Samfunnsøkonom
Yrkesbeskrivelse

Samfunns­økonom

favoritt ikon

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Samfunnsøkonomer skal se et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Som samfunnsøkonom kan du jobbe med både mikroøkonomi og makroøkonomi. 

Mikroøkonomi ser for eksempel på hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg markedet og hvordan knappe ressurser brukes. Makroøkonomi betyr at du ser på større enheter, for eksempel sammenhenger mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsledighet og inflasjon. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en samfunnsøkonom:

  • gi råd til myndighetene, for eksempel om offentlige utgifter, arbeidsmarkedstiltak og næringspolitikk
  • utarbeide framskrivninger, for eksempel av rente og arbeidsledighet
  • passe på at samfunnsøkonomiske hensyn ivaretas i regelverk, for eksempel innenfor skatt og konkurransepolitikk
  • bidra til et godt faglig grunnlag gjennom tall- og utredningsarbeid

En samfunnsøkonom kan jobbe innen en rekke områder og arbeidsoppgavene varierer etter hvor du arbeider. 

I det private næringslivet jobber samfunnsøkonomer med å forutsi den økonomiske utviklingen ved bruk av makroøkonomiske modeller for å utrede problemstillinger. De kan eksempelvis arbeide i konsulentvirksomhet eller oppdragsforskning. I offentlig sektor kan ulike arbeidsområder være for eksempel pengepolitikk, finanspolitikk, finansmarkeder, arbeidsmarked, energi og næring.

Merk at forskjellen på samfunnsøkonomer og andre økonomer er hva som studeres. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt.

Hvor jobber samfunnsøkonomer?

Typiske arbeidssteder er den delen av offentlig sektor som har ansvar for makroøkonomisk politikk og modellframskrivninger, som eksempelvis Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. Samfunnsøkonomer jobber også i mer mikroorienterte departementer og etater, som Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Konkurransetilsynet, NAV og NVE.

Mange samfunnsøkonomer jobber i privat sektor. Store banker og andre finansinstitusjoner har ofte egne makroøkonomer. Næringslivet sysselsetter også samfunnsøkonomer med spesialisering på andre områder, for eksempel foretaks- og ressursøkonomi. Andre store arbeidsgivere er konsulentselskaper og private forskningsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Samfunnsøkonomen bør være analytisk anlagt, flink til å finne kjernen i komplekse problemstillinger og til å se ulike ting i en større sammenheng. Det er viktig å trives med matematikk.

Utdanning

 

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber samfunnsøkonomiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Alle sektorer
1 185 personer
509 personer
676 personer
Ca 347 kr
Ca 329 kr
Ca 365 kr
56 250 kr
53 330 kr
59 210 kr
675 000 kr
639 960 kr
710 520 kr
Ca 347 kr
Ca 329 kr
Ca 365 kr
56 250 kr
53 330 kr
59 210 kr
675 000 kr
639 960 kr
710 520 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 445 kr
66 130 kr
58 270 kr
72 030 kr
793 560 kr
699 240 kr
864 360 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 445 kr
66 780 kr
58 690 kr
72 860 kr
801 360 kr
704 280 kr
874 320 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Deltid
Alle sektorer
156 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 000 kr
696 000 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 000 kr
696 000 kr
Ca 409 kr
Ca
Ca
66 270 kr
795 240 kr
Ca 409 kr
Ca
Ca
66 560 kr
798 720 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Kommunal
510 personer
277 personer
233 personer
Ca 324 kr
Ca 315 kr
Ca 334 kr
52 530 kr
50 980 kr
54 170 kr
630 360 kr
611 760 kr
650 040 kr
Ca 324 kr
Ca 315 kr
Ca 334 kr
52 530 kr
50 980 kr
54 170 kr
630 360 kr
611 760 kr
650 040 kr
Ca 326 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
52 810 kr
51 380 kr
54 500 kr
633 720 kr
616 560 kr
654 000 kr
Ca 326 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
53 360 kr
51 800 kr
55 200 kr
640 320 kr
621 600 kr
662 400 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Privat
609 personer
205 personer
404 personer
Ca 415 kr
Ca 372 kr
Ca 431 kr
67 200 kr
60 240 kr
69 820 kr
806 400 kr
722 880 kr
837 840 kr
Ca 415 kr
Ca 372 kr
Ca 431 kr
67 200 kr
60 240 kr
69 820 kr
806 400 kr
722 880 kr
837 840 kr
Ca 483 kr
Ca 421 kr
Ca 515 kr
78 310 kr
68 270 kr
83 400 kr
939 720 kr
819 240 kr
1 000 800 kr
Ca 483 kr
Ca 421 kr
Ca 515 kr
79 020 kr
68 700 kr
84 250 kr
948 240 kr
824 400 kr
1 011 000 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Deltid
Privat
113 personer
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 040 kr
720 480 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 040 kr
720 480 kr
Ca 443 kr
Ca
Ca
71 840 kr
862 080 kr
Ca 443 kr
Ca
Ca
72 100 kr
865 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Journalist intervjuer kvinne

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Førsteamanuensis i arbeid

Første­amanuensis

En første­amanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.