Kommunikasjonsrådgiver i møte.
Yrkesbeskrivelse

Kommunikasjons­rådgiver

favoritt ikon

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Som kommunikasjonsrådgiver jobber du ofte i en informasjons- eller kommunikasjonsavdeling, og har ansvar for hele eller deler av kommunikasjonsarbeidet i bedriften. Det omfatter også internkommunikasjon, det vil si kommunikasjon innad i bedriften eller organisasjonen.

Vanlige oppgaver for kommunikasjonsrådgivere er:

  • lage informasjonsmateriell som brosjyrer, publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev
  • skrive tekster, fotografere og lage videoer og publisere dem på bedriftens nettsider 
  • jobbe med grafisk profil
  • profilere bedriften i sosiale medier
  • gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjer
  • utforme kommunikasjonsstrategier
  • besvare spørsmål fra pressen, skrive pressemeldinger og arrangere pressekonferanser
  • gi råd til ledelsen

Yrket må ikke forveksles med journalist, som har en helt annen innfallsvinkel til sitt informasjonsarbeid. Det må heller ikke forveksles med markedsføringskonsulent.

Stillingstittelen kan også være informasjonskonsulent, informasjonsrådgiver og PR-rådgiver.

Hvor jobber kommunikasjonsrådgivere?

Kommunikasjonsrådgivere kan jobbe i offentlig sektor, private bedrifter og frivillige organisasjoner. Du kan også jobbe i et kommunikasjons- eller PR-byrå.

 

Personlige egenskaper

Som kommunikasjonsrådgiver bør du være glad i å formidle både skriftlig og muntlig. Du må være utadvendt og pålitelig, og det er en stor fordel at du er samfunnsorientert. Du bør også ha teft for hva som er av interesse for din målgruppe og forstå hvordan kommunikasjon kan brukes for å få frem budskapet bedriften vil formidle.

Arbeidshverdagen kan være hektisk, så du bør ha evnen til å jobbe under tidspress.

Utdanning

For stillinger som kommunikasjonsrådgiver stilles det ofte krav om at du har en bachelorgrad, men ofte også en mastergrad. Kommunikasjonsrådgivere kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Det er vanlig at kommunikasjonsrådgivere har god kompetanse innen den bransjen arbeidsgiver tilhører. Mange kommunikasjonsrådgivere har utdanning innenfor PR, kommunikasjon, journalistikk eller lignende.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Som kommunikasjonsrådgiver vil det være relevant med etter- og videreutdanning i for eksempel kommunikasjon og bruk av nye medier. Det tilbys kurs og etterutdanning flere steder i Norge, og dette kan ofte være finansiert av arbeidsgiver.

Hva er de vanligste utdanningene for kommunikasjonsrådgivere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Alle sektorer
1 452 personer
655 personer
797 personer
Ca 389 kr
Ca 372 kr
Ca 403 kr
63 080 kr
60 230 kr
65 290 kr
756 960 kr
722 760 kr
783 480 kr
Ca 389 kr
Ca 372 kr
Ca 403 kr
63 080 kr
60 230 kr
65 290 kr
756 960 kr
722 760 kr
783 480 kr
Ca 422 kr
Ca 404 kr
Ca 436 kr
68 350 kr
65 520 kr
70 670 kr
820 200 kr
786 240 kr
848 040 kr
Ca 422 kr
Ca 404 kr
Ca 436 kr
68 520 kr
65 720 kr
70 820 kr
822 240 kr
788 640 kr
849 840 kr
PR- eller informasjonssjef
Deltid
Alle sektorer
120 personer
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 820 kr
693 840 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 820 kr
693 840 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 290 kr
699 480 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 330 kr
699 960 kr
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Privat
1 294 personer
557 personer
737 personer
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 399 kr
62 500 kr
59 170 kr
64 590 kr
750 000 kr
710 040 kr
775 080 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 399 kr
62 500 kr
59 170 kr
64 590 kr
750 000 kr
710 040 kr
775 080 kr
Ca 420 kr
Ca 399 kr
Ca 435 kr
68 030 kr
64 710 kr
70 540 kr
816 360 kr
776 520 kr
846 480 kr
Ca 420 kr
Ca 399 kr
Ca 435 kr
68 120 kr
64 790 kr
70 640 kr
817 440 kr
777 480 kr
847 680 kr
PR- eller informasjonssjef
Deltid
Privat
115 personer
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 230 kr
686 760 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 230 kr
686 760 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
57 690 kr
692 280 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
57 710 kr
692 520 kr
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Statlig
115 personer
Ca 437 kr
Ca
Ca
70 830 kr
849 960 kr
Ca 437 kr
Ca
Ca
70 830 kr
849 960 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 030 kr
900 360 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca
76 060 kr
912 720 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
3 259 personer
2 003 personer
1 256 personer
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 317 kr
49 550 kr
48 630 kr
51 290 kr
594 600 kr
583 560 kr
615 480 kr
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 317 kr
49 550 kr
48 630 kr
51 290 kr
594 600 kr
583 560 kr
615 480 kr
Ca 327 kr
Ca 316 kr
Ca 345 kr
52 990 kr
51 220 kr
55 810 kr
635 880 kr
614 640 kr
669 720 kr
Ca 327 kr
Ca 316 kr
Ca 345 kr
53 510 kr
51 640 kr
56 480 kr
642 120 kr
619 680 kr
677 760 kr
Informasjonsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
659 personer
433 personer
226 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
37 440 kr
37 440 kr
37 590 kr
449 280 kr
449 280 kr
451 080 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
37 440 kr
37 440 kr
37 590 kr
449 280 kr
449 280 kr
451 080 kr
Ca 247 kr
Ca 239 kr
Ca 263 kr
40 090 kr
38 740 kr
42 680 kr
481 080 kr
464 880 kr
512 160 kr
Ca 247 kr
Ca 239 kr
Ca 263 kr
40 230 kr
38 880 kr
42 820 kr
482 760 kr
466 560 kr
513 840 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Kommunal
146 personer
100 personer
Ca 285 kr
Ca 274 kr
Ca
46 200 kr
44 390 kr
554 400 kr
532 680 kr
Ca 285 kr
Ca 274 kr
Ca
46 200 kr
44 390 kr
554 400 kr
532 680 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca
47 190 kr
45 470 kr
566 280 kr
545 640 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca
47 510 kr
45 710 kr
570 120 kr
548 520 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Privat
2 115 personer
1 257 personer
858 personer
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
50 090 kr
49 040 kr
53 170 kr
601 080 kr
588 480 kr
638 040 kr
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
50 090 kr
49 040 kr
53 170 kr
601 080 kr
588 480 kr
638 040 kr
Ca 338 kr
Ca 325 kr
Ca 356 kr
54 690 kr
52 620 kr
57 730 kr
656 280 kr
631 440 kr
692 760 kr
Ca 338 kr
Ca 325 kr
Ca 356 kr
55 190 kr
52 980 kr
58 430 kr
662 280 kr
635 760 kr
701 160 kr
Informasjonsrådgiver
Deltid
Privat
558 personer
365 personer
193 personer
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
35 140 kr
35 060 kr
35 710 kr
421 680 kr
420 720 kr
428 520 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
35 140 kr
35 060 kr
35 710 kr
421 680 kr
420 720 kr
428 520 kr
Ca 242 kr
Ca 234 kr
Ca 259 kr
39 250 kr
37 830 kr
41 880 kr
471 000 kr
453 960 kr
502 560 kr
Ca 242 kr
Ca 234 kr
Ca 259 kr
39 380 kr
37 970 kr
41 980 kr
472 560 kr
455 640 kr
503 760 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Statlig
998 personer
646 personer
352 personer
Ca 302 kr
Ca 300 kr
Ca 307 kr
48 920 kr
48 630 kr
49 740 kr
587 040 kr
583 560 kr
596 880 kr
Ca 302 kr
Ca 300 kr
Ca 307 kr
48 920 kr
48 630 kr
49 740 kr
587 040 kr
583 560 kr
596 880 kr
Ca 310 kr
Ca 305 kr
Ca 320 kr
50 230 kr
49 390 kr
51 770 kr
602 760 kr
592 680 kr
621 240 kr
Ca 310 kr
Ca 305 kr
Ca 320 kr
50 820 kr
49 960 kr
52 410 kr
609 840 kr
599 520 kr
628 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Teknisk forfatter med ferdig manual

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter ut­arbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Tekstforfatter

Tekstforfatter

En tekstforfatter utformer ideer og tekst til alt fra reklame til TV-programmer.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Journalist intervjuer kvinne

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for TV og radio.

Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Mediedesignere diskuterer tegning

Medie­designer

En medie­designer jobber med medier og kommunikasjon.

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.