Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil
Yrkesbeskrivelse

Taxisjåfør

favoritt ikon

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

En taxisjåfører får informasjon og oppdrag via en taxisentral.

Vanlige arbeidsoppgaver for en taxisjåfør:

  • frakter passasjerer mot betaling
  • følge med på beskjeder fra taxisentralen om hvilke kunder som skal hentes hvor
  • hjelpe passasjerer med å laste inn og ut bagasje
  • yte god service
  • gi assistanse til kunder som har behov for det, eksempelvis personer med nedsatt funksjonsevne 

Du må ha god kunnskap om trafikken og tenke sikkerhet og komfort i alle faser av arbeidet. Du må også ha god lokalkunnskap om ditt løyvedistrikt. Dersom du eier egen taxi, må du også ha kunnskap om økonomi, dataverktøy og bil. Denne kompetansen får du ved å ta lovpålagt løyvekurs.

Hvor jobber taxisjåfører?

Taxisjåfører er ansatt hos en drosjeeier, som i de fleste tilfeller er tilsluttet en drosjesentral. Du kan også eie egen taxi og starte egen bedrift, dersom du tar et taxiløyvekurs.  

Personlige egenskaper

Som taxisjåfør må du først og fremst like å kjøre bil. Du må ha evne til å takle stressende situasjoner og ha en positiv innstilling til mennesker. Du bør kunne håndtere menneskelige og trafikale utfordringer på en god måte. 

Utdanning

Taxisjåfører har ingen formell utdanning, men du må oppfylle en rekke krav for å kalle deg taxisjåfør. Det er som regel sentralen som hjelper deg med å bli drosjesjåfør. Deretter kan du søke arbeid hos en drosjeeier tilknyttet sentralen.

Opptakskrav
For å ha lov til å kjøre taxi, må du få utstedt politiets kjøreseddel. Det stilles visse krav til å få utstedt kjøreseddel. Les mer hos Politiet.no

Du kan lese om løyveeksamen hos Statens vegvesen

Taxisentralene kan i tillegg ha ulike krav til kurs.

Etter- og videreutdanning
Dersom du ønsker å starte en egen bedrift og eie egen taxi, må du ha taxiløyvekurs. For å få taxiløyve stilles det en rekke krav. Noen av kravene er at du må ha god vandel, ordnet økonomi, bestått teoretisk opplæring og minst to års praksis som taxisjåfør (kan i visse tilfeller fravikes).

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Alle sektorer
10 357 personer
752 personer
9 605 personer
Ca 207 kr
Ca 200 kr
Ca 208 kr
33 580 kr
32 480 kr
33 750 kr
402 960 kr
389 760 kr
405 000 kr
Ca 207 kr
Ca 200 kr
Ca 208 kr
33 580 kr
32 480 kr
33 750 kr
402 960 kr
389 760 kr
405 000 kr
Ca 211 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
34 150 kr
32 580 kr
34 280 kr
409 800 kr
390 960 kr
411 360 kr
Ca 211 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
34 820 kr
32 820 kr
34 980 kr
417 840 kr
393 840 kr
419 760 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Alle sektorer
6 205 personer
754 personer
5 451 personer
Ca 197 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
31 950 kr
31 290 kr
32 000 kr
383 400 kr
375 480 kr
384 000 kr
Ca 197 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
31 950 kr
31 290 kr
32 000 kr
383 400 kr
375 480 kr
384 000 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 300 kr
32 580 kr
33 390 kr
399 600 kr
390 960 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 710 kr
32 810 kr
33 820 kr
404 520 kr
393 720 kr
405 840 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Kommunal
231 personer
222 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 070 kr
37 220 kr
444 840 kr
446 640 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 430 kr
37 700 kr
449 160 kr
452 400 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
37 590 kr
37 670 kr
451 080 kr
452 040 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
39 540 kr
39 680 kr
474 480 kr
476 160 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Kommunal
103 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 760 kr
405 120 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 760 kr
405 120 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 780 kr
417 360 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
35 490 kr
425 880 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Privat
9 954 personer
730 personer
9 224 personer
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 370 kr
32 280 kr
33 470 kr
400 440 kr
387 360 kr
401 640 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 370 kr
32 280 kr
33 470 kr
400 440 kr
387 360 kr
401 640 kr
Ca 210 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
33 990 kr
32 440 kr
34 120 kr
407 880 kr
389 280 kr
409 440 kr
Ca 210 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
34 590 kr
32 660 kr
34 750 kr
415 080 kr
391 920 kr
417 000 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Privat
6 042 personer
728 personer
5 314 personer
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca 197 kr
31 790 kr
31 010 kr
31 880 kr
381 480 kr
372 120 kr
382 560 kr
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca 197 kr
31 790 kr
31 010 kr
31 880 kr
381 480 kr
372 120 kr
382 560 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 300 kr
32 570 kr
33 390 kr
399 600 kr
390 840 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 710 kr
32 790 kr
33 820 kr
404 520 kr
393 480 kr
405 840 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Statlig
172 personer
159 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
34 980 kr
35 000 kr
419 760 kr
420 000 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
35 720 kr
35 740 kr
428 640 kr
428 880 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
38 790 kr
38 840 kr
465 480 kr
466 080 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
41 750 kr
41 910 kr
501 000 kr
502 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bil­mekaniker (tunge kjøretøy)

En bil­mekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskade­reparatør

En bilskade­reparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på båter.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotiv­fører

En lok­fører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.