Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.
Yrkesbeskrivelse

Ambulanse­arbeider

favoritt ikon

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade.

Vanlige arbeidsoppgaver for ambulansearbeideren:

  • rykke ut og transportere pasienter mellom forskjellige institusjoner innen helsevesenet
  • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
  • undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
  • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
  • vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
  • rapportere og dokumentere pasientopplysninger
  • kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sykdom kan ambulansearbeiderne være de første personene pasienten kommer i kontakt med. Som fagarbeider gjenkjenner du tegn og symptomer for å gi riktig behandling. Det kan være langt til nærmeste sykehus, og den medisinske hjelpen ambulansepersonale utfører kan være avgjørende for pasientens liv.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeideren tett med politi, brannvesensykepleiere og leger.

Arbeidet krever god faglig kunnskap og høy etisk standard. Det stilles krav til god vandel.

Ambulansearbeider er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet

Hvor jobber ambulansearbeidere?

I dag drives og eies nesten alle ambulansetjenester av det offentlige gjennom helseforetakene i landet. Det finnes bare noen få private ambulansetjenester. Videre er det mulig å arbeide offshore, i humanitære organisasjoner og i kriseområder.

Ambulansearbeidere kan utøve faget sitt ved ulike transportmidler, som bil, båt og fly, og jobbe som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Personlige egenskaper

Som ambulansearbeider bør du ha god fysisk og psykisk helse. Du må ha gode samarbeidsegenskaper og samtidig kunne jobbe selvstendig. Du må være flink til å kommunisere med kolleger og pasienter. I tillegg må du være ansvarsbevisst, ha evnen til å ta raske beslutninger og kunne takle stress.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

 

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Du kan også ta en bachelor i prehospitalt arbeid (paramedic) på universitet eller høgskole.

Hva jobber ambulansefagarbeidere som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ambulansepersonell
Deltid
Alle sektorer
1 695 personer
743 personer
952 personer
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 550 kr
38 510 kr
40 610 kr
474 600 kr
462 120 kr
487 320 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
40 430 kr
39 470 kr
41 450 kr
485 160 kr
473 640 kr
497 400 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 261 kr
41 060 kr
39 580 kr
42 280 kr
492 720 kr
474 960 kr
507 360 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 261 kr
43 170 kr
41 630 kr
44 430 kr
518 040 kr
499 560 kr
533 160 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Alle sektorer
3 889 personer
1 468 personer
2 421 personer
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
44 900 kr
43 090 kr
45 690 kr
538 800 kr
517 080 kr
548 280 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
46 370 kr
44 160 kr
47 430 kr
556 440 kr
529 920 kr
569 160 kr
Ca 266 kr
Ca 246 kr
Ca 278 kr
43 070 kr
39 880 kr
44 990 kr
516 840 kr
478 560 kr
539 880 kr
Ca 266 kr
Ca 246 kr
Ca 278 kr
46 210 kr
42 240 kr
48 600 kr
554 520 kr
506 880 kr
583 200 kr
Ambulansepersonell
Privat
249 personer
198 personer
Ca 267 kr
Ca
Ca 273 kr
43 320 kr
44 300 kr
519 840 kr
531 600 kr
Ca 267 kr
Ca
Ca 273 kr
43 320 kr
44 350 kr
519 840 kr
532 200 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 327 kr
51 090 kr
53 020 kr
613 080 kr
636 240 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 327 kr
57 110 kr
60 300 kr
685 320 kr
723 600 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Privat
175 personer
145 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 281 kr
43 850 kr
45 530 kr
526 200 kr
546 360 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 281 kr
43 900 kr
45 870 kr
526 800 kr
550 440 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 338 kr
52 670 kr
54 700 kr
632 040 kr
656 400 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 338 kr
59 250 kr
62 600 kr
711 000 kr
751 200 kr
Ambulansepersonell
Statlig
5 242 personer
2 122 personer
3 120 personer
Ca 275 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
44 470 kr
42 220 kr
45 390 kr
533 640 kr
506 640 kr
544 680 kr
Ca 275 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
45 870 kr
43 340 kr
47 060 kr
550 440 kr
520 080 kr
564 720 kr
Ca 262 kr
Ca 246 kr
Ca 272 kr
42 370 kr
39 790 kr
44 080 kr
508 440 kr
477 480 kr
528 960 kr
Ca 262 kr
Ca 246 kr
Ca 272 kr
45 210 kr
42 150 kr
47 240 kr
542 520 kr
505 800 kr
566 880 kr
Ambulansepersonell
Deltid
Statlig
1 546 personer
690 personer
856 personer
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
39 550 kr
38 530 kr
40 760 kr
474 600 kr
462 360 kr
489 120 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
40 530 kr
39 540 kr
41 730 kr
486 360 kr
474 480 kr
500 760 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 261 kr
41 040 kr
39 600 kr
42 280 kr
492 480 kr
475 200 kr
507 360 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 261 kr
43 150 kr
41 720 kr
44 380 kr
517 800 kr
500 640 kr
532 560 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Statlig
3 696 personer
1 432 personer
2 264 personer
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
44 930 kr
43 140 kr
45 710 kr
539 160 kr
517 680 kr
548 520 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
46 460 kr
44 280 kr
47 490 kr
557 520 kr
531 360 kr
569 880 kr
Ca 263 kr
Ca 246 kr
Ca 274 kr
42 620 kr
39 830 kr
44 390 kr
511 440 kr
477 960 kr
532 680 kr
Ca 263 kr
Ca 246 kr
Ca 274 kr
45 600 kr
42 240 kr
47 720 kr
547 200 kr
506 880 kr
572 640 kr
Ambulansepersonell
Alle sektorer
5 584 personer
2 211 personer
3 373 personer
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
44 400 kr
42 160 kr
45 350 kr
532 800 kr
505 920 kr
544 200 kr
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
45 740 kr
43 200 kr
46 950 kr
548 880 kr
518 400 kr
563 400 kr
Ca 264 kr
Ca 246 kr
Ca 275 kr
42 730 kr
39 820 kr
44 590 kr
512 760 kr
477 840 kr
535 080 kr
Ca 264 kr
Ca 246 kr
Ca 275 kr
45 700 kr
42 120 kr
47 990 kr
548 400 kr
505 440 kr
575 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken