En mann reparerer en server.
Yrkesbeskrivelse

Data­elektroniker

favoritt ikon

En dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Som dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder du alt fra multimedieustyr til luftovervåkingsradarer, avhengig av hvilket fagfelt du velger å spesialisere deg i.

Vanlige arbeidsoppgaver for dataelektronikeren:

  • bruke og behandle PC-utstyr og programvare
  • opprette kommunikasjon mellom forskjellige typer elektronisk utstyr og systemer
  • jobbe med sikkerhet og kommunikasjon
  • feilsøke og rette feil
  • veilede i valg og bruk av utstyr og systemer

Yrket ble tidligere omtalt som serviceelektroniker, og har likhetstrekk med produksjonselektronikeren.

Hvor jobber dataelektronikere?

Som dataelektroniker kan du jobbe i både små og store bedrifter i de fleste bransjer. Du kan være ansatt i en liten bedrift, eller tilhøre en større IT-avdeling i en stor bedrift. Du kan også være ansatt i et firma som tilbyr datatekniske tjenester, være innleid som konsulent, eller drive som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som dataelektroniker må du interessere deg for teknologi og utviklingen av denne. Du må arbeide effektivt, ha høyt fokus på sikkerhet, og være flink til å se løsninger på problemer. Videre må du kunne kommunisere og yte service.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber dataelektronikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for dataelektronikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Serviceelektronikere
Heltid
Alle sektorer
1 430 personer
119 personer
1 311 personer
228 kr
254 kr
226 kr
36 880 kr
41 080 kr
36 640 kr
442 560 kr
492 960 kr
439 680 kr
228 kr
254 kr
226 kr
37 330 kr
41 080 kr
37 170 kr
447 960 kr
492 960 kr
446 040 kr
246 kr
263 kr
245 kr
39 860 kr
42 640 kr
39 610 kr
478 320 kr
511 680 kr
475 320 kr
246 kr
263 kr
245 kr
41 610 kr
43 380 kr
41 460 kr
499 320 kr
520 560 kr
497 520 kr
Serviceelektronikere
Heltid
Privat
1 429 personer
119 personer
1 310 personer
228 kr
254 kr
226 kr
36 890 kr
41 080 kr
36 650 kr
442 680 kr
492 960 kr
439 800 kr
228 kr
254 kr
226 kr
37 350 kr
41 080 kr
37 180 kr
448 200 kr
492 960 kr
446 160 kr
246 kr
263 kr
245 kr
39 880 kr
42 640 kr
39 630 kr
478 560 kr
511 680 kr
475 560 kr
246 kr
263 kr
245 kr
41 640 kr
43 380 kr
41 480 kr
499 680 kr
520 560 kr
497 760 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjons­designer

Interaksjons­designeren lager brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Ung IKT-servicemedarbeider jobber på PC.

IKT-service­med­arbeider

En IKT-service­med­arbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, i tillegg til brukerstøtte og service.

Grafisk designer jobbar på lysbord.

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

IT-administrator framfor datamaskin

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Mann tester spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill. I dette yrket må du være teknisk og kreativ, i tillegg til analytisk – slik at du kan sette deg inn i hvilke spill kjøperne ønsker.

Satelitteknologi

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med forskning og utvikling av romrelatert teknologi.

Maritim elektriker sjekker koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske instrumenter på skip. Du kan arbeide både på skip, borefartøy eller i skipsrelatert industri.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Nettverksadministrator justerer kabel.

Nettverks­administrator

En nettverks­administrator drifter og forbedrer datanettverk.