Image
En kardiolog lytter med et stetoskop på hjertet til en jente

Yrkesbeskrivelse

Kardiolog

En kardiolog er en lege med spesialisering i hjertesykdommer.

Kardiologi er læren om hjertet og hjertesykdommer. Når det er mistanke om at en person har hjerteproblemer, kan han eller hun bli henvist til en kardiolog, som er en lege med spesialisering innenfor det medisinske feltet hjertesykdommer.

Vanlige arbeidsoppgaver for kardiologen:

  • undersøke symptomer som kan tyde på hjertesykdom
  • stille diagnose og behandle sykdommer i hjertet og hjertets funksjoner 
  • utføre mindre operasjoner 
  • gi råd og veiledning for å forebygge sykdom
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning og teknologisk utvikling innenfor feltet

Kardiologen behandler for eksempel pasienter med angina pectoris (hjertekrampe), hjerteinfarkt, hjerteklaffefeil, hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser.

Noen jobber på en sengepost eller på en overvåkningsavdeling, mens andre behandler dagpasienter ved en poliklinikk. Noen har spesialisert seg på små operasjoner som å operere inn pacemaker og hjertestarter, blokke ut trange eller tette kransårer, sette inn nye hjerteklaffer via blodårene eller svi av ekstra ledningsbaner ved hjerterytmeforstyrrelser. 

Andre kardiologer har mindre kontakt med pasienter og er i perioder engasjert for å drive forskning.

Faget krever god kunnskap om fysiologi og hemodynamikk (blodsirkulasjon).

Tidligere måtte man også være spesialist i indremedisin, men nå er kardiologi en egen hovedspesialitet.

Hvor jobber kardiologer ?

Kardiologer arbeider på sykehus, driver egen spesialistpraksis eller er ansatt på universiteter som forelesere og forskere.

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker og ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner. I dette yrket må du også være handlekraftig og kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt.

De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 763101 - Cand.med.-utdanning
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs

Bedrifter

Kardiolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221107 - KARDIOLOG

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 28. august 2019, av Norsk cardiologisk selskap, Norsk cardiologisk selskap