Image
Tredreier

Yrkesbeskrivelse

Tredreier

En tredreier lager runddreide produkter i tre.

Tredreiere lager treprodukter ved at et emne spennes fast i en dreiebenk og formes med skarpe dreiestål mens emnet snurrer rundt.

De bruker hovedsakelig håndverktøy til å dreie alt fra boller og møbeldeler til store søyler. I tillegg brukes vanlige trearbeidsmaskiner til å lage emner og deler til sammensatte produkter. Noen bruker også datastyrte dreiebenker til serieproduksjon.

Utøvere dreier ofte produkter i tradisjonelle stilarter, men skaper også egne uttrykk. Som regel går oppdrag ut på å lage ett eller noen få eksemplar av en gjenstand. Håndverkerne bruker tegninger eller lager kopier av originale gjenstander. De er oftest ansvarlig for hele tilvirkningsprosessen fra skisse til ferdig dreid og overflatebehandlet produkt.

Yrkesutøvere må ha god kjennskap til stilhistorie, omfattende kunnskap om ulike treslags egenskaper og tørketeknikker for vanlige treslag som bjørk, bøk, ask, eik, furu og gran.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lage skisser og arbeidstegninger
  • slipe og vedlikeholde håndverktøy
  • velge materialer tilpasset produkt
  • dreie treprodukter for hånd
  • reparere, restaurere eller kopiere dreide gjenstander

Det er i dag få profesjonelle tredreiere, men mange amatører har tredreiing som hobby. En del tredreiere tilbyr kurs i tredreiing ved siden av sin produksjon i verkstedet. En del tredreiere har også bakgrunn som møbelsnekker eller tømrer og kan dermed være mer allsidige i forhold til type oppdrag de kan ta på seg.

Hvor jobber tredreiere ?

Tredreiere kan være ansatt i møbel- og trevareverksteder. De kan også være selvstendig næringsdrivende med eget verksted.

Personlige egenskaper

Som tredreier må du være praktisk anlagt og nøyaktig. God forståelse for form og kreative evner er ønskelige egenskaper.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tredreierfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber tredreierutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 458320 - Tredreierfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Tredreier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7421119 - TREDREIER
  • 7421111 - TREDREIERMESTER

Sist kvalitetssikret den 01. november 2021, av Norsk Håndverksinstiutt