Image
Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

En taxisjåfører får informasjon og oppdrag via en taxisentral.

Vanlige arbeidsoppgaver for en taxisjåfør:

  • frakter passasjerer mot betaling
  • følge med på beskjeder fra taxisentralen om hvilke kunder som skal hentes hvor
  • hjelpe passasjerer med å laste inn og ut bagasje
  • yte god service
  • gi assistanse til kunder som har behov for det, eksempelvis personer med nedsatt funksjonsevne 

Du må ha god kunnskap om trafikken og tenke sikkerhet og komfort i alle faser av arbeidet. Du må også ha god lokalkunnskap om ditt løyvedistrikt. Dersom du eier egen taxi, må du også ha kunnskap om økonomi, dataverktøy og bil. Denne kompetansen får du ved å ta lovpålagt løyvekurs.

Hvor jobber taxisjåfører ?

Taxisjåfører er ansatt hos en drosjeeier, som i de fleste tilfeller er tilsluttet en drosjesentral. Du kan også eie egen taxi og starte egen bedrift, dersom du tar et taxiløyvekurs.  

Personlige egenskaper

Som taxisjåfør må du først og fremst like å kjøre bil. Du må ha evne til å takle stressende situasjoner og ha en positiv innstilling til mennesker. Du bør kunne håndtere menneskelige og trafikale utfordringer på en god måte. 

Utdanning

Du trenger ingen formell utdanning for å bli taxisjåfør, men for å ha lov til å kjøre taxi må du få utstedt politiets kjøreseddel i tillegg til førerkort. Hvis det er første gangen du skal ha kjøreseddel må du først gjennomføre vegvesenets drosjesjåføreksamen.

Når du har fått kjøreseddel kan du søke jobb hos en drosjeeier eller en taxisentral. Ulike taxisentral kan i tillegg ha ulike krav til kurs. 

Dersom du selv ønsker å starte en egen bedrift og eie egen taxi, må du søke om drosjeløyve. Det er fylkeskommunen som gir ut drosjeløyver, og både enkeltmannsforetak og selskaper kan søke om løyve. Når du har fått løyvet, kan du kjøre for deg selv eller være tilsluttet en drosjesentral.

 

Bedrifter

Taxisjåfør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8321102 - DROSJESJÅFØR
  • 8321107 - RESERVESJÅFØR (DROSJE)
  • 8321103 - SJÅFØR (DROSJE)
  • 8321109 - TAXISJÅFØR

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 16. april 2019, av Norsk taxiforbund, NHO transport