764 160 kr
Personalsjefer
Deltid
Privat
135 personer
Ca 351 kr
Ca
Ca
56 940 kr
683 280 kr
Ca 351 kr
Ca
Ca
56 940 kr
683 280 kr
Ca 366 kr
Ca
Ca
59 310 kr
711 720 kr
Ca 366 kr
Ca
Ca
59 600 kr
715 200 kr
Personalsjefer
Heltid
Privat
1 689 personer
1 012 personer
677 personer
Ca 432 kr
Ca 419 kr
Ca 453 kr
70 000 kr
67 870 kr
73 310 kr
840 000 kr
814 440 kr
879 720 kr
Ca 432 kr
Ca 419 kr
Ca 453 kr
70 000 kr
67 870 kr
73 310 kr
840 000 kr
814 440 kr
879 720 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 511 kr
77 900 kr
74 670 kr
82 720 kr
934 800 kr
896 040 kr
992 640 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 511 kr
78 300 kr
74 870 kr
83 420 kr
939 600 kr
898 440 kr
1 001 040 kr
Personalsjefer
Heltid
Statlig
115 personer
Ca 445 kr
Ca
Ca
72 020 kr
864 240 kr
Ca 445 kr
Ca
Ca
72 020 kr
864 240 kr
Ca 455 kr
Ca
Ca
73 650 kr
883 800 kr
Ca 455 kr
Ca
Ca
74 390 kr
892 680 kr
Strategi- og planleggingssjefer
Heltid
Alle sektorer
267 personer
128 personer
139 personer
Ca 345 kr
Ca 324 kr
Ca 368 kr
55 820 kr
52 500 kr
59 580 kr
669 840 kr
630 000 kr
714 960 kr
Ca 345 kr
Ca 324 kr
Ca 368 kr
55 820 kr
52 500 kr
59 580 kr
669 840 kr
630 000 kr
714 960 kr
Ca 367 kr
Ca 330 kr
Ca 402 kr
59 530 kr
53 500 kr
65 080 kr
714 360 kr
642 000 kr
780 960 kr
Ca 367 kr
Ca 330 kr
Ca 402 kr
60 130 kr
53 900 kr
65 860 kr
721 560 kr
646 800 kr
790 320 kr
Strategi- og planleggingssjefer
Heltid
Kommunal
145 personer
103 personer
42 personer
Ca 324 kr
Ca 320 kr
Ca
52 500 kr
51 880 kr
630 000 kr
622 560 kr
Ca 324 kr
Ca 320 kr
Ca
52 500 kr
51 880 kr
630 000 kr
622 560 kr
Ca 324 kr
Ca 324 kr
Ca 326 kr
52 520 kr
52 420 kr
52 770 kr
630 240 kr
629 040 kr
633 240 kr
Ca 324 kr
Ca 324 kr
Ca 326 kr
52 940 kr
52 900 kr
52 770 kr
635 280 kr
634 800 kr
633 240 kr
Strategi- og planleggingssjefer
Heltid
Privat
115 personer
Ca 388 kr
Ca
Ca
62 860 kr
754 320 kr
Ca 388 kr
Ca
Ca
62 860 kr
754 320 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca
67 900 kr
814 800 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca
68 700 kr
824 400 kr
Andre administrative ledere
Deltid
Alle sektorer
2 299 personer
1 124 personer
1 175 personer
Ca 309 kr
Ca 290 kr
Ca 333 kr
50 000 kr
46 970 kr
54 000 kr
600 000 kr
563 640 kr
648 000 kr
Ca 309 kr
Ca 290 kr
Ca 333 kr
50 000 kr
46 970 kr
54 000 kr
600 000 kr
563 640 kr
648 000 kr
Ca 354 kr
Ca 308 kr
Ca 407 kr
57 400 kr
49 860 kr
66 000 kr
688 800 kr
598 320 kr
792 000 kr
Ca 354 kr
Ca 308 kr
Ca 407 kr
57 520 kr
49 960 kr
66 140 kr
690 240 kr
599 520 kr
793 680 kr
Andre administrative ledere
Heltid
Alle sektorer
21 887 personer
10 318 personer
11 569 personer
Ca 362 kr
Ca 337 kr
Ca 389 kr
58 700 kr
54 670 kr
63 000 kr
704 400 kr
656 040 kr
756 000 kr
Ca 362 kr
Ca 337 kr
Ca 389 kr
58 700 kr
54 670 kr
63 000 kr
704 400 kr
656 040 kr
756 000 kr
Ca 400 kr
Ca 362 kr
Ca 434 kr
64 820 kr
58 630 kr
70 340 kr
777 840 kr
703 560 kr
844 080 kr
Ca 400 kr
Ca 362 kr
Ca 434 kr
65 510 kr
59 240 kr
71 110 kr
786 120 kr
710 880 kr
853 320 kr
Andre administrative ledere
Deltid
Kommunal
893 personer
581 personer
312 personer
Ca 296 kr
Ca 288 kr
Ca 318 kr
47 920 kr
46 630 kr
51 500 kr
575 040 kr
559 560 kr
618 000 kr
Ca 296 kr
Ca 288 kr
Ca 318 kr
47 920 kr
46 630 kr
51 500 kr
575 040 kr
559 560 kr
618 000 kr
Ca 308 kr
Ca 295 kr
Ca 333 kr
49 820 kr
47 830 kr
53 980 kr
597 840 kr
573 960 kr
647 760 kr
Ca 308 kr
Ca 295 kr
Ca 333 kr
49 970 kr
47 930 kr
54 240 kr
599 640 kr
575 160 kr
650 880 kr
Andre administrative ledere
Heltid
Kommunal
7 298 personer
4 437 personer
2 861 personer
Ca 327 kr
Ca 316 kr
Ca 342 kr
52 920 kr
51 200 kr
55 480 kr
635 040 kr
614 400 kr
665 760 kr
Ca 327 kr
Ca 316 kr
Ca 342 kr
52 920 kr
51 200 kr
55 480 kr
635 040 kr
614 400 kr
665 760 kr
Ca 339 kr
Ca 328 kr
Ca 356 kr
54 980 kr
53 200 kr
57 730 kr
659 760 kr
638 400 kr
692 760 kr
Ca 339 kr
Ca 328 kr
Ca 356 kr
55 440 kr
53 590 kr
58 310 kr
665 280 kr
643 080 kr
699 720 kr
Andre administrative ledere
Deltid
Privat
1 306 personer
495 personer
811 personer
Ca 309 kr
Ca 284 kr
Ca 346 kr
50 000 kr
45 980 kr
56 000 kr
600 000 kr
551 760 kr
672 000 kr
Ca 309 kr
Ca 284 kr
Ca 346 kr
50 000 kr
45 980 kr
56 000 kr
600 000 kr
551 760 kr
672 000 kr
Ca 388 kr
Ca 320 kr
Ca 437 kr
62 900 kr
51 780 kr
70 870 kr
754 800 kr
621 360 kr
850 440 kr
Ca 388 kr
Ca 320 kr
Ca 437 kr
62 990 kr
51 890 kr
70 950 kr
755 880 kr
622 680 kr
851 400 kr
Andre administrative ledere
Heltid
Privat
7 509 personer
2 323 personer
5 186 personer
Ca 394 kr
Ca 350 kr
Ca 418 kr
63 750 kr
56 690 kr
67 720 kr
765 000 kr
680 280 kr
812 640 kr
Ca 394 kr
Ca 350 kr
Ca 418 kr
63 750 kr
56 690 kr
67 720 kr
765 000 kr
680 280 kr
812 640 kr
Ca 454 kr
Ca 384 kr
Ca 486 kr
73 620 kr
62 170 kr
78 740 kr
883 440 kr
746 040 kr
944 880 kr
Ca 454 kr
Ca 384 kr
Ca 486 kr
73 820 kr
62 420 kr
78 920 kr
885 840 kr
749 040 kr
947 040 kr
Andre administrative ledere
Heltid
Statlig
7 080 personer
3 558 personer
3 522 personer
Ca 389 kr
Ca 371 kr
Ca 406 kr
62 950 kr
60 040 kr
65 820 kr
755 400 kr
720 480 kr
789 840 kr
Ca 389 kr
Ca 371 kr
Ca 406 kr
62 950 kr
60 040 kr
65 820 kr
755 400 kr
720 480 kr
789 840 kr
Ca 405 kr
Ca 390 kr
Ca 421 kr
65 650 kr
63 100 kr
68 230 kr
787 800 kr
757 200 kr
818 760 kr
Ca 405 kr
Ca 390 kr
Ca 421 kr
67 090 kr
64 210 kr
70 010 kr
805 080 kr
770 520 kr
840 120 kr
Salgs- og markedssjefer
Deltid
Alle sektorer
653 personer
221 personer
432 personer
Ca 360 kr
Ca 327 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
52 980 kr
63 480 kr
699 960 kr
635 760 kr
761 760 kr
Ca 360 kr
Ca 327 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
52 980 kr
63 480 kr
699 960 kr
635 760 kr
761 760 kr
Ca 399 kr
Ca 353 kr
Ca 425 kr
64 560 kr
57 230 kr
68 860 kr
774 720 kr
686 760 kr
826 320 kr
Ca 399 kr
Ca 353 kr
Ca 425 kr
64 640 kr
57 260 kr
68 960 kr
775 680 kr
687 120 kr
827 520 kr
Salgs- og markedssjefer
Heltid
Alle sektorer
14 582 personer
3 598 personer
10 984 personer
Ca 408 kr
Ca 373 kr
Ca 418 kr
66 140 kr
60 500 kr
67 770 kr
793 680 kr
726 000 kr
813 240 kr
Ca 408 kr
Ca 373 kr
Ca 418 kr
66 140 kr
60 500 kr
67 770 kr
793 680 kr
726 000 kr
813 240 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 530 kr
64 730 kr
73 760 kr
858 360 kr
776 760 kr
885 120 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 630 kr
64 800 kr
73 880 kr
859 560 kr
777 600 kr
886 560 kr
Salgs- og markedssjefer
Deltid
Privat
650 personer
218 personer
432 personer
Ca 360 kr
Ca 329 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
53 230 kr
63 480 kr
699 960 kr
638 760 kr
761 760 kr
Ca 360 kr
Ca 329 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
53 230 kr
63 480 kr
699 960 kr
638 760 kr
761 760 kr
Ca 398 kr
Ca 351 kr
Ca 425 kr
64 470 kr
56 880 kr
68 860 kr
773 640 kr
682 560 kr
826 320 kr
Ca 398 kr
Ca 351 kr
Ca 425 kr
64 550 kr
56 910 kr
68 960 kr
774 600 kr
682 920 kr
827 520 kr
Salgs- og markedssjefer
Heltid
Privat
14 543 personer
3 571 personer
10 972 personer
Ca 409 kr
Ca 375 kr
Ca 418 kr
66 200 kr
60 710 kr
67 790 kr
794 400 kr
728 520 kr
813 480 kr
Ca 409 kr
Ca 375 kr
Ca 418 kr
66 200 kr
60 710 kr
67 790 kr
794 400 kr
728 520 kr
813 480 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 570 kr
64 810 kr
73 770 kr
858 840 kr
777 720 kr
885 240 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 670 kr
64 880 kr
73 890 kr
860 040 kr
778 560 kr
886 680 kr
Forsknings- og utviklingsledere
Deltid
Alle sektorer
187 personer
59 personer
128 personer
Ca 414 kr
Ca
Ca 457 kr
67 050 kr
74 060 kr
804 600 kr
888 720 kr
Ca 414 kr
Ca
Ca 457 kr
67 050 kr
74 060 kr
804 600 kr
888 720 kr
Ca 440 kr
Ca 385 kr
Ca 465 kr
71 240 kr
62 370 kr
75 330 kr
854 880 kr
748 440 kr
903 960 kr
Ca 440 kr
Ca 385 kr
Ca 465 kr
71 510 kr
62 370 kr
75 600 kr
858 120 kr
748 440 kr
907 200 kr
Forsknings- og utviklingsledere
Heltid
Alle sektorer
2 421 personer
661 personer
1 760 personer
Ca 448 kr
Ca 420 kr
Ca 461 kr
72 530 kr
68 060 kr
74 710 kr
870 360 kr
816 720 kr
896 520 kr
Ca 448 kr
Ca 420 kr
Ca 461 kr
72 530 kr
68 060 kr
74 710 kr
870 360 kr
816 720 kr
896 520 kr
Ca 478 kr
Ca 436 kr
Ca 494 kr
77 430 kr
70 650 kr
79 970 kr
929 160 kr
847 800 kr
959 640 kr
Ca 478 kr
Ca 436 kr
Ca 494 kr
77 600 kr
70 900 kr
80 100 kr
931 200 kr
850 800 kr
961 200 kr
Forsknings- og utviklingsledere
Deltid
Privat
167 personer
53 personer
114 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 445 kr
66 670 kr
72 090 kr
800 040 kr
865 080 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 445 kr
66 670 kr
72 090 kr
800 040 kr
865 080 kr
Ca 432 kr
Ca 382 kr
Ca 455 kr
69 910 kr
61 910 kr
73 630 kr
838 920 kr
742 920 kr
883 560 kr
Ca 432 kr
Ca 382 kr
Ca 455 kr
70 020 kr
61 910 kr
73 640 kr
840 240 kr
742 920 kr
883 680 kr
Forsknings- og utviklingsledere
Heltid
Privat
1 972 personer
480 personer
1 492 personer
Ca 448 kr
Ca 413 kr
Ca 460 kr
72 530 kr
66 970 kr
74 580 kr
870 360 kr
803 640 kr
894 960 kr
Ca 448 kr
Ca 413 kr
Ca 460 kr
72 530 kr
66 970 kr
74 580 kr
870 360 kr
803 640 kr
894 960 kr
Ca 484 kr
Ca 438 kr
Ca 499 kr
78 440 kr
71 020 kr
80 820 kr
941 280 kr
852 240 kr
969 840 kr
Ca 484 kr
Ca 438 kr
Ca 499 kr
78 610 kr
71 270 kr
80 960 kr
943 320 kr
855 240 kr
971 520 kr
Forsknings- og utviklingsledere
Heltid
Statlig
429 personer
174 personer
255 personer
Ca 454 kr
Ca 431 kr
Ca 468 kr
73 540 kr
69 830 kr
75 880 kr
882 480 kr
837 960 kr
910 560 kr
Ca 454 kr
Ca 431 kr
Ca 468 kr
73 540 kr
69 830 kr
75 880 kr
882 480 kr
837 960 kr
910 560 kr
Ca 454 kr
Ca 431 kr
Ca 469 kr
73 500 kr
69 900 kr
75 960 kr
882 000 kr
838 800 kr
911 520 kr
Ca 454 kr
Ca 431 kr
Ca 469 kr
73 630 kr
70 130 kr
76 020 kr
883 560 kr
841 560 kr
912 240 kr
Ledere innen akvakultur
Heltid
Alle sektorer
226 personer
27 personer
199 personer
Ca 380 kr
Ca
Ca 378 kr
61 480 kr
61 310 kr
737 760 kr
735 720 kr
Ca 380 kr
Ca
Ca 378 kr
61 480 kr
61 310 kr
737 760 kr
735 720 kr
Ca 402 kr
Ca 413 kr
Ca 401 kr
65 200 kr
66 970 kr
64 960 kr
782 400 kr
803 640 kr
779 520 kr
Ca 402 kr
Ca 413 kr
Ca 401 kr
67 130 kr
66 970 kr
67 040 kr
805 560 kr
803 640 kr
804 480 kr
Ledere innen akvakultur
Heltid
Privat
225 personer
26 personer
199 personer
Ca 380 kr
Ca
Ca 378 kr
61 500 kr
61 310 kr
738 000 kr
735 720 kr
Ca 380 kr
Ca
Ca 378 kr
61 500 kr
61 310 kr
738 000 kr
735 720 kr
Ca 403 kr
Ca 418 kr
Ca 401 kr
65 270 kr
67 640 kr
64 960 kr
783 240 kr
811 680 kr
779 520 kr
Ca 403 kr
Ca 418 kr
Ca 401 kr
67 210 kr
67 640 kr
67 040 kr
806 520 kr
811 680 kr
804 480 kr
Ledere av industriproduksjon
Deltid
Alle sektorer
620 personer
92 personer
528 personer
Ca 312 kr
Ca
Ca 311 kr
50 500 kr
50 380 kr
606 000 kr
604 560 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca 311 kr
50 500 kr
50 380 kr
606 000 kr
604 560 kr
Ca 382 kr
Ca 384 kr
Ca 382 kr
61 940 kr
62 280 kr
61 880 kr
743 280 kr
747 360 kr
742 560 kr
Ca 382 kr
Ca 384 kr
Ca 382 kr
62 740 kr
62 280 kr
62 690 kr
752 880 kr
747 360 kr
752 280 kr
Ledere av industriproduksjon
Heltid
Alle sektorer
11 363 personer
1 329 personer
10 034 personer
Ca 381 kr
Ca 395 kr
Ca 379 kr
61 750 kr
63 950 kr
61 430 kr
741 000 kr
767 400 kr
737 160 kr
Ca 381 kr
Ca 395 kr
Ca 379 kr
61 750 kr
63 950 kr
61 430 kr
741 000 kr
767 400 kr
737 160 kr
Ca 418 kr
Ca 419 kr
Ca 418 kr
67 760 kr
67 940 kr
67 740 kr
813 120 kr
815 280 kr
812 880 kr
Ca 418 kr
Ca 419 kr
Ca 418 kr
68 780 kr
68 440 kr
68 830 kr
825 360 kr
821 280 kr
825 960 kr
Ledere av industriproduksjon
Deltid
Privat
613 personer
91 personer
522 personer
Ca 315 kr
Ca
Ca 312 kr
51 000 kr
50 500 kr
612 000 kr
606 000 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 312 kr
51 000 kr
50 500 kr
612 000 kr
606 000 kr
Ca 383 kr
Ca 386 kr
Ca 383 kr
62 070 kr
62 470 kr
62 000 kr
744 840 kr
749 640 kr
744 000 kr
Ca 383 kr
Ca 386 kr
Ca 383 kr
62 850 kr
62 470 kr
62 790 kr
754 200 kr
749 640 kr
753 480 kr
Ledere av industriproduksjon
Heltid
Privat
11 291 personer
1 322 personer
9 969 personer
Ca 382 kr
Ca 395 kr
Ca 380 kr
61 900 kr
64 000 kr
61 550 kr
742 800 kr
768 000 kr
738 600 kr
Ca 382 kr
Ca 395 kr
Ca 380 kr
61 900 kr
64 000 kr
61 550 kr
742 800 kr
768 000 kr
738 600 kr
Ca 419 kr
Ca 420 kr
Ca 419 kr
67 860 kr
68 020 kr
67 840 kr
814 320 kr
816 240 kr
814 080 kr
Ca 419 kr
Ca 420 kr
Ca 419 kr
68 880 kr
68 530 kr
68 930 kr
826 560 kr
822 360 kr
827 160 kr
Ledere av olje- og gassutvinning
Heltid
Alle sektorer
5 778 personer
1 017 personer
4 761 personer
Ca 576 kr
Ca 549 kr
Ca 581 kr
93 330 kr
88 920 kr
94 070 kr
1 119 960 kr
1 067 040 kr
1 128 840 kr
Ca 576 kr
Ca 549 kr
Ca 581 kr
93 330 kr
88 920 kr
94 070 kr
1 119 960 kr
1 067 040 kr
1 128 840 kr
Ca 645 kr
Ca 623 kr
Ca 649 kr
104 420 kr
100 850 kr
105 180 kr
1 253 040 kr
1 210 200 kr
1 262 160 kr
Ca 645 kr
Ca 623 kr
Ca 649 kr
106 610 kr
101 870 kr
107 610 kr
1 279 320 kr
1 222 440 kr
1 291 320 kr
Ledere av olje- og gassutvinning
Heltid
Privat
5 761 personer
1 013 personer
4 748 personer
Ca 577 kr
Ca 550 kr
Ca 581 kr
93 420 kr
89 160 kr
94 140 kr
1 121 040 kr
1 069 920 kr
1 129 680 kr
Ca 577 kr
Ca 550 kr
Ca 581 kr
93 420 kr
89 160 kr
94 140 kr
1 121 040 kr
1 069 920 kr
1 129 680 kr
Ca 645 kr
Ca 624 kr
Ca 650 kr
104 520 kr
101 040 kr
105 270 kr
1 254 240 kr
1 212 480 kr
1 263 240 kr
Ca 645 kr
Ca 624 kr
Ca 650 kr
106 710 kr
102 070 kr
107 710 kr
1 280 520 kr
1 224 840 kr
1 292 520 kr
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet
Deltid
Alle sektorer
1 112 personer
113 personer
999 personer
Ca 290 kr
Ca 278 kr
Ca 291 kr
46 930 kr
44 980 kr
47 090 kr
563 160 kr
539 760 kr
565 080 kr
Ca 290 kr
Ca 278 kr
Ca 291 kr
46 930 kr
44 980 kr
47 090 kr
563 160 kr
539 760 kr
565 080 kr
Ca 330 kr
Ca 321 kr
Ca 332 kr
53 540 kr
51 980 kr
53 710 kr
642 480 kr
623 760 kr
644 520 kr
Ca 330 kr
Ca 321 kr
Ca 332 kr
53 790 kr
52 030 kr
53 980 kr
645 480 kr
624 360 kr
647 760 kr
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet
Heltid
Alle sektorer
11 666 personer
726 personer
10 940 personer
Ca 324 kr
Ca 320 kr
Ca 324 kr
52 500 kr
51 920 kr
52 540 kr
630 000 kr
623 040 kr
630 480 kr
Ca 324 kr
Ca 320 kr
Ca 324 kr
52 500 kr
51 920 kr
52 540 kr
630 000 kr
623 040 kr
630 480 kr
Ca 360 kr
Ca 345 kr
Ca 360 kr
58 240 kr
55 900 kr
58 390 kr
698 880 kr
670 800 kr
700 680 kr
Ca 360 kr
Ca 345 kr
Ca 360 kr
58 820 kr
56 450 kr
58 970 kr
705 840 kr
677 400 kr
707 640 kr
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet
Deltid
Kommunal
141 personer
30 personer
111 personer
Ca 317 kr
Ca
Ca 319 kr
51 330 kr
51 750 kr
615 960 kr
621 000 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 319 kr
51 330 kr
51 750 kr
615 960 kr
621 000 kr
Ca 323 kr
Ca 314 kr
Ca 325 kr
52 320 kr
50 880 kr
52 710 kr
627 840 kr
610 560 kr
632 520 kr
Ca 323 kr
Ca 314 kr
Ca 325 kr
52 760 kr
50 880 kr
53 240 kr
633 120 kr
610 560 kr
638 880 kr
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet
Heltid
Kommunal
778 personer
168 personer
610 personer
Ca 311 kr
Ca 324 kr
Ca 305 kr
50 360 kr
52 420 kr
49 400 kr
604 320 kr
629 040 kr
592 800 kr
Ca 311 kr
Ca 324 kr
Ca 305 kr
50 360 kr
52 420 kr
49 400 kr
604 320 kr
629 040 kr
592 800 kr
Ca 314 kr
Ca 321 kr
Ca 312 kr
50 930 kr
52 020 kr
50 620 kr
611 160 kr
624 240 kr
607 440 kr
Ca 314 kr
Ca 321 kr
Ca 312 kr
52 020 kr
52 330 kr
51 920 kr
624 240 kr
627 960 kr
623 040 kr
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet
Deltid
Privat
964 personer
82 personer
882 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca 288 kr
46 330 kr
46 630 kr
555 960 kr
559 560 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 288 kr
46 330 kr
46 630 kr
555 960 kr
559 560 kr
Ca 331 kr
Ca 324 kr
Ca 332 kr
53 680 kr
52 500 kr
53 790 kr
644 160 kr
630 000 kr
645 480 kr
Ca 331 kr
Ca 324 kr
Ca 332 kr
53 910 kr
52 500 kr
54 040 kr
646 920 kr
630 000 kr
648 480 kr
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet
Heltid
Privat
10 524 personer
528 personer
9 996 personer
Ca 330 kr
Ca 321 kr
Ca 330 kr
53 390 kr
51 990 kr
53 540 kr
640 680 kr
623 880 kr
642 480 kr
Ca 330 kr
Ca 321 kr
Ca 330 kr
53 390 kr
51 990 kr
53 540 kr
640 680 kr
623 880 kr
642 480 kr
Ca 365 kr
Ca 355 kr
Ca 366 kr
59 150 kr
57 490 kr
59 230 kr
709 800 kr
689 880 kr
710 760 kr
Ca 365 kr
Ca 355 kr
Ca 366 kr
59 650 kr
58 040 kr
59 720 kr
715 800 kr
696 480 kr
716 640 kr
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet
Heltid
Statlig
364 personer
30 personer
334 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca 257 kr
42 050 kr
41 690 kr
504 600 kr
500 280 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca 257 kr
42 790 kr
42 470 kr
513 480 kr
509 640 kr
Ca 294 kr
Ca 308 kr
Ca 293 kr
47 600 kr
49 830 kr
47 400 kr
571 200 kr
597 960 kr
568 800 kr
Ca 294 kr
Ca 308 kr
Ca 293 kr
49 550 kr
49 830 kr
49 350 kr
594 600 kr
597 960 kr
592 200 kr
Ledere av logistikk og transport
Deltid
Alle sektorer
424 personer
98 personer
326 personer
Ca 281 kr
Ca
Ca 287 kr
45 500 kr
46 550 kr
546 000 kr
558 600 kr
Ca 281 kr
Ca
Ca 287 kr
45 500 kr
46 550 kr
546 000 kr
558 600 kr
Ca 334 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
54 180 kr
48 190 kr
55 980 kr
650 160 kr
578 280 kr
671 760 kr
Ca 334 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
54 320 kr
48 190 kr
56 130 kr
651 840 kr
578 280 kr
673 560 kr
Ledere av logistikk og transport
Heltid
Alle sektorer
7 804 personer
1 147 personer
6 657 personer
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 500 kr
57 640 kr
56 250 kr
678 000 kr
691 680 kr
675 000 kr
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 500 kr
57 640 kr
56 250 kr
678 000 kr
691 680 kr
675 000 kr
Ca 385 kr
Ca 381 kr
Ca 386 kr
62 440 kr
61 740 kr
62 560 kr
749 280 kr
740 880 kr
750 720 kr
Ca 385 kr
Ca 381 kr
Ca 386 kr
63 080 kr
62 030 kr
63 260 kr
756 960 kr
744 360 kr
759 120 kr
Ledere av logistikk og transport
Deltid
Privat
420 personer
96 personer
324 personer
Ca 279 kr
Ca
Ca 287 kr
45 170 kr
46 550 kr
542 040 kr
558 600 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 287 kr
45 170 kr
46 550 kr
542 040 kr
558 600 kr
Ca 334 kr
Ca 298 kr
Ca 345 kr
54 140 kr
48 200 kr
55 900 kr
649 680 kr
578 400 kr
670 800 kr
Ca 334 kr
Ca 298 kr
Ca 345 kr
54 280 kr
48 200 kr
56 040 kr
651 360 kr
578 400 kr
672 480 kr
Ledere av logistikk og transport
Heltid
Privat
7 647 personer
1 106 personer
6 541 personer
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 520 kr
57 640 kr
56 290 kr
678 240 kr
691 680 kr
675 480 kr
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 520 kr
57 640 kr
56 290 kr
678 240 kr
691 680 kr
675 480 kr
Ca 386 kr
Ca 382 kr
Ca 387 kr
62 550 kr
61 820 kr
62 670 kr
750 600 kr
741 840 kr
752 040 kr
Ca 386 kr
Ca 382 kr
Ca 387 kr
63 160 kr
62 110 kr
63 340 kr
757 920 kr
745 320 kr
760 080 kr
Ledere av logistikk og transport
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 344 kr
Ca
Ca
55 650 kr
667 800 kr
Ca 344 kr
Ca
Ca
55 850 kr
670 200 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 160 kr
685 920 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
59 530 kr
714 360 kr
Ledere av IKT-enheter
Deltid
Alle sektorer
225 personer
33 personer
192 personer
Ca 383 kr
Ca
Ca 395 kr
62 100 kr
64 000 kr
745 200 kr
768 000 kr
Ca 383 kr
Ca
Ca 395 kr
62 100 kr
64 000 kr
745 200 kr
768 000 kr
Ca 438 kr
Ca 347 kr
Ca 454 kr
70 960 kr
56 180 kr
73 500 kr
851 520 kr
674 160 kr
882 000 kr
Ca 438 kr
Ca 347 kr
Ca 454 kr
71 330 kr
56 180 kr
73 730 kr
855 960 kr
674 160 kr
884 760 kr
Ledere av IKT-enheter
Heltid
Alle sektorer
4 085 personer
483 personer
3 602 personer
Ca 419 kr
Ca 415 kr
Ca 420 kr
67 920 kr
67 190 kr
68 000 kr
815 040 kr
806 280 kr
816 000 kr
Ca 419 kr
Ca 415 kr
Ca 420 kr
67 920 kr
67 190 kr
68 000 kr
815 040 kr
806 280 kr
816 000 kr
Ca 452 kr
Ca 438 kr
Ca 454 kr
73 240 kr
70 890 kr
73 560 kr
878 880 kr
850 680 kr
882 720 kr
Ca 452 kr
Ca 438 kr
Ca 454 kr
73 660 kr
71 300 kr
73 980 kr
883 920 kr
855 600 kr
887 760 kr
Ledere av IKT-enheter
Deltid
Privat
218 personer
32 personer
186 personer
Ca 378 kr
Ca
Ca 401 kr
61 280 kr
64 920 kr
735 360 kr
779 040 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 401 kr
61 280 kr
64 920 kr
735 360 kr
779 040 kr
Ca 440 kr
Ca 346 kr
Ca 456 kr
71 320 kr
56 090 kr
73 940 kr
855 840 kr
673 080 kr
887 280 kr
Ca 440 kr
Ca 346 kr
Ca 456 kr
71 670 kr
56 090 kr
74 150 kr
860 040 kr
673 080 kr
889 800 kr
Ledere av IKT-enheter
Heltid
Privat
3 901 personer
451 personer
3 450 personer
Ca 424 kr
Ca 419 kr
Ca 427 kr
68 750 kr
67 920 kr
69 170 kr
825 000 kr
815 040 kr
830 040 kr
Ca 424 kr
Ca 419 kr
Ca 427 kr
68 750 kr
67 920 kr
69 170 kr
825 000 kr
815 040 kr
830 040 kr
Ca 456 kr
Ca 441 kr
Ca 458 kr
73 850 kr
71 460 kr
74 170 kr
886 200 kr
857 520 kr
890 040 kr
Ca 456 kr
Ca 441 kr
Ca 458 kr
74 200 kr
71 790 kr
74 520 kr
890 400 kr
861 480 kr
894 240 kr
Ledere av IKT-enheter
Heltid
Statlig
102 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca
64 450 kr
773 400 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca
64 560 kr
774 720 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca
64 880 kr
778 560 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca
67 400 kr
808 800 kr
Ledere av omsorgstjenester for barn
Deltid
Alle sektorer
682 personer
635 personer
47 personer
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
46 040 kr
45 880 kr
552 480 kr
550 560 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
46 040 kr
45 880 kr
552 480 kr
550 560 kr
Ca 292 kr
Ca 289 kr
Ca 322 kr
47 230 kr
46 860 kr
52 230 kr
566 760 kr
562 320 kr
626 760 kr
Ca 292 kr
Ca 289 kr
Ca 322 kr
47 320 kr
46 950 kr
52 230 kr
567 840 kr
563 400 kr
626 760 kr
Ledere av omsorgstjenester for barn
Heltid
Alle sektorer
3 791 personer
3 384 personer
407 personer
Ca 306 kr
Ca 305 kr
Ca 319 kr
49 630 kr
49 420 kr
51 670 kr
595 560 kr
593 040 kr
620 040 kr
Ca 306 kr
Ca 305 kr
Ca 319 kr
49 630 kr
49 420 kr
51 670 kr
595 560 kr
593 040 kr
620 040 kr
Ca 309 kr
Ca 306 kr
Ca 337 kr
50 130 kr
49 600 kr
54 580 kr
601 560 kr
595 200 kr
654 960 kr
Ca 309 kr
Ca 306 kr
Ca 337 kr
50 290 kr
49 750 kr
54 840 kr
603 480 kr
597 000 kr
658 080 kr
Ledere av omsorgstjenester for barn
Deltid
Kommunal
249 personer
234 personer
15 personer
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
46 000 kr
45 880 kr
552 000 kr
550 560 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
46 000 kr
45 880 kr
552 000 kr
550 560 kr
Ca 293 kr
Ca 289 kr
Ca 353 kr
47 460 kr
46 840 kr
57 130 kr
569 520 kr
562 080 kr
685 560 kr
Ca 293 kr
Ca 289 kr
Ca 353 kr
47 560 kr
46 940 kr
57 130 kr
570 720 kr
563 280 kr
685 560 kr
Ledere av omsorgstjenester for barn
Heltid
Kommunal
1 734 personer
1 548 personer
186 personer
Ca 309 kr
Ca 307 kr
Ca 330 kr
50 000 kr
49 710 kr
53 460 kr
600 000 kr
596 520 kr
641 520 kr
Ca 309 kr
Ca 307 kr
Ca 330 kr
50 000 kr
49 710 kr
53 460 kr
600 000 kr
596 520 kr
641 520 kr
Ca 312 kr
Ca 307 kr
Ca 355 kr
50 610 kr
49 780 kr
57 490 kr
607 320 kr
597 360 kr
689 880 kr
Ca 312 kr
Ca 307 kr
Ca 355 kr
50 740 kr
49 910 kr
57 640 kr
608 880 kr
598 920 kr
691 680 kr
Ledere av omsorgstjenester for barn
Deltid
Privat
433 personer
401 personer
32 personer
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca
46 250 kr
46 090 kr
555 000 kr
553 080 kr
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca
46 250 kr
46 090 kr
555 000 kr
553 080 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 309 kr
47 110 kr
46 870 kr
50 120 kr
565 320 kr
562 440 kr
601 440 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 309 kr
47 190 kr
46 960 kr
50 120 kr
566 280 kr
563 520 kr
601 440 kr
Ledere av omsorgstjenester for barn
Heltid
Privat
1 933 personer
1 753 personer
180 personer
Ca 302 kr
Ca 301 kr
Ca 304 kr
48 850 kr
48 780 kr
49 180 kr
586 200 kr
585 360 kr
590 160 kr
Ca 302 kr
Ca 301 kr
Ca 304 kr
48 850 kr
48 780 kr
49 180 kr
586 200 kr
585 360 kr
590 160 kr
Ca 304 kr
Ca 303 kr
Ca 313 kr
49 210 kr
49 060 kr
50 680 kr
590 520 kr
588 720 kr
608 160 kr
Ca 304 kr
Ca 303 kr
Ca 313 kr
49 350 kr
49 190 kr
50 930 kr
592 200 kr
590 280 kr
611 160 kr
Ledere av omsorgstjenester for barn
Heltid
Statlig
124 personer
Ca 346 kr
Ca
Ca
56 120 kr
673 440 kr
Ca 346 kr
Ca
Ca
56 120 kr
673 440 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
57 750 kr
693 000 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
58 560 kr
702 720 kr
Ledere av helsetjenester
Deltid
Alle sektorer
775 personer
573 personer
202 personer
Ca 302 kr
Ca 288 kr
Ca 399 kr
48 860 kr
46 680 kr
64 700 kr
586 320 kr
560 160 kr
776 400 kr
Ca 302 kr
Ca 288 kr
Ca 399 kr
48 860 kr
46 680 kr
64 700 kr
586 320 kr
560 160 kr
776 400 kr
Ca 348 kr
Ca 320 kr
Ca 440 kr
56 310 kr
51 820 kr
71 360 kr
675 720 kr
621 840 kr
856 320 kr
Ca 348 kr
Ca 320 kr
Ca 440 kr
56 730 kr
52 190 kr
71 950 kr
680 760 kr
626 280 kr
863 400 kr
Ledere av helsetjenester
Heltid
Alle sektorer
8 747 personer
6 164 personer
2 583 personer
Ca 322 kr
Ca 313 kr
Ca 366 kr
52 130 kr
50 660 kr
59 370 kr
625 560 kr
607 920 kr
712 440 kr
Ca 322 kr
Ca 313 kr
Ca 366 kr
52 130 kr
50 660 kr
59 370 kr
625 560 kr
607 920 kr
712 440 kr
Ca 366 kr
Ca 341 kr
Ca 426 kr
59 280 kr
55 180 kr
69 090 kr
711 360 kr
662 160 kr
829 080 kr
Ca 366 kr
Ca 341 kr
Ca 426 kr
60 180 kr
55 890 kr
70 430 kr
722 160 kr
670 680 kr
845 160 kr
Ledere av helsetjenester
Deltid
Kommunal
509 personer
410 personer
99 personer
Ca 287 kr
Ca 283 kr
Ca
46 560 kr
45 920 kr
558 720 kr
551 040 kr
Ca 287 kr
Ca 283 kr
Ca
46 560 kr
45 920 kr
558 720 kr
551 040 kr
Ca 312 kr
Ca 298 kr
Ca 370 kr
50 570 kr
48 310 kr
59 930 kr
606 840 kr
579 720 kr
719 160 kr
Ca 312 kr
Ca 298 kr
Ca 370 kr
50 860 kr
48 630 kr
59 930 kr
610 320 kr
583 560 kr
719 160 kr
Ledere av helsetjenester
Heltid
Kommunal
3 373 personer
2 760 personer
613 personer
Ca 300 kr
Ca 298 kr
Ca 306 kr
48 600 kr
48 330 kr
49 580 kr
583 200 kr
579 960 kr
594 960 kr
Ca 300 kr
Ca 298 kr
Ca 306 kr
48 600 kr
48 330 kr
49 580 kr
583 200 kr
579 960 kr
594 960 kr
Ca 310 kr
Ca 307 kr
Ca 322 kr
50 140 kr
49 680 kr
52 200 kr
601 680 kr
596 160 kr
626 400 kr
Ca 310 kr
Ca 307 kr
Ca 322 kr
50 660 kr
50 170 kr
52 850 kr
607 920 kr
602 040 kr
634 200 kr
Ledere av helsetjenester
Heltid
Privat
969 personer
637 personer
332 personer
Ca 336 kr
Ca 325 kr
Ca 364 kr
54 460 kr
52 600 kr
58 930 kr
653 520 kr
631 200 kr
707 160 kr
Ca 336 kr
Ca 325 kr
Ca 364 kr
54 460 kr
52 600 kr
58 930 kr
653 520 kr
631 200 kr
707 160 kr
Ca 367 kr
Ca 343 kr
Ca 413 kr
59 440 kr
55 520 kr
66 950 kr
713 280 kr
666 240 kr
803 400 kr
Ca 367 kr
Ca 343 kr
Ca 413 kr
59 950 kr
55 900 kr
67 720 kr
719 400 kr
670 800 kr
812 640 kr
Ledere av helsetjenester
Deltid
Statlig
181 personer
102 personer
79 personer
Ca 403 kr
Ca 351 kr
Ca
65 350 kr
56 890 kr
784 200 kr
682 680 kr
Ca 403 kr
Ca 351 kr
Ca
65 350 kr
56 890 kr
784 200 kr
682 680 kr
Ca 441 kr
Ca 389 kr
Ca 508 kr
71 420 kr
63 010 kr
82 280 kr
857 040 kr
756 120 kr
987 360 kr
Ca 441 kr
Ca 389 kr
Ca 508 kr
72 380 kr
63 760 kr
82 280 kr
868 560 kr
765 120 kr
987 360 kr
Ledere av helsetjenester
Heltid
Statlig
4 405 personer
2 767 personer
1 638 personer
Ca 356 kr
Ca 336 kr
Ca 413 kr
57 620 kr
54 400 kr
66 930 kr
691 440 kr
652 800 kr
803 160 kr
Ca 356 kr
Ca 336 kr
Ca 413 kr
57 620 kr
54 400 kr
66 930 kr
691 440 kr
652 800 kr
803 160 kr
Ca 409 kr
Ca 374 kr
Ca 468 kr
66 250 kr
60 580 kr
75 850 kr
795 000 kr
726 960 kr
910 200 kr
Ca 409 kr
Ca 374 kr
Ca 468 kr
67 530 kr
61 600 kr
77 560 kr
810 360 kr
739 200 kr
930 720 kr
Ledere av eldreomsorg
Deltid
Alle sektorer
228 personer
170 personer
58 personer
Ca 340 kr
Ca 330 kr
Ca
55 000 kr
53 500 kr
660 000 kr
642 000 kr
Ca 340 kr
Ca 330 kr
Ca
55 000 kr
53 500 kr
660 000 kr
642 000 kr
Ca 338 kr
Ca 330 kr
Ca 359 kr
54 680 kr
53 490 kr
58 170 kr
656 160 kr
641 880 kr
698 040 kr
Ca 338 kr
Ca 330 kr
Ca 359 kr
54 810 kr
53 660 kr
58 170 kr
657 720 kr
643 920 kr
698 040 kr
Ledere av eldreomsorg
Heltid
Alle sektorer
2 261 personer
1 612 personer
649 personer
Ca 334 kr
Ca 328 kr
Ca 347 kr
54 080 kr
53 170 kr
56 250 kr
648 960 kr
638 040 kr
675 000 kr
Ca 334 kr
Ca 328 kr
Ca 347 kr
54 080 kr
53 170 kr
56 250 kr
648 960 kr
638 040 kr
675 000 kr
Ca 338 kr
Ca 332 kr
Ca 353 kr
54 750 kr
53 790 kr
57 140 kr
657 000 kr
645 480 kr
685 680 kr
Ca 338 kr
Ca 332 kr
Ca 353 kr
55 330 kr
54 390 kr
57 680 kr
663 960 kr
652 680 kr
692 160 kr
Ledere av eldreomsorg
Deltid
Kommunal
203 personer
149 personer
54 personer
Ca 345 kr
Ca 340 kr
Ca
55 920 kr
55 000 kr
671 040 kr
660 000 kr
Ca 345 kr
Ca 340 kr
Ca
55 920 kr
55 000 kr
671 040 kr
660 000 kr
Ca 343 kr
Ca 336 kr
Ca 363 kr
55 610 kr
54 480 kr
58 730 kr
667 320 kr
653 760 kr
704 760 kr
Ca 343 kr
Ca 336 kr
Ca 363 kr
55 680 kr
54 580 kr
58 730 kr
668 160 kr
654 960 kr
704 760 kr
Ledere av eldreomsorg
Heltid
Kommunal
1 560 personer
1 071 personer
489 personer
Ca 345 kr
Ca 341 kr
Ca 357 kr
55 940 kr
55 250 kr
57 780 kr
671 280 kr
663 000 kr
693 360 kr
Ca 345 kr
Ca 341 kr
Ca 357 kr
55 940 kr
55 250 kr
57 780 kr
671 280 kr
663 000 kr
693 360 kr
Ca 349 kr
Ca 343 kr
Ca 362 kr
56 510 kr
55 510 kr
58 680 kr
678 120 kr
666 120 kr
704 160 kr
Ca 349 kr
Ca 343 kr
Ca 362 kr
56 680 kr
55 680 kr
58 850 kr
680 160 kr
668 160 kr
706 200 kr
Ledere av eldreomsorg
Heltid
Statlig
602 personer
468 personer
134 personer
Ca 307 kr
Ca 308 kr
Ca 307 kr
49 810 kr
49 860 kr
49 710 kr
597 720 kr
598 320 kr
596 520 kr
Ca 307 kr
Ca 308 kr
Ca 307 kr
50 150 kr
50 220 kr
50 000 kr
601 800 kr
602 640 kr
600 000 kr
Ca 316 kr
Ca 312 kr
Ca 329 kr
51 180 kr
50 570 kr
53 320 kr
614 160 kr
606 840 kr
639 840 kr
Ca 316 kr
Ca 312 kr
Ca 329 kr
52 900 kr
52 220 kr
55 280 kr
634 800 kr
626 640 kr
663 360 kr
Ledere av sosialomsorg
Deltid
Alle sektorer
170 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca
45 080 kr
540 960 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca
45 080 kr
540 960 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca
48 980 kr
587 760 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca
48 990 kr
587 880 kr
Ledere av sosialomsorg
Heltid
Alle sektorer
1 544 personer
661 personer
883 personer
Ca 306 kr
Ca 296 kr
Ca 317 kr
49 620 kr
47 920 kr
51 300 kr
595 440 kr
575 040 kr
615 600 kr
Ca 306 kr
Ca 296 kr
Ca 317 kr
49 620 kr
47 920 kr
51 300 kr
595 440 kr
575 040 kr
615 600 kr
Ca 328 kr
Ca 305 kr
Ca 345 kr
53 150 kr
49 470 kr
55 900 kr
637 800 kr
593 640 kr
670 800 kr
Ca 328 kr
Ca 305 kr
Ca 345 kr
53 470 kr
49 660 kr
56 310 kr
641 640 kr
595 920 kr
675 720 kr
Ledere av sosialomsorg
Heltid
Kommunal
243 personer
163 personer
80 personer
Ca 300 kr
Ca 298 kr
Ca
48 630 kr
48 280 kr
583 560 kr
579 360 kr
Ca 300 kr
Ca 298 kr
Ca
48 630 kr
48 280 kr
583 560 kr
579 360 kr
Ca 306 kr
Ca 303 kr
Ca 313 kr
49 580 kr
49 050 kr
50 660 kr
594 960 kr
588 600 kr
607 920 kr
Ca 306 kr
Ca 303 kr
Ca 313 kr
49 930 kr
49 410 kr
50 660 kr
599 160 kr
592 920 kr
607 920 kr
Ledere av sosialomsorg
Deltid
Privat
149 personer
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 650 kr
547 800 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 650 kr
547 800 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 250 kr
591 000 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 260 kr
591 120 kr
Ledere av sosialomsorg
Heltid
Privat
1 274 personer
493 personer
781 personer
Ca 309 kr
Ca 294 kr
Ca 318 kr
50 000 kr
47 630 kr
51 510 kr
600 000 kr
571 560 kr
618 120 kr
Ca 309 kr
Ca 294 kr
Ca 318 kr
50 000 kr
47 630 kr
51 510 kr
600 000 kr
571 560 kr
618 120 kr
Ca 332 kr
Ca 306 kr
Ca 349 kr
53 780 kr
49 530 kr
56 460 kr
645 360 kr
594 360 kr
677 520 kr
Ca 332 kr
Ca 306 kr
Ca 349 kr
54 090 kr
49 660 kr
56 890 kr
649 080 kr
595 920 kr
682 680 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Deltid
Alle sektorer
1 414 personer
786 personer
628 personer
Ca 323 kr
Ca 320 kr
Ca 326 kr
52 280 kr
51 920 kr
52 860 kr
627 360 kr
623 040 kr
634 320 kr
Ca 323 kr
Ca 320 kr
Ca 326 kr
52 280 kr
51 920 kr
52 860 kr
627 360 kr
623 040 kr
634 320 kr
Ca 327 kr
Ca 319 kr
Ca 337 kr
52 960 kr
51 710 kr
54 570 kr
635 520 kr
620 520 kr
654 840 kr
Ca 327 kr
Ca 319 kr
Ca 337 kr
53 050 kr
51 750 kr
54 720 kr
636 600 kr
621 000 kr
656 640 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Heltid
Alle sektorer
10 514 personer
5 586 personer
4 928 personer
Ca 342 kr
Ca 337 kr
Ca 349 kr
55 420 kr
54 670 kr
56 560 kr
665 040 kr
656 040 kr
678 720 kr
Ca 342 kr
Ca 337 kr
Ca 349 kr
55 420 kr
54 670 kr
56 560 kr
665 040 kr
656 040 kr
678 720 kr
Ca 348 kr
Ca 342 kr
Ca 355 kr
56 410 kr
55 410 kr
57 530 kr
676 920 kr
664 920 kr
690 360 kr
Ca 348 kr
Ca 342 kr
Ca 355 kr
56 570 kr
55 550 kr
57 720 kr
678 840 kr
666 600 kr
692 640 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Deltid
Kommunal
898 personer
577 personer
321 personer
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca 330 kr
52 670 kr
52 580 kr
53 500 kr
632 040 kr
630 960 kr
642 000 kr
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca 330 kr
52 670 kr
52 580 kr
53 500 kr
632 040 kr
630 960 kr
642 000 kr
Ca 328 kr
Ca 326 kr
Ca 333 kr
53 190 kr
52 820 kr
53 870 kr
638 280 kr
633 840 kr
646 440 kr
Ca 328 kr
Ca 326 kr
Ca 333 kr
53 300 kr
52 860 kr
54 110 kr
639 600 kr
634 320 kr
649 320 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Heltid
Kommunal
6 933 personer
4 199 personer
2 734 personer
Ca 345 kr
Ca 339 kr
Ca 352 kr
55 830 kr
54 840 kr
57 080 kr
669 960 kr
658 080 kr
684 960 kr
Ca 345 kr
Ca 339 kr
Ca 352 kr
55 830 kr
54 840 kr
57 080 kr
669 960 kr
658 080 kr
684 960 kr
Ca 347 kr
Ca 342 kr
Ca 356 kr
56 260 kr
55 380 kr
57 620 kr
675 120 kr
664 560 kr
691 440 kr
Ca 347 kr
Ca 342 kr
Ca 356 kr
56 410 kr
55 510 kr
57 810 kr
676 920 kr
666 120 kr
693 720 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Deltid
Privat
504 personer
204 personer
300 personer
Ca 299 kr
Ca 286 kr
Ca 309 kr
48 450 kr
46 290 kr
50 000 kr
581 400 kr
555 480 kr
600 000 kr
Ca 299 kr
Ca 286 kr
Ca 309 kr
48 450 kr
46 290 kr
50 000 kr
581 400 kr
555 480 kr
600 000 kr
Ca 322 kr
Ca 298 kr
Ca 339 kr
52 130 kr
48 300 kr
54 890 kr
625 560 kr
579 600 kr
658 680 kr
Ca 322 kr
Ca 298 kr
Ca 339 kr
52 180 kr
48 350 kr
54 940 kr
626 160 kr
580 200 kr
659 280 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Heltid
Privat
2 682 personer
877 personer
1 805 personer
Ca 317 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 360 kr
50 420 kr
51 960 kr
616 320 kr
605 040 kr
623 520 kr
Ca 317 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 360 kr
50 420 kr
51 960 kr
616 320 kr
605 040 kr
623 520 kr
Ca 334 kr
Ca 319 kr
Ca 342 kr
54 170 kr
51 650 kr
55 390 kr
650 040 kr
619 800 kr
664 680 kr
Ca 334 kr
Ca 319 kr
Ca 342 kr
54 290 kr
51 720 kr
55 530 kr
651 480 kr
620 640 kr
666 360 kr
Ledere av utdanning og undervisning
Heltid
Statlig
899 personer
510 personer
389 personer
Ca 368 kr
Ca 361 kr
Ca 384 kr
59 640 kr
58 540 kr
62 210 kr
715 680 kr
702 480 kr
746 520 kr
Ca 368 kr
Ca 361 kr
Ca 384 kr
59 640 kr
58 540 kr
62 210 kr
715 680 kr
702 480 kr
746 520 kr
Ca 396 kr
Ca 384 kr
Ca 413 kr
64 190 kr
62 160 kr
66 850 kr
770 280 kr
745 920 kr
802 200 kr
Ca 396 kr
Ca 384 kr
Ca 413 kr
64 580 kr
62 570 kr
67 220 kr
774 960 kr
750 840 kr
806 640 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold