Finmekaniker kan jobbe som urmaker
Yrkesbeskrivelse

Fin­mekaniker

favoritt ikon

Finmekanikeren arbeider med mekanisk produksjon, og da gjerne med mekanisk utstyr i mindre dimensjoner.

Finmekanikeren arbeider med mindre og lettere produkter enn andre mekanikere. Som finmekaniker monterer og tilpasser du maskindeler som settes sammen til en større enhet eller maskindel.  

En finmekaniker jobber med mekanisk produksjon, men er også en konstruktør og produktutvikler i innenfor sitt fagområde, det være seg ur-, verktøy, maskin- eller industrimekanikk. Som finmekaniker kan du lage skisser og tegninger av deler som skal passe sammen med andre deler. Da er det viktig å forstå hvordan maskindeler fungerer og hvordan de passer sammen.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en finmekaniker:

  • lage deler og utstyr for styring, kontroll og måling
  • bygge sammen og justere måle- og kontrollutstyr
  • tegne og konstruere løsninger
  • velge egnede materialer 

Dette utstyret kan være deler til mikroskop eller laboratorieutstyr. Arbeidet kan består av mekaniske, pneumatiske, hydrauliske, optiske og elektroniske komponenter. Pneumatikk er utnyttelsen av energi ved hjelp av komprimering og ekspandering av luft.

Det er viktig å holde seg oppdatert innen nyutvikling innen fagområdet. 

Hvor jobber finmekanikere?

Som finmekaniker kan du arbeide som blant annet urmaker, verktøymaker, maskinarbeider og industrimekaniker, men en finmekaniker jobber oftest ved et verksted. Mange er også selvstendig næringsdrivende.

En finmekaniker arbeider gjerne også i større firmaer som fremstiller instrumenter og lignende, virksomheter som arbeider med service på mikroskoper og kameraer, bedrifter som produserer små detaljer med stor grad av nøyaktighet, medisintekniske avdelinger på sykehus og forskningsinstitusjoner som universitet og høgskoler.

Personlige egenskaper

En finmekaniker bør være praktisk anlagt, løsningsrettet og kreativ. I tillegg bør finmekanikeren være nøyaktig, god i matematikk, fingerferdig, og ha evne til å samarbeide og kommunisere med kolleger og samarbeidspartnere.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber finmekanikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører
Heltid
Alle sektorer
519 personer
51 personer
468 personer
Ca 243 kr
Ca
Ca 246 kr
39 410 kr
39 870 kr
472 920 kr
478 440 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 246 kr
39 520 kr
40 010 kr
474 240 kr
480 120 kr
Ca 257 kr
Ca 225 kr
Ca 260 kr
41 600 kr
36 370 kr
42 170 kr
499 200 kr
436 440 kr
506 040 kr
Ca 257 kr
Ca 225 kr
Ca 260 kr
44 380 kr
36 370 kr
45 190 kr
532 560 kr
436 440 kr
542 280 kr
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører
Heltid
Privat
446 personer
49 personer
397 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 250 kr
39 870 kr
40 430 kr
478 440 kr
485 160 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 250 kr
40 000 kr
40 610 kr
480 000 kr
487 320 kr
Ca 261 kr
Ca 226 kr
Ca 266 kr
42 310 kr
36 560 kr
43 020 kr
507 720 kr
438 720 kr
516 240 kr
Ca 261 kr
Ca 226 kr
Ca 266 kr
45 390 kr
36 560 kr
46 410 kr
544 680 kr
438 720 kr
556 920 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Person med armprotese

Ortopedi­tekniker

Ortopedi­teknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

Maler i arbeid med å male en husvegg

Maler

Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.

Flymotormekaniker i arbeid

Flymotor­mekaniker

En flymotor­mekaniker overhaler, reparerer, tester og tar service på luftfartøyets motorer.

Salmaker i arbeid med seletøy.

Sal­maker

En sal­maker lager, reparerer og vedlikeholder seletøy og bilinteriør.

Metallarbeider sveiser som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbel­designer

Møbel­designeren designer møbler og interiør.

Klesdesigner i arbeid

Kles­designer

Som kles­designer bestemmer du snitt, form, materiale, farger og funksjon for klær.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.