Image
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Yrkesbeskrivelse

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Som dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder du alt fra multimedieustyr til luftovervåkingsradarer, avhengig av hvilket fagfelt du velger å spesialisere deg i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataelektroniker:

 • bruke og behandle PC-utstyr og programvare
 • opprette kommunikasjon mellom forskjellige typer elektronisk utstyr og systemer
 • jobbe med sikkerhet og kommunikasjon
 • feilsøke og rette feil
 • veilede i valg og bruk av utstyr og systemer

Som dataelektroniker kan du bli kvalifisert som reparatør av elektromedisinsk utstyr. Det krever egen godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Yrket ble tidligere omtalt som serviceelektroniker, og har likhetstrekk med produksjonselektronikeren.

Hvor jobber dataelektronikere ?

Som dataelektroniker kan du jobbe i både små og store bedrifter i de fleste bransjer. Du kan for eksempel jobbe i IT-avdelingen i en bedrift, jobbe i et firma som tilbyr datatekniske tjenester, være innleid som konsulent eller drive som selvstendig næringsdrivende.

 

Personlige egenskaper

Som dataelektroniker må du interessere deg for teknologi og utviklingen av denne. Du må arbeide effektivt, ha høyt fokus på sikkerhet og være flink til å se løsninger på problemer. Videre må du kunne kommunisere og yte service.

Utdanning

Med fagbrev i dataelektronikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber dataelektronikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455128 - Dataelektronikerfaget, Vg3
 • 455138 - Dataelektronikerfaget, Vg4

Hva er de vanligste utdanningene for dataelektronikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Dataelektroniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7242106 - SERVICEELEKTRONIKER
 • 7241154 - SERVICEKOORDINATOR (KONTORMASKINER)
 • 7241153 - SENIOR SERVICETEKNIKER (KONTORMASKINER)
 • 7241155 - SERVICELEDER (KONTORMASKINER)
 • 7241156 - SERVICESJEF (KONTORMASKINER)
 • 7241157 - TEAMLEDER (SERVICE KONTORMASKINER)
 • 7242125 - SERVICETEKNIKER (ALARMANLEGG)
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT
 • 7241146 - MONTØR (DATA- OG TELEKABLER)
 • 7241149 - HJELPEMONTØR (ELEKTRISK ARBEID)
 • 7242117 - FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)

Sist kvalitetssikret den 11. juni 2019, av EL og IT Forbundet, Abelia