Forsikringsrådgivar i samtale med to personar
Yrkesbeskrivelse

Forsikrings­rådgiver

favoritt ikon

Forsikringsrådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.

En forsikringsrådgiver selger ulike forsikringer og gir råd til kunder om forsikringenes egenskaper, dekningsgrad og lignende.

Grunnen til at bedrifter og privatpersoner ønsker å ha forsikringer, er for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle et uhell eller en hendelse oppstår. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en forsikringsrådgiver:

  • tilby kundene forsikringene de har behov for
  • kontakte kunder for å selge forsikringsløsninger
  • besvare henvendelser fra kunder som ønsker forsikring
  • reise rundt på besøk hos kunder eller potensielle kunder

Kundene kan være privatpersoner, bedrifter, foreninger eller institusjoner. En forsikringsrådgiver kan også jobbe utenfor normal arbeidstid og store deler av den kunderettede aktiviteten foregår nå digitalt.

En forsikringsrådgiver kan også ha tittelen assurandør eller forsikringsselgere. Forsikringsrådgivere må ikke forveksles med forsikringsmeglere. I motsetning til forsikringsrådgivere, jobber ikke meglerne for et forsikringsselskap. De jobber for å hjelpe sin arbeidsgiver med å få best mulig forsikring ut ifra deres forsikringsbehov. 

Hvor jobber forsikringsrådgivere?

Forsikringsrådgivere arbeider i forsikringsselskaper eller banker.

Personlige egenskaper

God kunnskap om økonomi, finans og forsikringsbransjen er nødvendig for en forsikringsrådgiver. Du bør ha evne til å forstå kunders behov, samt fremstå på en tillitvekkende måte. Du må være flink til å uttrykke deg presist både skriftlig og muntlig, og det er viktig å være flink til å samarbeide med kolleger, andre yrkesgrupper og kundene.

Utdanning

For å få en jobb som forsikringsrådgiver er det et minimumskrav at du har tre års høyere utdanning på universitet eller høgskole. Det er en fordel om du har utdanning innen forsikring, salg, økonomi eller handel. I forsikringsnæringen er det egen godkjennings- og sertifiseringsordning som må gjennomføres for å bli autorisert forsikringsrådgiver. Utdanningen er en kombinasjon av fagutdanning og praksis. 

Det tilbys en rekke ulike kurs og studier innen forsikring og økonomi flere steder i Norge.

Se oversikt over studier innen forsikring
Se oversikt over studier innen finans

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
For en forsikringsrådgiver vil det alltid være relevant med videreutdanning innen for eksempel salg, handel, økonomi og markedsføring. En del arbeidsgivere sørger for nødvendige kurstilbud.

Hva jobber forsikringsrådgiverutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Takstmenn
Deltid
Alle sektorer
218 personer
76 personer
142 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 233 kr
37 350 kr
37 820 kr
448 200 kr
453 840 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 233 kr
37 350 kr
37 820 kr
448 200 kr
453 840 kr
Ca 253 kr
Ca 230 kr
Ca 265 kr
40 960 kr
37 280 kr
42 930 kr
491 520 kr
447 360 kr
515 160 kr
Ca 253 kr
Ca 230 kr
Ca 265 kr
41 340 kr
37 280 kr
43 280 kr
496 080 kr
447 360 kr
519 360 kr
Takstmenn
Heltid
Alle sektorer
1 647 personer
419 personer
1 228 personer
Ca 268 kr
Ca 241 kr
Ca 284 kr
43 470 kr
39 040 kr
45 970 kr
521 640 kr
468 480 kr
551 640 kr
Ca 268 kr
Ca 241 kr
Ca 284 kr
43 470 kr
39 100 kr
45 970 kr
521 640 kr
469 200 kr
551 640 kr
Ca 287 kr
Ca 251 kr
Ca 299 kr
46 450 kr
40 670 kr
48 440 kr
557 400 kr
488 040 kr
581 280 kr
Ca 287 kr
Ca 251 kr
Ca 299 kr
47 170 kr
41 630 kr
49 090 kr
566 040 kr
499 560 kr
589 080 kr
Takstmenn
Deltid
Privat
215 personer
76 personer
139 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 233 kr
37 350 kr
37 820 kr
448 200 kr
453 840 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 233 kr
37 350 kr
37 820 kr
448 200 kr
453 840 kr
Ca 253 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 040 kr
37 200 kr
43 140 kr
492 480 kr
446 400 kr
517 680 kr
Ca 253 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 430 kr
37 200 kr
43 500 kr
497 160 kr
446 400 kr
522 000 kr
Takstmenn
Heltid
Privat
1 640 personer
419 personer
1 221 personer
Ca 268 kr
Ca 241 kr
Ca 284 kr
43 470 kr
39 040 kr
45 970 kr
521 640 kr
468 480 kr
551 640 kr
Ca 268 kr
Ca 241 kr
Ca 284 kr
43 470 kr
39 100 kr
45 970 kr
521 640 kr
469 200 kr
551 640 kr
Ca 287 kr
Ca 251 kr
Ca 299 kr
46 480 kr
40 670 kr
48 490 kr
557 760 kr
488 040 kr
581 880 kr
Ca 287 kr
Ca 251 kr
Ca 299 kr
47 210 kr
41 630 kr
49 140 kr
566 520 kr
499 560 kr
589 680 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Alle sektorer
768 personer
510 personer
258 personer
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 272 kr
41 460 kr
41 240 kr
44 090 kr
497 520 kr
494 880 kr
529 080 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 272 kr
41 460 kr
41 240 kr
44 090 kr
497 520 kr
494 880 kr
529 080 kr
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 316 kr
45 650 kr
43 430 kr
51 180 kr
547 800 kr
521 160 kr
614 160 kr
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 316 kr
45 860 kr
43 570 kr
51 560 kr
550 320 kr
522 840 kr
618 720 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Alle sektorer
7 570 personer
3 388 personer
4 182 personer
Ca 290 kr
Ca 270 kr
Ca 315 kr
46 930 kr
43 680 kr
50 960 kr
563 160 kr
524 160 kr
611 520 kr
Ca 290 kr
Ca 270 kr
Ca 315 kr
46 930 kr
43 680 kr
50 960 kr
563 160 kr
524 160 kr
611 520 kr
Ca 331 kr
Ca 300 kr
Ca 356 kr
53 590 kr
48 600 kr
57 630 kr
643 080 kr
583 200 kr
691 560 kr
Ca 331 kr
Ca 300 kr
Ca 356 kr
54 010 kr
49 060 kr
58 020 kr
648 120 kr
588 720 kr
696 240 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Privat
749 personer
495 personer
254 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 273 kr
41 630 kr
41 340 kr
44 150 kr
499 560 kr
496 080 kr
529 800 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 273 kr
41 630 kr
41 340 kr
44 150 kr
499 560 kr
496 080 kr
529 800 kr
Ca 283 kr
Ca 269 kr
Ca 317 kr
45 800 kr
43 570 kr
51 330 kr
549 600 kr
522 840 kr
615 960 kr
Ca 283 kr
Ca 269 kr
Ca 317 kr
46 010 kr
43 710 kr
51 710 kr
552 120 kr
524 520 kr
620 520 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Privat
7 483 personer
3 340 personer
4 143 personer
Ca 290 kr
Ca 270 kr
Ca 316 kr
47 050 kr
43 760 kr
51 180 kr
564 600 kr
525 120 kr
614 160 kr
Ca 290 kr
Ca 270 kr
Ca 316 kr
47 050 kr
43 760 kr
51 180 kr
564 600 kr
525 120 kr
614 160 kr
Ca 332 kr
Ca 301 kr
Ca 357 kr
53 730 kr
48 700 kr
57 780 kr
644 760 kr
584 400 kr
693 360 kr
Ca 332 kr
Ca 301 kr
Ca 357 kr
54 150 kr
49 160 kr
58 170 kr
649 800 kr
589 920 kr
698 040 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
158 personer
150 personer
8 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 350 kr
37 380 kr
448 200 kr
448 560 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 350 kr
37 380 kr
448 200 kr
448 560 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
38 260 kr
38 250 kr
38 450 kr
459 120 kr
459 000 kr
461 400 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
38 530 kr
38 530 kr
38 450 kr
462 360 kr
462 360 kr
461 400 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
335 personer
265 personer
70 personer
Ca 257 kr
Ca 259 kr
Ca
41 670 kr
41 940 kr
500 040 kr
503 280 kr
Ca 257 kr
Ca 259 kr
Ca
41 670 kr
41 940 kr
500 040 kr
503 280 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 256 kr
42 270 kr
42 470 kr
41 510 kr
507 240 kr
509 640 kr
498 120 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 256 kr
43 270 kr
43 530 kr
41 510 kr
519 240 kr
522 360 kr
498 120 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Deltid
Privat
145 personer
138 personer
7 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 380 kr
37 380 kr
448 560 kr
448 560 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 380 kr
37 380 kr
448 560 kr
448 560 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 242 kr
38 390 kr
38 350 kr
39 180 kr
460 680 kr
460 200 kr
470 160 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 242 kr
38 680 kr
38 650 kr
39 180 kr
464 160 kr
463 800 kr
470 160 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Heltid
Privat
327 personer
258 personer
69 personer
Ca 258 kr
Ca 261 kr
Ca
41 810 kr
42 240 kr
501 720 kr
506 880 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
Ca
41 810 kr
42 240 kr
501 720 kr
506 880 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 257 kr
42 400 kr
42 620 kr
41 580 kr
508 800 kr
511 440 kr
498 960 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 257 kr
43 410 kr
43 690 kr
41 580 kr
520 920 kr
524 280 kr
498 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker