Gjennomgått i samarbeid med Norsk Håndverksinstiutt  01. november 2021

Tredreier

En tredreier lager runddreide produkter i tre.

Arbeidsoppgaver

Tredreiere lager treprodukter ved at et emne spennes fast i en dreiebenk og formes med skarpe dreiestål mens emnet snurrer rundt.

De bruker hovedsakelig håndverktøy til å dreie alt fra boller og møbeldeler til store søyler. I tillegg brukes vanlige trearbeidsmaskiner til å lage emner og deler til sammensatte produkter. Noen bruker også datastyrte dreiebenker til serieproduksjon.

Utøvere dreier ofte produkter i tradisjonelle stilarter, men skaper også egne uttrykk. Som regel går oppdrag ut på å lage ett eller noen få eksemplar av en gjenstand. Håndverkerne bruker tegninger eller lager kopier av originale gjenstander. De er oftest ansvarlig for hele tilvirkningsprosessen fra skisse til ferdig dreid og overflatebehandlet produkt.

Yrkesutøvere må ha god kjennskap til stilhistorie, omfattende kunnskap om ulike treslags egenskaper og tørketeknikker for vanlige treslag som bjørk, bøk, ask, eik, furu og gran.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lage skisser og arbeidstegninger
  • slipe og vedlikeholde håndverktøy
  • velge materialer tilpasset produkt
  • dreie treprodukter for hånd
  • reparere, restaurere eller kopiere dreide gjenstander

Det er i dag få profesjonelle tredreiere, men mange amatører har tredreiing som hobby. En del tredreiere tilbyr kurs i tredreiing ved siden av sin produksjon i verkstedet. En del tredreiere har også bakgrunn som møbelsnekker eller tømrer og kan dermed være mer allsidige i forhold til type oppdrag de kan ta på seg.

Hvor jobber tredreiere?

Tredreiere kan være ansatt i møbel- og trevareverksteder. De kan også være selvstendig næringsdrivende med eget verksted.

Hvordan er det å jobbe som tredreier?

Intervjuer

Tredreier Rolf Tore Riska

Tredreier

Rolf Tore Riska

Selv etter 22 år med tredreiing som hovedvirke, dukker det stadig opp nye oppdrag som gjør at tredreier Rolf Tore Riska lærer noe nytt.

Passer jeg til å bli tredreier?

Som tredreier må du være praktisk anlagt og nøyaktig. God forståelse for form og kreative evner er ønskelige egenskaper.

Hvordan utdanner du deg til tredreier?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tredreierfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber tredreierutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 458340 - Tredreierfaget, Vg3
  • 458320 - Tredreierfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber tredreiere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tredreiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7421119 - TREDREIER
  • 7421111 - TREDREIERMESTER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.