To personer holder et kart sammen.
Yrkesbeskrivelse

Samfunnsgeograf

favoritt ikon

Samfunnsgeografer ser på forhold og fenomener skapt av mennesket og hvordan de varierer mellom ulike geografiske områder globalt og nasjonalt.

En samfunnsgeograf er en geograf som jobber innenfor samfunnsvitenskapelig teori. Som samfunnsgeograf har du kompetanse på hvordan forholdet mellom mennesker og verden påvirker prosesser i samfunnet på ulike geografiske nivåer: lokalt, nasjonalt og globalt.

Samfunnsgeografer er opptatte av på hvilken måte lokalisering og omgivelser har betydning for hvordan et samfunn utvikler seg økonomisk, sosialt og kulturelt.

Stikkord som samfunnsgeografer er opptatt av:

  • by- og regionalplanlegging
  • planlegging og utredning
  • miljøproblemer
  • industriell utvikling
  • fattigdom og rusproblematikk

Som samfunnsgeograf kan du ha mange ulike typer arbeidsoppgaver, for eksempel være prosjektleder, jobbe med analyser eller ha en rolle som rådgiver. I private bedrifter kan samfunnsgeografer for eksempel bli ansatt for å analysere et geografisk område, for å finne ut om det er gunstig for en bedrift å utvide markedet sitt i området. 

Samfunnsgeografer blir ofte ansatt med andre stillingsstitler enn "samfunnsgeograf", for eksempel som rådgiver, konsulent eller forsker.

Hvor jobber samfunnsgeografer?

Som samfunsgeograf kan du jobbe i det private næringsliv. Du kan jobbe i frivillige organisasjoner eller i kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater eller andre statlige organer. De siste årene har mange samfunnsgeografer fått jobb innenfor planlegging både i by- og landkommuner. Mange samfunnsgeografer jobber ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner, for eksempel ved et universitet eller en høgskole.

Personlige egenskaper

For å bli samfunnsgeograf må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må også være samfunnsengasjert og nysgjerrig.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber samfunnsgeografiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap
Deltid
Alle sektorer
180 personer
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 680 kr
656 160 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 680 kr
656 160 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca
54 230 kr
650 760 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca
54 240 kr
650 880 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap
Heltid
Alle sektorer
699 personer
390 personer
309 personer
Ca 327 kr
Ca 314 kr
Ca 342 kr
52 940 kr
50 800 kr
55 380 kr
635 280 kr
609 600 kr
664 560 kr
Ca 327 kr
Ca 314 kr
Ca 342 kr
52 940 kr
50 800 kr
55 380 kr
635 280 kr
609 600 kr
664 560 kr
Ca 341 kr
Ca 326 kr
Ca 360 kr
55 280 kr
52 850 kr
58 350 kr
663 360 kr
634 200 kr
700 200 kr
Ca 341 kr
Ca 326 kr
Ca 360 kr
55 440 kr
52 940 kr
58 600 kr
665 280 kr
635 280 kr
703 200 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap
Deltid
Privat
148 personer
Ca 345 kr
Ca
Ca
55 830 kr
669 960 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca
55 830 kr
669 960 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca
56 520 kr
678 240 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca
56 530 kr
678 360 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap
Heltid
Privat
607 personer
342 personer
265 personer
Ca 329 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
53 230 kr
50 790 kr
56 390 kr
638 760 kr
609 480 kr
676 680 kr
Ca 329 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
53 230 kr
50 790 kr
56 390 kr
638 760 kr
609 480 kr
676 680 kr
Ca 342 kr
Ca 328 kr
Ca 361 kr
55 440 kr
53 120 kr
58 430 kr
665 280 kr
637 440 kr
701 160 kr
Ca 342 kr
Ca 328 kr
Ca 361 kr
55 530 kr
53 170 kr
58 560 kr
666 360 kr
638 040 kr
702 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold