Prosjektleder forklarer i møte.
Yrkesbeskrivelse

Prosjektleder

favoritt ikon

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter.

Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et prosjekt som går over en bestemt periode.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prosjektleder:

  • hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet 
  • ansvar at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at det blir ferdig innenfor det avtalte budsjettet og tidsfristen
  • delegere oppgaver til andre på teamet ditt
  • finne løsninger og ta beslutninger ut fra økonomien og målet med prosjektet
  • ansvar for at plandokumenter, møtereferat og rapporter blir skrevet
  • motivere og veilede teamet ditt, for å få dem til å yte sitt beste 

Prosjektleder kan også kalles prosjektkoordinator. 

 

Hvor jobber prosjektledere?

Prosjektledere jobber i alle bransjer og virksomheter, i både privat og offentlig sektor. 

Personlige egenskaper

Som prosjektleder bør du trives med å ha mye ansvar og kunne ta beslutninger. Du må også like å finne løsninger, delegere oppgaver og ha en interesse for økonomi og planlegging. I tillegg bør du ha gode kommunikasjonsevner og like å jobbe med mennesker.

Utdanning

Det er vanlig at du har utdanning fra den bransjen du jobber i som prosjektleder. Det vil si at dersom du har utdanning innen IT, vil du med de rette egenskapene kunne jobbe som prosjektleder i IT-bransjen. Dersom du ønsker å jobbe som prosjektleder innen bygg og anlegg, bør du ta en utdannelse innen dette. ​Mange kombinerer også annen utdanning innen blant annet helse, administrasjon, markedsføring eller kreative fag med opplæring i prosjektledelse for å forsterke mulighetene for jobb. 

Etter- og videreutdanning
I tillegg til mastergrader innen fagområdet du ønsker å jobbe med, finnes det ulike etter- og videreutdanningstilbud innen prosjektledelse ved både fagskoler, universiteter og høgskoler.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

En bas/nett­mann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvar for skipets stabilitet, og for lasting og lossing.

Sekretær

Sekretær

En sekretær svarer på telefon og e-post, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgaver.