Image
Prosjektleder forklarer i møte.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Prosjektleder

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter.

Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et arbeid eller et prosjekt. Prosjektledere skal styre prosjektet slik at sluttresultatet blir slik som ønsket, og at arbeidet er gjort innen de rammebetingelser som er gitt, for eksempel innen en viss tid, til en viss konstnad eller kvalitet, eller med en viss usikkerhet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en prosjektleder

 • hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet
 • ansvar for at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at resultatet leveres innenfor avtalte rammebetingelser
 • delegere oppgaver til andre på teamet ditt
 • motivere og veilede teamet ditt, for å få dem til å yte sitt best
 • finne løsninger og ta beslutninger ut fra rammebetingelser og målet med prosjektet
 • ansvar for at plandokumenter, møtereferat og rapporter blir skrevet

Det kan brukes andre titler på personer som har en prosjektledelsesfunksjon. I byggebransjen har du for eksempel prosjekteringsledere og byggeledere for ulike faser.

I store prosjekter kan det være delprosjektledere eller ledere for delleveranser.

Hvor jobber prosjektledere ?

Prosjektledere jobber i alle bransjer og virksomheter, i både privat og offentlig sektor.

Personlige egenskaper

Du må ha gode kommunikasjonsevner og like å jobbe med mennesker. Du bør videre trives med å ha mye ansvar og kunne ta beslutninger. Du må også like å finne løsninger, delegere oppgaver og ha en interesse for økonomi og planlegging.

Utdanning

Det er vanlig at du har utdanning fra den bransjen du jobber i som prosjektleder. Prosjektledelse er et eget fag, med egne metoder og begreper. Det er derfor svært viktig at du minimum tar et kurs for å gjøre deg kjent med faget. Mange kombinerer annen utdanning innen blant annet IT, bygg og anlegg, helse, administrasjon, markedsføring eller kreative fag, med opplæring i prosjektledelse for å forsterke mulighetene for jobb.

Etter- og videreutdanning

Det finnes mange ulike etter- og videreutdanningstilbud innen prosjektledelse ved både fagskoler, universiteter og høgskoler. Det finnes også ulike sertifiseringer i prosjektledelse. Noen sertifiserer din kunnskap, andre din relevante erfaring.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Prosjektleder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2130111 - IT-PROSJEKTLEDER
 • 2512144 - PROSJEKTLEDER (ARBEIDSTAKERORGANISASJON)
 • 3491138 - PROSJEKTLEDER (AVIS)
 • 3418127 - PROSJEKTLEDER (BANK)
 • 7122109 - PROSJEKTLEDER (BETONGREHABILITERING)
 • 3431119 - PROSJEKTLEDER (BISTANDSARBEID)
 • 2142108 - PROSJEKTLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3113143 - PROSJEKTLEDER (ELEKTRONIKK)
 • 2143125 - PROSJEKTLEDER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3411121 - PROSJEKTLEDER (FINANS)
 • 3412146 - PROSJEKTLEDER (FORSIKRING)
 • 2412113 - PROSJEKTLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2519127 - PROSJEKTLEDER (MARKEDSFØRING)
 • 2147157 - PROSJEKTLEDER (OLJE OG GASS)
 • 2511111 - PROSJEKTLEDER (REVISJON)
 • 2555105 - PROSJEKTLEDER (TEATER)
 • 2413114 - PROSJEKTLEDER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2411105 - PROSJEKTLEDER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419107 - PROSJEKTLEDER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2519124 - PRODUKSJONSPLANLEGGER
 • 1239106 - PROSJEKTDIREKTØR
 • 2519121 - PROSJEKTKOORDINATOR (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 3431120 - PROSJEKTKOORDINATOR (BISTANDSARBEID)
 • 2411119 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 3431127 - PROSJEKTSJEF (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER)
 • 1223123 - PROSJEKTSTYRINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 2149125 - PROSJEKTKOORDINATOR (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2512125 - PROSJEKTKOORDINATOR (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2130132 - PROSJEKTKOORDINATOR (DATA)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2412120 - PROSJEKTKOORDINATOR (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2147143 - PROSJEKTKOORDINATOR (METALLURGI)
 • 2512126 - PROSJEKTKOORDINATOR (PERSONAL)
 • 2511112 - PROSJEKTKOORDINATOR (REVISJON)
 • 2142120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147140 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145126 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144146 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2145128 - PROSJEKTKOORDINATOR (SKIPSTEKNIKK OG -SYSTEMER)
 • 2413121 - PROSJEKTKOORDINATOR (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2541130 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)

Sist kvalitetssikret den 02. november 2021, av Norsk forening for prosjektledelse