Arealplanlegger ser på tegning
Yrkesbeskrivelse

Areal­planlegger

favoritt ikon

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

Som arealplanlegger jobber du med arealforvaltning og utvikling på lokalt og regionalt nivå. 

Yrket har mange fellestrekk med samfunnsplanlegger, men med fokus på de tekniske sidene ved planleggingen, på areal- og ressursforvaltning og vernehensyn

Arealplanleggeren har kunnskap om natur-, miljø- og landskapsgeografiske problemstillinger og om hensyn til vern av områder. Du kan arbeide med planer på ulike nivåer og med ulik detaljeringsgrad, og du kan analysere konsekvenser av ulike alternativer.

Som arealplanlegger i kommunen er du ofte ansvarlig for kommuneplanens arealdel eller du jobber med reguleringsplaner. Du kan også jobbe som saksbehandler/rådgiver i fylkeskommunen. I staten kan du blant annet jobbe hos Statens vegvesen eller Jernbaneverket. I det private næringsliv kan du jobbe som arealplanlegger i konsulentselskaper som utarbeider reguleringsplaner for utbyggere og kommunene. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Utarbeide kommuneplanens arealdel
  • Fremskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere som skal fatte beslutninger
  • Arbeid med by- og stedsutvikling
  • Utarbeide reguleringsplaner og behandle private reguleringsplanforslag
  • Areal- og miljøplanlegging
  • Nærings – og lokaliseringsanalyser

Som arealplanlegger må du håndtere avveininger mellom vekst, vern og klimahensyn i planlegging.

Samfunnsplanlegging skjer ofte i samarbeid mellom offentlige og private aktører og frivillige organisasjoner. Arealplanleggeren samarbeider ofte med politikere, næringsliv, utbyggere, innbyggere/publikum og offentlige aktører som har oppgaver innen arealforvaltningen. 

Hvor jobber Arealplanleggere?

Arealplanleggere arbeider på ulike nivå i det offentlige og hos private aktører som driver med planlegging.

Personlige egenskaper

Du bør ha god samfunnsforståelse og interesse for samfunnsutvikling. Du bør like utrednings- og analysearbeid. Gode samarbeidsevner er viktig, og du må håndtere interessekonflikter som kan oppstå i arbeidet. Du må også ha god fremstillingsevne, muntlig og skriftlig. 

Utdanning

Du kan studere samfunns- og arealplanlegging på bachelor og masternivå. Utdanningen er flerfaglig. Selv om sammensetningen av fag varierer noe, har alle utdanninger elementer av samfunnsfag og av fysisk planlegging og teknologi, som geografiske informasjonssystemer (GIS). Utdanningen gir deg også kunnskaper innen planleggingsmetode og ledelse av planprosesser. 

Tittelen arealplanlegger er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Ofte krever arbeidsgiver minimum bachelor, noen ganger utdanning på masternivå. Arkitektutdannede kan også bli ansatt som arealplanlegger. 

Hva jobber arealplanleggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arealplanleggere
Heltid
Alle sektorer
1 069 personer
458 personer
611 personer
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca 308 kr
49 170 kr
48 170 kr
49 960 kr
590 040 kr
578 040 kr
599 520 kr
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca 308 kr
49 170 kr
48 170 kr
49 960 kr
590 040 kr
578 040 kr
599 520 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 334 kr
52 540 kr
50 430 kr
54 120 kr
630 480 kr
605 160 kr
649 440 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 334 kr
53 900 kr
51 030 kr
56 050 kr
646 800 kr
612 360 kr
672 600 kr
Arealplanleggere
Heltid
Kommunal
247 personer
137 personer
110 personer
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca 289 kr
46 080 kr
45 830 kr
46 760 kr
552 960 kr
549 960 kr
561 120 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca 289 kr
46 080 kr
45 830 kr
46 760 kr
552 960 kr
549 960 kr
561 120 kr
Ca 289 kr
Ca 283 kr
Ca 296 kr
46 850 kr
45 900 kr
48 020 kr
562 200 kr
550 800 kr
576 240 kr
Ca 289 kr
Ca 283 kr
Ca 296 kr
47 050 kr
46 000 kr
48 340 kr
564 600 kr
552 000 kr
580 080 kr
Arealplanleggere
Heltid
Privat
716 personer
295 personer
421 personer
Ca 322 kr
Ca 314 kr
Ca 332 kr
52 190 kr
50 830 kr
53 790 kr
626 280 kr
609 960 kr
645 480 kr
Ca 322 kr
Ca 314 kr
Ca 332 kr
52 190 kr
50 830 kr
53 790 kr
626 280 kr
609 960 kr
645 480 kr
Ca 343 kr
Ca 327 kr
Ca 354 kr
55 560 kr
52 950 kr
57 390 kr
666 720 kr
635 400 kr
688 680 kr
Ca 343 kr
Ca 327 kr
Ca 354 kr
57 460 kr
53 810 kr
60 020 kr
689 520 kr
645 720 kr
720 240 kr
Arealplanleggere
Heltid
Statlig
106 personer
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 750 kr
525 000 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 870 kr
526 440 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca
45 390 kr
544 680 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca
45 830 kr
549 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold