Gjennomgått i samarbeid med Unge kunstneres samfund 13. januar 2022

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.

Arbeidsoppgaver

En billedkunstner er en kunstner som uttrykker sin kunst gjennom ulike medier. 

Billedkunst består av de tradisjonelle visuelle kunstartene malerkunst, tegnekunst, skulptur, bildevev og grafikk. I tillegg omfatter det nyere kunstarter som fotografi, video- og datakunst, installasjon, performance og grafitti. Det er med andre ord ikke slik at billedkunst er et begrep som kun kan benyttes om tradisjonelle, flate bilder.

Kunstnertittelen er ikke beskyttet, noe som betyr at hvem som helst i utgangspunktet kan kalle seg for kunstner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en billedkunstner kan være:

 • skape kunst
 • planlegge prosjekter
 • formidle og vise fram kunsten, for eksempel i et galleri, atelier eller museum
 • lage utsmykninger for offentlige bygg eller rom (kunst i offentlig rom)
 • skrive søknader om oppdrag, prosjektstøtte eller stipend
 • undervise eller holde kurs
 • delta på aktuelle arrangementer

Hvor jobber billedkunstnere?

De aller fleste kunstnere arbeider som selvstendig næringsdrivende, i egne atelier eller i fellesskap med andre kunstnere. Verkene selges via gallerier eller direkte fra kunstneren selv. Noen kunstnere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag. En kunstner kan også få i oppdrag å utføre et bestillingsverk. Mange kunstnere har andre jobber ved siden av.

Intervjuer

Portrettbilde av billedkunstner Liv Dysthe Sønderland i en blomstrete overdel som ser inn i kameraet. En trevegg i bakgrunnen.

Billedkunstner

Liv Dysthe Sønderland

Det er kanskje en klisjé, men hvis du virkelig vil følge drømmen og leve av kunst, så får du det til hvis du jobber hardt nok og har pågangsmot og vilje, forteller Liv Dysthe Sønderland om kunstnertilværelsen.

Viktige egenskaper

Det viktigste for en kunstner er å ha kunstneriske evner og god form- og fargesans. Du må ha en sterk motivasjon og et stort engasjement for å arbeide med kunst. Kreativitet og tålmodighet er også viktige egenskaper.

Lønn

Den gjennomsnittlige årsinntekten for billedkunstnere fra kunstnerisk virksomhet var 89 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

 

 

Utdanning

Arbeid som kunstner krever ingen spesifikk utdanning. Det kan imidlertid være en fordel med utdanning innen kunst. Det finnes tilbud for dette på alle utdanningsnivåer. Det viktigste er at du bestemmer deg for hvilken kunstform du vil fordype deg i, for så å finne ut hvilket universitet/høgskole som tilbyr utdanning i det. En del kunstnere tilbyr også opplæring ved sine atelier.

Etter- og videreutdanning
Foruten rene kunstfaglige videreutdanninger, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning for kunsthåndverkere og kunstnere. Studiet går over to semestre, og kvalifiserer til å bli faglærer i formgiving, kunst og håndverk.

De vanligste jobbene blant kunstutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 716602 - Kunstfagkandidat, tekstil, hovedfag
 • 716499 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 616499 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 616417 - Bachelor, billedkunst, treårig
 • 616411 - Kunstakademiutdanning, fireårig
 • 616410 - Maleri, fireårig
 • 516426 - Fagskoleutdanning, billedkunst, toårig
 • 516415 - Fagskoleutdanning, billedkunst, ettårig

Bedrifter som ansetter billedkunstnere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med billedkunstnere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2552121 - KUNSTHÅNDVERKER (STEIN)
 • 2552119 - UTSTILLINGSKOORDINATOR (KUNSTNERISK ARBEID, MUSEUM,GALLERI)
 • 2552118 - METALLKUNSTNER
 • 2552116 - KUNSTMALER
 • 2552115 - SKULPTØR
 • 2552114 - BRUKSKUNSTNER
 • 2552113 - TEKSTILKUNSTNER
 • 2552111 - VEVER (KUNST)
 • 2552110 - BILLEDKONSULENT
 • 2552106 - KERAMIKER (KUNSTNER)
 • 2552105 - ILLUSTRATØR (KUNSTNER)
 • 2552104 - GRAFIKER (KUNSTNER)
 • 2552103 - GLASSKUNSTNER
 • 2552102 - BILLEDHOGGER
 • 2552101 - BILLEDKUNSTNER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Mann levererer avisa i postkasse.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En mann polerer en svart bil med en poleringsmaskin

Bilpleier

Som bilpleier vasker og polerer du biler utvendig, vasker og renser innvendig, og reparerer småskader på alle bilens overflater.