Samfunnsøkonom
Yrkesbeskrivelse

Samfunns­økonom

favoritt ikon

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Samfunnsøkonomer skal se et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Som samfunnsøkonom kan du jobbe med både mikroøkonomi og makroøkonomi. 

Mikroøkonomi ser for eksempel på hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg markedet og hvordan knappe ressurser brukes. Makroøkonomi betyr at du ser på større enheter, for eksempel sammenhenger mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsledighet og inflasjon. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en samfunnsøkonom:

  • gi råd til myndighetene, for eksempel om offentlige utgifter, arbeidsmarkedstiltak og næringspolitikk
  • utarbeide framskrivninger, for eksempel av rente og arbeidsledighet
  • passe på at samfunnsøkonomiske hensyn ivaretas i regelverk, for eksempel innenfor skatt og konkurransepolitikk
  • bidra til et godt faglig grunnlag gjennom tall- og utredningsarbeid

En samfunnsøkonom kan jobbe innen en rekke områder og arbeidsoppgavene varierer etter hvor du arbeider. 

I det private næringslivet jobber samfunnsøkonomer med å forutsi den økonomiske utviklingen ved bruk av makroøkonomiske modeller for å utrede problemstillinger. De kan eksempelvis arbeide i konsulentvirksomhet eller oppdragsforskning. I offentlig sektor kan ulike arbeidsområder være for eksempel pengepolitikk, finanspolitikk, finansmarkeder, arbeidsmarked, energi og næring.

Merk at forskjellen på samfunnsøkonomer og andre økonomer er hva som studeres. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt.

Hvor jobber samfunnsøkonomer?

Typiske arbeidssteder er den delen av offentlig sektor som har ansvar for makroøkonomisk politikk og modellframskrivninger, som eksempelvis Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. Samfunnsøkonomer jobber også i mer mikroorienterte departementer og etater, som Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Konkurransetilsynet, NAV og NVE.

Mange samfunnsøkonomer jobber i privat sektor. Store banker og andre finansinstitusjoner har ofte egne makroøkonomer. Næringslivet sysselsetter også samfunnsøkonomer med spesialisering på andre områder, for eksempel foretaks- og ressursøkonomi. Andre store arbeidsgivere er konsulentselskaper og private forskningsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Samfunnsøkonomen bør være analytisk anlagt, flink til å finne kjernen i komplekse problemstillinger og til å se ulike ting i en større sammenheng. Det er viktig å trives med matematikk.

Utdanning

 

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter fullført mastergrad kan du ta doktorgrad i samfunnsøkonomi.

Hva jobber samfunnsøkonomiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi
Deltid
Alle sektorer
131 personer
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 580 kr
666 960 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 580 kr
666 960 kr
Ca 384 kr
Ca
Ca
62 170 kr
746 040 kr
Ca 384 kr
Ca
Ca
62 310 kr
747 720 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi
Heltid
Alle sektorer
1 144 personer
489 personer
655 personer
Ca 322 kr
Ca 306 kr
Ca 345 kr
52 180 kr
49 500 kr
55 830 kr
626 160 kr
594 000 kr
669 960 kr
Ca 322 kr
Ca 306 kr
Ca 345 kr
52 180 kr
49 500 kr
55 830 kr
626 160 kr
594 000 kr
669 960 kr
Ca 379 kr
Ca 331 kr
Ca 415 kr
61 350 kr
53 580 kr
67 150 kr
736 200 kr
642 960 kr
805 800 kr
Ca 379 kr
Ca 331 kr
Ca 415 kr
62 070 kr
54 080 kr
68 030 kr
744 840 kr
648 960 kr
816 360 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi
Heltid
Kommunal
516 personer
278 personer
238 personer
Ca 304 kr
Ca 294 kr
Ca 312 kr
49 170 kr
47 590 kr
50 540 kr
590 040 kr
571 080 kr
606 480 kr
Ca 304 kr
Ca 294 kr
Ca 312 kr
49 170 kr
47 590 kr
50 540 kr
590 040 kr
571 080 kr
606 480 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 315 kr
49 510 kr
48 160 kr
51 070 kr
594 120 kr
577 920 kr
612 840 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 315 kr
50 050 kr
48 670 kr
51 650 kr
600 600 kr
584 040 kr
619 800 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi
Heltid
Privat
569 personer
191 personer
378 personer
Ca 386 kr
Ca 335 kr
Ca 400 kr
62 460 kr
54 330 kr
64 770 kr
749 520 kr
651 960 kr
777 240 kr
Ca 386 kr
Ca 335 kr
Ca 400 kr
62 460 kr
54 330 kr
64 770 kr
749 520 kr
651 960 kr
777 240 kr
Ca 449 kr
Ca 382 kr
Ca 483 kr
72 810 kr
61 920 kr
78 310 kr
873 720 kr
743 040 kr
939 720 kr
Ca 449 kr
Ca 382 kr
Ca 483 kr
73 660 kr
62 380 kr
79 360 kr
883 920 kr
748 560 kr
952 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold