Sangpedagog lærer barn å synge.
Yrkesbeskrivelse

Sang­pedagog

favoritt ikon

Sangpedagoger underviser i sang, enten individuelt eller i grupper.

Som sangpedagog (vokalpedagog) arbeider du med å lære bort sang. Du kan jobbe i en rekke typer miljøer, alt fra sangopplæring med barn til undervisning på universitetet. Uansett hvilket miljø sangpedagogen jobber i, handler arbeidet om å undervise i sangteknikk og formidle musikk gjennom sang.

Undervisningen kan foregå både som individuell undervisning og undervisning i grupper.

Sangpedagoger har også kunnskap om teoretiske temaer, og kan holde kurs i dette.

Hvor jobber sangpedagoger?

Sangpedagoger underviser barn i barnehager eller grunnskolen. De jobber også som lærer ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, ved musikkonservatorier, universiteter eller høgskoler.

Mange sangpedagoger driver privat sangundervisning. 

Personlige egenskaper

Sangpedagogen må være musikalsk og ha evne til å formidle kunnskap, samt ha evnen til å motivere og inspirere andre mennesker.

Utdanning

Mange som arbeider med sangpedagogikk har erfaring fra musikk, dans og drama i videregående opplæring eller høyere utdanning i musikk. Ofte tilbys det der egne linjer for sangere. Du kan også utdanne deg til musikkpedagog.

Med bachelor- eller mastergrad kan du søke om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), et ettårig studie som gir undervisningskompetanse. 

Opptakskrav
Høgskoler, universiteter og Norges musikkhøgskole avholder ofte opptaksprøver før du blir tatt opp som student. Ved høgskolene med lærerutdanning må du som regel kunne dokumentere at du har viderekommen kompetanse i sangteknikk.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Musikklærer
Deltid
Alle sektorer
3 846 personer
2 170 personer
1 676 personer
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 810 kr
43 980 kr
43 570 kr
525 720 kr
527 760 kr
522 840 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 810 kr
43 980 kr
43 570 kr
525 720 kr
527 760 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 550 kr
43 720 kr
43 320 kr
522 600 kr
524 640 kr
519 840 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 560 kr
43 740 kr
43 330 kr
522 720 kr
524 880 kr
519 960 kr
Musikklærer
Heltid
Alle sektorer
675 personer
347 personer
328 personer
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
44 840 kr
45 270 kr
44 680 kr
538 080 kr
543 240 kr
536 160 kr
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
44 840 kr
45 270 kr
44 680 kr
538 080 kr
543 240 kr
536 160 kr
Ca 272 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
44 140 kr
44 550 kr
43 710 kr
529 680 kr
534 600 kr
524 520 kr
Ca 272 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
44 220 kr
44 620 kr
43 810 kr
530 640 kr
535 440 kr
525 720 kr
Musikklærer
Kommunal
4 244 personer
2 375 personer
1 869 personer
Ca 274 kr
Ca 275 kr
Ca 272 kr
44 370 kr
44 630 kr
44 140 kr
532 440 kr
535 560 kr
529 680 kr
Ca 274 kr
Ca 275 kr
Ca 272 kr
44 370 kr
44 630 kr
44 140 kr
532 440 kr
535 560 kr
529 680 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 030 kr
44 250 kr
43 750 kr
528 360 kr
531 000 kr
525 000 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 050 kr
44 280 kr
43 770 kr
528 600 kr
531 360 kr
525 240 kr
Musikklærer
Deltid
Kommunal
3 629 personer
2 061 personer
1 568 personer
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 020 kr
44 240 kr
43 820 kr
528 240 kr
530 880 kr
525 840 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 020 kr
44 240 kr
43 820 kr
528 240 kr
530 880 kr
525 840 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 770 kr
43 920 kr
43 580 kr
525 240 kr
527 040 kr
522 960 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 780 kr
43 940 kr
43 590 kr
525 360 kr
527 280 kr
523 080 kr
Musikklærer
Heltid
Kommunal
615 personer
314 personer
301 personer
Ca 280 kr
Ca 283 kr
Ca 277 kr
45 290 kr
45 780 kr
44 830 kr
543 480 kr
549 360 kr
537 960 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
Ca 277 kr
45 290 kr
45 780 kr
44 830 kr
543 480 kr
549 360 kr
537 960 kr
Ca 275 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
44 620 kr
45 110 kr
44 100 kr
535 440 kr
541 320 kr
529 200 kr
Ca 275 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
44 670 kr
45 170 kr
44 140 kr
536 040 kr
542 040 kr
529 680 kr
Musikklærer
Privat
248 personer
124 personer
124 personer
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca 240 kr
38 160 kr
37 720 kr
38 880 kr
457 920 kr
452 640 kr
466 560 kr
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca 240 kr
38 160 kr
37 720 kr
38 880 kr
457 920 kr
452 640 kr
466 560 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca 236 kr
38 440 kr
38 690 kr
38 170 kr
461 280 kr
464 280 kr
458 040 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca 236 kr
38 680 kr
38 770 kr
38 580 kr
464 160 kr
465 240 kr
462 960 kr
Musikklærer
Deltid
Privat
202 personer
102 personer
Ca 231 kr
Ca 230 kr
Ca
37 500 kr
37 230 kr
450 000 kr
446 760 kr
Ca 231 kr
Ca 230 kr
Ca
37 500 kr
37 230 kr
450 000 kr
446 760 kr
Ca 238 kr
Ca 242 kr
Ca
38 630 kr
39 280 kr
463 560 kr
471 360 kr
Ca 238 kr
Ca 242 kr
Ca
38 630 kr
39 280 kr
463 560 kr
471 360 kr
Musikklærer
Alle sektorer
4 521 personer
2 517 personer
2 004 personer
Ca 272 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
44 120 kr
44 320 kr
43 890 kr
529 440 kr
531 840 kr
526 680 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
44 120 kr
44 320 kr
43 890 kr
529 440 kr
531 840 kr
526 680 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 268 kr
43 730 kr
43 960 kr
43 450 kr
524 760 kr
527 520 kr
521 400 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 268 kr
43 770 kr
43 990 kr
43 490 kr
525 240 kr
527 880 kr
521 880 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Musikere

Musiker

Musikere skaper, frem­fører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.