Image
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Yrkesbeskrivelse

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.

Som dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer du ulike elektroniske installasjoner, kommunikasjonsnettverk, databehandlingssystemer og elektroniske apparater og utstyr. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataelektroniker:

 • konfigurering og programmering av utstyr og systemer
 • installere og sette i drift datanettverk 
 • administrere brukere, tilganger og rettigheter
 • feilsøke og reparere elektronisk utstyr og installasjoner
 • ivareta datasikkerhet, beskytte personopplysninger og data- og kommunikasjonssystemer mot hacking, skade eller misbruk

Som dataelektroniker har du kunnskap om oppbygging og virkemåte til elektronisk utstyr, apparater, datasystemer og kommunikasjonsnettverk. 

Hvor jobber dataelektronikere ?

Som dataelektroniker kan du jobbe i bedrifter som arbeider med datasystemer og kommunikasjonsnettverk. Du kan også jobbe med kontroll og drift av bedrifters interne datasystemer og i bedrifter som reparerer elektroniske apparater og utsyr. 

 

Personlige egenskaper

Som dataelektroniker må du kunne arbeide systematisk og nøyaktig. I forbindelse med feilsøking og reparasjon er evnen til logisk tenking og vurderingsevne viktig. Du må også kunne samarbeide, kommunisere og yte service. 

Utdanning

Med fagbrev i dataelektronikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber dataelektronikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 455128 - Dataelektronikerfaget, Vg3
 • 455138 - Dataelektronikerfaget, Vg4

Hva er de vanligste utdanningene for dataelektronikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Dataelektroniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7242106 - SERVICEELEKTRONIKER
 • 7241154 - SERVICEKOORDINATOR (KONTORMASKINER)
 • 7241153 - SENIOR SERVICETEKNIKER (KONTORMASKINER)
 • 7241155 - SERVICELEDER (KONTORMASKINER)
 • 7241156 - SERVICESJEF (KONTORMASKINER)
 • 7241157 - TEAMLEDER (SERVICE KONTORMASKINER)
 • 7242125 - SERVICETEKNIKER (ALARMANLEGG)
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT
 • 7241146 - MONTØR (DATA- OG TELEKABLER)
 • 7241149 - HJELPEMONTØR (ELEKTRISK ARBEID)
 • 7242117 - FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)
 • 7242131 - DATAELEKTRONIKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. februar 2022, av Faglig råd for elektro og datateknologi