Gjennomgått i samarbeid med Flyktninghjelpen, , 10. november 2023

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.

Arbeidsoppgaver

En bistandsarbeider kan være knyttet til NORAD (Direktoratet for utviklingssamarbeid) eller tilsvarende organisasjoner i andre land, FN, eller lokale og internasjonale frivillige organisasjoner som arbeider i utviklingsland. 

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.

En bistandsarbeider kan jobbe innen en rekke områder:

 • undervisning, miljø og helse
 • informasjonsarbeid og administrasjon
 • minerydding
 • landbruk
 • bygg og anlegg
 • industri, logistikk og håndverk
 • økonomi, HR, IT og administrasjon
 • juridisk assistanse og rådgivning
 • media og kommunikasjon
 • politisk påvirkning
 • sikkerhet

Arbeidshverdagen vil variere etter hvor du jobber og hvilken type jobb du har. Som bistandsarbeider må du alltid være forberedt på å møte mennesker i akutt krise og nød, noe som kan være en stor psykisk påkjenning. Du må også være forberedt på lange og krevende, men varierte arbeidsdager.

Hvor jobber bistandsarbeidere?

Jobben som bistandsarbeider foregår i stor grad i områder rammet av krise, konflikter eller nød. Personell rekrutteres av for eksempel NORAD, Leger Uten Grenser, Utenriksdepartementet (UD), organisasjoner tilknyttet FN og andre private og offentlige organisasjoner i Norge og utland.

De største organisasjonene i Norge innen bistand og humanitært arbeid er Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors.

Det kan også være mulig å få kortere å få kortere bistandsoppdrag gjennom for eksempel beredsskapsstyrken NORCAP.

Intervjuer

Portrettbilde av bistandsarbeider Gudrun Jevne. Hun har kort brunt hår, brune øyne og sort jakke på.

Bistandsarbeider

Gudrun Jevne

Jeg tror det er veldig sunt å erfare andre leve- og tenkemåter. Det setter livet mitt i perspektiv og jeg tror det gjør meg både klokere og mer ydmyk for andre folks liv og erfaringer, forteller bistandsarbeider Gudrun Jevne.

Viktige egenskaper

En bistandsarbeider må være motivert, engasjert, tålmodig, dyktig på samarbeid og kommunikasjon, kreativ og tilpasningsdyktig. 

Som regel kreves gode språkkunnskaper, og ofte er det en fordel om du har vært aktiv i organisasjoner som jobber internasjonalt. Hovedspråkene innen bistandsmiljøet er engelsk, fransk, spansk, arabisk, russisk og swahili.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Bistandsarbeidere kan for eksempel være utdannet innen helse, pedagogikk, samfunnsfag, økonomi, ingeniørfag eller juss. Flere studiesteder tilbyr også egne utviklingsstudier. Bistandsorganisasjoner har behov for kunnskapsrike mennesker i alle felt. Kommunikasjonsstudier, politiske studier, historie, journalistikk, internasjonale relasjoner, Asia og Midtøsten studier er eksempler på noen utdanninger som også kan være relevante for yrket

Det kan ofte være lurt å kombinere en praktisk utdanning, som for eksempel ingeniør eller helsefag, med en påbygning i utviklingsstudier. 

Etter- og videreutdanning
Internasjonalt utviklings- og bistandsarbeid er ofte utfordrende og i rask utvikling. Det er derfor ofte nødvendig å ta etter- og videreutdanning for å holde seg oppdatert. Dette kan skje enten ved studier eller interne kurs i organisasjoner.

Bedrifter som ansetter bistandsarbeidere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bistandsarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 1120117 - BISTANDSATTACHE
 • 3431131 - LEDER (BISTANDSARBEID)
 • 3431118 - PROSJEKTKONSULENT (BISTANDSARBEID)
 • 3431120 - PROSJEKTKOORDINATOR (BISTANDSARBEID)
 • 3431119 - PROSJEKTLEDER (BISTANDSARBEID)
 • 3431125 - PROSJEKTMEDARBEIDER (BISTANDSARBEID)
 • 3431130 - TRAINEE (BISTAND)
 • 3491141 - KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER (INFORMASJON)
 • 2419113 - SPESIALRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 4132107 - LOGISTIKKOORDINATOR
 • 3419123 - MEDIAKONSULENT
 • 2130123 - IT-KONSULENT
 • 2519132 - POLITISK RÅDGIVER (KOMMUNIKASJONSARBEID)

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.