Reiselederen sørger for at kundene får en god reise.

En reiseleder er ofte tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for at kunden får en best mulig opplevelse. En reiseleder planlegger, forbereder og gjennomfører reisen eller aktiviteten. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lede aktiviteter og utflukter til for eksempel severdigheter
  • formidle til gjestene både skriftlig og muntlig
  • ansvar for å løse problemer som oppstår, for eksempel ved kanselleringer og andre uforutsette hendelser 
  • markedsføring 

Du må ha gode språkkunnskaper, og gjerne beherske flere språk. Det er også viktig med kunnskap om severdigheter, historie og politiske forhold i Norge og andre aktuelle land du er reiseleder i.  

Hvor jobber reiseledere ?

En reiseleder er tilknyttet reiselivsnæringen herunder hotell, eventbyråer, reisebyråer, turistinformasjon, eller en turoperatør. Du kan jobbe både i Norge og i utlandet.

Personlige egenskaper

Som reiseleder bør du være servicebevisst, fleksibel, og flink til å organisere. Du bør også like å jobbe i et høyt arbeidstempo.

Utdanning

Reiseledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Noen har ingen formell utdanning innen faget, mens andre kan ha høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt, som eksempelvis språk, historie, nasjonal guideutdanning eller lignende.

Mange tar også kurs hos turoperatørene, som kvalifiserer til å jobbe som reiseleder. 

Du kan utdanne deg til reiselivsmedarbeider i videregående opplæring.

Hva er de vanligste utdanningene for reiseledere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Reiseleder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5113107 - HAVNEVERT (BÅTTURISTER)
  • 5113108 - HAVNEVERTINNE (BÅTTURISTER)
  • 5113104 - REISELEDER
  • 5113106 - TURISTVERT

Sist kvalitetssikret den 09. februar 2022, av Norsk reiseliv, Faglig råd for salg, service og reiseliv