Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 01. februar 2022

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.

Arbeidsoppgaver

Som dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer du ulike elektroniske installasjoner, kommunikasjonsnettverk, databehandlingssystemer og elektroniske apparater og utstyr. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataelektroniker:

 • konfigurering og programmering av utstyr og systemer
 • installere og sette i drift datanettverk 
 • administrere brukere, tilganger og rettigheter
 • feilsøke og reparere elektronisk utstyr og installasjoner
 • ivareta datasikkerhet, beskytte personopplysninger og data- og kommunikasjonssystemer mot hacking, skade eller misbruk

Som dataelektroniker har du kunnskap om oppbygging og virkemåte til elektronisk utstyr, apparater, datasystemer og kommunikasjonsnettverk. 

Hvor jobber dataelektronikere?

Som dataelektroniker kan du jobbe i bedrifter som arbeider med datasystemer og kommunikasjonsnettverk. Du kan også jobbe med kontroll og drift av bedrifters interne datasystemer og i bedrifter som reparerer elektroniske apparater og utsyr. 

 

Hvordan er det å jobbe som dataelektroniker?

Intervjuer

Dataelektroniker Peder foran flere skjermer. Han jobber både med lys, lyd og bilde.

Dataelektroniker

Peder Holene

- Som treåring fikk jeg en elektrisk motorsykkel til jul. Den demonterte jeg umiddelbart for å finne ut hvordan den egentlig fungerte, minnes Peder.

Passer jeg til å bli dataelektroniker?

Som dataelektroniker må du kunne arbeide systematisk og nøyaktig. I forbindelse med feilsøking og reparasjon er evnen til logisk tenking og vurderingsevne viktig. Du må også kunne samarbeide, kommunisere og yte service. 

Hva tjener dataelektronikere?

Hvordan utdanner du deg til dataelektroniker?

Videreutdanning

Med fagbrev i dataelektronikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for dataelektronikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber dataelektronikerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455138 - Dataelektronikerfaget, Vg4
 • 455128 - Dataelektronikerfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber dataelektronikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dataelektronikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7242131 - DATAELEKTRONIKER
 • 7242125 - SERVICETEKNIKER (ALARMANLEGG)
 • 7242117 - FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 7242106 - SERVICEELEKTRONIKER
 • 7241157 - TEAMLEDER (SERVICE KONTORMASKINER)
 • 7241156 - SERVICESJEF (KONTORMASKINER)
 • 7241155 - SERVICELEDER (KONTORMASKINER)
 • 7241154 - SERVICEKOORDINATOR (KONTORMASKINER)
 • 7241153 - SENIOR SERVICETEKNIKER (KONTORMASKINER)
 • 7241149 - HJELPEMONTØR (ELEKTRISK ARBEID)
 • 7241146 - MONTØR (DATA- OG TELEKABLER)
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.