Image
Keramiker i arbeid
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Keramiker

En keramiker lager kopper, fat og figurer i leire.

En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer som leirgods-, steingods- og porselensleire.

Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet, men i dag kjøpes materialene ferdige til bruk.

For å kunne lage mange like bruksgjenstander er gode dreieferdigheter viktig. Når man dreier formes leiren ved at den trekkes opp med hendene mens dreieskiven roterer. Andre teknikker som brukes er pølseteknikk, relieff og støping.

Etter tørking kan produktene dekoreres, brennes, glaseres og så brennes igjen.

Vanlige arbeidsoppgaver for keramikeren:

 • produsere bruksgjenstander, oftest etter eget design
 • tørke, råbrenne og glasere
 • stable i ovn og ferdigbrenne keramikk

Keramikeren formgir ofte egne gjenstander, men tar også imot spesifiserte bestillinger. Siden de fleste keramikere har egen bedrift, må utøveren også bruke tid og ressurser på markedsføring og salg.

Hvor jobber keramikere ?

Keramikere er som oftest selvstendig næringsdrivende, men kan dele verksted med andre keramikere. Noen er ansatt i små håndverksbedrifter eller arbeider som lærere i kunst- og håndverksfag i skoleverket.

Personlige egenskaper

Som keramiker bør du ha god form- og fargesans og være kreativ. Du bør også ha tegneferdigheter. Ettersom arbeidet ofte er tidkrevende og teknisk utfordrende, er det viktig å være tålmodig. Du bør også like å skape egne ting og eksperimentere med nye produkter.

Utdanning

Keramikere kan ha utdanning på ulike nivåer. Du kan studere keramikk på folkehøgskole og du kan ta fagbrev via videregående opplæring. Keramikk kan også inngå i ulike kunstutdanninger på universitet og høgskole.

Etter- og videreutdanning
Pedagogisk etterutdanning er en mulighet for å bli kvalifisert som faglærer i kunst- og håndverksfag.

Hva jobber keramikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 616102 - Diplomstudium, keramikk, fireårig
 • 616104 - Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig
 • 416104 - Keramikerfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)
 • 416103 - Keramikerutdanning, videregående, avsluttende utdanning
 • 455220 - Keramisk dekor, VK II
 • 455221 - Keramisk forming, VK II

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Keramiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7321106 - FAGARBEIDER (KERAMIKK)
 • 7321108 - FORMANN (KERAMIKK)
 • 7321101 - FORMSTØPER (KERAMIKK)
 • 7321102 - FRIHÅNDSDREIER (KERAMIKK)
 • 7321103 - KERAMIKER
 • 7321104 - POTTEMAKER
 • 7321105 - STØPER (KERAMIKK)

Sist kvalitetssikret den 28. oktober 2021, av Norsk Håndverksinstiutt