Gjennomgått i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen 24. oktober 2022

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Arbeidsoppgaver

Som kommunikasjonsrådgiver jobber du ofte i en informasjons- eller kommunikasjonsavdeling, og har ansvar for hele eller deler av kommunikasjonsarbeidet i bedriften. Det omfatter også internkommunikasjon, det vil si kommunikasjon innad i bedriften eller organisasjonen. 

Vanlige oppgaver for kommunikasjonsrådgivere er:

 • lage informasjonsmateriell som brosjyrer, publikasjoner, presentasjoner, magasiner og nyhetsbrev
 • skrive tekster, fotografere og lage videoer og publisere dem på bedriftens nettsider og/eller intranettsider
 • jobbe med grafisk profil og klarspråk
 • profilere bedriften i sosiale medier
 • utforme kommunikasjonsstrategier og interessentanalyser
 • gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjer, inkludert digitale kampanjer og annonsering
 • benytte digitale analyse og måleverktøy for brukerinnsikt
 • besvare spørsmål fra pressen, skrive pressemeldinger og arrangere pressekonferanser
 • gi råd til ledelsen
 • gi medietrening
 • jobbe med beredskap og krisekommunikasjon

Yrket må ikke forveksles med journalist, som har en helt annen innfallsvinkel til sitt informasjonsarbeid. Det må heller ikke forveksles med markedsføringskonsulent.

Stillingstittelen kan også være informasjonskonsulent, informasjonsrådgiver og PR-rådgiver.

Hvor jobber kommunikasjonsrådgivere?

Kommunikasjonsrådgivere kan jobbe i offentlig sektor, private bedrifter og frivillige organisasjoner. Du kan også jobbe i et kommunikasjons- eller PR-byrå.

 

Intervjuer

Ei dame i svart genser og beige jakke. Hun sitter i en sofa og smiler mot kamera. Sofaen er grå og veggen i bakgrunnen er hvit.

Kommunikasjonsrådgiver

Kine Moxness Sandnes

– Vi har ikke de samme forutsetninger til å forstå alle ord, begreper og sammenhenger. Så vår viktigste jobb er å gjøre informasjon tilgjengelig og forståelig, sier Kine.
Portettfoto av Kommunikasjonsrådgiver Marius Wærhaug Madsen

Kommunikasjonsrådgiver

Marius Wærhaug Madsen

– Jeg tenker alltid på leserne. Kanalene kan være alt fra sosiale medier, nettaviser, ukepressen eller konferanser, forteller Marius Wærhaug Madsen.

Viktige egenskaper

Som kommunikasjonsrådgiver bør du være glad i å formidle både skriftlig og muntlig. Du må være utadvendt og pålitelig, og det er en stor fordel at du er samfunnsorientert. Arbeidshverdagen kan være hektisk, så du bør ha evnen til å jobbe under tidspress.

Lønn

Utdanning

For stillinger som kommunikasjonsrådgiver stilles det ofte krav om at du har en bachelorgrad, men ofte også en mastergrad. Kommunikasjonsrådgivere kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Det er vanlig at kommunikasjonsrådgivere har god kompetanse innen den bransjen arbeidsgiver tilhører. Mange kommunikasjonsrådgivere har utdanning innenfor PR, kommunikasjon, journalistikk eller lignende.

Etter- og videreutdanning
Som kommunikasjonsrådgiver vil det være relevant med etter- og videreutdanning i for eksempel kommunikasjon og bruk av nye medier. Det tilbys kurs og etterutdanning flere steder i Norge, og dette kan ofte være finansiert av arbeidsgiver.

De som jobber som kommunikasjonsrådgivere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter kommunikasjonsrådgivere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kommunikasjonsrådgivere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3491105 - INFORMASJONSRÅDGIVER
 • 3491141 - KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER (INFORMASJON)
 • 3491102 - INFORMASJONSMEDARBEIDER
 • 3491106 - PR-KONSULENT
 • 3491104 - INFORMASJONSSEKRETÆR
 • 3491128 - PRESSEKONTAKT
 • 3491121 - INFORMASJONSKOORDINATOR
 • 3491101 - INFORMASJONSKONSULENT
 • 2419121 - SENIORRÅDGIVER (KOMMUNIKASJON)
 • 1234114 - KOMMUNIKASJONSSJEF
 • 1234102 - INFORMASJONSDIREKTØR
 • 1234110 - INFORMASJONSLEDER
 • 3419139 - MARKEDSFØRINGSRÅDGIVER (SOSIALE MEDIER)
 • 1234115 - FYLKESDIREKTØR (KOMMUNIKASJON)

Andre yrker

En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Filmfotograf filmer ute

Filmfotograf

Filmfotografen har det visuelle ansvaret i en filmproduksjon.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.
To mennesker på et kontor, diskuterer en tekst på en datamaskin

Forlagsmedarbeider

En forlagsmedarbeider kan ha ulike roller og arbeidsoppgaver i et forlag.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Relaterte lenker