Kvalitetssikret av Faglig råd for elektro og datateknologi 01. februar 2022

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.

Arbeidsoppgaver

Som dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer du ulike elektroniske installasjoner, kommunikasjonsnettverk, databehandlingssystemer og elektroniske apparater og utstyr. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataelektroniker:

 • konfigurering og programmering av utstyr og systemer
 • installere og sette i drift datanettverk 
 • administrere brukere, tilganger og rettigheter
 • feilsøke og reparere elektronisk utstyr og installasjoner
 • ivareta datasikkerhet, beskytte personopplysninger og data- og kommunikasjonssystemer mot hacking, skade eller misbruk

Som dataelektroniker har du kunnskap om oppbygging og virkemåte til elektronisk utstyr, apparater, datasystemer og kommunikasjonsnettverk. 

Hvor jobber dataelektronikere?

Som dataelektroniker kan du jobbe i bedrifter som arbeider med datasystemer og kommunikasjonsnettverk. Du kan også jobbe med kontroll og drift av bedrifters interne datasystemer og i bedrifter som reparerer elektroniske apparater og utsyr. 

 

Intervjuer

Dataelektroniker Peder foran flere skjermer. Han jobber både med lys, lyd og bilde.

Dataelektroniker

Peder Holene

- Som treåring fikk jeg en elektrisk motorsykkel til jul. Den demonterte jeg umiddelbart for å finne ut hvordan den egentlig fungerte, minnes Peder.

Viktige egenskaper

Som dataelektroniker må du kunne arbeide systematisk og nøyaktig. I forbindelse med feilsøking og reparasjon er evnen til logisk tenking og vurderingsevne viktig. Du må også kunne samarbeide, kommunisere og yte service. 

Lønn

Utdanning

Med fagbrev i dataelektronikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som jobber som dataelektronikere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant dataelektronikerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455138 - Dataelektronikerfaget, Vg4
 • 455128 - Dataelektronikerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Bedrifter med dataelektronikere

 • 7242131 - DATAELEKTRONIKER
 • 7242125 - SERVICETEKNIKER (ALARMANLEGG)
 • 7242117 - FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 7242106 - SERVICEELEKTRONIKER
 • 7241157 - TEAMLEDER (SERVICE KONTORMASKINER)
 • 7241156 - SERVICESJEF (KONTORMASKINER)
 • 7241155 - SERVICELEDER (KONTORMASKINER)
 • 7241154 - SERVICEKOORDINATOR (KONTORMASKINER)
 • 7241153 - SENIOR SERVICETEKNIKER (KONTORMASKINER)
 • 7241149 - HJELPEMONTØR (ELEKTRISK ARBEID)
 • 7241146 - MONTØR (DATA- OG TELEKABLER)
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.