Prosjektleder forklarer i møte.
Yrkesbeskrivelse

Prosjektleder

favoritt ikon

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter.

Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et prosjekt som går over en bestemt periode.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prosjektleder:

  • hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet 
  • ansvar at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at det blir ferdig innenfor det avtalte budsjettet og tidsfristen
  • delegere oppgaver til andre på teamet ditt
  • finne løsninger og ta beslutninger ut fra økonomien og målet med prosjektet
  • ansvar for at plandokumenter, møtereferat og rapporter blir skrevet
  • motivere og veilede teamet ditt, for å få dem til å yte sitt beste 

Prosjektleder kan også kalles prosjektkoordinator. 

 

Hvor jobber prosjektledere?

Prosjektledere jobber i alle bransjer og virksomheter, i både privat og offentlig sektor. 

Personlige egenskaper

Som prosjektleder bør du trives med å ha mye ansvar og kunne ta beslutninger. Du må også like å finne løsninger, delegere oppgaver og ha en interesse for økonomi og planlegging. I tillegg bør du ha gode kommunikasjonsevner og like å jobbe med mennesker.

Utdanning

Det er vanlig at du har utdanning fra den bransjen du jobber i som prosjektleder. Det vil si at dersom du har utdanning innen IT, vil du med de rette egenskapene kunne jobbe som prosjektleder i IT-bransjen. Dersom du ønsker å jobbe som prosjektleder innen bygg og anlegg, bør du ta en utdannelse innen dette. ​Mange kombinerer også annen utdanning innen blant annet helse, administrasjon, markedsføring eller kreative fag med opplæring i prosjektledelse for å forsterke mulighetene for jobb. 

Etter- og videreutdanning
I tillegg til mastergrader innen fagområdet du ønsker å jobbe med, finnes det ulike etter- og videreutdanningstilbud innen prosjektledelse ved både fagskoler, universiteter og høgskoler.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken