Kommunikasjonsrådgiver i møte.
Yrkesbeskrivelse

Kommunikasjons­rådgiver

favoritt ikon

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Som kommunikasjonsrådgiver jobber du ofte i en informasjons- eller kommunikasjonsavdeling, og har ansvar for hele eller deler av kommunikasjonsarbeidet i bedriften. Det omfatter også internkommunikasjon, det vil si kommunikasjon innad i bedriften eller organisasjonen.

Vanlige oppgaver for kommunikasjonsrådgivere er:

  • lage informasjonsmateriell som brosjyrer, publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev
  • skrive tekster, fotografere og lage videoer og publisere dem på bedriftens nettsider 
  • jobbe med grafisk profil
  • profilere bedriften i sosiale medier
  • gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjer
  • utforme kommunikasjonsstrategier
  • besvare spørsmål fra pressen, skrive pressemeldinger og arrangere pressekonferanser
  • gi råd til ledelsen

Yrket må ikke forveksles med journalist, som har en helt annen innfallsvinkel til sitt informasjonsarbeid. Det må heller ikke forveksles med markedsføringskonsulent.

Stillingstittelen kan også være informasjonskonsulent, informasjonsrådgiver og PR-rådgiver.

Hvor jobber kommunikasjonsrådgivere?

Kommunikasjonsrådgivere kan jobbe i offentlig sektor, private bedrifter og frivillige organisasjoner. Du kan også jobbe i et kommunikasjons- eller PR-byrå.

 

Personlige egenskaper

Som kommunikasjonsrådgiver bør du være glad i å formidle både skriftlig og muntlig. Du må være utadvendt og pålitelig, og det er en stor fordel at du er samfunnsorientert. Du bør også ha teft for hva som er av interesse for din målgruppe og forstå hvordan kommunikasjon kan brukes for å få frem budskapet bedriften vil formidle.

Arbeidshverdagen kan være hektisk, så du bør ha evnen til å jobbe under tidspress.

Utdanning

For stillinger som kommunikasjonsrådgiver stilles det ofte krav om at du har en bachelorgrad, men ofte også en mastergrad. Kommunikasjonsrådgivere kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Det er vanlig at kommunikasjonsrådgivere har god kompetanse innen den bransjen arbeidsgiver tilhører. Mange kommunikasjonsrådgivere har utdanning innenfor PR, kommunikasjon, journalistikk eller lignende.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Som kommunikasjonsrådgiver vil det være relevant med etter- og videreutdanning i for eksempel kommunikasjon og bruk av nye medier. Det tilbys kurs og etterutdanning flere steder i Norge, og dette kan ofte være finansiert av arbeidsgiver.

Hva er de vanligste utdanningene for kommunikasjonsrådgivere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
PR- eller informasjonssjef
Deltid
Alle sektorer
110 personer
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 150 kr
601 800 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 150 kr
601 800 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 300 kr
687 600 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 310 kr
687 720 kr
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Alle sektorer
1 432 personer
649 personer
783 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 387 kr
60 080 kr
58 330 kr
62 720 kr
720 960 kr
699 960 kr
752 640 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 387 kr
60 080 kr
58 330 kr
62 720 kr
720 960 kr
699 960 kr
752 640 kr
Ca 406 kr
Ca 388 kr
Ca 421 kr
65 730 kr
62 800 kr
68 160 kr
788 760 kr
753 600 kr
817 920 kr
Ca 406 kr
Ca 388 kr
Ca 421 kr
65 940 kr
63 050 kr
68 340 kr
791 280 kr
756 600 kr
820 080 kr
PR- eller informasjonssjef
Privat
1 371 personer
591 personer
780 personer
Ca 362 kr
Ca 347 kr
Ca 377 kr
58 630 kr
56 240 kr
61 020 kr
703 560 kr
674 880 kr
732 240 kr
Ca 362 kr
Ca 347 kr
Ca 377 kr
58 630 kr
56 240 kr
61 020 kr
703 560 kr
674 880 kr
732 240 kr
Ca 401 kr
Ca 380 kr
Ca 417 kr
64 940 kr
61 480 kr
67 580 kr
779 280 kr
737 760 kr
810 960 kr
Ca 401 kr
Ca 380 kr
Ca 417 kr
65 030 kr
61 580 kr
67 660 kr
780 360 kr
738 960 kr
811 920 kr
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Privat
1 265 personer
544 personer
721 personer
Ca 364 kr
Ca 348 kr
Ca 381 kr
59 000 kr
56 330 kr
61 680 kr
708 000 kr
675 960 kr
740 160 kr
Ca 364 kr
Ca 348 kr
Ca 381 kr
59 000 kr
56 330 kr
61 680 kr
708 000 kr
675 960 kr
740 160 kr
Ca 403 kr
Ca 382 kr
Ca 419 kr
65 310 kr
61 840 kr
67 930 kr
783 720 kr
742 080 kr
815 160 kr
Ca 403 kr
Ca 382 kr
Ca 419 kr
65 400 kr
61 940 kr
68 010 kr
784 800 kr
743 280 kr
816 120 kr
PR- eller informasjonssjef
Statlig
127 personer
Ca 432 kr
Ca
Ca
70 040 kr
840 480 kr
Ca 432 kr
Ca
Ca
70 040 kr
840 480 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
72 530 kr
870 360 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
74 000 kr
888 000 kr
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Statlig
124 personer
Ca 428 kr
Ca
Ca
69 330 kr
831 960 kr
Ca 428 kr
Ca
Ca
69 330 kr
831 960 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
72 540 kr
870 480 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
74 040 kr
888 480 kr
PR- eller informasjonssjef
Alle sektorer
1 542 personer
697 personer
845 personer
Ca 370 kr
Ca 358 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
58 040 kr
62 500 kr
720 000 kr
696 480 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 358 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
58 040 kr
62 500 kr
720 000 kr
696 480 kr
750 000 kr
Ca 404 kr
Ca 386 kr
Ca 419 kr
65 390 kr
62 480 kr
67 820 kr
784 680 kr
749 760 kr
813 840 kr
Ca 404 kr
Ca 386 kr
Ca 419 kr
65 600 kr
62 720 kr
67 990 kr
787 200 kr
752 640 kr
815 880 kr
Informasjonsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
697 personer
469 personer
228 personer
Ca 219 kr
Ca 218 kr
Ca 221 kr
35 430 kr
35 270 kr
35 730 kr
425 160 kr
423 240 kr
428 760 kr
Ca 219 kr
Ca 218 kr
Ca 221 kr
35 430 kr
35 270 kr
35 730 kr
425 160 kr
423 240 kr
428 760 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
38 330 kr
37 100 kr
41 080 kr
459 960 kr
445 200 kr
492 960 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
38 510 kr
37 260 kr
41 310 kr
462 120 kr
447 120 kr
495 720 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
3 118 personer
1 920 personer
1 198 personer
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 309 kr
47 980 kr
47 090 kr
50 000 kr
575 760 kr
565 080 kr
600 000 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 309 kr
47 980 kr
47 090 kr
50 000 kr
575 760 kr
565 080 kr
600 000 kr
Ca 318 kr
Ca 307 kr
Ca 335 kr
51 530 kr
49 800 kr
54 300 kr
618 360 kr
597 600 kr
651 600 kr
Ca 318 kr
Ca 307 kr
Ca 335 kr
52 050 kr
50 270 kr
54 890 kr
624 600 kr
603 240 kr
658 680 kr
Informasjonsrådgiver
Kommunal
183 personer
130 personer
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca
44 540 kr
42 960 kr
534 480 kr
515 520 kr
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca
44 540 kr
42 960 kr
534 480 kr
515 520 kr
Ca 278 kr
Ca 267 kr
Ca
45 070 kr
43 300 kr
540 840 kr
519 600 kr
Ca 278 kr
Ca 267 kr
Ca
45 450 kr
43 640 kr
545 400 kr
523 680 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Kommunal
150 personer
104 personer
Ca 277 kr
Ca 267 kr
Ca
44 950 kr
43 330 kr
539 400 kr
519 960 kr
Ca 277 kr
Ca 267 kr
Ca
44 950 kr
43 330 kr
539 400 kr
519 960 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca
45 620 kr
43 890 kr
547 440 kr
526 680 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca
46 040 kr
44 270 kr
552 480 kr
531 240 kr
Informasjonsrådgiver
Privat
2 586 personer
1 570 personer
1 016 personer
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
47 430 kr
45 830 kr
50 000 kr
569 160 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
47 430 kr
45 830 kr
50 000 kr
569 160 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 317 kr
Ca 304 kr
Ca 337 kr
51 410 kr
49 290 kr
54 630 kr
616 920 kr
591 480 kr
655 560 kr
Ca 317 kr
Ca 304 kr
Ca 337 kr
51 850 kr
49 670 kr
55 150 kr
622 200 kr
596 040 kr
661 800 kr
Informasjonsrådgiver
Deltid
Privat
589 personer
391 personer
198 personer
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 390 kr
33 410 kr
33 330 kr
400 680 kr
400 920 kr
399 960 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 390 kr
33 410 kr
33 330 kr
400 680 kr
400 920 kr
399 960 kr
Ca 232 kr
Ca 223 kr
Ca 250 kr
37 520 kr
36 140 kr
40 460 kr
450 240 kr
433 680 kr
485 520 kr
Ca 232 kr
Ca 223 kr
Ca 250 kr
37 710 kr
36 310 kr
40 700 kr
452 520 kr
435 720 kr
488 400 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Privat
1 997 personer
1 179 personer
818 personer
Ca 303 kr
Ca 294 kr
Ca 313 kr
49 110 kr
47 670 kr
50 750 kr
589 320 kr
572 040 kr
609 000 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
Ca 313 kr
49 110 kr
47 670 kr
50 750 kr
589 320 kr
572 040 kr
609 000 kr
Ca 330 kr
Ca 318 kr
Ca 347 kr
53 390 kr
51 450 kr
56 190 kr
640 680 kr
617 400 kr
674 280 kr
Ca 330 kr
Ca 318 kr
Ca 347 kr
53 860 kr
51 860 kr
56 740 kr
646 320 kr
622 320 kr
680 880 kr
Informasjonsrådgiver
Statlig
1 046 personer
689 personer
357 personer
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca 298 kr
47 340 kr
46 940 kr
48 250 kr
568 080 kr
563 280 kr
579 000 kr
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca 298 kr
47 340 kr
46 940 kr
48 250 kr
568 080 kr
563 280 kr
579 000 kr
Ca 299 kr
Ca 293 kr
Ca 309 kr
48 360 kr
47 470 kr
50 090 kr
580 320 kr
569 640 kr
601 080 kr
Ca 299 kr
Ca 293 kr
Ca 309 kr
48 970 kr
48 040 kr
50 790 kr
587 640 kr
576 480 kr
609 480 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Statlig
971 personer
637 personer
334 personer
Ca 293 kr
Ca 291 kr
Ca 299 kr
47 480 kr
47 090 kr
48 400 kr
569 760 kr
565 080 kr
580 800 kr
Ca 293 kr
Ca 291 kr
Ca 299 kr
47 480 kr
47 090 kr
48 400 kr
569 760 kr
565 080 kr
580 800 kr
Ca 300 kr
Ca 295 kr
Ca 311 kr
48 610 kr
47 720 kr
50 310 kr
583 320 kr
572 640 kr
603 720 kr
Ca 300 kr
Ca 295 kr
Ca 311 kr
49 240 kr
48 310 kr
51 030 kr
590 880 kr
579 720 kr
612 360 kr
Informasjonsrådgiver
Alle sektorer
3 815 personer
2 389 personer
1 426 personer
Ca 291 kr
Ca 284 kr
Ca 304 kr
47 130 kr
46 020 kr
49 180 kr
565 560 kr
552 240 kr
590 160 kr
Ca 291 kr
Ca 284 kr
Ca 304 kr
47 130 kr
46 020 kr
49 180 kr
565 560 kr
552 240 kr
590 160 kr
Ca 310 kr
Ca 299 kr
Ca 328 kr
50 210 kr
48 400 kr
53 210 kr
602 520 kr
580 800 kr
638 520 kr
Ca 310 kr
Ca 299 kr
Ca 328 kr
50 690 kr
48 840 kr
53 770 kr
608 280 kr
586 080 kr
645 240 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker