Forsikringsrådgiver snakker med kunde.
Yrkesbeskrivelse

Forsikrings­rådgiver

favoritt ikon

Forsikringsrådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.

En forsikringsrådgiver selger ulike forsikringer og gir råd til kunder om forsikringenes egenskaper, dekningsgrad og lignende.

Grunnen til at bedrifter og privatpersoner ønsker å ha forsikringer, er for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle et uhell eller en hendelse oppstår. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en forsikringsrådgiver:

  • tilby kundene forsikringene de har behov for
  • kontakte kunder for å selge forsikringsløsninger
  • besvare henvendelser fra kunder som ønsker forsikring
  • reise rundt på besøk hos kunder eller potensielle kunder

Kundene kan være privatpersoner, bedrifter, foreninger eller institusjoner. En forsikringsrådgiver kan også jobbe utenfor normal arbeidstid og store deler av den kunderettede aktiviteten foregår nå digitalt.

En forsikringsrådgiver kan også ha tittelen assurandør eller forsikringsselgere. Forsikringsrådgivere må ikke forveksles med forsikringsmeglere. I motsetning til forsikringsrådgivere, jobber ikke meglerne for et forsikringsselskap. De jobber for å hjelpe sin arbeidsgiver med å få best mulig forsikring ut ifra deres forsikringsbehov. 

Hvor jobber forsikringsrådgivere?

Forsikringsrådgivere arbeider i forsikringsselskaper eller banker.

Personlige egenskaper

God kunnskap om økonomi, finans og forsikringsbransjen er nødvendig for en forsikringsrådgiver. Du bør ha evne til å forstå kunders behov, samt fremstå på en tillitvekkende måte. Du må være flink til å uttrykke deg presist både skriftlig og muntlig, og det er viktig å være flink til å samarbeide med kolleger, andre yrkesgrupper og kundene.

Utdanning

For å få en jobb som forsikringsrådgiver er det et minimumskrav at du har tre års høyere utdanning på universitet eller høgskole. Det er en fordel om du har utdanning innen forsikring, salg, økonomi eller handel. I forsikringsnæringen er det egen godkjennings- og sertifiseringsordning som må gjennomføres for å bli autorisert forsikringsrådgiver. Utdanningen er en kombinasjon av fagutdanning og praksis. 

Det tilbys en rekke ulike kurs og studier innen forsikring og økonomi flere steder i Norge.

Se oversikt over studier innen forsikring
Se oversikt over studier innen finans

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
For en forsikringsrådgiver vil det alltid være relevant med videreutdanning innen for eksempel salg, handel, økonomi og markedsføring. En del arbeidsgivere sørger for nødvendige kurstilbud.

Hva jobber forsikringsrådgiverutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Takstmann
Heltid
Alle sektorer
1 608 personer
386 personer
1 222 personer
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 500 kr
42 010 kr
49 840 kr
570 000 kr
504 120 kr
598 080 kr
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 500 kr
42 160 kr
49 840 kr
570 000 kr
505 920 kr
598 080 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
50 170 kr
43 700 kr
52 210 kr
602 040 kr
524 400 kr
626 520 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
51 050 kr
45 160 kr
52 910 kr
612 600 kr
541 920 kr
634 920 kr
Takstmann
Deltid
Alle sektorer
208 personer
134 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
44 850 kr
47 650 kr
538 200 kr
571 800 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
45 170 kr
47 910 kr
542 040 kr
574 920 kr
Takstmann
Heltid
Privat
1 606 personer
386 personer
1 220 personer
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 510 kr
42 010 kr
49 900 kr
570 120 kr
504 120 kr
598 800 kr
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 510 kr
42 160 kr
49 900 kr
570 120 kr
505 920 kr
598 800 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
50 180 kr
43 700 kr
52 230 kr
602 160 kr
524 400 kr
626 760 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
51 060 kr
45 160 kr
52 930 kr
612 720 kr
541 920 kr
635 160 kr
Takstmann
Deltid
Privat
207 personer
133 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
44 860 kr
47 670 kr
538 320 kr
572 040 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
45 180 kr
47 930 kr
542 160 kr
575 160 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Alle sektorer
7 793 personer
3 500 personer
4 293 personer
Ca 317 kr
Ca 296 kr
Ca 345 kr
51 280 kr
48 010 kr
55 830 kr
615 360 kr
576 120 kr
669 960 kr
Ca 317 kr
Ca 296 kr
Ca 345 kr
51 280 kr
48 010 kr
55 830 kr
615 360 kr
576 120 kr
669 960 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 384 kr
57 920 kr
52 620 kr
62 240 kr
695 040 kr
631 440 kr
746 880 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 384 kr
58 480 kr
53 210 kr
62 770 kr
701 760 kr
638 520 kr
753 240 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Alle sektorer
784 personer
466 personer
318 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 700 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 400 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 700 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 400 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 300 kr
45 950 kr
52 260 kr
579 600 kr
551 400 kr
627 120 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 620 kr
46 180 kr
52 750 kr
583 440 kr
554 160 kr
633 000 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Privat
7 738 personer
3 468 personer
4 270 personer
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 345 kr
51 300 kr
48 060 kr
55 940 kr
615 600 kr
576 720 kr
671 280 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 345 kr
51 300 kr
48 060 kr
55 940 kr
615 600 kr
576 720 kr
671 280 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 385 kr
58 020 kr
52 700 kr
62 340 kr
696 240 kr
632 400 kr
748 080 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 385 kr
58 580 kr
53 290 kr
62 870 kr
702 960 kr
639 480 kr
754 440 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Privat
776 personer
460 personer
316 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 720 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 640 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 720 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 640 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 390 kr
46 030 kr
52 340 kr
580 680 kr
552 360 kr
628 080 kr
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 720 kr
46 260 kr
52 830 kr
584 640 kr
555 120 kr
633 960 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
319 personer
255 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 160 kr
43 130 kr
517 920 kr
517 560 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 160 kr
43 130 kr
517 920 kr
517 560 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
44 340 kr
43 850 kr
532 080 kr
526 200 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
45 160 kr
44 640 kr
541 920 kr
535 680 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
139 personer
125 personer
Ca 247 kr
Ca 254 kr
Ca
40 000 kr
41 090 kr
480 000 kr
493 080 kr
Ca 247 kr
Ca 254 kr
Ca
40 000 kr
41 090 kr
480 000 kr
493 080 kr
Ca 259 kr
Ca 263 kr
Ca
41 890 kr
42 680 kr
502 680 kr
512 160 kr
Ca 259 kr
Ca 263 kr
Ca
42 140 kr
42 950 kr
505 680 kr
515 400 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Privat
310 personer
247 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 170 kr
43 160 kr
518 040 kr
517 920 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 170 kr
43 160 kr
518 040 kr
517 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
44 410 kr
43 910 kr
532 920 kr
526 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
45 240 kr
44 710 kr
542 880 kr
536 520 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Privat
121 personer
112 personer
Ca 253 kr
Ca 259 kr
Ca
40 960 kr
42 000 kr
491 520 kr
504 000 kr
Ca 253 kr
Ca 259 kr
Ca
40 960 kr
42 000 kr
491 520 kr
504 000 kr
Ca 261 kr
Ca 265 kr
Ca
42 240 kr
43 010 kr
506 880 kr
516 120 kr
Ca 261 kr
Ca 265 kr
Ca
42 530 kr
43 310 kr
510 360 kr
519 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Markedsførings­konsulent

En markedsførings­konsulent ut­arbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller

Apotek­tekniker

Apotek­teknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Megler tar en person i hånda.

Megler

Meglere bidrar med forhandling og rådgivning mellom kjøpere og selgere, eller konfliktløsning mellom parter.

En farmasøyt ekspederer kunder

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

En support­konsulent gir teknisk støtte til kunder eller ansatte internt i bedriften.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.