Gjennomgått i samarbeid med Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) 12. desember 2023

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.

Arbeidsoppgaver

En forsikringsrådgiver informerer også kunder om forsikringenes egenskaper, dekningsgrad og lignende.

Bedrifter og privatpersoner trenger forsikringer for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle uønskede hendelser oppstår. Noen forsikringer er lovpålagt å ha, som for eksempel forsikring av kjøretøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en forsikringsrådgiver:

 • besvare henvendelser fra kunder som ønsker forsikring
 • avdekke kundens behov og tilby forsikringer tilpasset dette
 • kontakte kunder for å tilby forsikringsløsninger
 • ha kontakt med kunder eller potensielle kunder på telefon, digitalt eller i møter

Kundene kan være privatpersoner, bedrifter, foreninger eller institusjoner. En forsikringsrådgiver kan også jobbe utenfor normal arbeidstid og store deler av den kunderettede aktiviteten foregår digitalt.

For å bruke tittelen forsikringsrådgiver – og jobbe med forsikringsrådgivning, skal du ha autorisasjon for forsikringsrådgivere. Autorisasjonen gjennomføres i finansbedriften. Autorisasjonsordningen sikrer lovverkets krav til kompetanse og til årlige definerte krav til oppdatering og videreutdanning. Ordningen skal sikre nødvendig kunnskap, ferdigheter og oppfylle bransjenormen om god skikk.

Les om autorisasjon for personforsikring på FinAut

Les om autorisasjon for skadeforsikring på FinAut

Forsikringsrådgivere må ikke forveksles med forsikringsmeglere. I motsetning til forsikringsrådgivere, jobber ikke meglerne for et forsikringsselskap. De jobber for å hjelpe sin arbeidsgiver med å få best mulig forsikring ut ifra deres forsikringsbehov. 

Hvor jobber forsikringsrådgivere?

Forsikringsrådgivere arbeider i forsikringsselskaper, hos forsikringsformidlere eller i banker.

Hvordan er det å jobbe som forsikringsrådgiver?

Intervjuer

Forsikringsrådgiver Fredrik Skarsteen foran sin "wall of fame". På kontorveggen henger diplomer og priser fra mange år som en god selger.

Forsikringsrådgiver

Fredrik Skarsteen

Min viktigste oppgave på hjemmebesøkene er å skape tillit og å avdekke behov kunden kanskje ikke hadde tenkt på, forteller Fredrik.

Passer jeg til å bli forsikringsrådgiver?

God kunnskap om økonomi, finans og forsikringsbransjen er nødvendig for en forsikringsrådgiver. Du bør ha evne til å forstå kunders behov, samt fremstå på en tillitvekkende måte. Du må være flink til å uttrykke deg presist både skriftlig og muntlig, og det er viktig å være flink til å samarbeide med kolleger, andre yrkesgrupper og kundene.

Hva tjener forsikringsrådgivere?

Hvordan utdanner du deg til forsikringsrådgiver?

For å få en jobb som forsikringsrådgiver er det et minimumskrav at du har tre års høyere utdanning på universitet eller høgskole. Det er en fordel om du har utdanning innen forsikring, salg, økonomi eller handel. I forsikringsnæringen er det egen godkjennings- og sertifiseringsordning som må gjennomføres for å bli autorisert forsikringsrådgiver. Utdanningen er en kombinasjon av fagutdanning og praksis. 

Det tilbys en rekke ulike kurs og studier innen forsikring og økonomi flere steder i Norge.

Se oversikt over studier innen forsikring
Se oversikt over studier innen finans

 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
For en forsikringsrådgiver vil det alltid være relevant med videreutdanning innen for eksempel salg, handel, økonomi og markedsføring. En del arbeidsgivere sørger for nødvendige kurstilbud.

Hvilke utdanninger er vanligst for forsikringsrådgivere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber forsikringsrådgivere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med forsikringsrådgivere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3412141 - KUNDERÅDGIVER (FORSIKRING)
 • 3412118 - SAKSBEHANDLER (FORSIKRING)
 • 3412116 - SKADEKONSULENT
 • 3412123 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (FORSIKRING)
 • 4129101 - FORSIKRINGSASSISTENT
 • 3412153 - PRIVATASSURANDØR (FORSIKRING)
 • 3412152 - BEDRIFTSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412151 - FAGKONSULENT (FORSIKRINGSSELSKAP)
 • 3412149 - FAGKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412147 - TEAMLEDER (FORSIKRING)
 • 3412145 - SPESIALRÅDGIVER (FORSIKRING)
 • 3412144 - FAGSJEF (FORSIKRING)
 • 3412142 - SKADEOPPGJØRSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412139 - SPESIALKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412136 - KUNDEVEILEDER (FORSIKRING)
 • 3412134 - SERVICEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412131 - KUNDEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412128 - FORSIKRINGSSELGER
 • 3412126 - FORSIKRINGSRÅDGIVER (AUTORISERT)
 • 3412121 - RISIKOANALYTIKER
 • 3412117 - SKADEBEHANDLER
 • 3412111 - GRUPPELEDER (FORSIKRING)
 • 3412109 - AVDELINGSSJEF (FORSIKRING)
 • 3412108 - KUNDEBEHANDLER (FORSIKRING)
 • 3412107 - UNDERWRITER (FORSIKRING)
 • 3412106 - FORSIKRINGSKONSULENT
 • 3412105 - FORSIKRINGSAKKVISITØR
 • 3412104 - FORSIKRINGSAGENT
 • 3412101 - ASSURANDØR (FORSIKRING)
 • 3412146 - PROSJEKTLEDER (FORSIKRING)
 • 3412143 - UTREDER (FORSIKRING)
 • 3412127 - FORSIKRINGSINSPEKTØR
 • 3417102 - SKADEREGULERER
 • 3412135 - HAVARISEKRETÆR (FORSIKRING)
 • 3412132 - OPPGJØRSLEDER (FORSIKRING)
 • 3412102 - BEREGNER (FORSIKRING)
 • 3412133 - TRAINEE (FORSIKRING)
 • 3412137 - SKADEMEDARBEIDER
 • 3417101 - SKADEINSPEKTØR

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Mann levererer avisa i postkasse.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Relaterte lenker