Arealplanlegger ser på tegning
Yrkesbeskrivelse

Areal­planlegger

favoritt ikon

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

Som arealplanlegger jobber du med arealforvaltning og utvikling på lokalt og regionalt nivå. 

Arealplanleggeren har kunnskap om natur-, miljø- og landskapsgeografiske problemstillinger og om hensyn til vern av områder. Du kan arbeide med planer på ulike nivåer og med ulik detaljeringsgrad, og du kan analysere konsekvenser av ulike alternativer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arealplanlegger:

  • utarbeide for eksempel reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel
  • saksbehandle private reguleringsplaner
  • arbeid med by- og stedsutvikling
  • fremskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere som skal fatte beslutninger
  • nærings – og lokaliseringsanalyser
  • informasjon og publikumskontakt

Som arealplanlegger må du håndtere avveininger mellom vekst, vern og klimahensyn i planlegging.

Arealplanleggeren samarbeider ofte med politikere, næringsliv, utbyggere, innbyggere/publikum og offentlige aktører som har oppgaver innen arealforvaltningen. 

Yrket arealplanlegger har mange fellestrekk med samfunnsplanlegger. Begge yrkesgruppene har kunnskaper om planteori, historikk, lover og system på feltet.

Forskjeller mellom de to yrkene er at arealplanleggeren blant annet arbeider mer med kart, fysisk infrastruktur, GIS (Geografisk informasjonssystem), plan- og eiendomsforhold og med urbanitet/byform.

Hvor jobber Arealplanleggere?

Arealplanleggere arbeider på ulike nivå i det offentlige, som kommuner, fylkeskommuner og i etater som Statens vegvesen eller Jernbaneverket.

I det private næringsliv kan du jobbe som arealplanlegger i konsulentselskaper som utarbeider reguleringsplaner for eksempelvis utbyggere eller kommuner. 

Personlige egenskaper

Du bør ha god samfunnsforståelse og interesse for samfunnsutvikling. Du bør like utrednings- og analysearbeid. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig, og du må kunne håndtere interessekonflikter som kan oppstå i arbeidet. 

Utdanning

Du kan studere samfunns- og arealplanlegging på bachelor og masternivå. Utdanningen er flerfaglig. Selv om sammensetningen av fag varierer noe, har alle utdanninger elementer av samfunnsfag og av fysisk planlegging og teknologi, som geografiske informasjonssystemer (GIS). Utdanningen gir deg også kunnskaper innen planleggingsmetode og ledelse av planprosesser. 

Tittelen arealplanlegger er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Ofte krever arbeidsgiver minimum bachelor, noen ganger utdanning på masternivå. Arkitektutdannede kan også bli ansatt som arealplanlegger. 

Hva jobber arealplanleggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arealplanlegger
Heltid
Alle sektorer
1 121 personer
485 personer
636 personer
Ca 318 kr
Ca 313 kr
Ca 323 kr
51 570 kr
50 780 kr
52 290 kr
618 840 kr
609 360 kr
627 480 kr
Ca 318 kr
Ca 313 kr
Ca 323 kr
51 570 kr
50 780 kr
52 290 kr
618 840 kr
609 360 kr
627 480 kr
Ca 338 kr
Ca 326 kr
Ca 347 kr
54 730 kr
52 850 kr
56 160 kr
656 760 kr
634 200 kr
673 920 kr
Ca 338 kr
Ca 326 kr
Ca 347 kr
56 200 kr
53 490 kr
58 260 kr
674 400 kr
641 880 kr
699 120 kr
Arealplanlegger
Heltid
Kommunal
263 personer
143 personer
120 personer
Ca 304 kr
Ca 301 kr
Ca 306 kr
49 250 kr
48 790 kr
49 580 kr
591 000 kr
585 480 kr
594 960 kr
Ca 304 kr
Ca 301 kr
Ca 306 kr
49 250 kr
48 790 kr
49 580 kr
591 000 kr
585 480 kr
594 960 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 311 kr
49 780 kr
49 210 kr
50 460 kr
597 360 kr
590 520 kr
605 520 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 311 kr
50 100 kr
49 380 kr
50 960 kr
601 200 kr
592 560 kr
611 520 kr
Arealplanlegger
Heltid
Privat
753 personer
315 personer
438 personer
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 348 kr
54 550 kr
52 710 kr
56 300 kr
654 600 kr
632 520 kr
675 600 kr
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 348 kr
54 550 kr
52 710 kr
56 300 kr
654 600 kr
632 520 kr
675 600 kr
Ca 354 kr
Ca 338 kr
Ca 365 kr
57 360 kr
54 820 kr
59 180 kr
688 320 kr
657 840 kr
710 160 kr
Ca 354 kr
Ca 338 kr
Ca 365 kr
59 340 kr
55 700 kr
61 940 kr
712 080 kr
668 400 kr
743 280 kr
Arealplanlegger
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 281 kr
Ca
Ca
45 470 kr
545 640 kr
Ca 281 kr
Ca
Ca
45 710 kr
548 520 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 230 kr
578 760 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 930 kr
587 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

En blomster­dekoratør lager blomster­arbeider til arrangementer og begivenheter.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

To hender som jobber med seletøy

Sal­maker

En sal­maker lager, reparerer og vedlikeholder seletøy og bilinteriør.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

En idretts­konsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.