Gjennomgått i samarbeid med BandOrg, Musikkens studieforbund 12. mai 2022

Musikkprodusent

Som musikkprodusent jobber du med produksjon av musikk, ofte fra idé til ferdig innspilling.

Arbeidsoppgaver

En musikkprodusent vet hvordan moderne musikk utvikles, og kjenner hele prosessen fra låtskriving til lydmiksing. Som musikkprodusent har du god kjennskap til lydteori og komposisjon. Musikkprodusenten har kjennskap til hvordan internasjonal musikkbransje fungerer og hva som skal til å for å lykkes i markedet. Musikkprodusenter har etter hvert fått en viktig rolle i forretningsmessige vurderinger rundt musikkproduksjoner.

Produsenter har i dag en mer sammensatt rolle i musikkindustrien enn tidligere.  Innen enkelte sjangere av elektronisk musikk, kan produsenten stå for både skriving, arrangering, innspilling og framføring av materialet. 

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • miksing og mastering av artisters musikk
  • arrangering og innspilling av musikk
  • være involvert i låtskriving, låtvalg
  • fungere som arrangør
  • veilede artister

Hvor jobber musikkprodusenter?

Som musikkprodusent kan du for eksempel jobbe i platestudio, plateselskap, musikkforlag, orkestre, utdanningsinstitusjoner eller som frilans. Du kan bli ansatt som produsent, som låtskriver, repertoar- og artistutvikler, lyddesigner, lydtekniker eller andre stillinger som krever kompetanse innen musikkproduksjon.

En produsent kan også jobbe som kunstnerisk leder for turneer, festivaler eller festspill. Slike jobber er ofte prosjekt hvor du jobber med én spesiell produksjon. Det finnes både faste stillinger som produsenter, og prosjektbaserte stillinger.

Hvordan er det å jobbe som musikkprodusent?

Intervjuer

Musikkprodusent Christer Krogh sitter og smiler til kameraet. Like bak ham er det et stort miksebord med mange knapper og brytere, samt høyttalere og PC-skjerm. Krogh har brunt, kort hår gredd bakover og har på seg en rutete skjorte i flere farger.

Musikkprodusent

Christer Krogh

Musikkprodusent er mer enn et yrke. Jeg føler at det noe du er skapt til å gjøre, sier Christer Krogh som har jobben surrende i hodet døgnet rundt.

Viktige egenskaper for en musikkprodusent

Som musikkprodusent har du stor interesse for musikk, og ønsker å skape ny musikk. Du må både kunne jobbe selvstendig med mange oppgaver, og ha evnen til å samarbeide med andre mot et felles mål. Du bør være kreativ og ha grunnleggende ferdigheter og interesse for IKT.

Hvordan utdanner du deg til musikkprodusent?

Det finnes ulike studier som gir kompetanse innen musikkproduksjon på både folkehøgskole, videregående skole og høgskole. Studiene gir håndverks- og forretningsmessig kunnskap. Med bachelor i musikkproduksjon har du kompetanse til å få ulike stillinger i musikkbransjen.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Med bachelor i musikkproduksjon kan du ta mastergrad innen ulike musikkfag. Noen velger å kombinere musikkutdanning med for eksempel pedagogisk utdanning.

Bedrifter: Hvor jobber musikkprodusenter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med musikkprodusenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2553114 - MUSIKKPRODUSENT

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Dramaturg

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.
Hender som pusser en trekopp

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.