Arealplanlegger ser på tegning
Yrkesbeskrivelse

Areal­planlegger

favoritt ikon

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

Som arealplanlegger jobber du med arealforvaltning og utvikling på lokalt og regionalt nivå. 

Arealplanleggeren har kunnskap om natur-, miljø- og landskapsgeografiske problemstillinger og om hensyn til vern av områder. Du kan arbeide med planer på ulike nivåer og med ulik detaljeringsgrad, og du kan analysere konsekvenser av ulike alternativer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arealplanlegger:

  • utarbeide for eksempel reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel
  • saksbehandle private reguleringsplaner
  • arbeid med by- og stedsutvikling
  • fremskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere som skal fatte beslutninger
  • nærings – og lokaliseringsanalyser
  • informasjon og publikumskontakt

Som arealplanlegger må du håndtere avveininger mellom vekst, vern og klimahensyn i planlegging.

Arealplanleggeren samarbeider ofte med politikere, næringsliv, utbyggere, innbyggere/publikum og offentlige aktører som har oppgaver innen arealforvaltningen. 

Yrket arealplanlegger har mange fellestrekk med samfunnsplanlegger. Begge yrkesgruppene har kunnskaper om planteori, historikk, lover og system på feltet.

Forskjeller mellom de to yrkene er at arealplanleggeren blant annet arbeider mer med kart, fysisk infrastruktur, GIS (Geografisk informasjonssystem), plan- og eiendomsforhold og med urbanitet/byform.

Hvor jobber Arealplanleggere?

Arealplanleggere arbeider på ulike nivå i det offentlige, som kommuner, fylkeskommuner og i etater som Statens vegvesen eller Jernbaneverket.

I det private næringsliv kan du jobbe som arealplanlegger i konsulentselskaper som utarbeider reguleringsplaner for eksempelvis utbyggere eller kommuner. 

Personlige egenskaper

Du bør ha god samfunnsforståelse og interesse for samfunnsutvikling. Du bør like utrednings- og analysearbeid. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig, og du må kunne håndtere interessekonflikter som kan oppstå i arbeidet. 

Utdanning

Du kan studere samfunns- og arealplanlegging på bachelor og masternivå. Utdanningen er flerfaglig. Selv om sammensetningen av fag varierer noe, har alle utdanninger elementer av samfunnsfag og av fysisk planlegging og teknologi, som geografiske informasjonssystemer (GIS). Utdanningen gir deg også kunnskaper innen planleggingsmetode og ledelse av planprosesser. 

Tittelen arealplanlegger er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Ofte krever arbeidsgiver minimum bachelor, noen ganger utdanning på masternivå. Arkitektutdannede kan også bli ansatt som arealplanlegger. 

Hva jobber arealplanleggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arealplanlegger
Heltid
Alle sektorer
1 094 personer
463 personer
631 personer
Ca 308 kr
Ca 302 kr
Ca 312 kr
49 880 kr
48 940 kr
50 550 kr
598 560 kr
587 280 kr
606 600 kr
Ca 308 kr
Ca 302 kr
Ca 312 kr
49 880 kr
48 940 kr
50 550 kr
598 560 kr
587 280 kr
606 600 kr
Ca 325 kr
Ca 313 kr
Ca 334 kr
52 670 kr
50 730 kr
54 090 kr
632 040 kr
608 760 kr
649 080 kr
Ca 325 kr
Ca 313 kr
Ca 334 kr
54 160 kr
51 470 kr
56 130 kr
649 920 kr
617 640 kr
673 560 kr
Arealplanlegger
Kommunal
298 personer
150 personer
148 personer
Ca 294 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 620 kr
46 530 kr
49 080 kr
571 440 kr
558 360 kr
588 960 kr
Ca 294 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 620 kr
46 530 kr
49 080 kr
571 440 kr
558 360 kr
588 960 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
47 990 kr
46 750 kr
49 300 kr
575 880 kr
561 000 kr
591 600 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
48 370 kr
47 120 kr
49 700 kr
580 440 kr
565 440 kr
596 400 kr
Arealplanlegger
Heltid
Kommunal
273 personer
145 personer
128 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 301 kr
47 500 kr
46 530 kr
48 750 kr
570 000 kr
558 360 kr
585 000 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 301 kr
47 500 kr
46 530 kr
48 750 kr
570 000 kr
558 360 kr
585 000 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
47 950 kr
46 810 kr
49 250 kr
575 400 kr
561 720 kr
591 000 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
48 350 kr
47 190 kr
49 670 kr
580 200 kr
566 280 kr
596 040 kr
Arealplanlegger
Privat
784 personer
320 personer
464 personer
Ca 325 kr
Ca 317 kr
Ca 333 kr
52 580 kr
51 370 kr
53 930 kr
630 960 kr
616 440 kr
647 160 kr
Ca 325 kr
Ca 317 kr
Ca 333 kr
52 580 kr
51 370 kr
53 930 kr
630 960 kr
616 440 kr
647 160 kr
Ca 344 kr
Ca 329 kr
Ca 354 kr
55 720 kr
53 320 kr
57 400 kr
668 640 kr
639 840 kr
688 800 kr
Ca 344 kr
Ca 329 kr
Ca 354 kr
57 690 kr
54 240 kr
60 110 kr
692 280 kr
650 880 kr
721 320 kr
Arealplanlegger
Heltid
Privat
717 personer
291 personer
426 personer
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 333 kr
52 450 kr
50 830 kr
53 930 kr
629 400 kr
609 960 kr
647 160 kr
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 333 kr
52 450 kr
50 830 kr
53 930 kr
629 400 kr
609 960 kr
647 160 kr
Ca 342 kr
Ca 328 kr
Ca 352 kr
55 440 kr
53 060 kr
57 070 kr
665 280 kr
636 720 kr
684 840 kr
Ca 342 kr
Ca 328 kr
Ca 352 kr
57 490 kr
54 010 kr
59 870 kr
689 880 kr
648 120 kr
718 440 kr
Arealplanlegger
Statlig
111 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 200 kr
530 400 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 450 kr
533 400 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 890 kr
550 680 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
46 360 kr
556 320 kr
Arealplanlegger
Heltid
Statlig
104 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 200 kr
530 400 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 450 kr
533 400 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 880 kr
550 560 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
46 360 kr
556 320 kr
Arealplanlegger
Alle sektorer
1 193 personer
500 personer
693 personer
Ca 309 kr
Ca 304 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
49 170 kr
50 630 kr
600 000 kr
590 040 kr
607 560 kr
Ca 309 kr
Ca 304 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
49 170 kr
50 630 kr
600 000 kr
590 040 kr
607 560 kr
Ca 326 kr
Ca 314 kr
Ca 335 kr
52 880 kr
50 920 kr
54 320 kr
634 560 kr
611 040 kr
651 840 kr
Ca 326 kr
Ca 314 kr
Ca 335 kr
54 320 kr
51 650 kr
56 280 kr
651 840 kr
619 800 kr
675 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker