Gjennomgått i samarbeid med Samfunnsviterne 15. november 2022

Samfunnsgeograf

Som samfunnsgeograf har du kunnskap om hvordan og hvorfor byer, steder og regioner formes og endres.

Arbeidsoppgaver

Som samfunnsgeograf har du kunnskap om hvordan byer, steder og regioner formes og endres, og hvorfor. 

Samfunnsgeografer er opptatte av å forstå hvordan omgivelser og forskjellige betingelser påvirker hvordan et samfunn utvikler seg økonomisk, sosialt og kulturelt.

Omgivelser og betingelser kan være sosiale, kulturelle, natur- og miljømessige, økonomiske og politiske. Alt dette påvirker valg som vi gjør og prosesser som skjer i et samfunn. 

Samfunnsgeografi deles ofte inn i overlappende områder:

 • befolkningsgeografi
 • bygeografi
 • økonomisk geografi
 • jordbruksgeografi
 • transportgeografi
 • rekreasjonsgeografi
 • sosialgeografi

Samfunnsgeografer kan jobbe med:

 • by- og regionalplanlegging
 • planlegging og utredning
 • miljøproblemer
 • industriell utvikling
 • fattigdom og rusproblematikk

Som samfunnsgeograf kan du ha mange ulike typer arbeidsoppgaver, for eksempel være prosjektleder, jobbe med analyser eller ha en rolle som rådgiver. 

I private bedrifter kan samfunnsgeografer for eksempel bli ansatt for å analysere et geografisk område, for å finne ut om det er gunstig for en bedrift å utvide markedet sitt i området. 

Samfunnsgeografer blir ofte ansatt med andre stillingstitler enn "samfunnsgeograf", for eksempel som rådgiver, konsulent eller forsker.

Hvor jobber samfunnsgeografer?

Som samfunnsgeograf kan du jobbe i det private næringsliv. Du kan jobbe i frivillige organisasjoner eller i kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater eller andre statlige organer. De siste årene har mange samfunnsgeografer fått jobb innenfor planlegging både i by- og landkommuner. Mange samfunnsgeografer jobber ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner, for eksempel ved et universitet eller en høgskole.

Bli med en samfunnsgeograf på jobb

Hvordan er det å jobbe som samfunnsgeograf?

Intervjuer

Portrettfoto av mann med skjegg og briller.

Samfunnsgeograf

Daniel Mathé

– Jobben min er enkelt fortalt å finne problemer i plansaker, og så finne løsninger på disse problemene, sier Daniel Mathé.

Passer jeg til å bli samfunnsgeograf?

For å bli samfunnsgeograf må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må også være samfunnsengasjert og nysgjerrig.

Hva tjener samfunnsgeografer?

Hvordan utdanner du deg til samfunnsgeograf?

Hva jobber samfunnsgeografiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 733111 - Master, samfunnsgeografi, toårig
 • 733110 - Master of Philosophy, samfunnsgeografi
 • 733109 - Cand.polit.-utdanning, samfunnsgeografi
 • 733102 - Cand.polit.-utdanning, kulturgeografi
 • 733101 - Cand.philol.-utdanning, kulturgeografi
 • 7331 - Samfunnsgeografi

Bedrifter: Hvor jobber samfunnsgeografer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med samfunnsgeografer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542104 - SAMFUNNSGEOGRAF

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
En familerådgiver i samtale med en klient

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.