Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.
Yrkesbeskrivelse

Ambulanse­arbeider

favoritt ikon

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade.

Vanlige arbeidsoppgaver for ambulansearbeideren:

  • rykke ut og transportere pasienter mellom forskjellige institusjoner innen helsevesenet
  • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
  • undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
  • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
  • vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
  • rapportere og dokumentere pasientopplysninger
  • kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sykdom kan ambulansearbeiderne være de første personene pasienten kommer i kontakt med. Som fagarbeider gjenkjenner du tegn og symptomer for å gi riktig behandling. Det kan være langt til nærmeste sykehus, og den medisinske hjelpen ambulansepersonale utfører kan være avgjørende for pasientens liv.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeideren tett med politi, brannvesensykepleiere og leger.

Ambulansearbeider er en beskytte tittel og du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet

Hvor jobber ambulansearbeidere?

I dag drives og eies nesten alle ambulansetjenester av det offentlige gjennom helseforetakene i landet. Det finnes bare noen få private ambulansetjenester. 

Videre er det mulig å arbeide offshore, i humanitære organisasjoner og i kriseområder. Mer spesifikt kan ambulansearbeideren utøve faget sitt ved ulike transportmidler, som bil, båt og fly, og jobbe som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Personlige egenskaper

Som ambulansearbeider må du ha både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Du må kunne jobbe i team, i tillegg til å jobbe selvstendig. Ambulansearbeideren bør være i god fysisk og psykisk form. Du må kunne ta ansvar og raske beslutninger, og du må være flink til å kommunisere med kolleger og pasienter. Arbeidet krever også god faglig kunnskap og høy etisk standard. Det stilles krav til god vandel.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) og Nord Universitet har bachelorstudier i prehospitalt arbeid (paramedic). De som fullfører disse studiene, har hittil også fått autorisasjon som ambulansearbeider. UiT Norges arktiske universitet tilbyr også fra høsten 2018 bachelor i paramedisin.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Det finnes etterutdanninger for ambulansepersonell på universitets- og høyskolenivå. Se oversikt over paramedic-videreutdanninger. Ambulansearbeideren kan også utdanne seg til yrkesfaglærer i helse- og sosialfag for å undervise i ambulansefaget.

Hva jobber ambulansefagarbeidere som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ambulansepersonell
Deltid
Alle sektorer
1 674 personer
709 personer
965 personer
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 243 kr
38 260 kr
36 720 kr
39 390 kr
459 120 kr
440 640 kr
472 680 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 243 kr
39 180 kr
37 510 kr
40 390 kr
470 160 kr
450 120 kr
484 680 kr
Ca 245 kr
Ca 234 kr
Ca 253 kr
39 740 kr
37 980 kr
41 050 kr
476 880 kr
455 760 kr
492 600 kr
Ca 245 kr
Ca 234 kr
Ca 253 kr
41 750 kr
39 800 kr
43 190 kr
501 000 kr
477 600 kr
518 280 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Alle sektorer
3 848 personer
1 441 personer
2 407 personer
Ca 266 kr
Ca 255 kr
Ca 271 kr
43 150 kr
41 340 kr
43 920 kr
517 800 kr
496 080 kr
527 040 kr
Ca 266 kr
Ca 255 kr
Ca 271 kr
44 720 kr
42 410 kr
45 870 kr
536 640 kr
508 920 kr
550 440 kr
Ca 254 kr
Ca 236 kr
Ca 265 kr
41 200 kr
38 250 kr
42 970 kr
494 400 kr
459 000 kr
515 640 kr
Ca 254 kr
Ca 236 kr
Ca 265 kr
44 120 kr
40 520 kr
46 290 kr
529 440 kr
486 240 kr
555 480 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Privat
166 personer
Ca 261 kr
Ca
Ca
42 310 kr
507 720 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca
42 380 kr
508 560 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 390 kr
580 680 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
51 310 kr
615 720 kr
Ambulansepersonell
Deltid
Statlig
1 559 personer
668 personer
891 personer
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 243 kr
38 160 kr
36 620 kr
39 340 kr
457 920 kr
439 440 kr
472 080 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 243 kr
39 140 kr
37 520 kr
40 450 kr
469 680 kr
450 240 kr
485 400 kr
Ca 245 kr
Ca 234 kr
Ca 253 kr
39 680 kr
37 940 kr
41 000 kr
476 160 kr
455 280 kr
492 000 kr
Ca 245 kr
Ca 234 kr
Ca 253 kr
41 740 kr
39 840 kr
43 190 kr
500 880 kr
478 080 kr
518 280 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Statlig
3 665 personer
1 406 personer
2 259 personer
Ca 267 kr
Ca 255 kr
Ca 271 kr
43 210 kr
41 310 kr
43 970 kr
518 520 kr
495 720 kr
527 640 kr
Ca 267 kr
Ca 255 kr
Ca 271 kr
44 820 kr
42 430 kr
45 950 kr
537 840 kr
509 160 kr
551 400 kr
Ca 252 kr
Ca 236 kr
Ca 263 kr
40 880 kr
38 210 kr
42 550 kr
490 560 kr
458 520 kr
510 600 kr
Ca 252 kr
Ca 236 kr
Ca 263 kr
43 800 kr
40 520 kr
45 850 kr
525 600 kr
486 240 kr
550 200 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold