Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil
Yrkesbeskrivelse

Taxisjåfør

favoritt ikon

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

En taxisjåfører får informasjon og oppdrag via en taxisentral.

Vanlige arbeidsoppgaver for en taxisjåfør:

  • frakter passasjerer mot betaling
  • følge med på beskjeder fra taxisentralen om hvilke kunder som skal hentes hvor
  • hjelpe passasjerer med å laste inn og ut bagasje
  • yte god service
  • gi assistanse til kunder som har behov for det, eksempelvis personer med nedsatt funksjonsevne 

Du må ha god kunnskap om trafikken og tenke sikkerhet og komfort i alle faser av arbeidet. Du må også ha god lokalkunnskap om ditt løyvedistrikt. Dersom du eier egen taxi, må du også ha kunnskap om økonomi, dataverktøy og bil. Denne kompetansen får du ved å ta lovpålagt løyvekurs.

Hvor jobber taxisjåfører?

Taxisjåfører er ansatt hos en drosjeeier, som i de fleste tilfeller er tilsluttet en drosjesentral. Du kan også eie egen taxi og starte egen bedrift, dersom du tar et taxiløyvekurs.  

Personlige egenskaper

Som taxisjåfør må du først og fremst like å kjøre bil. Du må ha evne til å takle stressende situasjoner og ha en positiv innstilling til mennesker. Du bør kunne håndtere menneskelige og trafikale utfordringer på en god måte. 

Utdanning

Taxisjåfører har ingen formell utdanning, men du må oppfylle en rekke krav for å kalle deg taxisjåfør. Det er som regel sentralen som hjelper deg med å bli drosjesjåfør. Deretter kan du søke arbeid hos en drosjeeier tilknyttet sentralen.

Opptakskrav
For å ha lov til å kjøre taxi, må du få utstedt politiets kjøreseddel. Det stilles visse krav til å få utstedt kjøreseddel. Les mer hos Politiet.no

Du kan lese om løyveeksamen hos Statens vegvesen

Taxisentralene kan i tillegg ha ulike krav til kurs.

Etter- og videreutdanning
Dersom du ønsker å starte en egen bedrift og eie egen taxi, må du ha taxiløyvekurs. For å få taxiløyve stilles det en rekke krav. Noen av kravene er at du må ha god vandel, ordnet økonomi, bestått teoretisk opplæring og minst to års praksis som taxisjåfør (kan i visse tilfeller fravikes).

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Alle sektorer
5 889 personer
716 personer
5 173 personer
Ca 193 kr
Ca 187 kr
Ca 195 kr
31 340 kr
30 290 kr
31 580 kr
376 080 kr
363 480 kr
378 960 kr
Ca 193 kr
Ca 187 kr
Ca 195 kr
31 340 kr
30 290 kr
31 580 kr
376 080 kr
363 480 kr
378 960 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
32 770 kr
32 020 kr
32 860 kr
393 240 kr
384 240 kr
394 320 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
33 150 kr
32 200 kr
33 270 kr
397 800 kr
386 400 kr
399 240 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Alle sektorer
10 453 personer
714 personer
9 739 personer
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 203 kr
32 680 kr
31 670 kr
32 810 kr
392 160 kr
380 040 kr
393 720 kr
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 203 kr
32 680 kr
31 670 kr
32 810 kr
392 160 kr
380 040 kr
393 720 kr
Ca 205 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 140 kr
31 880 kr
33 230 kr
397 680 kr
382 560 kr
398 760 kr
Ca 205 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 760 kr
32 150 kr
33 880 kr
405 120 kr
385 800 kr
406 560 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Kommunal
314 personer
292 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 223 kr
35 940 kr
36 070 kr
431 280 kr
432 840 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 223 kr
36 940 kr
37 390 kr
443 280 kr
448 680 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 350 kr
36 530 kr
436 200 kr
438 360 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
38 820 kr
39 140 kr
465 840 kr
469 680 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Kommunal
222 personer
215 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
36 630 kr
36 740 kr
439 560 kr
440 880 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
38 410 kr
38 740 kr
460 920 kr
464 880 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
37 000 kr
37 080 kr
444 000 kr
444 960 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
39 890 kr
40 050 kr
478 680 kr
480 600 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Privat
15 802 personer
1 387 personer
14 415 personer
Ca 199 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 270 kr
31 080 kr
32 410 kr
387 240 kr
372 960 kr
388 920 kr
Ca 199 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 270 kr
31 080 kr
32 410 kr
387 240 kr
372 960 kr
388 920 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
32 920 kr
31 820 kr
33 010 kr
395 040 kr
381 840 kr
396 120 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
33 420 kr
32 050 kr
33 540 kr
401 040 kr
384 600 kr
402 480 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Privat
5 743 personer
694 personer
5 049 personer
Ca 192 kr
Ca 186 kr
Ca 193 kr
31 150 kr
30 150 kr
31 340 kr
373 800 kr
361 800 kr
376 080 kr
Ca 192 kr
Ca 186 kr
Ca 193 kr
31 150 kr
30 150 kr
31 340 kr
373 800 kr
361 800 kr
376 080 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
32 760 kr
32 010 kr
32 860 kr
393 120 kr
384 120 kr
394 320 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
33 130 kr
32 190 kr
33 260 kr
397 560 kr
386 280 kr
399 120 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Privat
10 059 personer
693 personer
9 366 personer
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 620 kr
32 500 kr
389 760 kr
379 440 kr
390 000 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 620 kr
32 500 kr
389 760 kr
379 440 kr
390 000 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
32 960 kr
31 740 kr
33 050 kr
395 520 kr
380 880 kr
396 600 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
33 500 kr
31 990 kr
33 610 kr
402 000 kr
383 880 kr
403 320 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Statlig
226 personer
205 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 690 kr
34 720 kr
416 280 kr
416 640 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
35 200 kr
35 310 kr
422 400 kr
423 720 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 880 kr
38 010 kr
454 560 kr
456 120 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
40 410 kr
40 670 kr
484 920 kr
488 040 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Statlig
172 personer
158 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 217 kr
35 060 kr
35 160 kr
420 720 kr
421 920 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 217 kr
35 670 kr
35 880 kr
428 040 kr
430 560 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 840 kr
38 960 kr
466 080 kr
467 520 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
41 680 kr
41 930 kr
500 160 kr
503 160 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Alle sektorer
16 342 personer
1 430 personer
14 912 personer
Ca 200 kr
Ca 193 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 270 kr
32 500 kr
389 760 kr
375 240 kr
390 000 kr
Ca 200 kr
Ca 193 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 270 kr
32 500 kr
389 760 kr
375 240 kr
390 000 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 070 kr
31 920 kr
33 160 kr
396 840 kr
383 040 kr
397 920 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 650 kr
32 160 kr
33 760 kr
403 800 kr
385 920 kr
405 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken