Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.
Yrkesbeskrivelse

Ambulanse­arbeider

favoritt ikon

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade.

Vanlige arbeidsoppgaver for ambulansearbeideren:

  • rykke ut og transportere pasienter mellom forskjellige institusjoner innen helsevesenet
  • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
  • undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
  • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
  • vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
  • rapportere og dokumentere pasientopplysninger
  • kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sykdom kan ambulansearbeiderne være de første personene pasienten kommer i kontakt med. Som fagarbeider gjenkjenner du tegn og symptomer for å gi riktig behandling. Det kan være langt til nærmeste sykehus, og den medisinske hjelpen ambulansepersonale utfører kan være avgjørende for pasientens liv.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeideren tett med politi, brannvesensykepleiere og leger.

Arbeidet krever god faglig kunnskap og høy etisk standard. Det stilles krav til god vandel.

Ambulansearbeider er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet

Hvor jobber ambulansearbeidere?

I dag drives og eies nesten alle ambulansetjenester av det offentlige gjennom helseforetakene i landet. Det finnes bare noen få private ambulansetjenester. Videre er det mulig å arbeide offshore, i humanitære organisasjoner og i kriseområder.

Ambulansearbeidere kan utøve faget sitt ved ulike transportmidler, som bil, båt og fly, og jobbe som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Personlige egenskaper

Som ambulansearbeider bør du ha god fysisk og psykisk helse. Du må ha gode samarbeidsegenskaper og samtidig kunne jobbe selvstendig. Du må være flink til å kommunisere med kolleger og pasienter. I tillegg må du være ansvarsbevisst, ha evnen til å ta raske beslutninger og kunne takle stress.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

 

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Du kan også ta en bachelor i prehospitalt arbeid (paramedic) på universitet eller høgskole.

Hva jobber ambulansefagarbeidere som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ambulansepersonell
Heltid
Alle sektorer
4 051 personer
1 589 personer
2 462 personer
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 284 kr
45 330 kr
43 870 kr
46 050 kr
543 960 kr
526 440 kr
552 600 kr
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 284 kr
47 050 kr
45 260 kr
48 070 kr
564 600 kr
543 120 kr
576 840 kr
Ca 268 kr
Ca 249 kr
Ca 281 kr
43 470 kr
40 350 kr
45 490 kr
521 640 kr
484 200 kr
545 880 kr
Ca 268 kr
Ca 249 kr
Ca 281 kr
46 710 kr
43 000 kr
49 110 kr
560 520 kr
516 000 kr
589 320 kr
Ambulansepersonell
Deltid
Alle sektorer
1 660 personer
739 personer
921 personer
Ca 249 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
40 350 kr
39 480 kr
41 500 kr
484 200 kr
473 760 kr
498 000 kr
Ca 249 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
41 280 kr
40 320 kr
42 460 kr
495 360 kr
483 840 kr
509 520 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
Ca 267 kr
41 940 kr
40 390 kr
43 240 kr
503 280 kr
484 680 kr
518 880 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
Ca 267 kr
44 200 kr
42 500 kr
45 630 kr
530 400 kr
510 000 kr
547 560 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Privat
182 personer
153 personer
Ca 282 kr
Ca
Ca 287 kr
45 700 kr
46 540 kr
548 400 kr
558 480 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca 287 kr
45 940 kr
47 020 kr
551 280 kr
564 240 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 340 kr
53 640 kr
55 130 kr
643 680 kr
661 560 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 340 kr
57 840 kr
59 990 kr
694 080 kr
719 880 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Statlig
3 846 personer
1 553 personer
2 293 personer
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 284 kr
45 330 kr
43 870 kr
46 040 kr
543 960 kr
526 440 kr
552 480 kr
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 284 kr
47 110 kr
45 290 kr
48 130 kr
565 320 kr
543 480 kr
577 560 kr
Ca 265 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
43 000 kr
40 250 kr
44 860 kr
516 000 kr
483 000 kr
538 320 kr
Ca 265 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
46 200 kr
42 940 kr
48 400 kr
554 400 kr
515 280 kr
580 800 kr
Ambulansepersonell
Deltid
Statlig
1 512 personer
677 personer
835 personer
Ca 249 kr
Ca 244 kr
Ca 255 kr
40 310 kr
39 550 kr
41 360 kr
483 720 kr
474 600 kr
496 320 kr
Ca 249 kr
Ca 244 kr
Ca 255 kr
41 370 kr
40 550 kr
42 440 kr
496 440 kr
486 600 kr
509 280 kr
Ca 258 kr
Ca 249 kr
Ca 266 kr
41 820 kr
40 390 kr
43 040 kr
501 840 kr
484 680 kr
516 480 kr
Ca 258 kr
Ca 249 kr
Ca 266 kr
44 140 kr
42 600 kr
45 450 kr
529 680 kr
511 200 kr
545 400 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Patolog titter inn i mikroskop.

Patolog

En patolog er en lege som undersøker forandringer i organer, vev og celler.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid til stede når pasienter opereres.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helse­­sykepleier

Som helse­­sykepleier gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.