Gjennomgått i samarbeid med Hålogaland Teater 03. juni 2022

Inspisient

En inspisient arbeider med sceneforestillinger, for eksempel på et teater. Inspisienten er ansvarlig for avviklingen av prøver og forestillinger.

Arbeidsoppgaver

Inspisienten er et bindeledd mellom regissøren og produsenten, kunstneriske team, kunstinstitusjonen, skuespillere, produksjonsledelsen og tekniske avdelinger. Som inspisient hjelper du regissøren med de praktiske tingene ved produksjonen av en forestilling.

Det å være inspisient er et mangfoldig yrke der arbeidsoppgavene ofte er forskillige utifra hvor du jobber, hva du jobber med, hvem du jobber for, størrelsen på prosjektet og mange andre variabler.

Vanlige arbeidsoppgaver for en inspisient:

 • være tilstede på prøver og forestillinger
 • sette opp prøveplaner, andre planer og kalle inn til møter
 • koordinere, følge opp avtaler og gjøre rapporteringsarbeid
 • snakker med alle involverte i en produksjon og passe på at alle får nødvendig informasjon
 • Ha et overordnet blikk og sørge for at alle og alt er på plass
 • være forestillingens ansvarlige leder, og påse at forestillingene beholder sin optimale kunstneriske og tekniske kvalitet

Inspisientyrket innebærer både kontorarbeid og praktiske oppgaver.

 

Hvor jobber inspisienter?

Inspisienter jobber ved teatre og operahus eller andre kunstinstitusjoner. Med inspisientbakgrunn kan du også få jobb i event- eller musikkbransjen. Mange er selvstendig næringsdrivende.

Hvordan er det å jobbe som inspisient?

Intervjuer

Inspisient Tor Anders Aadalen smiler til kameraet. Han har kort mørkblondt hår og sorte briller. Han har på seg en mørkegrønn skjorte.

Inspisient

Tor Anders Aadalen

– Det beste med å være inspisient er at jeg får arbeide med stadig nye prosjekter og nye kunstnere, samt at jeg får prøve meg innenfor mange ulike kunstuttrykk, forteller Tor Anders.

Viktige egenskaper for en inspisient

Som inspisient bør du være løsningsorientert og ha lederegenskaper. Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Videre må du være god til å organisere og planlegge. Det er en fordel å kunne multitaske og håndtere stressende situasjoner.

Hva tjener inspisienter?

En årslønn for en inspisient ligger normalt mellom ca 500.000 og 550.000 kr, avhengig av hvor lenge du har jobbet. 

Hvordan utdanner du deg til inspisient?

Inspisienter har ofte teaterfaglig utdanning fra Norge eller utlandet. Det er ikke et formelt krav til utdannelse for å jobbe som inspisient.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Det finnes ingen formell videreutdanning, men kurs tilbys av enkelte arbeidsgivere eller fagforening. Jobben som inspisient kan kombineres med ulike former for lederutdanning.

Hvilke utdanninger er vanligst for inspisienter?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber teater- og filmutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 715201 - Cand.philol.-utdanning, drama
 • 715205 - Cand.philol.-utdanning, drama/teater
 • 715203 - Cand.philol.-utdanning, film/fjernsyn og video
 • 715210 - Master, drama/teater, toårig
 • 715213 - Master, scenografi, toårig
 • 615213 - Bachelor, Den norske filmskolen, treårig
 • 615208 - Bachelor, estetiske fag, drama, treårig
 • 615212 - Bachelor, musikkteater, treårig
 • 615214 - Bachelor, personinstruksjon og regi, treårig
 • 615211 - Bachelor, scenografi, treårig
 • 615210 - Bachelor, skuespillerutdanning, treårig
 • 615205 - Skuespillerutdanning, treårig
 • 615206 - Teater med barn og unge, lavere nivå

Bedrifter: Hvor jobber inspisienter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med inspisienter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3474101 - INSPISIENT

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Dramaturg

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.
Hender som pusser en trekopp

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.