Yrkesbeskrivelse

Ambulanse­arbeider

favoritt ikon

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade.

Vanlige arbeidsoppgaver for ambulansearbeideren:

  • rykke ut og transportere pasienter mellom forskjellige institusjoner innen helsevesenet
  • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
  • undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
  • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
  • vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
  • rapportere og dokumentere pasientopplysninger
  • kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sykdom kan ambulansearbeiderne være de første personene pasienten kommer i kontakt med. Som fagarbeider gjenkjenner du tegn og symptomer for å gi riktig behandling. Det kan være langt til nærmeste sykehus, og den medisinske hjelpen ambulansepersonale utfører kan være avgjørende for pasientens liv.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeideren tett med politi, sykepleiere og leger.

Tittelen ambulansearbeider er beskyttet ved lov, og utøvelse av yrket krever at du har autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Personlige egenskaper

Som ambulansearbeider må du ha både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Du må kunne jobbe i team, i tillegg til å jobbe selvstendig. Ambulansearbeideren bør være i god fysisk og psykisk form. Du må kunne ta ansvar og raske beslutninger, og du må være flink til å kommunisere med kolleger og pasienter. Arbeidet krever også god faglig kunnskap og høy etisk standard. Det stilles krav til god vandel.

Hvor jobber ambulansearbeidere?

I dag drives og eies nesten alle ambulansetjenester av det offentlige gjennom helseforetakene i landet. Det finnes bare noen få private ambulansetjenester. 

Videre er det mulig å arbeide offshore, i humanitære organisasjoner og i kriseområder. Mer spesifikt kan ambulansearbeideren utøve faget sitt ved ulike transportmidler, som bil, båt og fly, og jobbe som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Universitet og høgskole
Høgskolen i Oslo og Akershus har bachelorstudier i prehospitalt arbeid (paramedic). Det finnes også etterutdanninger for ambulansepersonell på universitets- og høgskolenivå. Se oversikt over paramedic-videreutdanninger. Ambulansearbeideren kan også utdanne seg til yrkesfaglærer i helse- og sosialfag for å undervise i ambulansefaget.

Hva jobber ambulansefagarbeidere som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Operatører og sjåfører

Deltids- og heltidsansatte

 

Offentlig helseforetak

253 personer

Ca 190 kr

Ca 190 kr

30 700 kr

31 200 kr

354 000 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold