Leger undersøker babyer og noterer ned helsetilstanden deres. Fotografert i St Mary´s Hospital, Lacor, Gulu, Uganda.
Yrkesbeskrivelse

Bistands­arbeider

favoritt ikon

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.

En bistandsarbeider kan være knyttet til NORAD (Direktoratet for utviklingssamarbeid) eller tilsvarende organisasjoner i andre land, FN, eller lokale og internasjonale frivillige organisasjoner som arbeider i utviklingsland. 

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.

En bistandsarbeider kan jobbe innen en rekke områder:

  • undervisning, miljø og helse
  • informasjonsarbeid og administrasjon
  • minerydding
  • landbruk
  • bygg og anlegg
  • industri, logistikk og håndverk
  • juridisk assistanse og rådgivning

Arbeidshverdagen vil variere etter hvor du jobber og hvilken type jobb du har. Som bistandsarbeider må du alltid være forberedt på å møte mennesker i akutt krise og nød, noe som kan være en stor psykisk påkjenning. Du må også være forberedt på lange og krevende, men varierte arbeidsdager.

Hvor jobber bistandsarbeidere?

Jobben som bistandsarbeider foregår i stor grad i områder rammet av krise, konflikter eller nød. Personell rekrutteres av for eksempel NORAD, Utenriksdepartementet (UD), organisasjoner tilknyttet FN og andre private og offentlige organisasjoner i Norge og utland.

De største organisasjonene i Norge innen bistand og humanitært arbeid er Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors.

Personlige egenskaper

En bistandsarbeider må være motivert, engasjert, dyktig på samarbeid og kommunikasjon, kreativ og tilpasningsdyktig. 

Som regel kreves gode språkkunnskaper, og ofte er det en fordel om du har vært aktiv i organisasjoner som jobber internasjonalt. Hovedspråkene innen bistandsmiljøet er engelsk, fransk, spansk, arabisk, russisk og swahili.

Utdanning

Bistandsarbeidere kan for eksempel være utdannet innen helse, pedagogikk, samfunnsfag, økonomi, ingeniørfag eller juss. Flere studiesteder tilbyr også egne utviklingsstudier.

Det kan ofte være lurt å kombinere en praktisk utdanning, som for eksempel ingeniør eller helsefag, med en påbygning i utviklingsstudier. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Internasjonalt utviklings- og bistandsarbeid er ofte utfordrende og i rask utvikling. Det er derfor ofte nødvendig å ta etter- og videreutdanning for å holde seg oppdatert. Dette kan skje enten ved studier eller interne kurs i organisasjoner.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.