Image
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Yrkesbeskrivelse

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Som kommunikasjonsrådgiver jobber du ofte i en informasjons- eller kommunikasjonsavdeling, og har ansvar for hele eller deler av kommunikasjonsarbeidet i bedriften. Det omfatter også internkommunikasjon, det vil si kommunikasjon innad i bedriften eller organisasjonen.

Vanlige oppgaver for kommunikasjonsrådgivere er:

 • lage informasjonsmateriell som brosjyrer, publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev
 • skrive tekster, fotografere og lage videoer og publisere dem på bedriftens nettsider 
 • jobbe med grafisk profil
 • profilere bedriften i sosiale medier
 • gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjer
 • utforme kommunikasjonsstrategier
 • besvare spørsmål fra pressen, skrive pressemeldinger og arrangere pressekonferanser
 • gi råd til ledelsen

Yrket må ikke forveksles med journalist, som har en helt annen innfallsvinkel til sitt informasjonsarbeid. Det må heller ikke forveksles med markedsføringskonsulent.

Stillingstittelen kan også være informasjonskonsulent, informasjonsrådgiver og PR-rådgiver.

Hvor jobber kommunikasjonsrådgivere ?

Kommunikasjonsrådgivere kan jobbe i offentlig sektor, private bedrifter og frivillige organisasjoner. Du kan også jobbe i et kommunikasjons- eller PR-byrå.

 

Personlige egenskaper

Som kommunikasjonsrådgiver bør du være glad i å formidle både skriftlig og muntlig. Du må være utadvendt og pålitelig, og det er en stor fordel at du er samfunnsorientert. Arbeidshverdagen kan være hektisk, så du bør ha evnen til å jobbe under tidspress.

Utdanning

For stillinger som kommunikasjonsrådgiver stilles det ofte krav om at du har en bachelorgrad, men ofte også en mastergrad. Kommunikasjonsrådgivere kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Det er vanlig at kommunikasjonsrådgivere har god kompetanse innen den bransjen arbeidsgiver tilhører. Mange kommunikasjonsrådgivere har utdanning innenfor PR, kommunikasjon, journalistikk eller lignende.

Etter- og videreutdanning
Som kommunikasjonsrådgiver vil det være relevant med etter- og videreutdanning i for eksempel kommunikasjon og bruk av nye medier. Det tilbys kurs og etterutdanning flere steder i Norge, og dette kan ofte være finansiert av arbeidsgiver.

Hva er de vanligste utdanningene for kommunikasjonsrådgivere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Kommunikasjonsrådgiver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3491101 - INFORMASJONSKONSULENT
 • 3491121 - INFORMASJONSKOORDINATOR
 • 3491102 - INFORMASJONSMEDARBEIDER
 • 3491105 - INFORMASJONSRÅDGIVER
 • 3491141 - KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER (INFORMASJON)
 • 3491106 - PR-KONSULENT
 • 3491104 - INFORMASJONSSEKRETÆR
 • 1234114 - KOMMUNIKASJONSSJEF
 • 3491128 - PRESSEKONTAKT
 • 2419121 - SENIORRÅDGIVER (KOMMUNIKASJON)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 05. februar 2019, av Norsk kommunikasjonsforening