Dame lærer barn å synge.
Yrkesbeskrivelse

Sang­pedagog

favoritt ikon

Sangpedagoger underviser i sang, enten individuelt eller i grupper.

Som sangpedagog (vokalpedagog) arbeider du med å lære bort sang. Du kan jobbe i en rekke typer miljøer, alt fra sangopplæring med barn til undervisning på universitetet. Uansett hvilket miljø sangpedagogen jobber i, handler arbeidet om å undervise i sangteknikk og formidle musikk gjennom sang.

Undervisningen kan foregå både som individuell undervisning og undervisning i grupper.

Sangpedagoger har også kunnskap om teoretiske temaer, og kan holde kurs i dette.

Hvor jobber sangpedagoger?

Sangpedagoger underviser barn i barnehager eller grunnskolen. De jobber også som lærer ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, ved musikkonservatorier, universiteter eller høgskoler.

Mange sangpedagoger driver privat sangundervisning. 

Personlige egenskaper

Sangpedagogen må være musikalsk og ha evne til å formidle kunnskap, samt motivere og inspirere andre mennesker.

Utdanning

Mange som arbeider med sangpedagogikk har erfaring fra musikk, dans og drama i videregående opplæring eller høyere utdanning i musikk. Ofte tilbys det da egne linjer for sangere. Du kan også utdanne deg til musikkpedagog.

Med bachelor- eller mastergrad kan du søke om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), et ettårig studie som gir undervisningskompetanse. 

Opptakskrav
Høyskoler, universiteter og Norges musikkhøgskole avholder ofte opptaksprøver før du blir tatt opp som student. Ved høgskolene med lærerutdanning må du som regel kunne dokumentere at du har viderekommen kompetanse i sangteknikk.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Andre musikklærere
Deltid
Alle sektorer
3 838 personer
2 137 personer
1 701 personer
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 730 kr
43 000 kr
42 460 kr
512 760 kr
516 000 kr
509 520 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 730 kr
43 000 kr
42 460 kr
512 760 kr
516 000 kr
509 520 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
42 480 kr
42 620 kr
42 310 kr
509 760 kr
511 440 kr
507 720 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
42 490 kr
42 630 kr
42 320 kr
509 880 kr
511 560 kr
507 840 kr
Andre musikklærere
Heltid
Alle sektorer
621 personer
307 personer
314 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
43 740 kr
43 820 kr
43 730 kr
524 880 kr
525 840 kr
524 760 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
43 740 kr
43 820 kr
43 730 kr
524 880 kr
525 840 kr
524 760 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 265 kr
42 720 kr
42 590 kr
42 850 kr
512 640 kr
511 080 kr
514 200 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 265 kr
42 800 kr
42 640 kr
42 960 kr
513 600 kr
511 680 kr
515 520 kr
Andre musikklærere
Deltid
Kommunal
3 639 personer
2 029 personer
1 610 personer
Ca 265 kr
Ca 267 kr
Ca 263 kr
42 910 kr
43 240 kr
42 550 kr
514 920 kr
518 880 kr
510 600 kr
Ca 265 kr
Ca 267 kr
Ca 263 kr
42 910 kr
43 240 kr
42 550 kr
514 920 kr
518 880 kr
510 600 kr
Ca 263 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 680 kr
42 870 kr
42 450 kr
512 160 kr
514 440 kr
509 400 kr
Ca 263 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 690 kr
42 880 kr
42 460 kr
512 280 kr
514 560 kr
509 520 kr
Andre musikklærere
Heltid
Kommunal
571 personer
280 personer
291 personer
Ca 271 kr
Ca 272 kr
Ca 271 kr
43 960 kr
44 000 kr
43 940 kr
527 520 kr
528 000 kr
527 280 kr
Ca 271 kr
Ca 272 kr
Ca 271 kr
43 960 kr
44 000 kr
43 940 kr
527 520 kr
528 000 kr
527 280 kr
Ca 266 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 110 kr
43 200 kr
43 020 kr
517 320 kr
518 400 kr
516 240 kr
Ca 266 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 180 kr
43 250 kr
43 100 kr
518 160 kr
519 000 kr
517 200 kr
Andre musikklærere
Deltid
Privat
182 personer
Ca 227 kr
Ca
Ca
36 810 kr
441 720 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca
36 810 kr
441 720 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 860 kr
454 320 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 870 kr
454 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Musiker sitter ved et piano

Musiker

Musikere skaper, frem­fører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Adjunkt i klasserom.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg med bevegelse. En danser må ha sterk fysikk, være utholdende og ha god rytmesans og musikalitet.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.