Image
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Yrkesbeskrivelse

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.

En bistandsarbeider kan være knyttet til NORAD (Direktoratet for utviklingssamarbeid) eller tilsvarende organisasjoner i andre land, FN, eller lokale og internasjonale frivillige organisasjoner som arbeider i utviklingsland. 

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.

En bistandsarbeider kan jobbe innen en rekke områder:

  • undervisning, miljø og helse
  • informasjonsarbeid og administrasjon
  • minerydding
  • landbruk
  • bygg og anlegg
  • industri, logistikk og håndverk
  • juridisk assistanse og rådgivning

Arbeidshverdagen vil variere etter hvor du jobber og hvilken type jobb du har. Som bistandsarbeider må du alltid være forberedt på å møte mennesker i akutt krise og nød, noe som kan være en stor psykisk påkjenning. Du må også være forberedt på lange og krevende, men varierte arbeidsdager.

Hvor jobber bistandsarbeidere ?

Jobben som bistandsarbeider foregår i stor grad i områder rammet av krise, konflikter eller nød. Personell rekrutteres av for eksempel NORAD, Utenriksdepartementet (UD), organisasjoner tilknyttet FN og andre private og offentlige organisasjoner i Norge og utland.

De største organisasjonene i Norge innen bistand og humanitært arbeid er Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors.

Personlige egenskaper

En bistandsarbeider må være motivert, engasjert, dyktig på samarbeid og kommunikasjon, kreativ og tilpasningsdyktig. 

Som regel kreves gode språkkunnskaper, og ofte er det en fordel om du har vært aktiv i organisasjoner som jobber internasjonalt. Hovedspråkene innen bistandsmiljøet er engelsk, fransk, spansk, arabisk, russisk og swahili.

Utdanning

Bistandsarbeidere kan for eksempel være utdannet innen helse, pedagogikk, samfunnsfag, økonomi, ingeniørfag eller juss. Flere studiesteder tilbyr også egne utviklingsstudier.

Det kan ofte være lurt å kombinere en praktisk utdanning, som for eksempel ingeniør eller helsefag, med en påbygning i utviklingsstudier. 

Etter- og videreutdanning
Internasjonalt utviklings- og bistandsarbeid er ofte utfordrende og i rask utvikling. Det er derfor ofte nødvendig å ta etter- og videreutdanning for å holde seg oppdatert. Dette kan skje enten ved studier eller interne kurs i organisasjoner.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Bistandsarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. september 2017, av Flyktninghjelpen, Flyktninghjelpen