Image
Tekstforfatter
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Tekstforfatter

En tekstforfatter utformer ideer og tekst til alt fra reklame til TV-programmer.

Tekstforfattere kan jobbe med svært forskjellige tekster avhengig av hvor de er ansatt. Felles for alle er at de skal skrive gode tekster – enten korte eller lange – på oppdrag for andre. 

Som tekstforfatter i reklamebransjen er målet ofte å få mottakeren til å kjøpe produkter. Det handler gjerne om å fortelle et budskap på en fengende og annerledes måte. Samtidig må budskapet være presist og lett forståelig.

Oppdragene kan også dreie seg om å endre holdninger. Eksempelvis hvis du jobber for en frivillig organisasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tekstforfatter:

  • lage tekster til annonser, brosjyrer, plakater, emballasje, reklamefilmer, nettsider, blogger eller sosiale medier 
  • kvalitetssikre og oversette andres tekster
  • jobbe med idéutvikling, gjerne i team 
  • publisere på nett og oppdatere nettsider

Du må ha kunnskap om de målgruppene du lager tekster eller annet innhold for.

Som tekstforfatter kan du også jobbe med tekster til for eksempel TV- eller radioprogram eller sceneforestillinger.

Tekstforfatteren samarbeider ofte med andre medarbeidere, for eksempel art director, grafisk designer og andre som jobber med kommunikasjon. 

 

Hvor jobber tekstforfattere ?

En tekstforfatter kan jobbe i reklamebyrå, i markeds- eller informasjonsavdelingen hos store bedrifter eller i mediebedrifter, som for eksempel TV-produksjonsselskaper. Mange er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som tekstforfatter bør du være kreativ, idérik og ha meget god skriftlig framstillingsevne. Du bør også ha lett for å formidle et budskap muntlig, for eksempel gjennom presentasjoner.

Du bør ha gode samarbeidsevner og like å omgås folk. Stor arbeidskapasitet er også en fordel i dette yrket.

Utdanning

Mange tekstforfattere har bakgrunn som journalistkommunikasjonsrådgiver eller innen reklame og markedsføring.

Bedrifter

Tekstforfatter i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2551122 - TEKSTFORFATTER
  • 3419135 - TEKSTFORFATTER (REKLAME)
  • 2551108 - FILMMANUSFORFATTER (FILMFORFATTER)
  • 2551120 - MANUSFORFATTER
  • 2551123 - MANUSKONSULENT
  • 2551117 - SKRIBENT

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 07. april 2022, av Samtext