Kolleger i prat på kontor
Yrkesbeskrivelse

Advokat­assistent

favoritt ikon

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.

Som advokatassistent har du spesialisert deg til å jobbe i team med advokater og jurister, og du er advokatens medhjelper.

Advokatassistenten har gode kunnskaper om lover og forskrifter, og har både erfaring og utdanning til å kunne gjøre selvstendige arbeidsoppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en advokatassistent:

  • jobbe med kontraktsrett, kjøpsrett, arbeidsrett og personrett
  • innhente opplysninger fra offentlige registre, som for eksempel Brønnøysundregistrene
  • dokumentere og sende inn meldinger til for eksempel Altinn og Brønnøysundregistrene
  • skrive grunnleggende selskapsdokumenter (stiftelsesdokument, selskapsvedtak, aksjeeierbok, aksjebevis m.m.)
  • skrive og sende inn skjøter, pantobligasjon og lignende dokumentasjon knyttet til fast eiendom
  • hjelpe til under eiendomsmegling
  • skrive skjøter, testamenter og ektepakter
  • arbeide med konkurs- og dødsbo
  • skrive klientkontakt og delta på møter

Hvor jobber advokatassistenter?

Advokatassistenter jobber på advokatkontor, i offentlig forvaltning eller i næringslivet. Du kan også utføre oppgaver i domstolene eller i politiet.

Personlige egenskaper

Du bør ha gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig. Du jobber med mennesker, og diskresjon er viktig. Du bør beherske engelsk og gjerne flere fremmedspråk. Jobben krever at du kan arbeide selvstendig, og at du er rask og nøyaktig.

Utdanning

En advokatassistent har ikke juss-utdanning, men en kortere juridisk relatert utdanning, som kvalifiserer for noen typer juridisk arbeid. Deltidsstudiet tar 1,5 år.

Les mer om utdanningen på Juristenes utdanningssenter.

For å kunne bruke tittelen advokatassistent DNA må du, i tillegg til utdanningen, ha minimum tre års praksis som advokatsekretær i full stilling. Du kan imidlertid avlegge eksamen før praksiskravet er oppfylt hundre prosent. 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Advokatsekretær
Deltid
Alle sektorer
341 personer
316 personer
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca
38 160 kr
38 180 kr
457 920 kr
458 160 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca
38 160 kr
38 180 kr
457 920 kr
458 160 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
Ca
39 000 kr
39 210 kr
468 000 kr
470 520 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
Ca
39 190 kr
39 400 kr
470 280 kr
472 800 kr
Advokatsekretær
Heltid
Alle sektorer
611 personer
588 personer
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca
41 420 kr
41 420 kr
497 040 kr
497 040 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca
41 420 kr
41 420 kr
497 040 kr
497 040 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
42 440 kr
42 190 kr
509 280 kr
506 280 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
43 260 kr
43 020 kr
519 120 kr
516 240 kr
Advokatsekretær
Privat
950 personer
902 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca
40 630 kr
40 640 kr
487 560 kr
487 680 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca
40 630 kr
40 640 kr
487 560 kr
487 680 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca
41 680 kr
41 540 kr
500 160 kr
498 480 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca
42 360 kr
42 230 kr
508 320 kr
506 760 kr
Advokatsekretær
Deltid
Privat
340 personer
315 personer
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca
38 160 kr
38 180 kr
457 920 kr
458 160 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca
38 160 kr
38 180 kr
457 920 kr
458 160 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
Ca
39 040 kr
39 250 kr
468 480 kr
471 000 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
Ca
39 230 kr
39 440 kr
470 760 kr
473 280 kr
Advokatsekretær
Heltid
Privat
610 personer
587 personer
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca
41 420 kr
41 420 kr
497 040 kr
497 040 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca
41 420 kr
41 420 kr
497 040 kr
497 040 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
42 450 kr
42 200 kr
509 400 kr
506 400 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
43 270 kr
43 030 kr
519 240 kr
516 360 kr
Advokatsekretær
Alle sektorer
952 personer
904 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca
40 630 kr
40 640 kr
487 560 kr
487 680 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca
40 630 kr
40 640 kr
487 560 kr
487 680 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca
41 670 kr
41 530 kr
500 040 kr
498 360 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca
42 350 kr
42 220 kr
508 200 kr
506 640 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken