Gjennomgått i samarbeid med Samtext, Kreativt Forum 07. april 2022

Tekstforfatter

En tekstforfatter produserer innhold og utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.

Arbeidsoppgaver

Tekstforfattere kan jobbe med svært forskjellige tekster avhengig av hvor de er ansatt. Felles for alle er at de skal skrive gode tekster – enten korte eller lange – på oppdrag for andre. 

Som tekstforfatter i reklamebransjen er målet ofte å få mottakeren til å kjøpe produkter eller å bygge merkevare. Det handler gjerne om å fortelle et budskap på en fengende og annerledes måte. Samtidig må budskapet være presist og lett forståelig.

Oppdragene kan også dreie seg om å endre holdninger. Eksempelvis hvis du jobber for en frivillig organisasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tekstforfatter:

 • lage tekster til annonser, brosjyrer, plakater, emballasje, reklamefilmer, nettsider, blogger eller sosiale medier 
 • kvalitetssikre og oversette andres tekster
 • publisere på nett og oppdatere nettsider
 • ha kunnskap om de målgruppene du lager tekster eller annet innhold for
 • jobbe med idéutvikling, gjerne i team 
 • tekstforfattere i reklamebyråer jobber ofte med kreative prosesser, fra idé til ferdig kommunikasjonsløsning

Som tekstforfatter kan du også jobbe med tekster til for eksempel TV- eller radioprogram eller sceneforestillinger.

Tekstforfatteren samarbeider ofte med andre medarbeidere, for eksempel art director, grafisk designer, andre tekstforfattere, rådgiver, prosjektleder og andre som jobber med kommunikasjon. 

Hvor jobber tekstforfattere?

En tekstforfatter kan jobbe i reklamebyrå, i markeds- eller informasjonsavdelingen hos store bedrifter eller i mediebedrifter, som for eksempel TV-produksjonsselskaper. Mange er selvstendig næringsdrivende.

Intervjuer

Tekstforfatter Hanne Elisabeth Lia portrett

Tekstforfatter

Hanne Elisabeth Lia

– Språk og grammatikk går hånd i hånd, og selv er jeg en råtass på grammatikk, sier Hanne Elisabeth som alltid har vært interessert i tekst.

Viktige egenskaper

Som tekstforfatter bør du være kreativ, idérik og ha meget god skriftlig framstillingsevne. Du bør også ha lett for å formidle et budskap muntlig, for eksempel gjennom presentasjoner.

Du bør ha gode samarbeidsevner og like å omgås folk. Stor arbeidskapasitet er også en fordel i dette yrket.

Lønn

Utdanning

Mange tekstforfattere har bakgrunn som journalistkommunikasjonsrådgiver eller innen reklame og markedsføring.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 412301 - Tekstforfatterutdanning, toårig
 • 612302 - Bachelor, tekst og skribent, treårig
 • 612301 - Forfatterutdanning, lavere nivå
 • 712302 - Master of Philosophy, documentary and fiction
 • 712301 - Master of Philosophy, screenwriting
 • 615215 - Bachelor, manus – scenetekst og tv-drama, treårig
 • 535207 - Fagskoleutdanning, manus og tekst for TV, ettårig

Bedrifter som ansetter tekstforfattere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tekstforfattere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3419135 - TEKSTFORFATTER (REKLAME)
 • 2551123 - MANUSKONSULENT
 • 2551122 - TEKSTFORFATTER
 • 2551120 - MANUSFORFATTER
 • 2551117 - SKRIBENT
 • 2551108 - FILMMANUSFORFATTER (FILMFORFATTER)

Andre yrker

En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Filmfotograf filmer ute

Filmfotograf

Filmfotografen har det visuelle ansvaret i en filmproduksjon.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.
To mennesker på et kontor, diskuterer en tekst på en datamaskin

Forlagsmedarbeider

En forlagsmedarbeider kan ha ulike roller og arbeidsoppgaver i et forlag.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.