Servitør holder tre fat med mat i hendene.
Yrkesbeskrivelse

Servitør

favoritt ikon

Servitøren tar imot bestillinger, serverer mat og sørger for at hver enkelt gjest er fornøyd.

Som servitør er du serveringsstedets ansikt utad. Dine egenskaper som servitør har mye å si for kundenes helhetsinntrykk av arbeidsplassen din, for eksempel restauranten du jobber på.

Servitører har mange forskjellige arbeidsoppgaver. Først og fremst skal servitøren sørge for at hver enkelt gjest er fornøyd og at de får servicen de forventer. Vanlige arbeidsoppgaver for servitøren er å ta imot bestillinger, gi bestillingen videre til kjøkkenet og servere gjestene. Servitøren har også ansvar for rydding og oppdekking av serveringslokalet.

Servitører har en hektisk og pulserende arbeidshverdag, hvor det å yte service til enhver tid står i høysetet. Servitøren jobber tett opp imot bartenderen, hovmesteren og kokken.

Servitøryrket innebærer ofte mye skiftarbeid og sene arbeidskvelder.

Hvor jobber servitører?

Servitører arbeider på serveringssteder som restauranter, hoteller, puber, barer, cruisebåter og nattklubber, kafeer og i selskapslokaler. Du kan jobbe både i Norge og i utlandet.

Personlige egenskaper

Som servitør er du serviceinnstilt og utadvendt. Du må kunne takle et stort arbeidspress og uforutsette hendelser og vanskelige situasjoner.

Servitøren har god kunnskap om mat og drikke som serveres, og vet hvilken drikke som bør kombineres med hvilken mat for at maten skal være mest mulig smakfull. Det er strenge hygieniske krav i yrket.

Utdanning

For å bli faglært servitør må du ta fagbrev. Mange som jobber som servitører har ingen formell utdanning innen faget.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Innenfor servitørfaget finnes det flere muligheter for videreutdanning. Vinkelner, hotelledelse og reiselivsledelse er noen av aktuelle videreutdanninger innenfor yrket.

Hva jobber servitørfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for servitører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Servitører
Deltid
Alle sektorer
18 483 personer
12 260 personer
6 223 personer
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 163 kr
25 980 kr
25 980 kr
26 430 kr
311 760 kr
311 760 kr
317 160 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 163 kr
25 980 kr
25 980 kr
26 430 kr
311 760 kr
311 760 kr
317 160 kr
Ca 161 kr
Ca 159 kr
Ca 164 kr
26 050 kr
25 810 kr
26 500 kr
312 600 kr
309 720 kr
318 000 kr
Ca 161 kr
Ca 159 kr
Ca 164 kr
26 200 kr
25 950 kr
26 680 kr
314 400 kr
311 400 kr
320 160 kr
Servitører
Heltid
Alle sektorer
6 182 personer
3 126 personer
3 056 personer
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 175 kr
28 100 kr
27 860 kr
28 420 kr
337 200 kr
334 320 kr
341 040 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 175 kr
28 100 kr
27 860 kr
28 420 kr
337 200 kr
334 320 kr
341 040 kr
Ca 178 kr
Ca 176 kr
Ca 181 kr
28 890 kr
28 440 kr
29 350 kr
346 680 kr
341 280 kr
352 200 kr
Ca 178 kr
Ca 176 kr
Ca 181 kr
29 170 kr
28 710 kr
29 640 kr
350 040 kr
344 520 kr
355 680 kr
Servitører
Deltid
Privat
18 439 personer
12 232 personer
6 207 personer
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 163 kr
25 980 kr
25 980 kr
26 420 kr
311 760 kr
311 760 kr
317 040 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 163 kr
25 980 kr
25 980 kr
26 420 kr
311 760 kr
311 760 kr
317 040 kr
Ca 161 kr
Ca 159 kr
Ca 163 kr
26 040 kr
25 800 kr
26 480 kr
312 480 kr
309 600 kr
317 760 kr
Ca 161 kr
Ca 159 kr
Ca 163 kr
26 190 kr
25 940 kr
26 660 kr
314 280 kr
311 280 kr
319 920 kr
Servitører
Heltid
Privat
6 169 personer
3 120 personer
3 049 personer
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 175 kr
28 090 kr
27 840 kr
28 420 kr
337 080 kr
334 080 kr
341 040 kr
Ca 173 kr
Ca 172 kr
Ca 175 kr
28 090 kr
27 840 kr
28 420 kr
337 080 kr
334 080 kr
341 040 kr
Ca 178 kr
Ca 175 kr
Ca 181 kr
28 870 kr
28 430 kr
29 330 kr
346 440 kr
341 160 kr
351 960 kr
Ca 178 kr
Ca 175 kr
Ca 181 kr
29 140 kr
28 690 kr
29 610 kr
349 680 kr
344 280 kr
355 320 kr
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
10 826 personer
7 044 personer
3 782 personer
Ca 161 kr
Ca 160 kr
Ca 165 kr
26 080 kr
25 980 kr
26 650 kr
312 960 kr
311 760 kr
319 800 kr
Ca 161 kr
Ca 160 kr
Ca 165 kr
26 080 kr
25 980 kr
26 650 kr
312 960 kr
311 760 kr
319 800 kr
Ca 156 kr
Ca 155 kr
Ca 158 kr
25 240 kr
25 060 kr
25 560 kr
302 880 kr
300 720 kr
306 720 kr
Ca 156 kr
Ca 155 kr
Ca 158 kr
25 390 kr
25 200 kr
25 720 kr
304 680 kr
302 400 kr
308 640 kr
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
3 299 personer
1 685 personer
1 614 personer
Ca 178 kr
Ca 179 kr
Ca 176 kr
28 760 kr
28 970 kr
28 470 kr
345 120 kr
347 640 kr
341 640 kr
Ca 178 kr
Ca 179 kr
Ca 176 kr
28 760 kr
28 990 kr
28 470 kr
345 120 kr
347 880 kr
341 640 kr
Ca 181 kr
Ca 183 kr
Ca 179 kr
29 340 kr
29 630 kr
29 040 kr
352 080 kr
355 560 kr
348 480 kr
Ca 181 kr
Ca 183 kr
Ca 179 kr
29 810 kr
30 170 kr
29 430 kr
357 720 kr
362 040 kr
353 160 kr
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere
Deltid
Privat
10 743 personer
6 977 personer
3 766 personer
Ca 161 kr
Ca 160 kr
Ca 165 kr
26 080 kr
25 960 kr
26 650 kr
312 960 kr
311 520 kr
319 800 kr
Ca 161 kr
Ca 160 kr
Ca 165 kr
26 080 kr
25 960 kr
26 650 kr
312 960 kr
311 520 kr
319 800 kr
Ca 156 kr
Ca 155 kr
Ca 158 kr
25 220 kr
25 030 kr
25 560 kr
302 640 kr
300 360 kr
306 720 kr
Ca 156 kr
Ca 155 kr
Ca 158 kr
25 370 kr
25 170 kr
25 720 kr
304 440 kr
302 040 kr
308 640 kr
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere
Heltid
Privat
3 286 personer
1 675 personer
1 611 personer
Ca 177 kr
Ca 179 kr
Ca 176 kr
28 740 kr
28 920 kr
28 470 kr
344 880 kr
347 040 kr
341 640 kr
Ca 177 kr
Ca 179 kr
Ca 176 kr
28 740 kr
28 940 kr
28 470 kr
344 880 kr
347 280 kr
341 640 kr
Ca 181 kr
Ca 183 kr
Ca 179 kr
29 320 kr
29 590 kr
29 030 kr
351 840 kr
355 080 kr
348 360 kr
Ca 181 kr
Ca 183 kr
Ca 179 kr
29 790 kr
30 130 kr
29 420 kr
357 480 kr
361 560 kr
353 040 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold