Gjennomgått i samarbeid med Norsk Håndverksinstiutt  28. oktober 2021

Keramiker

En keramiker lager kopper, fat og figurer i leire.

Arbeidsoppgaver

En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer som leirgods-, steingods- og porselensleire.

Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet, men i dag kjøpes materialene ferdige til bruk.

For å kunne lage mange like bruksgjenstander er gode dreieferdigheter viktig. Når man dreier formes leiren ved at den trekkes opp med hendene mens dreieskiven roterer. Andre teknikker som brukes er pølseteknikk, relieff og støping.

Etter tørking kan produktene dekoreres, brennes, glaseres og så brennes igjen.

Vanlige arbeidsoppgaver for keramikeren:

 • produsere bruksgjenstander, oftest etter eget design
 • tørke, råbrenne og glasere
 • stable i ovn og ferdigbrenne keramikk

Keramikeren formgir ofte egne gjenstander, men tar også imot spesifiserte bestillinger. Siden de fleste keramikere har egen bedrift, må utøveren også bruke tid og ressurser på markedsføring og salg.

Hvor jobber keramikere?

Keramikere er som oftest selvstendig næringsdrivende, men kan dele verksted med andre keramikere. Noen er ansatt i små håndverksbedrifter eller arbeider som lærere i kunst- og håndverksfag i skoleverket.

Intervjuer

Keramiker Kristin på verkstedet på Vulkan i Oslo, Hun har på seg ett forkle og langs veggen henger en rad av forklær som brukes av de som går på kurs.

Keramiker

Kristin Nordelöf

Kristin elsker å leke med kunst og nettopp det å kunne le og senke skuldrene er en stor del av hennes undervisningsopplegg og egenproduksjon.
Portrettbilde av keramiker Sjur Oppegård

Keramiker

Sjur Oppegård

Leire er et fleksibelt materiale og gir uendelig mange måter å jobbe på. Det betyr mye for keramiker Sjur Oppegård, som er en av flere kunstnere ved Studio Vega.

Viktige egenskaper

Som keramiker bør du ha god form- og fargesans og være kreativ. Du bør også ha tegneferdigheter. Ettersom arbeidet ofte er tidkrevende og teknisk utfordrende, er det viktig å være tålmodig. Du bør også like å skape egne ting og eksperimentere med nye produkter.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Keramikere kan ha utdanning på ulike nivåer. Du kan studere keramikk på folkehøgskole og du kan ta fagbrev via videregående opplæring. Keramikk kan også inngå i ulike kunstutdanninger på universitet og høgskole.

Etter- og videreutdanning
Pedagogisk etterutdanning er en mulighet for å bli kvalifisert som faglærer i kunst- og håndverksfag.

De vanligste jobbene blant keramikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 616104 - Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig
 • 616102 - Diplomstudium, keramikk, fireårig
 • 455221 - Keramisk forming, VK II
 • 455220 - Keramisk dekor, VK II
 • 416104 - Keramikerfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)
 • 416103 - Keramikerutdanning, videregående, avsluttende utdanning
 • 416112 - Keramikerfaget, Vg2 og Vg3, særløp

Bedrifter som ansetter keramikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med keramikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7321108 - FORMANN (KERAMIKK)
 • 7321106 - FAGARBEIDER (KERAMIKK)
 • 7321105 - STØPER (KERAMIKK)
 • 7321104 - POTTEMAKER
 • 7321103 - KERAMIKER
 • 7321102 - FRIHÅNDSDREIER (KERAMIKK)
 • 7321101 - FORMSTØPER (KERAMIKK)

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.