Keramiker i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Keramiker

favoritt ikon

En keramiker lager kopper, fat og figurer i leire.

En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer som leirgods-, steingods- og porselensleire. Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet, men i dag kjøpes materialene ferdige til bruk.

For å kunne lage mange like bruksgjenstander er gode dreieferdigheter viktig. Når keramikeren dreier, formes leiren ved at den trekkes opp med hendene mens dreieskiven roterer. Andre teknikker som brukes er pølseteknikk, relieff og støping. Etter tørking kan produktene dekoreres, brennes, glaseres og brennes igjen.

Vanlige arbeidsoppgaver for keramikeren: 

  • Produsere bruksgjenstander, oftest etter eget design
  • Tørke, råbrenne, glasere og ferdigbrenne keramikk

Keramikeren designer ofte egne gjenstander, men tar også imot spesifiserte bestillinger. Siden de fleste keramikere er selvstendig næringsdrivende og har egen bedrift, må keramikeren også bruke tid og ressurser på markedsføring og salg.

Hvor jobber keramikere?

Keramikere er som oftest selvstendig næringsdrivende, men deling av verksted er ganske vanlig.

Noen jobber i håndverksbedrifter og verksteder eller er ansatt i skoleverket som lærere i kunst- og håndverksfag.

Personlige egenskaper

Som keramiker bør du ha god form- og fargesans og være kreativ. Du bør også ha tegneferdigheter. Ettersom arbeidet ofte er tidkrevende og teknisk utfordrende, er det viktig å være tålmodig. Du bør også like å skape egne ting og eksperimentere med nye produkter. 

Utdanning

Keramikere kan ha utdanning på ulike nivåer. Du kan studere keramikk på folkehøgskole og du kan ta fagbrev via videregående opplæring. Keramikk kan også inngå i ulike kunstutdanninger på universitet og høgskole.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Pedagogisk etterutdanning er en mulighet for å bli kvalifisert som faglærer i kunst- og håndverksfag.

Hva jobber keramikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken