Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 18. februar 2022

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.

Arbeidsoppgaver

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade.

Vanlige arbeidsoppgaver for ambulansearbeideren:

 • rykke ut og transportere pasienter mellom forskjellige institusjoner innen helsevesenet
 • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
 • undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
 • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
 • vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
 • rapportere og dokumentere pasientopplysninger
 • kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sykdom kan ambulansearbeiderne være de første personene pasienten kommer i kontakt med. Som fagarbeider gjenkjenner du tegn og symptomer for å gi riktig behandling. Det kan være langt til nærmeste sykehus, og den medisinske hjelpen ambulansepersonale utfører kan være avgjørende for pasientens liv.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeideren tett med politi, brannvesensykepleiere og leger.

Arbeidet krever god faglig kunnskap og høy etisk standard. Det stilles krav til god vandel.

Ambulansearbeider er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet

Hvor jobber ambulansearbeidere?

I dag drives og eies nesten alle ambulansetjenester av det offentlige gjennom helseforetakene i landet. Videre er det mulig å arbeide offshore, i humanitære organisasjoner og i kriseområder.

Ambulansearbeidere kan utøve faget sitt ved ulike transportmidler, som bil eller båt, og jobbe som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Intervjuer

Ambulansearbeider Markus Wyller på jobb på ambulansestasjonen i Tønsberg.

Ambulansearbeider

Markus Wyller

Gjennom Tv-serier og nyhetsbildet har alle fått et forhold til yrket ambulansearbeider. – Mange misunner meg valget fordi jeg får motivasjon og energi av jobben, sier Markus Wyller.
Ambulansearbeider Amalie Kjærstad med lys hestehale og rød uniformsjakke

Ambulansearbeider

Amalie Kjærstad

Ambulansearbeider Amalie Kjærstad jobber med avansert førstehjelp og beskriver arbeidsplassen sin som et lite sykehus på hjul.

Viktige egenskaper

Som ambulansearbeider bør du ha god fysisk og psykisk helse. Du må ha gode samarbeidsegenskaper og samtidig kunne jobbe selvstendig. Du må være flink til å kommunisere med kolleger og pasienter. I tillegg må du være ansvarsbevisst, ha evnen til å ta raske beslutninger og kunne takle stress.

Lønn

Utdanning

For å bli ambulansearbeider kan du ta ambulansefag på videregående. Det er et yrkesfaglig løp med to år på skole og to år opplæring i bedrift. Du kan også ta en bachelor i paramedisin på universitet eller høgskole. For å jobbe som ambulansearbeider må du ha en autorisasjon fra Helsedirektoratet

 

De vanligste jobbene blant ambulansefagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 669966 - Bachelor, paramedisin, treårig
 • 669926 - Helseservicefag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 469901 - Ambulansefaget, Vg3

Bedrifter som ansetter ambulansearbeidere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ambulansearbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5139131 - AMBULANSEARBEIDER
 • 5139126 - AMBULANSEMEDHJELPER (UFAGLÆRT)
 • 5139125 - AMBULANSEBÅTFØRER
 • 5139122 - AMBULANSEPERSONELL
 • 5139118 - AMBULANSESJÅFØR
 • 1228118 - AMBULANSESJEF
 • 5139130 - HEMS-CREW

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.