Dataelektroniker hjelper noen over skype
Yrkesbeskrivelse

Data­elektroniker

favoritt ikon

En dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Som dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder du alt fra multimedieustyr til luftovervåkingsradarer, avhengig av hvilket fagfelt du velger å spesialisere deg i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataelektroniker:

  • bruke og behandle PC-utstyr og programvare
  • opprette kommunikasjon mellom forskjellige typer elektronisk utstyr og systemer
  • jobbe med sikkerhet og kommunikasjon
  • feilsøke og rette feil
  • veilede i valg og bruk av utstyr og systemer

Som dataelektroniker kan du bli kvalifisert som reparatør av elektromedisinsk utstyr. Det krever egen godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Yrket ble tidligere omtalt som serviceelektroniker, og har likhetstrekk med produksjonselektronikeren.

Hvor jobber dataelektronikere?

Som dataelektroniker kan du jobbe i både små og store bedrifter i de fleste bransjer. Du kan for eksempel jobbe i IT-avdelingen i en bedrift, jobbe i et firma som tilbyr datatekniske tjenester, være innleid som konsulent eller drive som selvstendig næringsdrivende.

 

Personlige egenskaper

Som dataelektroniker må du interessere deg for teknologi og utviklingen av denne. Du må arbeide effektivt, ha høyt fokus på sikkerhet og være flink til å se løsninger på problemer. Videre må du kunne kommunisere og yte service.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i dataelektronikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber dataelektronikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for dataelektronikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Serviceelektroniker
Heltid
Alle sektorer
1 368 personer
133 personer
1 235 personer
Ca 245 kr
Ca 271 kr
Ca 242 kr
39 650 kr
43 890 kr
39 200 kr
475 800 kr
526 680 kr
470 400 kr
Ca 245 kr
Ca 271 kr
Ca 242 kr
40 060 kr
43 890 kr
39 710 kr
480 720 kr
526 680 kr
476 520 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
Ca 263 kr
43 010 kr
46 990 kr
42 580 kr
516 120 kr
563 880 kr
510 960 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
Ca 263 kr
45 010 kr
47 970 kr
44 680 kr
540 120 kr
575 640 kr
536 160 kr
Serviceelektroniker
Deltid
Alle sektorer
107 personer
Ca 239 kr
Ca
Ca
38 720 kr
464 640 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca
38 790 kr
465 480 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 470 kr
497 640 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
42 140 kr
505 680 kr
Serviceelektroniker
Heltid
Privat
1 364 personer
131 personer
1 233 personer
Ca 245 kr
Ca 271 kr
Ca 242 kr
39 650 kr
43 890 kr
39 200 kr
475 800 kr
526 680 kr
470 400 kr
Ca 245 kr
Ca 271 kr
Ca 242 kr
40 060 kr
43 890 kr
39 710 kr
480 720 kr
526 680 kr
476 520 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
Ca 263 kr
43 010 kr
47 040 kr
42 580 kr
516 120 kr
564 480 kr
510 960 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
Ca 263 kr
45 010 kr
48 020 kr
44 690 kr
540 120 kr
576 240 kr
536 280 kr
Serviceelektroniker
Deltid
Privat
107 personer
Ca 239 kr
Ca
Ca
38 720 kr
464 640 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca
38 790 kr
465 480 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 470 kr
497 640 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
42 140 kr
505 680 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Brønnoperatør jobber offshore.

Brønn­operatør

En brønn­operatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Teknisk forfatter med ferdig manual

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter ut­arbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du meget gode kunnskaper om data­teknologi.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.