Image
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Yrkesbeskrivelse

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.

En forsikringsrådgiver selger ulike forsikringer og gir råd til kunder om forsikringenes egenskaper, dekningsgrad og lignende.

Grunnen til at bedrifter og privatpersoner ønsker å ha forsikringer, er for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle et uhell eller en hendelse oppstår. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en forsikringsrådgiver:

 • tilby kundene forsikringene de har behov for
 • kontakte kunder for å selge forsikringsløsninger
 • besvare henvendelser fra kunder som ønsker forsikring
 • reise rundt på besøk hos kunder eller potensielle kunder

Kundene kan være privatpersoner, bedrifter, foreninger eller institusjoner. En forsikringsrådgiver kan også jobbe utenfor normal arbeidstid og store deler av den kunderettede aktiviteten foregår nå digitalt.

En forsikringsrådgiver kan også ha tittelen assurandør eller forsikringsselgere. Forsikringsrådgivere må ikke forveksles med forsikringsmeglere. I motsetning til forsikringsrådgivere, jobber ikke meglerne for et forsikringsselskap. De jobber for å hjelpe sin arbeidsgiver med å få best mulig forsikring ut ifra deres forsikringsbehov. 

Hvor jobber forsikringsrådgivere ?

Forsikringsrådgivere arbeider i forsikringsselskaper eller banker.

Personlige egenskaper

God kunnskap om økonomi, finans og forsikringsbransjen er nødvendig for en forsikringsrådgiver. Du bør ha evne til å forstå kunders behov, samt fremstå på en tillitvekkende måte. Du må være flink til å uttrykke deg presist både skriftlig og muntlig, og det er viktig å være flink til å samarbeide med kolleger, andre yrkesgrupper og kundene.

Utdanning

For å få en jobb som forsikringsrådgiver er det et minimumskrav at du har tre års høyere utdanning på universitet eller høgskole. Det er en fordel om du har utdanning innen forsikring, salg, økonomi eller handel. I forsikringsnæringen er det egen godkjennings- og sertifiseringsordning som må gjennomføres for å bli autorisert forsikringsrådgiver. Utdanningen er en kombinasjon av fagutdanning og praksis. 

Det tilbys en rekke ulike kurs og studier innen forsikring og økonomi flere steder i Norge.

Se oversikt over studier innen forsikring
Se oversikt over studier innen finans

 

Etter- og videreutdanning
For en forsikringsrådgiver vil det alltid være relevant med videreutdanning innen for eksempel salg, handel, økonomi og markedsføring. En del arbeidsgivere sørger for nødvendige kurstilbud.

Hva jobber forsikringsrådgiverutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 741125 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 641141 - Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig
 • 641106 - Diplomøkonom
 • 641115 - Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig
 • 641999 - Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 649908 - Forsikringseksamen, lavere nivå

Bedrifter

Forsikringsrådgiver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3412101 - ASSURANDØR (FORSIKRING)
 • 3412109 - AVDELINGSSJEF (FORSIKRING)
 • 3412152 - BEDRIFTSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412149 - FAGKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412151 - FAGKONSULENT (FORSIKRINGSSELSKAP)
 • 3412144 - FAGSJEF (FORSIKRING)
 • 3412104 - FORSIKRINGSAGENT
 • 3412105 - FORSIKRINGSAKKVISITØR
 • 3412106 - FORSIKRINGSKONSULENT
 • 3412126 - FORSIKRINGSRÅDGIVER (AUTORISERT)
 • 3412128 - FORSIKRINGSSELGER
 • 3412108 - KUNDEBEHANDLER (FORSIKRING)
 • 3412131 - KUNDEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412141 - KUNDERÅDGIVER (FORSIKRING)
 • 3412136 - KUNDEVEILEDER (FORSIKRING)
 • 3412153 - PRIVATASSURANDØR (FORSIKRING)
 • 3412139 - SPESIALKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412145 - SPESIALRÅDGIVER (FORSIKRING)
 • 3412134 - SERVICEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412116 - SKADEKONSULENT
 • 3412107 - UNDERWRITER (FORSIKRING)
 • 4129101 - FORSIKRINGSASSISTENT
 • 3412147 - TEAMLEDER (FORSIKRING)
 • 3412121 - RISIKOANALYTIKER
 • 3412111 - GRUPPELEDER (FORSIKRING)
 • 3412142 - SKADEOPPGJØRSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412117 - SKADEBEHANDLER

Sist kvalitetsikret den 26. juni 2019, av Finans Norge, Finans Norge