Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

Finmekaniker

En finmekaniker arbeider med produksjon av mekaniske komponenter og produkter i mindre dimensjoner.

Arbeidsoppgaver

Finmekanikeren arbeider med mindre og lettere produkter enn andre mekanikere. Som finmekaniker monterer og tilpasser du maskindeler som settes sammen til en større enhet eller maskindel.  

En finmekaniker jobber med mekanisk produksjon, men er også en konstruktør og produktutvikler innenfor sitt fagområde, det være seg ur-, verktøy-, maskin- eller industrimekanikk. Som finmekaniker kan du lage skisser og tegninger av deler som skal passe sammen med andre deler. Da er det viktig å forstå hvordan maskindeler fungerer og hvordan de passer sammen.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en finmekaniker:

 • lage deler og utstyr for styring, kontroll og måling
 • bygge sammen og justere måle- og kontrollutstyr
 • tegne og konstruere løsninger
 • velge egnede materialer 

Dette utstyret kan være deler til mikroskop eller laboratorieutstyr. Arbeidet kan bestå av mekaniske, pneumatiske, hydrauliske, optiske og elektroniske komponenter. Pneumatikk er utnyttelsen av energi ved hjelp av komprimering og ekspandering av luft.

Det er viktig å holde seg oppdatert innen nyutvikling innen fagområdet. 

Hvor jobber finmekanikere?

Som finmekaniker kan du arbeide som blant annet urmaker, verktøymaker, maskinarbeider og industrimekaniker.

Intervjuer

Finmekaniker Martin Sandås portrett

Finmekaniker

Martin Sandås

Martin lager prototyper på mekaniske deler, og jobber med alt fra bitte små deler, til store stridsvogner.

Viktige egenskaper

En finmekaniker bør være praktisk anlagt, løsningsrettet og kreativ. I tillegg bør finmekanikeren være nøyaktig, god i matematikk, fingerferdig, og ha evne til å samarbeide og kommunisere med kolleger og samarbeidspartnere.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i finmekanikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant finmekanikerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455302 - Finmekanikerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter finmekanikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med finmekanikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7236108 - TEKNIKER (VAREAUTOMAT)
 • 7236107 - SPESIALARBEIDER (FINMEKANIKK)
 • 7236106 - VERKSTEDARBEIDER (FINMEKANIKK)
 • 7236105 - FORMANN (FINMEKANIKK)
 • 7236103 - FAGARBEIDER (FINMEKANIKK)
 • 7236102 - VÅPENMEKANIKER
 • 7236101 - FINMEKANIKER

Andre yrker

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.