Yrkesbeskrivelse

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.

En billedkunstner er en kunstner som uttrykker sin kunst gjennom ulike medier. 

Billedkunst består av de tradisjonelle visuelle kunstartene malerkunst, tegnekunst, skulptur, bildevev og grafikk. I tillegg omfatter det nyere kunstarter som fotografi, video- og datakunst, installasjon, performance og grafitti. Det er med andre ord ikke slik at billedkunst er et begrep som kun kan benyttes om tradisjonelle, flate bilder.

Kunstnertittelen er ikke beskyttet, noe som betyr at hvem som helst i utgangspunktet kan kalle seg for kunstner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en billedkunstner kan være:

 • skape kunst
 • planlegge prosjekter
 • formidle og vise fram kunsten, for eksempel i et galleri, atelier eller museum
 • lage utsmykninger for offentlige bygg eller rom (kunst i offentlig rom)
 • skrive søknader om oppdrag, prosjektstøtte eller stipend
 • undervise eller holde kurs
 • delta på aktuelle arrangementer

Hvor jobber billedkunstnere ?

De aller fleste kunstnere arbeider som selvstendig næringsdrivende, i egne atelier eller i fellesskap med andre kunstnere. Verkene selges via gallerier eller direkte fra kunstneren selv. Noen kunstnere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag. En kunstner kan også få i oppdrag å utføre et bestillingsverk. Mange kunstnere har andre jobber ved siden av.

Personlige egenskaper

Det viktigste for en kunstner er å ha kunstneriske evner og god form- og fargesans. Du må ha en sterk motivasjon og et stort engasjement for å arbeide med kunst. Kreativitet og tålmodighet er også viktige egenskaper.

Utdanning

Arbeid som kunstner krever ingen spesifikk utdanning. Det kan imidlertid være en fordel med utdanning innen kunst. Det finnes tilbud for dette på alle utdanningsnivåer. Det viktigste er at du bestemmer deg for hvilken kunstform du vil fordype deg i, for så å finne ut hvilket universitet/høgskole som tilbyr utdanning i det. En del kunstnere tilbyr også opplæring ved sine atelier.

Etter- og videreutdanning
Foruten rene kunstfaglige videreutdanninger, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning for kunsthåndverkere og kunstnere. Studiet går over to semestre, og kvalifiserer til å bli faglærer i formgiving, kunst og håndverk.

Hva jobber kunstutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 516415 - Fagskoleutdanning, billedkunst, ettårig
 • 516426 - Fagskoleutdanning, billedkunst, toårig
 • 716602 - Kunstfagkandidat, tekstil, hovedfag
 • 716499 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 616417 - Bachelor, billedkunst, treårig
 • 616411 - Kunstakademiutdanning, fireårig
 • 616410 - Maleri, fireårig
 • 616499 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, lavere nivå

Lønn

Den gjennomsnittlige årsinntekten for billedkunstnere fra kunstnerisk virksomhet var 89 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

 

 

Bedrifter

Billedkunstner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2552101 - BILLEDKUNSTNER
 • 2552102 - BILLEDHOGGER
 • 2552110 - BILLEDKONSULENT
 • 2552114 - BRUKSKUNSTNER
 • 2552103 - GLASSKUNSTNER
 • 2552104 - GRAFIKER (KUNSTNER)
 • 2552105 - ILLUSTRATØR (KUNSTNER)
 • 2552106 - KERAMIKER (KUNSTNER)
 • 2552121 - KUNSTHÅNDVERKER (STEIN)
 • 2552116 - KUNSTMALER
 • 2552118 - METALLKUNSTNER
 • 2552115 - SKULPTØR
 • 2552113 - TEKSTILKUNSTNER
 • 2552119 - UTSTILLINGSKOORDINATOR (KUNSTNERISK ARBEID, MUSEUM,GALLERI)
 • 2552111 - VEVER (KUNST)

Sist kvalitetssikret den 13. januar 2022, av Unge kunstneres samfund