Image
To personer diskuterer foran et miksebord

Yrkesbeskrivelse

Musikkprodusent

Som musikkprodusent jobber du med produksjon av musikk, ofte fra idé til ferdig innspilling.

En musikkprodusent vet hvordan moderne musikk utvikles, og kjenner hele prosessen fra låtskriving til lydmiksing. Som musikkprodusent har du god kjennskap til lydteori og komposisjon. Musikkprodusenten har kjennskap til hvordan internasjonal musikkbransje fungerer og hva som skal til å for å lykkes i markedet. Musikkprodusenter har etter hvert fått en viktig rolle i forretningsmessige vurderinger rundt musikkproduksjoner.

Produsenter har i dag en mer sammensatt rolle i musikkindustrien enn tidligere.  Innen enkelte sjangere av elektronisk musikk, kan produsenten stå for både skriving, arrangering, innspilling og framføring av materialet. 

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • miksing og mastering av artisters musikk
  • arrangering og innspilling av musikk
  • være involvert i låtskriving, låtvalg
  • fungere som arrangør
  • veilede artister

Hvor jobber musikkprodusenter ?

Som musikkprodusent kan du for eksempel jobbe i platestudio, plateselskap, musikkforlag, orkestre, utdanningsinstitusjoner eller som frilans. Du kan bli ansatt som produsent, som låtskriver, repertoar- og artistutvikler, lyddesigner, lydtekniker eller andre stillinger som krever kompetanse innen musikkproduksjon.

En produsent kan også jobbe som kunstnerisk leder for turneer, festivaler eller festspill. Slike jobber er ofte prosjekt hvor du jobber med én spesiell produksjon. Det finnes både faste stillinger som produsenter, og prosjektbaserte stillinger.

Personlige egenskaper

Som musikkprodusent har du stor interesse for musikk, og ønsker å skape ny musikk. Du må både kunne jobbe selvstendig med mange oppgaver, og ha evnen til å samarbeide med andre mot et felles mål. Du bør være kreativ og ha grunnleggende ferdigheter og interesse for IKT.

Utdanning

Det finnes ulike studier som gir kompetanse innen musikkproduksjon på både folkehøgskole, videregående skole og høgskole. Studiene gir håndverks- og forretningsmessig kunnskap. Med bachelor i musikkproduksjon har du kompetanse til å få ulike stillinger i musikkbransjen.

Etter- og videreutdanning

Med bachelor i musikkproduksjon kan du ta mastergrad innen ulike musikkfag. Noen velger å kombinere musikkutdanning med for eksempel pedagogisk utdanning.

Bedrifter

Musikkprodusent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2553114 - MUSIKKPRODUSENT

Sist kvalitetssikret den 12. mai 2022, av BandOrg, Musikkens studieforbund