Taxisjåfør sitter i en bil.
Yrkesbeskrivelse

Taxisjåfør

favoritt ikon

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

En taxisjåfører får informasjon og oppdrag via en taxisentral, og frakter passasjerer mot betaling. 

Taxisjåføren får beskjed fra taxisentralen om hvilke kunder som skal hentes på hvilken adresse. Som taxisjåfør får du også beskjed fra taxisentralen om leveringsadresse og eventuell nødvendig informasjon om passasjerene. En taxisjåfør må være serviceinnstilt, og hjelpe kunden med å laste inn og ut bagasje. Som taxisjåfør må du også være ekstra behjelpelig for personer med nedsatt funksjonsevne og som trenger assistanse.

Du må ha god kunnskap om trafikken og tenke sikkerhet og komfort i alle faser av arbeidet. Du må også ha god lokalkunnskap om ditt løyvedistrikt. Dersom du eier egen taxi, må du også ha kunnskap om økonomi, dataverktøy og bil. Denne kompetansen får du ved å ta lovpålagt løyvekurs.

Taxisjåfør kalles også drosjesjåfør. 

Hvor jobber taxisjåfører?

Taxisjåfører er ansatt hos en drosjeeier, som i de fleste tilfeller er tilsluttet en drosjesentral. Du kan også eie egen taxi og starte egen bedrift, dersom du tar et taxiløyvekurs.  

Personlige egenskaper

Som taxisjåfør må du først og fremst like å kjøre bil. Du må ha evne til å takle stressende situasjoner og ha en positiv innstilling til mennesker. Du bør kunne løse menneskelige og trafikale utfordringer på en god måte. 

Utdanning

Taxisjåfører har ingen formell utdanning, men du må oppfylle en rekke krav for å kalle deg taxisjåfør. Det er som regel sentralen som hjelper deg med å bli drosjesjåfør. Deretter kan du søke arbeid hos en drosjeeier tilknyttet sentralen.

For å ha lov til å kjøre taxi, må du få utstedt politiets kjøreseddel. Det stilles visse krav til å få utstedt kjøreseddel. Les mer hos Politiet.no

Du kan lese om løyveeksamen hos Statens vegvesen

Taxisentralene kan i tillegg ha ulike krav til kurs.

Etter- og vidareutdanning
Dersom du ønskjer å starte ei eiga verksemd eller ha ein eigen taxi, kan du ta eit taxiløyvekurs. Du må oppfylle ei rekkje krav for å få taxiløyve. For å få innfridd søknad om taxiløyve krev ein at du har god vandel, ordna økonomi, fullført teoretisk opplæring og vanlegvis minst to års praksis som taxisjåfør (kan i visse tilfelle sjåast bort frå).

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bil-, drosje- og varebilførere
Deltid
Alle sektorer
5 733 personer
677 personer
5 056 personer
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 191 kr
30 850 kr
30 040 kr
30 950 kr
370 200 kr
360 480 kr
371 400 kr
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 191 kr
30 850 kr
30 040 kr
30 950 kr
370 200 kr
360 480 kr
371 400 kr
Ca 198 kr
Ca 194 kr
Ca 199 kr
32 080 kr
31 390 kr
32 160 kr
384 960 kr
376 680 kr
385 920 kr
Ca 198 kr
Ca 194 kr
Ca 199 kr
32 450 kr
31 640 kr
32 550 kr
389 400 kr
379 680 kr
390 600 kr
Bil-, drosje- og varebilførere
Heltid
Alle sektorer
10 399 personer
741 personer
9 658 personer
Ca 198 kr
Ca 191 kr
Ca 199 kr
32 040 kr
30 950 kr
32 190 kr
384 480 kr
371 400 kr
386 280 kr
Ca 198 kr
Ca 191 kr
Ca 199 kr
32 040 kr
30 950 kr
32 190 kr
384 480 kr
371 400 kr
386 280 kr
Ca 201 kr
Ca 191 kr
Ca 202 kr
32 580 kr
30 900 kr
32 710 kr
390 960 kr
370 800 kr
392 520 kr
Ca 201 kr
Ca 191 kr
Ca 202 kr
33 080 kr
31 090 kr
33 230 kr
396 960 kr
373 080 kr
398 760 kr
Bil-, drosje- og varebilførere
Heltid
Kommunal
108 personer
Ca 212 kr
Ca
Ca
34 270 kr
411 240 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca
34 270 kr
411 240 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 870 kr
418 440 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
36 070 kr
432 840 kr
Bil-, drosje- og varebilførere
Deltid
Privat
5 594 personer
652 personer
4 942 personer
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 040 kr
30 850 kr
370 200 kr
360 480 kr
370 200 kr
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 040 kr
30 850 kr
370 200 kr
360 480 kr
370 200 kr
Ca 198 kr
Ca 193 kr
Ca 199 kr
32 080 kr
31 340 kr
32 160 kr
384 960 kr
376 080 kr
385 920 kr
Ca 198 kr
Ca 193 kr
Ca 199 kr
32 460 kr
31 590 kr
32 560 kr
389 520 kr
379 080 kr
390 720 kr
Bil-, drosje- og varebilførere
Heltid
Privat
10 138 personer
717 personer
9 421 personer
Ca 197 kr
Ca 190 kr
Ca 198 kr
31 930 kr
30 850 kr
32 000 kr
383 160 kr
370 200 kr
384 000 kr
Ca 197 kr
Ca 190 kr
Ca 198 kr
31 930 kr
30 850 kr
32 000 kr
383 160 kr
370 200 kr
384 000 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
30 840 kr
32 610 kr
389 760 kr
370 080 kr
391 320 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
32 930 kr
31 020 kr
33 080 kr
395 160 kr
372 240 kr
396 960 kr
Bil-, drosje- og varebilførere
Heltid
Statlig
153 personer
14 personer
139 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 208 kr
33 380 kr
33 730 kr
400 560 kr
404 760 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 208 kr
33 840 kr
34 230 kr
406 080 kr
410 760 kr
Ca 229 kr
Ca 201 kr
Ca 232 kr
37 160 kr
32 490 kr
37 630 kr
445 920 kr
389 880 kr
451 560 kr
Ca 229 kr
Ca 201 kr
Ca 232 kr
40 330 kr
32 490 kr
41 030 kr
483 960 kr
389 880 kr
492 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold