Tekstforfatter
Yrkesbeskrivelse

Tekstforfatter

favoritt ikon

En tekstforfatter utformer ideer og tekst til alt fra reklame til TV-programmer.

Tekstforfattere kan jobbe med svært forskjellige tekster avhengig av hvor de er ansatt. Felles for alle er at de skal skrive gode tekster, og ofte korte tekster på oppdrag for andre. 

Som tekstforfatter i reklamebransjen er målet ofte å få mottakeren til å kjøpe produkter. Det handler gjerne om å fortelle et budskap på en fengende og annerledes måte. Samtidig må budskapet være presist og lett forståelig.

Oppdragene kan også dreie seg om å endre holdninger. Eksempelvis hvis du jobber for en frivillig organisasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tekstforfatter:

  • lage tekster til annonser, plakater, emballasje, reklamefilmer, nettsider, blogger eller sosiale medier 
  • kvalitetssikre og oversette andres tekster
  • jobbe med idéutvikling, gjerne i team 
  • publisere på nett og oppdatere nettsider
  • bilderedigering 
  • videoproduksjon

Du må ha kunnskap om de målgruppene du lager tekster eller annet innhold for.

Som tekstforfatter kan du også jobbe med tekster til for eksempel TV- eller radioprogram eller sceneforestillinger.

Tekstforfatteren samarbeider ofte med andre medarbeidere, for eksempel art director, grafisk designer og andre som jobber med kommunikasjon.

 

Hvor jobber tekstforfattere?

En tekstforfatter kan jobbe i reklamebyrå, i markeds- eller informasjonsavdelingen hos store bedrifter eller i mediebedrifter, som for eksempel TV-produksjonsselskaper. Mange er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som tekstforfatter bør du være kreativ, idérik og ha meget god skriftlig framstillingsevne. Du bør også ha lett for å formidle et budskap muntlig, for eksempel gjennom presentasjoner.

Du bør ha gode samarbeidsevner og like å omgås folk. Stor arbeidskapasitet er også en fordel i dette yrket.

Utdanning

Mange tekstforfattere har bakgrunn som journalistkommunikasjonsrådgiver eller innen reklame og markedsføring.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
6 377 personer
3 831 personer
2 546 personer
Ca 298 kr
Ca 288 kr
Ca 315 kr
48 270 kr
46 670 kr
51 000 kr
579 240 kr
560 040 kr
612 000 kr
Ca 298 kr
Ca 288 kr
Ca 315 kr
48 270 kr
46 670 kr
51 000 kr
579 240 kr
560 040 kr
612 000 kr
Ca 323 kr
Ca 303 kr
Ca 352 kr
52 300 kr
49 160 kr
57 010 kr
627 600 kr
589 920 kr
684 120 kr
Ca 323 kr
Ca 303 kr
Ca 352 kr
52 540 kr
49 360 kr
57 300 kr
630 480 kr
592 320 kr
687 600 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
937 personer
598 personer
339 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 249 kr
40 650 kr
40 860 kr
40 380 kr
487 800 kr
490 320 kr
484 560 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 249 kr
40 650 kr
40 860 kr
40 380 kr
487 800 kr
490 320 kr
484 560 kr
Ca 292 kr
Ca 271 kr
Ca 335 kr
47 270 kr
43 920 kr
54 190 kr
567 240 kr
527 040 kr
650 280 kr
Ca 292 kr
Ca 271 kr
Ca 335 kr
47 340 kr
43 970 kr
54 280 kr
568 080 kr
527 640 kr
651 360 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Heltid
Privat
6 309 personer
3 781 personer
2 528 personer
Ca 298 kr
Ca 288 kr
Ca 315 kr
48 330 kr
46 710 kr
51 090 kr
579 960 kr
560 520 kr
613 080 kr
Ca 298 kr
Ca 288 kr
Ca 315 kr
48 330 kr
46 710 kr
51 090 kr
579 960 kr
560 520 kr
613 080 kr
Ca 323 kr
Ca 304 kr
Ca 352 kr
52 340 kr
49 180 kr
57 070 kr
628 080 kr
590 160 kr
684 840 kr
Ca 323 kr
Ca 304 kr
Ca 352 kr
52 570 kr
49 380 kr
57 350 kr
630 840 kr
592 560 kr
688 200 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Deltid
Privat
929 personer
591 personer
338 personer
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 249 kr
40 650 kr
41 000 kr
40 270 kr
487 800 kr
492 000 kr
483 240 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 249 kr
40 650 kr
41 000 kr
40 270 kr
487 800 kr
492 000 kr
483 240 kr
Ca 292 kr
Ca 271 kr
Ca 335 kr
47 350 kr
43 980 kr
54 240 kr
568 200 kr
527 760 kr
650 880 kr
Ca 292 kr
Ca 271 kr
Ca 335 kr
47 410 kr
44 030 kr
54 330 kr
568 920 kr
528 360 kr
651 960 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 103 personer
639 personer
464 personer
Ca 328 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 080 kr
51 980 kr
55 560 kr
636 960 kr
623 760 kr
666 720 kr
Ca 328 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 080 kr
51 980 kr
55 560 kr
636 960 kr
623 760 kr
666 720 kr
Ca 336 kr
Ca 323 kr
Ca 354 kr
54 480 kr
52 400 kr
57 330 kr
653 760 kr
628 800 kr
687 960 kr
Ca 336 kr
Ca 323 kr
Ca 354 kr
54 630 kr
52 520 kr
57 530 kr
655 560 kr
630 240 kr
690 360 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
248 personer
162 personer
Ca 300 kr
Ca 286 kr
Ca
48 650 kr
46 260 kr
583 800 kr
555 120 kr
Ca 300 kr
Ca 286 kr
Ca
48 650 kr
46 260 kr
583 800 kr
555 120 kr
Ca 315 kr
Ca 301 kr
Ca
50 970 kr
48 690 kr
611 640 kr
584 280 kr
Ca 315 kr
Ca 301 kr
Ca
51 060 kr
48 770 kr
612 720 kr
585 240 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Privat
1 095 personer
637 personer
458 personer
Ca 328 kr
Ca 321 kr
Ca 344 kr
53 080 kr
51 980 kr
55 690 kr
636 960 kr
623 760 kr
668 280 kr
Ca 328 kr
Ca 321 kr
Ca 344 kr
53 080 kr
51 980 kr
55 690 kr
636 960 kr
623 760 kr
668 280 kr
Ca 336 kr
Ca 323 kr
Ca 354 kr
54 490 kr
52 380 kr
57 420 kr
653 880 kr
628 560 kr
689 040 kr
Ca 336 kr
Ca 323 kr
Ca 354 kr
54 650 kr
52 500 kr
57 620 kr
655 800 kr
630 000 kr
691 440 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Privat
241 personer
161 personer
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca
47 890 kr
45 830 kr
574 680 kr
549 960 kr
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca
47 890 kr
45 830 kr
574 680 kr
549 960 kr
Ca 314 kr
Ca 300 kr
Ca
50 830 kr
48 590 kr
609 960 kr
583 080 kr
Ca 314 kr
Ca 300 kr
Ca
50 920 kr
48 670 kr
611 040 kr
584 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjons­rådgiver

En kommunikasjons­rådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Teknisk forfatter med ferdig manual

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter ut­arbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for TV og radio.

Kvinnelig tolk prater med lyd og bevegelser.

Tolk

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Mediedesignere diskuterer tegning

Medie­designer

En medie­designer jobber med medier og kommunikasjon.

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.

Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.

Mediegrafiker

Som mediegrafiker jobber du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.