Reiselederen sørger for at kundene får en god reise.

En reiseleder er ofte tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for at kunden får en best mulig reiseopplevelse. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lede aktiviteter og utflukter i forbindelse med reisen
  • gi råd og veiledning til kundene
  • ansvar for å løse eventuelle problemer som oppstår på en reise, for eksempel ved sykdom 
  • markedsføring av ulike reisemål

Du må ha gode språkkunnskaper, og gjerne beherske flere språk. Det er også viktig med kunnskap om severdigheter, historie og politiske forhold i landene du er reiseleder i. 

Hvor jobber reiseledere ?

En reiseleder er tilknyttet et reisebyrå, turistkontor eller en turoperatør. Du kan jobbe både i Norge og i utlandet.

Personlige egenskaper

Som reiseleder bør du være servicebevisst, fleksibel, og flink til å organisere. Du må ha gode kommunikasjonsevner og sosiale ferdigheter.

Utdanning

Reiseledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Noen har ingen formell utdanning innen faget, mens andre kan ha høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt, som eksempelvis språk, nasjonal guideutdanning eller lignende.

Mange tar også kurs hos turoperatørene, som kvalifiserer til å jobbe som reiseleder. 

Du kan utdanne deg til reiselivsmedarbeider i videregående opplæring.

Hva er de vanligste utdanningene for reiseledere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Reiseleder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5113107 - HAVNEVERT (BÅTTURISTER)
  • 5113108 - HAVNEVERTINNE (BÅTTURISTER)
  • 5113104 - REISELEDER
  • 5113106 - TURISTVERT

Sist kvalitetsikret den 19. desember 2016, av NHO reiseliv