Image
To personer holder et kart sammen.
Lenke
Johner Images

Yrkesbeskrivelse

Samfunnsgeograf

Som samfunnsgeograf har du kunnskap om hvordan og hvorfor byer, steder og regioner formes og endres.

Som samfunnsgeograf har du kunnskap om hvordan byer, steder og regioner formes og endres, og hvorfor. 

Samfunnsgeografer er opptatte av å forstå hvordan omgivelser og forskjellige betingelser påvirker hvordan et samfunn utvikler seg økonomisk, sosialt og kulturelt.

Omgivelser og betingelser kan være sosiale, kulturelle, natur- og miljømessige, økonomiske og politiske. Alt dette påvirker valg som vi gjør og prosesser som skjer i et samfunn. 

Samfunnsgeografi deles ofte inn i overlappende områder:

 • befolkningsgeografi
 • bygeografi
 • økonomisk geografi
 • jordbruksgeografi
 • transportgeografi
 • rekreasjonsgeografi
 • sosialgeografi

Samfunnsgeografer kan jobbe med:

 • by- og regionalplanlegging
 • planlegging og utredning
 • miljøproblemer
 • industriell utvikling
 • fattigdom og rusproblematikk

Som samfunnsgeograf kan du ha mange ulike typer arbeidsoppgaver, for eksempel være prosjektleder, jobbe med analyser eller ha en rolle som rådgiver. 

I private bedrifter kan samfunnsgeografer for eksempel bli ansatt for å analysere et geografisk område, for å finne ut om det er gunstig for en bedrift å utvide markedet sitt i området. 

Samfunnsgeografer blir ofte ansatt med andre stillingstitler enn "samfunnsgeograf", for eksempel som rådgiver, konsulent eller forsker.

Hvor jobber samfunnsgeografer ?

Som samfunnsgeograf kan du jobbe i det private næringsliv. Du kan jobbe i frivillige organisasjoner eller i kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater eller andre statlige organer. De siste årene har mange samfunnsgeografer fått jobb innenfor planlegging både i by- og landkommuner. Mange samfunnsgeografer jobber ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner, for eksempel ved et universitet eller en høgskole.

Personlige egenskaper

For å bli samfunnsgeograf må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må også være samfunnsengasjert og nysgjerrig.

Utdanning

Hva jobber samfunnsgeografiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 7331 - Samfunnsgeografi
 • 733101 - Cand.philol.-utdanning, kulturgeografi
 • 733102 - Cand.polit.-utdanning, kulturgeografi
 • 733109 - Cand.polit.-utdanning, samfunnsgeografi
 • 733110 - Master of Philosophy, samfunnsgeografi
 • 733111 - Master, samfunnsgeografi, toårig

Bedrifter

Samfunnsgeograf i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542104 - SAMFUNNSGEOGRAF

Sist kvalitetssikret den 15. november 2022, av Samfunnsviterne