Kvalitetssikret av Norsk forening for prosjektledelse 02. november 2021

Prosjektleder

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et arbeid eller et prosjekt. Prosjektledere skal styre prosjektet slik at sluttresultatet blir slik som ønsket, og at arbeidet er gjort innen de rammebetingelser som er gitt, for eksempel innen en viss tid, til en viss konstnad eller kvalitet, eller med en viss usikkerhet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en prosjektleder

 • hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet
 • ansvar for at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at resultatet leveres innenfor avtalte rammebetingelser
 • delegere oppgaver til andre på teamet ditt
 • motivere og veilede teamet ditt, for å få dem til å yte sitt best
 • finne løsninger og ta beslutninger ut fra rammebetingelser og målet med prosjektet
 • ansvar for at plandokumenter, møtereferat og rapporter blir skrevet

Det kan brukes andre titler på personer som har en prosjektledelsesfunksjon. I byggebransjen har du for eksempel prosjekteringsledere og byggeledere for ulike faser.

I store prosjekter kan det være delprosjektledere eller ledere for delleveranser.

Hvor jobber prosjektledere ?

Prosjektledere jobber i alle bransjer og virksomheter, i både privat og offentlig sektor.

Intervjuer

Portrettbilde av prosjektleder Endre Rieber Sommersten

Prosjektleder

Endre Rieber Sommersten

– Å løse problemer er noe av det kjekkeste jeg vet med å være prosjektleder, forteller Endre Rieber Sommersten.

Viktige egenskaper

Du må ha gode kommunikasjonsevner og like å jobbe med mennesker. Du bør videre trives med å ha mye ansvar og kunne ta beslutninger. Du må også like å finne løsninger, delegere oppgaver og ha en interesse for økonomi og planlegging.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det er vanlig at du har utdanning fra den bransjen du jobber i som prosjektleder. Prosjektledelse er et eget fag, med egne metoder og begreper. Det er derfor svært viktig at du minimum tar et kurs for å gjøre deg kjent med faget. Mange kombinerer annen utdanning innen blant annet IT, bygg og anlegg, helse, administrasjon, markedsføring eller kreative fag, med opplæring i prosjektledelse for å forsterke mulighetene for jobb.

Etter- og videreutdanning

Det finnes mange ulike etter- og videreutdanningstilbud innen prosjektledelse ved både fagskoler, universiteter og høgskoler. Det finnes også ulike sertifiseringer i prosjektledelse. Noen sertifiserer din kunnskap, andre din relevante erfaring.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med prosjektledere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7122109 - PROSJEKTLEDER (BETONGREHABILITERING)
 • 3491138 - PROSJEKTLEDER (AVIS)
 • 3431127 - PROSJEKTSJEF (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER)
 • 3431120 - PROSJEKTKOORDINATOR (BISTANDSARBEID)
 • 3431119 - PROSJEKTLEDER (BISTANDSARBEID)
 • 3418127 - PROSJEKTLEDER (BANK)
 • 3412146 - PROSJEKTLEDER (FORSIKRING)
 • 3411121 - PROSJEKTLEDER (FINANS)
 • 3113143 - PROSJEKTLEDER (ELEKTRONIKK)
 • 2555105 - PROSJEKTLEDER (TEATER)
 • 2541130 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2519127 - PROSJEKTLEDER (MARKEDSFØRING)
 • 2519124 - PRODUKSJONSPLANLEGGER
 • 2519121 - PROSJEKTKOORDINATOR (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2512144 - PROSJEKTLEDER (ARBEIDSTAKERORGANISASJON)
 • 2512126 - PROSJEKTKOORDINATOR (PERSONAL)
 • 2512125 - PROSJEKTKOORDINATOR (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2511112 - PROSJEKTKOORDINATOR (REVISJON)
 • 2511111 - PROSJEKTLEDER (REVISJON)
 • 2419107 - PROSJEKTLEDER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2413121 - PROSJEKTKOORDINATOR (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2413114 - PROSJEKTLEDER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2412120 - PROSJEKTKOORDINATOR (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412113 - PROSJEKTLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411119 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411105 - PROSJEKTLEDER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2149125 - PROSJEKTKOORDINATOR (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2148124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2147157 - PROSJEKTLEDER (OLJE OG GASS)
 • 2147143 - PROSJEKTKOORDINATOR (METALLURGI)
 • 2147140 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2146120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145128 - PROSJEKTKOORDINATOR (SKIPSTEKNIKK OG -SYSTEMER)
 • 2145126 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144146 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143125 - PROSJEKTLEDER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2142120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142108 - PROSJEKTLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 2130132 - PROSJEKTKOORDINATOR (DATA)
 • 2130111 - IT-PROSJEKTLEDER
 • 1239106 - PROSJEKTDIREKTØR
 • 1223123 - PROSJEKTSTYRINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
Fabrikksjef instruerer på land.

Fabrikksjef, fiske

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.
Gründer jobber på laptop samtidig som han snakker i telefon

Gründer

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.
Havnesjef foran hurtigruteskip.

Havnesjef

Havnesjefen har det økonomiske og administrative ansvaret for havnen. Han eller hun overvåker og administrerer trafikk i og rundt norske havner.