Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.

Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade.

Vanlige arbeidsoppgaver for ambulansearbeideren:

 • rykke ut og transportere pasienter mellom forskjellige institusjoner innen helsevesenet
 • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
 • undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
 • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
 • vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
 • rapportere og dokumentere pasientopplysninger
 • kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sykdom kan ambulansearbeiderne være de første personene pasienten kommer i kontakt med. Som fagarbeider gjenkjenner du tegn og symptomer for å gi riktig behandling. Det kan være langt til nærmeste sykehus, og den medisinske hjelpen ambulansepersonale utfører kan være avgjørende for pasientens liv.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeideren tett med politi, brannvesensykepleiere og leger.

Arbeidet krever god faglig kunnskap og høy etisk standard. Det stilles krav til god vandel.

Ambulansearbeider er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet

Hvor jobber ambulansearbeidere ?

I dag drives og eies nesten alle ambulansetjenester av det offentlige gjennom helseforetakene i landet. Videre er det mulig å arbeide offshore, i humanitære organisasjoner og i kriseområder.

Ambulansearbeidere kan utøve faget sitt ved ulike transportmidler, som bil eller båt, og jobbe som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Personlige egenskaper

Som ambulansearbeider bør du ha god fysisk og psykisk helse. Du må ha gode samarbeidsegenskaper og samtidig kunne jobbe selvstendig. Du må være flink til å kommunisere med kolleger og pasienter. I tillegg må du være ansvarsbevisst, ha evnen til å ta raske beslutninger og kunne takle stress.

Utdanning

For å bli ambulansearbeider kan du ta ambulansefag på videregående. Det er et yrkesfaglig løp med to år på skole og to år opplæring i bedrift. Du kan også ta en bachelor i paramedisin på universitet eller høgskole. For å jobbe som ambulansearbeider må du ha en autorisasjon fra Helsedirektoratet

 

Hva jobber ambulansefagarbeidere som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 669966 - Bachelor, paramedisin, treårig
 • 669926 - Helseservicefag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 469901 - Ambulansefaget, Vg3

Bedrifter

Ambulansearbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5139131 - AMBULANSEARBEIDER
 • 5139126 - AMBULANSEMEDHJELPER (UFAGLÆRT)
 • 5139122 - AMBULANSEPERSONELL
 • 1228118 - AMBULANSESJEF
 • 5139125 - AMBULANSEBÅTFØRER
 • 5139118 - AMBULANSESJÅFØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 18. februar 2022, av Faglig råd for helse og oppvekstfag